24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Creatief wetgeven voor gevorderden

De inkomsten van de banken drogen in snel tempo op. Door het op slot zitten van de huizenmarkt en het dalen van de huizenprijzen wordt er in die hoek nog maar weinig verdiend, de laatste beursgang van een beetje bedrijf is al van enige tijd geleden en er wordt steeds minder gehandeld op de beurzen door particulieren.

Naast de opdrogende inkomstenstroom uit normale handelsactiviteiten hebben de banken in Amerika ook nog met andere bedreigingen te maken, zoals nieuwe wetgeving onder de naam van de Financial Regulation Act. Gelukkig hebben de banken er nog net op tijd zo’n 600 miljoen dollar voor over gehad om het oorspronkelijk initiatief zo te veranderen, dat de SEC, de Securities and Exchange Commission extra macht heeft gekregen in het toezicht op de banksters, pardon banken.

Wel is het handig om hierbij aan te tekenen dat de SEC volledig in handen is van Wall Street, en dat hiermee in feite het verscherpte toezicht niet alleen om zeep is geholpen maar de controle door de banksters( he, verschrijf ik mij alweer!) flink is vergroot.

Toch lukt het niet altijd om alles naar de hand te zetten. Zo gaat een onderdeel van de Financial Regulation Act over de Rating Agency’s zoals Moody’s , Fitch en Standard and Poors die kwaliteitsbeoordelingen geven aan allerlei financiële producten. De nieuwe paragraaf uit de aangenomen wet geeft nu aan dat de ratingbureua’s vanaf heden VERANTWOORDELIJK zijn voor hun beoordelingen. Nu, daar is men zo van geschrokken dat in de eerste 24 uur na aanname van de wet de markt voor nieuw uit te geven vastgoed obligaties volkomen tot stilstand kwam.

Gelukkig kwam daar echter de al eerder genoemde SEC, die binnen 24 uur na in werking treden van de wet de regel opschortte wat betreft de verantwoordelijkheid van de waarderingen.

Toch doet dit alles de geloofwaardigheid en imago van betrouwbaarheid van het Amerikaanse bankwezen geen goed, voor zover nog überhaupt aanwezig.

Daarbij komt het frauduleus systeem steeds meer onder druk te staan, bijvoorbeeld door China die een eigen rating agency heeft opgericht, de Dagong International Credit Rating Agency. U raadt het nooit, maar het eerste wat deze beoordelaar deed was het afwaarderen van de Amerikaanse staatsleningen en de kredietwaardigheid van de Europese landen.

http://content6.clipmarks.com/blog_cache/www.portfolio.com/img/7B951F59-3854-4F20-BC82-B4E563B8CF83

In feite zijn de grote Amerikaanse Wall Street bedrijven sinds 2008 al overleden. Men leent niet meer uit, er stroomt alleen nog maar geld in door bail-outs, door het verkopen in de afgelopen twee jaar van 1500 miljard aan Amerikaanse waardepapieren (die men niet eens heeft, ook nooit heeft gehad en ook nooit zal hebben) en door een fikse inkomstenstroom uit bezette heroïne- producerende landen.

Zo houden de grootbanken en de Amerikaanse overheid de boel nog enigszins draaiende.

Naar de kwartaal- en jaarresultaten die worden gepresenteerd hoeft u trouwens niet meer te kijken sinds de FASB de regels heeft aangepast. Dat wil zeggen, dat bezittingen die bijvoorbeeld door het ineenstorten van de Amerikaanse huizenmarkt fors in waarde zijn gedaald, mogen nog steeds voor het oorspronkelijk aankoopbedrag in de boeken staan.

Dankzij al deze creatieve handelingen blijft er gelukkig nog net iets over om nog tot een enigszins aanvaardbare bonus te komen aan het eind van het jaar.

Toch is het niet nodig u helemaal onmachtig te gaan voelen. De goud -en zilvermarkt lopen vanaf 2000 jaar in-jaar uit mooi op, en staan aan de vooravond van spectaculaire stijgingen.

De scheuren in het kaartenhuis worden steeds zichtbaarder, nu het de heren zelfs niet meer lukt in het afgelopen vrije weekend met een extra vrije dag (Labor day) de goud- en zilverprijs te drukken. Als het zelfs al niet meer lukt op deze handelsluwe dagen belooft dat veel vuurwerk. Verder worden de berichten steeds luider uit de fysieke goud- en zilvermarkt dat men steeds meer moeite heeft ook daadwerkelijk goud en zilver te leveren.

Kortom, wellicht gaat het nog even duren, misschien schieten de prijzen morgen al de lucht in, maar de dag komt naderbij dat u ’s avonds met een heel brede smile u zelf te rusten kunt gaan leggen.

Als afsluiter het bericht in de krant dat Obama 50 miljard gaat uitgeven aan de infrastructuur in Amerika, teneinde zijn imago nog enigszins op te vijzelen zo kort voor de Mid- term verkiezing. Ik kan u in dit verband van harte dit korte You-Tube filmpje aan bevelen.

Wel slim trouwens van Obama, om het obesitas probleem in Amerika op deze manier aan te pakken. Kijk, dat is nou change waar ik een groot voorstander van ben!

Bekijk ook