24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

ANDERE TIJDEN XXXXIII

In deze dynamisch onzekere tijden draait het met de immer rapper draaiende geldpers steeds meer om de vraag waar de tipping point ligt. Is dat de REPO-markt die opnieuw zwaar onder druk staat? Of de wel of niet verder oplopende rente, de inflatievrees of de mogelijke kortsluiting op de COMEX futures markt als gevolg van de aanhoudende marktverstorende backwardation?

Het blijft in elk geval zaak deze ontwikkelingen met de vinger aan de pols te blijven volgen. Toen in 2008 Lehman Brothers de kaart van de overspelige pols bleek te hebben getrokken, zag niemand dat aankomen. Kort daarvoor had toenmalig Fed voorzitter Bernanke nog verklaard dat er geen vuiltje aan de lucht zou zijn, waarop vervolgens de zwaarste financiële crisis ooit uitbrak. Daarop is er in de geschiedenis nooit zoveel olie op de steeds hogere monetaire baren gegoten. Hiervan zijn we na ruim 10 jaar nog altijd bijna dagelijks getuige.

Koren op de molen

De inkt onder het $1,9 biljoen stimuleringsprogramma was nog niet droog toen president Biden z’n ‘Next Phase’ Covid Response Program aankondigde. Het schijnt dat de federale regering met de Fed meent nog wel een tijdje met dit gigantische schuldopkoop programma, ook wel het Frankenstein scenario genoemd, te kunnen voortleven. Er wordt alleen niet bij verteld dat het in feite om pure kannibalisering van nooit geïnde belastingen ofwel  fake money gaat. Peter Schiff van Euro Pacific Capital verwoordde dit beleid met: ‘you can’t consume what you don’t produce!’ Intussen vergt één dollar economische groei de inzet van $4,50 aan schuld, een onhoudbare “liefhebberij”. Geen bedrijf zou op deze conditie ooit een banklening verkrijgen!

teaser image

Met de verdere schuldgroei komen de sociale zekerheid en de pensioenen onder steeds grotere druk te staan, aldus het neutrale Congressional Budget Office (CBO). Dit terwijl er steeds meer mensen in aanmerking komen voor een uitkering. Het merendeel van het beschikbare budget zal straks door de rentebetalingen worden opgeëist. De rente kan bijgevolg nooit meer omhoog op straffe van een totale economische hartstilstand.    

Hetzelfde instituut verwacht een schuldgroei gelijk aan tweemaal het BBP tegen 2050, terwijl de kritische grens daar ruimschoots onder ligt. In nominale dollars zou de schuld van $28 biljoen thans in 30 jaar naar ruim $130 biljoen of 364% groeien. De mondiale schuld zal volgens Deutsche Bank tegen 2030 naar ca. $360 biljoen zijn opgelopen! De slagboom “achter de monetaire deur” is dan al ruimschoots gevallen.

https://mcusercontent.com/8fe4a62134c9a8eb4536bcc5b/images/2b1e1c3b-f8a2-47ee-86f3-3676ed5b6225.png

De REPO-markt

Terwijl de dollar volgens het International Institute of Finance (IIF) in Washington sterk is overgewaardeerd, blijft de REPO-markt (waarop de financiële instituten elkaar dagelijks rente in rekening brengen voor opgenomen of gestalde gelden) onrustig. Vorige week ging deze rente zelfs naar min 4,25% en dat is beduidend beneden de zgn. fails charge van min 3% maar nog wel boven de min 5,75% van een jaar geleden, waarbij zich een kantelpunt aftekende. Na de ervaringen van vorig jaar toen de Fed hals over kop moest bijspringen, zal dit instituut nu in ‘stand-by’ moeten staan om erger te voorkomen.

The Greatest Problem of Investors

Hoelang zal dit bord nog op de muur blijven prijken?

Het griezelige van deze specifieke rentemarkt is dat de bewegingen – nu al voor de derde maal op rij – plots zo heftig kunnen zijn dat er paniek uitbreekt. De rentevoet van dit dagverkeer leunt op de yield van de langere rente zoals de 10-jarige Treasury, die angstvallig in de gaten wordt gehouden. Uit dien hoofde ligt het voor de hand dat de Fed wel gedwongen is opnieuw tot een zgn. yield control over te gaan om te voorkomen dat deze te veel stijgt. Op dit terrein is er evenmin sprake meer van een vrije marktvorming.

Intussen stroomde er vorige week opnieuw een ruime $22 miljard naar de beurs, terwijl in de week ervoor voor ruim $46 miljard die kant uit schoof, de derde hoogste score ooit! Met een inflow van $414 miljard werd tevens een nieuw 16-weeks record geboekt. Fed president Powell onthield zich wijselijk van enig commentaar. De geldstromen richting Main Street alsmede de negatieve rente dwingen het opgepotte kapitaal richting Wall Street voor zover dit niet aan consumptie opgaat.

https://zh-prod-1cc738ca-7d3b-4a72-b792-20bd8d8fa069.storage.googleapis.com/s3fs-public/styles/inline_image_mobile/public/inline-images/inflows%20record%20march%205.jpg?itok=i1bLHAoo

Inflatie

De geldhoeveelheid in de V.S. gemeten in de M2 is in één jaar met 26% gestegen. De grootste sprong sinds WO II. De combinatie van een supersnelle geldgroei en afname van de productiecapaciteit vormt op zich al een ideaal inflatie “speelveld”. Anderzijds dient ook rekening te worden gehouden met de verwachting dat het BBP na de versnelde vaccinatie inzet mogelijk fors zal stijgen. Een inflatiefactor om rekening mee te houden! De Fed ziet dit allemaal nog niet zo somber in. De vraag is in hoeverre hier de wens de vader van de gedachte is, daar de Fed geen controle over de inflatie heeft. Als die vraag samenvalt met het terugvallen van aanbod bijvoorbeeld als gevolg van de vooralsnog substantieel stilgevallen container traffic logistiek alsmede duurdere grondstoffen dan is een prijsstijging absoluut niet langer uit te sluiten. Het antwoord van de centrale banken is dan zo nodig opnieuw hun monetaire “bazooka’s” in stelling te brengen. 

Als de prijsstijging van de commodities niet valt te beteugelen, is het inflatiehek van de dam. Een uitspraak van St Louis Fed James Bullard als ‘commodity price inflation does not equal sustained inflation’, is dan niet meer dan een uitspraak “voor de bühne”. In elk geval was het nog geen “throwing in the Powell” (alliteratie op ‘towel’).

In nauwelijks tien maanden is de belangrijke CRB-index van het Commodity Research Bureau met meer dan 80% gestegen. Een dergelijke stijging zul men straks in de portemonnee moeten terugvinden, tenzij de producenten deze stijging in hun afgifteprijzen weigeren door te berekenen. Echter, filantropie heeft er op dit terrein nog nooit plaats gevonden.

Belangrijke onderdelen van deze index vormen o.m. de koper-, nikkel- en olieprijs die dit jaar tot dusver een flinke opwaartse beweging hebben laten zien. Deze stijgingen komen vooral voort uit China met betere economische cijfers en verwachtingen. Tegelijkertijd kwam de China Banking and Insurance Regulatory Commission met de waarschuwing dat zowel de V.S. als Europa gezien het monetaire va banque beleid “spelen met een rampenscenario”!

Inclusief de dip in mei vorig jaar hebben de olieproducenten als gevolg van corona veel  minder olie kunnen afzetten en hadden er bijgevolg alle baat bij om de prijs weer meer los te laten zonder dat dit overigens veel invloed op de olievraag bleek te hebben. Ook voor Rusland als belangrijke olieproducent was een hogere prijs van eminent belang ter compensatie van de corona gevolgen en de opgelegde sanctiemaatregelen. 

Edelmetaal

Tegen de achtergrond van de gestegen commodity index wekt het wederom bevreemding dat de edelmetalen in de afgelopen tijd tegen alle verwachting in “nogal” onderuit zijn gegaan. De enige verklaring is dat deze ontwikkeling opnieuw niets met marktwerking te maken had  maar puur met de intussen gebruikelijke manipulaties op de COMEX. Deze worden middels swaps telkens opnieuw aangestuurd door de meest onzichtbare bank ter wereld, in casu de Bank of International Settlements (BIS) te Basel of wel de bank der centrale banken. Onzichtbaar vooral omdat deze bank zelden de financiële pagina’s haalt. Ondanks deze stilte bleek dat er in het laatste kwartaal 2020 voor een record gemiddeld ad 550 swaps per maand zijn ingezet. Deze hoogste inzet wijst op de opnieuw gestegen vraag van vooral de centrale banken gegeven de sterk toegenomen liquiditeiten (geldpers!) die straks bij een ‘reset’ geaccommodeerd zullen moeten worden. Insane: m.a.w. hoe groter de vraag hoe lager de prijs! Een contraditio interminis, in optima forma.

https://www.kitco.com/LFgif/au0365nyb.gif

De centrale banken vooral in Azië zijn zich hiervan maar al te bewust en zien kans op deze lagere niveaus grootschalig in te kopen, teneinde hun bancaire liquiditeiten te kunnen afdekken. Met een daling van ruwweg 15% vanaf de top in augustus vorig jaar biedt dit niveau opnieuw volop instapkansen. Naarmate de liquiditeiten stijgen zal de vraag naar fysiek goud verder mee moeten stijgen en die naar ‘unallocated’ (niet op naam gesteld) goud dalen. Voor China in het bijzonder is het van groot belang au moment suprême aantoonbaar over een maximale goudvoorraad te beschikken.

Intussen zijn de bullion banks drukdoende hun shorts op de COMEX terug te brengen, daar de risico’s beginnen op te lopen en de hedge funds hun longs aan het afbouwen zijn.

https://kingworldnews.com/wp-content/uploads/2021/03/KWN-Ala-VII-3122021.jpg

Met de stijgende rente die de 10-jarige Treasury thans ondergaat en ook elders zijn de hedge funds niet langer bereid het backwardation spel mee te spelen. Zonder voldoende goud ter beschikking is het de vraag hoeveel april contracten hun goud for delivery zullen opeisen.

De centrale banken met de Fed voorop zullen vooreerst alles in het werk moeten stellen om de rentestijging zoveel mogelijk binnen de perken te houden, met een kans van slagen wanneer vooral de V.S., EU en Japan hun tekorten weten in te korten. Daar ziet het evenwel onder de huidige omstandigheden bepaald niet naar uit. In tegendeel!

De goudprijs heeft niets te vrezen van stijgende obliprijzen, tenzij de rente zwaar zou stijgen maar dan nog kleven er sterke vraagtekens achter de  houdbaarheid van het “fiat” papier.  

Tipping point

Volgens Bank of America wordt het keerpunt bereikt wanneer de rente op de 10-jarige Treasury oploopt naar 1,75%. Waarom? Op dit punt loopt het gemiddelde S&P dividend rendement gelijk op met deze rentevoet. Dat wil nog niet zeggen dat daarmee de draai van de beurs direct wordt ingezet maar wel nadat de rentevoet vanaf dit punt verder oploopt en de nervositeit op de financiële markten toeneemt.

https://zh-prod-1cc738ca-7d3b-4a72-b792-20bd8d8fa069.storage.googleapis.com/s3fs-public/styles/inline_image_mobile/public/inline-images/div%20yields%20vs%20tsy%20yield.jpg?itok=7eh62VMO

Ondertussen komt de grootste financiële fraude aller tijden steeds meer bloot te liggen en daarmee de houdbaarheid van het huidige ‘fiat’ systeem. Als meest evidente aanwijzingen gelden nogmaals de nooit eerder vertoonde liquiditeitsstromen, de volledige kannibalisering van de koopkracht, de ‘gehackte’ rente- en obligatiemarkt alsmede de “gekooide” edelmetalen. Dit alles onder het mom van de legale autorisatie ter verdediging van de “verkrachte” dollar. En dit alles weer in flagrante tegenstelling tot het vrije marktverkeer. Normaal gesproken zou deze historische “muiterbende” langdurig achter de tralies moeten verdwijnen. Een “j’accuse” tegen de verloedering en ondermijning van het financiële marktverkeer is volledig op z’n plaats!

Geopolitiek teken aan de wand?

Ondertussen liet de NAVO onder toeziend oog van de V.S. opnieuw haar tanden aan Rusland zien door van 22 februari tot 5 maart een grootscheepse marine oefening in de Ionische Zee te houden. Over de permanente dreigende NAVO-aanwezigheid in de Botnische golf aan Rusland’s noordzijde wordt overigens nagenoeg permanent gezwegen.

Zijn deze bewegingen bedoeld om “boefje” Poetin uit z’n tent te lokken? Een soortgelijk maritiem beeld is ook al geruime tijd zichtbaar in de Zuid-Chinese Zee gecentreerd rond Taiwan. Immers, waartoe dienen deze confrontaties anders dan wellicht als een stok achter de deur in het geval van een monetaire implosie? Een voor de hand liggende conclusie om het thuisfront in het gareel te houden gezien de steeds schimmiger monetaire consequenties?

China noch Rusland hebben zich vooralsnog uit hun tent laten lokken in de wetenschap dat de allesbepalende monetaire macht van de V.S. hierdoor zonder een schot te lossen automatisch in hun schoot komt te vallen. Voor een hopelijk eendrachtig en mogelijk buiten schot blijvend Europa geldt dan uiteraard eveneens een ander perspectief, over “Andere Tijden” gesproken!

Robert Broncel           Copyright, 15 maart 2021 www.robertbroncel.com

PS. deze column wordt ook verzonden aan DNB-president Klaas Knot.        

Disclaimer: Beweringen en meningen, geuit in deze blog/column, zijn de persoonlijke mening van de auteur e/o gastbloggers. Deze staan los van eventuele officiële standpunten van personen, bedrijven of organisaties, dan wel bedrijven en organisaties die expliciet vermeld staan in de gepubliceerde blogs & teksten.      

Bekijk ook