Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

De aandeelhouder 2

06-08-2012 Rolf van Zanten

Een nieuwe column van Jabob

We hebben in het vorige artikel overzichten gegeven van goudmijnen. Omdat andere edelmetalen misschien aantrekkelijker zijn om in te investeren, willen we dat in dit artikel belichten.

Naast goud zijn zilver en in mindere mate platina en palladium de meest bekende investeringsmetalen. De reden hiervoor is dat deze metalen goed houdbaar zijn en relatief “gemakkelijk” mee te nemen. Veel andere metalen hebben onvoldoende waarde ten opzichte van de massa en het volume om daarin een significante hoeveelheid kapitaal op te slaan.

Om een voorstelling te krijgen als je 100.000 Euro wilt opslaan in tastbaar materiaal:

Het is duidelijk dat de basismaterialen al snel afvallen omdat het om substantiële hoeveelheden gaat waarvoor je een speciale ruimte met takel- werktuigen nodig hebt om er iets mee te doen. Daarnaast wordt er door de leverancier van alle grondstoffen met uitzondering van goud BTW berekend, die je als particulier niet terug kunt krijgen bij eventuele verkoop.

Je kunt natuurlijk ook futures of andere papieren materialen kopen maar in het algemeen is het veelvoudige aan papier in de handel dan dat er tastbaar product is. De geschiedenis heeft geleerd dat de bankier net als overheden onbetrouwbaar is als het gaat om het garanderen van tegenwaarde.

Uiteindelijk blijft het bezitten van tastbaar materiaal of het hebben van aandelen in mijnen over. We moeten ons realiseren dat tegenwoordig aandelen niet veel harder zijn dan futures omdat u er maar op moet vertrouwen dat uw bank/broker daadwerkelijk aandelen heeft gekocht voor het geld dat u hun hebt toevertrouwd. Bij veel beleggingsfondsen blijkt dat niet zo te zijn. Het is zelfs maar de vraag of uw bank de aandelen die u denkt te bezitten, daadwerkelijk op uw naam heeft staan. Mocht dat bij een uiteindelijk faillissement niet zo blijken te zijn, dan is dat vanzelfsprekend uw risico. De SEC en de AFM houden wel toezicht, op uw kosten, maar garanderen niets.

De fundamentele analyse die we in voorgaande artikelen beschreven hebben, had tot doel om aan te geven dat de prijs om edelmetalen te produceren en te verkopen de laatste jaren razendsnel stijgen. Dit wordt veroorzaakt door toenemende energiekosten, maar vooral ook hogere lonen en allerlei vormen van heffingen, royalties en belastingen opgelegd door overheden. Ik heb getracht aan te geven dat het hebben van aandelen in de mijnindustrie vaak onvoldoende vergoeding oplevert. De enige manier voor de belegger is om mijnaandelen te kopen als ze goedkoop zijn en te verkopen als ze duur zijn. Dit is natuurlijk een open-deur verklaring. Hoe weet je wanneer aandelen goedkoop zijn? Over het algemeen is het moment aangebroken om iets te kopen als prijzen sterk dalen en als “iedereen” zegt dat het niet goed is om te kopen. Het kopen in een dip is puur geluk dus koop altijd in partijen. Alleen mensen die goed thuis zijn in Technische Analyse beweren in een dip te kunnen kopen en op een piek te kunnen verkopen. Veel mensen die zich laten adviseren lopen achter de feiten aan. Ze kopen als de grootste stijging geweest is en verkopen als de prijs te ver gedaald is.

Zilverproducenten

We kunnen weer onderzoeken welke bedrijven de meeste hoeveelheid zilver in de grond hebben en welke het goedkoopste zijn. Ook hier gaan we uit van (bijna) producerende mijnen omdat anders het grapje van geologen dat zegt: “een mijn is een gat in de grond met een leugenaar er naast als eigenaar” te veel op gaat.

EV is eigen vermogen, dat is alle bezittingen minus alle verplichtingen.
LOM is de tijd die nodig is om alle voorraden te delven met de huidige productiecapaciteit.
In rood aangegeven capaciteit is geplande capaciteit.

We zien dat Revett het goedkoopste is maar hun grondstof heeft een relatief laag metaalgehalte en een laag zilvergehalte waardoor dit bedrijf het moeilijker heeft om geld te verdienen. De op één na goedkoopste heeft op dit moment, naar het schijnt, een goed functionerende mijn in Argentinië. In de mijn maakt men concentraat en dat wordt hoofdzakelijk afgevoerd naar Antofagasta om geraffineerd te worden. Het is echter de vraag hoe lang de regering het bedrijf met rust laat.

In onderstaande tabel geven we aan welke firma’s het meest winstgevend zilver kunnen verkopen. Er is uitgegaan van een zilverprijs van 27,10 US$ per ounce.

We zien uit de tabel dat de twee Zuid-Amerikaanse zilvermijnen het beste resultaat boeken. Het probleem is met deze twee mijnen dat Pan American op korte termijn zeer waarschijnlijk al zijn mijnen in Bolivia gaat verliezen. De enige mijn die Silver Standard Resources heeft, is in het noord-westen van Argentinië. Ook de Argentijnse regering is druk bezig met het nationaliseren en “ontwinsten” van met name bedrijven die niet in handen zijn van vrienden van het huidige bewind. Silver Wheaton is geen echt mijnbedrijf maar heeft een formule waarbij ze mijnprojecten mee helpen te financieren in ruil voor al het zilver in het project voor een vaste prijs van 3 tot 5 US$ per ounce. Dit bedrijf krijgt mogelijk een enorme belastingclaim te verwerken en heeft veel risico met projecten in Zuid-Amerika zoals het Pascua Lama project. Ondanks de zogenaamd lage waardering is gemiddeld de koers/winst nog steeds relatief hoog namelijk 20,6. Ook hier geldt dat de bedrijven ondanks de hoge zilverprijzen onvoldoende winst maken.

Platina groep metaal producenten.
De pieken van de platinaprijs worden vooral bepaald door de beschikbaarheid van goedkopere vervangers zoals palladium en nu ook rhodium. Verder is het erg waarschijnlijk dat als er een goedkopere manier komt om uitlaatgassen te ontdoen van schadelijke materialen, de platinaprijs eveneens naar een minimum gaat. De afgelopen 4 jaren is het beleggen in PGM (Platina Group Metals) iets populairder geworden maar het blijft beperkt. De minimumprijs wordt, vooral wegens een veel lagere beschikbaarheid dan goud, echter bepaald door de kosten van de winning. Er bestaan geen grote platinavoorraden waarmee de prijs gestabiliseerd kan worden zoals dat gedaan werd door Rusland m.b.t. palladium. De Russische palladiumvoorraden schijnen opgebruikt te zijn, dus ook de minimum palladiumprijs wordt erg afhankelijk van de winningskosten.
Zoals uit onderstaande tabel te zien is, verliezen vrijwel alle mijnbedrijven geld op hun PGM producten. De grote bedrijven zoals Angloplat, Implats, Lonmin en Aquarius kunnen de meest verlieslijdende mijnen sluiten maar de kleintjes zullen kosten moeten besparen. Dat is echter niet zo gemakkelijk in Zuid-Afrika met erg moeilijke arbeidsrelaties (vakbonden en de overheid) en een hoge inflatie. Gelukkig heeft de Rand t.o.v. de US$ veel waarde verloren (circa 20%) het afgelopen jaar waardoor het verlies van de platinaprijs, ook circa 20%, grotendeels gecompenseerd wordt.
Bedenk dat de onderstaande informatie uit jaarverslagen van 2011 en halfjaar rapporten van 2011 gehaald is, de situatie is nu aanmerkelijk beroerder geworden.

Als de prijs blijft zoals het nu is of nog verder daalt, zullen meer mijnen sluiten en zal er een tekort aan platina ontstaan.
Als de energiekosten significant naar beneden gaan, zullen de cashkosten kunnen dalen als de lonen niet zouden stijgen. Ik vrees echter dat we nergens meer een daling van cashkosten hoeven te verwachten.

In onderstaande tabel staan een aantal belangrijke producenten in volgorde van eigen vermogen per ounce platina equivalent als resource in de grond. Resources kunnen ook een grote hoeveelheid niet winbare bestanddelen bevatten. Alleen proven reserves zijn winbaar voor de kostprijs op het moment van opmaken van de aanwezige hoeveelheid metaal.

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat platina goedkoop te krijgen is. Vooral bij bedrijven als Eastern Platinum en Platmin krijg je geld toe bij wijze van spreken. Hieruit wordt duidelijk dat platina bijzonder onpopulair is op dit moment. Het is dus de moeite waard om deze bedrijven te kopen als je enig zicht hebt op een eventueel winstgevende productie. Dat kan echter alleen als de platinaprijs voldoende hoog wordt.

Hieronder een tabel met platinaproducenten waarbij de reële kostprijs en de netto marge per ounce aangegeven wordt van het laatste kwartaal / half jaar, en de reële kostprijs en de netto marge per ounce platina equivalent. In de netto marge is een kapitaalvergoeding van 5% berekend. In de tabel is uitgegaan van een platina-equivalent prijs van 1423 US$ per ounce.

Het laatste jaar heeft alleen de kleine producent Sylvania Platinum een redelijke marge en winst gemaakt. In Zuid-Afrika maakt verder geen enkele platinaproducent winst. Stillwater in de VS doet het stukken beter door minder problemen met de werkkrachten en door hergebruik van oude katalysatoren. Stillwater heeft vanwege zijn fabriek voor hergebruik de productiecapaciteit ongeveer kunnen verdubbelen zonder de lasten van de hoge mijnkosten. Er zijn verscheidene mijnen stopgezet in Zuid-Afrika maar de regering dreigt met nationalisatie als een deel van deze mijnen niet weer operationeel gemaakt wordt. De overheid vindt het blijkbaar niet belangrijk of een bedrijf verlies maakt want de inkomsten via lonen en producten blijven binnen komen zolang een productiebedrijf werkt. De communistische Sovjet regering spaarde het palladium zo lang op totdat de prijs voldoende hoog was. De Zuid-Afrikaanse overheid is veel minder strategisch op dat gebied.

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat de platina-equivalent prijs minstens 500 US$ per ounce zal moeten stijgen om de grote 4 platina producenten in Zuidelijk Afrika winstgevend te maken. De waarderingen van de grote bedrijven zijn extreem laag (minimum niveau van 2008) maar nog steeds niet voldoende laag om aantrekkelijk te zijn bij de huidige platinaprijzen.

 • http://christianlouboutinsalenyc.simplify-lernen.com Christian Louboutin Sale Nyc

  Roy Hodgson will select his England squad on Thursday but may face a wrangle with Wilsheres club boss Arsene Wenger if he picks the injured playmaker.

 • Anoton

  Jongens dit gaat nog wel duren tot volgend jaar…
  http://rijkbeleggen.skynetblogs.be/

 • Bart

  @temp242
  Oke, uiterlijk eind nov. dus volgens u. Dat lijkt me redelijk. Ik zit ook aan “ergens de komende maanden” te denken.

  Trouwens het lijkt me ook min of meer zeker dat Israel Iran aan gaat vallen deze of volgende maand. Komt Obama ook goed uit.

 • temp242

  Wanneer?
  Zeker tegen eind november.

 • temp242

  Bart,aan dit artikel heb je misschien ook iets.Mvg.

  http://www.zerohedge.com/contributed/2012-19-10/philipp-bagus-insolvency-fed

 • temp242

  Beste Bart,
  Het zal ongeveer,uiteindelijk dienen te gebeuren zoals dhr.W. Buiter al jaren schreeuwt.Het zal echt niet anders kunnen,men kan het blikje NIET meer verder schoppen.

  http://dailycapitalist.com/2012/05/11/willem-buiter-cmc-certified-monetary-crank/

 • Bart

  @temp242
  Ja hallo temp, da’s wel duidelijk. Belangrijker, wanneer en in welke vorm? Kun je daar specifieke info over geven? :)

 • temp242
 • temp242
 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  “Fout gedacht Bart. “het volk” stemt op politici waarvan het denkt dat die besluiten nemen in het belang van “het volk”.

  Het volk stemt niet, individuen stemmen. En die stemmen op diegene waarvan zij persoonlijk de meeste voordelen verwachten. In een democratie probeert iedereen te leven op de kosten van iemand anders.

  Democratie? ha! klaplopers zou een betere benaming zijn :)

 • Bart

  @Enrico
  “Fout gedacht Bart. “het volk” stemt op politici waarvan het denkt dat die besluiten nemen in het belang van “het volk”. Dat doen die politici dus echter niet. … ”

  Fout gedacht? Nee hoor, je geeft het zelf al aan. Velen kiezen iedere keer weer voor mensen die hun voorliegen, oplichten en voor de gek houden.
  Kennelijk kunnen velen niet zo heel goed nadenken. Of vind je dat een vreemde conclusie?

  Democratie zoals wij dat kennen is mi volksverlakkerij. De illusie van invloed en medezeggenschap door je stemmetje uit te mogen brengen is erg, erg groot. Lachu.

  “Democratie” is een toverwoord. net zoals “gelijkheid” en “vrijheid”. Die zaken bestaan helemaal niet in deze wereld. Maar ja, het volk wil meetellen hé, belangrijk gevonden worden. Nou, dat wordt wel voor ze geregeld door handige jongens.

  Daarbij, 30 tot 40% van de mensen stemt niet. Wellicht dat velen onder hen het slinkse systeem van “moderne democratie” helder hebben. Zou zomaar kunnen.

 • Oom Dagobert

  We zullen zoals onze groot-ouders alles in een kous MOETEN stoppen als zo verder gaat
  Nieuwsbrief MoneyTalk.be

  Europese regeringen willen beslag leggen op het geld van spaarders en beleggers
  dinsdag 07 augustus 2012 om 07u11
  Bill Gross, beheerder van obligatiefonds PIMCO en algemeen erkend als één van de beste obligatiespecialisten in de wereld, heeft een duidelijk advies voor zijn klanten: blijf weg uit Europa. De Europese schuldencrisis is verre van opgelost en kan ons nog lang blijven achtervolgen.
  Alle pogingen om de crisis een halt toe te roepen, zijn tot dusver zonder succes gebleken. De Europese Centrale Bank doet haar uiterste best om de rente op Spaanse en Italiaanse staatsobligaties te doen dalen, maar slaagt daar niet in.

  Maar zelfs wanneer de rente op deze obligaties wordt teruggedrongen richting 4% zijn de problemen volgens Gross nog niet van de baan.

  Volgens Gross is het uiteindelijk de bedoeling van de Europese overheid om beslag te leggen het privé-geld van de spaarders. De Europese overheden beseffen namelijk maar al te goed dat ze dit geld nodig zullen hebben om de Europese economie te financieren. Daar is namelijk nu geen geld meer voor beschikbaar.

 • temp242
 • Roi

  Dit vond ik een scherpe opmerking op een forum dat ik las.

  Shell stalde in 2011 al 20 miljard buiten Europa:

  vr 28 okt 2011, 08:01
  ‘Shell stalt meeste kasgeld buiten Europa’

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/10808211/___Shell_stalt_meeste_kasgeld_buiten_Europa___.html

  En onlangs dus weer 15 miljard!

  En zo’n concern is niet gek, daar zitten betere economen dan in Brussel. Dit zet je toch wel aan het denken.

  Zelfs eurofiel Juncker zegt: Grieks vertrek wel te overzien.

  Dat betekent in mijn ogen dat alle grote belanghebbende hun geld uit Griekenland hebben gehaald …. indirect via het steungeld natuurlijk!

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/12708732/__Juncker__Grieks_vertrek_wel_te_overzien__.html

 • Enrico

  @Bart

  “Tja, dat krijg je met moderne democratie. Wanneer het volk kiest weet je zeker dat het fout gaat. Al dat gelul dat dit niets met democratie te maken heeft is grote onzin. De door het volk gekozen laffe misleiders staan de EU gekte toe, promoten het, omarmen het. ”

  Fout gedacht Bart. “het volk” stemt op politici waarvan het denkt dat die besluiten nemen in het belang van “het volk”. Dat doen die politici dus echter niet. Ik denk dat het toch wel duidelijk is dat “het volk” nooit heeft ingestemd met een EU zoals die nu bestaat. Balkenende luisterde niet naar de uitslag van het bekende referendum. Die uitslag was een “stem” van “het volk” om niet op de ingeslagen weg verder te gaan. Dat gebeurde echter toch… niet dankzij “het volk” dus…en dus verre van democratisch.

 • temp242

  Beste HF,leuk jenog eens te zien schrijven!
  Blijkbaar doelen ze op de zilverprijs?lol.Mvg.

 • high five

  Hey tempie….
  Wat een goede journalistiek toch van hln. (maar niet heus)
  Ze zeggen dat de goudprijs van 900 per kilo naar 4000 euro per kilo is gestegen de laatste tijd. De goudprijs staat nu volgens mij rond de 42000 euro per kilo….klein verschilletje maar.

 • temp242
 • high five

  Update voor de dow jones, goud, zilver en de US dollar door Gregory Mannarino
  http://www.youtube.com/watch?v=zNNsS79jvyA&feature=player_embedded

 • temp242
 • Bart

  @pietje
  Tja, dat krijg je met moderne democratie. Wanneer het volk kiest weet je zeker dat het fout gaat. Al dat gelul dat dit niets met democratie te maken heeft is grote onzin. De door het volk gekozen laffe misleiders staan de EU gekte toe, promoten het, omarmen het.

 • pietje

  Elite zwendelt ons federaal Europa in.
  De Europese leiders die de open markt en de euro invoerden, wisten dat dit zou leiden tot een crisis die alleen met een federale staat kon worden opgelost.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3297321/2012/08/07/Elite-zwendelt-ons-federaal-Europa-in.dhtml

 • Bart

  @Roi
  Dat ze het niet over zilver hebben is heeeeeeel gunstig imo. Iedereen met meer dan twee hersencellen weet dat zilver geld is. Een paar decennia niet, vele duizenden jaren echter wel. Die paar decennia zijn de decennia van mega-arrogantie & hoogmoedswaanzin. Zoals een gesjeesde dronken tor die met 150 door een woonwijk scheurt. Dat is moeilijk lang vol te houden zonder zeer zware brokken te veroorzaken.

 • temp242
 • Roi

  Bart :
  @Countdown
  Goud en zilver gaan terugkomen binnen het formele geldsysteem. BIS is dat feitelijk al aan het voorbereiden voorgoud. Daarmee wordt het in 2013 een Tier 1 asset.

  Het is nog steeds allemaal speculatie dat ze dat als tier-1 asset gaan invoeren. En ze hebben het niet over zilver!

  “Achieving Tier 1 status would credit gold with the recognition it’s been denied ever since Nixon closed the gold window on August 15, 1971.

  Currently, the precious metal is relinquished to a Tier 3 status

  In essence, it would mark the official recognition that gold is real money.”

  http://www.stockmarketsreview.com/extras/while_banks_crumble_next_leg_up_for_gold_draws_near_318428/

  Maar als je gelijk krijgt dan zal de goudprijs exploderen denk ik!

 • Roi

  Nog even ter onderbouwing

  Medeoprichter van Apple voorspelt ‘verschrikkelijke’ problemen met cloud computing

  “Met de cloud bezit u dus niets meer. U hebt het allemaal weggegeven.” aldus Wozniak. Bedrijven moeten goed nadeken over de juridische aspecten rondom cloudcomputing. De vraag blijft: Wie is de eigenaar van de content en wat moet er gedaan worden als de cloudprovider stopt of als er een storing plaats vindt?

  http://www.marqit.nl/newsitem/10664/

 • Bart

  @Countdown
  Goud en zilver gaan terugkomen binnen het formele geldsysteem. BIS is dat feitelijk al aan het voorbereiden voorgoud. Daarmee wordt het in 2013 een Tier 1 asset.

 • Roi

  @Countdown

  “zonder munten en biljetten zal worden betaald waardoor alle geldstromen voor het eerst door een centrale computer geleid zullen worden waardoor manipulatie en fraude tot het verleden zullen behoren”

  DIGITALISATIE is de ultieme droom van elke politici. Eenmaal op zijn plaats, kunnen ze de laatste cent uit uw zak belasten. Maar of het manipulatie en fraude oplost betwijfel ik, de gene aan de knopen kunnen dan naar hartelust manipuleren lijkt me!

  Nu krijgen ook alle EU burgers een nieuw banknr. Al je betalingen gaan binnenkort via het centrale systeem genaamd SWIFT. Dat wordt gemonitoord door alle diensten, zelfs Amerika mag meekijken (andersom niet natuurlijk)

  Nee ik denk als alles gedigitaliseerd wordt je met 1 druk op de knop nergens meer bijkomt. Neem cloud computing, steeds vaker kiezen overheden/bedrijven voor de cloud en worden stappen gezet om vooral eenvoudiger te werken. Maar vele datalekken verder is het maar de vraag of deze keuze wel zo verstandig is. En je moet opletten in welk land de servers staan van die dienst want overal gelden andere wetten en in bv. Amerika zijn ze bevoegd mee te mogen kijken…dus bedrijfs gegevens zijn in mijn ogen niet echt safe daar!

 • WijRos

  @gordijnen

  re. Renaissance 2.0: Lesson 6

  Beste Gordijnen, Ik heb nu les 6 gehad en ik zou graag wat commentaar geven.
  – ik ben het helemaal met de spreker eens wat betreft souvereign money. Dus gebruik goud en zilver en geen fiat geld en stoppen met het maken van schulden.
  – Het nationaliseren van de centrale banken brengt helemaal niets. Ze zijn in principe al genationaliseerd. Ik ben er zelfs zeker van dat het nationaliseren tot nog meer printen schulden zal leiden. Ik heb daar voorbeelden van gezien.
  – De spreker gaat helemaal voorbij aan het aller belangrijkste de macht van de overheid. De regels die er nu allemaal liggen laten geen kleine banken, kleine bedrijven of kleinschaligheid toe. Vanwege de overheid worden kleine bedrijven uitgeroeid! De spreker wil niet inzien dat grote banken, overheid en grote bedrijven in symbiose leven. De spreker wil nog meer overheid op lager niveau.
  – de spreker, duidelijk een communist, denkt alles op te lossen door nog meer macht bij de lagere overheden en nog minder vrijheid bij ondernemers en productieve burgers.

 • Roi

  Argentinië beperkt gebruik dollar
  BUENOS AIRES – Argentinië heeft een nieuw obstakel opgeworpen tegen de populaire Amerikaanse dollar in eigen land.

  Reizigers mogen de munt niet meer kopen, tenzij de dollar de officiële munt is van hun bestemming. De regering heeft deze beperking dinsdag bekendgemaakt.
  Het verbod gaat volgende week in. Het is een nieuwe poging van de regering om ervoor te zorgen dat de Argentijnen de dollar zo min mogelijk gebruiken en sparen. Het Zuid-Amerikaanse land probeert al maanden de kapitaalvlucht tegen te gaan en de eigen munt te beschermen.
  De relatief sterke dollar is populair in Argentinië, omdat de inflatie van de eigen munt 25 procent is volgens onafhankelijke waarnemers. De regering houdt het overigens op 10 procent. Experts vrezen voor een recessie en de plannen hebben dan ook voor veel kritiek gezorgd.

  Overheden verbieden het dus om je vermogen te beschermen! (voorbode wat er hier kan gebeuren?)

 • Countdown

  Goud zal zijn waarde keihard verliezen na de grote waarde stijgingen.
  Er komt geen goud gedekt systeem meer voor het eerst na vele eeuwen, we leven in een zeer snel technologisch tijdperk,dat is ook de reden dat er voor het eerst zonder munten en biljetten zal worden betaald waardoor alle geldstromen voor het eerst door een centrale computer geleid zullen worden waardoor manipulatie en fraude tot het verleden zullen behoren men is daar al volop mee bezig alleen moet de chaos op de wereld nog groter worden, waarna men dit systeem zal kunnen introduceren, dit zal iemand een enorme macht geven waardoor er voor het eerst een wereld leider zal zijn met alle gevolgen van dien,deze wereld is hard op weg naar een catastrofe.
  Onderzoek het en je komt tot dezelfde conclusies.

 • gordijnen

  @Roi

  Vandaag gevraagd aan een hogere medewerker van Van Landschot Bankiers.

  Klopt het dat Draghi alleen geld uitleend aan gezonde banken.

  Dit werd met bevestiging ontvangen, wat weten zij wat ik dan niet weet.

  Ik ben alleen bang dat de pensioenfondsen dit ook geloven.

 • WijRos

  @gordijnen

  re. Renaissance 2.0: Lesson 1

  Beste Gordijnen. Ik heb nu tot les 6 alles gevolgd, ik zie veel raakvlakken tussen de lessen en mijn beweringen. Ik zie echter geen reden om er nu van uit te gaan dat degene die deze lessen in elkaar gezet heeft, god is. Ik denk eerder dat het systeem een gevangene van zichzelf is dat resulteert in wat in de lessen getoond wordt.

  Dat mensen, bedrijven en staten moedwillig met schuld opgescheept worden om macht uit te oefenen is helder. De lessen gaan er echter helemaal aan voorbij dat het productieve deel van de bevolking snel mindert en er mogelijk binnenkort misschien helemaal niet meer zijn! Met andere woorden de bodem van de piramide is, volgens mij, veel smaller dan dat de lessen aangeven. Dit laatste is zeker niet in het belang van degenen die u beweert de ultime macht hebben.

  Ik zal best ongelijk kunnen hebben maar ik zie uit de lessen geen enkele reden om te denken dat alles bestuurd wordt door de Rothchilds of iets dergelijks. Als dat zo zou zijn dan zie ik voldoende redenen die niet in lessen genoemd worden om te te beweren dat de Bilderberg groep aan het kortste eind trekt.

 • Bart

  “Dit jaar nog $7.600 miljard gezocht
  door MAARTEN VERHEYEN op AUGUSTUS 7, 2012
  in SCHULDENCRISIS

  Overheidsschulden worden zelden terugbetaald. Ze worden doorgerold waarbij geld geleend wordt van Piet om de schulden aan Jan af te lossen.

  Maar terugbetaald? Nee, dat niet. …”

  Bovenstaande geeft de absurditeit maar weer eens aan van het huidige USSR-style geldsysteem. Japan en de US moeten dit jaar ieder overigens rond de drie triljard USD “doorrollen”. Duitsland en Frankrijk enkele honderden miljarden.

  Ach ja, zoals de USSR in elkaar gestort is zo zal dit absurde systeem ook in elkaar storten. Wat er voor terugkomt? Een geldsysteem gebaseerd op goud, en in sommige landen op zilver. Zo simpel is dat. Wanneer? Tja, dat is de grote vraag, natuurlijk. Ik denk binnen vijf jaar. Hoe dan ook, we gaan iza zeer stormachtige jaren tegemoet.

 • Roi

  Zowaar een kritisch stuk in de volkskrant over hoe de politiek werkt.

  ‘Elite zwendelt ons federaal Europa in’

  De voorzitter van de Eurogroep, Jean Claude Juncker, legde het in 1999 nogmaals uit: ‘We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit – de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist – dan gaan we weer wat verder. Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is.’

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3297321/2012/08/07/Elite-zwendelt-ons-federaal-Europa-in.dhtml

 • De Heraut

  @Gordijnen

  http://www.youtube.com/watch?v=l37RhdFGVsM

  Is een uitstekende link en een must-see voor iedereen, onder het hoofdstuk “wat je niet leert op school, maar essentieel is om te weten”

 • Rudolf

  Het zal toch niet?!
  Zou de ECB dan eindelijk wakker worden?
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=662714&r=1&tbl_archief=&

 • Rudolf

  Bill Gross (Pimco), legt uit in de Financial Times:
  Eenmaal aan het infuus, altijd aan het infuus…
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=662710&r=1&tbl_archief=&

 • Bart

  @Gerard

  ” … Goud en zilvermijnen hebben een extreem hoog risico. Wat Jacob ook al aangaf “een gat in de grond met een leugenaar ernaast”. Maar er zijn natuurlijk veel meer zaken die mis kunnen gaan. Hoe vaak zagen we millieu-delicten niet afgelopen jaar? Er zijn mijnen voor langere tijd gewoon dicht gegaan. …”

  Dat is allemaal waar edoch … wanneer je spreidt over een fiks aantal PM-mijnbouwers, kritisch kijkt naar management, locatie, ounces, eigen kapitaal etc. etc. kun je een hele grote berg geld verdienen. Zeker nu, want er wordt alleen maar gepist op PM-mijnbouwers. Veel aandelen staan daardoor zwaar in de uitverkoop en dat biedt giga kansen. Want hoe dan ook, zij zijn de enigen die het spul uit de grond halen. Daarbij, wanneer landen zoals Argentinie, Venezuela, Equador, Bolivia, Indonesie, Nieuw Guinea, Zuid Afrika etc. onaantrekkelijk worden voor investeerders worden andere landen zoals Canada, Mexico en Colombia extra aantrekkelijk. En de overheden van die laatste landen weten dat, trekken graag miljarden aan investeringen aan, spelen het “ïets” intelligenter. En ik weet van belastingen, royalties en zo …
  Kortom, de berg (deels terechte) negativiteit over PM-mijnbouwers is een zegen voor zij die kritisch zijn en die nu en de komende maanden toe durven te slaan. Mijn beoordeling is dat goud de komende paar jaar makkelijk naar 2500+ USD gaat, zilver naar 100+ USD en dat kwaliteits PM mijnbouwers honderden zoniet duizenden procenten in waarde gaan stijgen.

 • gordijnen

  Ik vergeet het belangrijkste.

  Het artikel van Jacob is natuurlijk super. Dank hiervoor.

 • gordijnen

  @WijRos

  Renaissance 2.0: Lesson 1

  http://www.youtube.com/watch?v=l37RhdFGVsM

  Dit is les 1 en dit kan je volgen tot les 6.

  Hierna weet je wie het voor het zeggen heeft in deze wereld.

 • Jacob

  @Gerard

  Toch weer in prima artikel van Jacob! Complimenten.

  dank je wel Gerard.

 • TEMP242
 • TEMP242

  Wacht maar eens als deze luchtbel geklapt is:

  http://www.rt.com/news/london-olympics-locog-media-015/

 • Gerard

  Terwijl veel indicatoren en economische voruitzichten zwaar negatief zijn, zien we gelijktijdig weer heel veel stieren wakker worden.
  De helft van de analisten verwachten een zware daling in de komende maanden, o.a. onze superbeer Marc faber en ook Rogers.
  De andere helft analisten verwachten een superrally.
  Beiden hebben hele goede argumenten voor hun redeneringen!

  Zodra Bernanke en Draghi hun mond opendoen, menen velen te horen dat ze “beloven” de drukpers aan te zetten in de toekomst. Die vage “beloftes” kopten alle kranten met chocoladeletters.
  Zelf heb ik die toespraken nog eens nageluisterd, maar volgens beloven ze helemaal niks.

  Hoe dan ook, ze krijgen het toch steeds weer voor elkaar beleggers steeds opnieuw dezelfde worst voor de neus te hangen.

  Draghi en Bernanke weten heel goed dat indien ze het voor elkaar krijgen de aandelenbeurzen omhoog te krijgen, dat hierop het consumenten- en ondernemersvertrouwen reageert.
  En dat is de echte brandstof waar de economie op draait.

 • Gerard

  Toch weer in prima artikel van Jacob! Complimenten.
  Maar wil toch even een onbelicht puntje weergeven. Goud en zilvermijnen hebben een extreem hoog risico. Wat Jacob ook al aangaf “een gat in de grond met een leugenaar ernaast”. Maar er zijn natuurlijk veel meer zaken die mis kunnen gaan. Hoe vaak zagen we millieu-delicten niet afgelopen jaar? Er zijn mijnen voor langere tijd gewoon dicht gegaan.
  Hoe dan ook, mijnen doen regelmatig -25% op een beursdag. En dat zeker 1x binnen 5 beursdagen bij een mijn. Vaak ook nog waar je het helemaal niet bij verwacht.
  Zelf timmer ik zulke verliezen vaak helemaal dicht door tegelijkertijd met aandelen kopen ook een long put erbij te kopen. Het gaat welliswaar van je winst af, maar liever iets minder winst dan zulke verliezen riskeren.
  Zonder dekking is ongeveer hetzelfde als in je huis waar veel gerookt wordt vuurwerk en benzine opslaan zonder brandverzekering.
  Maar verzekeren kost geld. Mensen zijn heel erg geneigd om elke scheet te verzekeren in het dagelijks leven, behalve hun eigen kapitaal.

 • Roi
 • TEMP242
 • TEMP242

  Volledig juist Gerard.
  Nog eens:
  SOSSEN SMOSSEN
  LINKS IS SLINKS

  Dààr gaat men héél snel achter komen ergens midden eind september aanstaande.
  Nadat iedere nutteloze vreter zijn vakantiegeld op is,en de bedrijven massaal op de fles gaan.
  MVG.

 • Gerard

  Wijros,
  Dat overheden zelf de drukpers hanteren is niet helemaal waar. In sommige landen wel, maar daar ging het altijd mis met hyperinflatie. Het gebeurde o.a. 2x achter elkaar in de USSR.

  Men heeft juist heel bewust geprobeerd de politiek van die knoppen vandaan te houden. Politici zijn meestal gekozen malloten met een grote bek en hebben achtergronden als worstendraaier of schoolmeester. Niet echt verstandig om die aan de drukpers te zetten. Sommigen hebben daarbij ook nog Maoistische denkbeelden.
  Laten we dus maar blijven hopen dat die drukpers buiten het democratisch circuit blijft!

  Maar indirekt heb je wel degelijk gelijk. De politiek heeft de Centrale Banken gewoon in de tang. Want Centrale Banken hebben geen politieke bevoegdheid om de ongekende spilzucht en schuld op schuld stapelen onder controle te houden.
  Hiermee hebben we dan ook meteen de vinger middenin de zere plek!

  Wat we nu steeds zagen was dat ECB en politici elkaar steeds de schuld gaven.
  Trichet kan vaak gloeiend kwaad worden op meerdere persconfirenties en verweet altijd de politici onverantwoord gedrag. Hoe vaak heeft hij niet Duitsland en Frankrijk op hun nummer gezet daar dit de eerste waren die de 3% tekort en 60% schuld van BBP bij het grof vuil zetten?
  Het verdrag van Maastricht die toch vooral ook met samenwerking van de ECB tot stand is gekomen. Door politici gewoon aan de laars gelapt.

  De overheden op hun beurt geven altijd de ECB de schuld van alle problemen omdat zij vinden dat ze veel te weinig geld printen. Politici moeten immers aan hun tevreden kiezers denken en NIET aan de economie of waarde van geld en bezittingen.

  Zo zie je maar weer hoe lastig democratie kan zijn.

 • Michiel

  Hoi,

  Het vorige artikele ging volgens mij onderandere over opties en daarvoor wil ik graag even een berichtje achterlaten.

  Vorige week heb ik het Ebook ¨Geld verdienen met Opties – Harm van Wijk¨ gekocht via http://www.beleggenvoordummies.nl

  Deze website gaat over beleggen in aandelen, opties, Forex, Goud en Zilver en nog meer..

  Ik ben medeinvesteerder in deze website, En mischien vinden jullie het leuk om een berichtje in het forum te plaatsen, of even te kijken bij de boeken.

  Groetjes,

  Michiel.Peters

 • Roi

  @TEMP242

  Ja die sociaaldemocraten willen schuldenunie… alsof dat gaat gebeuren!!! die sporen ook niet.

  Ik had dit bericht gister al gelezen, de kranten hier lopen altijd achter… zoals er is net een vulkaan uitgebarsten op het noord-eiland in Nieuw Zealand… geen enkele verwijzing hier in de krant.

 • TEMP242
 • TEMP242

  Men kan alleen maar hopen dat Duitsland op tijd de stekker eruit trekt of dat WOIII er is.

 • TEMP242

  Pfff Best Roi,
  Deze is erger, véél erger hoor:
  http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3297194/2012/08/06/Duitse-sociaaldemocraten-willen-schuldenunie.dhtml

  SOSSEN SMOSSEN
  LINKS IS SLINKS

 • Roi

  Niet te geloven! Nu begint het IMF ook al te puschen!

  IMF wil dat eurozone lasten Griekenland verlicht

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/32/imf-wil-dat-eurozone-lasten-griekenland-verlicht-bronnen-dowjones1173556.xml

  Met andere woorden … die arme grieken die nu al een klein half jaar aan het rekken zijn mogen nu dus volgens het IMF nog meer kwijtschelding tegemoet zien!

 • rob
 • rob

  “zo werkt een democratie.”

  We leven niet in een democratie, we leven in het diktaat van een conglomeraat van bedrijven. Zelf mogen ondervinden bij het EU-parlement en grote bedrijven als Shell en Philips. En dit conglomeraat heeft echt geld omgezet in geld gebaseerd op schulden. Schulden die moeten blijven groeien anders implodeert het fractioneel bankensysteem. Maar ga zelf zeker niet op onderzoek uit en blijf veilig achter je computertje jerimieren over overheid en ambtenaartjes.

 • WijRos

  @rob

  re. Probeer eerst eens wat van je losse flodders te onderbouwen met feiten in plaats van zomaar wat te roepen.

  Beste Rob, u weet het allemaal al dus daar hoef ik er geen tijd aan te besteden. Ik kan nog zo veel feiten aandragen die u toch niet accepteert dus verspilde moeite.

  Blijft u maar in uw Bilderberg theorieën geloven die voor u feiten zijn. Verder wilt u toch niet geloven dat het de regeringen, dus de ambtenaren zijn die bepalen wie chef van een centrale bank wordt. In de westerse wereld wordt geen dollar of Euro geprint zonder instemming uit het overheidsapparaat, zo werkt een democratie. In zowel Europa als in de VS zijn het de grote partij goden die het printen van geld nodig vinden om zich als sint Nikolaas te kunnen blijven gedragen. Maar u gelooft dat niet, U denkt dat het allemaal geregeld wordt door onze koningin, de Rothchilds en nog wat rijke antieke meubelstukken.

 • TEMP242

  Beste Roi,
  Goed wetende dat vooral de (nog) rijke Aziaten de BMW’s, Audi’s en Mercedessen kopen en rijden. Het eigen volk rijdt vnl. met Seats en Dacia’s rond. Als China en Co ook maar één kleine zachte tussenlanding maken is het Schlüss voor Duitsland.MVG.

 • Roi

  @Bart

  Ja, Duitsland zal het even zwaar krijgen want hun munt zal ijzersterk worden tov. de andere valuta’s. Dus hun export zal inzakken… maar ze hadden vroeger ook al zo’n sterke munt en toen ging het ook prima met ze! Ik denk trouwens als ze die beslissing zouden nemen dat Nederland en Finland zullen volgen. Dan kan de rest de euro naar hartelust devalueren.
  Persoonlijk denk ik niet dat de Fed Duitsland zal helpen… die hebben zo hun eigen problemen. En die problemen stapelen zich ook op en die zullen binnenkort ook met een groot financiering probleem zitten. (maar goed die hebben tenminste nog een pers staan)

 • pietje

  film laat zien hoe krachten in de VS al tijden aan een onzichtbaar wereldrijk bouwen en dat ze hierbij ook al decennia lang het eigen volk voorliegen over hoe ze dit doen. Een zeer interessante documentaire die meer uitlegt over de geschiedenis van de wereld in de afgelopen eeuw dan het gemiddelde geschiedenisboek in Nederland. Verbazingwekkend eigenlijk waarom in Nederland nooit aandacht wordt besteed aan de economische motieven om een oorlog te voeren… Jammer dat dit nergens lijkt voor te komen, niet in het NOS journaal maar ook niet in ons onderwijssysteem en in de geschiedenisboeken…
  http://www.visionair.nl/ideeen/wereld/een-nieuwe-wereldorde-deel-v/

 • pietje

  Je zou toch verwachten dat de zilver prijs toch even om hoog schiet als iemand 7 miljoen ounce fysiek zilver koopt maar dit bleef uit.

  Of wel 1400 zilver contracten van 5.000 ounce (14.000 Monster boksen).

  Wat ik vaak LEES is dat de zilvermarkt velen malen kleiner is dan de goud markt maar geen piekje op de grafiek van citco.

  Begin dit jaar werden er ook in 1 keer 1000 goud contracten verkocht en boem prijs naar benden maar nu niet.

  http://ericsprott.blogspot.ca/2012/07/sprotts-comments-on-latest-sprott.html

 • pietje

  @WijRos
  De overheden zijn maar pionnen in het spel ze worden ook tegen over elkaar uit gespeeld.

  De genen die hier achter zitten die bedoel ik.
  Dit zijn de zelfden die de over heden weer miljarden lenen om ze overeind te houden.

 • rob

  “de overheid bediend feitelijk de geldpersen”. Onjuist, beste Wijros.
  “Het is flauwekul dat dit door rijken gedirigeerd zou worden.” Alweer mis, beste Wijros. Probeer eerst eens wat van je losse flodders te onderbouwen met feiten in plaats van zomaar wat te roepen.

 • WijRos

  @pietje

  re.

  Beste Piet, ik denk dat kapitalisme niet zoveel met het vergaren van geld te maken heeft. Het gaat met name om vrijheid van het oprichten van een onderneming en een vrije markt voor arbeid en kapitaal. Hiervan is echter niet veel meer van over. Zelfs niet in het meest kapitalistische land de VS. Het gaat nu zoals u zegt om macht en geld. De overheid heeft alle macht om van alles te bepalen en de overheid bediend feitelijk de geldpersen. Het is flauwekul dat dit door rijken gedirigeerd zou worden. De rijken plukken er wel de meeste vruchten van, want ambtenaren en politici zijn de slechtste speculanten en zijn niet in staat tot ondernemen.

  Marx en Engelsman vonden het bezit van productiemiddelen van groot belang als kenmerk voor kapitalisme. Dit is echter een sterk verouderd denkbeeld omdat nu pensioenfondsen en overheden de grootste bezitters zijn van productie middelen zijn. Dat is ook de reden dat publieke bedrijven niet optimaal “werken” (functioneren). Het zijn geen ondernemingen meer maar verlengstukken van overheden.

 • pietje

  Maakt het nog wat uit, wat je gaat stemmen in deze schijn democratie!

  Want in deze neoliberale meritocratische maatschappij (een maatschappij waarbij iemand op z’n inkomen wordt beoordeeld en niet op zijn kennis) waar de macht licht bij de rijken en niet bij de intelligente anders denkende.

  We kunnen niet alle rijken over één kam scheren maar, er is wel een groep die er met kop en schouders boven uit steekt en dit zijn de zionistische kapitalisten.
  Deze groep heeft achter de schermen zo veel macht en ze hebben maar twee doelen geld & macht.
  Dit heeft niets maar dan ook echt niets meer met het echtte kapitalisme te maken.

 • Bart

  @Roi
  Wanneer Duitsland de euro verlaat stort hun economie zwaar in elkaar en is europa finished. Dan zijn de rapen “behoorlijk” gaar in “de oude wereld”. Mij lijkt dat de FED de Duitsers masseert en zal helpen met de eurotragiek. Wanneer ze in ruil niet zeuren over hun goud opgeslagen in de US.

 • Roi

  Ik denk dat Duitsland als eerste de Euro vaarwel zegt als dit zo doorgaat!

  Duitse coalitie bezorgd over beleid ECB

  ,,Ik denk niet dat er in de Bundestag een meerderheid is die instemt met oneindige gezamenlijke aansprakelijkheid voor Duitsland

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/31/duitse-coalitie-bezorgd-over-beleid-ecb.xml

  Monti Comments Enrage German Politicians

  .” The 68-year-old warned that if the euro were allowed to become a factor in Europe drifting apart, “then all the foundations of the European Project will be destroyed.”

  http://www.spiegel.de/international/europe/monti-comments-on-parliaments-in-euro-crisis-anger-german-politicians-a-848455.html

 • http://www.permanenteportefeuille.eu PP

  @ Jacob: graag gedaan.

  Jij nogmaals bedankt voor de columns.

 • WijRos

  @Roi

  Beste Roi, de grootste hype die we tot nu toe gezien hebben was bij de goud en zilver haters.

 • Jacob

  @ PP

  de tabel 4-4 is inmiddels geplaatst.

  nogmaals hartelijk dank voor het melden.

  hartelijke groet Jacob

 • Roi

  En dan lees je dit kritische verhaal in der Spiegel over Dragi’s nieuwe plan. (waarom nooit eens in een Nederlandse krant)

  In het laatste stuk stond.

  The new Draghi plan, as was evident last Thursday, when the Council argued over an important aspect of the plan. The debate revolved around the question of whether the ECB should recover the money it uses to buy bonds elsewhere, in order to prevent inflation. This was the approach it used in its first bond purchase program.

  A large share of the central bankers from Southern Europe said that the money should be left in the market in the future. Citing academic studies, they argued that the central bank could only recover up to about €300 billion of its cash injection. In other words, if the ECB announced that it intended to collect back all the additional money it had injected into the market, it would establish this amount as an upper limit, which would harm the credibility of the bond purchase program.

  The opponents, most of them from northern countries of the euro zone, cited the risk of inflation. If the ECB were to print unlimited amounts of new money to buy bonds, they argued, this would inevitably lead to rising prices.

  http://www.spiegel.de/international/europe/how-the-ecb-plans-to-use-its-big-bazooka-a-848417-2.html

  Dus de discussie of al het nieuwe geld weer opgedweild gaat worden is dus gaande. Mocht dit niet gebeuren dat kan je dus een mega inflatie verwachten op het moment dat het iets beter gaat met de economie. En uiteraard is Zuid Europa tegen opdweilen…die willen natuurlijk inflatie om van de schulden af te komen.

  Dit lijkt me dus weer een goede reden om je in te dekken met G+Z

 • Bart

  @Roi
  Inderdaad Roi, wat een leeghoofd, die schrijver. Wanneer hij naar de feiten kijkt zal hij zien dat bij de vorige vier goldbullmarkets tussen de 16 en 25% van het wereldwijd belegd in goud/zilver belegd was. Nu is dat nog geen 2%. En de talloze opkoop-goudwinkeltjes zijn juist een teken van de onvolwassenheid van de bullmarkt, niet van ’t einde ervan. Wanneer het publiek massaal goud en zilver gaat kopen ipv verkopen kun je voorzichting worden met investeren in deze markt. Daar zijn we bepaald nog niet.
  Het is nog steeds een niche markt, hoe raar het ook klinkt. Wanneer je bij bv Goud-Portal ziet hoe vaak een artikel aangeklikt is dan krijg je op een andere manier duidelijk hoe groot de interesse in goud/zilver is. Min of meer 0,0 …

 • Roi

  Zowaar weer een negatief bericht omtrent de prijs van goud en zilver.

  Waarom (geen) goud en zilver?

  http://www.beursduivel.be/column/2621665/waarom-geen-goud-en-zilver.html

  Deze selfmade beursdeskundige en expert denkt kennelijk dat het een HYPE is. Ik denk dat hij de huidige financiële problemen voor zowel Europa als de USA zwaar onderschat!

 • Jacob

  @PP

  re. tabel 4-4

  Dank je wel PP, ik zal vragen of de laatste tabel omgewisseld kan worden door 4-4.

 • http://www.permanenteportefeuille.eu PP

  Bedankt voor deze column.

  Wel een kleine opmerking: er staat 2 keer dezelfde tabel in afgebeeld. Tabel 4-4 ontbreekt ( tabel4.jpg )

 • Bart

  Dank Jacob, voor mij is deze column een andere bevestiging dat ik waarschijnlijk op de goede weg ben. Door PM mijnbouwaandelen te kopen …

 • Theo

  Bedankt Jabob voor de duidelijke uiteenzetting.
  vr.gr.Theo