24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Crisisbeleid Fed op losse schroeven

Het crisisbeleid dat de FED blijft voeren ook nu de economie herstelt, komt steeds meer op losse schroeven te staan. Bijvoorbeeld door het doordenderende arbeidsmarkt in het land.

Gebouw Fed

In de maand juli hebben de Amerikaanse bedrijven 943.000 nieuwe banen gecreëerd, meldde het Amerikaanse bureau voor de statistiek zojuist. In juni waren er bij nader inzien 938.000 nieuwe banen, 88.000 meer dan in eerste instantie werd gemeld. Ook in mei blijken er meer nieuwe banen gecreëerd te zijn: 614.000 en niet 583.000 zoals destijds gemeld. De werkloosheid is in juli gedaald van 5,9 procent naar 5,4 procent. De gemiddelde verwachting onder analisten was dat de werkloosheid 5,7 procent zou bedragen en er 870.000 nieuwe banen erbij zouden komen. Het gemiddelde uurloon is gestegen met 4 procent; in juni bedroeg de stijging nog 3,7 procent.

Het aantal nieuwe banen in juli is het hoogste aantal sinds zomer vorig jaar, toen de eerste coronavirusgolf weggeëbd was. Met bijna 1 miljoen nieuwe banen erbij in juli is circa driekwart van de schade op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronapandemie, goedgemaakt. Vergeleken met de laatste maand voor de coronacrisis zijn er nu nog 5,7 miljoen meer werklozen in de VS.

Het zou niet verbazen als dat aantal de komende maanden verder zakt. De vraag naar arbeid is er, het aantal openstaande vacatures overtreft het aantal werklozen. Het aanbod van arbeid kan de komende tijd toenemen om het volgende.

Een van de maatregelen die de Amerikaanse regering nam om de pijn van de coronarecessie te verzachten, is het aanvullen van de ww-uitkering voor de werklozen in de VS. De federale overheid vulde die uitkering in eerste instantie met 600 dollar per week aan. Later werd dat gehalveerd. Toch betekende die aanvulling dat veel Amerikanen een hoger inkomen hadden als werkloos dan toen ze aan het werk waren, bijvoorbeeld omdat een groot deel van diegenen die ontslagen werden als gevolg van de coronacrisis laagbetaalde banen hadden.

Die federale aanvulling op de ww-uitkering is in een groot aantal staten reeds vervallen en zal eind september in alle Amerikaanse staten verdwijnen. Het is te verwachten dat daardoor meer mensen bereid zullen zijn weer aan het werk te gaan.

Dit ook omdat de laagbetaalde banen voor een belangrijk deel in de horeca te vinden waren en zijn. Een groot deel van de nieuwe banen in juli en in de afgelopen maanden is gecreëerd in die sector, nu restaurants en cafés weer open zijn. Toch is het aantal banen in die sector thans 1,7 miljoen lager dan aan de vooravond van de coronacrisis. Ook wanneer we er rekening mee houden dat veel restaurants, hotels et cetera hun deuren definitief gesloten hebben als gevolg van de pandemie, blijft gelden dat er nog veel banen te vergeven zijn in de sector.

Twee maanden van net iets minder dan 1 miljoen nieuwe banen erbij en het vooruitzicht op zeer sterke cijfers in de maanden die voor ons liggen, zullen de druk op de Fed opvoeren het monetaire beleid, dat nog steeds geijkt is alsof de coronacrisis volop gaande is, te veranderen.

Hoewel het tegenwoordig lastiger is dan normaal de rode draad uit banencijfers te vinden omdat coronacrisis het zicht erop vertroebelt, wordt het voor de Fed in toenemende mate lastiger status quo te handhaven, concreet aankondigen van tapering (minder opkopen van obligaties per maand) nog langer voor zich uit te schuiven zeker omdat het zomaar kan zijn dat door loonstijgingen van 4,0 procent de kans dat de recente stijging van de inflatie tijdelijk zal blijken te zijn, slinkt. Enkele leden van het rentecomité van de bank plaatsen de laatste tijd al vraagtekens bij de aanname van de bank dat de inflatiegolf weg zal ebben in de nabije toekomst.

Het zou mij niet verbazen als Jerome Powell, voorzitter van de Fed, tijdens de jaarlijkse conferentie in Jackson Hole eind deze maand minder stellig klinkt over die aanname. Wat ook niet zou verbazen, is als op de financiële markten de verwachting postvat dat de Fed eerder dan gedacht in actie zal komen, zeker als volgende week woensdag de inflatie in juli verder blijkt te zijn gestegen. Toch verwacht ik niet dat de Fed voor november/december in actie komt. Het is goed voor te stellen dat de bank nog een paar maanden besluit te wachten op cijfers over het aantal nieuwe banen en inflatie, om te zien of de arbeidsmarkt de gehele coronaschade zo snel zal inhalen c.q. of de inflatiestijging sinds begin dit jaar tijdelijk is of niet.

Edin Mujagic

Edin Mujagić is een Nederlands econoom, publicist en spreker. Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg bij Sylvester Eijffinger.

In 2009 kwam zijn eerste boek uit, getiteld ’10 jaar euro: biografie van een jonge wereldmunt’. Daarna verschenen van zijn hand ‘Het inflatiespook’ (2010), ‘Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen’ (2012) en ‘Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816’ (2016). Dat laatste boek werd gepresenteerd in de portrettenzaal van De Nederlandse Bank, waarbij het eerste exemplaar werd overhandigd aan Klaas Knot, President van DNB.

Bekijk ook