Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

De aandeelhouder

14-07-2012 Rolf van Zanten

Deel 3 van de gastcolumn van Jacob

De grootste weldoeners

Particuliere aandeelhouders zijn de grootste weldoeners in de wereld en dat wordt vooral in de westerse wereld maar al te vaak ontkend. Het is populair om aandeelhouders af te schilderen als egoïstische uitbuiters. Hoe het vroeger, 100 jaren geleden was, weet ik niet maar nu zijn het met name de (semi-) overheden en de ambtenarij in grote publieke bedrijven die aan deze definitie voldoen.

Wat menig aandeelhouder niet begrijpt, is dat het management van het bedrijf geen (of nauwelijks) belangstelling heeft voor de aandeelhouder. De gemiddelde bestuurder lijkt uit te zijn op het maximaliseren van zijn compensatie en eventuele bonussen en op het op goede voet leven met de ambtenarij in overheden. Ik weet dat er uitzonderingen zijn maar in het algemeen is het niet de werknemer maar de aandeelhouder die het meest uitgebuit wordt.

We hebben verschillende typen aandeelhouders in een bedrijf die ook een verschillende behandeling krijgen. Qua hiërarchie zijn er in de eerste plaats de grote banken die de uitgifte van de aandelen verzorgen, dan -steeds vaker- de overheden, vervolgens de interne aandeelhouders zoals het management of een vorige private eigenaar, dan de grote beleggingsfondsen, de pensioenfondsen, etc. en pas helemaal als laatste komt u, de kleine aandeelhouder.

In geval van de kleine mijnbedrijven zijn er vaak instellingen zoals die van de heer Middelkoop die bemiddelen in de verkoop van aandelen van deze bedrijfjes.

Ik kan u vertellen dat u, de kleine aandeelhouder, steeds aan het allerkortste eind trekt en daarom bent u voor een publiek bedrijf de belangrijkste geldgever. U hebt namelijk de minste (geen) macht om iets te eisen of af te dwingen. Niemand is geïnteresseerd in u maar alleen in uw geld waarvan u de zeggenschap totaal kwijt raakt op het moment dat u een aandeel koopt. Het zogenaamde stemmen door aandeelhouders is nog slechter geregeld dan de democratie. De fondsmanagers die samen met de internen het meeste stemrecht hebben, hopen allen op een plaats in de kring van commissarissen of op een gunst in een andere stemming en zullen in de regel voor elke compensatie of bonusverhoging van het topmanagement stemmen. Kortom, het hebben van aandelen kan heel lucratief zijn omdat de waarde enorm kan variëren maar deze waardeschommelingen hebben vaak maar ten dele te maken met het wel of niet goed renderen van het bedrijf. De enige macht die u hebt, is dat u het aandeel alle dagen kunt kopen of verkopen en daarmee winst maken of verlies nemen.

Ik hoor en lees regelmatig dat als een bedrijf maar dividend uitkeert, dat het dan verantwoord is van dat bedrijf aandelen te kopen.

Mijn ervaring is dat dit alleen het geval is als je op het goede moment het aandeel gekocht hebt. Vooral nu we in een structurele bear market zitten vanaf 2001 is het bijzonder lastig aandelen te kopen op een geschikt moment. Voor bijvoorbeeld het aandeel Shell was dat moment in februari 2003 (17,80 Euro) en april 2009 (16,20 Euro) toen iedereen je kon vertellen dat je vooral géén aandelen moest kopen.

Bij aandelen moet je zowel belasting over het kapitaal als over het dividend betalen. Er blijft bijzonder weinig over als het aandeel ook nog waarde verliest en als er sprake is van koopkrachtverlies van de munt waarin het aandeel genoteerd is. Bovendien mogen we niet vergeten dat het bedrijf zelf al een stevige belasting over de eventuele winst moest betalen.

Cashkosten

De goud- en zilvermijnen spreken allemaal over cashkosten. Iedereen schijnt daar een andere formulering voor te hebben. De waarden kunnen enorm variëren en hebben tot doel om aan te geven hoe efficiënt een mijnbedrijf een ounce goud, zilver of een pound “basis”-metaal kan winnen. Voor de aandeelhouder zijn dit zinloze getallen, is mijn opinie. Ik beoordeel de mijnbedrijven op de berekening hoeveel het kost een ounce edelmetaal of een pound base metaal te verkopen. Het blijkt dat de meeste producenten dicht bij de huidige kostprijs van de betreffende materialen beginnen te komen. Daarom denk ik dat de huidige edelmetaalprijzen niet langdurig laag zullen blijven want dan stoppen de bedrijven met het produceren. Ik verwacht dat bij de huidige prijzen binnenkort enige bedrijven mijnen zullen stilleggen, in de platinasector doet men dit al. Om deze reden is het zo belangrijk om fysiek materiaal te bezitten want dit kun je een jaar of langer laten liggen zonder dat het materiaal verandert. Het is dan een kwestie van wachten op betere tijden die zeker zullen komen als er fundamenteel niets verandert aan de monetaire acties van politiek en banken. De verhalen van goudprijzen terug naar minder dan 1000 US$ en voor zilver onder 15 US$ zijn zeer onwaarschijnlijk zolang er meer metaal nodig is. Als centrale banken in landen met een budgetoverschot overgaan tot het verkopen van goud, kun je als bezitter van fysiek goud ook beter zo spoedig mogelijk tot de verkoop hiervan overgaan.

Mijn bedrijven

Goudfanaten zeggen dat indien je een goudmijn koopt, je als het ware goedkoop goud in de grond koopt. We zouden producerende mijnen kunnen vergelijken op basis van wat ze in de grond hebben. De vraag is vervolgens: waar moet je deze mijnen op beoordelen? De eenvoudigste aspecten zijn de hoeveelheid in equivalent ounces goud, de concentratie en natuurlijk de diepte. Een open mijn is veel goedkoper te opereren dan een mijn onder de grond. Bij een open mijn moeten we ons een trechtervormige put voorstellen waar met grote graafmachines en bulldozers gewerkt kan worden. Als je ondergronds moet werken, denk je aan toestanden zoals vroeger in de mijnen van Limburg. Hier hebben we vaak schachten en een netwerk van tunnels. Als de mijn diep gaat, soms wel tot 4 kilometer, wordt vrijwel alles door de schachten vervoerd. Wanneer een mijn slechts 100 tot 300m diep gaat, kan men het erts met transport-banden of dumptrucks vervoeren. Een en ander hangt af van de geologische omstandigheden en de kosten die er gemaakt moeten worden om deze infrastructuur op te zetten.

 

Goud in de grond

Onderstaande tabel toont een aantal producerende mijnbedrijven met lage totale kapitaalkosten per ounce goud die nog gewonnen moet worden. Met totale kapitaalkosten bedoel ik het marktkapitaal en het netto vreemd kapitaal.

Goud en zilver kopen bij The Silver Mountain

 

 

 

Data uit resource en reserve rapporten, jaarverslagen en kwartaalrapporten van de betreffende mijnen.

Cijfers kapitaal en vreemdkapitaal van de laatste kwartaal- of half jaar verslagen.

 

Een typisch voorbeeld is het bedrijf DRDGOLD dat voordien ondergrondse mijnen had met extreem hoge kosten. Deze mijn is overgegaan naar het uitlogen van reeds verwerkte mijnafval en denkt daarmee voordeliger uit te zijn.

Zoals in voorgaande betogen aangegeven, is het niet een al te geloofwaardig verhaal om te rekenen met de aanwezige hoeveelheid goud in de grond. DRDGOLD heeft meer dan 50 Moz van de hand gedaan omdat ze het niet economisch winbaar achtten.

 

We zagen dat vooral de overheden van de gebieden waar het edelmetaal gevonden en gewonnen wordt een enorme invloed hebben op de uiteindelijke opbrengsten van het gewonnen product. Als we de huidige mijnen bekijken, ligt de reële kostprijs gemiddeld op 1600 US$ en in dat geval blijft er vrijwel niets over voor de beleggers die eigenlijk het meest bepalend waren om een aanvang te kunnen maken met het project.

 

In onderstaande tabel een aantal mijnbedrijven die ogenschijnlijk goed zijn omdat ze erg lage cashkosten hebben (< US$ 560 per ounce) maar het objectief financieel beschouwd helemaal niet goed doen naar mijn mening.

Goud en zilver kopen bij The Silver Mountain

In bovenstaande tabel zijn gegevens weergeven uit het laatste kwartaalrapport en de laatste 2 kolommen betreffen cijfers van het laatste jaarrapport. Voor de kosten per ounce berekening zijn verkochte ounce genomen en niet de productiecijfers omdat enige bedrijven een deel van het geproduceerde edelmetaal nog als halfproduct in voorraad of als cash in het bedrijf houden. Zolang de ounces niet verkocht zijn, doen ze niet mee in de opbrengsten.

 

Uiteindelijk gaat het voor de aandeelhouder om de netto margin, dat is in mijn opinie alle kosten + een kapitaalvergoeding van 5% in dit geval. We zien dat bijna de helft van de getoonde bedrijven ondanks de lage cashkosten verliesgevend is voor de aandeelhouder. Ik wijt dit ook voor een belangrijk deel aan slecht management omdat die, naar mijn mening, veel te royaal voor zichzelf en hun personeel zijn.

 

Het is echter goed om te constateren dat er enige bedrijven zijn, die wel hun producten kunnen verkopen voor een lagere prijs dan de huidige marktprijs. Als we dan toch aandelen willen hebben in mijnbedrijven, koop dan déze. We moeten ons realiseren dat overheden helaas slecht met geld om kunnen gaan en zij zullen dus zeer waarschijnlijk heffingen bedenken om die enkele mijnbedrijven die wel goed functioneren, financieel kapot te maken. Men noemt dat afromen maar room komt vrijwel niet meer voor bij productiebedrijven. Als er één jaar is waarin bedrijven een forse winst maken, zijn de burgerij en de politiek actief om iets te doen aan die “over”-winsten. Dat is volgens mij ook een belangrijke reden dat veel industriële en particuliere bedrijven het voor gezien houden in de westerse wereld naast de redenen van de loonkosten, die extreem hoog zijn, of andere vaak door linkse ideologen aangehaalde onrechten. Als een industrie 10 of meer jaren achtereen verlies maakt, heeft vrijwel niemand problemen daarmee zo lang het bedrijf maar aan zijn sociale verplichtingen voldoet jegens werknemers, belastingen en premies en financiële instellingen; ook hier worden aandeelhouders niet genoemd..

 

In onderstaande tabel een aantal bedrijven die volgens mij nu nog financieel gezond zijn.

Goud en zilver kopen bij The Silver Mountain

Enige bedrijven zoals Highland, St. Barbara, Antofagasta, Kingsgate en Newcrest zijn in London of in Australië genoteerd waardoor er geen financieel kwartaalrapport beschikbaar is.

 

De volgorde is met afnemende netto marge per verkochte ounce goud equivalent. U ziet dat opstartende bedrijven zoals DRDGOLD met zijn nieuwe aanpak het in het laatste kwartaal beter gedaan hebben dan het voorgaande jaar ondanks lagere goudprijzen.

 

Opvallend is dat Compania Buenaventura er als beste uit komt. Met bovenstaande hulpmiddel gemeten is dit het best presterende bedrijf. Het is echter gevestigd in Peru en zal zich mogelijk niet kunnen ontrekken aan de hevige antimijn-druk van de door NGO’s gedreven lokale bevolking.

 • http://www.waterandwastewater.com/videos/uprofile.php?UID=298096 perangkat pembelajaran ips kelas 8 smp

  Fantastic web site. Plenty of useful information here. I am sending it to some friends ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you in your effort!

 • gordijnen

  Wim 16 juli 2012 op 21:34 | #26 Reactie | Quote Ja Wijros, alles wordt gemanipuleerd. Het is één groot complot. Hier zijn vele duizenden mensen bij betrokken en die houden dit allemaal geheim. Bijna alle ambtenaren weten ervan maar niemand heeft het erover.

  Grote pensioenfondsen slaan alarm
  Vergrijzing

  Door de financieel-economische crisis in Europa, de lage rekenrente en de vergrijzing dreigen bij PFZW premieverhogingen

  Hoi Wim.

  Niet alles wordt gemanipuleerd. Alleen de waarheid spreken of leugens verkondigen is iets anders. Zie de commentaren bij de pensioenfondsen.

  Ze melden niet dat de korting op de bijdrage op de pensioenfondsen, in de jaren 90, onverstandig is geweest. Ook praat niemand meer over o.a. alleen al het ABP, waar 90 miljard uit is gehaald door de overheid. Ook gaan er nog steeds mensen met 50 en 55 jaar ment pensioen. De rest van de deelnemers betaald dit wel?

  Het zijn ook niet de slechte beleggingen en ook niet de hoge uitgaven door de bestuurders van de pensioenfondsen.

  Het financieel dagblad heeft regelmatig gemeld, dat er bij de pensioenfondsen onvoldoende kennis is, om dit soort bedragen goed te kunnen beleggen.

  De vergrijzing zagen de pensioenfondsen ook niet aankomen. Dit soort uitspraken is geen gemanipuleer?

  De leugens regeren in deze tijd. manipuleren kan je ook met leugens de wereld in sturen.

 • temp242
 • Jullie

  http://www.zerohedge.com/news/santelli-smoking-gun

  And heads will roll….

  Dit gaat nog eens heel groot worden, ik zei het gisteren al, en Wim snapte het niet…

  Als het algemeen bekend wordt/is dat alles gemanipuleerd is op de financiele markt, dan is het een kwestie van tijd tot de boel instort.
  Zoals ik ook toen al zei : De man met de hamer is bezig met zijn slag tegen de laatste pilaar.

 • Jullie

  Pagina 2 – 15 – en 32

  Bitchez !

  http://www.fdic.gov/news/news/financial/2012/fil12027.pdf

  Ook al wisten we dat dit eraan zat te komen, dit lijkt me toch min of meer een bevestiging.
  Goed nieuws dus !

 • temp242
 • Henk

  @Theo,
  “Is er een naslagwerk waar je snel kan zien wat het zilvergehalte is van div. munten.”

  http://www.krausebooks.com/coins-papermoney
  2012 Standard Catalog of World Coins 1901-2000

  Als je ze weet te vinden ook digitaal te downloaden als pdf bestand.

 • seppel

  @Andreas
  Gelukkig woont den Temp een beetje verder, want inderdaad, met al die bouletten her en der, dat zou een “slippertje” kunnen worden.
  ’t Is trouwens geen weer voor de Vespa Andreas, als ik moet verhuizen voor economische of politieke redenen ga ik heeeel goed op het weer van het uitwijkadres letten.
  M’n kolen groeien als kool, de broccoli ook, maar bananen laten groeien : dat zou ik ook nog wel willen leren, vooral omdat daar niet al te veel aan te leren is.

 • temp242

  Beste Theo,misschien heb je hier iets aaan:
  http://huisalbert.be/producten.aspx?cat=17

 • seppel

  @temp
  Da’s wederzijds Temp. Dank zij jou heb ik flink kunnen besparen en mijn abonnement op ons aller lijfblad kunnen opzeggen ! Jij bent mijn directe lijn naar hét nieuws ! En blij ben ik ook, dat jij met al je twijfels, toch je vertrouwen aan de Tijd gegeven hebt !

 • Andreas

  Ha, daar is vriend Seppel. Dat doet mij goed. Ik was al bang dat je een lelijk ongeluk met de Vespa gehad had. Geslipt door een stapel verloren bouletten of zoiets.

 • temp242
 • temp242
 • temp242
 • seppel

  Dat valt dus mee. Een korte snelle duik en een al even snel herstel.

 • seppel

  ’t Is godgeklaagd. Als Bernanke zijn mond open trekt zit ie tegelijkertijd met zijn handen in mijn portefeuille te graaien. Benieuwd hoe diep we vallen. De kritieke zone komt in zicht, daarna is een snelle, zeer diepe duikeling mogelijk.

 • greetjes

  Gains Pains & Capital gisteren:

  Sorry Bulls, The Fed Will Not Engage in More QE.

  For well over a year now, I’ve been stating that the Fed will not be able to engage in Quantitative Easing (QE) unless systemic risk hits (think another 2008). My reasons for this are as follows.

  First off, the political consequences of hitting “print” (inflation) have made themselves evident to everyone. Indeed, Bernanke was talking about this point as far back as May 2011. The below quote is from a Q&A session with Bernanke during that month.

  Q. Since both housing and unemployment have not recovered sufficiently, why are you not instantly embarking on QE3? — Michael A. Kamperman, Waco, Tex.

  Mr. Bernanke: “Going forward, we’ll have to continue to make judgments about whether additional steps are warranted, but as we do so, we have to keep in mind that we do have a dual mandate, that we do have to worry about both the rate of growth but also the inflation rate…

  “The trade-offs are getting — are getting less attractive at this point. Inflation has gotten higher. Inflation expectations are a bit higher. It’s not clear that we can get substantial improvements in payrolls without some additional inflation risk. And in my view, if we’re going to have success in creating a long-run, sustainable recovery with lots of job growth, we’ve got to keep inflation under control. So we’ve got to look at both of those — both parts of the mandate as we — as we choose policy”

  http://economix.blogs.nytimes.com/2011/04/28/how-bernanke-answered-your-questions/

  The significance of Bernanke’s admission went largely unnoticed by the financial media. How many times has CNBC and Bloomberg and the like put on various “gurus” who guarantee that QE 3 is just around the corner?

  Yet, here we are one year and over 10 Fed FOMC meetings later and the Fed hasn’t launched any new QE programs. Think about that. For over a year now the financial media has been awash with “experts” saying “QE is just around the corner, the Fed will launch QE any minute now, etc” Every time stocks rally. But. No. QE.

  Instead the Fed has largely resorted to simply shuffling its portfolio around (Operation Twist 2) or issuing verbal/symbolic interventions e.g. promising to maintain ZIRP for a prolonged period.

  Heck, the Fed has even admitted it doesn’t want to engage in more QE. Just last week the NY Fed released a study revealing that the Fed has managed to double the value of the S&P 500 just by holding regular FOMC meetings.

  When you remove for the market moves that took place around Fed FOMC meetings, the S&P 500 would be around 600 today.

  Thus, I ask… why bother implementing QE when you can get the same effect (higher stock prices) simply by issuing verbal interventions?

  We get more evidence that the Fed doesn’t want to engage in more QE from the fact that the Fed has clearly gone into damage control mode. Bernanke has staged townhall meetings, opened the Fed to Q&A sessions, and even had his favorite Wall Street Journal reporter (Jun Hilsenrath) pen articles depicting him (Bernanke) as an average guy who drives a Sebring and reads a Kindle.

  Remember, we’re talking about a man who openly lied to Congress (Bernanke’s famous “I won’t monetize the debt” statement) … a man who basically told reporters to get stuffed regarding the Fed’s secret loans during the 2008 Crisis… now staging townhall meetings with the public. If that doesn’t tell you that the Fed is feeling some major political heat, nothing will.

  Again, the Fed cannot and will not engage in more QE. It doesn’t need to. It gets the same effect without actually spending any money. Moreover, the Fed is in the political hot-seat. You don’t go from lying to Congress and telling the media to get stuffed to staging townhall meetings unless you’re very very worried about the public’s perception of you.

  Which means… the Fed is on hold right now… which means the primary prop that has held stocks up is being slowly removed… which means… the markets are extremely vulnerable right now.

 • temp242
 • Lamberto

  Op dit weblog hebben we gesproken over het vinden van “trollen” die denken zich achter hun IP adres te kunnen verschuilen.
  Misschien dat velen nu de oogjes opengaan.

  http://boinnk.nl/blog/38129/waarom-wij-niets-met-face-book-hyves-enz-te-maken-willen-hebben-ondanks-eventuele-extra-kijkcijfers/

 • maudri
 • gordijnen

  We hebben al bijna zeshonderdduizend stemmen om ze te laten vervolgen, stem mee voor gerechtigheid op de volgende site:

  http://www.avaaz.org/en/bankers_behind_bars_f/?fbb

 • Theo

  Vraag aan de kenners op dit forum.
  Is er een naslagwerk waar je snel kan zien wat het zilvergehalte is van div. munten.
  Ook oude uit Portugal Spanje Mexico ed.
  Ik woon in Portugal en kijk wel eens op de Marktplaats die hier actief is.
  Hoor graag van jullie.
  vr.gr.Theo

 • Roi

  Het is echt een aanval op de Euro wat die rating bureau’s doen.Lang leve Amerika

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/29/moody_s-verlaagt-beoordeling-banken-italie.xml

  Eerst het land afwaarderen op de dag dat ze geld moeten ophalen en een week later de banken…dat had dus ook gelijktijdig gekund. Van Unicredit wist ik het al een jaar dat ze schulden hebben die hun pet ver te boven gaat. (>50 niljard dacht ik toen ergens te lezen)

 • Roi

  @gordijnen

  Ja dat heb ik ook gelezen! maar dat van tomtom is inderdaad om de stromingen/knooppunten in het verkeer in te zien. Maar nog niet om je persoonlijk te volgen,dat komt wel als ze beginnen met rekeningrijden.

  Dat van die taps op telefoons is een regelrechte schande,zelfs Amerika maakt het niet zo dol….. Onlangs las ik over een nieuw digitaal camera systeem bij de grenzen, die dus verbonden is met zelfde type camera’s langs de wegen zelf…. dus grenscontrole is wel degelijk terug!
  Moet je maar eens opletten als je de grens met bv Belgie overrijdt daar zie je ook nog van die blauwe politieketen staan. Toen een onderzoekjournalist(ja ze bestaan nog) gegevens probeerde te verzamelen over dit systeem ivm de wet van vrij verkeer en de privacy liep hij tegen een bolwerk van dichte deuren aan..(het systeem is erg geheim)

  Ben helaas de naam van dit systeem kwijt! misschien weet iemand dat hier

 • Snel
 • Lamberto

  Wat maken jullie je allemaal druk over banken.
  Doe als ik.
  Geen eurocent schuld, dus de banken inclusief hun veelal over het paard getilde medewerkers kunnen wat mij betreft allemaal de rambam krijgen.
  Omdat het niet mogelijk is om mijn rekeningen voor bv elektriciteit, gas, houderschap auto, zorgverzekering enz. enz. contant te betalen, gebruik ik voor deze transacties de bank.
  Gewoon iedere maand het geld wat nodig is om bovenomschreven rekeningen te betalen op je bankrekening storten, en klaar is kees.
  De rest doe ik allemaal contant.
  Dus aan mij wordt niet veel verdiend, en zo probeer ik het ook te houden.
  Ben er van overtuigd dat als iedereen op dezelfde wijze al ik te werk gaat, de grote bankgebouwen, hoge salarissen en bonussen snel voorbij zijn.
  Wie sociaal beschermd wil zijn, moet daarvoor zijn “vrijheid” inleveren.
  Denk over deze zin maar eens goed na!

 • gordijnen

  @Roi

  De overheid heeft gegevens gekocht van TomTom. Hieruit kunnen ze opmaken waar o.a. mensen te hard rijden.

  Oftewel overal worden gegevens verzameld om te verkopen. Zo helpt onze mobile telefoon ook aan gegevens, om in kaart te brengen, hoe druk het is op bepaalde wegen.

  Ook worden in Nederland heel veel telefoons getapt. Ik dacht nr 3 in de wereld.

  Dit zijn de gegevens die wij weten, waarschijnlijk gaat het veel verder dan wij denken.

  De meesten hebben niks te vrezen, want daar valt niet zoveel te halen, maar dat kan veranderen.

 • Roi

  @Gerard

  “Ja dat klopt, banken geven daar niks om. Maar de overheid WEL. En zoals bekend heeft de belastingdienst vrije inzage in alle transacties.”

  Is dat zo? Ik dacht als de belasting dienst inzage wil in transactie’s daar toch echt een courtorder voor nodig heeft. Dit ivm privacy wet.
  Ze kunnen wel de totaal saldo’s opvragen bij de bank. Maar die stuurt de bank toch al aan het begin van elk jaar op naar ze.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  Is dat wat dit blog is “sensing”?
  Zijn daarom de antennes hier rood gloeiend?
  Zijn daarom de lontjes zo kort?

  Is ons archetype verontrust, bang?

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  The lid is coming off…

  Het lijkt steeds waarschijnlijker dat liborgate een deksel was. Dat deksel komt nu los, en wat er zichbaar is ziekelijk. Temp zou dit een gevoel noemen, en dat klopt.
  Wat ik de laatste tijd aan berichten zie opduiken,… wel,…, “the lid is coming off”.

  Ik heb geen idee wat volgt. Maar deze zomer en herfst zouden wel eens veel interresanter kunnen worden dan vele van ons wensen.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  De commentaren hier herinneren me aan een nummer van Lauri Anderson.. even zoeken..

  Ja, ik heb’m:

  http://www.youtube.com/watch?v=hedIexysvK4

  Good evening. This is your Captain.
  We are about to attempt a crash landing.
  Please extinuish all cigarettes.
  Place your tray tables in their
  upright, locked position.
  Your Captain says: Put your head on your knees.
  Your Captain says: Put your head on your hands.
  Captain says: Put your hands on your head.
  Put your hands on your hips. Heh heh.
  This is your Captain-and we are going down.
  We are all going down, together.
  And I said: Uh oh. This is gonna be some day.
  Standby. This is the time.
  And this is the record of the time.
  This is the time. And this is the record of the time.

  Uh-this is your Captain again.
  You know, I’ve got a funny feeling I’ve seen this all
  before.
  Why? Cause I’m a caveman.
  Why? Cause I’ve got eyes in the back of my head.
  Why? It’s the heat. Standby.
  This is the time. And this is the record of the time.
  This is the time. And this is the record of the time.

  Put your hands over your eyes. Jump out of the plane.
  There is no pilot. You are not alone. Standby.
  This is the time. And this is the record of the time.
  This is the time. And this is the record of the time.

 • Bart

  Vandaag bij RTL-Z,

  “Leden van de Amerikaanse Senaat hebben in een rapport flink uitgehaald naar de bank HSBC. Dochterondernemingen van de kredietverstrekker in landen als Mexico, Saudi-Arabië en Bangladesh zouden miljarden dollars aan verdacht geld de VS binnen hebben laten komen zonder daar goed op te controleren.

  De bank zou zo volgens de senatoren daarmee de deur naar de VS openzetten voor terroristen, drugsdealers en witwassers. De leiding van HSBC heeft excuses aangeboden en beterschap beloofd. Het budget van de vleugel die regels maakt tegen witwassen is inmiddels verdubbeld.”

  Leuk toneelstukje moet dat geweest zijn …

 • Gerard

  @Wim
  re: “Wees alsjeblieft niet zo paranoïde de banken willen echt niet weten wat jij bij AH koopt.”

  Ja dat klopt, banken geven daar niks om. Maar de overheid WEL. En zoals bekend heeft de belastingdienst vrije inzage in alle transacties. Alle gegevens worden verzameld en in statistieken gezet. Zo kunnen ze nog precies zien waar er nog wat te halen valt.
  Ik vind dat geen prettig idee in aanstaande failliesementen van overheden!

  Maar je hebt toch al geen keuze want cash-transacties boven 1900 tot 3500 euro ongeveer is al verboden in de meeste Eurolanden. Dan doen ze niet voor niks!

 • gordijnen

  ma 16 jul 2012, 21:06 ‘Baas Barclays zat achter sjoemelen rente’ LONDEN (AFN) – Voormalig topman Bob Diamond van de Britse bank Barclays gaf zelf opdracht om te manipuleren met de Libor en Euribor-rentetarieven. Dat zei een voormalige topmanager van de bank, Jerry del Missier, maandag in het Britse parlement tijdens een onderzoek naar het renteschandaal.

 • gordijnen

  @Wim

  10.000 mensen in dienst nemen om pintransacties te controleren.

  Wim heb je wel eens van een computer gehoord?

  Ik heb eigenlijk nooit antwoord gehad om mijn vraag?

  Ben je met pensioen? Gezien je kennis over computers.

 • Roi

  Zwitserse banken werken aan cash-ETF

  Zwitserse banken werken aan een indextracker die fysiek geld opslaat. De ETF zou, naar het voorbeeld van de fysieke goudtrackers, bestaan uit duizend Zwitserse francs-biljetten, die in een kluis worden opgeslagen.

  http://www.fondsnieuws.nl/producten/indexbeleggen/indexbeleggen-nieuws/13454-zwitserse-banken-werken-aan-cash-etf.html

  Nou ik zie er niets in. Hoe gek kunnen ze het maken. Denken ze nou echt dat deze banken duizend briefjes in een kluis gaan leggen voor je.

  Geld investeren om papier geld op te slaan….in een kluis van een bank in een ver land. Nee als ik dat zou willen kan ik zelf ook wel hier om de hoek opslaan. Even naar een GWK en voila zwitserse francs.

 • Lolbroek

  Als we allemaal toch op de Jomanda tour zijn dan wil ik ook wel een bijdrage leveren. Mijn voorspelling is:

  Binnen 3 weken gaat goud nieuwe records breken..

 • Gerard

  @Wim
  Nee hoor, een jaar geleden was er absoluut geen sprake van sociale onrust door de schuldencrisis. Toen werd er nog ontkend dat er een probleem was.
  Maar laten het vooral de voorspellingen van Rogers en Schiff zijn. Niet meteen van mij, maar schreef het toen wel.

 • Bart

  @Andreas
  Inderdaad, wanneer je jezelf niet beschermt ben je dead meat. De overheid en banken hebben geen interesse in je. Ze kijken naar getallen, die moeten kloppen. De rest interesseert ze geen nanoseconde. Tenzij ze te veel gevaar ruiken en zo ver is het nog lang niet. Het volk luistert braaf, hoopt op andere tijden na 12 september. Keep on dreaming zou ik zeggen, tenzij PVV/SP aan de macht zou komt. Maar waar we dan naar toe gaan? Kortom, wees wijs, koopT goud en zilver. Deze luwte blijft geen maanden meer aanhouden, lijkt me.

 • Roi

  @wim

  Ik heb het niet gehad over de controle door banken van mijn rekening!! Ik had dat stukje gekopieerd uit een artikel dat ik las.(maar als ze willen kunnen ze je uitgave patroon nagaan ja)

  Wat ik aangaf is dat je met pinnen automatisch meer uitgeeft en je het overzicht gauw verliest. Dus het is gewoon een extra stimulans in winkels dat mensen dus makkelijker geld uitgeven…dat kan jij zelfs niet ontkennen toch?

  Dat het goedkoper en makkelijker is voor hun ben ik met je eens, maar ik ben er niet mee geholpen als ik straks alleen nog maar kan pinnen en er bv een stroomstoring is in een winkel optreed of bij het pin betaalbedrijf wat onlangs nog is gebeurd. Sta je dan met je plastic kaartje!

  Dus leuk die digitalisering, maar als je de special van 1 vandaag bekijkt wat Nico geplaatst heeft en die mensen bij de bank ziet staan om voor hun eigen spaargeld te bedelen. Dan heb ik toch liever dat ik nog wat cash geld heb liggen en der dan dus ook nog mee mag betalen.

  Hier nog even de link als je die nog niet gezien hebt.

  http://www.stocktradingnieuws.com/eurozone-in-crisis/als-banken-in-paniek-raken.html

  (1. DIGITALISATIE de ultieme droom is van elke politici. Eenmaal op zijn plaats, kunnen ze de laatste cent uit uw zak belasten. )

 • Gerard

  @Karel
  Bas vd hout gaat uit van 1999.
  Dit is niet juist. Je moet uitgaan van 1-2009 omdat vanaf dat moment er een ander patroon ontstond. Ook fundamenteel overigens.
  Daarnaast moet je nooit naar EEN indicator kijken. Fibonacci is niet de meest betrouwbare, daarm moet je meerdere indicators gebruiken.
  Maar goud hangt nu erg af van de fundamentele situatie. TA zegt nu niet zo veel.
  De economie zakt verder weg en daarmee de inflatie. Slecht voor goud.

 • Andreas

  Om nog maar te zwijgen over het feit dat zelfs bij een beperkte bankrun de deuren op slot kunnen tot nader order. En dat allemaal in het ,,belang,, van de bevolking. Er is geen onbetrouwbaardere partner als juist de overheid op zo’n beetje alle gebied. Het probleem is dat door omstandigheden de meeste mensen daar NOG NIET mee kennis gemaakt hebben.
  En juist die mensen heeft de overheid het liefst. Het is nu eenmaal makkelijker schapen als vossen vangen. Ik ben toch liever Reintje de vos. Schapen zijn het nu eenmaal gewend dat ze ieder jaar beroofd worden van hun jas. Die zullen behalve wat geblaat niet protesteren.
  En banken en overheden zijn tegenwoordig 1 en dezelfde. Trek zelf uw conclusie wat er met uw jas gaat gebeuren als het in Den Haag koud wordt.

 • Karel

  @Wim & Lolbroek
  Daar zit ook wat in. Bedankt.

 • Lolbroek

  @karel

  En nog iets mbt de voorspelling dat goud naar de $ 1300 gaat. Aan technische analyses in een gemanipuleerde markt heb je weinig. De prijs gedraagt zich zoals de manipulator dat wil.

 • Bart

  @Wim
  Het is natuurlijk wel zo dat de overheid icm banken heel makkelijk al het geldverkeer kan controleren en beperken, transacties als “verdacht” aan kan merken wanneer cash transacties min of meer illegaal worden boven een bepaald bedrag.

  Dat is erg totalitair …

 • Andreas

  Laat ik ook eens een voorspelling doen. Het is heel eenvoudig om 70% van de ambtenaren te ontslaan. Als men dat doet breekt de hel echt los. Doet men het niet gaat sicilie eerst en daarna Italie failliet. Dus binnen afzienbare tijd breekt daar ook de pleuris uit. Het vervelende van boswachters is dat ze meestal nog een geweer hebben ook. Sicilie, de bakermat van de georganiseerde misdaad. Wel een mooie klus om aan te beginnen als je levensmoe bent.

 • Nico
 • Nico

  Tegenlicht was ook weer interessant vanavond,zo was o.a te zien de solarbag om van vervuild water zelfs urine heb ik begrepen weer drinkwater te maken,het idee van urine lijkt me nou niet zo smakelijk ,maar goed in een noodsituatie denk je daar niet meer bij na,in ieder geval goede ideen naar voren gebracht ,alleen denk ik toch dat het op de langere termijn voor de mensheid vast gaat lopen op deze aarde alle innovaties ten spijt.

 • Wim

  Gerard, je klopt jezelf op de borst dat je vorig jaar voorspelde dat er sociale onrust in Griekenland zou komen. Ik denk dat iedereen met meer dan 1 hersencel dat aan zag komen.

 • Wim

  Roi, de banken willen graag dat mensen pinnen omdat dat veel goedkoper is voor hun. Dat geld moet allemaal getransporteerd worden en dan heb je ook nog de plofkraken. Wees alsjeblieft niet zo paranoïde de banken willen echt niet weten wat jij bij AH koopt. Als je alle pintransacties zouden willen controleren moeten ze 10 duizenden in dienst nemen en wat levert dat op?

 • Lolbroek

  @karel

  Gaat niet gebeuren. Dat zou de natte droom van de Chinezen zijn. Vergeet niet dat goud inmiddels zijn monetaire functie aan het terugwinnen is (zie handel olie Iran-Turkije).

  Wanneer goud al maar onder de $ 1500 dollar komt dan neemt de fysieke vraag zo toe dat de prijs meteen weer terugschiet.

 • Lolbroek

  Ik weet het niet Wim. Er wordt gesproken over een “ondoorzichtige boekhouding”, wat al aan gang is sinds de 2e wereldoorlog.

  Wie weet wat voor schulden zij inmiddels hebben opgebouwd.

 • Wim

  behulp

 • Wim

  Karel, Bas van der Hout heeft geen glazen bol. Goud kan net zo goed naar 1900 stijgen. Als Bas het allemaal zo goed wist was hij al miljardair geweest met behuld van derivaten lijkt mij.

 • Wim

  Nee Lolbroek Italie is nog niet aan de beurt. Sicilie hoeft alleen maar de helft van de ambtenaren te ontslaan dan is het probleem voorlopig wel even opgelost. Wat moet een eiland met 30.000 boswachters?

 • Karel

  Goud naar de 1300 dollar?
  Op Goudportal ( http://goudportal.nl/?itemstr=ta:-goud-terug-naar-$1300-per-ounce ) staat een stuk van Bas van der Hout over het zakken van de prijs. Lijkt allemaal goed onderbouwd. Heeft iemand hier een mening over?

 • Wim

  Jullie hoe kom je daarbij? Waarvan is bekend geworden dat het wordt gemanipuleerd? Behalve libor dan?

  De Libor is trouwens wel erg gemakkelijk te manipuleren. Er is niet eens een markt.

 • Lolbroek
 • Jullie

  Het feit dat het nu bijna algemeen bekend is dat zo’n beetje alles wat los en vast zit gemanipuleerd wordt in de financiele wereld , geeft de tijd aan.

  Nog even en de laatste steunpilaar van het vertrouwen wordt weg geslagen.

  De man met de hamer is bezig aan zijn laatste haal.

 • Wim

  Waarom zouden goud en zilver eigenlijk gemanipuleerd moeten worden. Er is geen vraag meer, kijk maar naar de ingestorte omzetten van de munthuizen. Lieden als zilverpaul hoor je daar nooit over. Er is wel vraag uit china bijv. maar die kopen rustig in elke dag, het is niet in hun belang om de prijs snel op te jagen.

 • Wim

  Ja Wijros, alles wordt gemanipuleerd. Het is één groot complot. Hier zijn vele duizenden mensen bij betrokken en die houden dit allemaal geheim. Bijna alle ambtenaren weten ervan maar niemand heeft het erover.

 • Andreas

  Pietje zit er niet naast misschien. Dat is dan ook mede de reden dat verwachtingen van medebloggers niet uitkomen op het moment dat alle tekens er wel op wijzen. Dan blijft zogezegd alleen geduld nog over. Wachten op de dag dat de manipulators weggezakt zijn in een door hun zelf gecreerd moeras. En die komt vanzelf. Bijna alle grote criminelen overspelen een keer hun hand. Door te veel en te langdurig succes denken ze dat ze onaantastbaar en ongrijpbaar worden.

 • WijRos

  @pietje

  Beste Piet, waarom zouden aandelen en obligaties niet gemanipuleerd worden. Met het TA textbook in de hand kan men heel aardig de aandelen prijzen alle kanten op sturen. Er is de laatste jaren een hoop geld uit de aandelenmarkt gegaan terwijl de prijs is gestegen. Zou dat geen manipulatie zijn. Ik vraag mij af of niet alles op markten gemanipuleerd wordt door ambtenaren en ambtelijke bedrijven.

 • Bart

  manipulaties :)

 • Bart

  @pietje
  Zucht pietje, de manipulaties zijn niet oneindig. Denk je nu werkelijk dat dit eeuwig door gaat? In dat geval: schei toch uit. D’r vinden en er gaan allerlei ontwikkelingen plaatsvinden die alle verhoudingen, ook de zwaar corrupte, zeer zwaar op zijn kop gaan zetten. Wanneer? Tja, ik zou zeggen, wanneer je geen 98 of zoiets bent ga je het nog meemaken.

  btw Ondanks de manupilaties zijn goud en zilver sinds 2001 veel duurder geworden. Ik weet natuurlijk niet of je dat opgemerkt hebt.

 • pietje

  Met list en bedrog kunnen banken, oliemaatschappijen of hedgefondsen de oliemarkt eenvoudig manipuleren en verstoren. Net zoals banken de rente kunnen verhogen (Libor-schandaal), kan deze drie-eenheid de olieprijs verhogen. Dat valt volgens de Britse krant de Telegraph te concluderen uit een rapport van de IOSC, bestemd voor de landen van de G20. Controle is er niet, alles gebeurt op basis van vertrouwen. Om te onderzoeken of in de afgelopen jaren ook de olieprijzen ten onrechte zijn opgeschroefd, moet het onderzoek naar het Libor-schandaal van Barclays Bank en nog zo’n twintig grote banken worden uitgebreid, vinden Britse parlementariërs en belangenorganisaties voor automobilisten.

  http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/fuel/9401934/Libor-scandal-Was-the-petrol-price-rigged-too.html

  Zo wordt alles gemanipuleerd niet alleen edelmetalen.
  Al weet je nog zo veel van belegen en grafieken tegen manipulatie kan niemand op.

 • Lamberto

  Overal in Europa wordt getracht door middel van wetgeving en misdadig gedrag van politici en bankiers de bevolking uit landen welke al in moeilijke omstandigheden moeten zien rond te komen, murw te maken.
  Wat deze onderdrukkers vergeten is het volgende, de kruik gaat zo lang te water gaat tot ze breekt.
  Dit momentum is in heel Europa dicht genaderd.
  Zie wat er momenteel in Griekenland en Spanje gebeurt, daar zijn niet alleen de jeugd, maar ook de ouderen de straat opgegaan.
  Ook in de rest van Europa begint de bevolking al aardig opstandig te worden omdat ze het niet langer pikken om onderdrukt en bestolen te worden.
  Als mensen geen toekomst perspectief meer hebben, is het einde nabij.
  Zouden de verraders die de Europese bevolking dit hebben aangedaan hun vluchtkoffers al klaar hebben staan.
  Ik denk dat het niet lang meer duurt of het wordt voor deze lieden dringen bij de gates op Schiphol.
  Of zouden ze liever wachten op een volksgericht, om net zoals in Roemenië met Nicolae Ceauşescu en echtgenote is gebeurd, standrechtelijk te worden geëxecuteerd.
  Ook de Duitse jeugd begint al behoorlijk in opstand te komen.
  Daar hebben de politieke denkbeelden uit de jaren dertig van de vorige eeuw, hun voedingsbodem al weer gevonden.
  http://www.youtube.com/watch?v=4gkBn4ugcIs&bpctr=1342461858&skipcontrinter=1

 • diddi

  @Snel
  nauw !

 • Snel

  Ja Nico het komt al dichterbij.
  Een kat in het nou…..

 • Bart

  Volgens mij beoordeelden vele USSR burgers de USSR communistische overheid indertijd hetzelfde als momenteel veel westerlingen de westerse “democratisch gekozen” overheden beoordelen.

 • Nico

  Als banken in paniek raken…

  Geplaatst op 16 juli 2012 door Jack Hoogland

  In Spanje staan banken op omvallen. Hoe meer spaarders hun geld van hun rekening willen halen, hoe nijpender hun situatie wordt.

  En als banken in paniek raken, dan gaan ze rare dingen doen. Bijvoorbeeld het geld van ouderen voor tien jaar vast zetten, zonder dat die ouderen daarvoor toestemming hebben gegeven. Banken zeggen nu glashard NEEN als ouderen hun spaargeld willen opnemen.

  De Spanjaard hield dit een jaar geleden nog voor onmogelijk. Net zoals de Nederlander en Vlaming het nu voor onmogelijk houden. In een bankencrisis is echter niets onmogelijk.

  Bekijkt u onderstaande reportage van het Nederlandse actualiteitenprogramma Een Vandaag. En realiseert u zich alstublieft dat dit soort zaken ook hier kunnen gebeuren.

  Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Stuurt u het filmpje daarom vooral door naar vrienden en bekenden….
  http://www.stocktradingnieuws.com/eurozone-in-crisis/als-banken-in-paniek-raken.html

 • WijRos

  @Edwin

  re. Hoeveel ponzi schemes zijn er eigenlijk nog?

  Beste Edwin, om direct maar een heel grote te noemen; onze AOW en verder natuurlijk de staatsobligaties waar onze pensioenen in belegd zijn door de zeer deskundige over gesalarieerde bonus-trekkende pensioen zombies.
  Verder hebben we natuurlijk nog de futures in comodities en een ander kleintje de overige derivaten.
  Misschien dat door ons gekochte aandelen ook nog eens helemaal niet volgestort zijn door de banksters en brokers.

 • Ethan
 • Ethan

  @edjekadetje jr.

  It’s Time to “Get Real”

  Dear readers, it’s time to get real.

  – Get Real Meat
  – Get Real Vegetables
  – Get Real Fruit
  – Get Real Nuts
  – Get Real Fat
  – Get Real About Grains
  – Get Real Workouts

  http://www.marksdailyapple.com/get-real-achieve-your-health-goals-lose-weight-get-ripped-stay-motivated/

  (Ben ook nog veel sterker dan eerst met bovenstaande punten bezig. Voel mij na een paar dagen wat beroerd voelen met de dag haast sterker worden :D)

  Aan het bovenstaande zou ik nog minstens willen toevoegen

  – GET REAL MONEY :D :P

 • Roi

  Euro verliest ook bij valsemunters glans

  Zelf de criminelen hebben de Euro al opgegeven….. nu die criminelen in den Haag nog!

  http://www.tijd.be/nieuws/geld_beleggen_markten/Euro_verliest_ook_bij_valsemunters_glans.9212560-3452.art?itm_campaign=linkwithin

 • Jacob

  @Pietje en anderen,

  Ik hoop dat de tabellen nu voldoende groot zijn. Zo niet dan moet je scherm anders instellen.

 • Edwin

  http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303644004577525083204389036.html

  Hoeveel ponzi schemes zijn er eigenlijk nog? Want veel van deze close-end funds met hoge opbrengsten zijn niets anders dan dat …..

 • temp242
 • edjekadetje jr.

  Hans de Booij (wie kent hem niet) heeft een nieuw liedje:

  http://www.youtube.com/watch?feature=&v=6mo4hjv1Tj0

  De tekst:

  “Verkiezingen”

  We moeten er vanaf, we moeten er vanaf, we moeten er vanaf, we moeten er vanaf.
  De dieven van de bank, de leugenaars van belasting.
  Dokters met pillen die we niet willen. We moeten er vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf.
  De kinderwens van justitie, wat houdt er ons hier eigenlijk tegen?
  We moeten er vanaf, van het graaien en het haten.
  Gif in ons eten, fluor in het water.
  Witte strepen in de lucht; wie ze niet ziet is allang allang allang allang allang failliet,
  door de Prozac of wat anders. We moeten er vanaf.
  Wat houdt er ons hier eigenlijk tegen?
  Dus, ik zou zeggen, kom maar op met die Ufo’s.
  Ik kijk niet naar vals licht. Jij bent daar en ik ben hier,
  maar dat maakt geen verschil voor Fukushima nummer nummer nummer vier.
  De Elite zal niet vrijwillig verdwijnen. Er vallen vallen vallen vallen vallen vallen klappen.
  Dat willen wij juist vermijden.
  Ja, wij zijn al wakker.
  Zet de kroon zonder loon, geef de opbrengst aan je zoon of je dochter, we moeten er vanaf.
  De dieven van de bank, de leugenaars van het leven.
  Ik bid voor iedereen die dit niet snapt, soeverein en vrij.
  Ben je het vergeten, wat houdt er ons hier eigenlijk tegen?
  De dieven van de bank, de leugenaars van het leven.

 • temp242
 • temp242
 • Bart

  btw De ranzige acties om homeopathie aan banden te leggen is een ander voorbeeld van dictatoriaal beleid en gedrag. De farmaceutische maffia wil haar wurgende tentakels enkel meer om de burgers leggen. “Slechts uit bescherming van de burger” blaten hun pr-kwezels.

  Er zijn zovele redenen voor de burger om in opstand te komen, te walgen van het betuttelende, arrogante gedrag van de vuige, misdadige machthebbers.

 • Bart

  @Enrico
  Kijk, dat is een analyse die mi heel waarschijnlijk hout snijdt. ’t Is heel goed dit soort verwevenheden te lezen die anderen redelijkerwijs constateren. Nice post.

 • bea nix

  Normaal is het wachten op je vlucht nogal vervelend, na de berichtjes gelezen te hebben van wat hier de voorbije dagen gepost is niet meer.
  Bedankt hé jongens en meisjes
  Groetjes xxx

 • Pingback: Reactie op De aandeelhouder door Roi | Pinnen()

 • temp242
 • temp242

  Inderdaad Beste Gerard. Ook héél blij en dankbaar voor uw inzichten van enige tijd geleden.MVG.

 • Gerard

  @temp242
  Goed stukje van jim Rogers. Hij weet precies hoe dit gaat aflopen.

 • temp242

  …ervan uitgaande dat men een democratie heeft…

 • Gerard

  @temp242
  Wat ik zeggen wil is dat democratie nooit kan werken in een eindfase van een schuldencrisis.
  Dat is in tientallen zulke situaties al bewezen.

 • temp242

  Gerard, je stelt toch niet dat de democratie NU werkt? Tenzij je het over de demoNcratie hebt natuurlijk.

 • temp242
 • Gerard

  @Roi
  Ik zou het minder erg vinden als de pinautomaten niet meer werken.
  Erger is met het afschaffen van papier- en muntengeld dat de overheid iedereen in z’n macht krijgt!
  Nu misschien minder erg voor velen, maar dat gaat veranderen indien democratie niet meer werkt. En de politiek gaat veranderen. Daar ben ik van overtuigd. In dat geval “mag” je betalen wat de overheid jouw voorschrijft. Dat ga je krijgen als geld wordt afgeschaft. Zwart werken is dan onmogelijk geworden. En je ZAL wel zwart MOETEN werken als de politiek eenmaal alle ondernemers heeft uitgebuit en kapot zijn.
  Blijf contant betalen zolang het nog kan.

 • temp242
 • temp242

  Inderdaad een Fetaman is veel te lui. Maak daarentegen een Italiaan of een Spanjaard NIET boos.MVG.

 • temp242

  Voor de aluhoedjes onder ons:

  http://youtu.be/rQizjnvdiBA

 • Gerard

  Meer dan een jaar geleden had ik reeds “voorspeld” dat economie en schuldencrisis zou overslaan in sociale onrusten gevolgd door politieke crisissen. Welnu, je kunt nu geen artikel meer lezen of het gaat erover.
  Over naderende burgeroorlog in Griekenland wordt steeds meer gespeculeerd. En dan zal ik nog een voorspelling doen! Binnen een jaar is het zover en bovendien overgeslagen naar Spanje en Italie. Burgeroorlog zal overslaan in dictatuur met een schrikbewind, maakt niet uit welke partij er ook wint. We volgen stap voor stap de 30er jaren. De politiek heeft in ieder geval NIETS geleerd uit dit duistere verleden.

  Een goed artikel van rene Tissen en hij ziet dat ook gebeuren:
  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/2012/articles/griekenland-staat-op-breken.xml

 • temp242
 • temp242
 • Roi

  @Enrico

  Leuk geschreven artikel. Zo herkenbaar!

  Vooral dat stukje over “dat banken willen dat je alles gaat pinnen. Dat ze het contante geld willen afschaffen. Dat is toch juist veel makkelijker? Zat de hele tijd te zeggen dat ze je zo in de gaten houden. Nou, dan doen ze dat toch, ik heb toch niks te verbergen?”

  Ik probeer mensen ook duidelijk te maken dat je het overzicht verliest en automatisch meer uitgeeft met pinnen, en ook dat ze beter maar iets van cash thuis kunnen aanhouden voor het geval de pin automaten niet werken…om wat voor reden dan ook.

  Het is praten tegen dovemansoren!

 • Enrico
 • temp242

  Beste Bart:

  SOSSEN SMOSSEN
  LINKS IS SLINKS

 • Piet3

  Stemmingmakerij in Amerika in afgelopen decennia. Binnenkort de verkiezingen van 2012:
  http://www.youtube.com/watch?v=sp3nieOlKDw&feature=youtu.be

 • temp242

  Hallo beste Broeder, dat was wel ironisch omschreven.mvg.

 • Bart

  oa Bij BNR radio:

  “Griekenland moet de rechtmatigheid van de neonazipartij Gouden Dageraad onderzoeken. Ook de vermeende banden tussen de partij en de politie vragen om een gedegen onderzoek.
  Dat heeft de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa zondag gezegd in een interview met de Griekse krant To Vima. Commissaris Nils Muiznieks kondigt in het zondag gepubliceerde vraaggesprek aan dat de Raad van Europa een missie zal sturen naar Griekenland om na te gaan of racisme en vreemdelingenhaat in het land toenemen.

  Antisemitisme
  Gouden Dageraad haalde bij de verkiezingen vorige maand 18 zetels in het 300 leden tellende Griekse parlement. De partij bezigt openlijk antisemitische en xenofobe retoriek en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij aanvallen op immigranten en vluchtelingen.

  De vraag die gesteld dient te worden, is of Gouden Dageraad toestaat dat de democratie vrijelijk bloeit, aldus Muiznieks.”

  De vuige internationaal socialisten willen niet dat burgers hun land verdedigen. Illegalen zijn zielig en mogen ’n land verkloten. Afkeer van het GoldmanSachs afknijpsysteem is ook verboden.
  Megalomaan, misdadig zootje, die dictatoriale internationaal socialisten.

 • Andreas

  Beste Temp
  Helemaal fout. Voor iedere oen dus absoluut geen pensioen tenzij je er zelf voor zorgt. En dat is dus snel maken dat je dat nepgeld omzet in echt geld.

  Enrico
  Goede inzending, precies zoals het gaat. En zodra die instelling veranderd is het al te laat.

 • Bart

  @Andreas
  Verplichte zorgverzekering (simpelweg een belasting) en verplichte pensioenpremiebetaling (een andere belasting) zijn walgelijke verplichtingen.
  Ik regel mijn eigen pensioen wel en wanneer ik naar de dokter moet betaal ik dat zelf, cash.

  Dit hele systeem is volstrekt onhoudbaar, communistisch, doomed. Waarom zou je moeten betalen voor de ongezonde, geflipte levensstijl van een of andere snuivende gek of zich dichtvretende slaaf van junkfood? Waarom zou je geld moeten betalen aan een organisatie die jouw oudedagvoorziening regelt? Met dan ook nog domme beleggingen zoals obligaties en niet renderende mainstream aandelen. Goud en zilver? Nee, dat is te risicovol, te exotisch, te volatiel …

 • Enrico
 • temp242

  Inderdaad Beste Andreas:voor iedere oen een pensioen!

 • Andreas

  Beste Gordijnen

  Je bent een oen als je wacht op een pensioen

  Je bent een nog grotere oen als je nu nog verder betaald voor een waardeloos pensioen. Helaas is dat in nogal wat CAO’s verplicht. Geregeld en zwaarbevochten door vakbondsleider Kok en consorten. En in Noorwegen in de olieindustrie heeft men kort geleden nog gestaakt in verband met het pensioen. Die mensen lezen ook niet veel echt nieuws. Geef het volk brood en spelen.
  Het brood is straks onbetaalbaar en spelen op een lege maag gaat dan het beste onder raketbedreiging. Nu weten we dus ook waar die raketten in Londen voor zijn. :)

 • Andreas

  Ssssssssssssttttttttt

 • Lamberto

  @Bart # 23

  Reïncarnatie, pssssssssssssssssss Bart niet doen, voor je het weet komt Boeddha deskundige “Schande” weer te voorschijn.
  Als dan ook nog Aluhoedjes bestrijder “W” weer geïrriteerd raakt, gaan we nog wat beleven.
  Bij mij in de streek gebruiken ze het volgende spreekwoord: Als je twee zelfbenoemde grootheden in een zak doet en deze heel lang hard door elkaar schudt, komt er aan het einde van de sessie nog steeds niets van betekenis te voorschijn.
  Het was niets, en het zal ook nooit iets worden.
  Gewoon doodzwijgen is het beste!

 • Andreas

  Beste Bart
  Ik heb de betekenis even opgezocht. Maar als ik het goed begrijp heeft degene bij wie je iets aanricht daar weinig aan.

 • gordijnen

  @Roi

  Pensioen en omslagstelsel?

  Volgens mij worden de mensen in Nederland iets heel anders verteld over hun pensioen.

  Daarom speel ik graag het spel mee, van de onwettende burger.

  In de hoop dat nog 4 miljoen, niet gepensioeneerden mee gaan doen.

  Misschien wil dhr Rutte uitleggen aan de bevolking dat ze al jaren meedoen aan een piramidespel, dat eigenlijk bij wet verboden is.

  Resultaten uit het verleden, zijn geen garantie voor de toekomst.

  Volgens mij heb je pas resultaten als je die ook hebt verzilverd, tenminste voor papieren beloftes. Edelmetalen is natuurlijk een heel ander verhaal.

  Hadden de pensioenfondsen de inleg beter belegd, dan was het een heel ander verhaal geweest.

  Oftwel Uw 20% van uw salaris komt in handen van organisatie, die niet goed op Uw geld passen en hier ook niet mee om kunnen gaan.

  Het afgelopen jaar komen ze met een reclame spot op TV dat wij allemaal ouder worden en dat er zoveel mensen met pensioen gaan in de toekomst.

  Misschien vertellen de bestuurders straks dat het daglicht van de zon komt.

  Volgens mij ben je een oen, als je wacht op je pensioen.

  Misschien dan toch maar die opstand Bart.

  Vandaag weer erg gelachen en genoten van het weer.

  De economische problemen moet je soms maar parkeren, zoals de meerderheid doet.

 • Bart

  @Andreas
  Wel eens aan “karma” gedacht, Andreas? Dat is; wat je aanricht krijg je terug, in dit lichaam of in ’n volgend lichaam.

 • Andreas

  Op biflatie nu een luek filmpje over Duitsland. Dit gaat over het feit dat Duitsers meer en meer uitgeven aan van alles om maar van hun euro’s af te komen.

 • Andreas

  Je hoeft alleen maar naar de filmindustrie en Gameindustrie te kijken om te zien hoe ziek de menselijke geest kan zijn. Bij bepaalde genre’s vraag ik mij echt af hoe ze het bedenken. De geschiedenis daarentegen heeft meermaals aangetoond dat diezelfde filmindustrie de realiteit niet eens benaderd in gruwlijkheid. Hoewel ik mij niet laat leiden door zogenaamde samenzweringsverhalen kijk ik ook van weinig dingen nog op. Dit temeer daar aantoonbaar alle belangrijke overheidsbesluiten achter gesloten deuren worden genomen. Voor sommige dingen is dit te verdedigen. Maar voor de meeste niet. En hoe was het ook in Irak? We deden toch mee om de bevolking te beschermen tegen massavernietigingswapens? Na ongeveer 100.000 Iraakse doden zijn ze toch niet gevonden. Foutje bedankt. Jaahaaa, wij weten wel hoe we een volk moeten beschermen. En datzelfde volk mag nu ook nog de rekening betalen met olie.
  En dat is nu precies de overeenkomst van Brussel en Irak. Het volk betaald het gelag.

 • Evian

  Wat de Alu hoedjes betreft….waren de authentieke legerhelmen niet gemaakt van dik staal?!
  Want alle duizende mensen die die gedragen hebben zijn er ook niet beter van geworden! ;)

 • pietje

  @W
  Dit is de onofficiële betekenis van aluhoedje is:
  Eén van de meest voorkomende scheldwoorden op een forum is “Aluhoedje”. Wat zoveel betekent als ‘paranoïde’ of ‘verdwaasde complottheoreticus’.

  Dit is de officiële betekenis (volgens wikipedia)
  Een aluminium hoedje of alu-hoedje is een hoofddeksel gemaakt van een of meer stukken aluminiumfolie of vergelijkbaar materiaal. Eventueel kan het ook een normaal hoofddeksel zijn waar aluminiumfolie omheen gewikkeld is. Sommige mensen dragen deze hoedjes omdat zij geloven dat daarmee de hersenen worden beschermd tegen invloeden van elektromagnetisch velden, tegen gedachtenlezen of tegen gedachtenbeheersing.

  Maar volgens de dikke van dalen is het geen eens een woordt.

 • maudri

  Misschien is het voor W leuk om eens op Biflatie.nl te lezen wat Know To Much allemaal voor links laat zien .
  Ik denk dat er een wereld voor hem opengaat.
  Over zionnesme ,wat ze allemaal bekokstoven.
  W staat echt buiten de werkelijkheid, heeft geen flauw benul wat er allemaal speelt.

 • Bart

  @W
  Ik begrijp je wel W, althans dat idee heb ik. Wellicht is het handig dat je uitlegt wat realistisch of minimaal redelijk is in jouw beeld en wat volstrekt niet. En dus wat jou betreft verwerpelijk, dom, paranoide, achterlijk is. Dat mag lijkt me, alleen enige uitleg is wel handig.

 • Andreas

  Beste W
  Ik heb mij voorgenomen niet meer te reageren op een trol. Bij deze dus.

 • W

  Volgens mij begrijp je niet helemaal wat een aluhoedje is, maarja dat hebben wel meer aluhoedjes.

 • W

  Andreas, wat heeft de Rijksdagbrand ermee te maken dat jij chemtrails aan het tellen bent als het straks opklaart buiten?

 • Andreas

  Of er werkelijk een elite bestaat als zion weet ik ook niet. Feit is wel dat de wereld in ieder geval economisch de afgrond ingeduwd wordt. Als simpele mensen als ik dat al aan zien komen mag je toch verwachten dat onze wereldleiders dat zeker zien. En al jaren zien aankomen. Ieder weldenkend mens had dan tegenmaatregelen verwacht. Het tegendeel is gebeurd. Banken hebben de vrije hand gekregen om middels derivaten een allesverwoestende bom boven de wereldeconomie te hangen. Is het dan zo gek om aan een soort ,,elite,, te denken?
  Ik kan mij het eigenlijk ook niet voorstellen maar ik ben dan ook niet crimineel genoeg.
  Alle dingen uit voorgaand stukje zijn waar. Maar toen het gebeurde onvoorstelbaar en zelfs twijfels werden afgedaan als te gek voor woorden. Er van uitgaande dat Hitler al ziek in zijn kop was toen hij mein kampf schreef is het toch ongelofelijk dat hij allereerst aan de macht kwam, maar daarna toch een heel eind kwam met de verwezelijking. De weinige mensen die wel wakker waren en 1933 doorhadden wat er te gebeuren stond en daarvoor waarschuwden werden aan de kant geschoven en als het woord destijds bestaan had waarschijnlijk voor aluhoedjes uitgemaakt.
  Mijn conclusie: in de ogen van de wereldmachthebbers(elite) is een mensenleven gelijk aan die van een mug.

 • Roi

  SNS: Goldman regelt ’t allemaal?

  Gister is er het nieuws van het FD dat SNS Reaal onder andere het roemruchte Goldman Sachs inhuurt. Dat is om de strategische opties te bekijken van de holding die mooie merknamen bevat, maar ook enorme schulden heeft en vele hoofdpijnportefeuilles en -dossiers kent. Het is niet voor niets een pennystock.

  Was het niet Goldman die de Grieken heeft geadviseerd!Dat is ook zo goed afgelopen.(sarcasme)

  Rabobank: “Sell”
  Weinig commentaar vooralsnog van zakenbanken, maar de twee die er zijn springen er ook meteen uit. Ten eerste is daar Rabobank dat naar aanleiding van het nieuws het aandeel op een sell zet en het koersdoel drastisch verlaagt van 1,75 naar 0,50 euro.

  En deze bank kan het weten!
  Een aantal jaar geleden hebben RABO en SNS bouwfonds ovegenomen van ABN. Hier heeft de RABO zeg maar het vastgoed en ontwikkeling gekregen en SNS de financiering van al dat vastgoed. Dit heeft de RABO geen windeieren gelegd. Maar SNS zit nu dus met de gebakken peren vanwege de financieringen die elke keer maar weer op de balans moeten worden afgeschreven. (de RABO weet dus hoeveel).

  Onlangs kwam ik er trouwens achter dat de ASN bank een dochter is van SNS. Dat geeft me niet echt vertrouwen om naar over te stappen na dit soort berichten.

  Nee, ik houd het bij mijn PM’tjes

 • Andreas

  Alles wat niet direct voorstelbaar is heet conspiracie. Logisch toch. Rijksdagbrand, het inenten door het amerikaanse leger van zuidamerikaanse soldaten met syffilis, 9-11 die bij steeds meer niet dromende experts op constructie en explosieven gebied vragen oproept, libor of lie-more, het verdwenen spaargeld van Spaanse oudjes, het totale spaargeld van heel Europa wat in een groot zwart gat genaamd EU verdwijnt, allemaal een shitstroom van leugens, toch?
  En afweerraketten plaatsen bij de Olympische Spelen op flatgebouwen zijn ook leugens? Logisch toch? Dat hebben we toch altijd al gedaan? Zware militaire voorzorgsmaatregelen bij volksspelen. En PM kopen omdat we het toch niet helemaal vertrouwen is ook zo wantrouwend.
  Dan ben je toch ook niet van deze tijd waarbij we ons lot veilig in handen van politci kunnen leggen. Ik ben het helemaal met W eens. Je moet die domme aluhoedjes blocken. Dan worden we misschien niet ongerust gemaakt. En PM kopen doen we dan alleen omdat ze zo mooi glimmen en nergens anders voor. Beste W, ga rustig slapen. Rutte waakt over jou.

 • Bart

  @W
  Ik zie het meer als een soort van westers AlQaida. Een veelkoppig monster dat losse verbanden heeft.
  AlQaida en gelieerde organisaties breiden uit maar hebben op het wereldtoneel niet veel macht. Het zgn. westers AlQaida daarentegen komt steeds meer onder druk maar heeft wel heel, heel veel macht.

 • Bart

  @W
  Oke, thanx voor je reactie.

 • W

  Ja Roi manipulaties ed komen voor, maar het is allemaal niet zo geregiseerd door “de elite” zoals de aluhoedjes van dit blog ons willen laten geloven.

 • W

  Bart mijn opmerking sloeg niet op jou.

 • Roi

  @ W

  Ik begrijp dat je je irriteert aan verhalen over zionisme, dat doe ik ook en vind dat ietswat te ver gezocht. Maar een beetje achterdocht betreft manipulaties door financials en media is wel op zijn plaats lijkt me.

  Je wil toch niet ontkennen dat er geen conspiracy zoals jij dat noemt gaande is in de financiele wereld. Ik haal maar even de LIBOR rente aan.(Een bewezen conspiracy).

 • Roi

  @gordijnen

  Mooi idee over pensioengeld, maar het probleem is dat die pensioen gelden niet voorradig zijn bij de pensioenfondsen…. we werken hier in Nederland met een omslagstelsel.( Een financieringsvorm waarbij de werkenden premies betalen, waarmee op datzelfde moment uitkeringen aan pensioensgerechtigden worden betaald).

 • Bart

  @W
  “Hierboven” W, verwijs je daarbij ook naar mij? Verklaar u in dat geval wellicht wat nader. Dat geschreeuw is wel stoer maar ja, we willen natuurlijk wel wat inhoud. Alleen, exclusief “edelmetaal” is “enigszins” rigide. Eerlijk gezegd: volstrekt onrealistisch.

  btw Ik houd persoonlijk ook niet zo van Greetjes’ mi toch wel wat opgeklopte achterdocht maar ja, ieder heeft natuurlijk zo zijn/haar voorkeur. Van mij mag ze derhalve doorgaan.

 • Nico
 • W

  Getver wat een diaree van conspiracyshit weer hierboven. Vooral Greetjes is weer lekker bezig met dat gezever over ZION, kan jij voortaan niet ergens anders gaan schijten? Op niburu of bij xander bijvoorbeeld. Dit is een edelmetaanforum.

 • Bart

  @gordijnen
  Ik zie geen politieke oplossing voor deze onderwerpen behalve opstand, revolutie. Er is een fundamenteel probleem dat veel te grootschalig is om nog een prettige oplossing voor de “massa’s” te kunnen arrangeren.
  Het hele westers ideologisch model is failliet. De problemen aangaande het financieel systeem zijn slechts symptomatisch voor een veel, veel groter probleem: geinstitutionaliseerde hoogmoedswaanzin.

  Goud en zilver aanschaffen alsmede kwaliteits PM mijnaandelen. Dat is mi de oplossing voor de massa’s, financieel gezien, behalve je levensstijl herinrichten, versoberen. Ook goed voor evt. overgewicht. :)

 • gordijnen

  @Bart

  Dank je voor het commentaar. Ik wil zelf wel een beweging opzetten om onze pensioengelden te kunnen opvragen om bijvoorbeeld de hypotheek af te lossen.

  Beter iets dan niets. Ook zou het mogelijk moeten zijn deze 20% te gebruiken, elke maand,
  om je hypotheek af te lossen. Dit scheelt de overheid weer teruggave aan belastinggeld.

  Wel moet er dan een belastingvrije som van eigen vermogen komen van 500.000 euro.
  Anders schieten wij er nog niks mee op.

 • Bart

  @gordijnen
  Inderdaad gordijnen, het is zeer tragisch. En dan te bedenken dat 98% van de EU bevolking nog steeds geen onafhankelijk geld, geen goud en/of zilver, heeft aangeschaft.

  Je zou haast denken dat “het huidig democratisch bestel”, “domme bevolking” en “gestoord politiek beleid” bij elkaar horen …

  “Tsss, wij kijken DWDD, het NOS journaal, Pauw en Witteman, Clary Polak op zondag, zijn HBO en academisch geschoold en stemmen D’66 (of een andere lachwekkende politieke partij, er is keuze te over), dus wij zijn modern en intellectueel! Ha!”

 • high five

  Hoi Greetjes, bedankt voor de info over Rik Clay. Ik wist niet dat Rik Clay achter het woord zion in het symbool van london olympics 2012 zat.
  De olympische spelen wordt goed gebruikt om het gevaar tegen terrorisme flink in te wrijven bij de bevolking. Er is geloof ik wel getrained om londen te ontruimen bij een aanslag, maar een goede false flag is in deze tijd erg moeilijk zonder dat de waarheid naar boven komt.

 • temp242
 • Lolbroek
 • gordijnen

  Volgens de rekenkamer staan wij garant voor. (1 miljard = 1.000.000.000, euro

  Depositogarantiestelsel tot 100.000 euro. Totaal 2500 miljard
  Garantstellingen aan noodfondsen EFSF en ESM 150 miljard
  Europese Centrale Bank 72 miljard
  Nationale Hypotheek Garantie 140 miljard
  Waarborgfonds sociale woningbouw. o.a. vestia 88 miljard

  Natuurlijk staan wij ook nog garant voor de rommelhypotheken van de ING en garant voor het bankenstelsel.

  Het Bruto Binnenlands Product is 465 miljard.

  In het financieele dagblad weten ze nog te melden, dat onduidelijk is, in hoeverre financiele risico’s beheersbaar zijn.

  De pensioenpot van Nederland is als geslonken van 285% dekking in de jaren 90 naar nu onder de 100% nu, voor de meeste pensioenfondsen.

  Elke week werken wij nog 1 dag voor ons pensioen, waarvan de dekking elke dag daalt.

  Kunt U zich voorstellen dat U een spaarrekening opent en 20% van U loon stort op de bank en dat U elke maand ziet dat U vermogen afneemt.

  En dan zijn er nog mensen die zeggen, dat ze hiermee willen doorgaan, omdat ze anders straks geen pensioen meer hebben.

  Heb je het ooit zo zout gegeten? De waanzin regeert.

 • shamrock
 • temp242
 • Bart

  Al de speculaties aangaande racisme en terreur inzake de olympische spelen vind ik wel geinig.
  Natuurlijk is er racisme, daar is politiek gezien ook niks mis mee wanneer het beste volk aan de macht is. Zonder discriminatie kun je sowieso niet leven in deze wereld. Humanisten (domme extremisten) zullen dat nooit begrijpen. Ze hebben simpelweg niet genoeg sociaal inzicht. Jammer voor ze. Daarom zullen ze nog met veel terreur te maken krijgen. Terreur gesponsord door de US financiele elite die formeel “humanisme” en “gelijkheid” predikt …

 • greetjes
 • temp242
 • Lamberto

  Als u deze video beluistert, zult u blij zijn dat u uw zilver en goud nog niet verkocht hebt.
  Sheikh Imran Nazar Hosein vertelt duidelijk wat er volgens hem de komende tijd in de wereld staat te gebeuren.
  Vooral zijn opmerking om de grote steden te verlaten en toevlucht te zoeken op het platte land, vind ik interessant.
  De naam van de stad London wordt speciaal door hem genoemd.
  http://www.youtube.com/watch?v=sEFvzX8X9VY

 • greetjes
 • greetjes

  De site gaf het gedegen onderzoek van Rik Clay weer. Toen ik hem wilde openen liep mijn pc helemaal vast (!?). Maar op youtube heb ik een video gevonden waarin de bevindingen van Rik worden weergegeven:

  https://www.youtube.com/watch?v=xR5NNo1AB9g

  Voor wie geïntrigeert is geraakt, zeer de moeite waard….

 • greetjes

  Volgens Iran zou het logo voor het woord Zion staan, en daarom racistisch zijn (2011).

  Ook andere landen, waaronder islamitische naties, zullen zeker op dit racistische logo kunnen reageren, zei Iran tegen een persbureau.

  Rick Clay is een jongen die in 2009 stelde dat deze spelen eenzelfde scenario toelaat als 9/11; bewust toegelaten terrorisme om occulte redenen. Rick Clay is later opgehangen gevonden in zijn schuur.

  http://www.nujij.nl/algemeen/niet-alleen-rick-clay-maar-ook-iran-leest-zion-in.17583074.lynkx#ixzz20dTw2zhM

 • Lamberto

  @Pietje #2

  Rechts onder op uw beeldscherm ziet een getal staan met het % teken er achter.
  Klik eenmaal met de linker muisknop op het driehoekje welke rechts naast het % teken staat.
  Er komt dan een lijst met getallen tevoorschijn waarmee u de grootte van het lettertype op het beeldscherm kunt veranderen.
  Indien u het goed doet, wordt de naam pietje veranderd in PIET.

 • temp242
 • temp242

  Beste Greetjes, een false flag in deze is best mogelijk,als tijdelijke afleider vooraleer het startschot van wo3 is gegeven,maar in deze voel ik heden NIETS,ook al omdat ik niet bezig ben met deze materie.Mvg.

 • greetjes

  @Andreas

  ik ben niet heldervoelend als Temp maar na het zien vorig jaar van de site Pigs in the Parlor ben ik erg bezorgd over de Olympische Spelen geworden. Een jongeman, Rick Clay, die het Zionisme ontdekt in de hele structuur van de Spelen 2012 (hij ontdekte het woord ZION in het logo en de straatnamen in Londen waar het Olympische Complex gebouwd is zijn Bijbelse namen) is in 2008 onder verdachte omstandigheden dood gevonden. Zijn site is vervolgens door onbekenden uit de lucht gehaald. Maar een vriend had de site vlak ervoor veilig gesteld en opnieuw geactiveerd. Tot mijn grote schrik, ik wilde de link hier plaatsen, kom ik er net achter dat de site weer gehackt is!

 • Andreas

  Broeder Temp
  Het is inderdaad ongelofelijk wat die man gepresteerd heeft. Je moet maar op het idee komen. En dan natuurlijk jaren uitgelachen worden. Maar het resultaat ligt er toch maar.

 • temp242

  Beste mensen, interessante site én interessant om eens te bezoeken.
  Ook voor jou misschien Beste Broeder Andreas, echt vakmanschap wat deze mens heeft gepresteerd.

  http://www.arkvannoach.com/

 • greetjes

  voor Ethan: goed stuk van RT over Ron Paul:

  http://www.dailypaul.com/244242/rt-can-nebraska-get-ron-paul-the-gop-nomination

  morgen is een belangrijke dag! Nebraska zou (officieel, want zonder fraude is Ron Paul er al) zijn 5de staat moeten worden. His last stand!

 • temp242

  Beste Bart, je moest eens weten hoeveel sos-openbare-besturen Franzozenauto’s aan vrienden,annex steekpenningenprijsjes aankopen bij Peugeot/Citroen. De Oppersos Hollande wéét dit ook wel.Dus het openbare bestuurlandschap zal nog meer Franzozenbrol auto’s gaan vertonen. Gaat goed samen met Fantasieland, even Grote Brol.

 • greetjes

  @pietje

  Pietje, wat hanteer je een vervelende toonzetting de laatste tijd, jammer, jammer. Maar om op je opmerking onder #2 terug te komen. Volgens mij mogen we Jacob bedanken voor zijn zeer overzichtelijke artikel, deel 3 in de reeks. Of heb ik het fout, Rolf?

 • greetjes

  @Lolbroek

  ik zit net naar een stukje Nieuwsuur te kijken en tot mijn stomme verbazing vertelt de reporter dat hij het nieuws over de laatste massaslachting in Syrië met een korreltje zout moet nemen omdat de bewijzen naar een rondleiding aldaar ontbreken. Hebben wij hier ineens kritische tv?? Ik was het al met je eens dat je onder een steen moet leven als je nu nog niet in de gaten hebt dat the world as we know it aan het verkuimelen is. Maar dit vind ik toch een soort van doorbraak: Nieuwsuur en kritische reporters….

 • http://preppers.nl/forum/forum.php RB

  uh… edelmalen = edelmetalen, natuurlijk.

 • http://preppers.nl/forum/forum.php RB

  Ik vind de goudprijs alleen interessant als het eerste cijfer een ‘5’ wordt met nog 3 getallen erachter. Voor de rest zal het me – kan niet met edelmalen, weet ik wel – aan den derrière oxideren.

 • Bart

  @monica
  Er zijn zoveel redenen dat de goudprijs zou moeten stijgen. Alleen, het gebeurt niet. Da’s het enige verschil.

  Wanneer het los gaat barsten? Wellicht over enkele maanden. Eerst moeten we mentaal wat meer uitgeput raken.

 • monica

  From Jim Willie CB /Golden Jackass websites/ Hat Trick letter.

  ALLOCATED GOLD ACCOUNTS
  The sequence of financial scandals must be noted. It is difficult to discern exactly the forces behind the sequence of cases, but the chain of dominos on effects is intense and blatant. This chain will continue until a systemic collapse is visible to expert and commoner alike. The LIBOR scandal is the latest link in the chain. The corruption channel is full. The exposure is glaring. The fan to distribute shame is revved up. The scandal is widening. The pressure is mounting. The bankers have never been on the defensive this much for alleged corruption, accused corruption, and admitted corruption. Their most vulnerable points are under attack. Big damage is done in recent months. Event #1 was MFGlobal. Event #2 was JPMorgue losses tied to IRSwaps. Event #3 is LIBOR price rigging. They are all related, from vast insolvency and illiquidity that built over three years time. Other events will come, only later to discern their connection to the sequence. My firm belief is for event #6 to be Gold Allocated Account raid scandal. The bankers have improperly accessed at least 20 thousand tons of allocated gold, replacing them with gold certificates without permission or knowledge of by the account holder. The volume of raids could be as much as 40 thousand tons. My gold trader source is adamant about the level of raids, and expects a scandal to shake the Western world banking system to the core, resulting in massive prosecution. This deadly chain all began with Lehman Brothers, whose killjob involved a pure skate on the deeply corrupt and mischievous activity that should have resulted in a gigantic scandal in 2009 and 2010. Yet US regulators ignored the produced criminal fraud evidence, and the clock moves on. In truth, event #0 was the TARP Fund and the $700 billion gift never fully scrutinized or prosecuted for its fiduciary violations and extortion angles.

  WHEN THE ALLOCATED GOLD SCANDAL HITS, THE GOLD PRICE WILL RISE TO MULTIPLES OF THE CURRENT PRICE. IT WILL BREAK RANKS FROM THE PAPER CLUTCHES AND PHONY PRICE DISCOVERY METHODS. THE GOLD PRICE WILL EASE PAST THE $5000 PER OUNCE MARK, AND TAKE SILVER ON A GREAT UPWARD RIDE. YOU SEE: THE BANKERS WILL HAVE TO REPLACE THE GOLD BY OPEN MARKET PURCHASES AS RESTITUTION!!

  The events will continue to occur in a sequence, probably managed much more than we are told. My suspicion is a new sheriff is in town, who stepped off a jetplane a few months ago from an Eastern location. Some suspect the Western castle dwellers are staging a systemic collapse in order to impose a new centralized government. It would not be pretty, nor permit rights or liberty, and be described as a debt slavery serfdom. My belief is that the Western strategy is backfiring, as de-centralization is occurring, the exact opposite. The primary secure safe haven is Gold, always has been Gold, and always will be Gold. The experiment since 1971 when the Gold Standard was unilaterally broken by the United States is coming to a conclusion. The wreckage is complete and a great tragedy. A new system will emerge, but only when the current system is in a shambles and the main captains in the banking sector have found other employment, perhaps making license plates and presiding over a system where cigarettes serve as legal tender in a closed system. My suggestion is for human teeth to be a better medium of exchange. Let’s hope they are kept deep underwater, where in time they can sleep with the fishes

 • Bart

  Francois Hollande is het er niet mee eens dat ze bij Peugeot-Citroen 8000 mensen ontslaan. Tja, gaat hij dan ff 500.000 Peugeots en Citroens bestellen???
  ’t Geluid van protectionisme wordt al luider in het rode Frankrijk. Alle Fransen uit Duitse, Italiaanse en Spaanse auto’s. Maarrrrr … leve de EU!!!

 • pietje

  @Jacob
  U denkt dat er geen relatie is tussen de productie, beschikbaarheid en prijs van fysiek goud is?
  Dit zou er wel moeten zijn maar helaas als de fysieke productie afneemt zou de prijs moeten stijgen.
  Maar hier gaat het fout want als er minder wordt geproduceerd dan komen er gewoon meer contracten bij waar door de prijs weer gedrukt wordt zo houdt men controle over de prijs.
  Pas wanneer het echt fout en de papieren markt gescheiden van de fysieke dan pas zal de echtte prijs van goud en zilver pas te voorschijn komen.
  Alleen licht er dan weer een ander gevaar op de loer de overheid zou dan wel eens kunnen besluiten om al het goud en zilver in privé bezit te confisqueren.

 • http://preppers.nl/forum/forum.php RB

  Toch grappig om te zien wat er gebeurt als er zoiets als Bea Nix hier komt binnenwaaien en het hele spul spontaan dol jaagt. We zoudem ondertussen beter moeten weten.

  O ja, Rolf, jij hebt een forum beloofd. Ga je je nog aan die belofte houden?

 • Andreas

  Bart
  Dat zullen we dan maar hopen. En maar hopen dat het systeem niet reageerd op een te snel geworpen discus. :)

 • Bart

  @Andreas
  Dad’s army Andreas. Engelsen, altijd in voor in geintje.

 • Jacob

  @pietje

  U denkt dat er geen relatie is tussen de productie, beschikbaarheid en prijs van fysiek goud is?

 • Jacob

  Beste lezers, mijn excuses voor de te klein uitgevallen tabellen.
  Ik heb vergrote uitvoeringen naar de administrator gestuurd zodat die er achter geplakt kunnen worden.

 • http://www.zilver-inkoop.nl/zilverprijs.html Zilverprijs

  En vergeet ook niet een CC van deze 3 columns te sturen naar Willem Middelkoop :)

 • Andreas

  Op xandernieuws stond regelmatig een stukje over een aanslag op de olympische spelen. Het leek mij toch een stuk sensatieschrijven. Maar het is nog nooit voorgekomen naar mijn weten dat er afweerraketten zijn opgesteld op flats ter beveiliging. Nu in Londen is het zover. Zullen ze daar ook xandernieuws lezen? Of is er toch wel degelijk een dreiging?

 • http://www.zilver-inkoop.nl/zilverprijs.html Zilverprijs

  Kun je de tabellen in de column niet aanklikbaar maken naar groot formaat?
  Nu zijn ze volledig onleesbaar.

 • Frek

  Het einde van de crisis komt pas in zicht (of zoals je wilt, begint dan pas echt) als er niets meer aan valt te verdienen!

 • Andreas

  W
  Eigenlijk is er geen verstandig mens te vinden die snapt dat het nog niet in elkaar gestort is. De lijst van Lolbroek spreekt boekdelen. Maar als je bijvoorbeeld de diefstal van bejaarden hun spaargeld in Spanje een normale maatregel vindt. Ja, dan kan met nog veel meer diefstal de collaps nog even uitgesteld worden. En wanneer de klap valt is inderdaad niet precies te zeggen. Dat ben ik met je eens. Wellicht als er niets meer te stelen valt of als volkeren echt massaal in opstand komen.

 • W

  Ik denk dat Bea Nix bedoelt dat het te zielig voor woorden is dat je op dit blog telkens voorspellingen ziet die niet uitkomen. Nu is het weer september. Als september voorbij is dan is het weer december. En zo gaat het als 2 jaar hier. Waarschijnlijk komt de klap pas als die prutsers stoppen met hun voorspellingen.

 • Lolbroek

  En weet je wat nog het ergste is? Ik kan nog zo een tijdje doorgaan:

  -Italie in de problemen
  – China met zijn spooksteden
  -Frankrijk met 7% tekort
  -Steeds meer winkels die failliet gaan
  -Zelfs internetzaken gaan failliet (gsm.nl)
  -Horeca die klappen krijgt
  -Werkeloosheid in sommige landen 25% (officiele cijfers dus waarschijnlijk veel hoger)
  -salarissen die niet stijgen
  -Stijgende inflatie (geen gemanipuleerde overheidspercentages)
  -Lastenverzwaringen (BTW 21%)

 • Andreas

  Beste Temp
  Hoe jammer ook. We hebben ons laten verleiden een trol te voederen. Moeten we niet meer doen.

  Beste Lolbroek
  Een mooie duidelijke opsomming heb je gegeven. Hij is echt duidelijk en nog belangrijker is de relatief korte termijn waarop dit allemaal heeft plaatsgevonden. En dan zijn er nog steeds hele volksstammen die denken dat het goedkomt. Onbegrijpelijk.

 • temp242

  Raak Beste Lolbroek, Raak!!! Eigenlijk MOET je géén voeler meer zijn om deze toestanden te zien hé!(lol) Iedereen die DIT niet meer wil zien, heeft ofwel een IQ van 40 of is een bankster(tje).MVG.

 • Lolbroek
 • Lolbroek

  Ik wil nog even reageren op een bijdrage van Bea Nix in het vorige forum. Hij/zij schreef:

  en voeler?
  wanneer komt deze keer die collaps?
  hij kwam al vorig jaar in oktober, dan november, dan maart, nu half september?
  wel wanneer?
  en nu eens juist hé
  hahahaha
  je lijkt wel iemand van jehova’s getuigen!
  die hebben ook altijd zo van die onzinnige voorspellingen

  Bea Nix, ik stel voor dat je af en toe eens vanonder je steen vandaan komt en eens een krantje leest. Zelfs in the main stream media kun je genoeg informatie vinden. Moet ik je er echt aan herinneren dat:

  -ABN/Amro genationaliseerd is
  -SNS Reaal gered is
  -Aegon gered is
  -Griekenland al 4 jaar aan een financieel infuus hangt
  -Portugal met vele miljarden gered is
  -Ierland met vele miljarden gered is
  -Dexia op sterven na dood is
  -The bank of Engeland honderden miljarden print om een collapse te voorkomen
  -Spanje voor honderden miljarden gered moet worden
  -Onze pensioenen zijn verdampt-
  -De (commerciele) vastgoedmarkt in is gestort
  -Japan een wandelende zombie is
  -Cyprus voor miljarden bij Rusland aan het bedelen is
  -De banken gefraudeerd hebben met rentepercentages
  -De VS feitelijk failliet zijn
  -Er elke dag wel weer een lijk uit de (financiele) kast kom
  -etc
  -etc

  Gast, jij herkent geeneens een collapse als die op je kop valt.

 • Bart

  De extreme negativiteit over mijnbouwaandelen is een signaal dat je waarschijnlijk daar moet zijn voor de grotere winsten. Was in de jaren negentig ook zo met high tech bedrijven en gerelateerde aandelen.

  Aandelenhandel is natuurlijk in hoge mate emotiehandel.

  De uberpragmatische mens fantaseert dat emotie niet bestaat, geen invloed zou hebben. De ironie is dat dit op zichzelf een emotionele reactie is.

 • pietje

  Rolf ik dacht dat jij alleen handelden in edelmetalen en niet in mijnbouw aandelen.
  Vandaar dat ik je column niet zo goed begrijp ook de grafieken zijn niet leesbaar.
  Of ben je nu ook aandeelhouder geworden van Silverstocks ?

 • temp242

  Dank voor de aanbreng van zulk onderbouwd artikel,Beste Rolf.Mvg.