24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

De Barbaren staan voor de poort

https://www.thesilvermountain.nl/images/barbaren.jpg

De Barbaren staan voor de poort

(leve de Barbaren)

Het zullen niet de Romeinse machthebbers zijn geweest die blij waren met de Barbaren, maar de overgebleven burgers van Rome (zij die bleven ondanks de belastingverhogingen, inperking van vrijheden en geweld vanuit de staat) zeker wel. De Barbaren brachten weliswaar andere gebruiken en goden met zich mee, maar van stelselmatige onderdrukking door de eigen overheid was geen sprake meer.

Zoveel Romeinen waren er trouwens niet meer over, aangezien de meesten de stad waren ontvlucht om in de buitengebieden (suburbia) een onderkomen te vinden en een stukje land om eten te verbouwen.

De overeenkomst met de komende val van het Groot Amerikaanse rijk dringt zich op. En met deze val de satellietstaten in Europa met zich mee slepend.

En dat de val aanstaande is wordt merkbaar door de steeds wanhopiger maatregelen die de Amerikaanse regering en banken nemen om de boel (= hun boel) draaiende te houden.

Zo een maatregel is de wet die op initiatief van het congres door de Amerikaanse Senaat is gejast waarin het voor huiseigenaren die al of niet terecht hun huis dreigen uit te worden gezet moeilijker wordt hiertegen in beroep te gaan. Het is wel duidelijk waar de belangen liggen van de gekozen volksvertegenwoordigers.

Obama zal waarschijnlijk zijn veto uitspreken over dit wetsvoorstel. Wellicht heeft zijn bijzondere lage populariteit en het feit dat binnenkort de voor hem belangrijke midterm verkiezing worden gehouden hier iets me te maken. Het kan ook zo uitpakken dat via vertragingstactieken de wet pas effectief wordt na de tussentijdse verkiezingen, waarbij zowel Obama in het zadel blijft alsook de banksters hun zin krijgen. We zullen zien hoe het uitpakt.

Het voorstel van de geachte afgevaardigden is onderdeel van het koningsdrama wat zich afspeelt op de Amerikaanse huizenmarkt. Eén op de zes Amerikaanse huiseigenaren heeft grote achterstanden in het betalen van de hypotheek of bezit een huis wat aanmerkelijk minder waard is dan de prijs die daar oorspronkelijk voor betaald werd.

De banken zetten huiseigenaren die de hypotheek niet meer kunnen betalen op straat, de zogenaamde Foreclosure. Het bijzondere van de Amerikaanse situatie is nu dat de eigendomspapieren welke maatschappij nu de hypotheek heeft verstrekt wel tien keer van eigenaar is verwisseld, in stukjes is verknipt en gekoppeld aan allerlei dubieuze financiële producten die wereldwijd in een enorme bubbel zijn doorverkocht als eersteklas waardepapieren. Op de hoogtij-jaren van de bubbel was de handel zo intens, dat men niet meer heeft bijgehouden welke maatschappijen welke hypotheek hadden verstrekt ( vanwege dus de veelvuldige eigendomswisselingen). Nu de banksters de bewoners het huis uit willen jagen, blijkt dat men gewoonweg niet de juiste papieren in huis heeft om het eigendom aan te kunnen tonen!

De Amerikaanse federale overheid heeft steeds de kant gekozen van de banksters, maar langzamerhand begint een aantal gerechtshoven van een aantal staten de kant te kiezen voor de bewoners.

Nu is het zo, dat de enorme fraude die aan dit geheel ten grondslag ligt in de openbaarheid begint te komen en op grond van een aantal gerechtsbeslissingen zijn een aantal grote banken al gestopt met de huisuitzettingen.

Zie bijgaande link.

De gevolgen hiervan zullen dramatisch zijn. De hele huizenmarkt zal bevriezen.

Nu nog hebben de banksters de vele leegstaande huizen op hun oorspronkelijke waarde in hun boeken staan, waarmee ze hun fopwinsten en bonussen op peil kunnen blijven houden.

Nu de deksel van de landelijke beerput gaat komen de banken steeds meer onder druk te staan en daarmee het hele financiële kaartenhuis.

Het zou me dan ook niets verbazen dat de binnenkort af te kondigen tweede ronde van de zogenaamde Quantative Easing (het bijdrukken van geld uit het niets) gespendeerd gaat worden om alle hypotheken die onder druk staan op te kopen en onder te brengen in een nationale hypotheekstrop, pardon, ik bedoel pot.

Het gegeven dat dit over groot geld staat en het frauduleuze systeem open en bloot komt te liggen heeft een duidelijke weerslag op de goud en zilverprijs.

Zilver heeft een zeer belangrijk weerstandsniveau gebroken van tussen de 22 en 23 dollar en kan in principe nu opstomen naar de 80 dollar ten tijde van de gebroeders Hunt.

Daarnaast werd bekend dat China, dat zo snel als maar mogelijk is haar belang in Amerikaanse staatsleningen aan het af bouwen is, begonnen is met het investeren in Griekenland. Als conclusie mag gelden dat China Griekenland een financieel betrouwbaarder partner vindt dan Amerika. Een pikant gegeven, aangezien Griekenland een van de zwakkere Europese broeders is.

De vrijdag uitgekomen cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid waren zo beroerd, dat de Dow Jones weer eens boven de 11.000 is getild.

Al met al kom ik dan ook tot de conclusie dat de barbaren wel thuis kunnen blijven. Het westers financieel systeem, en Amerika voorop, vernietigt zichzelf wel.

Bekijk ook