Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

De aandeelhouder 2

06-08-2012 Rolf van Zanten

Een nieuwe column van Jabob

We hebben in het vorige artikel overzichten gegeven van goudmijnen. Omdat andere edelmetalen misschien aantrekkelijker zijn om in te investeren, willen we dat in dit artikel belichten.

Naast goud zijn zilver en in mindere mate platina en palladium de meest bekende investeringsmetalen. De reden hiervoor is dat deze metalen goed houdbaar zijn en relatief “gemakkelijk” mee te nemen. Veel andere metalen hebben onvoldoende waarde ten opzichte van de massa en het volume om daarin een significante hoeveelheid kapitaal op te slaan.

Om een voorstelling te krijgen als je 100.000 Euro wilt opslaan in tastbaar materiaal:

Het is duidelijk dat de basismaterialen al snel afvallen omdat het om substantiële hoeveelheden gaat waarvoor je een speciale ruimte met takel- werktuigen nodig hebt om er iets mee te doen. Daarnaast wordt er door de leverancier van alle grondstoffen met uitzondering van goud BTW berekend, die je als particulier niet terug kunt krijgen bij eventuele verkoop.

Je kunt natuurlijk ook futures of andere papieren materialen kopen maar in het algemeen is het veelvoudige aan papier in de handel dan dat er tastbaar product is. De geschiedenis heeft geleerd dat de bankier net als overheden onbetrouwbaar is als het gaat om het garanderen van tegenwaarde.

Uiteindelijk blijft het bezitten van tastbaar materiaal of het hebben van aandelen in mijnen over. We moeten ons realiseren dat tegenwoordig aandelen niet veel harder zijn dan futures omdat u er maar op moet vertrouwen dat uw bank/broker daadwerkelijk aandelen heeft gekocht voor het geld dat u hun hebt toevertrouwd. Bij veel beleggingsfondsen blijkt dat niet zo te zijn. Het is zelfs maar de vraag of uw bank de aandelen die u denkt te bezitten, daadwerkelijk op uw naam heeft staan. Mocht dat bij een uiteindelijk faillissement niet zo blijken te zijn, dan is dat vanzelfsprekend uw risico. De SEC en de AFM houden wel toezicht, op uw kosten, maar garanderen niets.

De fundamentele analyse die we in voorgaande artikelen beschreven hebben, had tot doel om aan te geven dat de prijs om edelmetalen te produceren en te verkopen de laatste jaren razendsnel stijgen. Dit wordt veroorzaakt door toenemende energiekosten, maar vooral ook hogere lonen en allerlei vormen van heffingen, royalties en belastingen opgelegd door overheden. Ik heb getracht aan te geven dat het hebben van aandelen in de mijnindustrie vaak onvoldoende vergoeding oplevert. De enige manier voor de belegger is om mijnaandelen te kopen als ze goedkoop zijn en te verkopen als ze duur zijn. Dit is natuurlijk een open-deur verklaring. Hoe weet je wanneer aandelen goedkoop zijn? Over het algemeen is het moment aangebroken om iets te kopen als prijzen sterk dalen en als “iedereen” zegt dat het niet goed is om te kopen. Het kopen in een dip is puur geluk dus koop altijd in partijen. Alleen mensen die goed thuis zijn in Technische Analyse beweren in een dip te kunnen kopen en op een piek te kunnen verkopen. Veel mensen die zich laten adviseren lopen achter de feiten aan. Ze kopen als de grootste stijging geweest is en verkopen als de prijs te ver gedaald is.

Zilverproducenten

We kunnen weer onderzoeken welke bedrijven de meeste hoeveelheid zilver in de grond hebben en welke het goedkoopste zijn. Ook hier gaan we uit van (bijna) producerende mijnen omdat anders het grapje van geologen dat zegt: “een mijn is een gat in de grond met een leugenaar er naast als eigenaar” te veel op gaat.

EV is eigen vermogen, dat is alle bezittingen minus alle verplichtingen.
LOM is de tijd die nodig is om alle voorraden te delven met de huidige productiecapaciteit.
In rood aangegeven capaciteit is geplande capaciteit.

We zien dat Revett het goedkoopste is maar hun grondstof heeft een relatief laag metaalgehalte en een laag zilvergehalte waardoor dit bedrijf het moeilijker heeft om geld te verdienen. De op één na goedkoopste heeft op dit moment, naar het schijnt, een goed functionerende mijn in Argentinië. In de mijn maakt men concentraat en dat wordt hoofdzakelijk afgevoerd naar Antofagasta om geraffineerd te worden. Het is echter de vraag hoe lang de regering het bedrijf met rust laat.

In onderstaande tabel geven we aan welke firma’s het meest winstgevend zilver kunnen verkopen. Er is uitgegaan van een zilverprijs van 27,10 US$ per ounce.

We zien uit de tabel dat de twee Zuid-Amerikaanse zilvermijnen het beste resultaat boeken. Het probleem is met deze twee mijnen dat Pan American op korte termijn zeer waarschijnlijk al zijn mijnen in Bolivia gaat verliezen. De enige mijn die Silver Standard Resources heeft, is in het noord-westen van Argentinië. Ook de Argentijnse regering is druk bezig met het nationaliseren en “ontwinsten” van met name bedrijven die niet in handen zijn van vrienden van het huidige bewind. Silver Wheaton is geen echt mijnbedrijf maar heeft een formule waarbij ze mijnprojecten mee helpen te financieren in ruil voor al het zilver in het project voor een vaste prijs van 3 tot 5 US$ per ounce. Dit bedrijf krijgt mogelijk een enorme belastingclaim te verwerken en heeft veel risico met projecten in Zuid-Amerika zoals het Pascua Lama project. Ondanks de zogenaamd lage waardering is gemiddeld de koers/winst nog steeds relatief hoog namelijk 20,6. Ook hier geldt dat de bedrijven ondanks de hoge zilverprijzen onvoldoende winst maken.

Platina groep metaal producenten.
De pieken van de platinaprijs worden vooral bepaald door de beschikbaarheid van goedkopere vervangers zoals palladium en nu ook rhodium. Verder is het erg waarschijnlijk dat als er een goedkopere manier komt om uitlaatgassen te ontdoen van schadelijke materialen, de platinaprijs eveneens naar een minimum gaat. De afgelopen 4 jaren is het beleggen in PGM (Platina Group Metals) iets populairder geworden maar het blijft beperkt. De minimumprijs wordt, vooral wegens een veel lagere beschikbaarheid dan goud, echter bepaald door de kosten van de winning. Er bestaan geen grote platinavoorraden waarmee de prijs gestabiliseerd kan worden zoals dat gedaan werd door Rusland m.b.t. palladium. De Russische palladiumvoorraden schijnen opgebruikt te zijn, dus ook de minimum palladiumprijs wordt erg afhankelijk van de winningskosten.
Zoals uit onderstaande tabel te zien is, verliezen vrijwel alle mijnbedrijven geld op hun PGM producten. De grote bedrijven zoals Angloplat, Implats, Lonmin en Aquarius kunnen de meest verlieslijdende mijnen sluiten maar de kleintjes zullen kosten moeten besparen. Dat is echter niet zo gemakkelijk in Zuid-Afrika met erg moeilijke arbeidsrelaties (vakbonden en de overheid) en een hoge inflatie. Gelukkig heeft de Rand t.o.v. de US$ veel waarde verloren (circa 20%) het afgelopen jaar waardoor het verlies van de platinaprijs, ook circa 20%, grotendeels gecompenseerd wordt.
Bedenk dat de onderstaande informatie uit jaarverslagen van 2011 en halfjaar rapporten van 2011 gehaald is, de situatie is nu aanmerkelijk beroerder geworden.

Als de prijs blijft zoals het nu is of nog verder daalt, zullen meer mijnen sluiten en zal er een tekort aan platina ontstaan.
Als de energiekosten significant naar beneden gaan, zullen de cashkosten kunnen dalen als de lonen niet zouden stijgen. Ik vrees echter dat we nergens meer een daling van cashkosten hoeven te verwachten.

In onderstaande tabel staan een aantal belangrijke producenten in volgorde van eigen vermogen per ounce platina equivalent als resource in de grond. Resources kunnen ook een grote hoeveelheid niet winbare bestanddelen bevatten. Alleen proven reserves zijn winbaar voor de kostprijs op het moment van opmaken van de aanwezige hoeveelheid metaal.

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat platina goedkoop te krijgen is. Vooral bij bedrijven als Eastern Platinum en Platmin krijg je geld toe bij wijze van spreken. Hieruit wordt duidelijk dat platina bijzonder onpopulair is op dit moment. Het is dus de moeite waard om deze bedrijven te kopen als je enig zicht hebt op een eventueel winstgevende productie. Dat kan echter alleen als de platinaprijs voldoende hoog wordt.

Hieronder een tabel met platinaproducenten waarbij de reële kostprijs en de netto marge per ounce aangegeven wordt van het laatste kwartaal / half jaar, en de reële kostprijs en de netto marge per ounce platina equivalent. In de netto marge is een kapitaalvergoeding van 5% berekend. In de tabel is uitgegaan van een platina-equivalent prijs van 1423 US$ per ounce.

Het laatste jaar heeft alleen de kleine producent Sylvania Platinum een redelijke marge en winst gemaakt. In Zuid-Afrika maakt verder geen enkele platinaproducent winst. Stillwater in de VS doet het stukken beter door minder problemen met de werkkrachten en door hergebruik van oude katalysatoren. Stillwater heeft vanwege zijn fabriek voor hergebruik de productiecapaciteit ongeveer kunnen verdubbelen zonder de lasten van de hoge mijnkosten. Er zijn verscheidene mijnen stopgezet in Zuid-Afrika maar de regering dreigt met nationalisatie als een deel van deze mijnen niet weer operationeel gemaakt wordt. De overheid vindt het blijkbaar niet belangrijk of een bedrijf verlies maakt want de inkomsten via lonen en producten blijven binnen komen zolang een productiebedrijf werkt. De communistische Sovjet regering spaarde het palladium zo lang op totdat de prijs voldoende hoog was. De Zuid-Afrikaanse overheid is veel minder strategisch op dat gebied.

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat de platina-equivalent prijs minstens 500 US$ per ounce zal moeten stijgen om de grote 4 platina producenten in Zuidelijk Afrika winstgevend te maken. De waarderingen van de grote bedrijven zijn extreem laag (minimum niveau van 2008) maar nog steeds niet voldoende laag om aantrekkelijk te zijn bij de huidige platinaprijzen.

 • http://christianlouboutinsalenyc.simplify-lernen.com Christian Louboutin Sale Nyc

  Roy Hodgson will select his England squad on Thursday but may face a wrangle with Wilsheres club boss Arsene Wenger if he picks the injured playmaker.

 • Anoton

  Jongens dit gaat nog wel duren tot volgend jaar…
  http://rijkbeleggen.skynetblogs.be/

 • Bart

  @temp242
  Oke, uiterlijk eind nov. dus volgens u. Dat lijkt me redelijk. Ik zit ook aan “ergens de komende maanden” te denken.

  Trouwens het lijkt me ook min of meer zeker dat Israel Iran aan gaat vallen deze of volgende maand. Komt Obama ook goed uit.

 • temp242

  Wanneer?
  Zeker tegen eind november.

 • temp242

  Bart,aan dit artikel heb je misschien ook iets.Mvg.

  http://www.zerohedge.com/contributed/2012-19-10/philipp-bagus-insolvency-fed

 • temp242

  Beste Bart,
  Het zal ongeveer,uiteindelijk dienen te gebeuren zoals dhr.W. Buiter al jaren schreeuwt.Het zal echt niet anders kunnen,men kan het blikje NIET meer verder schoppen.

  http://dailycapitalist.com/2012/05/11/willem-buiter-cmc-certified-monetary-crank/

 • Bart

  @temp242
  Ja hallo temp, da’s wel duidelijk. Belangrijker, wanneer en in welke vorm? Kun je daar specifieke info over geven? :)

 • temp242
 • temp242
 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  “Fout gedacht Bart. “het volk” stemt op politici waarvan het denkt dat die besluiten nemen in het belang van “het volk”.

  Het volk stemt niet, individuen stemmen. En die stemmen op diegene waarvan zij persoonlijk de meeste voordelen verwachten. In een democratie probeert iedereen te leven op de kosten van iemand anders.

  Democratie? ha! klaplopers zou een betere benaming zijn :)

 • Bart

  @Enrico
  “Fout gedacht Bart. “het volk” stemt op politici waarvan het denkt dat die besluiten nemen in het belang van “het volk”. Dat doen die politici dus echter niet. … ”

  Fout gedacht? Nee hoor, je geeft het zelf al aan. Velen kiezen iedere keer weer voor mensen die hun voorliegen, oplichten en voor de gek houden.
  Kennelijk kunnen velen niet zo heel goed nadenken. Of vind je dat een vreemde conclusie?

  Democratie zoals wij dat kennen is mi volksverlakkerij. De illusie van invloed en medezeggenschap door je stemmetje uit te mogen brengen is erg, erg groot. Lachu.

  “Democratie” is een toverwoord. net zoals “gelijkheid” en “vrijheid”. Die zaken bestaan helemaal niet in deze wereld. Maar ja, het volk wil meetellen hé, belangrijk gevonden worden. Nou, dat wordt wel voor ze geregeld door handige jongens.

  Daarbij, 30 tot 40% van de mensen stemt niet. Wellicht dat velen onder hen het slinkse systeem van “moderne democratie” helder hebben. Zou zomaar kunnen.

 • Oom Dagobert

  We zullen zoals onze groot-ouders alles in een kous MOETEN stoppen als zo verder gaat
  Nieuwsbrief MoneyTalk.be

  Europese regeringen willen beslag leggen op het geld van spaarders en beleggers
  dinsdag 07 augustus 2012 om 07u11
  Bill Gross, beheerder van obligatiefonds PIMCO en algemeen erkend als één van de beste obligatiespecialisten in de wereld, heeft een duidelijk advies voor zijn klanten: blijf weg uit Europa. De Europese schuldencrisis is verre van opgelost en kan ons nog lang blijven achtervolgen.
  Alle pogingen om de crisis een halt toe te roepen, zijn tot dusver zonder succes gebleken. De Europese Centrale Bank doet haar uiterste best om de rente op Spaanse en Italiaanse staatsobligaties te doen dalen, maar slaagt daar niet in.

  Maar zelfs wanneer de rente op deze obligaties wordt teruggedrongen richting 4% zijn de problemen volgens Gross nog niet van de baan.

  Volgens Gross is het uiteindelijk de bedoeling van de Europese overheid om beslag te leggen het privé-geld van de spaarders. De Europese overheden beseffen namelijk maar al te goed dat ze dit geld nodig zullen hebben om de Europese economie te financieren. Daar is namelijk nu geen geld meer voor beschikbaar.

 • temp242
 • Roi

  Dit vond ik een scherpe opmerking op een forum dat ik las.

  Shell stalde in 2011 al 20 miljard buiten Europa:

  vr 28 okt 2011, 08:01
  ‘Shell stalt meeste kasgeld buiten Europa’

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/10808211/___Shell_stalt_meeste_kasgeld_buiten_Europa___.html

  En onlangs dus weer 15 miljard!

  En zo’n concern is niet gek, daar zitten betere economen dan in Brussel. Dit zet je toch wel aan het denken.

  Zelfs eurofiel Juncker zegt: Grieks vertrek wel te overzien.

  Dat betekent in mijn ogen dat alle grote belanghebbende hun geld uit Griekenland hebben gehaald …. indirect via het steungeld natuurlijk!

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/12708732/__Juncker__Grieks_vertrek_wel_te_overzien__.html

 • Enrico

  @Bart

  “Tja, dat krijg je met moderne democratie. Wanneer het volk kiest weet je zeker dat het fout gaat. Al dat gelul dat dit niets met democratie te maken heeft is grote onzin. De door het volk gekozen laffe misleiders staan de EU gekte toe, promoten het, omarmen het. ”

  Fout gedacht Bart. “het volk” stemt op politici waarvan het denkt dat die besluiten nemen in het belang van “het volk”. Dat doen die politici dus echter niet. Ik denk dat het toch wel duidelijk is dat “het volk” nooit heeft ingestemd met een EU zoals die nu bestaat. Balkenende luisterde niet naar de uitslag van het bekende referendum. Die uitslag was een “stem” van “het volk” om niet op de ingeslagen weg verder te gaan. Dat gebeurde echter toch… niet dankzij “het volk” dus…en dus verre van democratisch.

 • temp242

  Beste HF,leuk jenog eens te zien schrijven!
  Blijkbaar doelen ze op de zilverprijs?lol.Mvg.

 • high five

  Hey tempie….
  Wat een goede journalistiek toch van hln. (maar niet heus)
  Ze zeggen dat de goudprijs van 900 per kilo naar 4000 euro per kilo is gestegen de laatste tijd. De goudprijs staat nu volgens mij rond de 42000 euro per kilo….klein verschilletje maar.

 • temp242
 • high five

  Update voor de dow jones, goud, zilver en de US dollar door Gregory Mannarino
  http://www.youtube.com/watch?v=zNNsS79jvyA&feature=player_embedded

 • temp242
 • Bart

  @pietje
  Tja, dat krijg je met moderne democratie. Wanneer het volk kiest weet je zeker dat het fout gaat. Al dat gelul dat dit niets met democratie te maken heeft is grote onzin. De door het volk gekozen laffe misleiders staan de EU gekte toe, promoten het, omarmen het.

 • pietje

  Elite zwendelt ons federaal Europa in.
  De Europese leiders die de open markt en de euro invoerden, wisten dat dit zou leiden tot een crisis die alleen met een federale staat kon worden opgelost.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3297321/2012/08/07/Elite-zwendelt-ons-federaal-Europa-in.dhtml

 • Bart

  @Roi
  Dat ze het niet over zilver hebben is heeeeeeel gunstig imo. Iedereen met meer dan twee hersencellen weet dat zilver geld is. Een paar decennia niet, vele duizenden jaren echter wel. Die paar decennia zijn de decennia van mega-arrogantie & hoogmoedswaanzin. Zoals een gesjeesde dronken tor die met 150 door een woonwijk scheurt. Dat is moeilijk lang vol te houden zonder zeer zware brokken te veroorzaken.

 • temp242
 • Roi

  Bart :
  @Countdown
  Goud en zilver gaan terugkomen binnen het formele geldsysteem. BIS is dat feitelijk al aan het voorbereiden voorgoud. Daarmee wordt het in 2013 een Tier 1 asset.

  Het is nog steeds allemaal speculatie dat ze dat als tier-1 asset gaan invoeren. En ze hebben het niet over zilver!

  “Achieving Tier 1 status would credit gold with the recognition it’s been denied ever since Nixon closed the gold window on August 15, 1971.

  Currently, the precious metal is relinquished to a Tier 3 status

  In essence, it would mark the official recognition that gold is real money.”

  http://www.stockmarketsreview.com/extras/while_banks_crumble_next_leg_up_for_gold_draws_near_318428/

  Maar als je gelijk krijgt dan zal de goudprijs exploderen denk ik!

 • Roi

  Nog even ter onderbouwing

  Medeoprichter van Apple voorspelt ‘verschrikkelijke’ problemen met cloud computing

  “Met de cloud bezit u dus niets meer. U hebt het allemaal weggegeven.” aldus Wozniak. Bedrijven moeten goed nadeken over de juridische aspecten rondom cloudcomputing. De vraag blijft: Wie is de eigenaar van de content en wat moet er gedaan worden als de cloudprovider stopt of als er een storing plaats vindt?

  http://www.marqit.nl/newsitem/10664/

 • Bart

  @Countdown
  Goud en zilver gaan terugkomen binnen het formele geldsysteem. BIS is dat feitelijk al aan het voorbereiden voorgoud. Daarmee wordt het in 2013 een Tier 1 asset.

 • Roi

  @Countdown

  “zonder munten en biljetten zal worden betaald waardoor alle geldstromen voor het eerst door een centrale computer geleid zullen worden waardoor manipulatie en fraude tot het verleden zullen behoren”

  DIGITALISATIE is de ultieme droom van elke politici. Eenmaal op zijn plaats, kunnen ze de laatste cent uit uw zak belasten. Maar of het manipulatie en fraude oplost betwijfel ik, de gene aan de knopen kunnen dan naar hartelust manipuleren lijkt me!

  Nu krijgen ook alle EU burgers een nieuw banknr. Al je betalingen gaan binnenkort via het centrale systeem genaamd SWIFT. Dat wordt gemonitoord door alle diensten, zelfs Amerika mag meekijken (andersom niet natuurlijk)

  Nee ik denk als alles gedigitaliseerd wordt je met 1 druk op de knop nergens meer bijkomt. Neem cloud computing, steeds vaker kiezen overheden/bedrijven voor de cloud en worden stappen gezet om vooral eenvoudiger te werken. Maar vele datalekken verder is het maar de vraag of deze keuze wel zo verstandig is. En je moet opletten in welk land de servers staan van die dienst want overal gelden andere wetten en in bv. Amerika zijn ze bevoegd mee te mogen kijken…dus bedrijfs gegevens zijn in mijn ogen niet echt safe daar!

 • WijRos

  @gordijnen

  re. Renaissance 2.0: Lesson 6

  Beste Gordijnen, Ik heb nu les 6 gehad en ik zou graag wat commentaar geven.
  – ik ben het helemaal met de spreker eens wat betreft souvereign money. Dus gebruik goud en zilver en geen fiat geld en stoppen met het maken van schulden.
  – Het nationaliseren van de centrale banken brengt helemaal niets. Ze zijn in principe al genationaliseerd. Ik ben er zelfs zeker van dat het nationaliseren tot nog meer printen schulden zal leiden. Ik heb daar voorbeelden van gezien.
  – De spreker gaat helemaal voorbij aan het aller belangrijkste de macht van de overheid. De regels die er nu allemaal liggen laten geen kleine banken, kleine bedrijven of kleinschaligheid toe. Vanwege de overheid worden kleine bedrijven uitgeroeid! De spreker wil niet inzien dat grote banken, overheid en grote bedrijven in symbiose leven. De spreker wil nog meer overheid op lager niveau.
  – de spreker, duidelijk een communist, denkt alles op te lossen door nog meer macht bij de lagere overheden en nog minder vrijheid bij ondernemers en productieve burgers.