Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

De farce van de presidentsverkiezingen, de economie, rente en goud

05-11-2016 Rolf van Zanten

Met de farce van de presidentsverkiezingen nog in onze vooruitkijkspiegel gaat het “optisch” in de eerste plaats om de winnaar maar veel belangrijker is hoeveel ‘imago’ en ‘goodwill’ de V.S. überhaupt  resteert in de “boze” buitenwereld. De beurzen zijn voorts niet gerust op zowel de buitenlandse als de buitenlandse politiek, in het bijzonder van het ongeleide projectiel dat zich met Donald Trump afficheert, met Hillary ‘Email’ als ‘lame duck’ president als alternatief.

Gelet op de S&P koerswinst verhouding die al enige tijd rond de 25 vigeert terwijl het lange termijngemiddelde op ca. 16 ligt, kan worden vastgesteld dat het neerwaarts koersrisico onder deze omstandigheden als aanmerkelijk mag worden aangeduid. Een stand van 25 gaat uit van de veronderstelling dat de onderliggende fondsen een fraai winstperspectief is voorgehouden, terwijl deze stand vooral is ingegeven door de uitzonderlijke goedkoop geldpolitiek van de Fed.  met een groot implosiegevaar tot tenminste een stand van ca. 1350 punten. Deze daling zou dan vooral het gevolg zijn van ‘deleveraging’ van met goedkoop geleend geld gekochte aandelen. Dit proces zou op gang kunnen worden gebracht op het moment waarop de LIBOR rente die vooralsnog door de marktfactoren van vraag en aanbod wordt bepaald, verder omhoog schiet. Dit element vormt de grootste angst voor de Fed die deze rente niet beheerst.

Uit hoofde van inflatievrees is het 1-maandstarief dit jaar al bijna verdrievoudigd naar 0,88%. Dat is weliswaar nog een bescheiden percentage maar zou voor de Fed niettemin de aanleiding kunnen zijn om de rente te moeten verhogen, met alle gevolgen van dien. Zo waarschuwde de BIS (Bank of International Settlements in Basel) dat een stijgende rente in dollarmarkten zich direct op mondiale schaal zal vertalen, met gevolgen voor de $5 biljoen aan uitstaande leningen. Die gevolgen o.a. in de vorm van lagere beurzen vooral in Azië zullen we dan weer terug zien sinds de eerste aankondiging van de Fed om de rente te gaan verhogen in augustus vorig jaar. Op grond hiervan werd de tweede aangekondigde renteverhoging tot op heden aldoor uitgesteld. Aan dat uitstel zou dan onvermijdelijk een einde komen. Zoals al eerder in deze column aangegeven verkeert de Fed in een weinig benijdenswaardige positie nu men zich volledig in deze rentejas heeft weten dicht te naaien! Andere smaken zijn er niet.

liborrente-2016

Om dit probleem nog verder aan te scherpen blijken de langere termijn bond yields ook een opgaande trend te volgen met gevolgen voor de uitstaande $70 biljoen aan leningen. Het is vooral ook dit punt waarvoor in deze column al zo dikwijls is gewezen en borg staat voor een ‘roller coaster’ op de internationale financiële markten.

yield-16-768x489

Dit maakt dat de marktomstandigheden een verkrappend beeld zullen laten zien. Nu kan weliswaar worden gesteld dat de nominale BBP in de V.S. over het derde kwartaal met 2,8% steeg op grond waarvan een kleine renteverhoging niet al te grote schokgolven zou moeten opleveren. Echter, deze groei kwam vooral tot stand als gevolg van voorraadeffecten alsmede een plotselinge stijging van de export van sojabonen. De onderliggende economische trend ligt nog steeds op ‘stall speed’ of wel meer in de vorm van stagflatie. Dit blijkt o.m. uit onderstaande toonaangevende chart waarin over het afgelopen jaar nauwelijks enige beweging valt waar te nemen.

dow-trans-16-768x425

Samengevat impliceren bovenstaande ontwikkelingen een toenemende ‘strangle’ voor de Fed in de eerste plaats maar uiteraard ook voor andere centrale banken w.o. niet in de laatste plaats de ECB en BoJ.

Je zou dan zeggen dat juist onder deze omstandigheden het ideale klimaat voor edelmetaal ontstaat. Immers als het vertrouwen in de (internationale) politiek tanend is, de spaarrentes op een nulstand staan en de beurs een te hoog niveau heeft bereikt dan vormt goud een welhaast ideaal alternatief ware het niet dat de prijs van “dit goedje” sinds september 2011 niet langer door de markt wordt bepaald maar door de BIS in Basel (Bank of International Settlements wat die dan ook mogen zijn). Het is bijgevolg een volstrekt zinloos tijdverdrijf naar deze charts te blijven staren, behalve om hieruit af te leiden wanneer er opnieuw een zgn. crisis injectie in de vorm van massale ‘shorts’ op de COMEX (futures beurs) in het verschiet ligt. Immers, hier ligt de crux van het vertrouwen in het “papieren” systeem dat vooralsnog een ‘perpetuum mobilae’ kent.

Alvorens hierop verder in te gaan dient verder nog gewezen te worden op de ‘Eruption in the Bond Pits’ die David Stockman, voormalig budget directeur onder president Reagan omschreef als een ‘financial Rubicon’ (onomkeerbare ontwikkeling).

Wat bedoelde hij daarmee? Niet meer en niet minder dan het einde van de ‘omnipotence’ (almacht) van de Fed die met de ‘post election paralyses’ (de politieke verlamming na de verkiezingen) niet meer in staat zal blijken te zijn om Wall Street te hulp te blijven schieten wanneer zich “een nieuwe zwarte zwaan” (zie boven) aandient. Als reden voert hij aan ‘the fracturing of the world’s monumental bond bubble’ (de instorting van de monumentale bond bubbel) ingeleid door QE (ongelimiteerde verruiming van de geldmarkt).

Op het moment dat de rente in de V.S. naar de nullijn werd gedreven en in Europa en Japan zelfs naar sub zero ontstond er een massale zoektocht naar hoger renderende bedrijfsobligaties. Zo groeide de ‘corporate bond market’ sinds 2007/2008 naar maar liefst $7 biljoen (12 nullen), waarbij de mondiale uitgifte alleen al dit jaar aangroeide met $2 biljoen. Men gelieve zich daarbij vooral te realiseren dat de opbrengsten uit deze tsunami uitgifte niet zijn gegaan naar productieve bedrijfsinvesteringen, R&D of opschoning van bedrijfsprocessen maar grotendeels zijn teruggevloeid naar de beurs om te worden ingezet middels wat wordt genoemd als financial engineering.

Zo werden hieruit dividenden en aandelen terugkoopacties gefinancierd maar ook fusies onder afschrijving van gigantische goodwill sommen. Volgens Stockman zou sinds het begin van deze eeuw alleen al in de V.S. voor meer dan $22 biljoen “over de toonbank” zijn gegaan die kunnen worden beschouwd als ‘dead weight economic losses’. Deze ontwikkeling stokt  volgens Stockman niet want alleen al in de afgelopen maand oktober werd in de V.S. voor een totaal van ruim $250 miljard aan fusies en overnames in elkaar geknutseld, dit in de wetenschap dat meer dan de helft van dit soort “operaties” mislukt.

In Europa zie je samen met de in inmiddels in Italië oplopende rente als gevolg van de zwakke positie van de Italiaanse banken en het komende regeringsreferendum een weinig verheffend beeld. Sinds de ECB in 2014 begon met haar QE program om de financiële markten te stimuleren, het financiële systeem te stabiliseren en om met lagere korte en langere termijn rentes de beurs en de economie een push te geven is er de facto totaal niets verbeterd. In Japan gebeurt dit in nog sterkere mate en zelfs in China wordt er opnieuw kwistig met papier gestrooid.

Voordeel van digitaal geld is dat er zelfs geen boom meer gekapt hoeft te worden. Hoor je de centrale banken met zorgelijke uitspraken over hun geldverslindende activiteiten? Absoluut niet, onder het voorwendsel dat straks de inflatie (koopkrachtverwatering) “vanzelf” het niveau van 2% bereikt ofwel een zoethouders kul komma kul verhaal! Hoor je de centrale banken over hun alles overheersende monetaire systeem- en zelfvernietiging waarvan zij als  hoeders hadden moeten optreden? Absoluut niet! Dus hoor je ook maar weinig financiële journalisten aan de bel trekken. Wie wil er immers een ramp van ongekende afmetingen aankondigen? Dus ‘normalcy bias’ alom! Beangstigend? Stellig!

Maar nu terug naar het edelmetaal op welk terrein zich voorts een geheel nieuwe ontwikkeling aftekent die je wederom te vergeefs in de MSM aantreft. Het gaat om de invoering van een nieuwe gouden standaard binnen de Islam wetgeving die voor Moslims gedurende de laatste 42 jaar ‘off-limit’ was.

Op dit moment is volgens E.B. Tucker van Casey Research de World Gold Council, overkoepelend orgaan van de goudproducenten, in overleg met de Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AOIFI)  om een nieuwe standaard voor de goudhandel op te zetten. Volgens Tucker gaat het hier om een marktpotentieel van meer dan $3 biljoen!

Wat wel in de pers heeft gestaan is dat China een yuan clearing bank opent in Dubai, de financiële hub in die regio. Deze beide ontwikkelingen staan niet los van elkaar. In tegendeel, China wenst straks een duidelijke vinger in deze pap te hebben. Al eerder dit jaar werd  de Shanghai Gold Exchange geopend en kort daarop kondigde Dubai aan een soortgelijk instituut te openen.

Als grootste producent en importeur van goud ter wereld bereidt China een entree in de Arabische wereld voor. Met een geschatte voorraad tussen 8.000 en 12.000 ton heeft er alle schijn van dat China middels deze ‘moves’ de mondiale goudmarkt straks zal domineren. Mijn inschatting is dat het land tot actie komt zodra de eigen voorraad minimaal het equivalent van alle voorraden bij centrale banken bijeen heeft bereikt, dus er is nog tijd.

Pas dan zal het land zich distantiëren van de papieren praktijken op de COMEX en een prijs laten vaststellen op basis van de dagelijkse fysieke vraag en aanbod. Op de COMEX worden thans op papier 252 claims per leverbaar ounce verhandeld. Dat betekent dat bij een opvraag van meer dan 0,4 ounces per contract deze markt al een probleem heeft. Zoals bekend werkt de COMEX al 40 jaar met deze ‘leverage’, zij het dat de verhouding steeds verder is opgerekt naarmate de beschikbare hoeveelheid fysiek goud afnam tot de onmogelijke verhouding van 1 op 252 (papieren) ounces.

Naarmate het gewicht van de “gouden handgrepen” van China effect beginnen te sorteren zullen de papieren transacties op de COMEX opdrogen, zullen ‘da boyz’ (de banksters) zijn uitgespeeld, zal de goudprijs intrinsiek gaan stijgen waarmee het huidige monetaire systeem wordt opgeblazen. De rapen blijken dan vooral gaar voor landen met een te geringe of geen goudvoorraad. Daarentegen zullen grondstoffenlanden als Canada en Australië met eveneens veel edelmetaal in de bodem stellig overleven. Wat ons eigen landje betreft, zullen we met de 600 ton (vooropgesteld dat daarover daadwerkelijk kan worden beschikt) nog een eind komen.

 

Robert Broncel

www.robertbroncel.com

 

Disclaimer: Dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • gumibeer

  Daarom nooit meer wat geplaatst !

 • gumibeer

  Zie je hoe slecht wij het weten

 • Huub

  Wow! Hou ook de 2 jaar US bond in de gaten. Hoogste rente sinds 2010.
  “We have lift-off! The 2-year Treasury yield has risen to its highest level in more than six years!”
  https://mobile.twitter.com/jsblokland/status/801448091928903680

 • Huub

  Het gaat wel erg hard nu, toch?
  Vandaag schoot de 10 YR Treasury Bond naar boven de 2,41%. Normaal een asset wat gekocht wordt om risico’s te mijden, net als goud. Goud kelderde op dat moment naar bijna 1280. Daarna herstelde de rente zich naar 2,35 en goud boven de 1290.
  http://nl.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield#

  Volgens info uit VS van mijn trader daar was de RISK-ON trade het gevolg van twee zaken:
  1. Het DURABLE GOODS verkoopcijfer over October in VS is +4,9%, terwijl de verwachting 2,7 was.
  2. Het volgende nieuws uit Europa, over de ECB. De ECB zou tijdens QE ingekochte securities gaan uitlenen. Hiermee zou feitelijk sprake zijn van tapering. Anderzijds is er wel geen officieel statement van de ECB dat ze het obligatieopkoop-programma (loopt minstens tot maart 2017) stoppen. Dat aanbieden door de ECB van obligaties zou er dus op kunnen wijzen dat er obligatietekorten zijn bij sommige financiele instituties, omdat er te weinig aanbod is.
  Dus enerzijds gaat de ECB door met aankoop, aan de andere kant moeten ze obligaties aanbieden, met ongetwijfeld een andere looptijd. In feite dus een vorm van tapering.

  Kortom, de CB’s zijn gekapt of gaan stoppen met taperen, de rentes gaan en kunnen dus omhoog, ze herstellen zich naar waardes die passen bij een optimistisch vooruitzicht bij velen vwb de economie.

  En degenen die berekend hebben dat de schuldenaren die renteverhoging niet kunnen dragen moeten niet kniezen, maar beter lachen….wie het laatst lacht, lacht het best.

 • Djennis

  Ik ook!, hoop op een snelle terug keer

 • ronaldw

  Helemaal juist!

 • Arjan

  Interessant wel….leuk denk ik niet

 • Arjan

  PTB/PPT/ECB/FED etc….die hebben de beurzen volledig onder controle, zal niet snel meer crashen.

  Denk dat de big boys nog wel vaker zulke 5-6 miljard dollar aan papieren goud bommen op de goud markt kunnen gooien eer er een definitieve ommekeer komt.

 • Ron

  Conclusie, houden dat goud want ooit gaat ie vallen, euro 500 of 2000 doet er niet toe.
  Het enige moment wat er toe doet is de val of enorme afwaardering van de euro wat onvermijdelijk is.
  2017 wordt nog een leuk jaar.

 • Arjan

  Ik ben blij dat ik alleen USD aandelen heb, werkt een beetje als hedge tegen crashende pm’s

 • Ron

  Tja, men sprak over vlucht in aandelen omdat de rente toch niets opleverd en zie..19.000 voor de dow.
  Je zou dus denken dat een hogere rente de stroom naar de beurs wat afremt of…ze gaan gewoon door met kopen omdat het weer beter gaat haha, volgens mij is het maar net hoe de wind waait qwa uitleg.

 • Ron

  Ik heb mijn plan klaar:
  Op 1,02 euro long en edel long ongeacht de prijs, niet eerder.
  https://s18.postimg.org/xy1xcci3t/image.png

 • gumibeer

  @Arjan ik had vast gezet op 36665 in de morgen pfff een schrale troost .

 • gumibeer

  Dollar was gebeurd hahahaha idioten die het allemaal wisten ONS MORAAL de enige die ons al jaren geleden probeerde te overtuigen !
  Als je meeleest ONS MORAAL ?hulde hulde hulde [en ik hoop je nog steeds is terug te zien ik blijf vragen .
  mvg

 • Cor

  Gaan we niet richting een grote beurscrash met al dit optimisme?

 • gumibeer

  @Rolf Dec rente verhoging en de daling gaat door en het hele spel begint opnieuw in Jan .T blijft gewoon RUK

 • Arjan

  Tot 0,85 eerder

 • Arjan

  US manufacturing ook weer naar nieuwe highs op OPTIMISME.

 • Ron

  Dan stappen we gewoon weer over naar een schuldencrisis geen probleem:)

 • Ron

  Oh, de script loopt niet lekker zie ik, de 1 year is goed maar zet je hem op 5 of 10 jaar dan is een oz opeens 1500 euro lol, dan neem ik deze:)

 • Arjan

  Mooie cijfers uit de USA, de crisis is echt voorbij daar!
  Grote stijging durable goods orders en met Koning Trump straks aan de macht wordt de dollar hegemonie groter en groter en kan de schulden berg nog 10x hoger.

  Wij in de EU zakken steeds meer in de ellende, dat is wel duidelijk….Wij moeten de pm’s houden maar de USA is oppermachtig.

 • Ron

  Mooie grafiek alleen als ik hem op 5 jaar zet zie ik dat de prijzen vrijwel gelijk zijn tussen jan 2013 – jan 2014 terwijl eur/dollar in die tijd tussen 1,28 – 1,36 lag.

 • Arjan

  Inderdaad, die guru’s weten het ook niet

 • Arjan

  Maar goed…..Het is niet saai de laatste tijd of wat?! Hahaha

  De volatiliteit zou toenemen naar mate de grote “breuk” dichterbij komt.

 • Djennis

  IK, alles is gelul…!

 • http://www.thesilvermountain.nl/blog Rolf van Zanten
 • Arjan

  Het beste zou zijn om weer een nieuwe low neer te zetten in USD, nog krap $150 te gaan….er is al $150 vanaf dus dat moet te doen zijn met die almachtige papieren markten.

 • Arjan

  Dat geldt alleen voor pm’s…..de speelbal voor de beurzen om het sentiment te bepalen

 • Arjan

  Blap………Zoals ik al had verwacht weer een dikke paper dump, helaas.

  We krijgen last van margin calls door de oplopende rente, dat blijft nog wel even zo.

  De rente verhoging gaat ook nog komen, vertrouwenscijfers zullen ook wel flink oplopen in de USA en aangezien de USA alles bepaald in de wereld met zijn reserve status munt: Zwaai zwaai metaal koersen in USD

 • Walter vom Schalter

  Niemand weet het ….. wanneer de boel ploft…..

 • Arjan

  Niemand weet het………

 • Ron

  Dit gaat door tot 1,02 maar gerust, nog maar 3 cent.

 • gumibeer

  @Seppel nog een geluk dat de euro zo laag staat anders was het op deze dollar koers helemaal ruk .Las gister wel bij kitco geloof ik dat onder de 1200 een punt was waar ingestapt zou worden maar ja dat neem ik dan ook maar niet serieus .
  mvg

 • gumibeer

  NOU NOU NOU ,Alle goud specialisten waren het erover eens als Trump zou winnen dan werd het de tijd van de PM beleggers .Zelfs banken gaven een positief signaal van 1400 de dollar/ounce .En zie waar we staan !!!!!!!!!laat me niet lachen pfff en laten we geen links meer plaatsen van deze charlatans .[mijn idee] wie is het hier mee eens ??
  mvg