24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Column: Goud bij inflatie en deflatie

Deze column is ingezonden door Bas. In deze column wordt uitgelegd wat inflatie en deflatie is en wat de gevolgen hiervoor zijn voor zilver en goud.

http://www.edelmetaal.nu/Inflation_Deflation2.jpg

Inflatie of deflatie?

Inflatie gedefinieerd

Het woord inflatie hoor je tijdens deze huidige financiële crisis regelmatig over de lippen rollen. Maar wat is inflatie nu eigenlijk? Het economische woordenboek definieert inflatie als volgt:

Inflatie is een prijsstijging van goederen en diensten die representatief zijn voor een economie in zijn geheel.

De inflatie is dus een stijging van de gemiddelde kostprijs van onze producten. Daar lijnrecht tegenover staat logischerwijze deflatie ( zie het volgende hoofdstuk voor een verklaring) en de grens tussen beiden wordt ook wel prijsstabiliteit genoemd. Een heel eenvoudig voorbeeld kan de term inflatie netjes verklaren. Stel dat we enkel appelen zouden hebben en geld. Als de fruitteelt nu een droogte zou doormaken en dit een slechte appeloogst zou betekenen, wordt een prijsstijging van de appels verwacht omdat we met een grote hoeveelheid aan geld zitten voor een beperkte hoeveelheid aan appelen. Beslist de overheid nu om meer geld ter beschikking te gaan stellen, ook dan zal inflatie het gevolg zijn omdat de relatieve stijging van euro’s ten opzichte van appels niet recht evenredig is. Veralgemeen bovenstaande voorbeelden nu naar alle producten en diensten op onze huidige consumentenmarkt en u krijgt een duidelijk beeld van inflatie en zijn gevolgen. Een inflatie is steeds een combinatie van de volgende vier factoren:

  1. De geldvoorraad groeit aan.
  2. De voorraad van goederen slinkt.
  3. De vraag naar geld vermindert.
  4. De vraag naar goederen stijgt.

Het is dus simpelweg, zoals zoveel dingen binnen de handels- en economische wereld, louter en alleen een kwestie van vraag en aanbod.

Deflatie gedefinieerd

Naast inflatie is er natuurlijk ook de andere kant van de medaille, namelijk deflatie. Laten we deflatie is even onder de loep nemen. Het economische woordenboek definieert deflatie als volgt:

Deflatie is een prijsdaling van goederen en diensten die representatief zijn voor een economie in zijn geheel.

De definitie van deflatie omschrijft dus duidelijk dat de oorzaak een prijsdaling is van de consumentenprijzen. Dit kan op het eerste zicht een goede zaak lijken voor de consumenten maar er moet ook gekeken worden naar de oorsprong van een deflatie, namelijk de op lange termijn afname van de vraag naar producten. En het is net deze afname van de vraag die een onderdeel vormt van een recessie waarbij banen verloren gaan, lonen verlagen en de waarde van uw aandelen en vastgoedbezittingen zienderogen daalt. Een deflatie is dus niet zo rooskleurig als eerst lijkt en is een resultaat van de producenten die wanhopig hun producten tegen een lagere prijs aan de man proberen te brengen. Zoals ook het geval is bij inflatie is het ook moeilijk deflatie een halt toe te roepen. Bedrijven en mensen die minder middelen hebben, gaan namelijk ook steeds minder uitgeven waardoor de vraag blijft dalen en de verdere deflatie in de hand wordt gewerkt. Een inflatie is steeds een combinatie van de volgende vier factoren:

  1. De geldvoorraad slinkt.
  2. De voorraad van goederen stijgt.
  3. De vraag naar geld vermeerdert.
  4. De vraag naar goederen daalt.

Goud en zilver binnen het inflatie- en deflatieverhaal

Ondank de talloze hoge staatsschulden, het waardeverlies van aandelen en papieren geld en de grote tekorten ziet de macro-economie voor waardevolle metalen er beter uit dan ooit. Toch lopen ook de frustraties bij velen op omdat, ondanks het goede economische klimaat, de prijs onder de recordhoogte van de lente van 2008 blijft. Toch moet in acht genomen worden dat goud wel het enige product op de markt was en is dat tijdens de crisis steeds zijn waarde heeft behouden. En als we een kijkje nemen binnen de beurswereld is goud ook het enige product dat met zijn all-time high grens flirt. Goud verdient dus een kans.

Wat kunnen we voor de toekomst nu nog verwachten en is het einde al in zicht van de continue waardverhoging van goud? In tegenstelling tot echte goudfreaks gebiedt eerlijkheid te zeggen dat goud niet altijd de ideale investering is geweest. Er zijn zonder twijfel periodes in de geschiedenis geweest dat investeren in goud, investeren in een vergeetput was. Kijken we bijvoorbeeld maar naar de periode tussen 1980 en 2001, waarin de waarde van goud met niet minder dan 70% daalde en de mensen echt een haat tegenover goud gingen ontwikkelen. Het valt op dat vooral tijdens economisch onzekere tijden en tijden van een uit de pan swingende inflatie goud een zeer goede investering vormt. En met de huidige macro-economische situatie denk ik dat we ook nu in zo’n periode zitten en dat goud dus een ideale investering vormt.

Met het continue bijpompen van geld in de huidige markt is het dus ook maar een kwestie van tijd vooraleer de inflatieverwachtingen volledig het noorden zullen kwijtraken en de goudwaarde daar enkel van zal profiteren. Naar wat ik geloof zal goud dus de komende maanden enkel nog in waarde toenemen. Als de goudprijs tegen het einde van het jaar echter zijn all-time record niet weet te verbreken dan zou dit wel eens het einde kunnen inleiden van de succesvolle goudprijs. Onthoud vooral dat zekerheid in de investeringswereld een illusie is en dat potentiële investeerders met elk mogelijk scenario rekening moeten houden. Maar met de huidig economische onzekerheid in het achterhoofd en de tikkende inflatiebom ziet de toekomst er wel rooskleurig uit. Het beste advies voor investeerders is dus om nog een tijdje de gouden koers aan te houden, alleszins toch tot de lente van volgend jaar.

Wat zilver betreft, kunnen we ons focussen op wat er met goud gebeurt. Zilver heeft tot hiertoe steeds de grillen van goud gevolgd op de financiële markt. Als goud in waarde toeneemt, zal ook zilver dit doen. Belangrijk verschil is wel dat zilver altijd veel meer volatiel is geweest. Ik verwacht voor zilver dan ook een veel heftigere prijsstijging.

http://edelmetaal.nu/inflatie-goud.jpg

Gedurende perioden van hoge inflatie heeft goud altijd een goed rendement behaald.

 

Inflatie of deflatie: de toekomst zal het uitwijzen

Aan de ene kant heb je de deflatieaanhangers die door de hoge schuldenlast in het Westen een verdere inflatie als onmogelijk zien. Langs de andere kant dan weer zijn er velen die beweren dat de inflatie vormen gaat aannemen zoals de hyperinflatie in Zimbabwe. Ieder mag en kan natuurlijk over zijn eigen opinie beschikken maar ik persoonlijk zie geen deflatie noch een hyperinflatie maar eerder een hoge inflatie. Met respect voor de deflatieaanhangers wiens mening ik wel kan begrijpen zie ik door het continue geld inpompen van de overheden geen deflatieontwikkeling maar eerder een inflatie.

Bekijk ook