24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

de Bank for International Settlements

De afgelopen periode zijn zowel goud en zilver flink in waarde zijn gedaald. Een van de redenen die hiervoor worden genoemd zijn goudswaps van het International Monetair Fonds (IMF) aan de Bank for International Settlements (BIS), waarmee het IMF cash in handen krijgt en het het goud verkocht wordt door de BIS aan de markt, wat de prijsdaling van het goud zou verklaren.

Zoals zoveel commentaren vanuit de officiële pers aangaande goud en zilver, is ook dit weer een kletsverhaal. Bij een SWAP blijft het goud in handen van de BIS om later tegen een vergoeding weer te worden terugverkocht aan het IMF.

Wat er precies gaande is weet niemand, maar ik hou het er op dat een grote partij die zich bezig houdt met de goud- en zilverprijsonderdrukking plotseling veel geld nodig had. Wat wel duidelijk is dat de BIS steeds meer goud onder haar hoede krijgt, getuige onderstaande grafiek.

Het interessante in deze is het instituut de BIS. De BIS fungeert al 80 jaar als de centrale bank van de centrale banken. Het is gevestigd in Zurich en is het oudste internationaal opererende financiële instituut ter wereld.

Soms komen interessante signalen vanuit de BIS, zoals een rapport uit maart, waarin gewaarschuwd werd dat niet alleen Griekenland in het Westers economisch systeem risico’s loopt. Naast Griekenland werden ook Oostenrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Portugal, Spanje, Engeland en de VS genoemd. Zonder drastische maatregelen zouden deze landen tegen een muur van schuld aanlopen bij ongewijzigd beleid. De BIS wijst daarbij niet alleen op de schuldpositie maar ook allerlei lopende verplichtingen die de schuldenberg alleen maar zullen doen groeien. Klinkt niet verkeerd, een rationeel aandoende analyse vanuit de respectabele superbank. Maar wat is dat eigenlijk, een centrale bank van de centrale banken?

De BIS is opgericht in 1924 door een Duitse en twee Amerikaanse bankiers, in eerste instantie opgericht om ervoor te zorgen dat de herstelbetalingen vanwege de eerste wereldoorlog goed zouden verlopen. Deze individuele club werd in 1930 uitgebreid door vertegenwoordigers uit België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Italië en Japan. Het bleef echter vooral een door Amerika bepaalde organisatie, met als doel het geld tussen de centrale banken te laten stromen en zo te zorgen voor een constante inkomensstroom.

Omdat vanwege het verdrag van Versailles Duitsland tot enorme herstelbetalingen werd gedwongen en dit niet meer kon ophoesten, werden vanuit geallieerde kant politieke, economische en militaire sancties uitgevaardigd tegen Duitsland.

De BIS echter omzeilde de sancties en zorgde ervoor dat de aangesloten banken zaken konden blijven doen met Duitsland en heeft zo gezorgd dat Nazi Duitsland zijn oorlogsmachinerie kon financieren met de tweede wereldoorlog als gevolg.

Dit kon men doen omdat de BIS onaantastbaar is voor de Zwitserse wetten en de wetten van de aangesloten landen. Men geniet immuniteit voor strafrechtelijke en civielrechtelijke vervolging en het is de Zwitserse autoriteit verboden het terrein of gebouw van de BIS te betreden zonder uitdrukkelijke toestemming van de BIS. Dit is omschreven in de statuten van de BIS en ondertekend door de Zwitserse overheid en de andere deelnemende regeringen.

De BIS kan dus alles doen, met iedereen, op elk moment, met absolute immuniteit voor welke vervolging dan ook. De enige uitzondering hierop is de verplichting tot betalen indien de BIS geld schuldig is aan een andere centrale bank.

Eens is geprobeerd de BIS op te heffen, toen in 1944 de Tsjechische regering de BIS beschuldigde van het witwassen van door de Nazi’s uit Europa geplunderd goud. Amerika steunde toen dit voorstel maar er is nooit een vervolg aan gegeven om dit voorstel ook daadwerkelijk uit te voeren.

In de BIS wordt door een selecte, kleine groep bankiers van centrale banken de rente, kredietmogelijkheden en hoeveelheid geld bepaald voor de landen in de Westerse invloedsfeer.

Met de opkomst van het grote graaien in Amerika deed de BIS vrolijk mee door de handel in derivaten ongereguleerd te laten voortduren, goud en zilver als natuurlijk tegenhanger van het papieren geldsysteem systematisch te onderdrukken en het dumpen van goud om de dollar te ondersteunen.

Dat het laatste jaar men ook bij de BIS bezig is de goudvoorraad te vergroten geeft wel aan wat men denkt welke kant het uitgaat met het Westers monetair systeem.

Het blijft echter een verontrustend gegeven dat een organisatie als de BIS, zonder enige controle van buitenaf de macht heeft over ons westers economisch reilen en zeilen. Het vertoont vele kenmerken van een super witwasorganisatie, die onaantastbaar en oncontroleerbaar aan de touwtjes trekt. Waar dat toe kan leiden bleek wel in 40-45.

Een vooraanstaand lid van de directieraad van de BIS is onze eigen Nout Wellink, die in het verleden een flink deel van het Nederlands goud via de BIS heeft verpatst. Het is ongelofelijk dat dit nooit is aangekaart in de tweede kamer, zodat het ook ongelofelijk is dat deze persoon zelfs na twee zeer kritische rapporten over zijn controlerende taak als toezichthouder gewoon kan aanblijven als hoofd van de Nederlandse centrale Bank. Een teken dat de macht van de BIS zich ver uitstrekt over elke landsgrens heen.

Bekijk ook