Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

de Bank for International Settlements

14-07-2010 Zilverpaul

De afgelopen periode zijn zowel goud en zilver flink in waarde zijn gedaald. Een van de redenen die hiervoor worden genoemd zijn goudswaps van het International Monetair Fonds (IMF) aan de Bank for International Settlements (BIS), waarmee het IMF cash in handen krijgt en het het goud verkocht wordt door de BIS aan de markt, wat de prijsdaling van het goud zou verklaren.
Zoals zoveel commentaren vanuit de officiële pers aangaande goud en zilver, is ook dit weer een kletsverhaal. Bij een SWAP blijft het goud in handen van de BIS om later tegen een vergoeding weer te worden terugverkocht aan het IMF.

Wat er precies gaande is weet niemand, maar ik hou het er op dat een grote partij die zich bezig houdt met de goud- en zilverprijsonderdrukking plotseling veel geld nodig had. Wat wel duidelijk is dat de BIS steeds meer goud onder haar hoede krijgt, getuige onderstaande grafiek.

Het interessante in deze is het instituut de BIS. De BIS fungeert al 80 jaar als de centrale bank van de centrale banken. Het is gevestigd in Zurich en is het oudste internationaal opererende financiële instituut ter wereld.

Soms komen interessante signalen vanuit de BIS, zoals een rapport uit maart, waarin gewaarschuwd werd dat niet alleen Griekenland in het Westers economisch systeem risico’s loopt. Naast Griekenland werden ook Oostenrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Portugal, Spanje, Engeland en de VS genoemd. Zonder drastische maatregelen zouden deze landen tegen een muur van schuld aanlopen bij ongewijzigd beleid. De BIS wijst daarbij niet alleen op de schuldpositie maar ook allerlei lopende verplichtingen die de schuldenberg alleen maar zullen doen groeien. Klinkt niet verkeerd, een rationeel aandoende analyse vanuit de respectabele superbank. Maar wat is dat eigenlijk, een centrale bank van de centrale banken?

De BIS is opgericht in 1924 door een Duitse en twee Amerikaanse bankiers, in eerste instantie opgericht om ervoor te zorgen dat de herstelbetalingen vanwege de eerste wereldoorlog goed zouden verlopen. Deze individuele club werd in 1930 uitgebreid door vertegenwoordigers uit België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Italië en Japan. Het bleef echter vooral een door Amerika bepaalde organisatie, met als doel het geld tussen de centrale banken te laten stromen en zo te zorgen voor een constante inkomensstroom.
Omdat vanwege het verdrag van Versailles Duitsland tot enorme herstelbetalingen werd gedwongen en dit niet meer kon ophoesten, werden vanuit geallieerde kant politieke, economische en militaire sancties uitgevaardigd tegen Duitsland.
De BIS echter omzeilde de sancties en zorgde ervoor dat de aangesloten banken zaken konden blijven doen met Duitsland en heeft zo gezorgd dat Nazi Duitsland zijn oorlogsmachinerie kon financieren met de tweede wereldoorlog als gevolg.
Dit kon men doen omdat de BIS onaantastbaar is voor de Zwitserse wetten en de wetten van de aangesloten landen. Men geniet immuniteit voor strafrechtelijke en civielrechtelijke vervolging en het is de Zwitserse autoriteit verboden het terrein of gebouw van de BIS te betreden zonder uitdrukkelijke toestemming van de BIS. Dit is omschreven in de statuten van de BIS en ondertekend door de Zwitserse overheid en de andere deelnemende regeringen.
De BIS kan dus alles doen, met iedereen, op elk moment, met absolute immuniteit voor welke vervolging dan ook. De enige uitzondering hierop is de verplichting tot betalen indien de BIS geld schuldig is aan een andere centrale bank.
Eens is geprobeerd de BIS op te heffen, toen in 1944 de Tsjechische regering de BIS beschuldigde van het witwassen van door de Nazi’s uit Europa geplunderd goud. Amerika steunde toen dit voorstel maar er is nooit een vervolg aan gegeven om dit voorstel ook daadwerkelijk uit te voeren.

In de BIS wordt door een selecte, kleine groep bankiers van centrale banken de rente, kredietmogelijkheden en hoeveelheid geld bepaald voor de landen in de Westerse invloedsfeer.

Met de opkomst van het grote graaien in Amerika deed de BIS vrolijk mee door de handel in derivaten ongereguleerd te laten voortduren, goud en zilver als natuurlijk tegenhanger van het papieren geldsysteem systematisch te onderdrukken en het dumpen van goud om de dollar te ondersteunen.
Dat het laatste jaar men ook bij de BIS bezig is de goudvoorraad te vergroten geeft wel aan wat men denkt welke kant het uitgaat met het Westers monetair systeem.

Het blijft echter een verontrustend gegeven dat een organisatie als de BIS, zonder enige controle van buitenaf de macht heeft over ons westers economisch reilen en zeilen. Het vertoont vele kenmerken van een super witwasorganisatie, die onaantastbaar en oncontroleerbaar aan de touwtjes trekt. Waar dat toe kan leiden bleek wel in 40-45.
Een vooraanstaand lid van de directieraad van de BIS is onze eigen Nout Wellink, die in het verleden een flink deel van het Nederlands goud via de BIS heeft verpatst. Het is ongelofelijk dat dit nooit is aangekaart in de tweede kamer, zodat het ook ongelofelijk is dat deze persoon zelfs na twee zeer kritische rapporten over zijn controlerende taak als toezichthouder gewoon kan aanblijven als hoofd van de Nederlandse centrale Bank. Een teken dat de macht van de BIS zich ver uitstrekt over elke landsgrens heen.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100003469641838 Merve

  Thanks for cobgnirutint. It’s helped me understand the issues.

 • johan

  @ Gerard,

  Denk dat je daar echt geen zorgen over hoeft te maken. Het imf dacht ook de prijs even te drukken met 400 ton goud op de markt te brengen. 200 ton werd gelijk door India opgekocht.
  Dat was een lelijke tegenvaller want india neemt geen genoegen met papiertjes….die willen fysiek!

  Toen Eric Sprott later informeerde of dat de andere 200 ton nog voorhanden was werd hem ter verstaan gegeven dat er NIET aan particuliere investeringsfondesen geleverd werd!!

  MAW alles werd afgenomen tegen een ongelofelijke snelheid. Daarom zal men de prijs proberen te drukken met PRATEN over goud-dumping……echter niet meer doen. Daarvoor is er simpelweg teveel vraag in de wereld.

  Mocht er toch een grote volatiliteit ontstaan in de goudprijs met uitschieters naar beneden dan koop je gewoon fysiek bij tegen een geweldige prijs. Vergeet niet, dat alle prijzen die we momenteel voor goud betalen een gemanipuleerde prijs is. FLINK gedrukt door het $-regime. Dit is niet houdbaar en zal op den duur leiden tot een uitbraak die haar gelijke niet kent.

  Geduld,

 • Nico

  De Rothschilds verspreidden in 1815 het gerucht dat Napoleon Wellington had verslagen. Onmiddellijk daarna stortte de beurs van Londen ineen en kon deze lekkere bankier voor wat wisselgeld de controle verwerven over de Britse economie. Wat zich in werkelijkheid afspeelde bij Waterloo, kwam voor overige beleggers te laat. Voor de Rothschilds betekende dit een macht die zo ver reikte dat hierdoor een paranoïde angst ontstond voor het grootkapitaal.

  De centrale bank is eigenlijk een Nederlandse uitvinding van de Gouden Eeuw toen men een einde wilde maken aan de diversiteit van banken en de uitgifte van het waardepapier nog uitsluitend een zaak was van de centrale bank. Na de Engelse oorlogen heeft William of Orange van de Bank of Engeland ook een centrale bank gemaakt en begin twintigste eeuw ontstond de Federal reserve in de V.S.
  De geldeconomie die hiervan het gevolg is geweest, is eigenlijk slechts gebaseerd op illusie en uitbuiting. De illusie is alsof iemand als verjaardagcadeau een gesloten envelop ontvangt en deze eindeloos wordt doorgegeven zoals dat in de praktijk ook vaak met de fles wijn gebeurt. Zolang iedereen denkt dat de (lege) envelop iets waardevols bevat, is iedereen tevreden. De uitbuiting is het gevolg van onze afhankelijkheid van geld. De Gouden Eeuw betekende voor het volk bittere armoede en enorme rijkdom voor de enkeling die controle over de geldkraan had. De welvaart die wij kennen is zeer betrekkelijk en gaat over de ruggen van miljarden mensen, die tegen een hongerloon de producten maken die we dagelijks aanschaffen. Deze situatie gaat drastisch veranderen.
  Zo lang de mens verslaafd is aan geld, zal men als slaaf worden gebruikt door het grootkapitaal. Geen staat zal dan ook toestaan dat zich een andere economie ontwikkelt met een ruilmiddel als goud of zilver.

 • Gerard

  Daling van goud is normaal in juli en augustus. Hier hoef je niet over te speculeren, dit komt jaarlijks terug. Dit ligt aan de toenemende vraag in september.

  Maar, ik vrees WEL de enorme invloed van de BIS !!! Want met zoveel fysiek goud + waarschijnlijk derivaten onder beheer, kun je wel degelijk een enorme crash veroorzaken. Alles tegelijkertijd dumpen op de markt, even stil zitten, vervolgens tegen bodemprijzen terug kopen. Ook in begin 80 kregen de centrale banken de goudprijs weer terug in de fles. Weliswaar met hoge rente, maar toch, goud daalde 90%.
  BIS is nu machtiger dan ooit tevoren.
  Je kunt er bijna zeker van zijn dat ze het gaan doen ook.

  Alle reden om toch bezorgt te zijn!

 • Nico

  De daling van de prijs voor het edelmetaal is verre van dramatisch. Door de hogere koers van de dollar t.o.v. euro lijkt het erger dan het in feite is.

 • Henk

  Ik ben verder geen expert, maar als aanleiding voor de (tijdelijk) lagere prijzen van edelmetaal zie ik eerder de relatieve rust op de financiële markten. De ECD en de EU hebben hun mediterrane brandjes even geblust (met nog meer leningen door de ECB) en wereldwijd is het eigenlijk voornamelijk ‘economisch herstel’ wat je in de berichten leest. Verder is deze periode van het jaar traditioneel wat slapper (“Vrouwen bloot – handel dood”)
  Dat de onderliggende werkelijkheid heel anders is en steeds meer op een financiële tijdbom begint te lijken, dat zien alleen de ingewijden, die verder kijken dan hun neus lang is. Tot die laatste groep reken ik ook de lezers van deze blog overigens.
  Ik zou zeggen profiteer van deze goud- en zilverprijzen en zorg dat je een geloofwaardige positie in fysiek edelmetaal opbouwt.
  Zodra straks weer de verhalen over de kredietwaardigheid van de verschillende partijen (landen) weer beginnen op de borrelen, zie je de edelmetaalprijzen meteen weer stijgen.

 • johan

  Beste Paul,

  Dank voor je uitleg. Banken zijn naar mijn mening de uitvoerders van het grotere plan. Doen wat hun vanuit overheidswege wordt opgedragen (vooral in Amerika….JPM GS HSBC ML).
  Marktinterventies zijn de gewoonste zaak in Amerika, en zelfs ingegeven door de regelgeving daaromtrent. Er wordt gesproken over beperking van de macht van de “grootbanken”, alleen wat er in de media niet vermeld wordt is dat dit EXCLUSIEF de zilver- en goudmarkt is.

  leve de manipulatie, het houd de prijs zolang voor ons nog betaalbaar. Vroeg of laat is het onhoudbaar omdat de uitlevering in het gedrang komt door de enorme leverage die er gebruikt wordt.

  Denk dat je wel bekend bent met “Another”…..

 • Zilverpaul

  Beste Johan,
  dank voor je reactie.
  Niemand weet, zoals je terecht al stelt, waarom de goudswap heeft plaats gevonden. Voor zover mijn informatie reikt, lijkt het er op dat een grote bullion bank in moeilijkheden is geraakt.
  Het klopt dat ik neerbuigend doe over de BIS. In mijn optiek is het westers systeem van bankieren bijzonder slecht voor de bevolking van de landen, die opgezadeld worden met niet meer te betalen schulden. Het is mijn inziens niet voor niets dat de centrale banken en BIS nauwelijks informatie verschaffen over hun handel en wandel; de bevolking mocht er eens achter komen wat er er werkelijk gaande is….
  De BIS is er voor de Centrale banken, niet voor de overheden of hun bevolking. De geschiedenis leert waar dat ( mede) toe kan leiden.

 • johan

  om er vanuit te gaan dat er een grote partij is die voor de prijsonderdukking geld nodig had is puur speculatief. 380 ton, Portugal bezit 388 ton……ook pure speculatie. Een CB die geld nodig heeft? Grote europese banken die geld nodig hebben om hun balansen op te leuken voor de stresstest?? We weten het gewoonweg niet, en mogen het ook niet weten. Dit kan verstrekkende gevolgen hebbne voor de aanbieder van dit goud. Echter feit is dat goud gebruikt wordt in deze markten. Hiermee is de bewering gestaafd GOUD=GELD!!!.

  verder vind ik het artikel dat je schrijft een beetje neerbuigend over de BIS. Weet niet of je dit doet uit rancune tegen alles wat met “banken” te maken heeft of dat dit gestaafd is op iets anders. Dit hoor ik nog graag van je.

  Geloof niet dat dit de prijs enorm gedrukt heeft de laatste weken, denk dat je hiervoor beter naar de ‘net short position” van de Bullion Banks kan kijken. Met 1 van de grootste afname’s de laatste weken.

  Waarschijnlijk price suppression in front of a next round of QE. Dit doet goud minimaal $100 stijgen, dus moet er eerst flink wat van af.

  Verder wil ik je nog wijzen op het volgende, feit dat de BIS GOUD noemt is ook een teken aan de wand. FED doet alleen maar mysterieus over dit ene woord. BB’s zijn gehuld in mist….maar de BIS noemt hier het beestje gewoon bij de naam…..met als doel, wellicht het masseren van de geest onder burgers dat GOUD=GELD. Denk hier eens over na…….