24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Centrale banken kopen nog steeds goud

In deze een deze eerdere artikelen is er gesproken over centrale banken die zich op goud stortten. De World Gold Council verwacht dat centrale banken dit jaar veel goud zullen kopen. Naar verwachtingen evenveel of zelfs meer dan vorig jaar. 

Waarom kopen centrale banken goud?

De reden dat centrale banken goud interessant vinden is omdat het ook voor hen als veilige haven dient. Zoals goud particuliere investeerders kan beschermen tegen inflatie, geldontwaarding, onzekerheid en meer, doet het dat ook voor centrale banken. Daarnaast is er weinig risico aan goud verbonden aangezien het al eeuwenlang als kostbaar goed gezien wordt. Van politiek risico is ook geen sprake omdat goud niet beïnvloed wordt door economische sancties. Om deze reden hebben veel centrale banken de afgelopen jaren goud aan hun reserves toegevoegd. 

Ook dit jaar is er door banken veel goud aan reserves toegevoegd. Het is dit jaar zelfs meer dan vorig jaar. In het tweede kwartaal van dit jaar was de vraag naar goud 56% gestegen in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. Wat betreft de eerste helft van dit jaar was de vraag 45% hoger dan vorig jaar. Het verschil is duidelijk te zien. 

Brazilië

In de eerdere artikelen kwamen Thailand en Servië naar voren als koplopers op het gebied van het kopen van goud. Een ander land dat ook veel goud aan haar reserves heeft toegevoegd is Brazilië. In de afgelopen drie maanden is de goudvoorraad van het land zo goed als verdubbeld. Deze steeg van 62 ton naar bijna 130 ton goud. Hierdoor sluit ook Brazilië zich aan bij de landen die een stijgende interesse in goud hebben. 

Duitsland 

Duitsland viel, samen met Kirgistan, onder de landen waarvan de goudreserves waren gedaald. Wat betreft de Duitse investeerders is de situatie anders. Veel Duitsers zoeken namelijk een toevlucht in goud. De vraag vanuit het land was eerder dit jaar het hoogst sinds 2009. De reden van deze stijging in vraag is de behoefte aan een veilige haven. Door middel van goud willen zij zichzelf tegen inflatie beschermen en ervoor zorgen dat hun geld niet minder waard wordt. Met een angst voor een afnemende koopkracht zijn Duitsers, volgende de World Gold Council, een grote belangsteller van het gele edelmetaal. 

De stijgende behoeft aan goud als veilige haven komt niet uit het niets. In Duitsland is goud kopen namelijk voordeliger dan sparen. Er sprake van negatieve rente en daarnaast loopt de inflatie in het land fors op. Goud is daarom een geschikte keuze.

Waar centrale banken zich door middel van goud indikken tegen onzekerheden kan dat ook door (particuliere) investeerders gedaan worden. Net zoals in Duitsland naar voren komt. Onzekerheden, inflatie en geldontwaarding zijn namelijk ook dingen waar u mee te maken kunt hebben. Goud is een goede optie om hiertegen te beschermen. Al eeuwenlang wordt goud als waardevol beschouwd en beweegt het met inflatie mee. Op deze manier behoudt u de koopkracht van uw geld. Het is een interessante veilige haven voor velen. Investeren in goud kan door middel van het kopen van gouden munten en goudbaren. Bij The Silver Mountain kan dit tegen een scherpe prijs en geheel betrouwbaar. 

Bekijk ook