24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

De ECB wil graag te laat komen

Begin juli maakte de ECB de nieuwe monetaire strategie bekend. Als toen niet duidelijk was dat deze strategie inhield dat de bank het huidige beleid nog langer zou kunnen volhouden, is het nu na de eerste bestuursvergadering sindsdien hopelijk wel duidelijk.

Europese Centrale Bank

Om überhaupt te overwegen het opkopen van obligaties te gaan afbouwen, moet de bank de inflatie een jaar vooruit én twee jaar op ongeveer 2% zien uitkomen. Daarnaast moet die ook voorbij de projectiehorizon daar blijven én moet de kerninflatie (inflatie zonder energie- en voedselprijzen) voldoende klimmen.

Daarbij komt dat de bank overtuigd moet zijn dat de inflatie zo hoog zal blijven, ook als het monetaire beleid minder ruim wordt. Dat kan inhouden dat de inflatie een tijdlang boven 2% uitkomt en daar blijft. Zo luidt het besluit van het bestuur van de bank.

Kleine kans

Drie maanden op rij de jackpot in de Staatsloterij winnen, in de eerste vijf speelrondes in de Eredivisie alle uitslagen correct voorspellen én een weeklang elke avond Holland Casino met winst verlaten, is waarschijnlijker dan dat tussen nu en 2024 aan die voorwaarden voldaan zal worden en het beleid minder ruim zal worden.

En dan heb ik het níet over renteverhogingen maar slechts het stoppen met opkopen van staats- en bedrijfsobligaties. Het bovenstaande geldt voor het reguliere obligatieopkoopprogramma, ook wel bekend als APP.

Vorig jaar begon de ECB ook met een speciaal opkoopprogramma, gericht op coronacrisisbestrijding, de PEPP. Dat gaat net zo lang door totdat de bank vindt dat de coronapandemie voorbij i

Welke criteria de bank daarvoor gebruikt, is volstrekt onduidelijk. Toen Christine Lagarde, ECB-president, daar een vraag over kreeg, zei ze alleen dat dat duidelijk genoeg is. Behoorlijk nietszeggend, hoewel de nieuwe strategie voor meer duidelijkheid zou zorgen, gaf de bank begin deze maand aan.

Alsof het niet duidelijk was dat een krapper monetair beleid waarschijnlijker is dan sneeuw in juli in Nederland, zei Lagarde dat de bank niet te vroeg de monetaire teugels wil aanhalen. Ofwel: we zorgen er liever voor dat we dat te laat doen.

De nieuwe strategie van de ECB komt er dan ook op neer dat de bank de inflatie liever hoger, dan lager dan 2% ziet. Bij lager dan 2% het beleid nog veel ruimer gemaakt kan worden en de marktrentes laag gehouden moeten worden.

Ter bescherming

Dit laatste officieel om de economische groei niet in gevaar te brengen – overigens de economie lijkt dit en volgend jaar met ruim 4% te groeien, vrij hoge percentages voor de eurozone, om een understatement te gebruiken – maar dat is vooral om verschillende eurolanden te beschermen tegen een fors hogere renterekening.

De belofte om de marktrentes nog heel lang zeer laag te houden, is een duidelijk signaal om de staatsschuld, hoe hoog die ook is, verder op te voeren. De ECB zorgt voor de lage rente én voldoende vraag naar de stukken, aan het quantitative easing-loket, dat nog jarenlang open zal blijven.

De ECB koopt dit jaar bijvoorbeeld meer staatsobligaties op dan wat álle eurolanden samen naar de markt brengen!

Prijzen blijven stijgen

Het zou niet verbazen als de gevolgen van het nieuwe beleid van de ECB erop neer komen dat de langetermijnrentes in de eurozone de komende tijd zeer laag blijven, de spaarrente nog jarenlang 0% zijn en de koopkracht van de euro verder uitgehold wordt.

Edin Mujagic

Edin Mujagić is een Nederlands econoom, publicist en spreker. Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg bij Sylvester Eijffinger.

In 2009 kwam zijn eerste boek uit, getiteld ’10 jaar euro: biografie van een jonge wereldmunt’. Daarna verschenen van zijn hand ‘Het inflatiespook’ (2010), ‘Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen’ (2012) en ‘Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816’ (2016). Dat laatste boek werd gepresenteerd in de portrettenzaal van De Nederlandse Bank, waarbij het eerste exemplaar werd overhandigd aan Klaas Knot, President van DNB.

Bekijk ook