24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

De grootte van de zilver markt

De zilvermarkt is klein. Zeer klein. Ik denk dat vaak onderschat wordt hoe klein de zilver markt wel is en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor de zilver markt en de toekomstige zilverprijzen, willen vraag en aanbod steeds een balans vinden. Het is daarom misschien wel nuttig om een keer de grootte van de zilver markt onder de loep te nemen.

Cijfers van de zilver markt

Om een idee te krijgen van de grootte van de zilvermarkt is het misschien handig om eerst even stil te staan bij de maten en eenheden die dagdagelijks op de zilvermarkt gebruikt worden en die we ook verder in dit artikel zullen gebruiken om een idee te krijgen van de grootte van de zilvermarkt. Bovendien gebruiken we niet allemaal termen zoals een miljard of een biljoen in ons dagelijkse leven, ik in ieder geval toch niet, maar toch zijn de getallen belangrijk om begrip te krijgen van de bedragen uitgegeven door onder andere het Amerikaanse Congres.

Een miljoen is duizend keer duizend. Of voluit geschreven, 1.000.000 .

Een miljard is duizend miljoen. Of voluit geschreven 1.000.000.000 .

Een biljoen is duizend miljard. Of voluit geschreven 1.000.000.000.000

Een biljard is ten slotte duizend biljoen. Of voluit geschreven 1.000.000.000.000.000

Met deze cijfers in het achterhoofd kunnen we verder met de zilver markt zelf.

De zilvermarkt: een fractie van het Amerikaanse overheidsbudget

Het Amerikaanse jaarlijkse federale budget bedraagt vandaag de dag ongeveer 3 biljoen Dollar, of zoals al eerder aangehaald $ 3.000.000 miljoen. De jaarlijkse globale zilver productie dan weer bedraagt om en bij de 600 miljoen ounces, samen met het zilver dat voortkomt uit recyclage, gaat het overgrote deel hiervan naar de industrie en slechts een heel klein deeltje naar investeerders. Toch bedraagt de jaarlijkse investeringsvraag naar zilver 50 à 100 miljoen ounces. Laten we even een kleine berekening doen:

Tegen $16 per ounce (oz) x 75 miljoen oz = $1.200 miljoen of $0.0012 biljoen.

Het jaarlijkse Amerikaanse overheidsbudget bedraagt $3 biljoen terwijl de huidige globale investeringsvraag naar zilver slechts $0.0012 biljoen bedraagt. De Amerikaanse overheid geeft dus op slechts een jaar meer uit dan er zilver bestaat in de wereld. Sommigen zullen misschien de opmerking maken dat we enkel over zilver spreken maar ook het toevoegen van goud maakt niet echt veel verschil. De jaarlijkse goudmijnproductie levert om en bij de 2500 ton op, wat overeenkomt met $0.08 biljoen. Zelfs al het goud in wereld zou het Amerikaanse budgetprobleem dus niet uit de nood helpen. Goud zou liefst 37,5 maal in waarde moeten stijgen alvorens het budget nog maar geëvenaard kan worden.

China’s impact op de zilvermarkt en de beperkte hoeveelheid fysiek zilver

Er zijn echter nog andere kapers op de kust die met de huidige economische malaise volop in edelmetalen willen investeren. China is een van de belangrijkste kapers en wil, met een goud- en zilver budget van $2130 miljard, het komende jaar niet minder dan $80 miljard aan goud binnenhalen. Hoewel China door zijn interesse in goud de goudprijs in de hoogte zal jagen, hebben ze geen andere keuze omdat hun papieren geld enkel in waarde zal dalen en omdat er ook andere landen, naast de Verenigde Staten en China, op goud azen. Het volgende geldt dus voor iedereen; beter over een beetje goud bezitten dan over geen goud bezitten. En zilver zult u misschien denken wel, zilver doet het natuurlijk nog altijd beter dan goud omdat de zilverprijs in vergelijking met goud veel sneller stijgt.

Het is daarom ook dat China zijn bevolking probeert aan te zetten om zoveel mogelijk zilver op te kopen. Wat zal nu de impact zijn van het eerder vernoemde $2130 miljard budget op de jaarlijkse zilvermarkt van $1 miljard? Als de Chinese bevolking op jaarlijkse basis om en bij de $1 miljard aan zilver zou uitgeven, zou de zilverprijs al gauw naar $75 per ounce stijgen. Gaat de Chinese bevolking echter $100 miljard bovenhalen om zilver aan te kopen, dan spreken we al over $750 per ounce. Kortom, we kunnen er niet omheen dat er een momenteel een zilvertekort heerst en dat dit tekort enkel zal toenemen de komende decennia tot we enkele duizenden dollars per ounce zullen moeten gaan betalen. Steeds meer en meer investeerders komen ook tot dit inzicht en werpen zich op de edelmetalen markt.

Fraude en de zilvermarkt, het zogenaamde papieren zilver

Waarom mensen zo geobsedeerd zijn door papieren geld, is mij soms een raadsel. Het zijn maar wat cijfertjes op papier, that’s it! Papier het woord is gevallen. We hebben eerder in dit artikel al enkele andere cijfers aangehaald maar we zijn nog één belangrijk cijfer vergeten, namelijk de andere edelmetalen OTC-derivaten $111 miljard van het BIS, The Bank of International Settlements. (OCT = over the counter) Het BIS houdt de statistieken van de meeste banken ter wereld bij, waarvan de andere edelmetalen (i.e. zilver) OTC-derivaten een belangrijk onderdeel uitmaken dat vaak vergeten wordt. Velen hebben steeds gedacht dat er nergens statistieken van de OTC-derivaten beschikbaar waren onterecht dus zoals blijkt uit het BIS overzicht. Hoewel de $111 miljard vage en non-transparante OTC-derivaten een bedrag van vorig jaar is, blijven de impact en de daaraan verbonden gevolgen amper te overzien en van uitermate groot belang voor eenieder die in edelmetalen wil investeren. Laten we eens even stilstaan bij wat dit cijfer nu betekent.

Hoe kan er nu een zilverinvestering van $110 miljard zijn terwijl de jaarlijkse zilverinvesteringsvraag volgens officiële bronnen slechts $1 miljard bedraagt. Volgens mij toont het duidelijk dat het hier eigenlijk om frauduleus, fictief zilver gaat. Het grote bedrag weerspiegelt enkel het feit dat het veel te groot is om ook een geldige en legale plaats te verwerven in de kleine zilvermarkt. Sommigen zullen terecht misschien aanhalen dat onder andere edelmetalen ook platinum en palladium vallen. Toch zijn investeerders in slechts 1% van deze twee marktproducten geïnteresseerd, een te verwaarlozen percentage dus.

De meeste investeerders die zilver aankopen, kopen in feite papieren geld bij een grote bank die zelf voor dit geld niet echt zilver gaat opkopen. Eigenlijk fraude dus en het verkopen van lucht. Ook makelaars, die initieel de aankoop van zilver zullen afraden, zullen bij het blijven aandringen van hun klanten ongeacht goud op de kop tikken bij de grootse banken van onze planeet. Mensen die op deze manier via een bank in zilver investeerden, zouden zich de vraag moeten stellen of een bank ook werkelijk het zilver zou kunnen leveren. Als dit werkelijkheid zou zijn dan zouden de grootste banken elk 10 á  20 keer de jaarlijkse zilver productie in hun bezit moeten hebben. Een getal dat de realiteit ruim overschrijdt natuurlijk. In werkelijkheid wordt geschat dat slechts 1-2% ook echt hun zilver zouden zien, moest ernaar gevraagd worden. Het beste advies dat dan ook gegeven kan worden, is om in de mate van het mogelijke echt fysiek goud en zilver aan te schaffen.

Bron:
The Tiny Silver Market, Jason Hommel

Bekijk ook