24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Met een goed gevoel het weekend in

Na de paniekduik van de aandelenmarkten afgelopen donderdag lijkt de rust weer enigszins teruggekeerd. De euro trekt weer wat aan, de goudprijs stabiliseert. Het gerucht doet de ronde dat de ECB, de Europese Centrale Bank, dit weekend een bail-out bekend maakt van 1100 Europese banken met een leenfaciliteit van 600 miljard. De banken kunnen dit geld dan lenen tegen 1 %. Dit zou betekenen dat op grote schaal geld bijgedrukt gaat worden, want waar haalt Europa, toch al overladen met schulden, anders dat geld vandaan?

Het maakt eigenlijk niet zo veel uit of Europa naar Anglo-Saksisch model nog enige tijd overeind wordt gehouden of niet. We zijn het point-of-no-return al lang gepasseerd. Een bail-out zorgt er vooral voor dat we nog enige tijd kunnen doen alsof er niets aan de hand is. Het vervelende is echter dat een bail-out de schuldenlast alleen nog maar groter maakt, en dat al dat geld-uit-het-niets-gecreëerd op den duur zal leiden tot (hyper)inflatie.

Uiteraard is het geen Europees probleem. Zo bezit JP Morgan, een van de grote Amerikaanse banken ruim 36 miljard aan schuldpapieren uit de PIIGS landen (Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje), wat goed is voor 28 % van hun eigen kapitaal. Een ( gedeeltelijke) afschrijving van dit kapitaal zal de bank kunnen doen omvallen. Vandaar ook dat bij de zgn. redding van Griekenland het IMF ( lees Amerika) fors is bijgesprongen.

Alle aandacht voor de financiële perikelen in Europa, aangewakkerd omdat de Amerikaanse ratingbureaus zich alleen op Europa focussen en niet op hun thuisland, kunnen niet verhullen dat de crisis wereldwijd is en veelomvattend. Want behalve de schuldpositie van landen zijn we met z’n allen ook nog gezegend met een derivatenmarkt van 600.000 miljard. Derivaten zijn afgeleiden van allerlei financiële waarden, waarvan men ooit van de veronderstelling uitging dat het veilige producten waren. Om u uit de droom te helpen, dat zijn ze niet.

Deze derivatenmarkt is 10 keer zo groot als de hele wereldeconomie bij elkaar. U kunt zelf wel bedenken wat een zelfs kleine afschrijving van die derivaten zal betekenen voor de wereldeconomie.

Geld is uiteindelijk een vertrouwenskwestie, feitelijk is het niets meer waard dan een velletje papier en wat inkt. Bedenk van het weekend eens wat de crisis met uw opgebouwd pensioen gaat doen, met het geld wat u gespaard heeft om een deel van uw hypotheek af te lossen, met het geld wat de overheid heeft te besteden voor allerlei nutsvoorzieningen.

Met een goed gevoel het weekend in. Zet een deel van uw geld om in fysiek goud en zilver, en wellicht een aantal producerende goud~ en zilvermijnbouwbedrijven. Van oudsher zijn de edelmetalen waardevast gebleken in tijden van grote omwentelingen. Bescherm uzelf en uw naasten, nu het nog kan.

(dit is geen beleggingsadvies, ik heb het alleen zelf ook gedaan in de stellige overtuiging dat dit het beste is wat een mens kan doen onder deze omstandigheden).

Bekijk ook