Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

De aandeelhouder

14-07-2012 Rolf van Zanten

Deel 3 van de gastcolumn van Jacob

De grootste weldoeners

Particuliere aandeelhouders zijn de grootste weldoeners in de wereld en dat wordt vooral in de westerse wereld maar al te vaak ontkend. Het is populair om aandeelhouders af te schilderen als egoïstische uitbuiters. Hoe het vroeger, 100 jaren geleden was, weet ik niet maar nu zijn het met name de (semi-) overheden en de ambtenarij in grote publieke bedrijven die aan deze definitie voldoen.

Wat menig aandeelhouder niet begrijpt, is dat het management van het bedrijf geen (of nauwelijks) belangstelling heeft voor de aandeelhouder. De gemiddelde bestuurder lijkt uit te zijn op het maximaliseren van zijn compensatie en eventuele bonussen en op het op goede voet leven met de ambtenarij in overheden. Ik weet dat er uitzonderingen zijn maar in het algemeen is het niet de werknemer maar de aandeelhouder die het meest uitgebuit wordt.

We hebben verschillende typen aandeelhouders in een bedrijf die ook een verschillende behandeling krijgen. Qua hiërarchie zijn er in de eerste plaats de grote banken die de uitgifte van de aandelen verzorgen, dan -steeds vaker- de overheden, vervolgens de interne aandeelhouders zoals het management of een vorige private eigenaar, dan de grote beleggingsfondsen, de pensioenfondsen, etc. en pas helemaal als laatste komt u, de kleine aandeelhouder.

In geval van de kleine mijnbedrijven zijn er vaak instellingen zoals die van de heer Middelkoop die bemiddelen in de verkoop van aandelen van deze bedrijfjes.

Ik kan u vertellen dat u, de kleine aandeelhouder, steeds aan het allerkortste eind trekt en daarom bent u voor een publiek bedrijf de belangrijkste geldgever. U hebt namelijk de minste (geen) macht om iets te eisen of af te dwingen. Niemand is geïnteresseerd in u maar alleen in uw geld waarvan u de zeggenschap totaal kwijt raakt op het moment dat u een aandeel koopt. Het zogenaamde stemmen door aandeelhouders is nog slechter geregeld dan de democratie. De fondsmanagers die samen met de internen het meeste stemrecht hebben, hopen allen op een plaats in de kring van commissarissen of op een gunst in een andere stemming en zullen in de regel voor elke compensatie of bonusverhoging van het topmanagement stemmen. Kortom, het hebben van aandelen kan heel lucratief zijn omdat de waarde enorm kan variëren maar deze waardeschommelingen hebben vaak maar ten dele te maken met het wel of niet goed renderen van het bedrijf. De enige macht die u hebt, is dat u het aandeel alle dagen kunt kopen of verkopen en daarmee winst maken of verlies nemen.

Ik hoor en lees regelmatig dat als een bedrijf maar dividend uitkeert, dat het dan verantwoord is van dat bedrijf aandelen te kopen.

Mijn ervaring is dat dit alleen het geval is als je op het goede moment het aandeel gekocht hebt. Vooral nu we in een structurele bear market zitten vanaf 2001 is het bijzonder lastig aandelen te kopen op een geschikt moment. Voor bijvoorbeeld het aandeel Shell was dat moment in februari 2003 (17,80 Euro) en april 2009 (16,20 Euro) toen iedereen je kon vertellen dat je vooral géén aandelen moest kopen.

Bij aandelen moet je zowel belasting over het kapitaal als over het dividend betalen. Er blijft bijzonder weinig over als het aandeel ook nog waarde verliest en als er sprake is van koopkrachtverlies van de munt waarin het aandeel genoteerd is. Bovendien mogen we niet vergeten dat het bedrijf zelf al een stevige belasting over de eventuele winst moest betalen.

Cashkosten

De goud- en zilvermijnen spreken allemaal over cashkosten. Iedereen schijnt daar een andere formulering voor te hebben. De waarden kunnen enorm variëren en hebben tot doel om aan te geven hoe efficiënt een mijnbedrijf een ounce goud, zilver of een pound “basis”-metaal kan winnen. Voor de aandeelhouder zijn dit zinloze getallen, is mijn opinie. Ik beoordeel de mijnbedrijven op de berekening hoeveel het kost een ounce edelmetaal of een pound base metaal te verkopen. Het blijkt dat de meeste producenten dicht bij de huidige kostprijs van de betreffende materialen beginnen te komen. Daarom denk ik dat de huidige edelmetaalprijzen niet langdurig laag zullen blijven want dan stoppen de bedrijven met het produceren. Ik verwacht dat bij de huidige prijzen binnenkort enige bedrijven mijnen zullen stilleggen, in de platinasector doet men dit al. Om deze reden is het zo belangrijk om fysiek materiaal te bezitten want dit kun je een jaar of langer laten liggen zonder dat het materiaal verandert. Het is dan een kwestie van wachten op betere tijden die zeker zullen komen als er fundamenteel niets verandert aan de monetaire acties van politiek en banken. De verhalen van goudprijzen terug naar minder dan 1000 US$ en voor zilver onder 15 US$ zijn zeer onwaarschijnlijk zolang er meer metaal nodig is. Als centrale banken in landen met een budgetoverschot overgaan tot het verkopen van goud, kun je als bezitter van fysiek goud ook beter zo spoedig mogelijk tot de verkoop hiervan overgaan.

Mijn bedrijven

Goudfanaten zeggen dat indien je een goudmijn koopt, je als het ware goedkoop goud in de grond koopt. We zouden producerende mijnen kunnen vergelijken op basis van wat ze in de grond hebben. De vraag is vervolgens: waar moet je deze mijnen op beoordelen? De eenvoudigste aspecten zijn de hoeveelheid in equivalent ounces goud, de concentratie en natuurlijk de diepte. Een open mijn is veel goedkoper te opereren dan een mijn onder de grond. Bij een open mijn moeten we ons een trechtervormige put voorstellen waar met grote graafmachines en bulldozers gewerkt kan worden. Als je ondergronds moet werken, denk je aan toestanden zoals vroeger in de mijnen van Limburg. Hier hebben we vaak schachten en een netwerk van tunnels. Als de mijn diep gaat, soms wel tot 4 kilometer, wordt vrijwel alles door de schachten vervoerd. Wanneer een mijn slechts 100 tot 300m diep gaat, kan men het erts met transport-banden of dumptrucks vervoeren. Een en ander hangt af van de geologische omstandigheden en de kosten die er gemaakt moeten worden om deze infrastructuur op te zetten.

 

Goud in de grond

Onderstaande tabel toont een aantal producerende mijnbedrijven met lage totale kapitaalkosten per ounce goud die nog gewonnen moet worden. Met totale kapitaalkosten bedoel ik het marktkapitaal en het netto vreemd kapitaal.

Goud en zilver kopen bij The Silver Mountain

 

 

 

Data uit resource en reserve rapporten, jaarverslagen en kwartaalrapporten van de betreffende mijnen.

Cijfers kapitaal en vreemdkapitaal van de laatste kwartaal- of half jaar verslagen.

 

Een typisch voorbeeld is het bedrijf DRDGOLD dat voordien ondergrondse mijnen had met extreem hoge kosten. Deze mijn is overgegaan naar het uitlogen van reeds verwerkte mijnafval en denkt daarmee voordeliger uit te zijn.

Zoals in voorgaande betogen aangegeven, is het niet een al te geloofwaardig verhaal om te rekenen met de aanwezige hoeveelheid goud in de grond. DRDGOLD heeft meer dan 50 Moz van de hand gedaan omdat ze het niet economisch winbaar achtten.

 

We zagen dat vooral de overheden van de gebieden waar het edelmetaal gevonden en gewonnen wordt een enorme invloed hebben op de uiteindelijke opbrengsten van het gewonnen product. Als we de huidige mijnen bekijken, ligt de reële kostprijs gemiddeld op 1600 US$ en in dat geval blijft er vrijwel niets over voor de beleggers die eigenlijk het meest bepalend waren om een aanvang te kunnen maken met het project.

 

In onderstaande tabel een aantal mijnbedrijven die ogenschijnlijk goed zijn omdat ze erg lage cashkosten hebben (< US$ 560 per ounce) maar het objectief financieel beschouwd helemaal niet goed doen naar mijn mening.

Goud en zilver kopen bij The Silver Mountain

In bovenstaande tabel zijn gegevens weergeven uit het laatste kwartaalrapport en de laatste 2 kolommen betreffen cijfers van het laatste jaarrapport. Voor de kosten per ounce berekening zijn verkochte ounce genomen en niet de productiecijfers omdat enige bedrijven een deel van het geproduceerde edelmetaal nog als halfproduct in voorraad of als cash in het bedrijf houden. Zolang de ounces niet verkocht zijn, doen ze niet mee in de opbrengsten.

 

Uiteindelijk gaat het voor de aandeelhouder om de netto margin, dat is in mijn opinie alle kosten + een kapitaalvergoeding van 5% in dit geval. We zien dat bijna de helft van de getoonde bedrijven ondanks de lage cashkosten verliesgevend is voor de aandeelhouder. Ik wijt dit ook voor een belangrijk deel aan slecht management omdat die, naar mijn mening, veel te royaal voor zichzelf en hun personeel zijn.

 

Het is echter goed om te constateren dat er enige bedrijven zijn, die wel hun producten kunnen verkopen voor een lagere prijs dan de huidige marktprijs. Als we dan toch aandelen willen hebben in mijnbedrijven, koop dan déze. We moeten ons realiseren dat overheden helaas slecht met geld om kunnen gaan en zij zullen dus zeer waarschijnlijk heffingen bedenken om die enkele mijnbedrijven die wel goed functioneren, financieel kapot te maken. Men noemt dat afromen maar room komt vrijwel niet meer voor bij productiebedrijven. Als er één jaar is waarin bedrijven een forse winst maken, zijn de burgerij en de politiek actief om iets te doen aan die “over”-winsten. Dat is volgens mij ook een belangrijke reden dat veel industriële en particuliere bedrijven het voor gezien houden in de westerse wereld naast de redenen van de loonkosten, die extreem hoog zijn, of andere vaak door linkse ideologen aangehaalde onrechten. Als een industrie 10 of meer jaren achtereen verlies maakt, heeft vrijwel niemand problemen daarmee zo lang het bedrijf maar aan zijn sociale verplichtingen voldoet jegens werknemers, belastingen en premies en financiële instellingen; ook hier worden aandeelhouders niet genoemd..

 

In onderstaande tabel een aantal bedrijven die volgens mij nu nog financieel gezond zijn.

Goud en zilver kopen bij The Silver Mountain

Enige bedrijven zoals Highland, St. Barbara, Antofagasta, Kingsgate en Newcrest zijn in London of in Australië genoteerd waardoor er geen financieel kwartaalrapport beschikbaar is.

 

De volgorde is met afnemende netto marge per verkochte ounce goud equivalent. U ziet dat opstartende bedrijven zoals DRDGOLD met zijn nieuwe aanpak het in het laatste kwartaal beter gedaan hebben dan het voorgaande jaar ondanks lagere goudprijzen.

 

Opvallend is dat Compania Buenaventura er als beste uit komt. Met bovenstaande hulpmiddel gemeten is dit het best presterende bedrijf. Het is echter gevestigd in Peru en zal zich mogelijk niet kunnen ontrekken aan de hevige antimijn-druk van de door NGO’s gedreven lokale bevolking.

 • http://www.waterandwastewater.com/videos/uprofile.php?UID=298096 perangkat pembelajaran ips kelas 8 smp

  Fantastic web site. Plenty of useful information here. I am sending it to some friends ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you in your effort!

 • gordijnen

  Wim 16 juli 2012 op 21:34 | #26 Reactie | Quote Ja Wijros, alles wordt gemanipuleerd. Het is één groot complot. Hier zijn vele duizenden mensen bij betrokken en die houden dit allemaal geheim. Bijna alle ambtenaren weten ervan maar niemand heeft het erover.

  Grote pensioenfondsen slaan alarm
  Vergrijzing

  Door de financieel-economische crisis in Europa, de lage rekenrente en de vergrijzing dreigen bij PFZW premieverhogingen

  Hoi Wim.

  Niet alles wordt gemanipuleerd. Alleen de waarheid spreken of leugens verkondigen is iets anders. Zie de commentaren bij de pensioenfondsen.

  Ze melden niet dat de korting op de bijdrage op de pensioenfondsen, in de jaren 90, onverstandig is geweest. Ook praat niemand meer over o.a. alleen al het ABP, waar 90 miljard uit is gehaald door de overheid. Ook gaan er nog steeds mensen met 50 en 55 jaar ment pensioen. De rest van de deelnemers betaald dit wel?

  Het zijn ook niet de slechte beleggingen en ook niet de hoge uitgaven door de bestuurders van de pensioenfondsen.

  Het financieel dagblad heeft regelmatig gemeld, dat er bij de pensioenfondsen onvoldoende kennis is, om dit soort bedragen goed te kunnen beleggen.

  De vergrijzing zagen de pensioenfondsen ook niet aankomen. Dit soort uitspraken is geen gemanipuleer?

  De leugens regeren in deze tijd. manipuleren kan je ook met leugens de wereld in sturen.

 • temp242
 • Jullie

  http://www.zerohedge.com/news/santelli-smoking-gun

  And heads will roll….

  Dit gaat nog eens heel groot worden, ik zei het gisteren al, en Wim snapte het niet…

  Als het algemeen bekend wordt/is dat alles gemanipuleerd is op de financiele markt, dan is het een kwestie van tijd tot de boel instort.
  Zoals ik ook toen al zei : De man met de hamer is bezig met zijn slag tegen de laatste pilaar.

 • Jullie

  Pagina 2 – 15 – en 32

  Bitchez !

  http://www.fdic.gov/news/news/financial/2012/fil12027.pdf

  Ook al wisten we dat dit eraan zat te komen, dit lijkt me toch min of meer een bevestiging.
  Goed nieuws dus !

 • temp242
 • Henk

  @Theo,
  “Is er een naslagwerk waar je snel kan zien wat het zilvergehalte is van div. munten.”

  http://www.krausebooks.com/coins-papermoney
  2012 Standard Catalog of World Coins 1901-2000

  Als je ze weet te vinden ook digitaal te downloaden als pdf bestand.

 • seppel

  @Andreas
  Gelukkig woont den Temp een beetje verder, want inderdaad, met al die bouletten her en der, dat zou een “slippertje” kunnen worden.
  ’t Is trouwens geen weer voor de Vespa Andreas, als ik moet verhuizen voor economische of politieke redenen ga ik heeeel goed op het weer van het uitwijkadres letten.
  M’n kolen groeien als kool, de broccoli ook, maar bananen laten groeien : dat zou ik ook nog wel willen leren, vooral omdat daar niet al te veel aan te leren is.

 • temp242

  Beste Theo,misschien heb je hier iets aaan:
  http://huisalbert.be/producten.aspx?cat=17

 • seppel

  @temp
  Da’s wederzijds Temp. Dank zij jou heb ik flink kunnen besparen en mijn abonnement op ons aller lijfblad kunnen opzeggen ! Jij bent mijn directe lijn naar hét nieuws ! En blij ben ik ook, dat jij met al je twijfels, toch je vertrouwen aan de Tijd gegeven hebt !

 • Andreas

  Ha, daar is vriend Seppel. Dat doet mij goed. Ik was al bang dat je een lelijk ongeluk met de Vespa gehad had. Geslipt door een stapel verloren bouletten of zoiets.

 • temp242
 • temp242
 • temp242
 • seppel

  Dat valt dus mee. Een korte snelle duik en een al even snel herstel.

 • seppel

  ’t Is godgeklaagd. Als Bernanke zijn mond open trekt zit ie tegelijkertijd met zijn handen in mijn portefeuille te graaien. Benieuwd hoe diep we vallen. De kritieke zone komt in zicht, daarna is een snelle, zeer diepe duikeling mogelijk.

 • greetjes

  Gains Pains & Capital gisteren:

  Sorry Bulls, The Fed Will Not Engage in More QE.

  For well over a year now, I’ve been stating that the Fed will not be able to engage in Quantitative Easing (QE) unless systemic risk hits (think another 2008). My reasons for this are as follows.

  First off, the political consequences of hitting “print” (inflation) have made themselves evident to everyone. Indeed, Bernanke was talking about this point as far back as May 2011. The below quote is from a Q&A session with Bernanke during that month.

  Q. Since both housing and unemployment have not recovered sufficiently, why are you not instantly embarking on QE3? — Michael A. Kamperman, Waco, Tex.

  Mr. Bernanke: “Going forward, we’ll have to continue to make judgments about whether additional steps are warranted, but as we do so, we have to keep in mind that we do have a dual mandate, that we do have to worry about both the rate of growth but also the inflation rate…

  “The trade-offs are getting — are getting less attractive at this point. Inflation has gotten higher. Inflation expectations are a bit higher. It’s not clear that we can get substantial improvements in payrolls without some additional inflation risk. And in my view, if we’re going to have success in creating a long-run, sustainable recovery with lots of job growth, we’ve got to keep inflation under control. So we’ve got to look at both of those — both parts of the mandate as we — as we choose policy”

  http://economix.blogs.nytimes.com/2011/04/28/how-bernanke-answered-your-questions/

  The significance of Bernanke’s admission went largely unnoticed by the financial media. How many times has CNBC and Bloomberg and the like put on various “gurus” who guarantee that QE 3 is just around the corner?

  Yet, here we are one year and over 10 Fed FOMC meetings later and the Fed hasn’t launched any new QE programs. Think about that. For over a year now the financial media has been awash with “experts” saying “QE is just around the corner, the Fed will launch QE any minute now, etc” Every time stocks rally. But. No. QE.

  Instead the Fed has largely resorted to simply shuffling its portfolio around (Operation Twist 2) or issuing verbal/symbolic interventions e.g. promising to maintain ZIRP for a prolonged period.

  Heck, the Fed has even admitted it doesn’t want to engage in more QE. Just last week the NY Fed released a study revealing that the Fed has managed to double the value of the S&P 500 just by holding regular FOMC meetings.

  When you remove for the market moves that took place around Fed FOMC meetings, the S&P 500 would be around 600 today.

  Thus, I ask… why bother implementing QE when you can get the same effect (higher stock prices) simply by issuing verbal interventions?

  We get more evidence that the Fed doesn’t want to engage in more QE from the fact that the Fed has clearly gone into damage control mode. Bernanke has staged townhall meetings, opened the Fed to Q&A sessions, and even had his favorite Wall Street Journal reporter (Jun Hilsenrath) pen articles depicting him (Bernanke) as an average guy who drives a Sebring and reads a Kindle.

  Remember, we’re talking about a man who openly lied to Congress (Bernanke’s famous “I won’t monetize the debt” statement) … a man who basically told reporters to get stuffed regarding the Fed’s secret loans during the 2008 Crisis… now staging townhall meetings with the public. If that doesn’t tell you that the Fed is feeling some major political heat, nothing will.

  Again, the Fed cannot and will not engage in more QE. It doesn’t need to. It gets the same effect without actually spending any money. Moreover, the Fed is in the political hot-seat. You don’t go from lying to Congress and telling the media to get stuffed to staging townhall meetings unless you’re very very worried about the public’s perception of you.

  Which means… the Fed is on hold right now… which means the primary prop that has held stocks up is being slowly removed… which means… the markets are extremely vulnerable right now.

 • temp242
 • Lamberto

  Op dit weblog hebben we gesproken over het vinden van “trollen” die denken zich achter hun IP adres te kunnen verschuilen.
  Misschien dat velen nu de oogjes opengaan.

  http://boinnk.nl/blog/38129/waarom-wij-niets-met-face-book-hyves-enz-te-maken-willen-hebben-ondanks-eventuele-extra-kijkcijfers/

 • maudri
 • gordijnen

  We hebben al bijna zeshonderdduizend stemmen om ze te laten vervolgen, stem mee voor gerechtigheid op de volgende site:

  http://www.avaaz.org/en/bankers_behind_bars_f/?fbb

 • Theo

  Vraag aan de kenners op dit forum.
  Is er een naslagwerk waar je snel kan zien wat het zilvergehalte is van div. munten.
  Ook oude uit Portugal Spanje Mexico ed.
  Ik woon in Portugal en kijk wel eens op de Marktplaats die hier actief is.
  Hoor graag van jullie.
  vr.gr.Theo

 • Roi

  Het is echt een aanval op de Euro wat die rating bureau’s doen.Lang leve Amerika

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/29/moody_s-verlaagt-beoordeling-banken-italie.xml

  Eerst het land afwaarderen op de dag dat ze geld moeten ophalen en een week later de banken…dat had dus ook gelijktijdig gekund. Van Unicredit wist ik het al een jaar dat ze schulden hebben die hun pet ver te boven gaat. (>50 niljard dacht ik toen ergens te lezen)

 • Roi

  @gordijnen

  Ja dat heb ik ook gelezen! maar dat van tomtom is inderdaad om de stromingen/knooppunten in het verkeer in te zien. Maar nog niet om je persoonlijk te volgen,dat komt wel als ze beginnen met rekeningrijden.

  Dat van die taps op telefoons is een regelrechte schande,zelfs Amerika maakt het niet zo dol….. Onlangs las ik over een nieuw digitaal camera systeem bij de grenzen, die dus verbonden is met zelfde type camera’s langs de wegen zelf…. dus grenscontrole is wel degelijk terug!
  Moet je maar eens opletten als je de grens met bv Belgie overrijdt daar zie je ook nog van die blauwe politieketen staan. Toen een onderzoekjournalist(ja ze bestaan nog) gegevens probeerde te verzamelen over dit systeem ivm de wet van vrij verkeer en de privacy liep hij tegen een bolwerk van dichte deuren aan..(het systeem is erg geheim)

  Ben helaas de naam van dit systeem kwijt! misschien weet iemand dat hier

 • Snel
 • Lamberto

  Wat maken jullie je allemaal druk over banken.
  Doe als ik.
  Geen eurocent schuld, dus de banken inclusief hun veelal over het paard getilde medewerkers kunnen wat mij betreft allemaal de rambam krijgen.
  Omdat het niet mogelijk is om mijn rekeningen voor bv elektriciteit, gas, houderschap auto, zorgverzekering enz. enz. contant te betalen, gebruik ik voor deze transacties de bank.
  Gewoon iedere maand het geld wat nodig is om bovenomschreven rekeningen te betalen op je bankrekening storten, en klaar is kees.
  De rest doe ik allemaal contant.
  Dus aan mij wordt niet veel verdiend, en zo probeer ik het ook te houden.
  Ben er van overtuigd dat als iedereen op dezelfde wijze al ik te werk gaat, de grote bankgebouwen, hoge salarissen en bonussen snel voorbij zijn.
  Wie sociaal beschermd wil zijn, moet daarvoor zijn “vrijheid” inleveren.
  Denk over deze zin maar eens goed na!

 • gordijnen

  @Roi

  De overheid heeft gegevens gekocht van TomTom. Hieruit kunnen ze opmaken waar o.a. mensen te hard rijden.

  Oftewel overal worden gegevens verzameld om te verkopen. Zo helpt onze mobile telefoon ook aan gegevens, om in kaart te brengen, hoe druk het is op bepaalde wegen.

  Ook worden in Nederland heel veel telefoons getapt. Ik dacht nr 3 in de wereld.

  Dit zijn de gegevens die wij weten, waarschijnlijk gaat het veel verder dan wij denken.

  De meesten hebben niks te vrezen, want daar valt niet zoveel te halen, maar dat kan veranderen.

 • Roi

  @Gerard

  “Ja dat klopt, banken geven daar niks om. Maar de overheid WEL. En zoals bekend heeft de belastingdienst vrije inzage in alle transacties.”

  Is dat zo? Ik dacht als de belasting dienst inzage wil in transactie’s daar toch echt een courtorder voor nodig heeft. Dit ivm privacy wet.
  Ze kunnen wel de totaal saldo’s opvragen bij de bank. Maar die stuurt de bank toch al aan het begin van elk jaar op naar ze.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  Is dat wat dit blog is “sensing”?
  Zijn daarom de antennes hier rood gloeiend?
  Zijn daarom de lontjes zo kort?

  Is ons archetype verontrust, bang?

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  The lid is coming off…

  Het lijkt steeds waarschijnlijker dat liborgate een deksel was. Dat deksel komt nu los, en wat er zichbaar is ziekelijk. Temp zou dit een gevoel noemen, en dat klopt.
  Wat ik de laatste tijd aan berichten zie opduiken,… wel,…, “the lid is coming off”.

  Ik heb geen idee wat volgt. Maar deze zomer en herfst zouden wel eens veel interresanter kunnen worden dan vele van ons wensen.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  De commentaren hier herinneren me aan een nummer van Lauri Anderson.. even zoeken..

  Ja, ik heb’m:

  http://www.youtube.com/watch?v=hedIexysvK4

  Good evening. This is your Captain.
  We are about to attempt a crash landing.
  Please extinuish all cigarettes.
  Place your tray tables in their
  upright, locked position.
  Your Captain says: Put your head on your knees.
  Your Captain says: Put your head on your hands.
  Captain says: Put your hands on your head.
  Put your hands on your hips. Heh heh.
  This is your Captain-and we are going down.
  We are all going down, together.
  And I said: Uh oh. This is gonna be some day.
  Standby. This is the time.
  And this is the record of the time.
  This is the time. And this is the record of the time.

  Uh-this is your Captain again.
  You know, I’ve got a funny feeling I’ve seen this all
  before.
  Why? Cause I’m a caveman.
  Why? Cause I’ve got eyes in the back of my head.
  Why? It’s the heat. Standby.
  This is the time. And this is the record of the time.
  This is the time. And this is the record of the time.

  Put your hands over your eyes. Jump out of the plane.
  There is no pilot. You are not alone. Standby.
  This is the time. And this is the record of the time.
  This is the time. And this is the record of the time.

 • Bart

  Vandaag bij RTL-Z,

  “Leden van de Amerikaanse Senaat hebben in een rapport flink uitgehaald naar de bank HSBC. Dochterondernemingen van de kredietverstrekker in landen als Mexico, Saudi-Arabië en Bangladesh zouden miljarden dollars aan verdacht geld de VS binnen hebben laten komen zonder daar goed op te controleren.

  De bank zou zo volgens de senatoren daarmee de deur naar de VS openzetten voor terroristen, drugsdealers en witwassers. De leiding van HSBC heeft excuses aangeboden en beterschap beloofd. Het budget van de vleugel die regels maakt tegen witwassen is inmiddels verdubbeld.”

  Leuk toneelstukje moet dat geweest zijn …

 • Gerard

  @Wim
  re: “Wees alsjeblieft niet zo paranoïde de banken willen echt niet weten wat jij bij AH koopt.”

  Ja dat klopt, banken geven daar niks om. Maar de overheid WEL. En zoals bekend heeft de belastingdienst vrije inzage in alle transacties. Alle gegevens worden verzameld en in statistieken gezet. Zo kunnen ze nog precies zien waar er nog wat te halen valt.
  Ik vind dat geen prettig idee in aanstaande failliesementen van overheden!

  Maar je hebt toch al geen keuze want cash-transacties boven 1900 tot 3500 euro ongeveer is al verboden in de meeste Eurolanden. Dan doen ze niet voor niks!

 • gordijnen

  ma 16 jul 2012, 21:06 ‘Baas Barclays zat achter sjoemelen rente’ LONDEN (AFN) – Voormalig topman Bob Diamond van de Britse bank Barclays gaf zelf opdracht om te manipuleren met de Libor en Euribor-rentetarieven. Dat zei een voormalige topmanager van de bank, Jerry del Missier, maandag in het Britse parlement tijdens een onderzoek naar het renteschandaal.

 • gordijnen

  @Wim

  10.000 mensen in dienst nemen om pintransacties te controleren.

  Wim heb je wel eens van een computer gehoord?

  Ik heb eigenlijk nooit antwoord gehad om mijn vraag?

  Ben je met pensioen? Gezien je kennis over computers.

 • Roi

  Zwitserse banken werken aan cash-ETF

  Zwitserse banken werken aan een indextracker die fysiek geld opslaat. De ETF zou, naar het voorbeeld van de fysieke goudtrackers, bestaan uit duizend Zwitserse francs-biljetten, die in een kluis worden opgeslagen.

  http://www.fondsnieuws.nl/producten/indexbeleggen/indexbeleggen-nieuws/13454-zwitserse-banken-werken-aan-cash-etf.html

  Nou ik zie er niets in. Hoe gek kunnen ze het maken. Denken ze nou echt dat deze banken duizend briefjes in een kluis gaan leggen voor je.

  Geld investeren om papier geld op te slaan….in een kluis van een bank in een ver land. Nee als ik dat zou willen kan ik zelf ook wel hier om de hoek opslaan. Even naar een GWK en voila zwitserse francs.

 • Lolbroek

  Als we allemaal toch op de Jomanda tour zijn dan wil ik ook wel een bijdrage leveren. Mijn voorspelling is:

  Binnen 3 weken gaat goud nieuwe records breken..