24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Column over de inflatie en de gevolgen van inflatie

Deze column is geschreven door Tom Carpeaux en gaat over inflatie en de kwestie hoe hoog de echte inflatie ligt. Als bescherming van uw kapitaal tegen o.a. inflatie is edelmetaal een geschikte belegging.

Laatst heb ik in de zakenkrant The Wall Street Journal iets opmerkelijks gelezen over de Amerikaanse Dow Jones Industrial Average beursindex. De index is – samen met andere indexen wereldwijd – alweer aan het stijgen. Deze tekst heb ik gevonden midden in een artikel op de 21e bladzijde van de krant:

. . . Dow 10000 feels good when you’ve seen Dow 6500.  (That is, until you remember that, adjusted for inflation, today’s Dow 10000 is worth 23% less than when the average first crossed 10000 in 1999.)

Voor mij is dit een vreeswekkende boodschap. Het bevestigd wat ik al lang om me heen zie en voel: onze algemene economische toestand gaat flink achteruit.

In de eerst plaats vind ik het dapper dat iemand zoiets schrijft, want de centrale banken, de overheden, de verzekeraars, de fondsbeheerders e.z.v. melden deze zeer belangrijke boodschap niet. Maar technisch gezien heb ik twee opmerkingen over de inhoud van de tekst. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de Consumer Price Index (CPI) gebruikt als maatstaf voor inflatie. Ik vind dit een wat te smalle focus. Volgens mij en degene die de Oostenrijkse School van economie worden genoemd is een stijging in consumentenprijzen op zich niet de inflatie. Verder kunnen sommige prijzen stijgen tegelijkertijd met het dalen van andere prijzen. Een dieper begrijp van inflatie is volgens mij nodig voor iemand die wil snappen wat om ons heen gebeurt en wat voor ons ligt. De inflatie die ik echter wil begrijpen is een monetaire affaire waarvan een prijsstijging —en effect is.  Inflatie is het vergroten van de hoeveelheid geld en van geldvervangers in het systeem. In de moderne tijd gaat dit via het printen van geld, zowel fysisch als elektronisch, en door het vergroten van de hoeveelheid krediet (met andere woorden schuld). Prijsstijgingen die verbonden zijn aan een inflatie gebeuren altijd als gevolg. Er zijn andere effecten waaronder: negatieve morele effecten; een reductie in werkloosheid (ten koste van koopkracht van de lonen); een verplaatsing van welvaart van de ene bevolkingsgroep naar een andere.

Een tweede punt is naar mijn mening dat de CPI, en waarschijnlijk ook de vergelijkbare Nederlandse statistieken, geen accurate weerspiegeling geeft van de kosten van het leven. Door de CPI speelt de Amerikaanse overheid net zoals alle overheden met de cijfers tot eigen voordeel. De CPI houdt bijvoorbeeld geen rekening met de prijzen van voedsel noch van energie!  Er zijn verdere defecten in de CPI maar wat ik wil zeggen met allebei de opmerkingen over de tekst is: de genoemde 23 procent is te weinig.

Vanuit dit perspectief kan het huidige tempo van inflatie veel hoger liggen dan wij begrijpen en ons wordt verteld.

Vroeger heb ik in vage termen over dit onderwerp gedacht: dat het alleen om prijzen gaat en dat het op een of andere manier verbonden is met groeiende wereldbevolking en zulke gebeurtenissen waarover ik heb gehoord op school.

Nu begrijp ik het anders dankzij eigen waarnemingen en de economen van de Oostenrijkse School. Mensen zoals Ludwig von Mises bijvoorbeeld. Von Mises zegt:

“Het allerbelangrijkste is dat de inflatie noch een daad van God is, noch een natuurcatastrofe noch een ziekte die je zoals de plaag overkomt. De inflatie is een overheidsplan.

En:

De assistentie van inflatie wordt gebruikt wanneer een regering geen verhoging van de belasting wil invoeren, en wanneer ze geen geld meer kan lenen. Dat is de waarheid van deze zaak.

Wij spelen er een rol in. Zoals een redacteur van de Volkskrant een paar weken terug heeft geschreven lijkt het alsof de verschillende soorten zekerheden die mensen van de overheid ons tegenwoordig beloven van hogere waarde zijn dan alle gevolgen.

Tom Carpeaux is werkzaam als accountant.

Bekijk ook