Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

De kern van het probleem

08-04-2013 Gerard

Waarom dalen goud en zilver terwijl de geldhoeveelheid op FED, ECB en BOJ balans steeds harder stijgt? Wat is nu precies de kern van het probleem? Om dit te begrijpen moet u eerst het systeem begrijpen. Daarom gaan we deze keer er tot de bodem in. In meerdere blogs zijn we dieper ingegaan op de Kondratieff cyclus (long wave cycle), maar waar is die op gebaseerd? Daarvoor kijken we naar onderstaand plaatje. Dit is de grafiek van inflatie en rente van de vierde cyclus, de huidige cyclus. We gaan kijken wat er dan precies gebeurt.

 

Het start in 1949 (start lente) na totaal saneringen die nodig waren om de periode WO2 definitief af te sluiten. De hele wereld begon opnieuw zonder schulden en de schuldenlanden met een nieuwe valuta. Rente en inflatie waren laag en daardoor kon de economie groeien, gedreven door de wederopbouw. Banken hielden hoge reserves aan. Men was voorzichtig. Er was een goudstandaard en schulden maken was een schande. Innovatie vond langzaam maar zeker zijn weg.

 

Vanaf 1966 (start zomer) ging alles in een stroomversnelling. De economie en welvaart groeide als kool. De vraag naar krediet nam enorm toe. Aan die vraag werd voorzien door de banken door het eigen vermogen omlaag te brengen. Het Basel akkoord. Regels die de BIS (vereniging van centrale banken) opstellen. Dit wil zeggen dat banken slechts 3% eigen vermogen hoefden aan te houden op hun leningen. Dus elke 100.000 op spaarrekeningen kon men zodoende 33 keer uitlenen. Dat is 3,3 miljoen op elke ton. Dat is nog eens een geld printmachine! Dit kon de goudstandaard niet meer aan en werd afgeschaft (1971). Naar al dat geld was vraag en verdween dan ook onmiddellijk in de economie met hoge omloopsnelheid. Dit zagen we terug in enorme bouwprojecten. Bijna al onze autobanen, industrieterreinen en woonwijken ontstonden in die periode. Enorm groeiende industrie met hoge werkgelegenheid. Maar ook steeds hogere inflatie. Hoge looneisen door gebrek aan personeel joeg de inflatie steeds hoger op. De loon-prijs spiraal. Tot op de rand van hyperinflatie die we in 1980 op een haartje na miste. De goudprijs vloog door het dak. De zilverprijs piekte op 48 USD oz.

 

1980 (start herfst) werd de rente verhoogd tot 12% (Nederland) om hyperinflatie te voorkomen. Deze rente lag iets boven de kerninflatie. Dit is tevens de top van de grafiek. Vanaf hier gaat inflatie en rente heel langdurig dalen. Een rente van 12% is natuurlijk vol op de rem voor de economie. Er volgde dan ook een zware crisis met hoge werkloosheid. Inflatie en rente hielden een dalende lijn vast (desinflatie). Dit is de mooiste tijd van de cyclus. In de vorige cyclus bekend als de “roerige jaren 20”. Dalende inflatie en rente betekent immers steeds meer koopkracht. Bovendien kun je voor steeds lagere rente geld lenen terwijl de inflatie nog steeds hoog is. Er werd vanaf dit moment niet meer geleend om een economie op te bouwen, er werd geleend om feest te vieren. Hypotheken werden verhoogd om boten te kopen of wereldreizen te maken. Ook de overheid deed hier vrolijk aan mee. Een hoge schuldopbouw wordt altijd gestimuleerd door dalende inflatie (desinflatie) bij dalende rente. Zolang de inflatie maar boven de 0% blijft, gaat dit altijd goed. Je schulden verdampen immers terwijl de rente ook nog eens blijft dalen. De “perfecte” situatie voor schuldopbouw. Voeg daarbij de roekeloosheid waarmee veel te grote leningen worden aangegaan, en we hebben het perfecte plaatje voor een zware storm.

 

2000 (start winter). De herfst gaat voortreffelijk totdat de inflatie onder de 0% dreigt te komen (deflatie). Schulden verdampen niet meer door inflatie. In plaats van prijzen die maar bleven stijgen, gaan nu prijzen dalen. Zo ook huizen die als onderpand gelden voor hypotheken. Door de enorme berg opgebouwde schulden in de herfst, kan men hierdoor niet nog meer lenen. Doordat schulden niet meer verdampen wil men gaan aflossen. Hierdoor verdwijnt het geleende geld weer in het niets waar het ooit vandaan kwam. Banken die hun verdienmodel volledig halen met handel in schuld gaan hierdoor failliet. Enerzijds omdat ze geen nieuwe schulden meer verstrekken, anderzijds doordat mensen hun schulden niet meer af kunnen lossen. Plus de onderpanden die onder water komen door de dalende prijzen. Hierop stopt men met rente en aflossing en geeft daarvoor in de plaats het onderpand terug. Door aflossingen kan hetzelfde geld niet meer aan leuke dingen worden uitgegeven en daardoor krimpt de economie. Met hoge werkloosheid tot gevolg. Daardoor zakt het gemiddelde inkomen en worden schulden nog ondraaglijker. Dat heeft een golf faillissementen tot gevolg onder particulieren, bedrijven en overheden. Dat blijft de deflatie steeds harder voeden. Omdat huizenprijzen maar blijven dalen, stellen mensen hun aankoop ook steeds langer uit. Daardoor blijven de prijzen zakken. Ook dat blijft de deflatie voeden. De spiraal naar de afgrond.

 

En hiermee zijn we precies tot in de kern van het probleem. De kern waarom de hele systeem draait. De basis van de Kondratieff cyclus. Met name “inflatie en rente”. Laat eerst eens goed op u inwerken hoe inflatie en rente de hele economie en welvaart op sleeptouw neemt. Het is de basis voor alles. Alles wat omhoog gaat moet ook weer naar beneden. Een ijzeren natuurwet. Dat geldt ook voor inflatie. Ook voor vastgoedprijzen. Ook voor goud en zilver. Het hele bovenstaande verhaal moet je goed begrijpen anders begrijp je de hele cyclus niet en daarmee ook niet de huidige situatie.

us-long-term-interest-rates1

Rente ligt altijd vlak bij de kerninflatie. In lente en herfst er iets boven, in zomer en winter eronder. Let vooral op het verschil tussen de derde (1896-1949) en vierde (1949-2020) Kondratieff cyclus. Deze is dus 300% groter! Let ook op de top rond 1980, 14,1%.

 

inflatie-rente-cyclus

 

De overstap naar de nieuwe start.

De deflatieperiode zal naar verwachting duren tot 2018 a 2020 (start nieuwe lente). Maar aan een deflatieperiode kan alleen maar een einde komen indien schulden zijn afgelost of gesaneerd. Aflossen is onmogelijk omdat daardoor de schulden te hoog zijn. Saneren kan alleen maar door andermans bezit af te nemen. Zo werkt nu eenmaal een faillissement. Faillissement is een ander woord voor saneren. In een faillissement worden degenen die tegoeden hebben de klos. Maar ook degenen met schulden zijn de klos. Anders gezegd, iedereen raakt alles kwijt. De klos zijn dus ook degenen die hun spaarcentjes veilig op de bank hebben staan. Want gaat de bank al niet failliet, dan is er altijd nog de overheid die moet saneren (zie: Cyprus). Want de overheid, dat zijn de burgers zelf. Onder saneringen vallen natuurlijk ook pensioenfondsen, ook dat zagen we in Cyprus. Ieder zal snappen dat wanneer particulieren en bedrijven hun bezit en inkomen kwijtraken, er helemaal geen economie en welvaart meer bestaat. Dus saneren is daarom ook niet zomaar mogelijk. Daarom kan dit alleen maar plaatsvinden na een allesomvattende wereldoorlog zoals de vorige (derde) cyclus eindigde, met aansluitend het ongeldig verklaren van valuta waar schulden op rusten (1949). In ons geval JPY, USD en EUR, de gehele westerse wereld dus.

 

Centrale banken hebben de oplossing.

Uit bovenstaande blijkt dat deflatie een ernstig probleem is welke de economie uiteindelijk totaal vernietigt tot op de grond. Om dit te voorkomen wil men kunstmatig inflatie creëren. Dit doet men door steeds meer geld te printen. Maar inflatie kan alleen plaatsvinden indien er ook vraag is naar geld. En dat is ongeveer hetzelfde als vraag naar schuld. En juist dat laatste gebeurt niet, integendeel zelfs. Een centrale bank kan veel gemakkelijker te hoge inflatie bestrijden dan deflatie. Vandaar dat deflatie zo hardnekkig kan zijn. Dat zien we aan de 20 jarige deflatieperiode in Japan. Het grote probleem is dat geld creatie alleen maar de voedsel en energieprijzen opdrijft, en NIET de prijzen waarvoor het bedoeld is, zoals de vastgoedmarkt en overige duurzame producten.

Japan heeft vorige week besloten de geldhoeveelheid met 100% te verhogen om hun deflatie naar 2% inflatie te krijgen. Om een idee te krijgen waarover het hier nu gaat zetten we de getallen op een rijtje per inwoner van de valuta. Bernanke pompt op dit moment 85 miljard in het systeem per maand. Dat is 225 euro per maand per inwoner van de VS. Japan gaat nu 441 euro per inwoner per maand bijprinten (bron, RTL7 nieuws). Dit is echt extreem. BOJ gaat dus 100% meer geld printen dan de FED. Noodgedwongen moet Bernanke (FED) en Draghi (ECB) die lijn nu gaan volgen. Doen ze het niet, dan wordt hun valuta te duur en wordt er niets meer geëxporteerd. FED en ECB gaan volgen, reken maar! Valutaoorlog op volle sterkte. Met hoog risico op hyperinflatie. Maar de vraag is of dit werkt. Nee dus, het blijkt van niet. En daar heeft Robert Prechter tot nu toe gelijk. Zowel de FED als de ECB hebben in 2012 de geldhoeveelheid met 100% verhoogd. Maar de huizenprijzen en andere duurzame goederen zijn echt geen 100% gestegen. Integendeel, ze dalen nog steeds. Net zoals het gemiddelde inkomen daalt. Ook kleding en schoenen dalen in prijs. Alleen voedsel en belasting stijgen, en dat wil men juist niet want dat vreet de koopkracht kapot. De deflatie zet dus gewoon door. Geld blijkt dus waardevaster te zijn dan gedacht. Anders gezegd, als je vier jaar geleden spaargeld op de bank had gezet tegen 0% rente, dan kun je daar nu 30% meer huis voor kopen. Een prachtig rendement! En precies DAT is de reden dat goud en zilver in prijs dalen, terwijl de geldhoeveelheid fors toeneemt. Maar op de lange termijn kan dat niet blijven duren. Er moet iets gebeuren om hieruit te komen. Schulden langzaam aflossen? Vergeet het maar, schulden zijn echt te hoog. Bovendien blijft men schulden verhogen om alleen maar aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Juist ook omdat de inkomsten dalen. Dan blijven er nog twee oplossingen over. Of hyperinflatie of ongeldig verklaren van de valuta na alsnog saneringen. Een andere oplossing is er gewoon niet. En daarom zijn goud en zilver de veiligste bescherming voor je bezit. Want ook je eigen huis kan in de saneringen getrokken worden, zoals we zagen tijdens de saneringen op het einde van de derde cyclus in heel oost Europa vanaf half Duitsland (1945). Hetzelfde gebeurde ook in China (Mao) en andere delen van de wereld. Een overstap naar lente is niet mogelijk zonder schuldsanering. Tenzij er een lange periode komt met hoge economische groei. En dat is duidelijk mislukt, ondanks alle QE’s die we al achter de kiezen hebben. Vergeet de periode 2008 t/m 2012 maar. Een periode die goed leek door schuldophoging door de centrale Banken zelf. Een kunstmatige nepeconomie vol manipulatie en bedrog. Die tijden zijn nu definitief voorbij. We gaan een geheel nieuwe fase in. Een tijd waarin zowel overheden als hun nieuwe schulddragers, de centrale Banken, gaan bezwijken onder de schulden en lopende verplichtingen. De deflationary collapse. Volgens velen eind 2013 al. Hier gaan we nog veel over horen de komende tijd.

 

Tenslotte de rol van edelmetaal hierin

Goud stijgt om 2 redenen:

1. Indien er reëel gevaar is dat het financiële systeem, en daarmee de valuta instort. Dat is in de top van inflatie, en in het dal van deflatie. In zomer en winter dus.

2. Indien de rente veel lager ligt dan de inflatie. Ook dat is altijd zomer en winter. Immers, in normale tijden hoort rente minimaal op gelijke hoogte te liggen als de inflatie.

Veel moeilijker moet je het niet maken.

De huidige daling van goud vanaf 1920 USD oz is niet meer dan een correctie in de bullmarket. Mede gedragen doordat deflatie hardnekkig blijft volhouden. Correcties gaan officieel nooit verder dan 20% vanaf de top. En daar zitten we nu tegenaan.

 

Disclaimer: Artikelen geplaatst door Gerard zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • Zeezout

  PS:

  Dat de aankoop op dit moment toeneemt, verbaast me helemaal niet.
  Maar het betreft een hele kleine minderheid een mensen.
  De grote hoop is juist meer terughoudend dan anders ten opzichte van het kopen van edelmetaal: psychologie van de grote meute is waar men zich mee bezighoudt, als het gaat om de vraag om de prijs wel of niet een deuk geven..
  Zo kan men een verdere bankrun tegengaan en mensen die al lang in edelmetaal zitten, en flink pak slaag geven. Het komt niet direct aan bij mij, maar toch wil ik het hoofd koel houden door te redeneren volgens de strategieën die men blijkbaar toepast, op brute wijze…

  M.v.g.

 • Zeezout

  @ Gerard

  Waarom zou men de mijnen meer sparen dan de rente en de economie in het algemeen?

  ALS het zo is dat men de vlucht naar edelmetalen NU wil tegengaan door de prijs eens wat drastischer te drukken, zoals nu blijkbaar bezig is, waarom zou men dat dan niet later ook willen doen, of nog meer willen doen, als het algemeen belang er des te meer alle baat bij heeft om dit te doen, zeker indien het een verdere squeeze van de economie kan ‘afbuigen’?

  Groeten

 • Zeezout

  Hoi allemaal,

  VRAAGJE:
  Stel dat er een massale verkoop op papieren wordt door gevoerd.
  -> De prijs zal dan verder en heftig gedrukt worden.
  => Hoe ziet het herstelscenario er dan uit: hoe komt de markt dit te boven?
  En zal dat een zaak van maanden of eerder vele jaren zijn?

  Groetjes en dank bij voorbaat

 • dirk

  Ik lees hier van alles, maar kan maar 1 zaak meedelen, blijf rustig en koop bij en geniet van uw welvaart tussen nu en een paar jaar……

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  ‘Goud zal nooit onder 1100 kunnen dalen.’

  Gerard, wellicht is het verstandig eens op te houden theorietjes als zekerheden te verkondigen. Er zijn geen zekerheden. Nu niet, nooit niet. Dat is nu eenmaal inherent aan de soort waar je deel van uitmaakt.

 • Gerard

  @Dave
  Goud zal nooit onder 1100 kunnen dalen. Rond dat punt gaan er al te veel mijnen dicht. Op 1000 zou al minder dan de helft nog open kunnen blijven. Gaat echt niet gebeuren.
  Ik ben het met Rien eens, 2 dagen crash en dan kun je voorzichtig een bodemvorming vaststellen.

 • Lamberto

  In dit artikel wordt op inzichtelijke wijze verwoord wat de oorzaak kan zijn van de waardedaling van goud en zilver.
  Gelijktijdig wordt ook aan het eind de fysieke bezitters van edelmetalen een riem onder het hart gestoken die velen in deze tijd rust zal geven.

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/04/17/leitet-der-gold-crash-den-zusammenbruch-des-finanz-systems-ein/

 • Stafke

  Worden de margins niet verhoogd vanaf morgen?

 • Sebassol

  Nico :SebassolEr staat vandaag in de financiele telegraaf een uitleg door Rolf,en dat er80%kopers,en 20%verkopers zijn.

  Ik heb die krant niet :) , hebben de goud en zilver handelaren minder ingekocht of kopen ze niks meer in afwachtende op lagere prijzen OF kunnen ze gewoon minder aankopen doordat de leverancier zonder spul zit???

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  Vrijdag, crash
  Maandag, crash
  Dinsdag, stabilisatie

  Vandaag is belangrijk.
  Bij een crashende prijs worden uiterlijk op dag 3 de margin calls realiteit.
  Als de prijs vandaag stabiel kan blijven, dan is waarschijnlijk het dieptepunt bereikt.

 • Stafke
 • Stafke

  Millions=Billions

 • Stafke

  http://www.businessinsider.com/gold-drop-transfer-taxpayers-to-banks-2013-4

  Bullionbanks made millions.

  @dave, o, ik las het gewoon in de MSM. Voor de kevers idd gouden tijden, voor zij die een% winst willen halen niet echt. Maar hey, als alles zakt, wat maakt het uit?

  Ik was gisteren aan het bieden op ‘junk’ zilver franken op een marktplaatssite. Spot waarde: 12,07eu. Met de snelheid van het licht werd mijn 14eu bod overboden naar 15eu. We spreken dus al over 20% boven spot.

 • Dave

  @Gerard

  Goud gaat naar de $ 500,- per ounce. Niemand heeft nog vertrouwen op levering via de Comex dus het papiergoud gaat gedumpd worden.

 • Dave

  @Stafke

  Dan heb je weinig begrepen van goudkevers. Dit zijn namelijk gouden tijden voor de goudkevers. Goud tegen dumpprijzen.

  Goudkevers geven niets om gemanipuleerde papierprijzen, ze rekenen in ounces ipv fiatvaluta’s. Het goud komt pas weer boven water zodra fiatvaluta’s gedekt zijn door goud.

 • Stafke

  Ik las ergens dat de goudkevers in de eerste stap van het rouwproces zitten: ontkenning.

  Volgen nog: woede, depressie en aanvaarding.

  Zakken we verder vandaag? Het lijkt er op.

 • Ron

  Mocht zilver deze week nou eens afsluiten met 27 dan hebben we toch een joekel van een week bodemcandle

 • Gerard

  Kijk aan. Het meest saaie aandeel aller tijden staat vandaag op de 3de plaats van best preformers. Doet normaal nooit meer dan max 0,1%. Wat er bij de zilvermijnen afgaat, komt er bij KO bij! coca cola dus, en ik lust die troep niet eens.
  Na WY en DIS nu het beste aandeel in mijn portfolio. Hoe raar kan het lopen.

 • Gerard

  Ik hoop niet dat goud nu op bitcoins gaan lijken.
  Als je nu niet je hoptheek hebt afgelost, en al je vermogen in zilvermijnen en bitcoins had belegd, dan kan ik me voorstellen dat dit een beetje rottig aanvoelt.

 • Gerard

  Mogelijk is de crash van goud en zilver onderdeel van de exit strategie van de FED. De zoveelste nieuwe analyse van de experts.
  Lijkt mij niet aannemelijk. Een Exit strategie is gewoon onmogelijk voor de FED. Ook de ECB kan niet meer stoppen. Maar je weet maar nooit.

 • Gerard

  @Lamberto
  Ja, ik heb ook de voorkeur aan fysiek. Dat zeker.

 • Gerard

  Oei, big news vandaag.
  Dachten we dat het zo goed gaat in China? Niks ervan.
  Lokale overheden zijn zo diep in de schulden gezonken, dat een collapse onvermijdelijk is geworden. En wel op heel korte termijn. Bron CNBC.
  Dus na Griekenland en Cyprus, krijgen we nu …. China. :)

 • Gerard

  Goud van 1920 – 1344 is -30%. Dit is een mogelijke bodem.
  De crash van 2008 was OOK -30%.
  32 is ook het eerste fibonacci weerstand niveau. Hier doorheen gaan we naar 50%. Voorlopig is 30 dit de grens zoals we in 2008 ook zagen.

 • Lamberto

  @Gerard

  Ondanks dat de prijs van edelmetalen is gedaald, moeten zij die deze fysiek in hun bezit hebben blij zijn.
  Als je snel geld wilde verdienen moest je in de papieren handel gaan.
  Volgens mij komt nu de basis waarde van het fysiek in bezit hebben bovendrijven.
  Al valt de hele wereld in elkaar, je hebt altijd nog je gouden of zilveren munten.
  Als het dus echt op het zijn of niet zijn aankomt, kun je hiermee deuren die normaal gesloten blijven openen.
  Ik denk dat voor velen die de geschiedenis kennen, dit een rustgevende gedachte zal zijn.

 • Gerard

  Nog steeds weet niemand waar die crash op goud en zilver vandaan komt.
  Je krijgt nu steeds meer mogelijke oorzaken om je oren.
  Daarom denk ik dat er iets achter de schermen gaande is. Ofwel er zijn inderdaad enkele grote hedgefunds die miljarden tegelijk terugtrokken. Maar dan zou je dat nu onderhand moeten weten.
  Ik blijf daarom de optie ver open houden dat het iets te maken heeft met ongedekte derivaten. Maar dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. Ik was al een klein beetje kribbelig toen ik hoorde de de centrale bank van Duitsland 10 jaar moest wachten voor de inwisseling derivaten naar fysiek. Dan is er gewoon iets niet in orde.

  Waanzinnig de mijnbouw!! Die gaan nu dus letterlijk diep in de grond!
  Dit lijkt mij een sector die niet meer zo snel zal herstellen. Fundamenteel zat het hier zeker niet meer goed. Ik zou daar niet zo snel op instappen, tenzij je een duidelijke 3 maanden uptrend ziet met een stijgend volume.

 • Q&Q

  Force Majeure Was the End Game All Along, COMEX Will Default in the Next Week!

  The COMEX will default in the next week or several weeks and people will be “settled” with Dollars, no more metal will be delivered! So, knowing that “game over” has arrived, they are dumping a massive volume of paper contracts with impunity to push the metals prices as low as possible before the “default”.

  lees verder:

  http://silverdoctors.com/force-majeur-was-the-end-game-all-along-comex-will-default-in-the-next-week/

 • Q&Q

  Jim Cramer: ‘Dit is de mogelijke reden voor de crash van goud’

  Jim Cramer gaf tekst en uitleg op CNBC over de crash van de goudprijs. Cramer gaf aan dat margin calls wellicht aan de basis liggen van de versnelde prijsdaling, zoals we HIER ook al schreven.

  Dit soort beweging worden veroorzaakt door enkele hedge funds die zwaar met hefboom werken op de goudprijs. Als de markt tegen hen keert, dan springen tesamen uit het figuurlijke venster.

  Binnen enkele weken zullen we wellicht weten waar de versnelling vandaan kwam…

  http://slimbeleggen.net/blog/2013/04/16/jim-cramer-dit-is-de-mogelijke-reden-voor-de-crash-van-goud/

 • Andreas

  Ho Ho Lamberto
  Ik ging er gemakshalve wel vanuit dat ik jouw Mercedes ging bestruren en niet een strippenbus.
  Met een Mercedes is het ook makkelijker sjoemelen als met zo’n strippenbus. En we moeten ons wel een beetje aanpassen aan toekomstige collegaoverheidslapzwanssjoemelaarsluiaards (weer een mooi scrabblewoord). En het is mooi dat je tevreden bent met kraantjeswater. Want dan kunnen Seppel en ik ons zonder schuldgevoel en gevaar ons laven aan gezonder vloeistof. Kan jij mooi rijden in je eigen Benz.
  Mvg

 • Temp242

  Rolf, in de Televaag??? Néén dat kan NIET, niet Onze Rolf.Héééééééééééééélp.

 • Q&Q

  Wereld op zijn kop: Grieken en Cyprioten veel rijker dan Duitsers

  Voor het eerst hebben officiële instanties het gemiddelde vermogen van Europese huishoudens op een uniforme manier berekend.

  Het blijkt dat Duitse huishoudens gemiddeld armer zijn dan de Slowaken en de Grieken. In vergelijking met huishoudens in Cyprus en Luxemburg zijn Duitsers zelfs bijna hulpbehoevend.

  lees verder:

  http://niburu.nl/financieel/4717-wereld-op-zijn-kop-grieken-en-cyprioten-veel-rijker-dan-duitsers

 • Lamberto

  Zeg Seppel waarom moet ik de klappen opvangen.
  Je weet toch wel hoe het er in de openbare ruimte aan toe gaat.
  Vooral nu door de prijsdaling van munten de aankoop van mijn nieuwe Mercedes niet doorgaat en ik noodgedwongen aangewezen ben op een strippenkaart.
  Ik wil het dus wel doen maar onder een voorwaarde, laat Andres als lijfwacht meegaat ( hij kan goed gooien met leeggedronken bierflessen welke nadien gevuld met zand de grootste oproerkraaiers tot bedaren zullen brengen).
  En na afloop van onze dienst zal hoofdcontroleur Seppel klaar staan met een koel pilsje voor Andres en voor mij als lid van de blauwe knoop een lekker gekoeld glaasje mineraalwater.
  We zullen als de drie musketiers weer leven in de lamgeslagen Nederlandse financiële brouwerij gaan brengen.

 • Joop

  @Stafke
  Dat moet satire zijn :-)

 • Snel

  @ron

  Bij de handel kost die zelfde maple leaf 22 euro.
  Nieuw in de koker.

 • Nico

  Sebassol
  Er staat vandaag in de financiele telegraaf een uitleg door Rolf,en dat er80%kopers,en 20%verkopers zijn.

 • ron

  Heb even een simpele 1 oz maple leaf gevolgt op ebay.
  verkocht voor 30,43 + verzendkosten 2,50 = 32,93
  Men is dus nog steeds bereidt dit er voor neer te leggen.

 • Stafke
 • ron

  nationwide “ground stop” on all its flights because of computer problems, Lynn Lunsford, an FAA spokesman.
  .
  hacken ze nu de vliegtuigen?

 • Silvester
 • Sebassol

  Levertijden schieten bij webshops omhoog…. het zou mooi zijn als Rolf ons hier wat duidelijkheid over kan geven!!

  Mijn pa wil ook nog goud en zilver aanschaffen, ik heb hem gezegd dat hij nog ff moet wachten, maar stel dat er binnenkort niks meer leverbaar is dan hebben we ook een probleem :-)

 • oli

  straks nog een app om te berekenen of je voldoende reserves voor je pensi oen hebt, en og het veilig is:
  naam :
  straat en nummer:
  stad:
  aantal ounce goud:
  aantal ounce zilver:
  cash en in welke valuta:
  waar opgeborgen (welke bankinstelling of in de tuin, koffer, matras ? graafg duidelijke omschrijving)
  Wanneer bent u niet thuis ?
  pfff…

 • oli

  haha hoe stom kan je zijn: een nieuwe applicatie om de huurprijs van de woning (als huurder of verhuurder) te bepalen
  https://www.woninghuurprijzen.be niet doen hé !
  en daar moet je alles heel gedetailleerd invullen, straat en nummer en alles !
  als datniet gebruikt zal worden om het de waarde van de woning effectief te schatten en door de overheid nadien lekker te (mis)bruiken weet ik het niet…
  alle truken zijn goed…

 • Temp242

  Héééééééééééééb al.

 • Silvester

  Temp je moet je niet zo druk maken joh!

  Pak een koud pilsje dat is goed voor je!

 • Temp242

  Straks moet je nog betalen om je TV aan te zetten???!!!

 • Temp242

  Werkelijk te zot voor woorden.
  Blij dat ik al vier jaar géén TV meer kijk:

  http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/1616095/2013/04/16/Reclame-doorspoelen-wordt-betalend.dhtml

 • Temp242

  Beste Broeder Andreas,Rolf heeft momenteel langere levertijden, je zal moeten wachten na WOIII.MVG.

 • Andreas

  Kijk
  Ik had mooi de duizendste inzending. Krijg ik nou een muntje Rolf? Nu ze toch geen moer meer waard zijn kan je er best 1 weggeven.
  Mvg

 • Andreas

  Seppel
  En ik dan? Je hebt toch op zijn minst een chauffeur nodig. En ik kan ook nog verslag doen van je drukke werk. Je laat mij toch niet werkloos?

 • ron

  En als het snachts regent moet je zeker je bed uit om te tellen, ja doei:)

 • seppel

  Nou Temp, ik ga solliciteren als controleur, neen, hoofdcontroleur van het instituut van het opvangwater. Lamberto mag gewoon controleur worden wegens aanbreng van het idee. Lijkt me een rustige job, geen stress, een combinatie van regendruppels tellen en vierkante meters.
  Pensioen in orde (voor elke oen een pensioen), variabele werktijden, goede verloning, dienstwagen, jongens jongens, ik ga ervoor. Morgen word ik Fransman nu de Fransen toch geen Belg meer willen worden.

 • Temp242

  Triestige Franzozen.

 • Temp242

  Uitstekende artikel van een al even briljant hoofdredacteur(als trouwe ex-abonnee mag je er wél niet posten, zelfs als dit in de lijn ligt van de hoofdredacteur, maar tja, die lul van de site is uiteraard NIET de hoofdredacteur van de papieren editie)
  Hier het artikel:

  http://trends.knack.be/economie/opinie/columns/trends-opinie/de-nare-gevolgen-van-goud-en-andere-correcties/article-4000280875205.htm

  Vooral de impact op de europese banken is een interessante piste.

 • Lamberto

  @Andreas

  In Frankrijk hebben ze hier geen last van, daar zorgt de overheid voor voldoende regenwater om het vuurwerk te blussen.

  http://www.express.be/business/nl/economy/fransen-heffen-belasting-op-regenwater/189130.htm

 • Ron

  Gaat direkt alle camping gaspotjes opkopen

 • Snel

  t Is natuurlijk niet de bedoeling dat aardgas fysiek in je huis op te slaan . Maar ja die man was fysieke opslag gewend.
  Leuk stukje Andreas, chapeau!

 • seppel

  Een hoogstandje Dréke, een echt hoogstandje. Bravo.

 • Andreas

  Volgens Goldman Sachs is aardgas de nieuwe safe haven. Dat is heel mooi. Maar hoe sla ik dat nu veilig op. Bij GS hebben ze teveel lachgas gesnoven. Nadat de cocaine op was leek ze dat een goed idee.
  Maar ik zie de nieuwe krantekoppen alweer. Belegger zwaar verbrand bij controleren vermogen tijdens stroomuitval.
  New York
  Een belegger die tijdens een stroomuitval zijn vermogen wilde controleren en de voorraad bijlichtte met een kaars kreeg de klap van zijn leven. Met een enorme explosie verdween zijn hele vermogen. In tranen meldde de zwaar verbrandde man toch liever zijn goud te hebben gehouden. Dat had hij verkocht na manipulatie door GS en op diens aanraden was hij vol in aardgas gegaan. De man is overgebracht naar het brandwondencentrum te New York alwaar men sinds het beleggingsadvies van GS zeer bedreven is geworden in het behandelen van brandwonden met collediaal zilver. Dat dit een dure behandeling gaat worden in de toekomst gezien de hoge verwachte zilverprijzen moge duidelijk zijn.
  Van uw verslaggever ter plaatse
  Mvg

 • Temp242
 • ron

  Bestellaufkommen völlig überlastet und haben uns zeitweise gebeten, das Listing temporär auszusetzen, um keine weiteren Bestellungen mehr zu erhalten.

 • ron

  Hoezo verkoop:)? ja..papier.
  Rekordtag bei Gold.de – Händler teilweise völlig überlastet

 • Temp242
 • Temp242
 • Temp242

  …is…

 • Temp242

  Het allemaal héél toevallig???

 • Stafke

  Rustig met de aluhoedjes en conspiracy theories, jongens.
  We hebben nog maar net 20% op 2 dagen te verwerken gekregen, de koers veert paar % op, een bommetje hier, wat angst scheppen daar, een aardbevinkje erbij en gooi er de ingestorte mijn bij, wat artikeltjes van bloggers en we zijn weer vertrokken.
  open geest behouden heren!
  Geen oogklepjes aub!

 • Joop

  @RB
  Geen probleem :-)

 • Temp242

  Raak Beste Ron.Alleen voor mensen met sterke zenuwen.

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  @ Joop

  Klopt, je hebt gelijk. Ik ben eens wat verder gaan lezen en wat blijkt? Een Facebook pagina kan nog worden aangepast als er minder dan 200 reacties zijn. Wist ik niet, maar nu dus wel. Excuus.

 • ron

  Doe die Comex maar op slot…nephandel…echte waarde van goud komt vanzelf om de hoek kijken

 • Temp242
 • ron

  Central terminal building at LaGuardia Airport evacuated due to suspicious package

 • ron

  BREAKING: US Airways Flight 1716 stopped on ground at Boston’s Logan Airport for security

 • Temp242

  Stafke, next week??? Oh boy!
  Zoals ik al eerder stelde, medio maart 2013 hadden we een (mini) crash moeten krijgen op de beurzen, welnee is het een warempel een crash geworden op de PM’s, niets is meer wat het lijkt of zou moeten lijken, dàt maakt het nét dan ook zo, maar ook zo doorzichtig.

 • Joop

  @RB
  Dat is GEEN ENKEL Bewijs !

 • Temp242

  Boston is een excuusje om verder te mogen gaan…

 • Stafke
 • Stafke

  Nou ze wisten het idd, er waren heel wat bomspotters en snuffelhonden Voordien maar twas een ‘exercise’

  NOT.

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  Facebook Memorial Page Made BEFORE Boston Bombing

  http://www.youtube.com/watch?v=YpZcELZSlRw

 • Temp242
 • Temp242

  FF om vervolgen CB te krijgen voor een invasie.

 • Stafke
 • RobG

  Mijn voorlopige conclusie: meerdere blanke daders uit Amerika zelf, behorende tot de ‘patriots’. Tenslotte was het die dag Patriots Day in Boston. Is weer een mooie aanleiding om een bepaalde groep verdacht te maken en wapens in te nemen.

 • Temp242
 • Stafke

  LOL. Hier ook, veiligheidscommissies en verscherpte controles op marathons van antwerpen en londen. ”geen risico nemen”

  Bla bla bla

 • ron

  Komt ie dan:
  Voorlopige conclusie terreurexperts: Meerdere daders komen mogelijk uit Midden Oosten

 • Ethan
 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  http://sherriequestioningall.blogspot.nl/2013/04/jim-willie-interview-april-15-2013-real.html

  Jim Willy:

  Grote kopers in asie betalen >2000 usd per ounce voor goud en >35 usd per ounce voor zilver. Alleen kleine koper/verkopers gebruiken COMEX prijzen.

 • Lamberto

  Onze Duitse buren laten zich niet bedotten.
  Kopen, Kopen, Kopen!

  http://www.goldreporter.de/edelmetall-crash-lasst-goldnachfrage-im-handel-boomen/gold/31883/

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  In 2012 world production of gold reached a new record, it is estimated at 2 700 tonnes of gold (USGS). A level higher than 2600 tonnes of gold in 2001 (previous highs). This increase hides major changes in the structure of production costs of gold mines worldwide. In 2001, for 2,600 tons, an ounce of gold was at $ 271, it was in 1669 dollars in 2012.

  http://www.dani2989.com/gold/goldprod4413gb.html

 • Stafke

  Heel juist gerard, de belastingsdruk stuwt de prijzen. Wordt overal in de ganse ketting doorgerekend.
  Dat olie van 147usd naar 97usd gaat is niet echt te merken.

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  @Gerard
  Re: Dit is nieuw! Iets crasht gruwelijk, maar er is GEEN verklaring. Nooit eerder gezien in de geschiedenis.

  Maar Gerard toch. Iedereen wist toch al lang dat goud in een bubble zat!
  Werdt zo ongeveer dagelijks op MSM verkondigd.
  En zie nu, ze hadden gelijk! De meest geanticipeerde bubble ooit knapt!

  NOT!

 • Gerard

  De laatste voor het slapen gaan.
  Op CNBC een hoop gelul, maar niemand heeft een aanwijzing voor de crash op goud en zilver.
  Dit is nieuw! Iets crasht gruwelijk, maar er is GEEN verklaring. Nooit eerder gezien in de geschiedenis.

  Nog even over de CPI inflatie. Met de invoering van de gulden naar de euro zagen we 100% inflatie. Alles is ook echt nadien 100% duurder geworden.
  Maar wie van jullie heeft dat nog gezien na de bubbelknak van oktober 2008?
  Toch verhoogde de ECB sindsdien de balans met 200%.

  Komt nog iets bij. De 2,5% CPI inflatie in Nederland is LAGER dan de belastingverhogingen van accijnzen en BTW verhoging. BTW van 19 naar 21. Assur.belasting van 9 naar 21% zelfs. Assurrantie is toch goed voor 15 a 20% van het CPI mandje, ruw geschat.
  Anders gezegd, de belastingverhoging houd dat beetje inflatie nog overeind. De 1000 miljard extra geprint geld van de ECB vorig jaar deden helemaal NIETS.

 • langkous

  @Gerard
  waren dat niet vaste prijzen?

 • Ron

  Dan wachten wij geduldig op je mooie grafiek:)

 • Gerard

  Zit nog even naar de goudprijs van 1929 1960 te kijken.
  Vergelijk met 2008 2013.
  Waanzinnig, die overeenkomst!!!!

  Ga het nog even nader bekijken, maar op het eerste gezicht lijkt 1300 a 1400 de reële prijs.

 • Ron

  Maar wel dat huis en die auto kopen….zegt Mark.
  Is goed Mark…geef jij geld dan koop ik wel.

 • Gerard

  @Bob
  Terecht bob, ik zat ook even te denken aan mijn eerste lcd scherm voor 800 euro 18 inch. Nu heb ik een 24 inch ultrasharp breedbeeld van Dell voor minder dan 200.
  Maar juist vanwege die individuele prijzen, hebben we een CPI.

 • ronaldw

  Stafke,
  Geen probleem, als ie dan maar goed op afdronk is, gelijk goud en zilver dan

 • Stafke

  Ik beschouw mezelf, mijn huishouden al enorm in deflatie. Ik spendeer niet meer.
  Auto: vroeger om de 4 jaar vernieuwen, nu: oprijden
  Pc: pas als ie uit elkaar valt vernieuwen, en deze keer een aldi medion. Dat 50 voudige geheugen hoef ik niet.
  Deel hypo vervroegd afgelost.
  Geen smartphone van 500eu meer maar nokia van 39eu
  Enz enz
  Zo vang ik alle kunstmatige prijsstijgingen op. Ik zeg kunstmatig want idd, veel prijzen worden door hogere overheidsbeslag (taksen) opgevoerd. Die bal is al aan het rollen.
  Uiteraard speelt het (zoals nu blijkt) te duur inkopen van EM ook een rol…

  En wat dat blik varkensvoer betreft, leg dat maar es uit aan de varkensboer die nooit minder kreeg voor zn vlees, wel immense investeringen moet doen (voor t milieu, europa, dierenwelzijn,…) en met verlies en een subsidie blijft voortploegen.

 • Stafke

  Sorry, wijn niet leverbaar, gelieve 4 jaar te wachten

 • Bob

  ronaldw :
  Bob,
  Als jij als medegrootgoudbezitter van dit blog de dure computer toch niet gekocht hebt, dan zullen zeker de volgende 1000 potentiele kopers er eveneens van af zien en de prijs zal zakken. Wacht gewoon even af… Maar als het een gouden uitvoering is, moet je gewoon morgenochtend weer naar de winkel gaan, is ie een stuk goedkoper.

  Proost Bob.

  medegrootgoudbezitter? Huh?
  In ieder geval kocht ik 4 jaar geleden bij Dell de nieuwste pc+scherm voor 500, nu kost alleen een nwe (en goedkoopste, zakelijke markt) PC 600,-. Maarja, da’s te wijtten aan deflatie natuurlijk ;-)

  Proost Ronald, geniet van je wijn, en mocht je meer nodig hebben dan kun je bij Stafke terecht :)

 • Ron

  Wat heb je aan een prijs van 20 dollar als er niks te kopen valt? Alle voorraden zijn nu al weg, de rest staat levertijd van 3 weken op, als je geluk hebt.
  Beetje pech krijg je je geld retour, kan niet geleverd worden.

 • Bob

  ronaldw :
  Bob,
  *Andere dingen die je noemt zijn basisbehoeftes. Zonder energie, voedsel, etc. kunnen we moeilijk, daar zal de deflatie ook niet toeslaan. Een steeds grotere groep mensen zal denki met een lager inkomen in een uitkering of op de arbeidsmarkt zijn of haar zuur verdiende geld op zien gaan aan de noodzakelijke basisvoorzieningen (heet dat niet kerninflatie ?) Maar verder een en al deflatie als de economie tot stilstand komt. Daar helpt geen enkele miljarden injectie bij welke niet naar de reële economie gaat.

  Dan leven we dus al sinds intrede Euro in tijden van DEflatie?

 • Temp242
 • Temp242

  Juist Ron, een beetje aanzet geven. Best dan ook maar dat de PM’s door het putje gaan om straks door te schieten.

 • Ron

  Daar is ie dan, terroristische aanslag, binnenkort vliegen we over iran

 • Temp242

  Nog even geduld, we naderen de 20, daarna oorlog en daarna nulletje van achter toevoegen.Zo eenvoudig kan het.

 • ronaldw

  Bob,
  Als jij als medegrootgoudbezitter van dit blog de dure computer toch niet gekocht hebt, dan zullen zeker de volgende 1000 potentiele kopers er eveneens van af zien en de prijs zal zakken. Wacht gewoon even af… Maar als het een gouden uitvoering is, moet je gewoon morgenochtend weer naar de winkel gaan, is ie een stuk goedkoper.
  Je hoort het al een beetje, ben toe aan een glas wijn. Dag een beetje verpest door de val van die edele metalen, morgen start ik maar een bedrijfje in lompen en oude metalen
  Proost Bob.

 • Bob

  Gerard :
  @Bob
  Stagflatie is een oplopende inflatie bij dalende economie. Dit is wat we nu zien. Hoewel de 2,5% CPI in Nederland nog officieel geen inflatie is. Maar deflatie gaat erg hard in huizenmarkt en duurzame goederen. Daarnaast ook kleren, schoenen, grondstoffen zoals koper zink, en ook olie en gas nu. Dit gaat de rest op sleeptouw naar beneden nemen.

  In dat licht gezien leven we al jaren in deflatie gezien alle goederen die uit China komen en waartegen de inheemse schoenmaker moet concurreren… ;)

 • Gerard

  @ronaldw
  Doet mij goed te zien dat iemand het ook echt snapt.
  Kerninflatie is anders dan de CPI (mandje) de CPI zonder voedsel en energie. De rekenmethode van Centrale banken. Hierin dreigt de deflatie, niet in de CPI. Als het doorslaat in CPI zitten wij hier allemaal op water en brood wonend in een woondoos op het bazuraveld.

 • Bob

  Gerard :
  @Bob
  Sorry Bob.
  19 pagina’s vol posts in een paar dagen.
  Het is me ontgaan. Maar zeker goud doet het goed ook in dreiging deflatie. Maar het is de angst voor het medicijn hiertegen, de printpers.

  Mensen begonnen je verhaal verkeerd op te vatten, vandaar de herhaling, alhoewel ik het van jou ook zo begreep.
  Oppassen dus want je wordt gezien als Guru waar mensen hun beslissingen van laten meewegen.

 • Lamberto

  Ik vind het altijd interessant om prijzen in winkels te bekijken.
  Bij de goedkoopste Duitse discounter in onze stad is de prijs van een blik met vier varkenslapjes gestegen van € 4,99 naar € 5,99 dit is een prijsstijging van 20%
  Nu woon ik in een krimpgemeente, voor de mensen die hier wonen is dat geen pretje.
  Veel werkloosheid en rijen lege etalages die voorzien van kunstbloemen het straatbeeld nog enigszins opfleuren.
  We hebben het ook over mensen die niet meer rond kunnen komen van hun uitkering.
  Twee weken geleden op een zaterdag lagen er in een koelvitrine wel 30 mooie varkensrollades waarvan de uiterste verkoopdatum die dag was bereikt.
  Ze waren met 30% afgeprijsd, maar ze waren aan het einde van de dag niet verkocht.
  Maandagmorgen was ik weer in deze zaak en heb de winkel chef gevraagd wat er met deze niet verkochte varkensrollades was gebeurd, zijn antwoord was: “deze zijn in de afvalcontainer gegooid”.
  Dus aan de ene kant hebben we prijsinflatie op voedsel, maar doordat mensen niet meer over geld beschikken om dit te kopen komt deflatie en totale kapitaalsvernietiging om de hoek kijken.
  Voor mij is dit gedrag decadentie ten top.
  Het zal niet lang meer duren dat hongerige mensen deze artikelen onbetaald uit de winkels meenemen.

 • Bob

  ronaldw :
  Bob,
  effe de ruimte om elkaar te be-concureren? Er gaan al heel wat kleding en andere winkels koppie onder, er wordt al veel minder gekocht…

  Je bedoeld al die winkels in te grote panden met te luxe kassa’s en teveel haute couture paspoppen, met verlichting waar een discotheek jaloers op is en personeel alsof het nooit opraakt? Juist, dat noemen we deflatie…?

 • Dave

  @Gerard

  Inderdaad, daar zit de echt grote klapper.. Anyway, het zijn interessante tijden..

 • Gerard

  @Gerard
  Sorry, officieel nog geen deflatie. Foutje.

 • Gerard

  @Bob
  Stagflatie is een oplopende inflatie bij dalende economie. Dit is wat we nu zien. Hoewel de 2,5% CPI in Nederland nog officieel geen inflatie is. Maar deflatie gaat erg hard in huizenmarkt en duurzame goederen. Daarnaast ook kleren, schoenen, grondstoffen zoals koper zink, en ook olie en gas nu. Dit gaat de rest op sleeptouw naar beneden nemen.

  Ik heb overigens ook nooit beweerd dat dalende prijzen niet zouden kunnen leiden tot hyperinflatie, integendeel. Dat kan. Misschien gaan we het nu zien in Japan.
  Maar wat ik zeg is dat een valuta ook aan de deflatie kant kan crashen. En ook dat kan.

 • Bob

  ronaldw :
  Bob,
  *Computers, stereoapparatuur etc. allemaaal goedkoper geworden. Laat staan hoeveel meer koelkast fornuis etc. je voor hetzelfde geld hebt als vroeger. Ja,als je de laatste gadget of model wilt, daar willen ze altijd even op vangen. Tijdje later alweer voor dumpprijzen verkrijgbaar…

  Dat dacht ik ook altijd, immers, dat verteld iedereen je. Echter, afgelopen weekend vielen de schellen van mijn doppen, met de oude factuur in de hand.
  Het spul is echt wel duurder geworden, behoorlijk zelfs!

 • Temp242
 • Bob

  @Gerard
  STAGFLATIE (= een stagnerende economie) is wat er aan de hand is.

 • Gerard

  @Bob
  Sorry Bob.
  19 pagina’s vol posts in een paar dagen.
  Het is me ontgaan. Maar zeker goud doet het goed ook in dreiging deflatie. Maar het is de angst voor het medicijn hiertegen, de printpers.

 • Gerard

  @Dave
  Niet alleen de futuremarkt. De knal zit hem volgens mij ook in de ongedekte derivatenmarkt.
  De kans lijkt mij ook hoog dat de fysiekmarkt zich hiervan gaat lossen op termijn. Maar zeker weten doen we niets.

 • ronaldw

  Bob,
  *Computers, stereoapparatuur etc. allemaaal goedkoper geworden. Laat staan hoeveel meer koelkast fornuis etc. je voor hetzelfde geld hebt als vroeger. Ja,als je de laatste gadget of model wilt, daar willen ze altijd even op vangen. Tijdje later alweer voor dumpprijzen verkrijgbaar…
  *Musea, theater concerten allemaal duurder, maar voor hoe lang nog? ze krijgen allemaal minder subsidie, maar mensen hebben ook minder geld, dus meer zalen raken niet gevuld (gebeurt allemaal al!) Gevolg sluitingen, afstoting collecties en last but not least moeten ze wel naar lagere prijzen, wellicht onder minder luxe omstandigheden anders komt er geen hond meer.
  *Andere dingen die je noemt zijn basisbehoeftes. Zonder energie, voedsel, etc. kunnen we moeilijk, daar zal de deflatie ook niet toeslaan. Een steeds grotere groep mensen zal denki met een lager inkomen in een uitkering of op de arbeidsmarkt zijn of haar zuur verdiende geld op zien gaan aan de noodzakelijke basisvoorzieningen (heet dat niet kerninflatie ?) Maar verder een en al deflatie als de economie tot stilstand komt. Daar helpt geen enkele miljarden injectie bij welke niet naar de reële economie gaat.

  effe de ruimte om elkaar te be-concureren? Er gaan al heel wat kleding en andere winkels koppie onder, er wordt al veel minder gekocht. Steeds meer mensen denken nog eens even na, sparen wat indien (nog) mogelijk, volgende keer is het waarschijnlijk nog wat goedkoper, stellen hun aankopen daarmee uit. etc.etc.

  Gerard heeft het hier volgens mij goed over gehad (deflatie naast kerninflatie )

 • Bob

  Gerard :

  Ik heb nooit beweerd dat goud gaat dalen op deflatie, integendeel.

  Frappant dat ik de grafiek 3 maal moest posten om deze reactie te krijgen…
  Zal aan mij liggen.

 • Gerard

  @Bob
  Alle plus en min prijzen worden samengevat in een CPI. Voedselprijzen stijgen inderdaad. Belastingdienst houd ook energieprijzen hoog door belastingverhogingen. Zo komt het voor dat crude oil van 147 zakt naar 90, en in Nederland toch meer betalen voor een tank benzine. En ook electra gas. Nat.gas daalde van 10 naar 3. Min 70%.
  Het is allemaal gericht om deflatie te bestrijden. En dat lukte, tot nu toe, met belastingverhogingen.
  Maar nu steeds minder mensen gaan tanken, gaan de opbrengsten van de accijnzen hard omlaag. Dit is een omslagpunt naar deflatie, vroeg of laat. Nu de economie inzakt, ga je het zien.

 • Dave

  @Gerard

  Goud daalt niet Gerard. Het vertrouwen in de futuremarkt prijs implodeerd. En dat is gunstig..

  Fysiek neemt afscheid van papier. En dat gaan de aandelen ook merken.

 • Q&Q

  @BEN

  Zag al wat langsschuiven! ;)

 • Q&Q

  @Lamberto

  Je hebt helemaal gelijk Lamberto alleen als je erover begint verklaren de meesten (worden er wel steeds minder!) je voor gek! ;)

  we zullen zien…

 • Gerard

  @Bob
  Mooie grafiek goud yen, heeft niks met deflatie te maken.
  Deflatie is daling van prijzen. Een CPI is een mandje van prijzen die in de economie gebruikt wordt als een mandje huishouden. Consumer price index. Die is in Nederland nog 2,5%, maar is dalende. Dalende op economische krimp. En dat gaan we zien. Zuid Europa is de CPI al onder 0, dus onder water.

  Ik heb nooit beweerd dat goud gaat dalen op deflatie, integendeel.

 • seppel

  25 Lamberto ? De nulletjes niet vergeten hé !

 • Lamberto

  Allen die de uitgebreide informatieve bijdragen van de afgelopen jaren op dit weblog hebben gelezen en veelal zelf ook een bijdrage hebben geleverd, moeten weten dat de tijd om zich voor te bereiden op de grote collaps die zeker komen gaat, steeds korter wordt.
  Wie buiten het regelen van zijn verplichte niet contante transacties gebruik blijft maken van een bank, heeft een steekje los zitten.
  Ik room mijn rekening altijd af tot het minimum.
  Alle boodschappen worden contant betaald.
  Zorg er tevens voor om voldoende voorraad te hebben om onrustige perioden die in aantocht zijn te overleven.
  Voor 1 zilveren munt met de huidige waarde van € 21, – kan ik 14 volkoren spelt of tarwe broden van 1 kg bakken.
  Zorg dus dat je de keukenapparatuur voor elkaar hebt.
  Graanmaalmachine, kneedmachine, elektrische oven enz.
  Bij calamiteiten kun je je voedsel ook bereiden op gas, kerosine of een met hout gestookt kooktoestel.
  Bakkeleien over het verlies van fiat geld op edelmetaal is een aardig tijdverdrijf, maar vooruitdenken en daarna handelen, zet meer zoden aan de dijk.
  Voor mij is er in de huidige wereldsituatie niets veranderd om vrolijk van te worden.
  Daarom blijf ik ook als een broedse kip op mijn 25 zilverlingen zitten.

 • Bob

  @ronaldw
  Ik wilde van’t weekend een nieuwe PC kopen: man wat zijn die prijzen omhoog gegaan!
  Toen nog ff naar het museum, zelfde verhaal.
  Ff tanken (brrrr) om door te gaan naar het zwembad: auwww, en dat was niet het koude water!
  Toch maar terug naar huis, veilig een Kebab schotel bestellen. €2,- bezorging voor lauwe meuk zonder extra’s zoals eerder.

  En nu wil jij me nog de winkelstraat insturen??!

  Kleding, sja, weet je wat de marge is?! Zij hebben nog wel ff de ruimte om elkaar te be-concureren. Zodra ze dit niet meer doen, maak je dan zorgen!

 • Stafke

  Papier dumpen (dat gelinkt is aan fysiek…nu nog) om lager fysiek te kunnen inslaan om het aan Angela te kunnen uitleveren?

 • Dave

  Ik voorspel dat de Comex prijs voor papiergoud richting de $ 500,- gaat.

  Vergeet niet, het is het vertrouwen in de future prijs van Papiergoud dat ineenstort. Het fysieke goud gaat als warme broodjes over de toonbank.

  De papierspelers krijgen papier terug voor hun futurecontracten en zeker geen grammetje goud.

 • John

  Nog n bom ontploft, nu in de bybliotheek van Boston

 • ronaldw

  Ik vindt het met alle respect geklets Bob. Als je dakpannen, hout en lampen noemt (biefstuk is ander verhaal, is voedsel) is bijv. allemaal verkrijgbaar bij de Gamma en daar gaat het niet best mee met de bouwmarkten. Vroeg of laat zal het zakken als mensen minder verbouwen.
  Maar kijk ook eens in elke plaats in de belangrijke gewone winkelstraten (niet de p.c. hooftstraat). Vroeger zag je veelal 20 en 30 % korting. Nu is het al de gewoonste zaak van de wereld dat ze elkaar volop beconcureren met kortingen van 50 tot 70 %
  Etc. Etc. Etc. (kan er een boek mee vol krijgen) Ik snap eigenlijk echt niet dat je dit niet ziet

 • Sebassol

  @Gerard

  ECB, FED etc kunnen die balansen toch zo manipuleren? ff staatsschulden opkopen buiten het ‘boekje’ om, komt niemand achter dacht ik zo.

 • Bob

  Gerard :
  @Ben2
  “doet meer neigen naar hyperinflatie.”
  …Wereldkampioen printen was Japan. 20 jaar lang. 20 jaar lang “deflatie”.
  Hoezo kan dat niet??

  Laatste keer: http://goldprice.org/charts/history/gold_10_year_o_jpy.png

 • langkous

  ik denk dat we deflatie krijgen + kapitaallimieten zoals cyprus

 • Bob

  Gerard :
  @Ben2
  …Misschien dat sommigen onder ons op mars wonen, dat weet ik niet, maar ik vertel alleen wat ik met eigen ogen zie.
  Doe eens de moeite en loop eens door een winkelstraat, zou ik zeggen.
  Het bikkelharde bewijs dat geldhoeveelheid niet tot inflatie leidt. Maar hiervoor moet je toch even de ogen open doen en om je heen kijken…

  Ik kijk naar dakpannen, hout, lampen, biefstukken…, alles hoger in prijs. Ik vraag me dan ook af waar jij je boodschappen haalt ;)
  Idd, loonkosten onderhandelbaar wegens geen werk, da’s logisch.

 • John

  En briefjes van 2,50
  Toen was eld nog wat waard….
  Voor 25000 gulden kocht je n nieuwbouw hut

 • John

  In het hilton misschen
  In de seventies was n echt melkbrood minder dan n gulden
  Einde sixties toen we zilveren guldens hadden 0,40 max

 • Jos

  Als je naar xandernieuws begint te linken ben je de wanhoop nabij lijkt mij.

  Een brood kostte in de jaren 80 2 gulden das veel minder broden dan jij denkt.

 • Stafke

  Ach, waar is de tijd dat we Ben’s ‘wel of geen QE’ speech afwachtten en t dan 1,5% steeg of daalde.
  Wie spreekt nu nog over QE?
  Ik las ergens ‘slechte china cijfers’ die goud beinvloeden.
  Komaan zeg, maak dat de kat wijs.
  De dealers draaien rekordomzetten, iedereen is naarstig op zoek naar iemand die direkt fysiek kan leveren en toch kletsen we 9 a 12% omlaag?
  Dit is toch het ultieme bewijs dat kleine fysieke kopers vluchten/investeren in iets waar ze niet de minste controle over hebben? De boswachters blijken de stropers.
  We dobberen gewoon mee op de golven. Meer kan je voorlopig niet doen.

 • Bob

  Gerard :
  Ooit een ECB balans gezien? Google eens.

  Yup, en heb hier ook eea over gezegd maar het lijkt of u uw voorkeur heeft gegeven aan $42/oz VAST (zoals FED doet). Sja, in hoeverre zijn uw cijfers dan nog betrouwbaar vraag ik me af…

 • John

  Middelkoop is er dus stil van geworden.

 • John

  Jos,
  N ounce dus ong 7 gulden ofwel dik 15 broden

 • Nico

  Nog geen bodem

  Een bekend beursgezegde stelt dat moet worden gekocht wanneer het bloed door de straten loopt. En ook al wijst de huidige koersdaling van Goud op paniek bij beleggers, is het volgens technisch analist Royce Tostrams nog geen mooi instapmoment. ‘We zijn ontzettend hard gedaald, eind maart stonden we nog op 1620 dollar en twee weken later zien we 1408 dollar op de borden staan. Een belangrijke steunzone op 1520 is doorbroken en dat is een steunzone die eigenlijk niet doorbroken had mogen worden.’

  Ondanks het doorbreken van de cruciale steun, hoeft het ook niet zo te zijn dat de goudprijs aan een stuk door blijft dalen. ‘Op korte termijn is de goudprijs erg oversold geraakt en sluit ik een herstelbeweging niet uit. Maar dit mag alleen maar als een herstelbeweging worden gezien binnen een dalende trend.’ Beleggers met een langetermijnvisie hoeven nog niet te wanhopen. Op een hele lange termijn, gemeten vanaf 2001, is er nog wél sprake van een uptrend. Volgens Tostrams is een belangrijk evenwichtspunt de 1300 dollar.

  Aan beleggers heeft Tostrams een duidelijk advies: ‘Nog even wegblijven! En niet rekenen op een krachtige rally, hooguit een beperkte opleving. Op dit moment zie ik nog geen signalen van bodemvorming.’

 • Jos

  John, in die tijd bracht een kilo zilver 200 gulden op, sloopzilver als guldens nog minder.

  Wat is die middelkoop trouwens stil op twitter. Hij linkt nog wel naar xandernieuws. Hoe diep kan je zinken als mens en journalist? Blijkbaar nog dieper dan pm’s alls vandaag.

 • Nico

  Kwart meer huiseigenaren met betaalprobleem

  Als je dit zo leest hebben wij alleen maar een luxe probleem op dit moment ,tel je zegeningen!
  http://www.nu.nl/economie/3398239/kwart-meer-huiseigenaren-met-betaalprobleem.html

 • Zeezout

  @ Silvester
  “Wieweet komt er paniek en vliegt het goud weer de lucht in! Je weet maar nooit! Een mens is een raar wezen!”

  Denk je dat de overheden dit zullen toestaan, samen met de banken, gezien het prijskaartje dat er daar – gezien de huidige situatie – aan vast hangt?
  Paniek is al lang geen garantie voor het verhogen van de prijs omdat men terecht eropt rekent dat de meute alleen koopt als de prijs omhoog gaat.
  Psychologie..

  Dus paniek is geen garantie.
  Het is veel complexer..

  Groeten

 • John

  Gerard, n grote balans hoeft niet erg te zijn. De balans van Shell is ook groter dan die van de keurslager om de hoek.
  Bepalend voor “geldcreatie” is de M3
  Deze is sinds oprichting Euro op 1.1.1999 van 2,5 gestegen naar 8.000 miljard einde 2007
  Daarna doorgstegen tot nu ong 10.000 miljard

  Peanuts vergeleken met USD en YEN

 • Stafke

  Ik lees in DL ook rekordomzetten en verkopen. Overbelasting van sites enz enz.
  Dus wij kleine verzamelaar-spaarders hebben GEEN invloed op de koersen he.

 • John

  Jos, in de jaren 70 en 80 werden de zilveren guldens en riksen zwaar verzameld
  Toen vond je ze ook bijna niet meer

  N ounce was ong 10 gulden in die tijd
  N gulden was weliswaar minder dan n ounce maar die overwaarde hadden slimme mensen al in de gaten. Anyway, toen ze nog in zilver werden geslagen kreeg je 2,5 brood voor n gulden (van de verse bakker die wegens “stankoverlast” verbannen is)

 • Andreas

  SPORT……LEVENSGEVAARLIJK.

 • Silvester

  Ja!

  Maar Andreas, wieweet komt er paniek en vliegt het goud weer de lucht in! Je weet maar nooit! Een mens is een raar wezen!

 • Andreas

  Silvester
  Ze lopen zich daar nu het vuur uit hun sloffen voor de laatste muntjes. Vast een stofexplosie met popcorn.

 • Gerard

  @John
  re. Geldcreatie in Europa is gering

  Wow, weer zuigduimfeiten.
  Ligt veel hoger dan bij de FED. Opkoop van staatsleningen van 7 landen.
  Ooit een ECB balans gezien? Google eens.

 • Silvester
 • Gerard

  @Ben2
  “doet meer neigen naar hyperinflatie.”

  Laat je niks wijsmaken. Alleen als de lonen stijgen met de prijzen mee. Zoals Weimar en alle andere voorbeelden.

  Wereldkampioen printen was Japan. 20 jaar lang. 20 jaar lang “deflatie”.
  Hoezo kan dat niet??

 • Jos

  On=om
  Baron=ernaar

  Excuus

 • John

  Geldcreatie in Europa is gering
  Er wordt wel aan banken “geleend” om de geldvernietiging te absorberen
  Nogmaals M3 is nauwelijks gestegen tussen 2008 en nu

 • Jos

  John, de zilveren guldens werden niet meer geslagen maar waren tot in de jaren 80 volop on omloop. Niemand keek er baron omdat het zilver minder dan 1 gulden waard was. Geen enkele reden dus dat we vandaag met die gulden 3 keer zoveel moeten kunnen kopen.

 • Andreas

  Beste Stafke
  Dat geeft niet. Maar zodra we de ,,bevrijding,, inzetten rammen we gelijk door naar Frankrijk. Daar zitten nog 8 miljonairs in de socialistische regering. Die nemen we ook gelijk mee. Dan laten we die eens even zien wat echt socialisme inhoudt. Tranen met tuiten, maar wel met vlaggetjes met hamer en sikkel blijven zwaaien. Dat hebben ze ons ook voorgehouden. En hun miljoenen?? Ja, wat denkt U zelf? Minister.

 • Gerard

  @Ben2
  “Maar als er maandelijks miljarden worden bijgedrukt uit het niets kan er toch geen deflatie zijn?”

  Waarom niet?
  Kijk eens naar de huizenmarkt? Ga eens naar een schoenwinkel? Klerenwinkel? Top DVD liggen nu in de winkel voor 4,99. 5 jaar geleden voor 40. Misschien dat sommigen onder ons op mars wonen, dat weet ik niet, maar ik vertel alleen wat ik met eigen ogen zie.
  Doe eens de moeite en loop eens door een winkelstraat, zou ik zeggen.

  Het bikkelharde bewijs dat geldhoeveelheid niet tot inflatie leidt. Maar hiervoor moet je toch even de ogen open doen en om je heen kijken.
  Overigens, de gemiddelde inkomens dalen nog harder dan de winkelprijzen.
  Een maximale WW uitkering is 1500, dit stroomt vol met mensen die komen tussen 2300 en 4000. Deflationairder kan ik het niet maken, en leuker ook niet. :)

 • John

  In de jaren 70 waren geen zilveren guldens meer
  Afgeschaft in 1968
  Ter info: hard broodje 0,08 wit melkbrood 0,40
  In guldentjes 1967

 • Jos

  Ik zit in PM maar ik ga toch verkopen nu denk ik. Waarom kon ik in de jaren 70 met een zilveren gulden 1 brood kopen en nu 2? Vorige week nog zelfs 3? De helft kan er nog vanaf om vervolgens tig jaar amper te bewegen.

 • Stafke

  Komaan jongens er is toch voldoende zilver te vinden? Er. Is. Geen. Tekort.
  Gewoon wat zoeken.

 • Jos

  Vuile aluhoedjes, TSM mocht net op t NOS journaal vertellen dat er veel fysiek wordt gekocht nu!

 • Gerard

  @Oom Dagobert
  @Gerard
  Hoe dek jij je persoonlijk in voor wat komen gaat ?
  Kapitaalgoederen is vermoedelijk één mogelijkheid. Maar wat nog ?
  Concreet; ik sta op punt een woning te kopen voor mijn zoon. Doen of wachten.
  Weet dat ik een stevige brok PM bezit.

  Helemaal indekken kan ik niet. Ik verkoop GEEN goud en zilver. NOOIT en te NIMMER.
  De lange termijn zal het bewijzen. Kijk maar naar het verloop 1929 tot ver in de jaren 50.
  Het verloop is exact hetzelfde.

  Ieders persoonlijke situatie is natuurlijk anders. Maar als je nu een huis moet kopen, dan koop je niet te duur. In Nederland zullen de prijzen nog wel wat zakken. Belgie en Duitsland zijn ze ook al niet te duur. Een bodem pikken zal ook hier niet lukken. De glazen bol is nogal mistig op dat gebied.

 • ron

  zilver onder 23…toch maar een kooporder gedaan bij doijer, dan maar 3 weken wachten…zucht.

 • Stafke

  Haha ok andreas, bevrijden dan, de overwinnaar heeft altijd gelijk en maakt de geschiedenis.
  Maar weet dat wij, het Verbond van Socialistische Eurocratische Schuld Staten onze huid duur zullen verkopen!

 • ron

  Wil,
  doe maar : eenbeetjepeter@gmail.com
  net ff aangemaakt, als ik mijn bestaande hier neerzet heb ik volgende week 200 spammail:)

 • Ben2

  Gerard :

  Vervolgens gaat de deflatie hard toenemen.

  @Gerard:

  De ECB en recent BoJ hebben toch aangekondigd 2% inflatie te beogen. Ze pompen al wat nodig is in het systeem om 2% inflatie te bewerkstelligen.

  Maar als er maandelijks miljarden worden bijgedrukt uit het niets kan er toch geen deflatie zijn? Je zou denken dat als er maandelijks miljarden worden bijgedrukt uit het niets het geld juist MINDER WAARD wordt. Logica zelve toch??

  Bovendien is het toch redelijk algemeen bekend dat de FED nu ongeveer de helft van zijn schuld opkoopt. In zo’n omgeving kan deflatie toch niet?
  50% van uw eigen schuld moeten opkopen en bovendien kampen met een voortdurend HANDELSTEKORT doet meer neigen naar hyperinflatie.

 • ron

  ronaldw, ja tuurlijk..levertijd 3 weken…of meer

 • wil

  ron :
  3 a 4 weken levertijd tsss..als hier iemand is die z’n spul kwijtwilt…kom ik deze week halen in cash, laat maar even weten wat het aanbod is.

  Ik ben niet eerder op deze site geweest dus weet niet hoe het werkt. Hoe kan ik met jou in contact komen? En hoeveel bied je?

 • Andreas

  Beste Stafke
  Wat nou bezetten?? Wij BEVRIJDEN. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan natuurlijk. Logisch toch??

 • ronaldw

  Onzin Ron, je kan nog van alles bestellen bij Amsterdamgold

 • Stafke

  Bob: daarom dat ik een wijnkelder ben beginnen aanleggen. Elke vakantie in Frankrijk, spanje of portugal of italie enkele kisten terug meezeulen. Telkens de beloftevolle nieuwe jaartallen en laten ”premie vergaren”.
  En ik bepaal zelf de spot: als een fles uit is is ze niks meer waard. Enkel de herinnering, smaak en kater.
  Hoeft nooit verkocht te worden. Enkel voor mezelf of gezelschap. In t slechtse geval koop ik er Duitsers mee om als het Duits-Fins-Nederlands leger ons komt bezetten.

 • ron

  LOL, tik ik op de enigste dirkt leverbare muntjes op amsterdamgold 20 in komt er….het opgegeven aantal is niet meer leverbaar….ze hebben dus géén 20 muntjes meer op voorraad hahaha

 • Bob

  Dijsselbloem: Uw spaargeld is niet zeker
  Rutte: geef dit dus uit
  Bitcoin: niets is meer veilig, wij ook niet
  EM: wij bedoelen dan ook NIETS!

  Tot zover we het spel kunnen volhouden natuurlijk, daarna swingt alles de pan uit maar op dat moment heeft u ZEKER geen cash meer…

 • Oom Dagobert

  @Gerard
  Hoe dek jij je persoonlijk in voor wat komen gaat ?
  Kapitaalgoederen is vermoedelijk één mogelijkheid. Maar wat nog ?
  Concreet; ik sta op punt een woning te kopen voor mijn zoon. Doen of wachten.
  Weet dat ik een stevige brok PM bezit.
  Hiermee kan ik vandaag aanzienlijk minder dan vorige week. Ik heb het niet over een peulschil ! Voorlopig is het nog geen ramp. Ik kocht Au. tegen 426, 434, 519….Ik kan dus nog tegen een paar dreunen maar tegen dit tempo hebben ze mij wel met mijn(ons) pietje.
  Hoe zie je de rente evolueren ? Tss; nu en 10 jaar ?

 • BEN

  sorry was geen link ron maar een antwoord op de vraag van er is niks te koop
  op de zwarte markt , maar er is genoeg tekoop , je moet alleen weten waar

  mvg

  @ron

 • ron

  Kijken we naar de maand april, staat de goudaankopen in China al op 117 ton, in maart was dit 283 ton. Voor heel 2013 zou er al zo’n 800 ton fysiek goud gekocht zijn in China.Hoe verder de goudprijs daalt, hoe meer fysiek goud China aankoopt.

  En China is zeker niet alleen, ook landen als Rusland en India staan te springen om fysiek goud aan te kopen. De discrepantie is enorm en ergens zal er terug een evenwicht gevonden moeten worden. De kans is klein dat de fysieke aankopen zullen terugvallen, zeker als de prijs blijft dalen.

 • ron

  Opvallend is de tweedeling in de goud- en zilvermarkt. Hoewel de spotprijzen sterk onderuit gaan, neemt de vraag naar fysiek edelmetaal juist toe. Goudstandaard beleefde een bijzonder drukke handelsdag en klanten waren enkel kopers.

 • Zeezout

  Hoi Oli ! Tof daje er ook bent en alle anderen ook trouwens !

  @ Allemaal,

  Nou ik bedenk maar even het volgende (zeg maar of het niet klopt, want ik weet het niet):

  De economie blijft in gevaar want schulden kunnen niet afgelost worden door saneringen alleen, omdat de schulden te hoog liggen en de groei stagneert: een tweesnijdend mes die deze keer langs beide kanten tegelijk opereert. Er bestaat voor deze geen doekje voor het bloeden, indie neen doekje dat al kàn zijn..

  Overheden trachten hun valuta te beschermen door de renteverhoging de bunkeren en dat doen de grootmachten o.a. door artificiële prijsdrukking van zaken die een duurzame waarde hebben, zoals edelmetalen.

  Daardoor worden de schulden er niet minder om (ondanks alle saneringen!), maar juist nog hoger, terwijl de economie echt zwaar gewurgd wordt: er vloeit geen geld naar de basis.
  En de hongerige top kan niet zonder rijke basis, in een moderne economie. Dus zij grijpen naar al de wapens die ze hebben. Ziekelijk, we hebben het al eerder gezien, maar helaas: ook de hoogste klasse die verondersteld wordt om het meeste info ter beschikking te hebben, werpt zich terug toe op oude neurosen..

  En dan maken we de cirkel even rond:

  Er zijn 2 ernstige redenen voor het drukken van de prijs van edelmetalen:
  1. Banken vangen geen vissen meer en geraken alsmaar op de eigen navel terug gekeerd: ‘zelfbestendiging’ noemt men dat.. Daardoor wurgen ze zichzelf een beetje, maar dat nog liever dan de zakdoek in het midden te gooien !!! EN: daarmee ligt een mogelijk herstel van de economie des te verder af. De bevolking ruikt rook en wilt vluchten. En daar treedt de overheid op het toneel, zijnde de eigenlijke beste vriendjes van de bank (de democratie wordt de hoer bij uitstek!)
  2. De overheid is bang voor renteverhoging en een bankrun is ten zeerste te vermijden. Dus drukken ze de prijzen van edelmetalen om burgers te ontmoedigen.

  -> ZAL HET NIET JUIST MEER WORDEN VAN HETZELFDE ZIEKE VERHAAL??

  -> Ik begin steeds meer te denken dat er een oorlog aan de gang is en dat het nog lang niet gedaan is: of juist echt begonnen?

  EN DAARUIT CONCLUDEER IK JUIST EEN VERDER NEERGANG VAN ZILVER EN GOUD, in plaats van een heropleving, wat hier en op andere edelmetaal-gezinde sites al enkele jaren beweerd wordt (met elke keer een nuance en herinterpretatie van de feiten die hen altijd maar
  voor blijken te zijn..):
  IK DENK DAT DIT NIET TE LOSBOLLIG IS, TE DENKEN:
  Goud en zilver zullen nog minstens VIJF à TIEN jaar zwaar onderdrukt worden, ondanks alle rationele/technische parameters die in grote harmonie voor hen spreken.
  Goud en zilver worden dus het hardst genekt in het heetst van de strijd..
  En die strijd is maar net begonnen.

  We zitten nog maar op de weg naar het diepst van de winter en lente?

  Hàhàhà ! (Met de opwarming van de aarde wordt laat die steeds langer op zich wachten – om het even poëtisch te stellen :)).

  Hartelijke groeten !

 • Nico

  Eric Sprott verkoopt zilver en koopt zilvermijnen

  slimme rakker die Sprott bij de mijnen is het helemaal uitverkoop.
  http://slimbeleggen.net/blog/2013/04/15/eric-sprott-verkoopt-zilver-en-koopt-zilvermijnen/

 • ron

  Ben, je link doet het niet

 • ron

  Rudolf, ja..tot je een telefoontje krijgt, sorry er komt niet meer, we storten je geld terug.

 • BEN
 • Rudolf

  Wat maakt levertijd trouwens uit? het gaat er om of je het voor een goed prijs aanschaft. Als je het pas na een paar weken krijgt boeit dat dan toch niet zo erg, anders ligt het toch maar in de kluis, onder je bed, in de kast, begraven in de tuin, etc, etc! ;)

 • ron

  O, dan wacht ik nog even, is wel zo makkelijk:)

 • Nico

  Marc Faber blijft kalm onder daling van goud

  En gelijk heeft hij ,alleen de lange termijn telt.

  http://biflatie.nl/artikelen/videos/marc-faber-blijft-kalm-onder-daling-van-goud/

 • John

  Ron
  Nog ff dan komen ze je t zilver brengen op de fiets om te ruilen voor je zeldzame cash

 • John

  Verkoop die BMW maar aan n kamper of n Chinees
  Die vinden dat mooie brakken

 • ron

  3 a 4 weken levertijd tsss..als hier iemand is die z’n spul kwijtwilt…kom ik deze week halen in cash, laat maar even weten wat het aanbod is.

 • Nico

  op zilver wel ,maar je moet niet de mammon dienen Andreas,want dan moet je huilen.

 • John

  Deflatie…
  Kan ik mn jag goedkoop volgooien
  Armoede
  Kan ik eindelijk weer ns verkwistend gas geven op n lege autobaan

 • Gerard

  @Oom Dagobert
  “Gerard; wat is je huidige houding ? Waar zie je onze overtuiging morgen, volgende maand, volgend jaar, in 2028 ?”

  De deflationary collapse. Lees mijn laatste 3 blogs. Het draait allemaal om hetzelfde.
  Er komt waarschijnlijk geen loeihoge inflatie samen met hoge economische groei waarin goud door het dak vliegt, wij allemaal stinkrijk gaan worden. Zet die dikke BMW, wereldreizen, groot paleis maar uit het hoofd.

  Mijn overtuiging ging bijna een jaar geleden al over van twijfel naar, laten we zeggen voor 90%, zekerheid. Alles wat ik hierover schreef sindsdien, komt “helaas” uit. Weliswaar nog aan het begin, maar het begin is er.

  Nogmaals, ik zie na goud binnenkort de beurzen klappen. Er komt een laatste extreem diepe downtrend in alle aandelen wereldwijd.
  Vervolgens gaat de deflatie hard toenemen. Zo hard dat de valuta kan crashen. Zo niet, grote armoede. Gevolgt door verlies van vertrouwen in de politiek. Het meest gevaarlijke.
  Geen 2 clowns gekozen zoals Italie, neen, denk aan bijvoorbeeld griekenland nu. Zowel extreem links als extreem rechts verdelen nu bijna alle zetels in de peilingen.
  Dit gaat samen met een falen van de overheden in heel Europa. Eerst in overheidsinstellingen, dan ambtenaren en uitkeringen. De gewaande dikke BMW wordt water en brood.

 • Andreas

  Laten tranen op munten ook sporen na.???

 • ron

  Rode pijl zijn we nu, indexen volgen heel snel, deze week of volgende.
  Goud zal een vluchthaven en weer stijgen.
  http://i48.tinypic.com/2yywoyb.jpg

 • John

  Sorry, geschreven puts dus

 • John

  Derivaten…
  Koers zakt door lulkoek goldmansachs
  Geschreven calls worden uitgeoefend, sukkels krijgen goud tegen te hoge koers aangeleverd
  In de dalende markt wordt dat goud meteen op de markt gegooid enz

 • Gerard

  @oli
  “Wordt de prijs niet extra naar beneden gedrukt door het toenemende gevaar van een bankrun?”

  Wat er aan de hand is?
  Lijkt mij simpel.
  De derivatenbubbel is aan het knappen.
  Ga maar na:
  Ook volgens WGC is de vraag naar fysiek hard gestegen in Q1. Daar zit de “goudrun” van de japaners niet eens bij. En die was extreem hoog.
  Tegelijkertijd is het vers gemijnde goud uit de grond voor het 4e jaar achtereen gedaald.
  Ook tegelijkertijd vragen steeds meer derivatenpartijen de onderwaarde op van hun papier. Vooral centrale banken doen dat. Denk aan venuzuela die ermee begon. Gevolgd door de Centrale banken van Duitsland, Oostenrijk, enz. en er kwamen steeds meer.
  Er is alleen al aan CB derivaten 10x meer goud in omloop dan er daadwerkelijk ligt. Dat was ooit een keer door GATA uitgezocht.
  Wat hier achter de schermen nu afspeelt, zal ons niet aan de neus gehangen worden. Wij kunnen alleen vermoeden.

 • John

  Of bedoelen ze tegenwoordig met n bankrun als je digitaal de boel verplaatst naar n ander zwart gat?

 • Oom Dagobert

  Gerard :Dit is het begin van een andere tijd.De start van de deflationary collapse.Het gaat stuk voor stuk gebeuren zoals voorspeld.We gaan het zien.

  Nu al onze bloggers met de handen in de haren zitten uitgezonders een paar lullen;
  Gerard; wat is je huidige houding ? Waar zie je onze overtuiging morgen, volgende maand, volgend jaar, in 2028 ?

 • John

  Bank-run is helemaal niet mogelijk….
  Je moet je run tegenwoordig bestellen
  Was t eerst 3 dagen, nu zeggen ze 5 dagen
  Ben al 9 dagen aan t wachten…..
  Woensdag heeft de rabo t bijmekaar gesprokkeld (hoop ik)

 • Lamberto
 • oli

  Hey dag sterretje ! dat is heel lang geleden. welkom back :-)
  RB is ook al terug, Seppel af en toe eens, oom dago ?
  Gordijnen ook al soms
  de oude tijd :-)

  “-> Wordt de prijs niet extra naar beneden gedrukt door het toenemende gevaar van een bankrun?”
  Volgens mij is dit nu juist goed voro goud…
  Het zal wel een samenloop van omstandigheden zijn: opzettelijk in gang gestoken, stops loss die geactiveerd worden, en wellicht ook nog mensen die maar mee op de vekoopgolf surfen en geld verdienen omdat de kans groot is dat het nog even daalt.
  en misschien wel mensen die het geld nodig hebben (of weldra nodig hebben)

  Mijn troost is vooral: ik heb nog evenveel ounces (niet waar temp ;-)
  en in 2008 was het ook zoiets voor het drama (en zelf erna) gous zakte ?!…

  dus al bij al vind ik het niet leuk, maar ook niet catastrofaal.
  persoonlijk heb ik wat bijgekocht…

 • Stafke

  Maar gerard, wat dan met de goudprijs in Yen?

 • Stafke

  Ik lees nogal vaak een bepaalde zin, ook zilverpaul eindigt er graag mee. En die zin zegt eigenlijk alles he.:

  We gaan het zien.

 • Lamberto

  Mike Maloney: Today’s Low Gold & Silver Prices Are Not Realistic

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0Tw0ASnU7HA

 • Gerard

  Dit is het begin van een andere tijd.
  De start van de deflationary collapse.
  Het gaat stuk voor stuk gebeuren zoals voorspeld.
  We gaan het zien.

 • Gerard

  Sebassol :
  De goudprijs zakt inderdaad bij deflatie, en dit is wat Gerard zegt.
  Alleen ondanks dat er zoveel wordt bijgeprint toch deflatie, het is niet te geloven.

  Bingo!

  En nu gaan binnenkort de beurzen keihard onderuit.
  Het kan een tijd duren, maar achteraf zal iedereen snappen wat ik bedoelde.

 • Zeezout

  Hoi dames en heren!

  (Ik ben Mexican Seastar van weleer :)).

  Nu begin ik me echt wel zorgen te maken hoor !

  -> Wordt de prijs niet extra naar beneden gedrukt door het toenemende gevaar van een bankrun?

  En aangezien dit zal toenemen dan zal de prijs van goud en zilver blijvend neerwaarts gaan…???

  Men had het over een bodem die werd aangetikt, maar die bodem wordt steeds verder verlegd…

  Ik snap het niet meer, alle commentaren welkom!

  Vriendelijke groetjes een iedereen hier
  M

 • John

  RSI silver spot nu op zeldzaam lage stand: 17,2
  RSI beweegt normaal tussen 30 en 70 waarbij 30=oversold en 70=overbought
  Bounce kan verwacht worden

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  Bottom call.

  Goud heeft een lager low gemaakt, zilver niet. Dit is een divergentie. Omdat het speculatievere van de twee geen nieuw low gemaakt heeft, zou het dieptepunt in beide bereikt moeten zijn.

  We gaan het zien.

 • Nico

  toch leuk dat edelmetaal ook een uitverkoop periode kent,alleen minder leuk wannneer je pas bent ingestapt,maar dat geld voor alle beleggingen,wanneer iets hoog gestegen is word het risico dat het daalt steeds hoger dat hebben we ook met de huizenmarkt kunnen zien,je ziet het ook vaak bij aandelen,wanneer een aandeel langer zijwaarts gaat zie je het vaker plotseling dalen dan stijgen,maar het heeft ook een keerzijde,alles wat goedkoper word word weer koopwaardig zolang de fundamentals in stand blijven.

 • Dave

  Er is geen vrije markt. De USG + FED bepalen de goudprijs en de berichten in de media.

  Wees gerust, geen enkele ounce van de massale futurecontractendump zal worden uitgeleverd, het is een illusionaire prijs. Onbeperkte inflatie (geldverruiming) wordt gebruikt om alle prijzen te manipuleren en belangrijker nog, het gedrag van de onwetende massa.

 • Nico

  Bellen blazen op de geld- en huizenmarkt

  Onze huizenmarkt was een zeepbel, zoals wij jaren geleden al schreven. Onze geldmarkt echter is een nog veel grotere zeepbel! De opgeblazen huizenmarkt was alleen mogelijk door de opgeblazen geldmarkt. De eerste is gebarsten, de tweede staat op knappen. De huizenmarkt is zichtbaar voor iedereen. De geldmarkt echter is voor velen onzichtbaar en onbegrijpelijk. Laat staan het verband tussen de huizenmarkt en de geldmarkt. Wat is het geval?…………….

  http://www.dekritischebelegger.nl/technische-analyse/patroonherkenning/bellen-blazen-op-de-geld-en-huizenmarkt/

 • Bob
 • langkous

  iedereen moet hun schulden terugbetalen met dollars/euro’s, niet goud. dus als puntje bij paaltje komt, dan moet iedereen hun goud verkopen om schulden te betalen anders verliezen ze al hun bezittingen! daarom dat dollars/euro’s zo gewild worden in deflatie, mensen hebben dat nodig, niet goud.

 • Sebassol

  De goudprijs zakt inderdaad bij deflatie, en dit is wat Gerard zegt.

  Alleen ondanks dat er zoveel wordt bijgeprint toch deflatie, het is niet te geloven.

 • ronaldw

  In deze spannende tijden nog eens wat feiten op een rij van de huidige situatie in EM land. Wellicht van meer betekenis voor de wat minder ingewijden fysiek goud/zilver beleggers, waar ik mezelf onder schaar.

  http://www.beurs.com/2013/04/13/wat-is-er-aan-de-hand-met-goud-uitgebreide-update/20744

 • bob

  Topformaties in Goud en Koper
  Zo heeft Goud afgelopen vrijdag met een stevige daling de belangrijke horizontale steun op USD1.530 gebroken en daarmee een topformatie voltooid. De laatste strohalm voor de Goudprijs is het 200-weeks exponentieel gemiddelde op circa USD1.638. Mocht de koers hier op weekbasis onder weten te sluiten dan ziet het er op de korte termijn gevaarlijk uit voor de Goudprijs. Een afstraffing naar de horizontale steunzone USD1.040-1.000 zou binnen de lange termijn grafieken een normale terug test zijn. Dit zou overigens een uitstekende lange termijn koop mogelijkheid in Goud zijn.

 • langkous

  zo vreemd is het niet

  we zijn nu op het punt gekomen waar we hier allemaal hebben op zitten wachten. vergeet dat niet. Gerard roept het al langer hier.

  namelijk de deflatie periode

  ik verwacht dat binnenkort de aandelenmarkt zal crashen en dat het weer chaos is zoals 2008
  goud naar sub $1000 en zilver sub $15
  dow 2000 aex 100 gem huizenprijs 50k
  eind 2013/begin 2014

 • Stafke

  Een Belgische dealer hier gooit blijkbaar de handdoek. Die leeft nog steeds in 19,07eu – 1118eu LALA land. Koersen worden niet meer aangepast. Dus gewoon vingers in de oren, ogen dicht, in een hoekje gehurkt en manisch heen en weer wiegen, prevelend “nee nee nee nee”

 • Sebassol

  hij doet het nu wel weer….

  Echt vreemd wat er gebeurd, onderliggend is er niks veranderd aan de economie en het zakt zo knetterhard.

 • bob

  De site van http://www.kitco.com licht er uit

 • Q&Q

  @ Gerard

  Buiten het feit dat we Gaia vergiftigen…

  Boring schaliegas gevaar voor drinkwater

  Volgens waterbedrijf Vitens kan de winning van schaliegas zorgen voor onherstelbare verontreiniging van het grondwater. En dat is volgens Vitens niet de enige negatieve bijwerking.

  lees verder:

  http://star-people.nl/index.php?module=news&id=9277

 • Silvester

  Eigelijk moeten we de banksters dankbaar zijn om nu en straks voor mooie prijzen fysiek edelmetaal aan te schaffen.

  Gelukkig hebben ze het toch nog erg goed met ons voor. Zo kunnen we het straks langer uitzingen met een collaps.

 • Stafke

  Ja, spijtig he silvester, dat zou leuk zijn, alles zonder btw, lekker onderling omruilen.

  goud, zilver platina en terug.

  Ja, de grafiek hier op het blog zal wat verbreed moeten worden, ze krijgen haast geen 3 cijfers op t bord!

 • Silvester

  Goud gaat nu helemaal door het putje!

 • Silvester

  Stafke, Platina is te duur fysiek, je zit met die btw.

 • Silvester

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/21480712/__Draghi__Nederland_moet_door_met_hervorming__.html

  Kijk eens aan! Dragi gaat er mooi mee bemoeien! Lang leve het gedrocht EU!

 • Stafke

  Even Platina in de gaten houden! Platina is terug moeders mooiste!

 • Q&Q

  ‘Financiële crisis veroorzaakt door cokesnuivende bankierselite’

  Oud-drugsadviseur van de Britse overheid David Nutt heeft gezegd dat overmatig cocaïnegebruik onder de bankierselite de drijvende kracht is geweest achter de financiële crisis.

  lees verder:

  http://niburu.nl/financieel/4713-financiele-crisis-veroorzaakt-door-cokesnuivende-bankierselite

 • Q&Q

  Geef lol geen lol (respons) dan is de lol er zo af! ;)

  Het is allemaal makkelijker als gedacht! ;)

  btw. kunnen de prijzen wel zo laag liggen, er is vrijwel niets te koop op de (zwarte!) markt! ;)

 • Joop

  @lol
  Jij hebt het heel de tijd over de mensen van de straat die in EM gaan investeren. Dus ik denk dat jij dan de idioot bent :-)

 • RobG

  Aan de koers te zien komen er weer tal van mooie koopmomentjes aan. Mooie tijd.

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  lol, je naam rijmt op trol.

 • lol

  bitcoin is de toekomst. niet EM. verkoop dus je EM en koop bitcoin. daarvan is iig zeker een limiet.

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  lol, waarom ga je niet lekker naar buiten? Daar wacht een leven op je. Hier heb je niets te zoeken, want blijkbaar heb je geen edelmetalen en kom je hier alleen om te zieken. Nu is daar helemaal niemand van onder de indruk, behalve jijzelf. Dus nogmaals, zoek een leven en maak er wat van, ouwe pretletter. Ciao. ;-)

 • ronaldw

  Wanneer is het voorbij met die lol. Wat een vervuiling van het blog.

 • Stafke

  Qua bitch slapping kan dit toch wel tellen.
  Ik neem er nog even Gerards visionaire titel bij:

  De kern van het probleem…

  is de papieren belofte koppeling aan fysiek spul.

  Ik lees t overal: fysiek tekort. Ik geloof er NIKS van. Ja, wachttijden omdat dealers dan lager kunnen inkopen. Je klikt een bestelling en een uur later kunnen ze al 3% lager kopen.
  Wachttijden zijn toch wel normaal zeker in zo een dalende markt? Mocht ik verkoper/koper zijn, ik leunde achterover en wacht op lagere inkoopkoersen.

  Tot ze niet meer leveren natuurlijk.

 • lol

  Joop :
  @lol, vraag jij dan maar aan een gemiddelde groep mensen op straat wie er fysiek goud\zilver als investering heeft gekocht en kijk dan even hoeveel vingertjes er de lucht in gaan (waarschijnlijk in de meeste gevallen geen eentje)
  Er zullen er waarschijnlijk wel een aantal bij zitten die hun gouden\zilveren sieraden hebben verkocht aan handelaren.

  welke idioot gaat midden op de straat dat zeggen?

 • Joop

  @lol, vraag jij dan maar aan een gemiddelde groep mensen op straat wie er fysiek goud\zilver als investering heeft gekocht en kijk dan even hoeveel vingertjes er de lucht in gaan (waarschijnlijk in de meeste gevallen geen eentje)
  Er zullen er waarschijnlijk wel een aantal bij zitten die hun gouden\zilveren sieraden hebben verkocht aan handelaren.

 • bob

  Als er zo run is op fysiek dan zou je toch verwachten dat er tekorten zijn maar zo ver ik heb kunnen na gaan kunnen de handelaren in Nederland en België nog gewoon uit voorraad leven en is er van een tekort niets te merken.
  Zie link: http://goudvergelijken.nl/?page=shopinfo&shop_id=11

 • Stafke

  Gaat t nbeetje, meneer Dröge?

 • Joop

  Ik zie dat vorderen nog niet zo snel gebeuren.
  Als die ambtenaar dan bij mij voor de deur staat geef ik hem een schop
  Daar mag die dan vier meter diep de tuin mee gaan afgraven. ;-)

 • lol

  RB :
  lol (of voorbij), je snapt er geen hol van. Maar dat geeft niet, want jij bent hier alleen om te zieken. Ieder z’n lolletje.

  Dus jij zegt dat als mensen van de straat gaan investeren dat dat geen slechte indicator is? Dit een van de basis regels van investeren.

 • Pol

  Dat kan lager! het kan allemaal nog veel lager…. :D

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  lol (of voorbij), je snapt er geen hol van. Maar dat geeft niet, want jij bent hier alleen om te zieken. Ieder z’n lolletje.

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  Rien, het leest als een haiku. Alleen het aantal lettergrepen klopt niet. ;-)

 • bob

  @John
  Inderdaad daar ben ik ook bang voor dat ze het gaan vorderen maar dit zal in eerste instantie gaan om belegging goud en zilver.

  Volgens mij vallen de 1 ounce munten zo wel gouden als zilveren hier ook onder.

  Maar de gouden vijfjes en tientjes en de rest van het Nederlandse zilvergeld zullen ze hoog waarschijnlijk met rust laten als je maar kan aan tonen dat het hier om een verzameling gaat.

  Sieraden van goud zullen ze waarschijnlijk ook met rust laten want ik zie ze niet snel iedere trouwring conveskiren.

 • lol

  ik weet waarom de EM bubbel knapt:

  http://www.powned.tv/nieuws/tech/2013/04/waarde_van_goud_keldert.html

  zo een beetje iedereen weet er al van af (zie comments), en dat zijn echt mensen van de straat daarop. als jan met de pet op gaan investeren in een asset dan is het hoog tijd uit te stappen…

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  Vertrouwen vlucht uit papier in fysiek.
  Maar voorlopig prijst papier fysiek.
  Profiteer daar van zolang als het gaat.
  We gaan naar een fysieke goud markt toe.
  De dagen van de goud-COMEX zijn geteld.

 • ron

  Ja, in de zwarte handel..5x duurder.

 • ron

  Staat de prijs straks op 10 dollar kun je NOG niks kopen want het is er gewoon niet hahaha

 • ron

  Azie koopt gewoon door, en bedankt he, 2x maal zoveel kan er worden binnengesleept als vorig jaar.
  massale papier verkoop, massale fysiek aankoop.
  Je ziet het direkt de eerste dag bij de burger al.
  Er wordt NEE verkocht in de US en hier lopen de voorraden helemaal leeg.

 • John

  even kijken….. nee hoor,mijn voorraad ligt er nog steeds :-)

 • John

  Goudkoppeling komt nooit meer
  Je kunt geen ballonnen opblazen met goud

 • ron

  Cyprus is de eerste die z’n goud inlevert bij de CB?
  Nu de rest nog..als al het goud in de CB zit is het doel bereikt, moet ook wel anders kun je geen goudkoppeling verrichten.

 • bob

  Handelaren en banken hebben er alleen maar belang bij als de prijs daalt dan kunnen ze de contracten die ze destijds verkocht hebben weer goed koop terug kopen.

  Als de prijs hoog staat strooi je een paar fabels de wereld in en die worden maar alter graag door de media over genomen en die verzinnen er nog wat bij of halen uitspraken totaal uit zijn verband.

  Hier door stijgt de prijs vaak nog even door de handelaren en banken weten donders goed dat het geen wat ze aan bieden alleen maar een papieren beloften is en dat ze het fysieke spul nooit kunnen leveren.

  Dus men gaat dumpen de prijs daalt en je haalt de contracten weer uit de markt tegen een veel lagere prijs tevens hoopten ze dat men ook het fysieke spul zou gaan dumpen maar dit beleef tot dus veruit.

  Helaas voor de lieden die hier achter zitten kan deze aanval op zilver en goud wel eens heel anders aflopen dan dat ze van tevoren gepland hadden.

  Want volgens mij was de bedoeling om de contracten te verminderen en fysiek aan te schaffen ze weten donders goed wat er komen gaat en dat dan geld wie heeft er zilver en goud in plaats van papier.

  Zelf wacht ik nog even met terug kopen want de storm is nog niet over van de zomer dan koop ik pas weer in.

 • John

  Oud Ijzer cq ArcelorMittal is aan t herstellen…. misschien hebben die amerikanen betere zin dan wij dachten

 • John

  de grote jongens slapen nooit….

 • Stafke

  En de amerikanen moeten nog wakker worden…

 • Silvester

  Zo is dat John.
  En koop niet meteen allemaal goud en zilver voor het geld wat je kunt missen.
  Koop het in kleine beetjes, dat doe ik vanaf 1996, en dat heeft mij geen windeieren gelegt.

  Nu wacht ik rustig af, en je ziet het het wordt beloond. En vergeet niet dat de papierheren short gaan. Er is geen centrale bank die goud verkoopt fysiek.

 • John

  Bob
  Heel goed mogelijk.
  In dat geval zal de “opslag” voor fisiek EM hoger en hoger worden, totdat er sprake zal zijn van 2 koersen. Dit is gevaarlijk, want meestal is dat het signaal voor de overheid om EM te gaan vorderen bij de burger. Alleen de gedachte zal de fisieke prijs laten kelderen

 • bob

  @Joop

  De omgekeerde wereld de telegraaf had wel gelijk.
  In de fysieke markt zien we een sterke vraag naar edelmetalen. Marketupdate heeft uit haar bronnen vernomen dat er momenteel vooral veel fysieke goud en zilver gekocht wordt door beleggers, het aantal beleggers dat wil verkopen is in minimaal. De verhouding tussen kopers en verkopers in de fysieke markt lijkt totaal niet overeen te komen met de prijsontwikkeling van beide metalen op de futuresmarkt. Waar komt dan nog wel goud en zilver vandaan? Vooral ETF’s blijken momenteel veel edelmetaal van de hand te doen. Alleen het GLD fonds heeft sinds december vorig jaar al bijna 200 ton fysiek goud moeten liquideren.

 • John

  Het enige wat ik veel onbegrijpelijker vind is dat de Russiche Roebel aan t zakken is. Probeer daarvoor al n hele tijd een reden te vinden.

 • John

  Er wordt te vlug aan opzet gedacht, maar de handel is te groot daarvoor. Echte crashes krijg je niet omdat opeen GoldmanSachs zegt dat het omlaag kan… Echte crashes krijg je ale grote partijen MOETEN verkopen (margin calls, balans uit evenwicht etc)

  Net als met mn huisje.
  Zal waarschijnlijk minder waard zijn dan in 2006
  SO WHAT
  Ik zit nog steeds voor de zelfde centen in t zelfde huis… Niks veranderd dus
  En waarom dalen de prijzen? Sommigen MOETEN verkopen terwijl er geen kopers zijn

 • John

  Eerst laten stabiliseren. Het laagste aankoopmoment vind je toch niet.
  Het is dan beter om 10% boven het laagste punt te kopen dan nu misschien 50% boven het nog te maken laagste punt

 • John

  Een verstandige koper koopt nu nog niet
  De situatie is extreem deflattoir en prijzen kunnen nog veel lager

 • joop

  @John, Hoezo complot, Het lijkt me vrij logisch dat er nu veel fysieke kopers instappen.

 • bob

  @pietje
  Pietje niet iedereen was het oneens met je!
  Maar je speelt het nu wel heel erg op de man dat is niet netjes maar ik begrijp je wel. Zelf had ik het gevoel dat je er wel meer van afwist dan velen hier en mede door wat jij had geschreven heb ik aan het begin van het jaar ook de helft van mijn zilver en goud verkocht en daar ben ik nu heel blij om.

 • John

  Ik weet t ook niet, maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat er grote jongens GEDWONGEN aan het verkopen zijn geslagen om liquiditeit te vinden. Veel, veel banken staan op omvallen, en ze mogen niet omvallen tot die Bankenunie er is. En zoals alles in Europa heeft dat veel tijd nodig.

  Ik denk dat ze nu echt GAS gaan geven voor die bankenunie.
  Dat wordt niet 2014 maar misschien al deze zomer. Vlug vlug vlug

 • John

  Joop, zo’n complot zou fenomenaal zijn…. Er zijn veel bullion dealers en nog meer handelaren

 • joop

  @John Tenzij ze met een bullion dealer hebben gesproken ?
  Kan me voorstellen dat daar nu meer kopers als verkopers zijn

 • John

  da’s ook prijsverlagend. Margin verhogen zal veel papieren traders uit EM duwen

 • joop
 • John

  of er zijn 1000 kopers die ieder n kilo willen hebben, terwijl er 999 verkopers zijn die n ton verkopen

 • John

  DFT is het spoor bijster
  Als er MEER kopers dan verkopers zijn zal de prijs STIJGEN
  Tenzij de kopers “prijsafspraken” maken, en dat kun je wel vergeten

 • John

  In een dalende markt wordt gekocht tegen de LAAGSTE verkoopprijs in t boek
  In een stijgende markt wordt verkocht tegen de HOOGSTE bieder in t boek

 • John

  Joop,

  Voor elke verkoper is een koper, anders zou de handel stil liggen.
  Er zijn op dit moment veel verkopers, terwijl de kopers normaal in hun schoenen staan.
  Als iemand in deze markt wil verkopen, moet ie minder vragen dan de goedkoopste, anders raakt ie t niet kwijt, dus een extreem snel dalende prijs

 • John

  En mijn hoop is er nog steeds op dat de Euiro overleefd (al is t de enige) en dat Goud en Zilver in EURO zal kelderen. In USD is me dat worst, want ik woon in Europa en de Appie neemt geen dollars aan.

  Als dat zo uitkomt is weliswaar mijn 10% vermogen in EM in “EUR waarde” gezakt, maar is mn andere 90% niet de pot af gespoeld.

  YEN en USD is verloren, en als de wereld dit inziet zal een kapitaalvlucht rinchting EUR worden gestart. In dat geval zijn de liquiditeitsproblemen in Europa plotsklaps opgelost.

  Tenzij de EUR als eerste afzinkt (faillissement alle banken) VOORDAT de USD en YEN valt. Dan zijn de rapen gaar en moet je vlug richting Rusland vluchten (wie had dat in de jaren 70 en 80 gedacht)

 • Joop

  @ John
  Vreemd hier lees ik juist dat er meer kopers zijn ;-)

  http://www.telegraaf.nl/dft/beleggingsfondsen/beleggingsfondsen_grondstoffen/21480313/__Goudprijs_daalt_opnieuw_hard__.html

  Misschien dat de handelaar in bovenstaand telegraaf linkje de fysieke handel bedoeld

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  @ pietje

  De theorietjes (want meer zijn het niet) over steunlijn zus of steunlijn zo heb ik ook nooit echt serieus genomen, omdat dit altijd gebaseerd is op situaties uit het verleden. En aangezien in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst…

  We leven nu als het ware in onverkend terrein. Nog nooit in de geschiedenis van deze malle soort is een globale economie en verbondenheid als vandaag de dag voorgekomen. Er gebeuren onverwachte zaken en dus moet je stevig in je (terrein)schoenen staan. Werp een blik op het edelmetaal dat je hebt en geniet van de mentale rust die dat geeft. Dit is ook survival of the fittest.

 • John

  Wellicht herhalend, maar hiermee nog ns mijn visie
  Koers zilver 2014 USD 500 = EUR 5

 • John

  Op dit moment zijn er veel VERKOPERS (gedwongen wegens liquiditeitsproblemen) maar tegelijkertijd geen KOPERS. Ergo, de koers zakt als n baksteen.

  Even geduld, als de verkopers weg zijn en de handel normaiiseert zal de normale koop doorgaan, echter zonder failliete verkopers, ergo de koersen zullen weer stijgen

  Of is er ook maar EEN reden aan de horizon te bespeuren wat zegt dat de problemen van de USD zijn opgelost ??

 • John

  Pietje,
  Je gaat nu toch wel erg kort door de bocht.
  EM handelaren verdienen aan de spread tussen verkoopprijs en werkelijke prijs die dag.

  Als iemand een berg(je) zilver bestelt voor levering zal de handelaar diezelfde dag dat metaal bijkopen en uiteraard v.v. Hoe kun je stellen dat een handelaar in deze situatie extra zou verdienen. Tenzij de handelaar zelf zou speculeren (en dat kan hij ook zonder spullen te slijten aan de Pietjes van deze wereld) heeft hij niks extra’s aan deze daling of eventueel stijging.

  Ook Gerard heeft geen kristallen bol.
  Hij kan hooguit zijn visie ventileren. Hij zal niks extra verdienen als t niet uitkomt.

  Dus ga ergens anders je verdriet uitkotsen

 • Ritter

  Lees Marc Faber wat vaker…. m.i. een van de weinige die de hoofdstructuur bijzonder goed begrijpt.

 • Ritter

  Pietje toch….

 • pietje

  Zo gaan we nu de jaren 30 er weer eens bij halen om toch nog wat van alle verhalen die je geschreven heb overeind te houden.
  Toen was goud nog aan het geld gekoppeld dus er is geen vergelijking de situatie die nu aan de gang is niet te vergelijken met de jaren 30 laat ik duidelijk zijn Gerard dit heb je zelf maar al te vaak gezegd in woorden van gelijke strekking.

  Maar jij Gerard wist het toch allen maal zo goed hier en vellen liepen met je mee te slijmen maar ik had het wel voorspeld dat de goud en zilver prijs onderuit zou gaan maar je hebt me alleen maar tegen gesproken of genegeerd.

  Zelf heb ik ook het vermoeden dat heel wat medewerkers van de silver mountainde hier berichtjes plaatsen voor al het bericht het is nu een goed instapmoment en meer van de onzin gewoon goedkope marketing.

  En Rolf staat zwijgend en staat aan de zijlijn maar heeft ondertussen wel lekker ze zakken gevuld met jullie centen en dit maakt hem geen haar beter dan al die bankiers of die eikels in de politiek. Ze hebben allen maal een ding gemeen eigengewin eerst of wel ik ik ik en de rest kan stikken.

  Hoe kan je iemand vertrouwen die met de belasting onder een hoedje speelt.

  Naar iedere grootte daling zie je altijd weer een kleine opleving (al heb ik hem nog niet gezien) dit heet het bounce effect vaak is dit maar van tijdelijke aard zo Gerard heb je ook weer wat geleerd voor iemand die eigenlijk uit de reiswereld doe je wel heel erg je best om je gelijk te krijgen komt.

 • Edwin

  €22 was te mooi om geen gebruik van te maken. Wel voldoende cash gehouden voor nog betere prijzen :-) Nu rebound gestart. We zullen zien of het een dead cat bounce of echte rebound wordt ….

 • temp242

  Beste Lol,Cash?Ik denk van niet,medio mei 2013 uitgifte nieuwe eurobiljetten.

 • lol

  2008 herhaalt zich dit jaar

  maar dubbel zo hard?

  slecht voor alles behalve CASH

 • oli

  Amaaai….
  ik blijf vertrouwen hebben, maar er wordt nog toch wel hard geschud… :-(

 • temp242
 • temp242

  Ondertussen:
  http://www.zerohedge.com/news/2013-04-14/ex-soros-advisor-sells-almost-all-japan-holdings-shorts-bonds-sees-market-crash-defa

  De aandelenmarkten MOETEN de schijn hoog houden dat het “goed”gaat,daarom moet en zal de prijzen van EM zakken,zolang men kan.Normaal had er een crash op de aandelenmarkten moeten zijn,want die is gebaseerd op bankierslucht.

 • John

  Wat moet je ook met zo n kamperbak
  Voor dat geld krijg je ook n echte auto

 • Lamberto

  Ik had in de planning om een nieuwe Mercedes te kopen.
  Helaas zal ik het moeten doen met een strippenkaart voor het openbaar vervoer.

 • oli

  @Rolf,

  Ik weet neit of je dat ùmag / wilt / kunt doen,
  kan je ons een tipje van de sluier lichten wat betreft de verkopen van TSM de laatste tijd ?
  niet zozeer in absolute getallen, als indicatie:
  vb vorige maand 100 stuks zilver per dag,
  vrijdag zoveel stuks en nu zoveel stuks.
  zijn er massal veel aankopen ?

  lijkt mij voor ons nuttige info ;-)

 • maudri

  Ik houd niet van achtbanen, je wordt er altijd zo misselijk van.

 • John

  Silvester
  Handelaren hebben een klein ijzeren voorraad die niet fluctueert
  Alle handel wordt op dezelfde dag aangezuiverd of afgegeven

  Een goede handelaar verdient altijd

 • John

  Iedereen verkoopt EM om goedkoop velige bitcoins te kopen
  :-)

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  Haha, ze rammen goud keihard de diepte in. En wij, onverstoorbare pokeraars, zeggen gewoon ‘call’. Doe er nog wat af en we gaan zelfs raisen. Mafketels.

 • lol

  -11%

  dood

 • Silvester

  Je zou maar als handelaar een hoop goud en zilver ingekocht hebben. Dan heb je toch een probleempje denk.

  Ben best benieuwd hoe de goudhandelaren nu nog winst maken.

 • temp242
 • Joop

  @Ron
  Voorgaande jaargangen zijn nog uit voorraad leverbaar

 • ron

  die oostenrijkse was een half uur geleden nog als enigste direkt leverbaar…nu…3 weken levertijd..hoppa..uitverkoop

 • Joop

  Het gaat wel erg hard naar beneden nu.
  Jammer dat ik niet voor deze prijzen gekocht heb
  Nou, ja shit happens.

 • ron

  american eagle…vorige week nog 3 weken levertijd.
  Nu staat er…levertijd onbekend!!….

 • ron

  Hahahaha AMSTERDAMGOLD!!!!
  ik denk ik bestel weer ff wat krijg je DIT als je wilt bestellen:
  Op dit moment ondervinden wij een storing op onze website.!!!!!!!

 • Zilver

  Haha veel plezier , maar denk maar goed na voor je dat doet ! @lol

 • lol

  denk dat ik me kont maar ga afvegen met zilver ipv euro’s

 • Rn

  De elite die dachten dat hun 25.000 miljard veilig was is vergeten goud te kopen, ff prijs corrigeren voor zoveel mogelijk.
  Valt me trouwens wel op dat de eerste cookie google reklames van vandaag op internet die van creditcards zijn, NOG meer lenen?:)

 • Zilver

  @lol
  Sorry, maar het moet nog beginnen !

 • Rn

  Gaan geruchten dat er NEE wordt verkocht bij dealers in de US.

 • lol

  alles is voorbij

 • http://www.loodprijs.eu/ Loodprijs

  Ja je kan nu lekker short blijven zitten tot de steun nivo’s.
  Er moet eerst een echt dagje paniek komen met -10% denk ik voor je op een bodem zit.

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  @ronaldw
  3 dagen Ronald.
  Na zo’n afstraffing als vorige vrijdag moet je altijd drie (trading) dagen wachten voordat bekend wordt hoe de markt er op reageerd. Ik geloof dat dit te maken heeft met de margin rules.
  Komende woensdag dus.

 • ronaldw

  Lekker teruggeveerd goud, maar niet heus Gerard

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Gerard
  Re: Alleen geloof ik al enige tijd niet meer in goud en zilvermijnen. Ook niet meer in commodities en olie.

  Op basis van het interview met Nicole Foss (Kunstlercast #215) loop ik nu te filosoferen dat recessies en expansies worden gedreven door toenemend vertrouwen en afnemend vertrouwen. I.e. helemaal niet door banken, overheden of het bedrijfsleven.
  De waarde van geld of goud drijft niet de expansie of recessie. Maar de waarde van geld of goud worden gedreven door de vertrouwenshorizon. Een krimpende vertrouwenshorizon reduceert de waarde van dingen waar men niet zelf de controle over heeft. Een expanderende vertrouwenshorizon geeft juist meer waarde aan dingen waar men minder controle over heeft.

 • oli

  22.70 eur voor zilver ounceje, hmmm dat is pas interessant…
  en by the way : TSM 1 eur goedkoper dan bij onze duitse vrienden :-)

  is het jullie opgevallen dat de lever termijnen (voor zilver) wat langer aan het worden zijn ?
  dat zal ook wal niet voor niks zijn ;-)

 • Temp242

  Pff, Beste Gerard, als Azië én het Midden Oosten straks in de fik staan, wil je geen aandelen hebben, wel grondstoffen, want die gaan ze héél hard nodig hebben.MVG.

 • Temp242

  Dan maar de aandeeltjes en samen naar de slachtbank?

 • Gerard

  Voorlopig tenminste. Een duidelijk bodem zie je pas na minimaal een 3 maanden uptrend. Dat is statistisch het beste koopmoment.

 • Gerard

  Goud veert even terug van de oversold positie.
  Was te verwachten.
  Het kan best zijn dat goud weer terugkruipt boven de 1540 in de komende dagen.
  De eerste dagen zullen de richting gaan zetten.
  We weten namelijk nog niet hoe hard die 20% grens is. Hoeveel waarde is zo een getal in een gemanipuleerde wereld?
  Onder die cruciale grens schud het veel beleggers uit de markt. Hier staan in de papiermarkt ook veel STPs op.

  Heb nog even de goud charts bestudeerd van 1929 tot nu.
  1929 1933 patroon is exact hetzelfde als 2008 2011. Val naar beneden om daarna fors hoger terug te veren.
  Daarna terugval en vanaf 1934 zijwaarts tot diep in de jaren 50 met flink wat volatiliteit.
  Het is goed mogelijk dat dit patroon zich doorzet. Lijkt het wel op.
  In dat geval hoef je nergens druk om te maken en kun je goud aanhouden tot ver in je pensioen.
  Maar het idee om nu nog snel rijk te worden met goud en zilver, is er niet meer bij. Het zal je spaargeld beschermen, daar moet je het voor doen.
  Zelf verkoop ik helemaal niks. Alleen geloof ik al enige tijd niet meer in goud en zilvermijnen. Ook niet meer in commodities en olie.

 • Temp242
 • Q&Q

  Proost! ;)

 • Temp242

  En vooral jullie tandjes poetsen met fluor en lekker doorspoelen met de het lekkere kraantjeswater. Als kind voelde ik instinctmatig al aan dat ze met dit niet bij moesten afkomen. Ik schrop mijn bakkes nog liever met een ruwe washand en een blok sunlight even fris en wit, doorspoelen doe ik met bier.

 • Q&Q

  “Niets aan het handje hoor… allemaal heel normaal, gewoon wat vliegtuigen die strepen achterlaten…. Ondertussen wel druk getwitter over Chemtrails vanavond, lezer rapportages, diverse video’s hierover op youtube, en we hadden Al Gore die een paar weken geleden publiekelijk op TV erkende dat men bezig was met sprayen van rotzooi in de lucht…

  Het Chemtrail seizoen is weer begonnen, en het passeert niet ongemerkt.”

  Dus als je morgen ietwat benauwd wakker wordt! ;)

  lees/kijk (foto’s) verder:

  http://boinnk.nl/blog/56711/chemtrail-topdag-14-april/

 • Temp242

  Klopt Beste Lamberto, bij het uitbreken van het pleuris, tja, dan zijn de rekken binnen de dag leeg én blijven leeg.Ooit aangehaald door een mede-blogger alhier, ruim twee jaar geleden, iets met just in time levering etc…

 • Temp242

  Nééééééééééééééén hoor PM’s omhoog!!!
  Enfin tot de Amerikaantjes opstaan.

 • Temp242

  Raak, Beste Gerard, die toekomst is sinds vrijdag aan het diggelen geslagen.
  Laatste stuiptrekkingen van een systeem dat op zijn einde loopt.MVG.

 • Lamberto

  Edelmetalen in glijvlucht?
  Gewoon rustig blijven.
  Geleidelijk aan begint de wind uit een andere hoek te waaien.
  Hebt u de voorraadkasten al voldoende gevuld, u zult de inhoud binnen niet al te lange tijd meer dan nodig hebben.

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/2013/articles/falend-beleid.xml

 • Gerard

  @Temp242
  Cash is King is al 12 jaar kampioen (op goud na).
  Maar het zegt niet zo veel over de toekomst, :)

 • Temp242

  Ik zou de goudbaar van 500gram, nu het nog kan, héél snel omwisselen voor baartjes van 1/2.5/5/10/20/troy ounce/max 50gram.Maar soit, dat is een persoonlijke mening.
  Jouw 500grammer gaat straks voor de berooide middenklasser O N B E T A A L B A A R zijn.
  Zijn overgebleven spaarcenten zal hij wél graag spenderen aan jouw kleinere baartjes…

 • Henk

  Temp,

  Je mag het wel weten hoor, ik bezit een goudbaar van 500 gr.
  Hoe moet ik de bakker dan betalen (ijzerzaag meenemen)?

  @Temp242

 • Temp242

  PM’s zakken!!!
  Joepppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppie!

 • Henk

  Temp,

  Je mag het wel weten hoor, ik bezit een goudbaar van 500 gr.
  Hoe moet ik de bakker dan betalen (ijzerzaag meenemen)?

 • Temp242

  De mensen die dan nog in de Cash is King fase zitten gaan dan wel heel duur hun brood betalen.

 • Temp242

  Henk, hou er wel rekening mee als de prijs doorschiet naar 10.000, én dat gaat gebeuren hoor, dat een brood dan ook wel plotsklaps 5à10euro gaat kosten.

 • Temp242

  Ze gaan het ons niet komen zeggen hoor Beste Henk,MVG.

 • Henk

  Temp,

  Ik hoop het ook, maar hoe spoedig is dit volgens u?
  1 jaar, 2 jaar?

 • Temp242

  HET ZAL EERDER EERST NAAR 1000 GAAN OM DAN SPOEDIG DOOR TE STOTEN NAAR DE 10.000!

 • Turbo Wally

  @Nico
  Een herstel naar 1582 dollar, jij vergeet dat we van 1900 komen zekers????????

 • Temp242

  Ach Beste John, je posting is die van de ECB zelf, zéér betrouwbaar dus.

 • Temp242

  Den Duitse Bart de Zwever en Den Duitse Geert Wilders, haha. Carnaval vieren gaat leuk worden volgend jaar!

 • John

  En zo geheim is t ook niet allemaal

 • Stafke

  Nou, als je even over je fysiek EM twijfelt, gewoon even xandernieuws lezen en je weet t weer :).
  Tja, net nu is de eerste anti-euro partij in Duitsland opgericht.
  Duitsers die zeggen ‘tkan niet dat cyprioten 5x tvermogen van een duitser hebben en ‘wij’ hun banken moeten redden’
  En omgekeerd, anti duitse sentimenten in Z europa.
  Je ziet, de europese eenheidsgedachte begint af te brokkelen, iets wat ik altijd verwacht heb van zodra t slecht zou beginnen gaan.
  L’histoire se répète.
  Je kan je wel de vraag stellen of t opzetten tegen elkaar ook niet nbeetje bewust is!

 • John

  Misschien is dat t totaal van de “ceiling” van alle frande banken
  Grappig dat de “bank of china” ook al gezogen heeft uit dit STEP program
  Zou je toch denken dat die euros en usds in overvloed hebben

 • John

  De info klopt vlg mij niet
  ECB-STEP program zie:
  https://www.ecb.int/stats/money/step/html/index.en.html
  De grootste bedragen zijn inderdaad frans, maar of t zoveel is….

 • Snel

  In het diepste geheim euro s drukken voor de zuidelijke landen…?
  Diepste geheim. ahum

 • Temp242

  Tja Beste Stafke, waarschijnlijk de edele versie van Xandernieuws. Hoela, respect voor Xandernieuws. Veel is ondertussen toch maar uitgekomen hé, of enkel weken later in de MSM verschenen.

 • Stafke

  Temp, waar zou die duitse site dat verhaal van Franse druklicentie halen? Dit is wel interessant.
  Mogen landen nu al op eigen houtje gaan drukken?

  Wat voor een site is die DWN eigenlijk? Ik hou van bronnen en bevestigingen van verhalen.

 • Nico

  Beste Temp
  Zit wel wat in,pas na een zakkende dow kan je weer een beter sentiment verwachten.

 • Temp242

  Beste Nico, alle respect maar berg in deze omstandigheden de TA op. Nogmaals denk in ounces niet meer in euro’s!

 • Temp242

  Ik doe vandaag een oproep aan ALLE topmensen van Trouw Eer Moed en Plicht(Temp) in ELK vakgebied.
  Groepeer jullie en STOP DE WAANZIN DIE ERAAN KOMT!
  Met dank.

 • Nico

  Goud en zilver worden interessant

  Technisch

  Goud en Zilver zijn beide door hun steunniveaus gezakt. De komende dagen kan dus meer neerwaartse druk verwacht worden. Steun voor goud wordt verwacht rond $1425 per ounce. Mocht dit niveau het houden dan zou een flink herstel kunnen optreden naar $1582 per ounce………………….
  http://www.dekritischebelegger.nl/grondstoffen/goud/goud-en-zilver-worden-interessant/

 • Temp242

  Tja Beste John, ING is OOK actief in België én heeft een dochtertje genaamd Record Bank.
  Dus: Nog méér stront aan de knikker voor de Belgjes.

 • Temp242

  Klopt Beste Nico,
  Enige tijd geleden heb ik opgevangen dat hoe kleiner de baren hoe duurder(op termijn, en al zeker nà de Grote Totale Collaps).
  Waarom vroeg ik?
  Het antwoord was heel simpel eigenlijk:
  Wel als je je laatste vijfduizend waardeloze euro’s heb, dan wel je die wel absoluut besteden aan een troy ounce. Anders gezegd: >Wie gaat er straks nog geld hebben om een kilo te kunnen kopen???

 • John

  Temp
  We halen de belgen makkelijk in als ING omvalt

 • Temp242

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/04/14/geheim-operation-draghi-erteilt-frankreich-lizenz-zum-gelddrucken/

  Tja, mochten die Franzozen niet elk jaar een land binnenvallen om de demoNcratie te herstellen, lees goud te roven,wel ja, dan zou BNP Paribas omvallen. Benieuwd welk land na Mali aan de beurt is.

 • Nico

  Vraag groot, aanbod klein op Belgische goudmarkt

  Tuur Demeester 14/04/201320:14

  Ik maakte al eerder melding van de krapte op de Amerikaanse goudmarkt, maar ook in België is de vraag op de fysieke markt groter dan het aanbod.

  Hieronder zie je het aanbod van het Brusselse Gold4ex.be, een lang bestaande en gereputeerde goudhandelaar. In het geel aangeduid zie je hoe munten en kleine baren bijna allemaal worden ingekocht boven de spotprijs. Het valt onmiddellijk op hoe de kilobaren wel nog gewoon aan de spotprijs verhandeld worden. Ik heb altijd voorspeld dat na verloop van tijd de munten duurder zouden worden ten opzichte van de baren, omdat de koopkracht van de gemiddelde koper daalt. Dat is nu aan het gebeuren.
  http://www.beurs.com/2013/04/14/vraag-groot-aanbod-zeer-klein-op-belgische-goudmarkt/20751

 • Temp242
 • Stafke
 • Temp242

  Beste John, alle respect voor je en al de mede-Nederlanders.
  Maar Wij De Belgen doen het gewoon véél beter dan jullie.
  Wij, in België staan 3x het BNP garant voor Dexia.
  Dàt kunnen jullie niet!

 • Temp242

  ING???
  Druk op 1
  Druk op 2
  Druk op 3
  Druk op 4
  Druk op 5
  PROBEERT U LATER NOG EENS.

 • John

  Hoe willen ze dat trouwens uitvoeren?
  Kan niet anders dan dat de overheid incidentele garanties geven dat ze “gecompenseerd” zullen worden in geval van.
  Het faillissements recht geeft toch geen mogelijkheid hiervoor.

  RingRing
  ING, hoe kan ik helpen?
  Uhhhh, met Bill Gates…. Kun je aub mn 10 miljard overmaken naar de USA.
  Uhhhh, hebben we ff niet liggen… Is n garantie van NL BV ook goed?

 • Temp242

  Wat die onverlaten brave, doodgewone burgers aangedaan hebben en nog steeds aandoen en gaan aandoen is crimineel te noemen. Men kan tenminste verwachten dat deze “mensen” voor zo ver je dit nog mensen kunt noemen enige vorm van staatsmanschap, cfr.algemeen belang hoog in het vaandel dragende.

 • Temp242

  Hoe langer hoe beter.

 • John

  Ondersteboven?
  Spartelen ze wel lekker lang….

 • John

  STELEN IS VEBODEN
  de rOverheid duldt geen concurrentie !

 • Temp242

  Wacht de dag dat de policorruptici ondersteboven hangen aan de lantaarnpalen. De dag komt…spoedig…MVG.

 • John

  Worden dus allen de miljonairs gepakt en niet de miljardairs
  T word gekker met de dag

 • Temp242

  Kunnen jullie nog volgen???

  http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_europa/Wellicht_voorrang_voor_grote_spaarders.9329566-3140.art

  Dit lijkt meer en meer op psychologische oorlogsvoering naar eigen burgers toe.

 • Temp242
 • Dave

  @No name

  Hoe dieper je graaft hoe gekker het wordt. Ik zal die sites eens googelen thanks!

 • Nico
 • Rn

  Ware het niet dat Nederland een contract heeft met turkije die ons gas koopt voor een prikkie en wij duurder inkopen uit Rusland, slim he?

 • Lamberto

  Beste John,

  Dacht ik eindelijk eens op dit blog te kunnen scoren, komt u met een verwarmingselement op de proppen.
  Mijn hele zondagmiddag weer naar de knoppen!

  Maar uw antwoord is correct.

 • John

  Vrij afgerond betekt al die rekengoochelarij dat elk jaar voor heel veel geld aan goud wordt gevonden en dan op een stapel wordt gegooid die onvoorstelbaar veel waard is.

 • John

  En net zoals de gasunie meer m3 kan verkopen dan zij inkopen zit de winst in de temperatuur

 • John

  En.wikipedia.org/wiki/gold

 • John

  Lamberto
  Rho goud is 19,3 near r.t.

 • John

  Er zit dus n 5 miljard ounce in de markt, elk jaar stijgend met 80 miljoen ounce

 • Lamberto

  John, u lijkt wel een kleine kruidenier.
  Niet sjoemelen met het gewicht he.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Dichtheid_(natuurkunde)

 • John

  Wikipedia:
  Totale wereldproductie tot einde 2009: 165 miljoen kg = 8.550 m3
  Wereldproductie in 2011 = 2,7 miljoen kg = 140 m3

 • Lamberto
 • John

  Of bedoel je kubus met ribbe 25 mtr?

 • John

  Kloppen je getallen wel?
  Als er 5m3 per jaar gevonden wordt, moet er toch meer dan 25m3 totale voorraad zijn?
  Volgens mij had julius caesar al meer….

 • John

  Goud : 19.3 gram per ml
  1M3=1000ltr=1.000.000ml=19.300.000gram=19.300kg

  Dus 5M3=96.500kg

 • No name

  @Dave eens, ik ben al een paar jaar geleden gestopt met het vergallen van verjaardagfeestjes in de hoop vrienden en familie te overtuigen van het bedrog van de media, de plunderende elite bij de banken en ’t nut & noodzaak om naast je spaarbankrekening met eenen en nullen, ook andere potjes met echt vermogen op te bouwen.

  Ik denk dat velen op dit forum in hun zoektocht naar hun versie van de waarheid ook andere -niet aan PM’s- gerelateerde onderwerpen tegenkomen. De aanleiding om eens diepgaand te gaan graven, was in mijn geval was de spontane instorting van WTC toren 7…. Een paar jaar later ben ik begonnen met aanschaf van PM’s, omdat ik snapte dat alle fiat geld systemen op de duur eindig zijn.

  Wereldbeschouwend er is zoveel onrecht en zoveel te bespreken. Veel onderwepen raken goud en zilver, maar om WO2 en de holocaust te discussie te stellen gaat me te ver.

  Wat je zou kunnen doen is eens googlen op Brother Nathaniel en “dont-tread-on.me” beide hebben interessante, maar controversiele nieuwsbrieven. De laatste heeft een complete library op youtube staan, (zelfstudie) over geld, goud, zilver, macht, media.

  Suc6

 • Stafke
 • Bobbi

  Begrijp dat al het gedolven goud in een kubus van 25 kubieke meter kan. Weet iemand hoeveel kilo dat dan is?

  En er wordt jaarlijks een kubus van 5 kubieke meter bij gewonnen. Hoeveel kg is dat dan?

  Alvast bedankt!

 • Bobbi

  @Nico

  Beste Nico,

  Hoeveel van dat goudpapier is er in omloop dan, oftewel hoeveel keer en met welk bedrag kunnen ze de goudprijs nog verder drukken/

  Alvast bedankt!

  Bobbi

 • Erik

  Het statement in uw artikel “En precies DAT is de reden dat goud en zilver in prijs dalen, terwijl de geldhoeveelheid fors toeneemt.” begrijp ik niet en is niet conform met de stijgende prijs in winter-periode van de Kondratieff-grafiek!
  In afwachting van uw uitleg.
  Met dank!

 • Bob

  @Joop
  Inderdaad tov andere currency natuurlijk, wat dacht je dan. Currency wars, dat is het “spel”.

  Afgemeten in koopkracht verliest IEDERE munt zoals Dave heeft gepoogd te verhelderen.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  #Inflatie/Deflatie

  Er is een uitstekend interview van Kunstler met Nicole Foss.
  http://kunstlercast.com/shows/kunstlercast-215-jhk-is-back-nicole-foss-interview.html

  Imo een van de beste verhandelingen over dit thema, het maakt zelfs duidelijk (Imo!) waarom er financiële inflatie kan zijn in een deflatie.

 • Stafke

  Het is in B trouwens verboden met verlies te verkopen. Dus een handelaar die met munten zit hoger gekocht heeft zogezegd een probleem, zeker als ie niet zeker is van zn nieuwe toevoer.
  Tot zover de theorie, maar het is een feit: met verlies mag je niet verkopen…
  Een wet trouwens die men wil aanpassen.

 • Dave

  @Bob

  Inderdaad, en zo lang de EU een handelsoverschot blijft houden zal de euro relatief gezien een sterke munt zijn. Beter letten we op de doodsstrijd van de dollar. Het begint er op te lijken dat de FED goud en zilver net zo lang bewust naar beneden drukt zodat de Comex implodeerd en goud en zilver vrij kunnen zweven t.o.v. alle andere valuta’s..

 • Joop

  @Bob
  Sterk t.o.v. wat, Dollar ? Yen ?

 • Bob

  @Stafke:
  Eens per kwartaal wordt er naar gekeken, tussentijdse schommelingen (zoals nu) worden dus niet meegenomen.
  Als de waarde van het goud lager is op het einde van het kwartaal, is daarmee de balans ook minder kredietwaardig.
  Als de waarde hoger is, dan worden daarentegen de schulden dus beter draagbaar.
  De ECB (en vrienden, zie http://en.wikipedia.org/wiki/File:Freegold_Distribution.svg) hebben dus alle belang bij een hogere goudwaardering.

  -Het is dan ook geen foutje dat je goud btw-vrij kan kopen in de Euro-landen, is een bewuste keuze geweest.
  -En met al die toestanden in onze knoflook landen blijft die Euro toch een verdomd sterke munt.

 • Joop

  @Temp242 & @ Dave
  Dat linkje is van de DailyCurrant.com een website vol satire
  Wel een beetje alert\wakker blijven he jongens!!

  http://dailycurrant.com/2013/03/06/paul-krugman-declares-personal-bankruptcy/

  Ander nieuws:

  Oud paus Benedictus komt uit de kast.

  Yea right !

 • Dave

  @Temp242

  Misschien dat Krugman zich uit de schulden kan lenen…

 • Temp242

  Lees deze dan ook maar eens, Onze Grote Meneer De Econoom:

  http://www.marketupdate.nl/nieuws/columns/paul-krugman-is-bankroet/

  Of moet je nu juist bankroet zijn omdat men weldra toch bankroet gaat???(doordenker).

 • Ben2

  Stafke :
  Kan er mij idd es iemand uitleggen hoe t zit met het goud dat CB’s bezitten. Die hun goudbalans ‘waarde’ zakt toch ook mee met de koers. Heeft dat enige invloed? Of wordt dit dan gewoon aangevuld met geprint geld?

  Lees dit eens Stafke:

  http://www.marketupdate.nl/nieuws/columns/steeds-meer-geld-dat-steeds-minder-beweegt/

 • Temp242

  Voilà Beste Stafke, daar heb je het al: hét woordje dat binnenkort dé slagzin gaat worden:”tijdelijk onbeschikbaar,probeert u het later nog eens…” Er zijn in Zwitserland al handelaars die op hun sites een button hebben, die men kan aanvinken, eenmaal aangevinkt wordt men op de hoogte gesteld wanneer het item terug in voorraad is!!!

 • Stafke

  Lol: dat doe ik ook hoor, je plakt er ‘discount’ op.
  Uiteindelijk telt gewoon de prijs.
  Ik kan op iets ih klein ’20eu’ zetten, of in het groot:van 30eu, nu -25%!!!! haast je, tijdelijke actie.

  Belangrijker is dat op tsm eagles tijdelijk onbeschikbaar zijn.

 • Stafke
 • Temp242

  http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_europa/Zwitsers_houden_vast_aan_bankgeheim.9329515-3140.art

  En of ze gelijk hebben! Zwitserland maakt gelukkig géén deel uit van fantasieland.En langs de andere kant, het zou niet goed zijn voor allerhande policorruptici.Die zijn niet zo stom om hun gemakkelijk verdiend corrupt geld te deponeren op een ordinaire grootbank in de eurozone, want sinds enkele weken/dagen is het officieel bevestigd dat deze spaartegoeden eigendom zijn van de staat en de banken.

 • Temp242

  Discount?Beste Lol, welke handelaar gaat zo zot zijn, deze gaan doodleuk zeggen,én terrecht, sorry beste, maar ik kan voorlopig NIET leveren, langs de andere kant, als (grote)handelaar zou ik aan deze belachelijke bradeerprijzen wel als zot inslaan, als me dàt al zou lukken als proffesionele handelaar. Graag de visie van onze Rolf hierop.

 • Temp242

  Persoonlijk denk ik,maar dat laat ik beter over aan onze Gerard, dat de beurzen nog veel hoger kunnen gaan, om dan de finale klap te krijgen, en niet zoals voorzien midden maart 2013 een mini-crash, néén dé klap. Ondertussen moet uiteraard spaargeld ‘weggelokt’ worden naar de beurzen en de prijzen van edelmetalen gaan crashen. Nog altijd is de rol van kanariepiet niet weggelegd voor de PM’s, alhoewel, als men door de mist kan zien, kan men alleen maar akkoord zijn met de stelling van Andrew Maguire, die stelt dat de actie van afgelopen vrijdag “een georganiseerde wanhoopsdaad is”. Het systeem vertoont zijn laatste stuiptrekkingen.Vraag is dan ook komt er een georganiseerde oorlog of een georganiseerde reset, of een combinatie van beiden?

 • lol

  @jullie

  discount op tsm.. wat denk je zelf?

 • Temp242

  Dhr. Marc-Paul Stufkens weet er ook wel meer van, me dunkt:

  http://homment.com/abn-Gold-stop
  Wat mij betreft is er straks geen fysiek meer voorhanden.

 • Jullie
 • Jullie

  Ik post hem nog maar eens Lilbroek : http://goldtrends.net/FreeDailyBlog?mode=PostView&bmi=1267250

  Graag meningen over deze theorie, het steekt te mooi in elkaar om niet waar te zijn.

  Rolf, wat denk jij ?
  Maandag meer bloed op de markt ?

 • Stafke

  Kan er mij idd es iemand uitleggen hoe t zit met het goud dat CB’s bezitten. Die hun goudbalans ‘waarde’ zakt toch ook mee met de koers. Heeft dat enige invloed? Of wordt dit dan gewoon aangevuld met geprint geld?

 • Q&Q

  @temp242

  Zit zeker in de naam! ;)

 • Nico

  Goudmarkt interventie startschot voor meer ellende?

  Afgelopen vrijdag is de prijs van de goud ETF enorm gedaald. Het gaat hier om short selling van 500 ton papiergoud door grote partijen. Maguire – Over 500 Tons Of Paper Gold Sold In Takedown. Ondertussen gaan landen als China volop door met inkopen van goud.Ex US Treasury Official zegt dat de FED er achter zit: Lees hier: Former US Treasury Official – Fed Orchestrated Smash In Gold. Ondertussen is er geen fysiek goud meer te verkrijgen blijkens een commentaar van Maguire op kwn lees hier: Maguire – There Is Absolutely No Physical Gold For Sale

  Al met al lijkt het een desperate poging om goud uit de zwakste handen te schudden. Ik twijfelde vrijdag zelf ook even om mijn positie te halveren maar een blik in het orderboek gaf mij de indruk dat alleen hele kleine partijen hun goud aanbieden tegen deze afbraakprijzen.
  http://beurz.com/interventie-op-de-goudmarkt/

 • lol

  wat een broodje aap verhaal

 • temp242

  Schokkend!En dit uit de mond van een voorzitster van een vlaamse liberale partj:

  http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/1614290/2013/04/14/Rutten-Spaarder-moet-soms-meebetalen.dhtml

  Er is meer aan de hand,er staat iets te gebeuren.

 • Lilbroek

  Hier een interessant stukje over de brute aanval op goud. Ik heb de leukste stukjes eruit gehaald. Belangrijkste zin is: ER KON TIJDENS DE AANVAL GEEN FYSIEK GOUD GEKOCHT WORDEN.

  And then the attack began. Wave after wave of selling until gold got to 1525. Then they break down the price below the two year low and all the stops that have been accumulating there start getting tripped up and the selling accelerates as it begins to feed on itself. The physical market for gold sees this as a gift and gets ready to make their move and buy up the gold.

  Now comes the part that is pure genius or a total coincidental thing that just so happens to be a gift to those who are short the market and those who would be responsible to deliver gold should the inventory deplete.

  ALL OF A SUDDEN THE LONDON PHYSICAL PLATFORM THAT BUYS AND SELLS PHYSICAL GOLD GETS LOCKED UP. THE SYSTEM FREEZES.

  The screens all freeze.

  What does that mean?

  No one can get to the physical market to buy at these low prices but at the same time, they can’t sell or protect their position either. The system is frozen. Yes, just like at Bit-coin. The system locks up. And of course the results are going to be the same, just on a lower percentage level.

  What can the physical holders do?

  Meanwhile the futures market continues to drop.

  So what happens? The physical market holders begin to panic. How can they protect themselves as they can’t sell either? What would I do if I were in that situation?
  There is only one solution, especially during a panic. Short and ask questions later.

  From there the market goes into a free fall as the physical market can’t buy at these low prices because the computer system is down; they can only sell futures to hedge their long physical holdings and so they do what they have to and begin selling futures.

  Now it gets worse. As the price drops even more, underfunded players are getting wiped out and now they begin to liquidate. The market goes into a total collapse as all the stops below 1500 get tripped up and the market tanks to 1490.

  The computer system went down. It couldnt handle the traffic and it shut down or a glitch happened in the server. It can be any one of many reasons.

  This exact same thing happened during the last take down of gold in late December 2011.

  http://goldtrends.net/FreeDailyBlog?mode=PostView&bmi=1267250

 • Temp242
 • Gerard

  Grappig stukje hoe Cyprioten hun geld buiten Cyprus smokkelen.
  Er mag namelijk nog steeds geen geld uit Cyprus geexporteerd worden.
  Alleen als men op vakantie gaat mag je 1000 euro bij je hebben.

  De Cyprioten kopen sieraden per bankopdracht (contant is verboden). Vervolgens op de veerboot naar Rodos. Daar koopt dezelfde sieradenhandelaar de sieraden weer terug. Vanaf Rodos is geld namelijk weer vrij van het isolement en mag Europa weer binnen.

  Het is dus toch nog mogelijk om geld van de bank te halen en buiten Cyprus te smokkelen!
  Je moet als mens toch vindingrijk zijn.

 • Joop

  Ik heb niet gelezen dat men op die site op ontkenning uit is, wel dat ze aan de andere uiterste kant van getallen gaan zitten van 300.000
  Ik persoonlijk denk dat het er wel meer waren (miljoenen), maar precies weet ik het niet.
  De getallen veranderen nogal door de jaren heen.

 • Temp242
 • Temp242
 • Nico

  Ja claimen kan je het niet,
  maar als je bijv deze site bekijkt,die is gewoon botweg op ontkenning uit,en dat bedoel ik met gevaarlijke fictie en misleiding op het internet.

 • Dave

  Briljant interview met Beppe Grillo

  http://www.neurope.eu/blog/war-and-we-ll-win

 • Joop

  @Nico
  Laat ik nogmaals beklemtonen dat ik absoluut overtuigd ben van de gebeurtenis holocaust en de verschrikkingen van de 2e wereldoorlog. Waar het hier om gaat is dat er een bepaald rond getal van 6.000.000 door de zionisten is misbruikt voor politiek\religieus gewin. Dat blijkt uit het feit dat ze dit getal van een holocaust van 6.000.000 al sinds 1900 al velen malen proberen te claimen. Dat is toch vreemd\bizar niet dan ? De bewijzen daarvoor liggen voor je ogen in bovenstaande links.

 • Nico

  Joop
  Fictie en waarheid lopen nogal eens door elkaar heen,het is niet altijd even simpel wat je als waarheid kan aannemen,soms ligt het in het midden,daarom kun je ook eindeloze discussies over sommige onderwerpen hebben.

 • Joop

  @Nico
  Zoals ik op de vorige pagina al zei
  “Dat er echter een genocide\holocaust heeft plaatsgehad en er een vreselijk lijden is geweest is wel duidelijk.”
  Er is geen schatting gemaakt, er bewust gekozen voor het mooie ronde getal 6.000.000 en men heeft daar politiek gewin van gemaakt met de stichting van de staat Israel. Of het er ook echt 6.000.000 waren, daar is geen hard bewijs voor.

 • Joop

  Het is alleen maar dank zij het internet dat we nu deze informatie kunnen benaderen, we geheimen te weten kunnen komen en met elkaar kunnen delen.

  http://www.sodahead.com/united-states/jay-rockefeller-internet-should-not-exist/blog-51211/?link=ibaf&q=&esrc=s

 • Nico

  Je moet je niet blind staren op getallen,er is een schatting gemaakt tussen de 5 en 6 miljoen,maar wat ik al zei al waren het er ”maar 1000” het gaat om de feiten,en als elke willekeurige ooggetuige uit diverse kampen met nagenoeg dezelfde verhalen komt,dan worden veel twijfels weggenomen.
  deze site laat alle gruwelen en feiten want de beelden spreken voor zich.

  http://members.home.nl/keesdebrouwer/wereldoorlog_II/05_concentratiekampen.htm

 • John

  Ik kom wel terug als het gesprek weer on topic is
  Deze kroeg bevalt me niet zo

 • Joop

  Misschien nog een interessante link voor sommigen hier
  http://www.thehiddenevil.com/nazis.asp

 • Lamberto

  @Nico#45

  Beste Nico,

  Zoals u ziet, met een beetje goede wil kunnen we elkaar op dit blog indien nodig op positieve wijze aanvullen of corrigeren.
  Mijn link heb ik alleen geplaatst om inzicht te geven in de denkwereld van een grote groep mensen die in de Joods Christelijke traditie wensen te leven.
  Of anderen daar lering uit willen trekken moeten ze zelf weten.

 • John

  Ziekelijk eigenlijk

 • Joop

  John, bedoel je deze bronnen ?

  http://inpursuitofhappiness.wordpress.com/2011/04/19/the-first-holocaust/

  Die komen o.a. echtstreeks uit de archieven van de New York Times

  http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F30D1FFA3C5C1A728DDDA00A94D9405B858CF1D3

  Hier nog een voorbeeld rechtstreeks uit het archief van de New York Times (even naar beneden scrollen naar “Rabbi wise’s address”)

  http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F10B16F7345811738DDDA80994DE405B808CF1D3

 • Lamberto

  @Dave#43

  Beste Dave,

  Ik heb medelijden met u.
  Zoek psychiatrische hulp, want er iets goed mis met uw geestelijke gesteldheid.
  Dit bericht zal de laatste zijn die ik nog aan u verspil.
  Ik heb in mijn leven veel vreemde snoeshanen die meenden de waarheid in pacht te hebben meegemaakt.
  U slaat werkelijk alles.

 • John

  En dan maken jullie ervan: de banken lenen aan alle fronten
  Zien jullie niet dat dit verdraaing van de feiten is

 • John

  Duitsers lenen bij duitse banken
  Engelsen bij engelse banken
  En alle banken doen zaken met elkaar, want alleen de zakenman is een echte wereldburger

 • John

  Alsof een bank geld leent met de voorwaarde om oorlog te voeren…
  Het zijn de politici dir oorlog voeren, voor welke perverse reden dan ook
  En daar hebben ze pegels voor nodig…
  Rara waar ze dat kunnen lenen.
  En dan zijn de bankiers opeens de aanstichters, wat n kronkel

 • John

  Jullie laten je opnaaien door misinformatie uit onbetrouwbare bron
  Fantasy -wishfull thinking – onzin

 • Dave

  @No name

  Ben ik met je eens. Ik was afgedwaald van massamanipulatie in combinatie met goud/zilver.

  Velen van jullie goldbugs maken hetzelfde mee als jullie vrienden en bekenden trachten voor te lichten over het financiele systeem en de ondergang daarvan. Je kunt met nog zoveel bewijzen komen maar men geloofd liever de blauwe ogen van de TV presentatoren of pseudo-economen. Het is namelijk een onaangename boodschap en de mens is geneigd te geloven wat hem het beste uitkomt.

 • Joop

  @Dave
  Deze keer ben ik het wel met je eens
  Veel getallen uit WO2 kloppen niet.
  Zo is er jaren beweerd dat bij de bombardementen op Dresden door de geallieerden 150.000 burgers zijn omgekomen. Nader onderzoek heeft onlangs uitgewezen dat dit er ongeveer 15.000 zijn geweest een factor 10 minder. Voor het getal van 6.000.000 joden is geen hard bewijs, het zouden er ook 2 miljoen kunnen zijn geweest. Dat er echter een genocide\holocaust heeft plaatsgehad en er een vreselijk lijden is geweest is wel duidelijk.

 • Dave

  @Nico

  Nee, feiten komen van forensisch bewijs. Geen forensisch bewijs geen misdaad. Zoals gezegd, lever bewijs en je krijgt $ 50.000,-

  Fascisme betekent dat overheid in bed ligt met bank en bedrijfsleven en dat is de huidige situatie. Zowel Churchill als Hitler werden gefinancierd door de zelfde bankenmafia..

  Aardig artikeltje over deze materie en ook steengoede commentaren.

  http://www.thetotalcollapse.com/zionists-funded-both-hitler-churchill/

  All wars are banker wars, vergeet dat niet. Wil je herhaling voorkomen dan moet de waarheid boven tafel komen.

 • Nico

  no name
  Ja klopt helemaal dan moet je zijn oa bij humanistische levensbeschouwing,die geloven in het leven voor de dood wat een en al leugen is.

 • No name

  @Dave

  Ik ben het niet per se met je oneens, maar dit is het verkeerde forum.

 • Nico

  Lamberto
  deze link zou je eigenlijk voor die van jou moeten lezen,dan wordt het net even begrijpelijker.
  http://www.franklinterhorst.nl/

 • Nico

  Feiten komen van ooggetuigen en ze vertellen allemaal soortgelijke ervaringen, het internet staat hier en daar dan ook bol van verdraaiing van feiten en klinklare nonsens,wat een gevaarlijke uitwerking kan hebben bij extreme groeperingen zoals neo nazi’s en voeden van fascistisch gedachtegoed,zeker wanneer de tijd ”rijp” is en die is al rijper aan het worden.

 • Dave

  @Lamberto

  De oogetuigen in de fim van Spielberg zijn volledig door de mand gevallen. Gewoon met keihard forensisch bewijs om de oren geslagen. Waar is het forensisch bewijs van mijnheer Schelvis? Dat is er niet.

  De inval in Irak, want er waren volgens ooggetuigen weapons of mass destruction.
  9/11, waren we niet allen ooggetuigen dat “moslims” het westen aanvielen, of wilden we dat graag geloven omdat we een pokkehekel aan moslims hebben. Forensisch bewijs laat zien dat de zaken er anders voorstaan dan politiek en media u willen doen geloven.

  What’s next, Iran binnenvallen omdat “ooggetuigen” beweren dat ze een atoombom maken?

  Massamanipulatie.. iedereen die niet zelf naar de feiten zoekt moet zich schamen..

  De geschiedenis wordt continue herschreven hoe vervelend dat ook moge zijn voor sommigen. Wie feiten van fictie wil onderscheiden doet er goed aan om het institute for historical review te raadplegen. http://www.ihr.org/

 • Temp242

  Juist ja, het volk dat zijn eigen Jezus liet kruisigen.Over dat volk hangt een vloek geen zegen.

 • Bob

  Israël is een land neergezet temidden van een gecreeerd wespennest.
  Iran, Irak, Libie, Syrie, N.Korea, Venezuela, Jemen, de laatste despoten met eigen mening en met landen(o.a. grondschatten) die ertoe doen… (hoewel schijnt dat enkelen ervan wegens geweld geen mening meer hebben).
  De rest (Brasil e.o.)is gekocht middels US$$$$$$$$

 • Lamberto

  Eerst lezen en indien nodig dan pas roepen.

  http://www.franklinterhorst.nl/inhoud.html

 • Temp242

  Zo wou ik het poneren beste Bob, en verder volledig mee eens met je laatste alinea.
  Het is een kunstmatig land, een soort labo.

 • Bob

  @Temp:
  “Beste Bob, de enige onruststoker is Israël, meer bepaald dan de zionisten.”

  Beetje onduidelijke zin, maar ik neem aan dat je de zionisten bedoeld. In dat geval ben ik mee. Israël is ook maar een land wat doet hoe het opgedragen wordt.

 • Temp242
 • Temp242

  Wat die Spielberg betreft: dat is een eersteklas zionist.

 • Temp242

  Beste Bob, de enige onruststoker is Israël, meer bepaald dan de zionisten.
  Ook verantwoordelijk voor de holocaust mét bereidwillige samenwerking van het vaticaan.
  Deze zullen wat graag gaan stoken in Noord-Korea, de Chinezen boos krijgen, samen met de Russen, Iran direct aanduiden als bondgenoot van Noord-Korea, en voor dat je het weet staat Azië én het Midden-Oosten in vuur.

 • Lamberto

  Hier geen Hoax, maar de pure werkelijkheid.
  Luister naar de ooggetuige de heer Jules Schelvis die de ramp heeft overleefd.
  Iedereen die hierna nog zijn mond opendoet om te roepen dat het allemaal verzonnen is, moet zich schamen!
  Laten we vooral nu de wanorde in de wereld toeneemt op onze hoede zijn, voor we het weten zitten we weer in dezelfde nachtmerrie als toen.

  http://www.youtube.com/watch?v=4q-5oz5cv7c

 • Dave

  @John

  Deze video bewijst dat Steven Spielberg bewust leugens verspreid.

  En nu weer on topic…

  Toen de goudstandaard werd losgelaten waarschuwden economen van de Oostenrijkse school al dat dit in een drama zou aflopen maar zij werden verketterd zoals jij mij ook verketterd zonder de feiten te kennen.

  Als je zo heilig in deflatie geloofd wees dan een vent en verkoop je edelmetaal voor cash.

 • Bob

  John :
  50.000 pffff
  Ik denk dat die onruststoker in Iran zo 50 miljoen zou geven voor bewijs dat de holocaust verzonnen zou zijn

  Waarom is Achmedinejad (denk dat je hem bedoeld) een onruststoker in negatieve zin van het woord? SCHAAP!

 • John

  Dat is niet van Steven Spielberg
  Die zou zich nooit zo belachelijk maken door een denial

 • Dave

  @John

  Nogmaals, zodra je bewijs kunt leveren is die $ 50.000,- van jou. Je reageert emotioneel terwijl je de argumenten van de wetenschap niet eens tot je genomen hebt…

  Steven Spieberg heeft een documentaire gemaakt met het verhaal van deze overlevenden..

  http://www.youtube.com/watch?v=80GgRWuXcO8

  Ik hoop dat je oge open gaan..

 • John

  Dave,
  Misschien is t niet te laat om je hersenspoeling ongedaan te maken
  Lees aub
  http://Www.ihr.org/Leaflets/Denial.Shtml

 • seppel

  Mijn vader heeft z’n verlof doorgebracht in een bijkamp van Buchenwald, in Kahla, Lager E. Dus stop die onzin. Bewijzen nodig ? Ik lever ze, en daarna wil ik van die ontkenning niks meer horen.

 • Ron
 • John

  50.000 pffff
  Ik denk dat die onruststoker in Iran zo 50 miljoen zou geven voor bewijs dat de holocaust verzonnen zou zijn

 • John

  Iedereen die dit ontkent moet zich n potje schamen

 • John

  Bewijs?????
  Dacht je dat die mensen allemaal in treinen naar Mars zijn gezet en dat ze t daar zo leuk vonden dat ze nooit meer terug wilden?
  Denk je dat de overlevenden ALLEMAAL in een complot samenwerkten?

 • John

  Dave
  Allereerst ben ik het met je eens dat de Duitse bevolking gedecimeerd is middels onmenselijke bombardementen zoals fosfor in Aken waardoor de asflat brandend de schuilkelders in liep. Dresden en vele vele steden zijn ongenuanceerd met de grond gelijk gemaakt. Keulen was van de aardbodem verdwenen met een ongeschonden Dom er middenin (mikken konden ze dus wel)

  Maar de holocaust, en ik neem aan dat we over hetzelfde hebben, was een tragisch hoogtepunt van menselijke brute. Ontkennen is in nederland niet verboden (in tegenstelling tot Duitsland die dit verleden nog steeds als zware last draagt) maar is gewoon oliedom. Hoe kunnen wij anders van het verleden leren en ons verbeteren.

 • John

  M3 USA juli 2007 ca 4.000 miljard
  Nu N 13.000 miljard

 • Dave

  @John

  Niemand ontkent dat er tijdens de oorlog misdaden gepleegd zijn. Neem bijvoorbeeld de holocaust van de Engelse bombardementen op Dresden, of de holocaust op 1,5 miljoen Duitse soldaten die Eisenhouwer bewust heeft laten omkomen van de honger toen WO 2 al afgelopen was. Of de holomodor op 20 miljoen christenen door de bolsjewieken.

  Jij hebt me vorige keer gewezen op de informatie van Know too Much dus jij bent ook bekend met de feiten.

  All wars are banker wars… zo ook WO 1 en WO 2. De politiek en media zwijgen in alle talen over de werkelijke gebeurtenissen in WO 2 en aanstichters en het fiatvalutasysteem… waarom?

  @John

  Als je je beweringen kunt bewijzen dan kun je $50.000,- verdienen. Het instituut voor historical review looft sinds 1982 al een beloning uit van $ 50.000,- voor mensen die bewijzen kunnen leveren. Die $ 50.000,- ligt er nog steeds…

  http://vho.org/GB/Journals/JHR/3/2/USD50000.html

  Ik hoor het wel van je

 • Bob

  @Gerard:
  Het verbaast me enigzins dat je wel de ECB balans bestudeerd maar het je niet opvalt dat diezelfde ECB haar goudvoorraad elk kwartaal waardeert aan marktwaarde (MTM).

  Klinkt wellicht vanzelfsprekend maar is het absoluut niet! ECB was de eerste die dit begon te doen vanaf start Euro, andere landen (en groeiende) volgen nu ditzelfde concept op.

  Iets om over na te denken…

 • John

  Overigens is m3 in 2012 niet gestegen en staat nog steeds onder 10.000 miljard

 • John

  De M3 is van 1999 tot juli 2007 gestegen van 4,5 tot 8.000 miljard
  De M3 is van juli 2007 (begin crisis) tot jan 2012 gestegen van 8 naar 10.000 miljard

 • John

  Gerard,
  De ECB heeft de markt voorzien van liquiditeit die verdwenen was door slechte leningen. Dit is geen geldcreatie. Er is wel het plan op tafel gelegd door de ECB om obligaties op te kopen indien een land steun aanvraagt. Deze gifpil heeft de markten bedaard zodat dit tot nu nog niet nodig was. Obligaties die wel zijn opgekocht zijn gedaan met geld waar de lidstaten garant voor staan.

  In de USA en Japan is wel zeer ruim geld gecreeerd door het opkopen van eigen obligaties.

  Er is een groot verschil, de europeese gekochte obligaties zijn bestaande obligaties, die in de usa en japan zijn nieuwe.

  Is allemaal n beetje kort door de bocht, maar in grote lijnen is dit zo.
  Uiteindelijk denk ik dat europa dit niet zo kan houden, maar er is een optie die alles ten goede kan keren. Inden europa stabiliseert, en de usa cq japan inflatie gaan veroorzaken zal een kapitaalvlucht wereldweid richting europa gestart worden waardoor de ECB alle liquiditeit weer uit het systeem kan halen.

 • Gerard

  @John
  Neemt geldhoeveelheid niet toe????
  Google eens op ECB balans.
  Of FED balans.
  QE bestaat niet volgens jouw?
  Verzonnen?
  ECb heeft zelfs MEER geld bijgeprint dan de FED.

 • Dave

  @Gerard

  Prima, dan zijn we het erover eens dat een ongedekt geldsysteem continue inflatie kent. De waarde van geld wordt dus altijd minder.

  De volgende stap is om te kijken hoe het komt dat sommige assets in prijs stijgen (prijsinflatie) en sommige assets in prijs dalen (prijsdeflatie)

  Waarom dalen de huizenprijzen in NL? Wie bepalen of er in deze assetclass geld gestopt wordt?

  Waarom stijgen de beurzen? Wie bepalen of er in deze assetclass geld gestopt wordt?

  Hoe worden prijzen van grondstoffen bepaald en wie zijn de spelers die die prijs bepalen?

  Is er sprake van een vrije markt als deze spelers deze grondstoffen niet willen bezitten, maar puur het papieren spelletje spelen met winstoogmerk in fiatvaluta’s?

  Welke rol speelt de wetgever in dit verhaal?

  Welke rol spelen de gelijkgeschakelde media in dit verhaal?

  Bij deflatie zakt het algehele prijspijl omdat geld dan meer waard wordt, maar geld wordt niet meer waard omdat er steeds meer bijkomt.

 • pop

  @Gerard

  US dollar of Euro cash? Wat is beter volgens u?

 • Sebassol

  Wat is de reden dat de ECB hier niet massaal geld bijdrukt? gaat het hier nog te goed en willen ‘ze’ ons ook pijn laten voelen?

 • John

  Nogmaals, in Europa neemt de geldhoeveelheid niet toe.
  De schuld wordt herverdeeld
  Eerst richting overheid, en nu die er geen meer zin in hebben ook richting schuldeiser
  In de USA en Japan neemt de geldhoeveelheid WEL toe

 • John

  Pfff ongelofelijk dat er nog mensen rondlopen die de holocaust ontkennen
  Het is onwaardig en kwetsend voor de slachtoffers en overlevenden

 • Nico

  Dave
  De holocaust valt niet te ontkennen al waren het er ”maar 1000”die slachting heeft plaats gevonden ,de mens is tot de meest walgelijke dingen in staat,de krant staat er wekelijks vol mee.
  Simon Wiesenthal zei het al,wanneer de holocaust ontkend zal gaan worden,is het tijd voor een nieuwe en waarschijnlijk grotere holocaust,en de man gaat daarin zeker gelijk krijgen.

 • Gerard

  @Dave
  En wederom zit je er faliekant naast, je begrijpt het ONGEDEKTE fiatgeld systeem niet.

  :)

  In de supermarkt kun je alleen maar met ongedekt geld betalen. Van je baas krijg je loon in ongedekt geld.
  En natuurlijk neemt de geldhoeveelheid enorm toe. Meer dan 100 % per jaar momenteel.
  En toch zien we deflatie alsmaar toenemen.
  Feiten Dave, feiten.

 • Stafke

  O, en ik neem er nog even de Kondratieff cirkel bij, ja, daar staat t: goud aanhouden…

  Ik lees dat de amerikaanse produkten momenteel niet/moeilijker leverbaar zijn.

 • Stafke

  Op een bepaald moment is het toch niet meer rendabel zilver/goud uit de grond te halen? Dat moet toch de bodem zijn? De prijs om een ons boven te halen?

 • Dave

  @John

  Nee, de geldhoeveelheid groeit gestaag door in de Eurozone. De staatsschulden van alle landen blijven oplopen dus geen deflatie.

  Landen krijgen bailouts, dus geen deflatie
  Banken krijgen bailouts dus geen deflatie
  De obligatiemarkt wordt kunstmatig ondersteund dus geen deflatie
  De aandelenbeurzen worden kunstmatig ondersteund dus geen deflatie

  Deflatie is technisch onmogelijk in een ongedekt geldsysteem.

  Dat noemen ze massa indoctrinatie. Vanaf kinds af aan een leugen verkondigen en die blijven verkondigen via de gelijkgeschakelde media. Je kunt de schaapjes echt alles wijsmaken.

  Hier een leuk voorbeeld hoe massa indoctrinatie werkt:

  http://inpursuitofhappiness.wordpress.com/2011/04/19/the-first-holocaust/

  “The First Holocaust” by Don Heddesheimer is a critical work documenting the continuous attempts at floating out Holocaust propaganda before, during and after World War One, often invoking the magical “6,000,000″ figure and using the term “Holocaust”.

  En zo werkt dat ook met het financiele/economische systeem. Mensen die bewijzen dat deflatie onmogelijk is en dat er geen vrije markt is worden voor gek uitgemaakt, zelfs beledigd. Alleen omdat de schaapjes niet de moeite nemen om zelfstandig zaken uit te zoeken.

  Massa indoctrinatie, zoek maar in het woordenboek op.

 • John

  De aandelenmarkt is n heel goede voorspeller van inflatie

 • John

  Beleggers lopen altijd 6 maanden voorop

  Nikkei op 50% van hoogtepunt
  AEX opt 50% van hoogtepunt
  DJ op all time high

  Waar denk je dat de inflatie als eerste zal komen?

 • John

  Let op de tekens
  — oplopende rente usa
  — looneisen
  — prijs grondstoffen
  Op dit moment is de situatie deflattoir, dus keep your cash in your hand

 • pop

  iedereen schreeuwt hyperinflatie dus dat gaat zowiezo niet gebeuren

 • John

  Nog wat meer crisis is nodig om over 3 jaar n echte president te krijgen daar

 • John

  Het enige keuze die de us nog heeft is hyperinflatie of oorlog
  Aangezien er nog plekken zijn om je lekker los te laten (communistische mongolen en middeleeuwse islamieten) denk ik niet dat ze kiezen voor hyperinflatie

 • John

  Alle geld is schuld
  Het is belangrijk om te weten wat de waarde van het onderpand is

 • John

  Euro
  En als je kunt roebels
  Usd is link, want daar wordt echt geld gedrukt als n waanzinnige

 • pop

  Wat is beter: euro of us dollar cash?

  Ligt eraan welke schuldenberg hoger is, die in euro’s of dollars.

  Wat zeg jij Gerard?

 • John

  Dave, je hebt vergeten om 2 gaatjes in je witte puntmuts te boren…
  In europa is de geldhoeveelheid niet gestegen
  Er is nieuw geld “geleend” om het vernietigde geld te vervangen

 • Dave

  @John

  De geldhoeveelheid blijft maar doorgroeien dus er is geen deflatie. Keynesiaanse borrelpraatjes..

 • pop

  Zilver is een flop geweest?

  Cash is nu de beste belegging en goud is de hedge?

  Jammer van dat zilver

 • John

  De kans is even groot dat de koers tussen usd en eur op hetzelfde staan en dat is vaker dan je denkt

 • bob

  Wat ik nergens lees over goud en zilver is het volgende en dit heeft niet met normale marktbeweging te maken.

  Wat is de kans dat goud of zilver zo wel in euro’s en dollars op het zelfde verlies staan in % te opzichten van de prijs van één jaar gelden.

  Deze kans is zeer maar dan ook zeer klein en ik heb dit de afgelopen 5 jaar nog nooit mee gemaakt.

  Goud staat te opzichten van één jaar gelden zo wel in dollars als in euro’s op 11,01% verlies en voor zilver is dit 18,22% verlies op de honderdste achter de komma gelijk.

  De kans dat dit gebeurt, is kleiner dan dat je door een komeet wordt getroffen.

  Is dit toeval? Zelf geloof ik niet zo in toeval zeker niet in de financiële wereld maar ik heb ook geen logische verklaring voor.

  Ik wil hier nog wel even aan toevoegen dat er wel iemand hier op dit blog was die dit wel degelijk voorspeld had maar deze persoon heeft al een tijd niets meer van zich laten horen jammer heel jammer het gaat je goed Pietje.

 • John

  Vergeet niet, de machtsmiddeen en ervaring van de overheid zijn niet vergelijkbaar met voorgaande cycli. Wie weet wat voor een konijntjes ze nog uit de hoed trekken.

 • John

  Gerard heeft gelijk
  Niet te snel handelen
  Hyperinflatie komt niet overnacht, het kondigt zich aan met loon-prijs spiraal die zeer versnellend werkt.
  Op het moment is de situatie nog deflaittoir, zodra tekenen van omdraai komen moet je je Cash omzetten naar activa. Niet later, maar ook niet vroeger

 • Dave

  @Gerard

  En wederom zit je er faliekant naast, je begrijpt het ONGEDEKTE fiatgeld systeem niet.

  In een ONGEDEKT fiat geldsysteem moet de geldhoeveelheid ALTIJD groeien. Overheid en banken bepalen waar dit geld voor 80% a 90% naartoe gaat. De welbekende boom/bust cyclus.

  Hyperinflatie is een proces en geen gebeurtenis zoals jij denkt. Hyperinflatie is het proces dat alle schulden worden opgekocht, desnoods door fysiek te printen in geval van een bankrun.

  Zodra mensen het systeem niet meer vertrouwen krijg je langzaam een verschuiving van papieren bezit naar harde assets. Dit proces is al lang gaande en zal steeds sneller gaan.

  Het enige wat de centrale planners kunnen doen is printen, liegen en prijzen van real assets manipuleren en de massa in de waan laten dat papieren bezit (obligaties, cash,derivaten, aandelen) echte waarde hebben.

  In 1873 werd zilver gedemonitariseerd waardoor het mogelijk werd om meer leningen te verstrekken. Gevolg was de depressie van de jaren 30. Staat bekend als The crime of 1873

  1971 werd goud gedemonitariseerd waardoor het mogelijk werd om nog vele malen meer leningen te verstrekken en de economie kunstmatig te laten groeien.

  De maximale groei is bereikt, energie en grondstoffen worden steeds duurder om te delven. Nog meer fistgeld in de economie pompen levert negatieve groei op. Stoppen met geldpompen levert een directe crash van de economie op.

  Alle papieren welvaart is een illusie van welvaart, het bestaat niet. Zolang je nog op jacht bent naar winsten in euro’s heb je het systeem gewoon niet begrepen.

 • Gerard

  Boeren bij mij in de buurt krijgen schadevergoedingen ter hoogte van de voorlopige koopcontracten op landbouwgrond.
  Ambtenaren zijn nu rondje boeren aan het maken om te vertellen dat de opkoopprogrammas van de overheid niet doorgaan. Er kwam geen geld meer uit den haag.
  Het zijn die millieu acties van kabinet bos om alle boeren te saneren en de grond terug te geven aan de natuur.
  Dit zijn al tekenen.

 • John

  Alle andere mee-eters hebben het restaurant namelijk al verlaten

 • Gerard

  @pop
  Cash en goud.
  Nooit alles in cash en nooit alles in goud zilver.
  Heb je eigen huis en hypotheek, dan kun je overwegen de hypotheek ook af te lossen.
  Meer kun je gewoon niet doen.
  De rest is afwachten.

 • John

  Oftewel, als je nu nog je centen op n spaarrekening (a1,8%) hebt staan mag jij de rekening (mee)betalen

 • John

  N paar dingen om te overdenken
  1) Cash=King
  2) De echte rijken brengen hun pegels in zekerheid door wereldweide spreiding en het omzetten van instortende fiat geld in harde activa tegen lage prijzen
  3) Als de boel implodeert raakt Jan Modaal en kleine bedrijven hun laatste geld en activa kwijt door stelen overheid en faillissement
  4) Na de reset kunnen de bezitters van alle activa weer een nieuwe cyclus opstarten

  Dus
  Wie niet weg is wordt gezien

 • pop

  Dus cash houden is het beste nu?

 • Andreas

  Ja, inderdaad wordt de gevangenis in Heerhugowaard gesloten. Nadat er de afgelopen jaren miljoenen zijn ingestopt. Regeren is vooruitzien.

 • Edwin

  Oh toevallig dat je rechtbanken en gevangenissen sluiten noemt. Dat proces loopt namelijk al. Kenissen werken daar en moeten tegenwoordig naar andere, centralere, locaties. Dus zowel rechtbanken als gevangenis zijn gesloten….

 • Edwin

  @gerard
  Welke boeken van Prechter zijn aanraders? De vertaling die door Lamberto is gepost is interessant. Ik lees het liefst de engelse originelen dus als je tips hebt…. Graag.

 • Gerard

  Bovenstaande klinkt niet leuk, maar zo ongeveer zal een deflationary collapse eruit gaan zien. Dat is ongeveer wat Prechter in zijn glazen bol aan het zien is…

 • Gerard

  @Edwin
  “@gerard
  Deflatie opgevolgd door hyperinflatie? Japan lijkt me een aardig voorbeeld. Proberen alles om van deflatie naar inflatie te gaan, waarschijnlijk met als gevolg hyperinflatie omdat dit proces niet onder controle gehouden kan worden.”

  Ja, zou kunnen, maar hoeft niet.
  Ik denk eerder aan de deflationary collapse. Dit gebeurt indien overheden in falen overgaat. De lopende verplichtingen niet meer betalen is een eerste teken hiervan. Te beginnen met lpende projecten afkopen. Dat gebeurt in Europa al heel massaal. Wegenbouw en millieu projecten worden geannuleerd. Dan krijg je wat raardere dingen zoals rechtbanken en gevangenissen die gaan sluiten. Dat zien we nu nog niet. Daarna volgen uitkerings- en salarisverplichtingen. En pas hier gaat het mis! Als laatste worden dan de renteverplichtingen op staatsleningen niet meer betaald. Als dan het geld UIT de obligaties wordt gezogen, stijgt de rente door het dak. Op dat moment staan CBs buiten spel. Die zijn namelijk nu al technisch failliet. Zulk land zal dan verder moeten zonder levering van grondstoffen, zoals olie, koper, staal en voedsel. Uiteindelijk wordt de munt gewoon afgeschaft, samen met alle bezittingen en schulden.

 • Mismatch

  Als ik er even vanuit ga dat er plan is met een doel dan zie ik in de afgelopen periode dit:
  – Cyprus, de politiek geeft een duidelijk signaal af dat geld op de bank niet meer veilig is
  – BTC super crash en volatiel, dus BTC als alternatief is ook niet veilig
  – Edelmetalen, laagste stand nu in jaren, dus ook niet veilig

  wat blijft over:
  – beurs, staat nog steeds hoog, gaat nog steeds hoger
  – staatsobligaties, wel weinig rendement (of neg rendement) maar zogenaamd ‘veilig’ volgens de ‘deskundigen’

  andere optie, geef je geld uit, want het is nergens veilig. Ik zie de afgelopen 2 weken meer grotere uitgaven in mijn verkopen dan in vele maanden hiervoor.

  Als dit werkt, en mensen geven idd meer uit, kunnen we misschien wel een kleine economische opleving zien de komende tijd…

 • Gerard

  @Dave
  re. Hyperinflatie is het proces waarbij alle schulden worden opgekocht om het politieke en monetaire systeem zo lang mogelijk te handhaven.

  Waar haal je dit vandaan?
  Hyperinflatie is indien het “vertrouwen” in geld stuk gaat.
  Dit gebeurt als beleggers massaal UIT schulden gaan, en dat geld in real assets gaan stoppen. Niet erin, zoals je beweert.
  Maar, en nu komt het, dat gebeurt alleen als er een loon – prijsspiraal heeft plaatsgevonden.
  Voorlopig zakken lonen als bakstenen in water.
  De koopkracht zakt nog harder.
  En dat werkt door naar beneden.
  Kijk eens hoe hard commodities gezakt zijn de laatste jaren!
  Grondstoffen zakten 40 tot 60% de afgelopen jaren.
  VANDAAG staan alle futures op bijna alle grondstoffen tussen -3 tot -7% ! En dat in EEN dag!

  En dit noem je hyperinflatie?
  Geld staat in waarde t.o.v. goederen.
  Als de waarde van geld stijgt, dan daalt de prijs van goederen.
  En wat zien we vandaag de dag?

 • http://www.loodprijs.eu/ Loodprijs
 • Edwin

  @temp
  Klopt helemaal. Goed voor de mensen die voldoende weten hoe een en ander echt zit. Die krijgen mooie kansen. Maar vervelend voor de mensen die geen voorbereidingen meer durven te nemen.
  Komende weken worden bijzonder spannend.

  @dave
  Deflatie kan wel degelijk voorkomen. Kijk maar naar Japan met als gevolg de zombie banken. De massa ondergaat deflatie maar het omvallen van economie wordt voorkomen door steunacties.

  @gerard
  Deflatie opgevolgd door hyperinflatie? Japan lijkt me een aardig voorbeeld. Proberen alles om van deflatie naar inflatie te gaan, waarschijnlijk met als gevolg hyperinflatie omdat dit proces niet onder controle gehouden kan worden.

 • Temp242

  En ja hoor de media speelt weer mee:
  http://www.hln.be/hln/nl/942/Economie/article/detail/1613819/2013/04/12/Goudprijs-daalt-onder-de-1-500-dollar.dhtml
  Voor de twijfelaars, die stappen NU niet in.
  En voor de twijfelaars die erin zaten, die stappen uit.

 • Dave

  @Gerard

  Hyperinflatie is een proces en geen single event zoals velen denken. Hyperinflatie is het proces waarbij alle schulden worden opgekocht om het politieke en monetaire systeem zo lang mogelijk te handhaven.

  Het is dus een politieke beslissing. Banken die een bailout krijgen, landen die een bailout krijgen, obligatiemarkten die ondersteund worden door centrale banken, aandelenmarkten die ondersteund worden door gratis geld. Er komt geen deflatie want dan vallen er banken om en gaan de derivaten rollen…. instant crash van de wereldeconomie.

  De beursgenoteerde bedrijven zijn zo groot geworden door het monetaire systeem van continue inflatie, lage rentes en lage olie- en grondstofprijzen en zijn dus allen zwaar overgewaardeerd.

  Alle bedrijven zijn gebouwd op de consumptie economie en we zijn nu onderweg naar een spaareconomie. Natuurlijk zullen aandelen in termen als fiatvaluta’s stijgen maar omdat de koopkracht van fiatvaluta’s drastisch afnemen zullen aandelen ook in koopkracht verminderen. Wie heeft er nog geld voor high order capital goods?

  Het juiste antwoord is dus elke maand je fiatvaluta’s omzetten in PM.

 • Temp242

  …En Soros de grote winnaar zeker, want die onverlaat is NU koper!

 • Temp242
 • Temp242

  Beste Gerard en Edwin, dank voor jullie visie.
  Edwin, waar ik vanmorgen echt van huiverde was de titel: VS waarschuwt Japan…, zie post hierboven…

 • Edwin

  @temp
  Klopt, cash aanhouden is ook een vorm van speculeren ;-) op de situatie dat je (nog) in de gelegenheid komt om iets anders nuttigs te kopen. Zoals bv goud dat terugzakt naar veel lagere niveaus. Zou zomaar kunnen maar het blijft altijd een gok.
  De laatste week is bijzonder en anders geweest dan het afgelopen jaar. Kan zijn dat Japan de druppel was die een omslag heeft veroorzaakt. Ander tijdperk is een passende beschrijving.

 • Gerard

  @Temp242
  Ook goede vraag Temp.
  Niets is onmogelijk.
  Daarom heb ik ook altijd gezegd, spreiden die hap. 4 x 25. Cash, goud, aandelen, obligaties of real estate.
  Je ziet nu duidelijk dat dit de enige veilige weg zou zijn geweest!

 • Gerard

  @Dave
  Goede vraag.
  Dat hangt ervan af welke kant het op gaat.
  Krijgen we hyperinflatie, dan hebben we een geheel andere situatie als bij een deflationary collapse.
  PM gaat je in beide gevallen beschermen, alleen bij een d.collapse geen woekerwinsten.
  Met aandelen zit je alleen op rozen bij hyperinflatie.
  Niemand weet hoe dit uitpakt.

  De futures juni goud staat nu op bijna -6% !
  May silver ook op -7% nu.
  Copper op -3
  Crude oil ook op -3
  Je kunt mij nog meer vertellen, er is iets aan de hand nu!
  Dit is niet meer normaal voor 1 dag.
  Het is dus niet alleen goud en zilver! Het zijn ALLE commodities.
  Als dit maandag niet herstelt, dan is de economie compleet in elkaar aan het storten.

 • Temp242

  Ik wil nog even terugkomen op de stelling die hier (terecht) gesteld werd: nl. cash is king.

  Mààr! Wat te doen als men per mei 2013 gaat beslissen om nieuwe eurobiljetten in omloop te brengen, dan zijn de ‘opgepotte’ cash eurobiljetten de facto waardeloos?
  Graag jullie visie hierop.

 • Dave

  Strategie…

  Wie komt er als overwinnaar uit de strijd?

  De man die elke maand z’n spaargeld omzet in PM?

  of

  De man die nog fiatvaluta winsten zoekt op de beurzen en hoopt dat ie de crash voor is en z’n winsten om kan zetten in PM?

 • Temp242
 • Dave

  @Gerard

  Je gaat er nogsteeds vanuit dat het een normale marktbeweging is en dat er uberhaubt marktwerking bestaat?

  Banken die met bijna gratis dollars prijzen van commodities, goud en zilver omhoog en omlaag kunnen brengen is marktwerking?

  Toen Kondratieff zijn theorie schreef was er een goudstandaard, naked shorting d.m.v. uit niets verzonnen dollars was onmogelijk…

 • Bob
 • Dave

  @John

  De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars John, zo is het altijd al geweest. Ik neem je niet kwalijk dat je mij een idioot noemt want dat deed ik ook met anderen totdat ik mij in de materie verdiepte dankzij een blogger op Biflatie, Know too Much…

  Velen noemen jou een idioot omdat je edelmetaal aanschaft, maar je hebt je waarschijnlijk verdiept in de materie en loopt nu voor op de makke schapen.

  Je vertrouwd de overheid, banken en media niet, maar op dat punt wel zonder zelf onderzoek te doen? Wie is hier de idioot John?

 • Silvester

  Ja het is moeilijk Gerard.

  Het meeste spul wat ik bezit heb ik al jaren, dus dat houd ik ook mooi aan.
  Als ik eerlijk ben koop ik wel wat bij als de prijs nog flink daalt.

  De economische vooruitzichten zien er zeer slecht uit. Dus ik slaap nog goed met me fysieke spullen.

 • Gerard

  @Silvester
  Of het gebeurd is met goud en zilver?
  Lastige vraag. Zelf verkocht ik altijd alle wat door de 20% gaat. Maar ik denk dat ik hier een uitzondering ga maken. We weten niet hoe die deflationary collapse eruit gaat zien.

 • Gerard

  @Stafke
  NL is inderdaad koploper met -30%. Maar VS zit nog steeds in dalende trend. En Japan zit ruim boven de 60%!! 20 jaar lang.

 • temp242
 • De Heraut

  -Amerika verhoogt staat van paraatheid naar Defcon 3
  -Chineese troepen trekken samen langs de grens met Noord-Korea
  -Kerry bezoekt China
  -Tokyo eerste doelwit, volgens Noord-Korea

  http://debka.com/article/22893/US-raises-nuclear-alert-to-DEFCON-3-China-mobilizes-masses-troops-on-North-Korean-border

  http://rt.com/news/north-korea-tokyo-strike-748/

 • Silvester

  Ja inderdaad Gerard.
  En Gerard wat denk jij? Is het gebeurd met goud en zilver?
  Ik denk dat het de veiligste haven is in deze tijden. De euro kan straks ook net als in Japan enorm in waarde dalen. Kan, het hoeft niet natuurlijk.

 • John

  Dave, idioten zoals jij zullen altijd bestaan. Daar helpt helaas geen wet tegen. Daarom is het in NL ook NIET verboden, in tegenstelling tot wat je beweert

 • Stafke

  Ik blijf me toch verbazen over de koppeling van papier en fysiek EM. En dat in een branche die zogezegd wealthpreservation moet zijn. Dit is toch compleet contradictorisch?
  Alle fysieke kopers juichen als ze lager kunnen kopen, de eagle en panda cijfers gaan maandelijks omhoog, zelf CB’s kopen goud, komaan, dit is toch volstrekt irrationeel?
  De stropers die ook boswachter zijn?
  Een asset waarvan we overtuigd zijn dat het de enige reddingsboei zal zijn maar wel volledig gecontroleerd door papieren beloftes???

  O en Gerard, in NL -30% maar hier bij ons in B niet hoor. Ik weet niet hoe t in andere landen zit en misschien is het bij ons uitstel van executie.

  Maar bon, als mijn andere kosten ook dalen, dan heb ik minder problemen met dalende EM koers.

 • Dave

  @Lamberto

  Het is een gotspe, de EU gebruikt de holocaust om te benadrukken dat Vrijheid van meningsuiting belangrijk is.

  Ze vermelden er niet bij dat je een gevangenisstraf boven het hoofd hangt als je met wetenschappelijke bewijzen komt dat het de grootste leugen van de 20e eeuw is.

  Dankzij het internet hebben mensen nu de mogelijk om zelf uit te vinden wat er werkelijk is gebeurd.

  “To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize.”

  Voltaire

 • Gerard

  @Silvester
  Ook dat is Japan! De overheid die bepaalt waarin pensioengeld belegd moet worden. Kijk om je heen, je ziet het aan alles nu.

 • Gerard

  @Dave
  Er komt geen economisch herstel, dat klopt. We gaan een hardnekkige deflatieperiode tegenmoet. Gelijk Japan. Het gevreesde Japans scenario.

  Alleen real assets zullen hun waarde behouden?
  Wat denk je van de huizenprijzen? Zakt al 5 jaar op rij. Teller op -30%.
  Goud -20%. Nu door de correctie heen gezakt, officieel bearmarket.
  Cash is king.

  Voor mij blijft er maar EEN goeroe over, Robert Prechter. Of je dat nu leuk vind of niet. Het zijn feiten. Al zijn verwachtingen de afgelopen 5 jaar, kwamen feilloos uit.

  Ik ga er dus van uit dat hij ook nu weet wat er aan de hand is en wat we gaan krijgen.

 • Silvester
 • temp242
 • John

  Ik heb wat russische aandelen
  Tenzij Putin t rooft is dat wel veilig

 • Dave

  @John

  Er komt geen herstel. Onze economie is gebouwd op een ponzisysteem en dat ponzisysteem heeft z’n max bereikt en klapt nu in elkaar. Ze kunnen er zoveel dollars, euro’s etc. tegenaangooien maar er zal steeds minder geproduceerd worden.

  Daarom moet je ook uit aandelen wegblijven. De markt wordt volledig gedomineerd door banken die nagenoeg gratis geld van de CB’s krijgen. Alleen real assets zullen hun waarde behouden.

 • John

  Kleine voorspelling voor 2014
  Silver 1 ounce = 500 usd = 5 euro

 • Lamberto

  De wereld waarin we terecht zijn gekomen is een groot theater.
  Niets is meer wat het lijkt te zijn.
  De politiek bepaald momenteel een groot deel van het huidige financiële gebeuren.
  Om dit geloofwaardig te kunnen presenteren wordt ieder middel aangegrepen om het volk rustig te houden.
  Zo ook door de leiders van Europa.
  Wie herinnert zich niet dat door Barroso en consorten miljoenen is uitgetrokken om aan de negatieve gedachten van de geïrriteerde Europese bevolking een positieve wending te geven.
  Nu het resultaat is er dan ook gekomen, een “VIDEO”.
  Helaas is deze maar een kort ogenblijk getoond.
  Ze zijn in Brussel zo van de inhoud geschrokken dat er onmiddellijk door hen een ban op de vertoning werd uitgevaardigd.
  Maar internet doet als spreekbuis van de vrijheid van meningsuiting haar naam natuurlijk weer alle eer aan, hier dus een kort verslag van de inhoud.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3Dc3fwvNOM8

 • Silvester

  Ja Dave zo doe ik dat ook. Niet in een keer al het geld wat bedoelt is voor edelmetalen uitgeven. Bij correcties kopen.

  Dus rustig blijven. Goud kan nog veel lager.

 • Stafke

  Ik hoor trouwens niemand meer over al dan niet aangekondigde QE’s en hoe goed dat zou zijn voor EM… We zijn echt wel into the next level. Zwart is wit en wit is zwart geworden.

  Het was trouwens aangekondigd he, alle commodities zakken, dit is een serieus teken van crisis. Alsof we dit nog niet wisten.

 • Stafke

  Ik maak me niet druk om fiat koersen, ik maak me druk dat ik met die fiat valutas meer ounces had kunnen kopen op vandaag. Daar draait t gewoonweg om, ik speculeer niet.

  Shoulda woulda coulda :)

  Ik verkoop niks hoor. Inderdaad, gespreid kopen. Is altijd t plan geweest.

 • John

  Laat je niet gek maken
  Volatiel betekent dat niemand de waarde weet
  In het geval van EM dus de waarde van de tegenwaarde
  1 gram goud is en blijft 1 gram
  Goud kent geen “prijs”
  Er staat altijd hoeveel een ounce goud kost
  Er moet eigenlijk staan hoeveel usd nodig is om n ounce te kunnen kopen
  Is natuurlijk hetzelfde maar de gedachte erachter is anders

  Nu wordt ons (alweer) wijsgemaakt dat herstel in het 3e kwartaal zal beginnen.
  Ik hoor dit al 4 jaar, het zal eens wel uitkomen, maar nu? Waarom? Ik ziet niets verbeteren alleen maar verslechteren. Een ding is zeker, wijzigingen in het systeem werpen slechts zeer langzaam vruchten af (if any)

 • Dave

  @Stafke

  De truuk van edelmetaal is om gespreid te kopen. Continue elke maand weer en net zolang door blijven gaan tot de euro gedekt is door goud.

  Je maakt je veel te druk over dagkoersen uitgedrukt in fiatvaluta’s en dan heb je edelmetaal niet begrepen. De prijzen van alle commodities worden al decennialang bepaald door London City en FED.

  Met onbeperkte hoeveelheden dollars kan de prijs van elke grondstof bepaald worden. Geld op de bank is niet meer veilig en de centrale planners willen dat dit geld in totaal verrotte economien wordt gestopt d.m.v. aandelen/obligaties/derivaten.

  De enige manier om je welvaart te behouden en er zelfs beter van te worden is goud en zilver. Blijf weg van aandelen, zelfs mijnaandelen zijn offlimits omdat deze mijnen genationaliseerd of kapotbelast zullen worden.

  Focus op je einddoel. Verkoop je edelmetaal pas als fiatvaluta’s gedekt zullen zijn door goud. Wat je nu meemaakt is psycho warfare van het bankengajes…

  Gewoon blijven kopen en elke maand weer.

 • Stafke

  Ja mooi silvester, maar iemand zoals ik die pas in 2012 begon EM kopen staat nu ih rood, ttz had ik 2 jaar lang niks gekocht, konden mn euro’s wat ”in-triest” opbrengen en dan kon ik nu kopen.
  Alle voorgaande koersen maken me niks uit. Net zomin als TA (want niks is nog normaal)
  Dus krijgen we dit weer:
  Manipulatie (vul zelf aan: FED, JPM,…)
  Koopmomenten
  Voor de lange termijn en SHTF
  Papier zal loskoppelen van fysiek

  Cash blijkt nog steeds king.
  Mijn timeframe is korter dan de meesten he.
  Als ik nu terugdenk aan januari of juli 2012, toen we rond de 21 zaten sprak niemand over weggeslagen bodems enz enz.
  Ik bezit vnl semi bullion, dus munten met iet ofwat premie belofte, dus geen ongelimiteerde oplages met een blaadje van een boom op of een orkestje.

  Het jaar van de Slang blijkt een kronkelig jaar te worden, ik kijk al uit naar het Paard!

  Ik las het hier ergens, 1 stapje vooruit, 2 achteruit.
  Ik ga nu even on Hold en zien hoe diep we nog gaan, ik voel me zoals in het lunapark, cash dat brandt in mn broekzak, om uitgegeven te worden in het grijp spel. Maar effe wachten.

 • Silvester

  Zo zie je ook maar dat geduld een schone zaak is en dat je nu of straks pittig wat meer kan kopen voor je euro’s . Vergeet niet dat goud en zilver enorm gestegen zijn de laatste jaren. En nu hebben deflatie in goud en zilver. Mooi toch!

  De vraag naar olie is zins 1985 zo laag geweest. Dat zegt al genoeg over de economie.

  http://biflatie.nl/artikelen/economisch/europa-vraag-naar-olie-op-laagste-punt-sinds-1985/

 • Silvester

  Ja Rien ik heb het gezien. Nu is het wat stabieleler he.
  Toch ben ik blij dat ik niet meegedaan heb met dat spel van Bitcoin.

  Zilver is bij lange niet zo erg gezakt als goud. Nu komt straks de echte ratio in zicht voor goud en zilver.
  Maandag zal goud nog wel wat lager kunnen denk. Maar of de daling in zilver doorzet??

  Ik ben heeel blij dat ik straks weet wat echt de waarde van het edelmetaal is.
  Nu dat de papierknuppels de boel verkopen weet je wat het fysieke werkelijk waard is.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Ethan

  Mensen die denken dat zilver volatile is zouden eens in bitcoins moeten gaan :)
  Van 250 naar 50 en dan weer naar 100.
  Elk pretpark verbleekt daarbij….. inclusief het PM pretpark.

  Ik ben er overigens uitgeschud, zit nu zonder bitcoins.

 • Rudolf

  Zow, dat gaat hard naar beneden met dat zilver zeg!

 • Q&Q
 • Q&Q

  De Elite ontmaskerd!Grootste witwasoperatie ooit!

  “Maar zeer weinig mainstreamjournalisten wagen het publiekelijk de hand die ze voedt af te vallen. Dylan Ratigan van MSNBC, nu NBC gebruikte zijn uitzending om een fraude bloot te leggen die wereldwijd uitgevoerd wordt door elitaire families via hun banken en grote corporaties. Deze fraude heeft de wereld momenteel in een wurggreep die door de elite de crisis genoemd wordt. Dat ze deze crisis zelf veroorzaakten en elke eeuw meermalen herhalen om het virtuele geld wit te wassen, dat vertellen ze er gemakshalve niet bij. Natuurlijk niet want wanneer de burgers van deze wereld ook maar voor de helft beginnen te begrijpen wat deze mensen miljarden mensen al eeuwen aan doen en nog aan doen, zie ik een ware heksenjacht ontstaan.

  Laat deze video eens goed op je inwerken en deel deze informatie! Je bent het aan je medelanders verplicht!”

 • Temp242

  Lijkt me een goed voorstel mijn Beste Enrico.
  Graag tot morgen en welterusten.

 • Enrico

  Beste Temp,
  zoals de engelsen zeggen: “I’ll take your word for it”.
  Laten we gaan slapen, en hopelijk in alle rust.

 • Temp242

  Maar dàt heb je écht niet willen meemaken, geloof me.

 • Enrico

  Beste Temp,
  jouw leven is vast alles behalve saai…!

 • Karel
 • Temp242

  Tja… Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik tijdens die ‘voorspelling’ een beetje last heb gehad van een soort succubus. Tja, dat hoort er ook bij… MVG.

 • Enrico

  Beste Temp,
  we gaan het zien. Zat je er uiteindelijk toch maar een maandje naast toch?

 • argentum

  Gordijnen, dank je. Ga nu roken en nog een biertje drinken en spreek jullie morgen weer.@Gordijnen

 • Temp242

  ABSOLUUT GEEN BODEM MEER Beste Enrico.
  Dit zijn laatste stuiptrekkingen. Heb geduld.

 • Gordijnen

  @argentum

  Dank voor je reactie argentum.

  Beter iets dan niets.

  Rook ze, kan verhelderend werken.

 • argentum

  @John
  John, strek je eigen conclusie. Koop EM en bier, dan kom je het weekend wel weer door.

 • Enrico

  Wat zijn de verwachtingen hier?
  Gaat goud/zilver maandag gewoon verder omlaag of is er wel een bodem gezet vandaag?

 • Temp242
 • Temp242

  Beste John, al stilgestaan aan een mooie False Flag voor Fantasieland?

 • John

  Voor de usa en japan ben ik t met je eens. Voor de euro (nog) niet

 • argentum

  Zo, ga nu ff roken

 • Temp242

  en ik zuipen.

 • John

  Het zijn de gouden kalf aanbidders die zowel goud als btcoins kopen. Ze denken lekker gemakkelijk rijk te worden.

 • Temp242

  Bitcoins is een afleider.

 • argentum

  John, de euro gaat vroeg of laat op zijn gat, evenals de dollar. Kijk maar naar de staatschuld van Amerika, die stijgt zo snel dat je het kunt gaan vergelijken met een oude dieselmotor die op zijn eigen olie gaat lopen. Die is niet meer te stoppen, en DAT is er aan de hand momenteel. De schulden in Europa en Amerika zijn niet meer te stoppen en lopen dus volledig uit de hand.@John

 • John

  Argentum, dit is inderdaad de enige functie van EM. Het is een verzekering. Elke andere bestemming is verkeerd

 • John

  Zou het mogelijk zijn dat geld schaars aan het worden is? Het bijdrukken is niets anders dan verdamp geld weer aanvullen. Mensen hebben geld nodig om te overleven. Als t nodig is moet je verkopen, of je wilt of niet. In een dan ontstane dalende trend gaan meerdere dan mensen short

 • Temp242

  Het Einde der Stuiptrekkingen.

 • Temp242

  Enkel wel met het logo: A D I D A S, Alle domme idioten doen aan sport?(lol).

 • argentum

  Gordijnen, het gaat er niet om dat je rendement maakt met je zilver. Als het huidige geld-systeem klapt (wat echt wel gaat gebeuren) heb je in ieder geval iets. Of je er nu brood voor koopt of een nieuw huis maakt niet uit. Koop nooit zilver om er rijk van te worden, maar gewoon om iets achter de hand te hebben voor het geval dat de euro valt.@Gordijnen

 • Temp242

  Zeg dat het niet waar is Beste RB.

 • John

  Oftwel go with the flow
  Als iedereen van de brug springt wordt t tijd om n zwembroek te kopem :-)

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  Is het wel eens opgevallen dat al die reklame van die goudopkopers in Nederland op elkaar lijkt? (Hoe is dat eigenlijk in Belgie?)

  Het kan niet anders dan dat daar een landelijke of zelfs continentale organisatie achter zit. Al het goud dat in die plaatselijke trechters wordt verzameld, vloeit m.i. uiteindelijk naar een centraal punt en van daar naar… tja, naar wie of wat?

 • Temp242

  Inderdaad Beste Gordijnen, dit is een soort psychologische monetaire oorlogsvoering ophun eigen burgers. Spaargeld is niet meer veilig, zo eerlijk zijn ze tenminste wél geweest, goud is géén veilige haven meer (dat is vandaag bewezen) en zal vanaf morgen en de komende dagen zéér uitvoerig in de MSM opgedraven worden. Wie gaat er nog durven kopen denk je. Wie gaat er verkopen, zeker na een goed gesprek gehad hebbende met je bankadviseur van het derde knoopsgat al geilend klaarkomend voor zijn bonusje.

 • John

  Argentum, je denkwijze impliceert dat de belegger dus van mening is dat de kans van de euro aan het verbeteren is

 • argentum

  temp242, juist . . . . risico’s gaan spreiden, rekeningentje hier en daar, geld een beetje verdelen, maar vooral zorgen dat je je eigen bank bent !! Wat je aan edelmetaal hebt leggen pakt niemand je af. @Temp242

 • Temp242
 • Gordijnen

  @Snel

  Effect is toch dat de bevolking zijn goud en zilver, vrijwillig, inlevert!

  Stel dat een plan zou zijn om een nieuwe geldstysteem opnieuw te koppelen aan bijvoorbeeld edelmetalen? Redenen genoeg.

  Dan moet je toch voorkomen dat dit in verkeerde handen valt?

  Ook moet je zorgen dat je zelf genoeg in bezit hebt.

  De winsten die je nu maakt vallen daarbij in het niet.

  De tijd zal het leren, maar het kan ‘Snel’ ‘Voorbij’ zijn.

 • John

  Overigens heb ik geen obligaties.

 • John

  Als de euro overleefd, al is ie half-dood zal ie uiteindelijk de veilige haven worden. Wereldwijd. Liquiditeit wordt dan zo groot dat obligaties richting 0 gaan, dus de estaande blijven veilig. Uiteraard is niets zonder einde. Maar op dit moment is cash king, behalve op een spaarrekening

 • argentum

  Kan wel zijn, maar kan nu nog met fiat-geld zilver koper. Als zilver straks stijgt naar 150,00 of zelfs 1000,00 euro kunnen we rustig constateren dat de economie al naar de kloten is.@ron

 • Temp242

  Welkom aan de eurobonds einde september 2013, dit gaat hét begin van de Grote Collaps inluiden.

 • Temp242

  Wééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééég uit obligaties.
  Die gaan halveren tegen einde 2013.

 • John

  Ron, in dat geval zouden “veilige” fondsen als cocacola, pfizer etc relatief sterker stijgen dan andere, echter in de usa en japan is de stijging zeer breed. In Europa is geen over-liquiditeit die havens zoekt. Hier probeert men veilig te parkeren (duitse obligaties ed)

 • Temp242

  Klopt eigenlijk Beste Silvester, aandelen zakken ook wel eens 4/5/6%per dag.

 • Temp242

  …zoals spaargeld jatten van brave burgers hé Beste Argentum. Ik heb het tijdens mijn vakantie nog over gehad. Reactie, oemp bah poeh…

 • argentum

  John, komt omdat de eurolanden géén euro’s mogen bijdrukken, die moeten het op een andere manier zien te regelen.@John

 • Temp242

  Beste Ron, klopt, de vermogenbeheerder(een grote) waar ik afgelopen week een gesprek mee had bevestigde mij dat ACTUEEL de echt vermogende klanten die echt puur in cash willen blijven en masse in de dollar zitten. Klopt als een bus. Maar hou er rekening mee dat de dollar even snel valt als de euro gaat vallen. Voor alle duidelijk, voor eens en altijd: de euro valt eerst.

 • Silvester

  Vind het zakken van het zilver nog reuze meevallen.

 • John

  In een globaliseerde wereld kan nieman zomaar de munt devalueren. Hooguit bespoedigen door rare maatregelen

 • argentum

  Temp242, bedankt, jij ziet het ook. Zilver gaat nu héél hard naar beneden, denk dat ik nog ff wakker blijf en toch maar bij koop. Afgelopen vrijdagen was het steeds raak, maar nu wel heel hard. Dollar, Yen en Euro komen echt wel in het Weimair tijdperk terrecht. Ik hoop dat iedereen zich een beetje heeft ingedekt.@Temp242

 • ron

  waarom wakker blijven? de prijs staat het hele weekend toch vast?

 • Temp242

  Ook jij bedankt Maat.

 • ron

  John, misschien vinden de euro bezitters de dollar toch veiliger en beleggen in de amerikaanse beurs?

 • Temp242

  Beste Edwin, goud 300 zilver 3 So What???
  Denk in ounces NOOIT in euro’s.

 • Temp242

  Beste Snel,
  Doordenkertje:
  Wat gaat Fantasieland doen als GB beslist (en al lang moest gedaan hebben!) om het pond te devalueren?
  Wel dan komt het marsmannetje van Fantasieland op een Blauwe Maandag verkondigen dat de euro met (tenminste)20% dient gedevalueerd te worden, in de veronderstelling dat de spaargelden van de burgers nog niet geconfisceerd zijn.

 • John

  Argentum, inderdaad alle gedrukte yennen en usds gaan naar de beurzen aldaar. Maar nauwelijks euros

 • Edwin

  En… het is weekend geworden met een eindprijs van $1477 per ounce.
  Zo te zien gesloten op de laagste waarde. Ik gok op een verdere daling en wacht nog even met bijkopen….

  wat zijn de overige meningen?

 • ron

  Fysieke vraag is enorm en stijgt alleen maar bij goedkopere prijzen, je koopt immers meer voor je euro:)
  Ook al is de prijs 3 dollar, als de leveranciers uitverkocht zijn bepaald de zwarte handel de prijs.

 • Temp242

  Weer Raak Beste Argentum
  Google Plunge protection team.
  Die rakkers doen dit quasi dagelijks en dit sinds 2007/2008.
  Mochten de beurzen echt de economische realtiteit volgen dan zaten we nu (terrecht!!!) in een Weimair tijdperk.

 • argentum

  John, alle dollars en yen’s die momenteel worden bijgedrukt gaan rechtstreeks de beurs op. Geen een arbeider 10 dollar en hij koopt brood, geen een bank/bedrijf 10 dollar en hij gaat ermee op de beurs. Al dat bijgedrukte geld heeft geen enkele invloed op de werkelijke economie, maar gaat rechtstreeks naar de banken/bedrijven. vandaar dat die Dow-Jones zo hoog staat.@John

 • Silvester

  Hoe is het eigelijk met de bitcoin bubbel jongens???

 • Snel

  @Gordijnen

  re Wie zijn hiervan de opkopers en waar komt dat geld vandaan?

  Niet zo moeilijk lijkt me.
  Je koopt 2e hands goud voor weinig smelt het om en verkoopt het voor veel.

 • Temp242

  Probeer de komende dagen/weken maar eens fysiek spul te kopen aan deze bradeerprijzen.Veel geluk.

 • ron

  Aziaten en CB’s zijn natuurlijk ook hartstikke dom om die rommel in te slaan.

 • Gordijnen

  @Temp242

  Dank je Temp242.

  De laatste jaren zie ik overal winkels die edelmetalen inkopen.

  Bevolking levert vrijwillig hun oude sieraden in, mooier kan je het niet hebben.

  Wie zijn hiervan de opkopers en waar komt dat geld vandaan?

  1 Hele rijke mensen, die zo dom zijn dat ze zoveel geld hebben verkregen en nu in een bodemloze put storten. Edelmetalen

  2 Hele rijke mensen, die dicht bij de geldpersen zitten, die weten dat valuta’s hun waarde gaan verliezen.

  Voordat wij het weten is het spel voorbij.

 • argentum

  nee joh, euro gaat kapot. misschien niet vandaag of morgen maar gaat wel gebeuren, samen met de dollar en yen.@Temp242

 • Snel

  @RB

  Dat met die bijen is niet zeker.
  Aan de andere kant van de evenaar hebben ze geen last.

 • Temp242

  Raak argentum, maar een oorlog als dekmantel.

 • Temp242

  Oei beste John, dan ken je het hedge fonds Dexia nog niet, als die afgaat het je direct hét Leman Brothers event van Fantasieland. Gewaarborgd dan nog door de Belgische Staat.
  Hoe gek kan je het maken?

 • Snel

  Deze moet geplaatst worden.
  Ik volg Schmull al een hele tijd, en ik ben ervan overtuigd dat hij het bij het rechte eind heeft.

  http://schmullstrategie.nl/2013/04/tip-van-rik-hefboomwerking-is-een-schone-verleidster/

 • Temp242

  Raak Beste RB, alleen dé vraag nog:hoelang nog?

 • John

  Er stroomt geen Eur richting nikkei en dowjones, de hoge standen daar komen grotendeels vanuit hun eigen valuta omdat ze zelf bang zijn voor inflatie. Aandelen zijn een goede hedge tegen inflatie

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  @ Temp242

  Even optellen:
  – Oorlog in Afrika
  – Oorlog in het Midden-Oosten
  – Een aanstaande oorlog tegen Iran
  – Een aanstaande oorlog tegen Noord-Korea
  – Een griepepidemie in Nederland (de langste in 20 jaar en nog steeds niet voorbij)
  – Een hernieuwde vogelgriep in China
  – Een nog immer voortwoekerende kernramp in Fukushima
  – Volkomen debiele kernreactors op uraniumbasis terwijl er ook zoiets is als thorium
  – Massale bijensterfte door Monsanto rotzooi
  – Stijgende voedsel- en energieprijzen
  – Een kunstmatige depressie in de VS en Europa
  – Amerika als Derde Wereldland met tientallen miljoenen mensen op voedselbonnen
  – De ongekende groei van hypotheekgaranties en voedselbanken
  – Enz. enz.

  Ik zal hier en daar nog wel wat vergeten zijn, maar het rapport van Homo Sapiens anno 2013 staat maar voor 1 ding – en da’s een dikke onvoldoende gemiddeld. Wij zijn echt een troep losers waar de rest van het universum op hun vrijdagavond alleen maar keihard om kan lachen. Denk wel dat onze kijkcijfers erg goed zijn, haha.

 • argentum

  @ron
  ik heb nog wel een boxje liggen.

 • Temp242

  Dank je Ron.
  Ja maar Beste Silvester, de Jappen moèten verkopen, anders waarschijnlijk terug een tsunami?

 • Temp242

  Och als ie de 25/20 nadert, is het een kwestie van tijd dat je er een nulletje achter kan zetten, in de veronderstelling dat de euro dan nog bestaat.

 • ron

  12

 • Silvester
 • Temp242

  Voila Beste Ron, dat wou ik net zeggen, copyright RB, was het 12of21KG RB?
  Tel uit.

 • Temp242

  Beste Gerard, volgens mij blijven de (europese) beurzen goed standhouden TOTDAT het europese spaargeld van de middenklassers op is.MVG.

 • Gerard

  Een totaal nieuwe tijdperk heeft zich nu dan officieel aangediend. Het is toch ook al een tijd lang voorspeld.
  Vooralsnog blijven beurzen heel goed standhouden. Sterker nog, veel van mijn aandelen noteren alweer een all time high. Hoe lang nog?
  Nikkei is al helemaal door het dolle heen. Veel EU en VS geld stroomt in de Nikkey, en de Japaners zelf waren als dollen goud en zilver aan het kopen.
  En goud gaat dan ook nog officieel door de grens naar een bearmarkt! (20%).

  Tja, het worden andere tijden…

 • ron

  Wisten jullie dat er in 1 kruisraket 1 hele monsterbox zit voor geleiding?

 • Temp242

  Oei, de 25 gaan we echt wel halen.
  Na de 25, misschien de 20 gaat het echt wel oorlog worden.

 • John

  RB wellicht heb je gelijk. Maar in een dalende markt kan het gevaarlijk zijn. Ik zou eerst de boel laten uitbodemen. Nadat de goudmarkt stabiliseert kun je altijd nog kopen.

 • Temp242

  Uitbodemen??? En dan vaststellen dat de markt op slot is?

 • Temp242

  OBO is één.

 • Temp242

  Ze moeten bijna gratis massa’s (fysiek)zilver kunnen inslaan voor hun honderden raketten.

 • Temp242

  Neen hoor Beste RB, JIJ wéét ook wel beter, oorlog komende???

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  We hadden deze week al wat goud bij willen kopen, maar dit is een onverwacht mooie Monopolykaart: ‘Een vergissing van de bank in uw voordeel, u ontvangt extra goud voor uw geld.’

  Ik mag die bankjongens wel. Meestal slijten ze hun leven als grijzig kantoorvulsel, maar nu bewijzen ze toch hun geld (en ons goud) waard te zijn.

 • John

  Rijke belgen heten Wallonen

 • Silvester

  Nou Temp dan koop ik voor mijn euro’s meer goud en zilver dan iemand dat vorig jaar deed.

 • Temp242

  Hola, neen hoor, de middenklasse, althans in België is er om de zogenaamde armen te dienen en rijken bestaan er niet in België.

 • John

  Temp,
  De midden klasse is juist de groep die gekoesterd en uitgezogen wordt door het fiat systeem
  De armen zijn er om de middenklasse te dienen
  De topklasse heeft geen nut voor hen

 • Temp242

  Beste voorbij, ben net terug uit vakantie, heb één week de Televaag moeten lezen, vertel mij wat.

 • Temp242

  Beste Silvester: goud kan in principe terug naar de 300 en zilver naar de 3.
  So what?

 • Temp242

  Deze komen er ook nog aan nét voor de Grote Collaps.
  Onze Grote Verhofstadt geilt er ook zo hard op.
  Hij die België uitverkocht.

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/04/12/eurobonds-deutschland-waere-der-groesste-verlierer-in-europa/

 • John

  Zodra de bankenunie een feit is zullen ING, DB en PB worden genationaliseerd. Wellicht ook n stel kleinere die niet echt van belang zijn. Degenen die dan nog cash hebben zullen in de beste positie zijn om weer boven jan te komen.

 • Silvester

  Jongens we zijn er nog lang niet hoor. De berichten zijn niet rooskleurig over de economie en toch krijgt goud flinke klappen. Dus ik denk dat het nog wel wat lager kan.

  We zullen het allemaal zien. Ik verkoop iedergeval geen gram goud. Sta trouwens nog lang niet in min. Het gaat iedergeval wel spannend worden.

 • voorbij

  @Lamberto

  Enige wat ik hoop te bereiken is aan te tonen hoeveel bullshit er op internet staat zoals dat USA Watchdog dus als voorbeeld. Het is net alsof je bullshit detector niet werkt voor die 5 signalen die ik had opgenoemd over dat filmpje.

 • Temp242

  Beste Nico, juist.

 • Nico

  Dus omdat goud eindelijk eens richting kiest is de crisis voorbij, en gaat goud dus niet meer omhoog,dat maak ik op uit diverse reacties,maar dan moet je toch wel oogkleppen op hebben ,er is niets opgelost alleen maar verslechterd,meer dan een jaar geleden hebben er diversen gewezen op het feit dat goud tussentijds een scherpe daling naar 1200$ en zelfs 700$ kon gaan maken,obligaties zijn linker dan goud om te bezitten en dat wil wat zeggen,maar goed spreiden blijft belangrijk,in een crisis is er niets stabiel,dat hebben we afgelopen week weer kunnen zien,en grondstoffen algemeen dalen behoorlijk de laatste tijd dat beloofd geen goed economisch nieuws de komende tijd.

 • Temp242

  Beste John, je verwart de middenklasse met de rijken.
  Mijn Goede Oude Wijze Vader zei het me al in 2000:”Beste Zoon, Fantasieland is uitgevonden om de middenklasse uit te roeien (zonder oorlog), oorlog volt daar wel op, is de wet van oorzaak en gevolg. Hebben die onverlaten per direct ook dé zondebok gevonden.

 • Andreas

  Beste Seppel
  Waarom altijd mijn naam als er iets gehaald kan/moet worden? Je was bijna mijn favoriete Belg en je hebt dat helemaal verknald. Mensen maar ook Belgische Seppelen die mij als sociale dienst zien wens ik bijna een val van een Vespa toe. Ik hoop maar dat je geen advertentie zet in het Roze Gazetje. Zo een advertentie van gratis af te halen.
  Mvg

 • John

  Bankenunie is HARD nodig om de zombiebanken te laten omvallen.
  De USA heeft Japan sinds 1989 verteld dat ze t fout doen. En nu doen ze hetzelfde.
  Europa lijkt op weg om deze fout niet te maken. Probleem is dat wwarschijnlijk de rijke burger geknipt gaat worden om de armen te redden. Geen probleem, de rijken zijn niet voor niets rijk geworden. Die zetten hun schouders eronder en beginnen opnieuw met wat ze nog hebben. Hoe dan ook, in dat geval is cash KING

 • ron

  De beslissing is aan het volk, blijven we makke schapen en maar betalen of branden we vannacht alle bankfilialen af met den haag erbij, stemmen op pvv en weg uit die euro, als wij uitstappen geeft dat een kettingreactie.

 • John

  Nog n paar jaar… Dan heb ik ook n vleespet. Spaart wel shampoo en t milieu…
  Ron: klopt, daarom heb je EM nodig als verzekering.
  Maar het is goed mogelijk dat Europa deze keer de dans ontsnapt

 • Temp242

  Of…Beste Gordijnen… wat u zelf doet, doet u beter. MVG.

 • Gordijnen

  Rehn wil snellere invoering bankenunie.

  Voordat je het weet is het euro sprookje voorbij. Of zit er een luchtje aan.(Zalm)

  Geef mij maar tastbaar bezit.

  Casino is iets meer voor fiatmoney aanbidders.

  Deze fiatmoney aanbidders zagen de crisis niet aankomen, maar zien wel het herstel.

  Wat mij betreft kan ‘Voorbij’ weer gelukkig gaan slapen.

  Probeer mij niet te redden, kan ik prima zelf.

 • Lamberto

  @Voorbij#16

  Beste Voorbij,

  De inhoud van uw betoog heeft mij volledig overtuigd van u kundigheid en intelligentie.
  =======================================================

  Voor de goede orde verwijs ik u nog even naar de inhoud van Lamberto 12 april 2013 op 20:04 | #1
  Misschien komt daar een zinsnede in voort die u op het lijf is geschreven.
  Daar het niet mijn gewoonte is om energie aan warhoofden te verspillen, lijkt het mij verstandig om de discussie hierbij te beëindigen.

  Op sommige Weblogs noemen ze iemand die wartaal uitslaat een “trol”.
  Lijkt mij ook op u van toepassing.

 • Temp242

  John, het is wel headbangen geweest met een kale kop, moet je eens proberen, krijg je gegarandeerd een hernia of vijf van!

 • Temp242

  Dus een reset Beste Ron, misschien is een oorlog een beter alternatief?

 • ron

  John,
  Remember, in de K winter is cash KING
  .
  Als de eenheid het overleefd misschien wel ja, moeten ze niet met een nieuwe munt komen met zo’n omrekenkoers waarmee de schuld wordt afgelost.

 • Temp242

  Beste John, mijn Samsung is een gevallen met het headbangen van volgend liedje.
  Geen enkel probleem, klein krasje, zo moet het.
  Als pauze (ook naar voorbij toe) hier het liedje:

  http://youtu.be/ZM2eOuQyovs

 • John

  Gvd net=niet… Stomme ipad

 • Temp242

  En verder uit alle respect en zeker NIET uit provocatie,want jij hebt mij ook niet geprovoceerd en dat meen ik, mocht je een bankmedewerker zijn of aanverwant zijn RUN !
  Ik meen dit, men gaat wat meemaken, de bankiers gaan als bosjes uit de ramen springen, niet dat ik dat erg zou vinden, maar ik wens het jou in elk geval niet toe, je hebt wel eens integer in je.MVG.

 • John

  Ik ben te groen om steeds nieuwe prullen te kopen. Deze ipad-1 is al n paar jaar oud dus het zal niet lang meer duren. Maar dan koop ik n surface-pro. Heb ik ns wat mee geprutst en dat is pas echt n computer waar je net alleen mee kunt browsen en spelen maar ook serieus mee kunt werken. Wordt tijd dat ik deze apple prul ns van de keukentafel laat vallen :-)

 • Temp242

  Nogmaals @voorbij; onderschat die ‘jackass’ vooral niet.

 • Temp242

  Potverdomme, straal vergeten Onze Beste Gerard te bedanken voor zijn bijdrage aan het bovenstaande artikel. MVG.

 • voorbij

  Lamberto :
  @Voorbij
  Beste Voorbij,

  Wat is er volgens u onwaar in de door mij geplaatste video.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Lt2ezDsGz0w

  Nou vooruit ik zal eens de eerste minuut luisteren en hier opnoemen wat mij opvalt:

  1. In de titel van de video staat ‘blabla chaos is COMING’. onmogelijk om te zeggen of dat waar is, dikke fearmongering bullshit natuurlijk dit. klassieke methode die we veelvoudig terugzien

  Start de video

  2. USA watchdog nou klinkt veel belovend hoor watchdog ? ze watchdoggen niks ze zijn een f’ing radio station… net zoiets als dat de federal reserve niet federal is ofzo… dat trouwens ook zo’n kansloos argument dat je wel eens hoort

  3. nou hier komt het een PHD wordt introduceert dat moet slim gaan klinken hoor nou ik wacht met smart…. een EZEL met een goudzakje en ik hoor een één of andere oude gast gedag zeggen achter een goedkope microfoon die waarschijnlijk naakt op de bank zit ofzo met een chipzak naast em …. ‘jackass’, PHD quality!

  4. nou ze gaan praten… oh ja hoor eerste wat ze opnoemen is de standard punchliner ‘QE is evil be afraid they are gonna exit de dollar OMGWTFBBQ?’ om de luisteraars hooked te hebben wat gaat de PHD man zeggen spannend heur?!

  5. nou daar komt ie hoor… hij noemt het meest voordehand liggende wat de meeste mensen weten want ja dat was op het nieuws: de lehman brothers was failliet gegaan… hiermee zorgt ie ervoor dat luisteraars denken ‘oh ja hihi dat klopt dat weet ik nog goh hij is slim joh’… nou vervolgen we.. hij concludeert, kwaliteits PhD’er dat hij is, direct hieruit dat buitenlanders puur daarom wisten dat de ‘US banking is dead’ nou omdat mongolen naar zijn channel luisteren zegt ie het nog eens oh wat schokkend nee wacht hij spelt het want ja jullie luisteraars zijn nogal dom hoe spel je ‘dead’ ook alweer?

  minuut voorbij

 • Temp242

  Laat ons lekker gieren en plezieren zo ergens rond het jaareinde Beste RB.

 • Temp242

  Koop een samsung Galaxy.

 • John

  Net=niet… Stomme ipad

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  Ik vind voorbij wel lollig. Goud ploft in elkaar en hij gaat zitten brullen van het lachen om al die zogenaamde goudsukkels die zwaar hebben ingekocht. Alleen vergeet hij/zij/het even dat het niemand ene moer kan schelen wat de tegenwaarde in dollars is.

  Typ nog eens wat gemeens, voorbij. Kan niet wachten. ;-)

 • John

  Remember, in de K winter is cash KING
  Ik heb 10% van mn knopen in EM, als verzekering als alles crasht.
  Het ziet ernaar uit dat Europa stabiel blijft en dat Japan en de USA door hun bijdrukken een vlucht richting Europa gaan veroorzaken. Op RTL zeggen ze dat ze de valuta oorlog winnen, maar dit is enkel korte termijn denken. Ze gaan inflatie importeren en daar wordt de bevolking slachtoffer van. Na enige tijd zijn ze terug bij af. Anyway, de waardevermindering van mn metalen betekent dat mn overige 90% vermogen er beter bij ligt. Metaal is een verzekering en net een belegging. Als je wilt speculeren met dat spul moet je de papieren handel in. Is makkelijer.

 • Joop

  ik vind dat ‘omg ze hebben bijgedrukt’ argument ook zo zwak he
  dat is net zoiets als zeggen dat de timmerman spijkers heeft gebruikt

  Sorry hoor maar dit vind ik een argument van een kleuter
  Hier ga ik niet op in, de groeten

 • Temp242

  Raak Joop, genoeg aangehaald hier, denk in ounces nooit in euro’s.

 • Joop

  @Voorbij
  Wat boeit het dat ik EM heb gekocht. Ik was niet van plan het te verkopen, dus de huidige papierprijs boeit me niets. Ik zit al genoeg in die papieren beloftes met mijn pensioen, hypotheek etc.

  We zullen nog wel zien of er niets kapot gaat, als straks spaargeld wordt gebruikt voor de bailin van omvallende banken. Dat centrale banken met uit niet gecreëerd geld de indexen omhoog pompen, en met naked shorts EM onderdrukken. Ik heb geen vertrouwen in een goede afloop.

 • Temp242

  Verklaar eens nader voorbij?

 • voorbij

  Temp242 :
  Niet echt lang meer beste Joop. Het feit dat spaargeld mag/kan/moet gebruikt worden om fantasieland in zijn waan te laten zegt al genoeg me dunkt.MVG.

  in een één of ander verweg eiland dat 0 invloed heeft op de rest van de wereld

 • Temp242

  Beste voorbij, vertel ons eens iets over derivaten.Met dank.

 • Lamberto

  @Voorbij

  Beste Voorbij,

  Uw reacties lezende doet mij denken aan een gestreste bankmedewerker die voorovergebogen staat te wachten om door zijn oh zo intelligente bankdirecteur met een harde trap naar buiten richting UWV gezonden te worden.
  Laat eens iets zinnigs over de huidige situatie horen.
  Wat is er volgens u onwaar in de door mij geplaatste video.
  Ga er dan meteen ook vanuit dat de meesten hier geen edelmetalen voor de winst hebben gekocht maar uitsluitend om hun spaargeld veilig te stellen.
  Dit laatste is voor sommige intellectuelen schijnbaar moeilijk te begrijpen!

 • voorbij

  Joop :
  @voorbij
  5 jaar na het toppunt van de crisis, of na 5 jaar nog steeds geen resultaat in het bedwingen van de crisis. Hoeveel duizenden miljarden zijn er de afgelopen 5 jaar al bijgedrukt ? Of moet ik triljoenen zeggen ?

  ik vind dat ‘omg ze hebben bijgedrukt’ argument ook zo zwak he

  dat is net zoiets als zeggen dat de timmerman spijkers heeft gebruikt

 • Edwin

  @voorbij

  Je bedoeld dat de acties van FED ECB en zeker de laatste van de Japanse CB zo goed zijn dat die alle problemen oplossen? Enig idee wat Japan op dit moment aan het doen is?
  Net alsof de overige CBs daar tevreden over zijn… Nee dus.
  Je CB verafgoding is vermakelijk.

 • Temp242

  Niet echt lang meer beste Joop. Het feit dat spaargeld mag/kan/moet gebruikt worden om fantasieland in zijn waan te laten zegt al genoeg me dunkt.MVG.

 • voorbij

  Joop :
  @voorbij
  5 jaar na het toppunt van de crisis, of na 5 jaar nog steeds geen resultaat in het bedwingen van de crisis. Hoeveel duizenden miljarden zijn er de afgelopen 5 jaar al bijgedrukt ? Of moet ik triljoenen zeggen ?

  wat boeit het dat ze wat hebben bijgedrukt

  het heeft gewerkt, niks is kapot gegaan. alles kribbelt gewoon weer omhoog

 • Joop

  @voorbij
  5 jaar na het toppunt van de crisis, of na 5 jaar nog steeds geen resultaat in het bedwingen van de crisis. Hoeveel duizenden miljarden zijn er de afgelopen 5 jaar al bijgedrukt ? Of moet ik triljoenen zeggen ?

 • Joop

  @Temp242
  Hoezo, kan het blikje niet meer over de weg getrapt worden ?

 • voorbij

  Joop :
  @Voorbij
  Niet te snel oordelen he, de winnaar is pas bekend als de finish bereikt is.

  ik denk dat het veilig is om te zeggen dat na 5 jaar na de toppunt van de crisis. de currencies van de centrale bankier sterker dan ooit ervoor staan en dat ze hebben bewezen van hun kunnen om het geldsysteem stabiel te houden

  ik weet niet hoelang jij wilt wachten maar tijd is een kostbaar iets

 • Temp242

  en die loopt dit jaar ten einde beste Joop. Het moet wel.Mvg.

 • Joop

  @Voorbij
  Niet te snel oordelen he, de winnaar is pas bekend als de finish bereikt is.

 • ronaldw

  Ach, een voorbij wil wel eens steken. Doet een beetje pijn, maar de bijen schijnen uit te sterven. Gaat allemaal weer voorbij dus.

 • Temp242

  Voorbij kan uiteraard gelijk hebben én krijgen maar welk immens risico neem je tegenwoordig om spaargeld te hebben bij een bank. De ministers waarschuwen je zelfs al.Eerlijker kan echt niet voor een politieker hé. Spaargeld kan/mag en moet zelfs gebruikt worden om een casinobank recht te (kunnen) houden,excuseer me, maar dit is écht wel de wereld op zijn kop, of zoals ik al eerder stelde: de overheden én de banken weten niet meer van welk hout pijlen te maken. Het beste wat fantasieland kan overkomen de komende maanden is een oorlog.

 • Temp242

  Gaat nog héél leuk worden met de Italianen, die hebben tenminste écht het spul in handen en gaan het heus niet weggeven, idem dito voor Cyprus(hoop ik)…

 • voorbij

  volgens mij begrijpen de meeste hier niet dat die gewoon een cyclus is en dat we nu weer een nieuwe ingaan waarin pms tanken en standaard markten stijgen

  jammer voor jullie: geen reset

  de centrale bankiers weten wel wat ze doen, die gaan jullie echt geen ‘golden ticket’ zo makkelijk overhandigen

  tot over 20 jaar alvast, dan open ik zo’n radio op de toekomstige youtube en schreeuw ik OMG BE SCARED TURN YOUR LIGHTS OFF SHIT COULD HIT THE FAN ANY MOMENT NOW als ik het mag extrapoleren

  centrale bankiers: you win
  bloggers: you lose

 • Temp242

  Vraagje, waarom waarderen de fransozen goud?
  Omdat ze héél veel goud(fysiek) nodig hebben om hun land en BNP Paribas recht te houden, of ze moeten elk half jaar een land met een echte goudvoorraad dixit Libië/ Mali binnenvallen onder het mom van ‘we brengen de demo(N)cratie.

 • Temp242

  Ha die Beste RB, de man die me leerde linken,fijn je nog eens te lezen!MVG.

  http://www.marketupdate.nl/nieuws/goud-en-zilvermarkt/wikileaks-cables-frankrijk-over-herwaardering-van-goudvoorraad/

  Onderschat vooral die kl**** fransosen niet.

 • seppel

  Goed Daan, iedereen een zilveren muntje donneren voor het jaloerse mokkel, wel af te halen bij ANDREAS !

 • voorbij

  van wat zou ik volgens jou jaloers moeten zijn? je negatieve rendement de laatste 2 jaar?

 • Ron

  Gekocht op 1900 zeker, veel te laat natuurlijk en verkoopt nu weer op de bodem met verlies.

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  Je komt inderdaad over als een jaloers mokkel, voorbij. Zit je wat dwars?

 • DaanW

  Laten we een collecte houden voor deze jaloerse sloeber. Iedereen een zilveren munt doneren s.v.p. Help voorbij de bijna voorbije winter door.

 • voorbij

  DaanW :
  @ voorbij
  Wie zich brandt moet met z’n billen op de blaren zitten. Maar ik zit lekker met m’n munt op de goudbaren, haha. Heerlijk comfortabel.
  Maar zeg ‘ns, jaloerse mop, niet op tijd ingekocht? Hmm?

  niet op tijd ingekocht?

  last time i checked de prijs is het laagste in 2 jaar en extreem zwak

 • voorbij

  greetjes :
  heeft iemand een theorie over de timing? The end of the world as we know it, volatiliteit g&z, paniek in de wereldeconomie en dit alles gecombineerd met het aflopen van 100-jarig contract FED in dec 2013?? The creature of Jekyll Island?

  sjongejonge komt greetjes met wat fearmongering hoor

  doe eens je research naab, er is geen 100-jarig contract. het was een 20-jarig contract dat in de jaren 30 verandert is naar een zonder einddatum

 • DaanW

  @ voorbij

  Wie zich brandt moet met z’n billen op de blaren zitten. Maar ik zit lekker met m’n munt op de goudbaren, haha. Heerlijk comfortabel.

  Maar zeg ‘ns, jaloerse mop, niet op tijd ingekocht? Hmm?

 • greetjes

  heeft iemand een theorie over de timing? The end of the world as we know it, volatiliteit g&z, paniek in de wereldeconomie en dit alles gecombineerd met het aflopen van 100-jarig contract FED in dec 2013?? The creature of Jekyll Island?

 • voorbij

  DaanW :
  Zo te zien is het weer sale. Binnenkort eens lekker bijkopen.
  Bankiers, bedankt!

  Ga jij maar lekker op een plakje metaal zitten

  Terwijl de bankiers aan het surfen zijn, zowel op het strand in de bahama’s als op de markten

 • Ron

  Verkoop je edel en huil als de beurzen crashen, je geld op de bank weg is, je onroerendgoed halveert, je cash geld in waarde verminderd.
  Denk er aan, is de crisis voorbij? Gaat het goed komen?
  Nee??? Houden dat edel anders heb je op een maandag niks.

 • Temp242

  Voilà de post van Daan W is misschien wel de beste van vandaag en nog waar ook.

 • Temp242

  Verder nog even de post van Edwin lezen voorbij, dàt zijn feiten.

 • voorbij

  Edwin :
  @voorbij
  Ben je de laatste tijd geweest in de landen die “geholpen” zijn? complete bevolkingsgroepen zonder werk. Dat is een stabiel systeem? ROFL

  omdat ze dat verdienen

  “Every nation gets the government it deserves.”

 • DaanW

  Zo te zien is het weer sale. Binnenkort eens lekker bijkopen.

  Bankiers, bedankt!

 • Temp242

  Voorbij, ik wil hiermee alleen maar zeggen dat de lokale bankier evenveel verstand heeft van bankieren dan een centrale bankier, alleen dat de lokaal bankier denkt dat hij slim is, en de andere slim is maar bewust de boel naar de kl**** helpt. Begrijp je hem???

 • voorbij

  Temp242 :
  Liever wat Lamberto aanbrengt dan wat in de msm te vernemen valt.

  of je denkt gewoon zelf naar in plaats van ook maar naar iemand te luisteren
  die lui schreeuwen maar wat poep op youtube, wat mensen willen horen ‘EVERYONES GOING TO THE SHITTER GUYS YOU STILL GET A SECOND CHANCE SOON AFTER WE RESET’ blablabla

 • Edwin

  @voorbij
  Ben je de laatste tijd geweest in de landen die “geholpen” zijn? complete bevolkingsgroepen zonder werk. Dat is een stabiel systeem? ROFL

 • Temp242

  Voorbij, de link die Lamberto aangaf is wel van Jim Willie, DIT is heus géén debiel hoor.

 • voorbij

  lokale bankier != centrale bankier

  ik weet niet hoelang je op de fear mongering newssites rondsurft maar als je dat nog niet weet……………………………………………….

 • Temp242

  Liever wat Lamberto aanbrengt dan wat in de msm te vernemen valt.

 • Temp242

  Beste voorbij, zoals de lokale bankier zeker, mijn kl**** ja!

 • voorbij

  @Lamberto

  echt waar, luister je naar zulke debielen voor advies? leer je nou nooit wat? die lui voeden bullshit en je slikt het nog ook net als al die andere debielen die denken de wereld voor te zijn door youtube video’s te bekijken

  DOH

 • Thijs

  @gerard
  En wat wist Sprott wat wij niet wisten?
  Ik heb wel veel gehad aan je opmerking van de 1550 bodem op goud. Dat zette me aan het denken. Vanochtend direct actie op ondernomen en daardoor de daling van vandaag voor geweest. Erg handig dit forum zolang je zelf blijft nadenken en onderzoek doet.

 • Lamberto

  Nog even wachten en de boel in Amerika loopt op de klippen.
  De inhoud van de video is om stil van te worden!

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Lt2ezDsGz0w

 • voorbij

  ik moet zeggen kudos voor de centrale bankiers

  zij kunnen het systeem stabiel overeind houden en ze doen hun werk uitstekend

  nog niks ‘ernstigs’ is gebeurd in europa en zal ook niet gaan gebeuren

  de centrale bankier zijn geen ongeschoolde idioten zoals mensen hier denken, maar professionals van het hoogste kaliber

 • Snel

  @voorbij

  Auf wiederzien, goodby.

 • Snel

  Temp, jou reactie op mij staat boven mij? Leest wel een beetje maf.
  Met vriendelijke groet.

 • Gerard

  @Snel
  Duidelijk, voor de gek houden. Het hele systeem draait op vertrouwen. Vertrouwen in de valuta, politiek, economie, enz.

 • voorbij

  Alles voor niets geweest op dit blog

  fail

 • Temp242

  Misschien hier en daar interessante reacties op het artikel te vinden.

 • Temp242
 • Snel

  @Gerard

  Rutte en consorten rekenen echter op groei.
  Zijn zij nu zo dom of moeten wij voor de gek gehouden worden?

 • Temp242

  Het laatste snel.MVG.

 • Temp242

  Het is weer week-end, wat gaan die lui weeral bedisselen. Maandag zullen we weer iets zien.

 • Gerard

  Nu weten we ook meteen waarom Eric Sprott zijn eigen fonden PSLV en PHYS massaal heeft verkocht.
  De bodem is er helemaal onderuit. En hard onderuit.
  Ook olie en koper en andere commodities gaan hard onderuit. Reken maar dat de economie stil komt te vallen. Vooral koper is zo een duidelijke indicator.
  Of is het goud omlaag manipuleren om de YEN te redden? Wie weet. De Japanners zijn namelijk heel massaal goud aan het kopen.

 • ron

  Het huidige financiele systeem kent maar 1 einde.
  Je kunt sjoemelen wat je wilt maar als het over is is het over.
  Goed gezegd Lamberto, het geeft alleen maar kans om goedkoper in te slaan.

 • Lamberto

  Goud en zilver op de financiële glijbaan?
  ==========================

  Waarom hebben de meesten onder ons ook al weer fysiek edelmetalen aangeschaft.
  Volgens mij niet om er veel aan te verdienen, maar om onze spaarcenten veilig te stellen.
  Onze denkbeelden zijn gevormd door de onvoorstelbare puinhoop die bankiers en politici overal ter wereld van het geldsysteem hebben gemaakt.
  Als je niet beter weet ga je denken dat de deuren van gesloten inrichtingen zijn geopend en de medicijnen die rust in de tent brachten met de vuilophaaldienst naar de verbrandingsoven zijn gebracht.
  De resultaten zijn er dan ook naar.
  Voormalige communisten en ander opvreettuig hebben de laatste decennia hun kans schoon gezien om op illegale en criminele wijze aan de top van de macht te geraken.
  Volgens mij is er vandaag geen verandering in boven vermelde constatering opgetreden.
  Daarom is er voor mij ondanks de volatiliteit maar een artikel in de wereld welke deze orkaan van idioterie zal overleven, n.l. goud en zilver.
  Over een jaar of indien nodig een generatie komt alles weer op zijn pootjes terecht.
  Vergeet nooit het volgende, families met oud geld hebben ook door rustig te blijven veel troebele tijden overleefd.

 • zeewolf

  Moest ff dalen want cyprus gaat een hoop verkopen om schulden te verlichten. Resultaat: Lagere opbrengst, hogere schulden en de banken goud voor weinig. Dus kunnen ze de bevolking nog meer uitmelken. Boeventuig! En dat is dan wel legaal. Maffia kan hier wat van leren!

 • Ethan

  Zie dit, erg interessant!

  First Bitcoin, Now Gold: All Alternative Currencies Must Be Crushed

  http://www.zerohedge.com/news/2013-04-12/first-bitcoin-now-gold-all-alterantive-currencies-must-be-crushed

 • Silvester

  Er wordt echt geen goud verkocht door centrale banken hoor. Er wordt alleen maar fysiek binnengeharkt voor mooie prijzen.

 • Silvester

  Nou wat denk je Sebassol. De papierheren gaan short natuurlijk!

 • Silvester

  Ja Snel lekker vaag verhaal 10 miljoen ton goud! Dat is de wereld vooraad nog niet eens !!

  Die is 166,500 ton.

 • Sebassol

  Hoe kunnen goud en zilver nou zo hard zakken??? Consumenten vertrouwen VS is weer gedaald, winkelscijfers zijn weer minder en we zakken als een baksteen.

 • Snel
 • Sebassol

  Jeetje wat gaat de boel hard onderuit, dit heb ik niet eerder gezien sinds ik into goud & zilver ben.

 • Stafke

  Daar drink ik op!

 • ronaldw

  Gezond verstand aan een ieder toegewenst. Verdeel je vermogen als velen voor ons gezegd hebben in bijv. gelijke delen tussen cash, onroerend goed, goud en zilver en evt een verzameling of aandelen waar je verstand van hebt. Hou zolang je overtuigd bent in de toekomst/waarde van deze onderdelen, ze min of meer gelijkwaardig in stand. Laat je vooral niet gek maken, lees en verdiep je in alle onderdelen, maak je eigen keuzes en hou ze op gezette tijden opnieuw tegen het licht. Gezond verstand, evenwichtig beleid, geduld en helder zicht op je eigen illusies (zoals hebzucht) behoeden je voor veel ellende. Bedenk altijd dat de meerderheid van de mensen op de wereld niet de luxe problemen hebben zoal wij hier op dit blog om met goud en zilver bezig te zijn.

 • Temp242

  Dank voor je helder antwoord Seppel.

 • Temp242
 • http://www.loodprijs.eu/ Loodprijs

  Goud is technisch complete gesloopt nu het sub $1520 is gegaan, ook zilver staat op kraken als het onder de $26 gaat.
  Goud kan terug richting de $1200, maar heeft veel steuntjes tussendoor, zilver gaat gelijk naar de $20 sub $26.

 • bob

  De huidige daling van goud vanaf 1920 USD oz is niet meer dan een correctie in de bullmarket. Mede gedragen doordat deflatie hardnekkig blijft volhouden. Correcties gaan officieel nooit verder dan 20% vanaf de top en daar zitten we nu tegenaan.

  Of liever gezegd we zitten nu op -22%.
  Zo zie je maar weer wijsheden uit het verleden zeggen niest maar dan ook niets over de toekomst.

  Het einde is nog niet in zicht dit komt pas in het 3e kwartaal.

 • Seppel

  Philharmonikers aan 23,50……………..’t is solden………..nu het lef nog…………

 • Seppel

  Dat weet niemand Temp, heb ook pas met een vermogensbeheerder gesproken en die weten het evenmin. Als je aandelen koopt steek je de kop in de strop, met obligaties wordt je gegarandeerd afgeslacht, en het veilige spaarboekje is zowat het meest onveilige wat er is. Onroerend goed daalt in waarde en zal dat gegarandeerd de volgende jaren blijven doen, maar de restwaarde zal nooit nul zijn. Alhoewel, al eens een kijkje genomen in Detroit ?
  Dus muntjes kopen bij onze Rolf. Ik zit met mijn vinger aan de koopknop…….ja of neen, wachten of niet, moeilijk, moeilijk, moeilijk…….

 • Temp242
 • Temp242
 • Temp242

  Nog een klein vraag aan Beste Seppel: mensen met een vermogen boven het miljoen euro zouden toch best vastgoed kopen? Spaarrekening/aandelen zelfs PM zijn géén optie. Wat blijft er dan over voor de echte grote vermogens qua investering???

 • Silvester

  Ja de papierheren weten de knop goed te vinden!

 • Temp242

  Inderdaad Beste Seppel, Fantasieland is écht wanhopig aan het worden, als “leiders” het al als volkomen normaal beschouwen dat brave spaarders hun spaargeld mogen gaan ‘afgeven’ om bankcasino’s te gaan redden, tja… Dit gaat géén maanden meer blijven duren… Wat men ondertussen wel doet en vooral blijft doen is de prijs van PM’s zo laag mogelijk als kan gaan bashen. Kwestie van geen appetijt te krijgen voor PM. Ik kreeg laatst te horen van een toch wel grote vermogensbeheerder, dat mensen (met veel spaargeld) als een kudde (af te slachten) schapen hollen richting aandelen. Het zijn nu vandaag, nét deze mensen die de beurzen rechthouden, totdat deze gaat crashen, ik had een (mini)crash voorzien maart 2012, welnu het zal iets langer duren, maar de schade zal des te groter zijn, want deze midden of zelfs bovenklasse zal geen reserves meer hebben na deze crash.

 • Silvester

  Ja echt Deflatie. Ik kan steeds meer goud voor mijn euro’s kopen!

 • Seppel

  Aan dit tempo gaat dat heel snel zijn Temp.

 • Temp242

  Bodem van 25 dient eerst gehaald te worden. Daarna gaat het pas leuk worden!MVG.

 • Stafke

  Wanneer de beurzen dus gesloten zijn.

 • Stafke

  Ja Seppel, je zou haast blij zijn als het weekend is.

 • Seppel

  Nee, want dat blijft 5 cent teveel

 • John

  En dan hoef ik ze nog steeds niet

 • John

  Ik wacht wel tot ze weer op 5 cent staan

 • http://www.loodprijs.eu/ Loodprijs

  Waarom kopen jullie zulke waardeloze shitcoins?
  Koop dan gewoon tastbare munten bij Rolf.
  Die hebben al 6.000 jaar waarde…

 • Silvester

  Goed plan Dave.
  Dat zou een mooie prijs zijn om dan nog wat bij te kopen.

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  Wow, wat een actie op MtGox….
  De buy orders werden zo snel opgegeten dat zelfs de orders op 12 USD per bitcoin zichtbaar werden. Maar daar zit dan ook een blok van meer dan 40.000 koop orders.

  Ik ben echt heel nieuwsschierig tot hoe laag we gaan dit WE.

  PS: Als je dus een GTC koop order wil opgeven, kies dan iets meer dan 13 USD/BTC ;-)

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  @Ethan :)

 • Seppel

  Stafke, die vrijdagen zijn er teveel aan………

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  #Bitcoins

  En nu is de rest ook verkocht.
  Ik heb nu geen noemswaardige bitcoins meer.
  De actie vandaag is ronduit slecht.
  Elke order van enige omvang (>100 bitcoins) op de buy-side wordt opgegeten alsof het koekies zijn.
  Elke order van enige omvang op de sell-side blijft maar zitten en zitten.

  Dus nu maar wachten op een goede basing periode…

  Ter verduidelijking, er was bv een order van iets meer dan 6000 bitcoins op de buy side.
  Het was heel aardig om te zien hoe deze order willens en wetens opgegeten werdt. Er zijn heel berekenende sellers die net genoeg verkopen om dit soort orders op te eten zonder de koers flink naar beneden te jagen. Deze gast(ten) stoppen met kopen zodra de buy-order weg is. Dan laten ze de koers stabiliseren en wachten op de volgende buy-order van enige omvang. Rinse en repeat.

 • Stafke

  Een typische vrijdag dus.

 • Ethan
 • Dave

  Wat mij betreft mag goud helemaal terug naar $ 300,- per ounce.

 • DaanW

  Spaanend is spannend, uiteraard

 • DaanW

  Wat gaat er precies spaanend worden dan?

 • Silvester

  Gerard, het goud gaat nu door de 1550, dollar een ounce. Gaat wel spannend worden jongens!

 • Silvester

  Ja ik weet het jongens.
  Het is ook veel beter om meer kleinere prijzen te verloten.
  Maar dan worden er niet zo veel loten verkocht. Men geilt op het grote geld. Dat is de hepzucht van de mens.

 • Ethan

  @Silvester

  Het zou ook leuker zijn als ze in plaats van die mega jackpots 30 mensen blij maken met 1 miljoen.. of 60 met 5 ton..

  Maar Silvester, je hebt wel bijna 1 oz zilver gewonnen :)

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  @Silvester
  Behavioral psychology leert ons dat de meeste mensen gelukkiger zijn wanneer ze 30.000 euro per jaar verdienen en hun omgeving 25.000 euro per jaar dan wanneer men 40.000 euro verdient en hun omgeving 45.000 euro.

 • Silvester

  Van de week een straatje 1/5 loten gekocht.

  Tot mijn grote verbazing had ik het lot BG 027019, en de prijs viel op GG 027019.
  Ja dan baal je echt. op dit lot viel 5001,50.

  Wat denk je jongens??? De troost prijs 027019 valt 21,50 euro op.
  Ik denk dat ik maar niet meer mee doe. Ik hoef geen tonnen te winnen maar een troostprijs van 21,50 euro voor 6 cijfers is wel erg triest. Ze kunnen beter dan niks geven.

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  @Ethan

  MtGox is weer online (ik heb daar mijn account).
  Ik geloof niet dat de overheden of banken actief zijn in bitcoins, dat is imo gewoon paranoia.

  En zoals ik al gezegd heb, bitcoin is nog niet “done”. Daar zit nog genoeg leven in. Het is enkel voor dit moment dat ik verwacht dat de koers naar beneden zal gaan.
  Ik hoop op een dead-cat bounce gevolgd door een stabilisering op laag niveau.
  Dan kan er een basis gebouwd worden voor een herhaling van dit spelletje.

  Ter illustratie: kijk maar eens naar de piek en crash van ca 2 jaar geleden in bitcoins. Ik hoop op een soortgelijk patroon, al denk ik dat de consolidering nu een stuk sneller zal verlopen.

 • Ethan

  @OBL-Rien

  Mja, het staat nog steeds tientallen procenten hoger dan begin dit jaar. Het is gewoon een kwestie van afwachten wat er gaat gebeuren als Mt. Gox weer online komt. Zal dan wel even vette paniek zijn van een deel mensen dat perse weg wil.. maar het is eigenlijk alleen maar paniek. Fundamenteel gezien is er niks veranderd. Geen technische fatale fouten, geen regelgeving en overheden die de aanval inzetten, etc. (Alhoewel er geruchten rond gaan dat de manipulatie/aanvallen op alle exchanges tegelijk wel uit een bepaalde hoek komen, en dan heb ik het niet over speculanten)

  Interessant:
  http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1c57x1/no_bitcoin_is_not_dead_but_weve_got_some_work_to/

 • Stafke
 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  @Bitcoin

  Het chart pattern ziet er nu slecht uit. Imo had 100 usd als support moeten houden. Dat heeft het niet gedaan. De weg naar beneden is nu vrij.
  How low can it go?
  (Ja ik weet dat het tot nul kan gaan, maar dat verwacht ik nu nog niet)

 • Stafke

  http://trends.knack.be/economie/nieuws/beleid/griekenland-en-portugal-moeten-de-euro-tijdelijk-verlaten/article-4000277804921.htm

  Wat ik interessant vind is dat landen interne devaluaties doen, ja zelfs Duitsland, door lonen te matigen, en dit binnen de euro.
  Dit is toch ook een vorm van deflatie?

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  @Rn
  Re: Hyperinflatie of niet, een schuld van 200.000 op papier blijft 200.000 , daar kunnen ze echt geen 1 miljoen van maken.

  Dan reken je buiten de waard om. Daar wordt elke willekeurig bedrag van gemaakt dat de overheid wil. En daar heb jij als kiezer niets over te zeggen.

  Kijk naar het verleden, de gevallen waarin zoiets kon zijn puur incidenteel. De massa heeft nog nooit kunnen profiteren van hyperinflatie. Btw: het is paradoxaal maar waar: tijdens een hyperinflatie is er een geld tekort. Jij lijkt aan te nemen dat iedereen miljarden zal hebben. Niets is minder waar.

  Btw2: Vanochten op BNR: de lonen in de landbouw en horeca lopen terug. Niet op!

 • Janus

  @ Q&Q, 11 april 2013 op 00:55 | #6

  Het begrip ‘macht’ waar jij over spreekt is gebaseerd op angst en hebzucht. En dat geen macht.
  Ware macht heeft niets te maken met angst, bezit of het controleren van anderen.

  Ware macht ligt in het vermogen om zinvolle keuzes te maken. En daar is eigenlijk alles mee gezegd.

  Op het moment dat je afstand doet van dit vermogen, dus als je anderen voor je laat kiezen of denken, geef je jouw macht uit handen en ben (en voel je) je letterlijk machteloos. Vervolgens zul je alles doen (of laten ze je alles doen) om dat gevoel van macht terug te krijgen.
  Dit soort mensen zijn in wezen bang om hun vermogens te gebruiken en hobbelen vaak van de ene ‘leider’ of guru naar de andere. Zij geven hun leider macht, die er vervolgens mee doet wat ie wil. Een goed voorbeeld is Ghadaffi (of Mubarak). Op het moment dat het volk het heft in eigen handen neemt (hun macht terugneemt) stellen ze niets meer voor.

 • Rn

  Ik doelde eigenlijk op hyperinflatie.
  Nu een schuld aangaan van 200.000 , daarna volgt hyperinflatie waardoor je net zoveel euro’s in je portemonne hebt zitten als lires destijds, dan los je die woning zo af met dat flutpapier.
  Hyperinflatie of niet, een schuld van 200.000 op papier blijft 200.000 , daar kunnen ze echt geen 1 miljoen van maken.
  En die boete van 10% neem ik dan voor lief..wat zeg ik, ik lach en geef dan 20% fooi:)
  Je kent het gezegde, als niemand meer iets wil(hypotheken), dan moet je het juist doen.
  Het juiste moment prikken is echter moeilijk.
  Wellicht jagen ze wel EXPRES iedereen uit de hypotheken omdat ze weten dat die hyperinflatie er komt?

 • Lamberto

  @Rn#46

  Beste Rn,

  Als je een huis van € 200.000, – wilt kopen en ook € 200.000, – eigen vermogen in je portemonnee hebt zitten, dan is er als je het risico van de waarde vermindering van de aangekochte woning voor lief neemt niets aan de hand.
  Je moet echter wel in de akte laten opnemen dat je eventueel boetevrij op ieder gewenst moment af kunt lossen.
  Als je echter een lening voor dit bedrag aangaat en het is einde Euro, dan moet je maar afwachten welke valuta er voor in de plaats komt.
  De schuld kan dan ten opzichte van het nieuwe geld wel eens heel erg hoog worden.
  Bij inflatie kun je spekkoopman zijn, maar de meeste hypotheken hebben clausules waardoor vervroegd aflossen aan voorwaarden is verbonden.
  Houd er maar rekening mee dat de banken zich voor alle scenario’s hebben ingedekt.

 • Rn

  Maar aan de andere kant Lamberto, je hebt even hiervoor een link geplaatst met geweldige devaluaties van valuta in de geschiedenis.
  Waarom zou je geen huis kopen als je de schuld van 200.000 straks in je portemonnee hebt zitten.
  Het is OF einde euro OF eerst hyperinflatie in de laatste poging de schulden te minimaliseren?

 • Lamberto

  @Dave

  Beste Dave,

  Als je voornemens bent om een huis te kopen maar nu al weet dat de prijzen de komende jaren nog wel eens met 30% kunnen dalen, dan moet je toch ondanks dat de rente laag is je hoofd op een geweldige manier gestoten hebben waardoor er allerlei problemen tussen de oortjes zijn ontstaan.
  De tijd dat kopers alleen keken wat ze per maand konden betalen is voorbij.
  Ze staan weer met beide voeten stevig op de grond.
  Het wordt weer net als vroeger, 10 tot 12 keer de jaar huur is de aankoopprijs van de woning.
  Om het helemaal degelijk te maken moeten de kopers over minimaal 25% aan eigen vermogen over de aankoopprijs beschikken.
  De luchtfietserij moet maar eens afgelopen zijn!

 • Rn

  De bitcoin slachtoffers hebben nog niet door dat als er concurent coins bijkomen…uit het niets…dat de prijzen in elkaar zakken.
  De formule was goed bedoeld…als je het alleenrecht had gehad.
  Je kunt net zoveel andere virtuele coins aanmaken als dat je euro’s kunt drukken.

 • Dave

  @Dirk

  Erg lief van je dat je Gerard in bescherming neemt, maar ik begrijp het systeem volkomen hoor ik ben al ruim 12 jaar wakker. Daarom probeer ik mensen ook te waarschuwen om alleen fysiek goud en zilver aan te schaffen, de rest is toxic waste.

 • Stafke

  Het is natuurlijk wel zo dat ondanks de lage rentes, banken veel moeilijker een lening geven.
  100% van waarde huis leen je al niet makkelijk meer. Ze eisen eigen inbreng.

  Het is dus beetje paradoksaal, rentes waren nooit lager, maar banken deden nooit moeilijker.

  De huizenprijzen dalen gewoon door dalende vraag he, niemand die de gekke prijzen nog kan betalen omdat ze die grote leningen niet meer krijgen.

 • Dave

  @Gerard

  “Het gaat ALLEEN naar staatsleningen. En daar worden alleen de lopende verplichtingen van de overheid mee betaald.”

  Maar natuurlijk Gerard. Banken kopen staatsobligaties en daar doen ze niets mee. Hoe denk je dat ze aan een leveredge van 25 komen? Staatsobligaties zijn tier 1 kapitaal en kunnen dus in veelvoud uitgezet worden. Aandelen, derivaten leningen etc. etc.

  “Nog nooit in de geschiedenis was de hypotheekrente zo laag. En toch stijgen de huizenprijzen niet. Sterker, ze dalen hard, ondanks de toename van geldhoeveelheid!
  Zou dus sowieso niet mogen kunnen volgens jouw theorie.”

  Slap argument. Verdiep je even in de verscherpte hypothecaire spelregels van tegenwoordig en de rentestanden van 2000 tot 2008. Opblazen tot de max en dan de geldkraan dichtdraaien.. boom/bust…boom/bust

  “Maar als de centrale banken tegenwoordig de prijzen regelen, volgens jouw, waarom schroeven ze dan niet zelf de huizenmarkt omhoog?”

  Waarom zouden ze? In een depressie verdienen de aandeelhouders van centrale banken het meeste. Het uit niets verzonnen geld wordt omgezet in harde assets, producten die echte waarde vertegenwoordigen. Een zekere Rothschild heeft hier z’n vermogen aan te danken.

  Ik vind het vrij naief van je dat je nog in de waan bent dat overheden en banken het beste met je voorhebben.

 • Dirk

  en Dave, als je iets niet begrijpt kan je ’t Gerard ook gewoon vragen ipv onzin neer te pennen en wachten tot wijzen je educatief corrigeren….

 • Dirk

  Jouw is een bezittelijk voornaamwoord,
  Jou is een aanwijzend.

 • Gerard

  @Dave
  Dave: Overheid en banken (centrale planning) bepalen waar al dat vers gecreeerde geld naartoe gaat.

  Het gaat ALLEEN naar staatsleningen. En daar worden alleen de lopende verplichtingen van de overheid mee betaald.

  Dave: Als er goedkope hypotheekleningen worden verstrekt en HRA dan stijgen de huizenprijzen.

  Nog nooit in de geschiedenis was de hypotheekrente zo laag. En toch stijgen de huizenprijzen niet. Sterker, ze dalen hard, ondanks de toename van geldhoeveelheid!
  Zou dus sowieso niet mogen kunnen volgens jouw theorie.

  Maar als de centrale banken tegenwoordig de prijzen regelen, volgens jouw, waarom schroeven ze dan niet zelf de huizenmarkt omhoog?

  Ik sta versteld van je laatste opmerking…

 • Theo

  https://www.onlineseminar.nl/IEX/Watch.aspx?Id=2009ec36af4c466f8f45bbb27828acf0
  Willem Middelkoop nu
  20.15 Pauze hij gaat zo weer verder.
  gr
  Theo

 • Dave

  @Gerard

  “Prijzen omhoog te duwen? Alleen gebeurt het niet. De kern van het probleem.
  Vers gecreeerd geld heeft de huizenprijzen alleen maar “verlaagd”. Het bewijs dat prijspeil helemaal “los” staat van geldhoeveelheid. Alleen bij hoge economische groei kan dit met vertraging van minimaal 2 tot 3 jaar invloed hebben.
  Nu dus die hoge economische groei uitblijft, wordt de kans op die gevreesde deflationary collapse groter. CBs zitten hiermee geweldig in hun maag! Een niet op te lossen of te sturen probleem.”

  Overheid en banken (centrale planning) bepalen waar al dat vers gecreeerde geld naartoe gaat, er is geen vrije markt. Als er goedkope hypotheekleningen worden verstrekt en HRA dan stijgen de huizenprijzen. Als er geen hypotheekleningen meer worden verstrekt dan klapt de huizenmarkt in elkaar.

  “Naked shortselling gebeurt alleen op de commoditie markets. Heeft alleen tijdelijk invloed op korte termijn. Vraag en aanbod bepaalt uiteindelijk de prijs. Op de oliemarkt heeft men daarnaast ook nog extra opslagtanks om het aanbod te verhogen. Dit beinvloed de prijs. Maar ook werkt tijdelijk.”

  De prijs van olie wordt bepaald door de prijs van goud. Door goud te onderdrukken blijft de olieprijs laag. De prijs van olie bepaalt de prijs van andere mijnbouwprodukten en uiteraard voedsel.

  Niets is wat het lijkt. Alles wat je geleerd wordt is een leugen.

 • Lamberto

  Victoria Grant, 12, Hits Lecture Circuit To Explain How Canadian Banking Is A Fraud

  http://www.huffingtonpost.ca/2012/05/15/victoria-grant-12-canadian-banking_n_1518953.html

 • Lamberto

  “ALL WARS are BANKERS’ WARS”
  ======================

  Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
  Luister en kijk, aan u de conclusie!

  http://www.youtube.com/watch?v=mUvum75RDwQ

 • Ron

  Aanklagen die Nibud voor het oproepen tot een bankrun, regels zijn regels.

 • Gerard

  @Dave
  re. “Het vers gecreeerde geld kan niet alleen gebruikt worden om prijzen omhoog te stuwen, maar ook om prijzen omlaag te drukken d.m.v. naked short selling.”

  Prijzen omhoog te duwen? Alleen gebeurt het niet. De kern van het probleem.
  Vers gecreeerd geld heeft de huizenprijzen alleen maar “verlaagd”. Het bewijs dat prijspeil helemaal “los” staat van geldhoeveelheid. Alleen bij hoge economische groei kan dit met vertraging van minimaal 2 tot 3 jaar invloed hebben.
  Nu dus die hoge economische groei uitblijft, wordt de kans op die gevreesde deflationary collapse groter. CBs zitten hiermee geweldig in hun maag! Een niet op te lossen of te sturen probleem.

  Naked shortselling gebeurt alleen op de commoditie markets. Heeft alleen tijdelijk invloed op korte termijn. Vraag en aanbod bepaalt uiteindelijk de prijs. Op de oliemarkt heeft men daarnaast ook nog extra opslagtanks om het aanbod te verhogen. Dit beinvloed de prijs. Maar ook werkt tijdelijk.

 • Silvester

  Ja en we zijn er nog lang niet jongens!

  http://www.telegraaf.nl/overgeld/consument/21469640/__Nibud__Houd_contant_geld_achter_de_hand__.html

  Als je het nu nog niet snapt, dan leer je het nooit..

 • Rn

  Vreemde d-dos aanvallen op ING hoor.
  Afschrijvingen worden al 3 dagen WEL verricht maar BIJ schrijvingen niet.
  Straks krijgen hackers nog de schuld als ze volgende week falliet zijn:)

 • Ethan

  Bitcoin Crash Spurs Race to Create New Exchanges
  http://www.cnbc.com/id/100633793

  Eigenlijk alleen maar goed voor Bitcoin zelf. Maakt het geheel steeds sterker en stabieler dit soort groeiproblemen.

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  @stafke
  Re: Subsidiëren werkt ALTIJD marktverstorend.

  Net als belasting en wet en regelgeving.

 • stafke

  Of hoe de Nederlanders zich overleend hebben dankzij de fiscale stimuli.
  Subsidiëren werkt ALTIJD marktverstorend.

 • stafke

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/04/10/belg-vier-keer-zo-rijk-als-duitser-het-maar-hoe-je-de-cijfers-interpreteert

  http://www.standaard.be/krant/tekst/index.aspx?oDay=10&oMonth=4&oYear=2013&articleid=DMF20130409_00535170

  De Tweede link geeft het volledige artikel, het eerste bedenkingen.
  Maar in het tweede artikel zie je dus het grote “probleem” van de Nederlanders.
  “Een modaal Nederlands gezin torst met 89000eu de HOOGSTE schuld in de eurozone”

  In de verhouding schuld/inkomen zitten de Nederlanders op eenzame hoogte: 194,1%!!!

 • stafke
 • Lamberto

  De prijs van koophuizen zit op de glijbaan.
  Wat heeft dit voor consequenties voor de banken die hypotheken hebben verkocht.
  Vooral doordat veel huiseigenaren tot over de top in de schulden zitten en bij eventuele verplichte bijstorting van margin acuut in de problemen komen.
  Wordt in Nederland bij verdere daling van de prijzen en het eventueel verplichten aan banken om de verstrekte leningen tegen de echte waarde in de boeken op te nemen, ook een “bad bank” opgericht.
  Ik hoop het niet, want dan wordt de belastingbetaler weer voor het karretje van die oh zo slimme en geleerde bank boys gespannen.

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bouwen-wonen/cijfers/extra/huizenprijzen-visualisatie.htm

 • Ron

  Lamberto,
  Kijk, dat is nu interressant….goud stijgt niet..valuta daalt:)
  Euro next.

 • Lamberto
 • Lamberto
 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  @Dave
  Absoluut.

 • Dave

  @OBL-Rien

  Goud en zilver is toch ook barter… Het zijn grondstoffen nietwaar?

 • Ethan

  http://www.pcworld.com/article/2033809/bitcoin-volatility-caused-by-surge-in-demand-slow-software.html

  “Mt. Gox has spent an “enormous” amount of money on new servers for its bitcoin trading engine. Already, the exchange uses servers with 64GB of RAM each, but it hasn’t been enough to keep the site running perfectly. The new servers, which have solid-state drives for faster data input and output, are due to arrive from the U.S. soon, he said.”

  [..]

  “The exchange has also been recently contacted by major server manufacturers who supply technology to the largest banks in the world, Gay-Bouchery said. The companies said they can solve Mt. Gox’s trading woes.

  The code for Mt. Gox’s trading platform would have to be changed to accommodate new hardware, but it would give the exchange a trading platform comparable to that of a bank, lending more stability, Gay-Bouchery said.”

  Het is eigenlijk geweldig dat zo’n exchange voor een virtuele munt al moet gaan opschalen naar echt “big iron” zoals “echte” banken gebruiken. :-D

 • Ethan

  @OBL-Rien

  Nee, ik denk dat het gewoon een boel nervositeit was i.c.m. instant selling, trade engines met vertraging of die niet meer werkten + manipulatie. Er werden naar het schijnt ook een hele boel kleine orders naar de trade engine gestuurd om deze vast te laten lopen en om zo paniek te doen ontstaan.

  Erg erg boeiend om te zien hoe zo’n financieel systeem aan het groeien is, ook al is het met horten en stoten.

  Gezien de groei in accounts e.d. is dit echt niet voorbij na gisteren. :)

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  @Ethan
  Wow, 20.000 accounts per dag.
  Dit is nog lang niet over……

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  @Dave
  Re: De vrije markt is heilig en de vrije markt heeft bepaald dat goud en zilver het geld is.

  Sorry Dave, maar dat is natuurlijk onzin. Een vrije markt betekent dat alles vrij is. Ook de keuze wat er als geld gebruikt wordt. Een vrije markt bepaalt juist niets.

  Je bedoelt natuurlijk dat veel mensen in een vrije markt het liefst goud of zilver gebruiken. Maar eerlijk gezegd betwijfel ik dat ten zeerste. Ik denk dat in een vrije markt veel meer in barter verhandelt zal worden dan in zilver of goud.

 • Ethan

  @OBL-Rien

  Zie deze ook, statement van de Mt.Gox exchange over wat er gebeurt is:

  https://bitcointalk.org/index.php?topic=172944.0;topicseen

  Wat een bizarre schommelingen.. van 130 naar 65.. naar 140 etc. etc.
  Kon met wat koop/verkoop timing gelukkig nog mijn aantal BTC laten groeien zonder extra inleg. :)

 • Dave

  @Gerard

  Inderdaad, de Austrians stellen dat de economie bepaald wordt door individuen en hun individuele wensen. Er is dus een kleine overheid en weinig belasting zodat elk individue grotendeels kan bepalen welke producten en diensten voor hem noodzakelijk zijn. De vrije markt is heilig en de vrije markt heeft bepaald dat goud en zilver het geld is. Alleen het gespaarde geld mag weer uitgeleend worden om economische groei te bevorderen.

  De collectivisten doen aan centrale planning. Overheid en banken bepalen wat elk individue nodig heeft en wat het mag kosten. Er is continue nieuw geld nodig om kunstmatige economische groei te creeeren. De belastingen zijn extreem hoog en de burger heeft dus nauwelijks invloed op de prijzen van goederen.

  Het vers gecreeerde geld kan niet alleen gebruikt worden om prijzen omhoog te stuwen, maar ook om prijzen omlaag te drukken d.m.v. naked short selling.

  We leven dus al ruim 40 jaar in een kunstmatig gecreeerde NWO wereld en het einde komt rap dichterbij.

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  Interresante dag voor bitcoins.
  De enorme correctie is op zich niet verrassend, iedereen die dat niet zag komen woonde waarschijnlijk op mars :)
  Het is bullish dat de weerstand op 100 USD (Bitcoins worden in USD verhandelt, vergeet de EUR) gehouden heeft. Het is ook bullish dat het volume in de drop toenam, en bleef stijgen in de bounce.
  We staan nu weer rond de 170-175 en we zien een consolidatie hier. Rising bottom, dus wellicht dat we binnenkort weer richting 200 gaan.

  Ik denk dat het nog niet over is. Ik ben wel heel nieuwschierig hoe dit nu verder gaat. Mijn order voor de volgende verkoop op 384 blijft voorlopig staan. Kopen doe ik voorlopig nog niet.

 • Gerard

  Laat ik het dan anders zeggen.
  Als je snachts wilt kijken en je vervangt de nachtkijker door een lasbril, dan zie je niks.
  Als je wilt weten hoe het wegennet eruit ziet, moet je niet naar de scheepvaart kijken.
  Als je dan ook nog het keyiaans systeem door een Oostenrijkse schoolbril gaat bekijken, dan zie je ook niks.
  :)

 • Gerard

  @Edwin
  Ik denk wel. Je ziet dat alles invloed op elkaar uitoefent. Dan zal je al die effecten mee moeten rekenen. Je ziet verschillen, en daar zijn dan ook weer verklaringen voor.

 • Gerard

  @Q&Q
  Je vergeet erbij te zeggen dat macht juist toeslaat TIJDENS een machtsvacuum.
  Het totaal politiek stuurloze Duitsland van de jaren 20 bijvoorbeeld.
  Het machtsvacuum zien we nu heel sterk in Italie en Griekenland.

 • Edwin

  @gerard #5
  Ik weet het, moeilijk he, zo’n abstract denkbeeld? Want die zijn gewoon verschillend en bepalen dus NIET samen het evenwicht…

 • Q&Q

  – Duitsland eist pin- en pukcodes burgers op –

  Einde aan online anonimiteit!

  x

  Cyprische bankovervalWordt de verplichte afdracht ‘a-la-Cyprus’ ook in de rest van de eurozone voorbereid? Stapsgewijs worden we een cashloze samenleving ingevoerd waarin de overheid totale controle over ons heeft,zelfs over onze bankrekeningen. De angst dat de crisis in Cyprus zich over heel Europa verspreidt, groeit met de dag.

  In Duitsland wil het parlement een eventuele bankrun meteen in de kiem smoren en werd een nieuwe wet aangenomen die telecomproviders verplicht om de pin- en pukcodes van hun klanten ter beschikking te stellen aan de overheid..!

  http://www.wanttoknow.nl/economie/geld/duitsland-eist-pin-en-pukcodes-burgers-op/

 • Q&Q

  Macht via Angst en Geld

  Macht is de bron van alle kwaad.

  Als je de geschiedenis erop naslaat dan zie je dat alle oorlog, genocide, vervolging, honger, armoede, crisis etc. het gevolg is van macht of de hang naar macht. Het is dus werkelijk de bron van alle ellende die er over alle onderdrukten van alle tijden is neergedaald. Ik heb lang gezocht naar een uitzondering, maar die heb ik niet kunnen vinden.

  En omdat er geen uitzondering is, is macht dus het enige waar we bang voor moeten zijn. Verder nergens voor.

  En dan moet je natuurlijk het begrip ‘macht’ definiëren:

  http://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/macht-via-angst-en-geld/

 • Gerard

  @Edwin
  Re. Beiden, want het zijn gewoon verschillende manieren om naar de wereld te kijken.

  Neen, zo niet. Het werkt allebei mee. Beide factoren bepalen het dus gezamenlijk in evenwicht.

 • Q&Q

  Wat een verspilling…

  “Er wordt heel wat eten op deze planeet verspild. Hier kun je zien hoe een supermarkt de deuren sluit en al het voedsel weggooit, terwijl mensen op straat staan te bedelen voor een beetje eten. Dit is weer een mega test om niet te oordelen.”

  http://www.bovendien.com/actualiteit/actualiteit/wat-een-verspilling

 • Gerard

  @bob
  Zeker, ik heb ook veel respect voor Bolkestein.

 • Gerard

  @Edwin
  Ik denk dat je een paar dingetjes door elkaar haalt. De O.School bepaalt dat de verhouding schuld/geld op 1 op 1 moet staan. Dus banken mogen alleen 100000 uitlenen als er ook werkelijk 100000 op de balans staat.

 • bob

  Gerard die zelfden Bolkestein had het ook bij het rechten eind toen ie over de allochtonen begon
  En hij was zijn tijd hier ver mee voor uit en dit is ie nu weer.

 • Gerard

  @Dave
  Overigens ben ik ook voor de Oostenrijkse school. Het probleem is alleen dat overheden hierin niet kunnen functioneren zoals ze graag willen. En daarom komt het er niet. Hoewel de K lente wel Oostenrijkse school is met een piepklein overheidje. Zonder BTW, amper belastingheffing, geen arbeidsrecht en geen sociale voorzieningen. Juist omdat we dat op termijn niet meer willen, werd daar rond 1966 a 1971 van afgestapt.

 • Edwin

  @gerard
  Sorry, je begrijpt blijkbaar het verschil niet tussen de twee definties. De Oostenrijkse school bekijkt de prijs of moneaire inflatie globaal gezien, dus niet voor een bepaald gebied of markt. Er is wel degelijk een 1 op 1 relatie maar die is meer abstract (of minder concreet zichtbaar) dan je gewend bent?
  Gooi alle producten op 1 hoop en doe hetzefde voor het geld. Toename in totale hoeveelheid geld veroorzaakt eenzelfde toename in de prijs van de producten…. 1 op 1. Je begrip van prijsinflatie is inderdaad gebaseerd op het stijgen/dalen van de productprijzen door vraag/aanbod maar dat is een wezenlijk ander denkbeeld. Welke is goed? Beiden, want het zijn gewoon verschillende manieren om naar de wereld te kijken.

 • Gerard

  @Dave
  Ja, er moet inderdaad altijd meer geld in het systeem komen, omdat geld in evenwicht moet staan tegenover de goederen die beschikbaar zijn. De basis van geld tenslotte. Dus als er meer mensen bijkomen, of meer vraag naar huizen, auto’s of boten, dan moet de geldhoeveelheid wel meegroeien.
  Mar de waarde van geld is een andere. Dat zit tussen de oren van kopers verkopers, afhankelijk van vraag en aanbod. Ofwel anders gezegd, vertrouwen in geld.

 • Gerard

  @bob
  Ik zag het net ook. Alleen vergat Bolkestein erbij te vermelden dat zijn idee onmogelijk is, omdat zonder geldstromen van noord naar zuid het complete zuiden inclusief Frankrijk in een klap failliet zou gaan.

 • Gerard

  @Thijs
  Ja, in principe wel.
  Alleen weten we niet wat er met de munt gebeurt. Ofwel hyperinflatie ofwel een deflationary collapse. Alles wijst overigens op het laatste, het meest verschikkelijke.
  Daarom denk ik dat CBs en vooral politiek liever voor hyperinflatie kiezen. Maar dit hebben ze niet in de hand.
  Prechter is ervan overtuigt dat het deflationary collapse gaat worden. En tegenwoordig is Faber gekeerd en denkt dat nu ook.
  Goud zilver beschermt in beide scenarios.

 • bob

  Oomen Frits god de knuppel in het hoenderhok er moet een nortik-euro komen.
  Dit was wat hij net zij in Paul en Witteman zo zie je maar weer zo slecht is dit programma nog niet.
  Het mooiste was wel de kop van de baas van de vereniging van banken die sprak boekdelen.
  Oomen Frits nam geen blad voor de Mont en zei wat wij hier al lang weten.

 • Ethan

  @Dave

  Dat weet ik.. en ik geloof nog steeds volledig in de basisprincipes.. maar als ik extra BTC kan vergaren door de rijden op de volatiliteit dan laat ik dat niet liggen.

  50 binnengesleept sinds vorige post met een paar klikken.. als leek voelt t haast als valsspelen..

 • Thijs

  @gerard
  “Prijsinflatie daalt en deflatie in de huizenprijzen”.
  Dat zal zich wel doorzetten omdat we in de winter zitten van de kondratieff cyclus. Hierdoor zal de rente blijven dalen tot de sanering of hyperinflatie. Dat is toch correct Gerard?
  Goede redenen om silver & gold vast te houden lijkt mij.

 • Dave

  @Ethan

  Bitcoin is niet om te speculeren he, dat weet je toch?

 • Dave

  @Gerard

  Nogmaals Gerard, de geldhoeveelheid neemt altijd toe. De centrale planners (overheid + banken) bepalen voor 80 a 90% waar dat geld naartoe gaat. Aandelen, obligaties, derivaten, overheidsbestedingen. De burger geeft niets meer uit en trapt op de rem.

  De omloopsnelheid van het geld is traag en daarom moet er steeds meer geld in de economie gepompd worden. Als er geen geld meer bijgepompd wordt dan krijg je de krack up boom… einde, finito

  Bij een ongedekt geldsysteem groeit de geldhoeveelheid altijd, dat is gewoon simpele wiskunde. Geld wordt nooit meer waard want geld is schuld.

  Austrian economics is de enige theorie die alle crises ruim van tevoren voorspelt dus lijkt het me beter om ook de terminologie van de Austrians te hanteren.

  Er is geen vrije markt dus het heeft geen zin om deze kustmatige bende te rationaliseren.

  Er zijn 2 mogelijkheden.

  A. Stoppen met geldprinten en alles flikkert in elkaar
  B. Doorprinten en alle schulden opkopen tot er hyperinflatie ontstaat

  In beide gevallen is goud de oplossing.

 • Gerard

  @Edwin
  re. Dit verschil in definitie (stijging van de geldhoeveelheid = inflatie) leidt ertoe dat in deze visie geen onderscheid gemaakt kan worden tussen de begrippen monetaire inflatie en prijsinflatie. De Oostenrijkse school meet inflatie dan ook door de stijging van de geldhoeveelheid vast te stellen.

  Monetaire inflatie. Maar dit wordt nooit en te nimmer gebruikt. Het is altijd prijsinflatie, afgekort inflatie. Betekent taalkundig letterlijk “opblazen” van prijzen. Media, banken, politiek, alle centrale banken, Centraal Bureau statistiek, economen en consensus bevolking gebruiken inflatie altijd als prijsinflatie.
  Niemand gebruikt een definitie van de Oostenrijkse school. Daarom gebruik ik ook de gebruikelijke die iedereen gebruikt. En een monetaire inflatie wordt nooit gebruikt. CBS, centrale banken en economen gebruiken hiervoor altijd M1, M2 en M3. Of ook wel bankbalans CB.
  Laat ik het anders zeggen. Als je teveel gechineest hebt, dan heb je een opgeblazen buik. Dit kun je puur taalkundig dus “buik-inflatie” noemen. Maar dat woord gebruikt echt niemand.

  Overigens klopt de definitie van de oostenrijkse school niet helemaal. Het is namelijk totaal onmogelijk een 1 op 1 correlatie prijsinflatie vs geldhoeveelheid (M3) te krijgen. En dat zegt de grote meester zelf, Robert Prechter.
  Is ook wel gebleken, want de prijsinflatie daalt, zelfs deflatie in huizenmarkt, terwijl de geldhoeveelheid 100% per jaar toeneemt momenteel.
  Daarom ben ik het ook altijd met Prechter eens, dat vraag en aanbod de prijs bepaalt, maar meer nog de “overeenkomst tussen koper en verkoper” die de prijs uiteindelijk bepaalt. Als de koper een bepaalde prijs niet wil betalen, en de verkoper laat de prijs zakken, dan werkt dat uiteindelijk door in de hele economie. Anderen die niets verkocht/gekocht hebben, nemen die prijs dan gewoon over. Dit is allemaal duidelijk te zien in de huizenmarkt, maar geldt voor elke prijs-vaststelling.

  Dit alles staat in het prachtige boek van Prechter, maar raad het niet aan. Erg lastig geschreven. Lamberto had gisteren een mooie link geplaatst met een duidelijke vertaling hiervan. Die link is een echte aanrader.

 • Joop

  Er klopt geen reet van, op de ene site staat die op 130 op de ander weer op 160, en een andere weer op 150. Weerstand op 150 (volgens http://bitcoin.clarkmoody.com/widget/chart/ en dan op 1 minuut interval)

 • Silvester

  Alles wat je niet fysiek kan vasthouden is momopoly Ethan.
  Goud en zilver platina enz enz op papier ook.

  Daarom heb ik het meeste geld in cash, en goud en zilver fysiek in bezit.
  Ik ben klaar met dat gekloot op de computers. Ze kunnen zo je geld eraf halen, en je staat in de min inplaats in de plus.
  Nog even en het schrijven op dit soort forums wordt ook gevaarlijk.
  Heb nu al af en toe het gevoel dat er iemand meekijkt op mijn pc.

 • Ethan
 • Ethan

  Deze kan ook, weet alleen niet de exacte bron: http://realtimebitcoin.info/

 • Ethan

  Op dit moment http://www.bitcoin-24.com als exchange zelf

  Deze normaal gesproken ook, maar die is stuk:

  http://bitcoinity.org/markets?currency=EUR&exchange=bitcoin24

  T is alweer terug naar 115.. maar een paar keer zo’n schommeling van 30E meepakken.. is niet verkeerd als t wat lukt. :)

 • Joop

  @ethan , welke chart\url gebruik je ?

 • Ethan

  @Silvester

  Mja, ik zit op 200%+ winst.. dus of het nu 150 of 130 is.. ik voel het niet echt, alleen op papier. Is nu weer 121.. scheelt wel een paar honderd Euro papieren winst/sec.

  Maar ergens heb ik zoiets van “dan hebben we ’t ook gewoon over Euro’s.. die zijn eigenlijk ook zo vluchtig en digitaal als het maar kan”. Misschien komt het omdat ik o.a. sinds ik edelmetalen heb leren kennen en hoe de centrale banken e.d. werken.. dat ik Euro’s ook gewoon maar zie als een soort Monopoly-geld.

  Heel raar.. heel dubbel… maar m.b.t. Bitcoins wel een prachtige achtbaanervaring :)

 • Silvester

  Je mag wel stalen zenuwen hebben met bitcoins.

 • Ethan

  142.6 .. ok ik kan t niet bijhouden, jullie snappen het :+

 • Ethan

  136.6 .. volatiel is t zeker :D

 • Ethan

  Had trouwens ook met combinatie DDOS en volumes te maken.. maar goed Mt Gox moet echt hun trade engine gaan aanpakken. Die schaalt gewoon niet goed genoeg op. Staan nu nog 16.000 accounts te wachten op verificatie..

 • Ethan

  Het was een combi. Door de vertraging waren er veel mensen die waarschijnlijk op het laatst voor de instant sell optie gingen. Dan gaat t rap. Zeker ook met automatische scripts en triggers daarin.

  Nu 127.6 en stijgend

 • Silvester

  Ja Joop inderdaad he

 • Silvester

  Het was natuurlijk te mooi om waar te zijn. Maargoed degene die vroeg zijn ingestapt zijn spekkopere net als met goud en zilver.

 • Joop

  Tuurlijk dus de sell orders komen nog wel door de DDOS aanval heen en de buy orders niet ?
  Wat een kut smoes van die techcrunch website.

 • Ethan

  Bitcoin Suffers A Correction Amid Apparent DDOS Attacks On Some Exchanges

  http://techcrunch.com/2013/04/10/bitcoin-crash/

 • Snel

  Niks.

 • Joop

  @silvester en een piramidespel

 • Joop

  Nu wel even flinke weerstand rond de $115, richting is nog steeds naar beneden

 • Silvester

  Dus het is toch een bubbel Ethan?

 • Joop

  Maar wat is die nou echt waard, $260, of $64, of …….

 • Joop

  Een soort flipcoin ;-)

 • Ethan

  Extreme en hoge snelheidsversie van price discovery.

  Ging net van 64 naar 98 in 1-4 seconden.. bizar..

 • Ethan

  Klopt. wordt heftig gemanipuleerd door grote spelers die nu voor erg lage prijzen heel veel meer bijeensprokkelen

  Tienduizenden worden nu gemaakt en verloren..

 • Joop

  Mmm momenteel grote bewegingen tussen de $109 en de $180, hoezo volatiel
  Deze nieuw currency heeft nog duidelijk last van groeistuipen

 • Joop

  @Ethan, volgende keer toch maar weer IDEAL

 • Ethan

  Tsja, hoort er bij.

  Euro, Dollar, Bitcoin, het zijn idd maar getallen. Ounces zijn Echt :P

 • Joop

  @ethan, toch lullig als je net voor $260 bitcoins hebt gekocht om “iets” te kopen op internet, en 10 minuten later staat het opeens op $95. Maar ja het zijn maar getallen joh !

 • Ethan

  De spread tussen de exchanges is soms maar liefst 40-50 Euro.. echt..

  Wel erg boeiend om te volgen :D

 • Ethan

  Die chatboxen zijn trouwens ook gewoon rampzalig.

  Zoveel mensen die manipuleren met “sell, sell or lose all your money”, “fatal hacks found”, etc. etc.

  Willen gewoon erg goedkoop weer instappen door mensen in de verkoop te jagen.

 • Ethan

  @Jullie

  Jep, sta nog steeds 60% in de plus door gespreid aankopen.

  Veel sites liggen plat door teveel beginner die in paniek op “instant sell” aan het drukken waren. De grootste exchange loopt meer dan een uur achter op dit moment..

  Maar toch, het is heel even op 95 teruggevallen o.i.d. .. een prijs die we een paar dagen geleden nog amper kunnen voorstellen.

  Het ligt niet aan iets fundamenteels zoals een grote bug of zo. Veel schieten in de paniek, scripts triggeren verkoopacties etc.

  Het lijkt ook wel weer te stabiliseren. :)

 • Lamberto

  @Rien#1

  Beste Rien,

  Tijdens het lezen van reacties in DWN werd mijn aandacht getrokken door de beide berichten die ik hier al heb geplaatst.
  De inhoud intrigeerde mij zodanig dat ik gemeend heb de bezoekers van dit blog hierop te moeten wijzen, in de verwachting dat er aanvullende informatie over deze periode boven komt drijven.
  Persoonlijk heb ik verder geen verwijzingen naar referenties die aanvulling op de inhoud kunnen geven.
  Om meer inzicht in het doen en laten van de volkeren die Europa tijdens die periode bevolkten te krijgen, heb ik een link bijgesloten waarmee uitgebreid via Wikipedia onderzoek gedaan kan worden.
  U hoeft alleen maar op de verschillende geaccentueerde woorden te klikken en alles wordt zichtbaar.

  http://nl.Wikipedia.org/wiki/Friese_deelname_aan_de_Kruistochten

 • Joop

  Bitcoin Websites overloaded !!

 • Joop

  PANIEEEEEK Iedereen naar de NOOODUITGANGGGG !!

 • Joop

  Oeps 79% and counting

 • Joop

  @Jullie
  Ik geloof dat je met Bitcoin in de herkansing kan, en dat je instap momentje eraan komt
  Bitcoin inmiddels op $97

 • Jullie

  Lol het gaat ineens hard omlaag met bitcoin.

  Zijn er hier mensen die ‘bitcoin’ hebben ?

 • Edwin

  @Gerard.
  In de Keynesiaanse visie is prijsinflatie vooral het gevolg van (relatieve) veranderingen in vraag en aanbod, die leiden tot prijsveranderingen. Veranderingen in de geldhoeveelheid hebben hier geen directe invloed. Volgens deze school is de geldhoeveelheid het resultaat van geldschepping (door kredietverlening) door het bankwezen; doch speelt dit in het proces slechts een beperkte rol.
  de Oostenrijkse school neemt het standpunt in dat inflatie te definiëren is als een toename van de geldhoeveelheid: de definitie van inflatie is hier dus geheel anders. Prijsstijgingen zijn dan slechts te beschouwen als de resultante van die toename van de geldhoeveelheid.

  Dit verschil in definitie (stijging van de geldhoeveelheid = inflatie) leidt ertoe dat in deze visie geen onderscheid gemaakt kan worden tussen de begrippen monetaire inflatie en prijsinflatie. De Oostenrijkse school meet inflatie dan ook door de stijging van de geldhoeveelheid vast te stellen.
  De toename van de geldhoeveelheid kan zowel geschieden door overheidsoptreden (kredietverlening van centrale banken aan het bankwezen) als door het bankwezen zelf (kredietverstrekking aan klanten van banken).

  Bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Inflatie#Oostenrijkse_School

  Zonder overeenstemming van definities bestaat communicatie niet. Je denkt te communiceren maar praat niet dezelfde taal, alhoewel je wel dezelfde woorden gebruikt. Dus het woord inflatie kan van alles betekenen, afhankelijk van de zender en ontvanger…..

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Lamberto
  Re: Volgens mij is er geen enkele vrije samenleving die deze verwerpelijke toestand kan overleven.
  Alleen in een dictatuur is dit te realiseren.

  Je kunt dictatuur vervangen door “centrale geweldsuitoefening”.

  Ook een democratie of andere vorm van centraal geweld heeft hetzelfde resultaat.

  Op zich wel een interessante periode, 1100-1500, zou ik eens wat meer over willen weten.
  Het je daar een goede referentie?

 • Stafke
 • Sebassol

  Dat was de reden van de recente daling??? waarom geloven mensen nog in GS….

 • bob

  Goldman Sachs: “Ga short op goud.
  Goldman Sachs heeft vandaag opnieuw haar verwachting voor goud naar beneden bijgesteld. De verwachte gemiddelde goudprijs voor 2013 is door analisten van de bank verlaagd van $1.610 naar $1.545 per troy ounce. De verwachting voor de goudprijs in 2014 is ook behoorlijk verlaagd, van $1.490 naar $1.350 per troy ounce.

  Wat je hier ook van vind het werkt wel na dit bericht ging de prijs van goud direct 18 dollar per ounce naar beneden.

  Zerohedge had het volgende commentaar: Goldman koopt goud en verkoopt Treasuries aan Muppets.

  http://www.zerohedge.com/news/2013-04-10/goldman-buying-gold-selling-treasurys-muppets-whom-it-advises-do-opposite

 • Jullie

  OMFG, hoewel ik streng blijf voor mezelf, moet ik toch erkennen : Bitcoin is zo’n gigantische gemiste kans geweest.

  2~3jaar geleden las ik er al over, heb erover nagedacht, en het naast me gelegen.

  KUD !

  Niet dat ik alsnog instap ofzo, maar je moet zoiets voor jezelf erkennen. Het ‘er even uit’ hebben zegmaar.

 • Lamberto

  @OBL-Rien#42

  Beste OBL-Rien,

  Dat een ophoping van vermogen mede aanleiding kan geven tot vastlopen van het financiële systeem, is mij ook opgevallen.
  Het praktijkvoorbeeld is te zien in Amerika, hier bezit ook een klein percentage van de bevolking het vermogen.
  De rest bungelt er maar een beetje bij.
  Dat deze totale uitbuiting van de bevolking aanleiding is geworden tot grote armoede onder de grote massa, kan men zien aan de 50.000.000 Amerikanen die zich met voedselbonnen in leven moeten houden.
  Volgens mij is er geen enkele vrije samenleving die deze verwerpelijke toestand kan overleven.
  Alleen in een dictatuur is dit te realiseren.

 • Silvester

  Nou zoals het er nu uitziet, gaat het naar beneden. Een stap vooruit twee achteruit. Niet dat ik het erg vind.

  Hoe is het trouwens met de Bitcoins jongens? Hoe hoog staat de Bitcoin?

 • Snel
 • Snel

  @cp

  Goudportal en je hebt praktisch alles.
  En niet te vergeten biflatie.

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  @Lamberto: De boodschap van beide stukjes lijkt te zijn: Verhinder de ophooping van vermogen. Het wordt niet duidelijk of dat de enige reden was, hoewel de stukjes zich daarop concentreren.

 • cp

  Misschien een handige vraag voor iedereen…
  Naast dit forum zijn er mogelijk nog andere bronnen die iedereen hier interessant kan vinden. Welke bronnen lezen jullie dagelijks?

  Ik neem altijd door: https://twitter.com/wmiddelkoop en kijk veel op http://slimbeleggen.net/, edelmetaalplaza.nl

  Kunnen jullie het een beetje aanvullen?

 • Lamberto

  Het is de moeite waard om de inhoud van beide linken eens door te lezen.
  Uit het eerste verhaal blijkt overduidelijk dat onze verre voorouders in de vroege middeleeuwen een veel beter leven hebben geleid dan wij ons nu kunnen voorstellen.
  De ondergang werd ingeluid, doordat door invoering van het rente systeem de bevolking onder de knoet en verarmd tot wanhoop werd gedreven.
  Dit heeft wel iets weg van de huidige omstandigheden die in Europa aan de oppervlakte zijn komen drijven.
  Misschien is het toenmalige systeem natuurlijk wel enigszins aan de huidige omstandigheden aangepast, iets om met ons allen eens over na te denken.

  http://www.mittelalter-gewandung.net/Wochenbote/Wochenbote_Das_Goldene_Mittelalter.htm

  http://www.humane-wirtschaft.de/2010_06/HW_2010_06_S02-07.pdf

 • http://www.goudstudieforum.com Leopi

  De 2008 correctie ging meer dan 38%

 • Kees

  Die bashers hier met hun kritiek zijn vast ingehuurd door de EU. Je weet wel, die eurofielen-club die op diverse anti-eu blogs een beetje tegengas moeten geven in opdracht van die slappe piemels uit Brussel.

 • Ludo

  @gerard blijven bloggen aub; zilverpaul is hier ook al weggegaan en post zijn interessante inzichten nu ook elders. Pareer de relevante kritieken en leg de irrelevante naast je neer zou ik zeggen. Bedankt voor je nieuwe blog, als ik niks zinvols kan toevoegen reageer ik niet, maar nu je overweegt het bijltje er bij neer te leggen doe ik dit wel!

 • Dave

  @Gerard

  Dat is mijn punt nu juist, er is nagenoeg geen verschil. Het probleem is dat het geleidelijk is gegaan en dat velen het beschouwen als een normale situatie, voorgelogen door overheid, media en nepeconomen.

  Onze westerse economieen zijn gebouwd op goedkope olie. Welvaart zit in papier en de massa verwacht dat de overheid overal voor zorgt.

  De communisten waren vele malen beter voorbereid op de onvermijdelijke klap die komen gaat.

 • Stafke
 • Stafke
 • Gerard

  @Dave
  Ik ken het manifest.

  Re. -Centralisatie van het krediet in handen van de staat door een nationale bank met staatskapitaal en uitsluitend monopolie.

  Volgens mij is dat in de huidige kapitalistische westerse wereld niet veel anders.
  Maar dat geldt voor heel veel punten. Ga je hierin verdiepen, dan zie je tegenwoordig niet veel verschil meer.

 • Gerard

  @Lamberto
  Dat artikel klopt als een bus.
  Het beschijft eigenlijk de oorzaken van prijsstijging en prijsdaling. En dat is het aantal goederen wat er tegenover geld beschikbaar is. Of beter gezegd, de vraag naar die goederen.
  Als de vraag naar die goederen afneemt, dan neemt de waarde in geld uitgedrukt ook af.
  Vervolgens, de prijs van zo,n goed wordt vervolgens bepaalt door de overeenkomst die een koper en verkoper met elkaar afspreekt.
  Dit artikel verklaart compleet waarom de inflatie daalt terwijl de geldhoeveelheid toeneemt.
  De prijs wordt dus alleen maar bepaalt in de hoofden van kopers en verkopers.

 • Nico

  Beste Gerard
  Je uitleg vind ik zelf uitstekend,en ja dit zijn soms controversiele onderwerpen,Kondratieff zelf heeft het notabene zijn leven gekost,dus laat je wat mij betreft niet van de wijs brengen en blijf je eigen koers varen,al weet ik dat sommige kritiek je persoonlijk kan raken.

 • Lamberto

  Deze link is door mij hier al eens eerder geplaatst.
  Misschien zorgt de inhoud alsnog voor duidelijkheid!

  Robert Prechter: “De definitie van inflatie en deflatie”.

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/wat-is-deflatie-en-wat-zijn-de-oorzaken/

 • Timbo

  @ Gerard,

  Ik heb al veel opgestoken van de dingen die u schrijft, alvast mijn dank hiervoor.
  Jammer van het gekibbel hier, ik hoop dat dit uw drive niet te hard verstoord.

 • Ron

  Sprott… Is er ook eindelijk achter dat zilver papier geen toekomst heeft, fysiek moet je hebben.
  Heb geen vermogen op papier want ze halen het bij je op…. Na ja…halen…ze schrijven het even af.

 • Enrico

  @Wijros

  Als ik het goed heb begrepen woont u al langere tijd in Argentinië.
  Mijn vraag aan u is: werden/worden zilveren munten gebruikt als betaalmiddel nadat begin jaren 2000 daar de hel los brak? Ik heb dat nog niet kunnen vinden. Wel weet ik dat schakels van gouden armbanden werden gebruikt.

 • Dave

  @Gerard

  Ben je bekend met het communistisch manifest?

  Puntje 5 uit dit manifest

  -Centralisatie van het krediet in handen van de staat door een nationale bank met staatskapitaal en uitsluitend monopolie.

  1917 Bolsjewiekse revolutie gesponsord door de FED/Rothschild

  1913 Oprichting FED. Centralisatie van het krediet in handen van private eigenaren door een bank en uitsluitend monopolie.

  Er waren slechts 2 wereldoorlogen en een Russische revolutie nodig om al het ventrale bankengoud in handen te krijgen.

  1971 De US treasury ruilde geen dollars meer om voor goud en het schuldensysteem was begonnen.

  What’s it gonna be, de blauwe of de rode pil?

 • Stafke

  Ik heb hier een enorme deja vu, aub niet opnieuw in ruzie hervallen he. Net die discussie over inflatie/deflatie is zo interessant.

  Liever wat meer verklaring over wat Bob postte: waarom stoot Sprott 2/3 van zn zilver af???

 • Oom Dagobert

  @Gerard
  Sommige mensen zijn vermoedelijk overrijp en onbewerkbaar.
  Anderen zijn nog vrij jong of onervaren.

 • Dave

  @Gerard

  Ik geef je argumenten maar waarschijnlijk komen ze niet over. Wat wil je precies weten? Ik zal het stuk voor stuk met je doornemen.

 • Oom Dagobert

  En nu ook al iedereen mij af gaat zeiken over dingen die ik nooit geschreven heb, houd het natuurlijk op.

  Beste Gerard,
  Laat zeikerds voor wat ze zijn. Iedereen heeft uiteraard zijn persoonlijke overtuiging .
  Dat bepaalde mensen de pieren uit andermans neus blijven peuteren stoort mij ook.
  Laten we het a.u.b. gezellig houden.
  Weet dat u bij benadering de belangrijkste voedingsbron bent van dit blog :)
  Dit stellen velen op prijs !
  Een meningsverschil mag uiteraard, maar er zijn grenzen.
  Als Belg heb ik in het verleden één NL gezegde onthouden en vaak gebruikt tegen wie mij stoort: “keer uw reet”.
  Gerard: ik stel uw bijdragen ten zeerste op prijs. Doe zo verder !
  Gegroet,
  Oom Dagobert.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Dave Re:

  Het discussieren wordt makkelijker als we dezelfde termen hanteren.
  Inflatie = vergroten van de geldhoeveelheid
  Deflatie – verkleinen van de geldhoeveelheid

  Hier roei je tegen de officiële definitie in. Heb ik ook lange tijd gedaan, maar het is contra productief. Neem gewoon de terminologie over van de officiële definities, dan kunnen we weer over inhoud gaan praten. Daarbij, het is bijna per definitie zo dat we hier op dit blog zo dicht bij elkaar staan met onze meningen dat het uitvergroten van terminologie problemen bijna belachelijk is.

 • Gerard

  @DaanW
  Lucht erin, lucht eruit. stuur links, stuur rechts. Lijkt wel een kleurterklasje.

  Neem gewoon de moeite en kijk eens op die link:
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70936NED&D1=0&D2=(l-34)-l&HD=081020-1258&HDR=T&STB=G1

  Klik rechts boven op “inflatie”.

  Dan staat er dit:
  Inflatie
  De inflatie is de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling van de
  consumentenprijsindex. De inflatie geeft aan hoeveel duurder of
  goedkoper het leven voor een gemiddeld huishouden in Nederland
  is geworden in een jaar tijd.

  Op de sitye zelf staat er dit:
  Consumentenprijzen; inflatie vanaf 1963

  Als de meesten hier dit nog niet eens begrijpen? Tja…

  Dus nogmaals, DIT VERZIN IK NIET ZELF.
  Plus: IK HEB HIER GEEN MENING OVER.

  Daar kan ik ook geen mening over hebben, want het zijn gewoon feiten.

 • Gerard

  @Dave
  Wat een ongeloofelijke kolder.
  Ben nu eens dapper en geef eens argumenten.
  Kom op, geef jouw informatiebron even.
  Zoveel is dat toch niet gevraagd?

  Of ben een vent en geeft gewoon toe dat je deze kolder gewoon uit je duim zuigt.

 • Lamberto

  @WijRos#15

  Beste WijRos,

  Neem me niet kwalijk, maar het lijkt er sterk op dat u een drogreden gebruikt om de arena zonder gezichtsverlies te kunnen verlaten.
  Ook u begint te steigeren omdat er te weinig respons voor u bijdragen is.
  Het kan natuurlijk ook zijn dat de meesten op dit blog misschien net zoals ik erg geïnteresseerd zijn in het wel en wee van het financiële gebeuren waarin edelmetalen de hoofdrol spelen, maar onze theoretische kennis tekortschiet om sommige redeneringen op hun juiste waarde te kunnen beoordelen.
  Omdat u zoals zelf al geconstateerd te weinig respons krijgt voor u ideeën, is het misschien een idee om ons in iets eenvoudiger uitleg uitgebreid over u denkbeelden te informeren.
  Lijkt mij het proberen waard.

 • DaanW

  Men neme een ballon. De lucht erin is geld.

  Blaas de ballon op en je hebt inflatie. Meer lucht = meer geld = geld is minder schaars = geld is minder waard.

  Laat de ballon leeglopen en er is deflatie. Minder lucht = minder geld = geld is schaarser = geld is meer waard.

 • Dave

  @Gerard

  Niet boos worden, dat is nergens voor nodig. Iedereen is op zoek naar de waarheid en van elkaar kun je leren nietwaar?

  Het discussieren wordt makkelijker als we dezelfde termen hanteren.

  Inflatie = vergroten van de geldhoeveelheid
  Deflatie – verkleinen van de geldhoeveelheid
  Prijsinflatie = prijsstijging van goederen en diensten ( geld/schuld wordt minder waard)
  Prijsdeflatie = prijsverlaging van goederen en diensten (geld/schuld wordt meer waard)

  Aangezien ons geld tevens schuld is en het onmogelijk is dat schuld meer waard wordt is ons monetaire systeem inflatoir. De geldhoeveelheid moet blijven groeien om het systeem draaiende te houden.

  Tijdens de Sovietunie had men 5 jarenplannen. Er werd bepaald wat er geproduceerd moest worden, hoeveel, en wat het moest kosten. Hetzelfde hebben wij nu alleen nu zijn het de banken en overheden die bepalen wat er geproduceerd moet worden, hoeveel en wat het moet kosten.

  Slechts de instrumenten zijn verschillend maar het resultaat zal hetzelfde zijn. Alle papieren welvaart ( cash, aandelen, derivaten, obligaties) zullen gigantisch in waarde dalen of zelfs helemaal verdwijnen. Het heeft dus helemaal geen enkele zin om technische analyses te gebruiken of te berwedeneren waarom product X in waarde stijgt en product Y daalt want er is geen marktwerking en alles is fake.

 • WijRos

  Beste lezers er mag niet over de ” kern van het probleem ” gediscussieerd worden dus ik haak eerst weer af.
  Dit is Gerard zijn site en het was niet mijn bedoeling zijn leven te vergallen. Ik geef mij voor de tweede keer gewonnen over dit onderwerp.

  Ik ben dom en van een laag peil zoals Gerard al aan gaf en begrijp er daarom echt niets van maar ik wil de rest van de lezers niet mijn obsessies, zoals ik ze nu begin te zien, opleggen.

  @cp

  re. ik ben ook nieuwsgierig naar jouw eerste artikel/blog

  Beste CP, ik heb, geloof ik, een stuk of 8 artikelen over edelmetaal en aandelen hier geschreven onder een andere naam maar dat kostte mij te veel tijd met te weinig voldoening. Ik had veel kritiek en opmerkingen verwacht maar dat viel helaas tegen.

  Ik schrijf steeds lange onderbouwingen met feitelijk definities voor mijn opmerkingen met name over deflatie maar er is geen markt voor mijn zienswijze dus ik hou er weer mee op.
  Ik zie ook dat niemand muv Dave mijn opmerkingen begrijpt dus het heeft ook geen zin, ik ben de verkeerde zender.

 • Sebassol

  Goed standpunt, hebben wij als lezers ook wat stof tot vergelijk en nadenken.

  Ik vind zowel het verhaal van Gerard als WijRos met deflatie/inflatie in toepasbaar in de werkelijke economie, het lijkt wel of niks meer normaal is tegenwoordig en er gebeuren zoveel vreemde dingen…

 • cp

  @wijros, ik ben ook nieuwsgierig naar jouw eerste artikel/blog :)

 • erik

  @Gerard: bedankt voor je columns
  @wijros: waaeom blog je jouw mening niet is? Wellicht goed om jouw standpunt is wat diepgaander te behandelen dan een paar losse posts?

 • Andreas

  Lamberto
  Ook een groot hoofd krijgt soms hoofdpijn. Ik vind dat Gerard gewoon een goed en duidelijk verhaal heeft geschreven met een alleszins begrijpelijke uitleg waar het heen gaat en waarom. Om dan oeverloos door te discuteren verveeld mij ook. Het gaat om de hoofdlijnen. En de zin van de perfecte definitie ontgaat mij sowieso. Ik heb groot respect voor mensen die belangeloos zo’n uitgebreide bijdrage aan het blog leveren. En die definitiediscussie is al uit den treure gevoerd en heeft de vorige keer ook alleen maar ergernis opgeleverd. Gerard noemt zijn bronnen en zijn motivatie en dan houdt het gewoon op. De rest noem ik zeiken op niks af. Als Gerard zou schrijven dat alles goed zou komen binnenkort, dan was er reden tot aanvallen. Nu niet.
  Mvg

 • Joop

  @Gerard inderdaad a.u.b. blijven schrijven, ik waardeer uw stukjes zeer.
  Go Gerard go !!

 • Lamberto

  @Gerard 9 april 2013 op 15:53 | #50

  Ik vraag mij heel ernstig af of ik nog blogs ga schrijven.
  Het kennis niveau is wel erg hard gezonken op deze site moet ik zeggen.
  En nu ook al iedereen mij af gaat zeiken over dingen die ik nooit geschreven heb, houd het natuurlijk op.
  ===========================================================

  Beste Gerard,

  Als je je in de openbare ruimte begeeft en ook nog met de pen meningen gaat deponeren, moet je er rekening mee houden dat er terecht of onterecht commentaar wordt geleverd.
  Als je eenmaal een mening hebt neergeschreven en van onderbouwd commentaar hebt voorzien, is het niet slim om je iedere keer weer over hetzelfde onderwerp uit de tent te laten lokken.
  Nu meen ik mij te herinneren dat ANDREAS u ontmoet heeft en onder de indruk was van het grote hoofd en de nog veel grotere handen.
  Normaliter horen bij zoiets groots ook een groot lichaam en een zeer brede rug.
  Waar ik woon hebben ze een gezegde dat luidt: “rutsch mir den puckel runter”.
  Uw laatste zin doet mij denken aan een verwend jongetje die zijn zin niet kan krijgen.
  Kom op zeg, een volwassen kerel met pit moet tegen een stootje kunnen.

 • Ron

  De geschiedenis herhaald zichzelf in golven/cyclus.
  Voordeel is dat wij weten wat te doen

 • WijRos

  @Q&Q

  Als je leest wat dit soort instanties in 2006 en 2007 publiceerden dan hoef je dit ook niet serieus te nemen net als alle voorspellingen van het CPB.
  Men praat (peptalk) om het volk rustig te houden en om het vertrouwen in de bankiers, ambtenarij en de politici (met name zichzelf) te versterken.
  Als je leest wat er allemaal geschreven en gezegd is door dit type organisaties in begin dertiger jaren dan begrijp ik niet dat de media er nog één regel aan besteden.

 • Ron

  28 alweer.
  Vanmorgen wat zilver best 25,90 gekocht, alweer 40% winst.
  Gewoon even wat papieren fun, zolang als het nog kan, niet veel natuurlijk.
  Fysiek is hoofdzaak

 • maudri

  Jongens jongens lief zin voor elkaar.
  Ik wil jullie allemaal niet missen ,ieder ochtend om een uur of 6 lees ik al dit blog, van de allereerste dag.
  Reageer bijna niet dus ik dacht even iets over Btc. ten opzichten van goud.
  Geloof me wij winnen.
  http://www.zerohedge.com/contributed/2013-04-09/bitcoins-or-gold-part-i

 • Q&Q

  Zelfs op nu hebben ze het over inflatie, zouden ze hier meelezen! ;)

  ‘Stimulering leidt niet tot inflatie’

  Maatregelen die de economie stimuleren zorgen momenteel niet voor een extra groot risico op hoge inflatie. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een dinsdag gepubliceerde studie.

  De vrees dat het extra geld dat met stimuleringsmaatregelen in de economie wordt gepompt vooral zal zorgen voor sterk stijgende prijzen is volgens het IMF onterecht.

  Centrale banken zijn erin geslaagd de inflatie te beteugelen, stelt het fonds. Een tijdelijke stimulering van de economie zal daardoor nauwelijks effect hebben op het prijspeil. Zorgen over een hoge inflatie mogen beleidsmakers er dan ook niet van weerhouden om een beleid te voeren dat de economie kan stimuleren, aldus het IMF.

  http://www.nu.nl/economie/3393376/stimulering-leidt-niet-inflatie.html

 • Silvester

  En de euro staat ook al vrij hoog. Straks een krijgt de euro een flinke dreun, en goud en zilver staan in euro’s op top niveau.

 • Silvester

  Goud en zilver gaan leuk omhoog vandaag.

 • WijRos

  Gerard, mijn kennis is nul daar heb je gelijk in en ik ben nog dom ook verder ongeletterd en ongeschoold.

  Ik probeer alleen de consquenties van jouw GOEDE verhalen te begrijpen voor mijn beleggingsbeleid.

  Deflatie betekent dat je in alles in cash = Euro´s en US dollars in dit geval aan moet houden dat is mijn domme kortzichtige conclusie uit jouw verhalen.

 • Gerard

  Ik vraag mij heel ernstig af of ik nog blogs ga schrijven.
  Het kennis niveau is wel erg hard gezonken op deze site moet ik zeggen.

  En nu ook al iedereen mij af gaat zeiken over dingen die ik nooit geschreven heb, houd het natuurlijk op.

 • Gerard

  @WijRos
  Waar lees jij dat IKZELF een eigen definitie van inflatie heb?????
  Dat zeg jij nu al maanden…
  Waar beweer ik dat dan?
  Ik vind het helemaal niet netjes dat je leugens blijft verkopen over mij.

  Ik heb helemaal geen definitie van inflatie, dat heb jijzelf.
  Jij verzint zelf maar wat, en zegt dat ik dat doe.

  Mij interesseren jouw uit de duim gezogen eigen verzonnen definities niet.

  Een definitie van inflatie hebben de centrale banken, en alle CBS bureaus over de hele wereld. En dat weet jij ook!
  Ik verzin zelf ECHT geen definitie van inflatie!
  Kom nou toch!!!

 • Lamberto

  Als leek op financieel gebied benader ik deflatie of inflatie als volgt.
  Voor mij komt deflatie in zicht als ik voor mijn geld steeds meer kan kopen omdat de meeste goederen doorlopend goedkoper worden.
  Voor mij komt inflatie in zicht als ik voor mijn geld steeds minder kan kopen omdat de prijzen doorlopend de pan uitvliegen.
  Om alle technische franjes achterwege te laten ( dit zijn vaak onderwerpen waar je dagenlang over kunt ouwehoeren zonder tot een oplossing te komen) kijk ik gewoon naar de cijfers van het CBS.
  Overigens in de video die door @Bob#36 is geplaatst staat bij 00:58:38 ook een lijst met gemiddelde inflatiecijfers van 1973 tot 1988 van westerse economieën, het toenmalige Nederlandse inflatiecijfer is aanzienlijk hoger dan het huidige uit 2013
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wjUO6So8BzQ

 • WijRos

  Deze discussie is voor alle spaarders in edelmetalen van het grootste belang.

  Beste Gerard, als je alle definities die ik nu aangedragen heb, doorleest dan hoop ik dat je begrijpt dat jouw begrip deflatie niet past bij het oorspronkelijk begrip deflatie de monetaire deflatie.
  Het sparen in edelmetalen is gebaseerd op het wel geloven in monetaire inflatie of deflatie. Bij monetaire DEFLATIE kom je tot dezelfde conclusie als Harry Dent dat je al je goud, zilver, aandelen en land direct met verkopen want het geld neemt steeds sneller in waarde toe dan alle beleggingsobjecten.

  Dat is dus de consequentie van jouw uitspraken in de laatste verhalen.
  Heb je dat echt bedoelt?

 • WijRos

  Beste Gerard, ik begrijp dat jij volop vertrouwt op wat het CBS publiceert maar wat zij inflatie noemen is het CPI en heeft NIETS met monetaire inflatie van doen. Ze gebruiken dus eigenlijk een verkeerd woord! Als we over goud en zilver als geld praten dan gaat het niet om het CPI of prijsinflatie maar om monetaire inflatie of deflatie.

  Dit is dus nu het eerste blog waarop staat dat het CBS een fout woord gebruikt!

  Als je doorleest op de CBS site die je hier boven aangaf dan lees je dat ze er allerlei CPI´s gebruiken om meer in lijn met andere landen te komen.

  Er verandert wel degelijk iets in de berekening van het CPI want bepaalde producten, gebruiken en diensten die er in 1980 waren zijn er gewoon niet meer terwijl anderen er weer bijgekomen zijn. Dus volop mogelijkheden tot masseren.

  Nog even ter uwer informatie de definitie op de Nederlandse wiki:

  Inflatie (letterlijk ‘opblazen’) kent twee betekenissen. De oorspronkelijke betekenis van inflatie is monetaire inflatie, dit betekent dat de geldhoeveelheid toeneemt.
  In de loop van de jaren werd met inflatie eigenlijk vooral prijsinflatie bedoeld, wat wil zeggen een stijging van het algemeen prijspeil. Hoewel over de oorzaken van prijsinflatie onder economen verschillend wordt gedacht, wordt vrij algemeen aangenomen dat er een zeker verband bestaat tussen de ontwikkeling van de maatschappelijke geldhoeveelheid en inflatie: inflatie wordt vermoedelijk veroorzaakt door de relatieve toename van de hoeveelheid geld ten opzichte van de aanwezige economische productie. Wanneer de maatschappelijke geldhoeveelheid toeneemt en er geen hogere productie van het land tegenover staat, zal het gemiddeld prijspeil door de toegenomen vraag naar goederen stijgen. Er staat namelijk geen extra productie tegenover. Prijsinflatie kan ook worden veroorzaakt door doorberekening van gestegen productiekosten, gestegen importprijzen en hogere belastingtarieven. Door de prijsstijgingen (prijsinflatie) daalt de (interne) waarde van het geld, de koopkracht van het geld. Voor hetzelfde bedrag kan namelijk minder worden gekocht. Door hoge inflatie zal het vertrouwen van de burgers in hun eigen valuta afnemen. Investeringen voor (buitenlandse) beleggers worden risicovoller. Uiteindelijk zal, als de prijsinflatie te hoog wordt, de centrale bank de rentetarieven verhogen om zodoende de geldcreatie te ontmoedigen.

 • Gerard

  Maar of de cijfers van CBS wel of niet kloppen, dat is een heel ander verhaal.
  De definitie van inflatie is over de hele wereld exact hetzelfde.

 • Gerard

  @Anna
  Bedankt voor je positief commentaar.
  Maar even voor de goede orde, bij CBS kijken ze niet of het stuur links of rechts zit.
  Ik hoef daar dus ook niet naar te kijken, want ik citeer alleen maar uit de gegevens van het CBS.
  Er is dus echt geen andere CPI dan CPI.

  En bestaat ook echt geen site waar men beweert dat CBS de verkeerde definitie van inflatie gebruikt.

 • Gerard

  @WijRos

  “”””””””Consumentenprijzen; inflatie vanaf 1963 “”””””””

  Die regel pluk ik gewoon van de site van CBS.

  Het staat er toch ECHT letterlijk!
  wat dacht jij dan wat CPI betekent?
  En dat is in ieder geval al vanaf 1963 hetzelfde gebleven.

  Dus laat mij nu eens de link zien waaruit blijkt dat dit gewijzigd is, zoals hier iedereen beweert.
  Jij en Dave kijken waarschijnlijk naar een andere CBS die inflatie berekent?
  Ik vind echt nergens dat CPI nu opeens M3 is geworden sinds, weet ik veel.
  Ik wil echt wel eens weten van welke sites jullie die lariekoek vandaan halen.
  Jullie verzinnen het toch niet zelf, mag ik hopen?

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  @Seppel
  Re: Uitstappen Rien, uitstappen. Langs de kassa passeren voor het te laat is. En bij Rolf wat muntjes kopen.

  Ik heb bij 192 usd een paar verkocht.
  De volgende order is al ingegeven, er wordt weer verkocht bij 384 :)

 • Anna

  Gerard, bedankt weer voor je prachtige column. Het hangt weer op mijn koelkast.
  Als ik jullie discussie over de definitie van inflatie/deflatie mag visualiseren: Aan twee partijen wordt gevraagd “kijkend naar het stuur, waar zit het stuur van deze auto” De persoon achter de auto zegt “links”, de persoon voor de auto zegt “rechts”. Het laat goed zien waarom economie een ‘niet exacte’ studie is. Zelfs definities zijn niet eenduidig en aan verandering onderhevig. Ik heb er geen verstand van en blijf buiten deze ‘godsdiensttwist’. Ben blij met jullie allemaal op dit forum omdat jullie bezig zijn om eigen haven en goed te beschermen en elkaar scherp houden. Ik heb steeds minder met mensen die zich als makke lammetjes naar de slachtbank laten leiden. Iedereen heeft inmiddels tijd genoeg gehad om wakker te worden.

 • WijRos

  @bob

  re. waar blijft het geld

  Beste Bob waarom denkt u dat de aandeelprijzen zo hoog zijn en waarom de rentes van staatsobligaties zo laag zijn?

  Het aflossen van kredieten noemt men tegenwoordig sparen en er is nog heeeeel wat te sparen.

  Het aflossen van kredieten vermindert de geldhoeveelheid in omloop dat is juist en het vermindert de inflatie dat is ook juist.

  Tot nu wijzen alle cijfers echter uit dat er nog steeds relatief weinig gespaard wordt. Na de acties van de gezamenlijke overheden de afgelopen weken zal dat sparen nog wel verder verminderen.

  Sparen is essentieel voor investeringen in productieve zaken dus lijkt mij een goede ontwikkeling.

 • Seppel

  Uitstappen Rien, uitstappen. Langs de kassa passeren voor het te laat is. En bij Rolf wat muntjes kopen.

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  Van het bitcoin front: nu boven de 200 USD.

 • WijRos

  @Gerard

  Beste Gerard,er zijn twee verschillende zaken, de ene de definitie wat inflatie/deflatie is en een tweede hoe het gemeten of bepaald zou moeten worden. Zoals ik al aangaf is het bepalen van dit fenomeen bijzonder complex omdat het nooit zuiver te bepalen is. De werkelijke geldstromen zijn nooit identiek aan de M1, M2 of M3 omdat er altijd grensgevallen zijn.

  De inflatie is dus moeilijk te bepalen via de theoretische weg. Dus heeft men maar besloten om het via het prijspeil te bepalen. Dit bovenstaande is ook hoofdzakelijk de reden van onze discussie.

  Even een voorbeeld: De definitie van snelheid is: de tijd die nodig is om een bepaalde weg af te leggen. Om de snelheid te bepalen kun je allerlei soorten snelheidsmeters gebruiken die aangeven wat de snelheid op een bepaald moment is maar er is maar werkelijke snelheid dat is bovenstaande definitie.

  Zo werkt het met de inflatie of deflatie ook, de woorden hebben betrekking op de geldhoeveelheid in omloop, het is dus monetaire taal en je kunt ze toepassen op alle 3 de M´s. We gebruiken deze woorden nu ook om het verloop van het prijspeil aan te geven. Dat is nooit de bedoeling van deze woorden geweest.

  Als we gaan praten over de consumer prijs index dan kunnen we beter de termen inflatie en deflatie maar laten rusten. Het bepalen van de CPI is al complex genoeg zonder de monetaire aspecten.

  Men (het CBS) verzamelt nu allerlei cijfers middels enquetes en steekproeven om een indruk van het prijspeil te krijgen. Daar worden allerlei weegfactoren en correcties in aangebracht die volgens mij heel discutabel zijn maar ik weet ook geen betere oplossing zo even te geven. Een feit is dat de standaard CBS mens niet bestaat en soms zelfs ver afwijkt van de mediane(dit is niet de gemiddelde maar de meest voorkomende) burger. Nu wordt het CBS steeds meer een apparaat waar mensen zitten die een politieke kleur hebben en deze mensen brengen de weeg en correctie factoren aan. Politieke partijen besteden veel tijd aan het beïnvloeden van deze lieden.

  Je kunt je dus heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld een Amerikaanse of Duitse CPI er heel anders uit ziet dan een Nederlandse CPI. Het probleem is echter dat deze later allemaal op een hoop gegooid en met elkaar vergeleken worden alsof ze wel gelijk zijn.

  De CPI is dus geen exact cijfer maar een politiek getal die verbogen wordt naar de wil van de machtigste partijen. En dat getal wordt nu gebruikt om te bepalen of inflatie of deflatie is geweest hetgeen niet juist is.

  Iedereen die wat langer met mensen omgegaan heeft kan begrijpen dat er van al die getallen niets klopt en de consument zal dus die cijfers ook niet meer herkennen.

  Vandaar dat ik er de voorkeur aan geef de woorden inflatie en deflatie alleen te gebruiken waar het hoort in de monetaire omgeving. Zolang er grote hoeveelheden geld in omloop gebracht worden die maar ten dele verdwijnen kan het niet anders of er moet inflatie zijn.

  Daarom blijft het ook verstandig in edelmetalen of land te investeren. Alle mensen die steeds maar het woord deflatie gebruiken moeten hun edelmetaal verkopen want dan kun je beter maar cash hebben, daar gaat het om Gerard.

 • bob

  Waarom er nog geen hyperinflatie is uitgebroken.
  http://www.marketupdate.nl/nieuws/valutacrisis/grafieken-waarom-er-nog-geen-hyperinflatie-is-uitgebroken/

  Een stijgende geldhoeveelheid doet niets in de economie als burgers en bedrijven besluiten de hand op de knip te houden en als commerciele banken de kredietkraan dichtdraaien. Sterker nog, zo lang de hoeveelheid verstrekte kredieten door banken lager is dan de hoeveelheid aflossingen op bestaande bankkredieten, dan vindt er in feite ‘geldvernietiging’ plaats. De geldhoeveelheid krimpt een heeft een deflatoir effect op de economie.

 • bob

  De grootte zilver goeroe Erik Sprott gelooft er niet meer in en verkoopt!
  Eric Sprott heeft de afgelopen weken massaal aandelen in zijn eigen PSLV zilverfonds van de hand gedaan. Het fonds van Sprott, dat fysiek zilver koopt met de uitgifte van aandelen, beheert bijna 50 miljoen troy ounce zilver voor beleggers. Vanaf 21 maart tot en met nu heeft hij al twee derde van zijn positie in dit ETF van de hand gedaan.
  De grote vraag is waarom Eric Sprott juist op dit moment zijn positie in zijn eigen ETF van de hand doet. Niet alleen is de zilverprijs momenteel relatief laag (in vergelijking met de afgelopen jaren), ook de premie die Eric Sprott zou kunnen ‘verzilveren’ is op dit moment vrijwel nihil. Voorziet Sprott een verdere daling van de zilverprijs? Of wil hij gewoon geld vrij maken voor een andere investeringsproject en verkoopt hij daarom aandelen? Er kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen aan het besluit van Eric Sprott, maar het is moeilijk voor te stellen dat juist een insider gaat verkopen terwijl de zilverprijs op het laagste punt staat sinds februari 2011…

 • Gerard

  Dave, Wijros,
  Als ik het dus goed begrijp:
  Als de CBS publiceert dat de prijsinflatie van kleding 2,9% is.
  Bedoelen ze dan dat er “geldhoeveelheid” in de kleren zit?

  Welke bedoel je dan precies? M1, M2 en M3?
  Wat staat er dan wel op de ECB balans?

 • Gerard

  Sorry rechts boven. (de andere kant links :) )

 • Gerard

  O ja, de bron: De link CBS.

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70936NED&D1=0&D2=(l-34)-l&HD=081020-1258&HDR=T&STB=G1

  Klik links boven in het blauwe scherm op “inflatie”.

 • Gerard

  Geldhoeveelheid wordt aangegeven in M1, M2 en M3. Geldhoeveelheid staat op de balansen van Centrale Banken.

  De inflatie is de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling van de
  consumentenprijsindex. De inflatie geeft aan hoeveel duurder of
  goedkoper het leven voor een gemiddeld huishouden in Nederland
  is geworden in een jaar tijd.

  Bron CBS.

 • Gerard

  @Dave
  re. Ik heb je uitgelegd hoe de prijs van olie tot stand komt, maar als je eigenwijs wilt zijn en denkt …

  Ik zeg alleen dat de crude oil daalt van 147 (2008) tot nu 94.
  Wat is hier fout aan?

 • Thijs

  @Gerard

  Wat ik zwart-wit gezien uit de Kondratieff cyclus haal is dat we goud en zilver tot aan de sanering (2020) moeten vasthouden. De rente blijft vanaf nu dalen tot 2018-2020. Daarna loopt de rente in de lente en zomer alsmaar op en gaan goud en zilver vanaf 2020 naar beneden om in 2040 weer te gaan stijgen.

 • Stafke

  Zeg, wat denk je dat dit zal doen voor de koersen? Hangt beetje af of die alien kaboutertjes zilvermijntjes hebben he op Sirius… :)

  http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/1611168/2013/04/09/Documentaire-toont-voor-het-eerst-alien-aan-de-wereld.dhtml

  Nee serieus, t enige wat dit artikel op mainstream me zegt is dat t echt crisis begint te worden. Naast de retro mode (terug naar de goeie ouwe tijd) nu al dit betekent dat t snel gaat.

 • Lamberto

  Wat denkt u wat er gaat gebeuren als de derivaten luchtbel ontploft.
  Situatie weergegeven met beelden.

  http://demonocracy.info/infographics/usa/derivatives/bank_exposure.html

 • Dave

  @Gerard

  Ik heb je uitgelegd hoe de prijs van olie tot stand komt, maar als je eigenwijs wilt zijn en denkt dat er marktwerking is dan moet je het zelf maar weten. Aangezien olie het belangrijkste component in de kosten van mijnbouw is zit er een verkeerd prijskaartje op alle producten.

  De papierspelers komen voor een hele grote verassing te staan dat kan ik je alvast beloven. 40 jaar financieel communisme maakt meer kapot dan je denkt.

 • Gerard

  En jawel, vanavond net de tipje op de 100 usd/jpy.
  Altijd zijn die magische getallen de afketsers, vanwege de stp orders die vaak op dit soort ronde getallen geplaatst worden.
  Benieuwd of die 100 het gaat houden.
  Dan sneuvelt tevens een belangrijke meerjarige weerstand, 2008.
  Hierboven is de kans groot dat het heel slecht afloopt met Japan, of eerder, de Japanners. Voor de roverheid van Japan is dit geweldig. De Japanners zijn natuurlijk hun pensioen kwijt. Maar daar treurt roverheid niet over. want ook Japanners zijn er voor de roverheid. NIET andersom.

 • Gerard

  @Dave
  A: energie wordt duurder (peak oil)
  B: grondstoffen worden duurder
  C: efficiency van productie neemt af en loonkosten kunnen niet meer lager

  A. Alleen schaliegas zou al goed zijn voor 500 jaar totale wereldenergie, ex olie, uranium kolen, wind, zon en bio energie. Plus exclusief diepzee gas en olie. We kom je over 1000 jaar nog maar eens mee.

  B. Brondstoffen dalen fors. Olie vanaf de top 147 naar 94. Natural gas is zelfs 80% in prijs gedaald. Koper ook van ruim boven de 10 naar nu 3,30. Ruim 60% eraf. Hoezo grondstoffen stijgen in prijs?

  C. Loonkosten kunnen lager en GAAN lager. Dat proces is al in volle gang. En dat gaat flink toenemen, let maar eens op.

  Zelfs de BTW verhoging blijkt bijna nergens doorberekend te zijn. En dat terwijl de omzetten compleet zijn ingestort.
  Nu hoeven we anderzijds niet zo,n medelijden met kleding en schoenenbranche te hebben hoor. Die draaide al decenia lang tussen de 100% en 500% marge. Welliswaar gedragen door de damesmode. Dames hebben grotere gaten in hun handen dan tussen, ehhh.

  Maar kortom, in de grondstoffenbranche moet je nu niet zijn. Evenmin in de energiesector. En als energie goedkoper wordt, zoals het extreem goedkoper worden van gas -80%, dan kan het best nog gaan gebeuren dat voedselprijzen ook nog onder druk komen. Want ook met de soft gaat het bergafwaarts nu. Met uitzondering van weersomstandigheden nagelaten natuurlijk. Vooral Mais daalde hard de laaste dagen, viel mij op.

 • WijRos

  re. definitie inflatie/deflatie

  Ik wilde jullie deze definitie van Rothbard niet onthouden:

  In contrast to this, we have the definition of Murray Rothbard in Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles (1962):
  “The process of issuing pseudo warehouse receipts or, more exactly, the process of issuing money beyond any increase in the stock of specie, may be called inflation. A contraction in the money supply outstanding over any period (aside from a possible net decrease in specie) may be called deflation. Clearly, inflation is the primary event and the primary purpose of monetary intervention. There can be no deflation without an inflation having occurred in some previous period of time. A priori, almost all intervention will be inflationary. For not only must all monetary intervention begin with inflation; the great gain to be derived from inflation comes from the issuer’s putting new money into circulation.” (Rothbard 2004 [1962]: 990).
  This definition obviously contradicts that of Mises, and what we have here is another quite clear division within the Austrian school between those who
  (1) hold to the “monetary equilibrium” view of inflation as increases of money greater than the demand to hold it (such as Steve Horwitz, and a view which is most probably held by all Free Bankers), and

  (2) the Rothbardians and other anti-fractional reserve bankers who regard any increase in the money supply not backed by commodity money as inflation.

  De Oostenrijkers praten niets eens over prijs veranderingen. Voor hun is hoeveelheid geld in omloop wat telt. Ik denk daar anders over net als dat ik ook wel in statistiek als hulpmiddel geloof mits de cijfers op een van tevoren gedefinieerde manier reproduceerbaar en controleerbaar verzameld worden. Daarom durf ik ook bikkelhard te beweren dat er van de huidige inflatie en productie cijfers in de Westerse wereld niets klopt.

 • Lamberto

  Hoewel hier al eerder geplaatst, lijken mij de uitspraken gedaan door Prof. Dr. Carl Friedrich Von Weizsäcker actueler dan ooit!

  Carl Friedrich Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk “Der bedrohte Frieden” 1983 Hanser-Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjet Kommunismus voraus (er wurde ausgelacht).
  Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn,- Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend.
  Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, (obwohl es damals dieses Wort noch nicht gab) so wie er sie erwartete.
  Zitat:
  1. ..Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen.
  2… die Löhne werden auf ein noch nie da gewesenes Minimum sinken.
  3…Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staat zusammenbrechen. Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird.
  4… ca. 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus, werden in Deutschland wieder Menschen verhungern.
  5… Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch.
  6… Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten.
  7…Um ihre Herrschaft zu sichern werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen.
  8… Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker.
  9… Die Kapitalwelt fördert wie eh und je, einen noch nie dagewesen Nationalismus (Faschismus), als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus.
  10… Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Bio-Waffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können, jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, andernfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotential.
  11…Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt dienend, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen.
  12…Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus, dass skrupelloseste und menschenverachtende System erleben wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat, ihr Armageddon.
  Das System, welches für diese Verbrechen verantwortliche ist, heißt “unkontrollierter Kapitalismus”.
  C. F. von Weizsäcker sagte (vor 25 Jahren), dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde und die Dinge somit ihren Lauf nehmen!

 • Dave

  @Andreas

  Geldverruiming is essentieel om het huidige systeem te doorgronden. De geldverruiming is exponentieel hetgeen betekent dat het steeds sneller groeit.

  Als deze geldverruiming eerlijk verdeeld wordt over de bevolking krijg je prijsinflatie omdat een grotere geldhoeveelheid een gelijkblijvende productie opzoekt.

  In dit huidige systeem is het dus een politieke keuze dat de geldverruiming slechts bij enkelen terechtkomt. Vandaar de megabonussen van bankiers en idiote salarissen van ambtenaren, zwartgeld eilanden etc. etc..

  “The few who understand the system, will either be so interested from it’s profits or so dependant on it’s favors, that there will be no opposition from that class.”

  Mayer Amschel Bauer Rothschild

  Probeer het systeem te doorgronden

 • Andreas

  Henk
  Ja, zo kun je het ook uitleggen. En het klopt ook nog. Wij zeggen dan van 19 naar 21%. dus een produkt is van 100 naar 102 gegaan. Maar goed, zo wordt ook inflatie berekent. Maar bij een aantal produkten werd eerst de accijns verhoogd met meerdere procenten en daaroverheen nog een keer een BTWverhoging.

 • Andreas

  Wijros
  Die laatste zin is moeilijk.
  Deflatie zoals wij ondernemers hem ervaren is lagere produktie tegen nog lagere prijzen.
  We kunnen prijsverhogingen van energie en andere zaken gewoon niet meer doorberekenen. Ondanks dat neemt de vraag niet toe. Deels omdat steeds meer mensen het moeilijk hebben maar ook omdat het vertrouwen in de toekomst wegvalt. Er wordt nu in Nederland gespaart bij het leven. Dus mensen geven niet zozeer geen geld meer uit omdat ze verwachten dat het nog goedkoper wordt. Maar uit angst voor de toekomst. En dat is denk ik waarom deflatie zo gevaarlijk genoemd wordt.
  Maar mensen worden ook bewuster. Het is toch te gek voor woorden dat je voor een grote auto ook nog een keer slurptax betaalt. En die liegt er niet om. Dus die belasting vernietigd de markt voor grote auto’s voor een groot deel. En uiteraard betaal je ook over die slurptax je 25% bijtelling. Belasting over belasting over belasting.
  Voor mij doet het verhaal over geldverruiming of niet er niet zo toe. De uitwerking zegt mij meer.

 • Henk

  Andreas,

  B.T.W. is niet met 2% verhoogd maar met 10%

 • Snel
 • Stafke

  Wat je wel hebt is dat zaken duurder worden omdat ze meer gesofisticeerd zijn.
  Maak es een golf VII met dezelfde opties van een golf II.
  Of een huis dat nu aan allerlei regels van isolatie en zo moet beantwoorden wat t duurder maakt.
  Nu moet er domotica in enz enz.
  Of een smartphone, vandaag de dag kan ik er alleen geen koffie mee zetten. Ik heb voor mn enkel-bellen-en-sms nokiaatje slechts 29eu betaald, de batterij gaat een week mee en t ding is onverwoestbaar. Heb ik gekocht nadat mn samsung S3 na 2 weken een barst ih scherm had en ook crashte.
  Enz enz
  Er is vooral een inflatie aan goederen die we ‘moeten’ hebben.

 • WijRos

  @Andreas

  re. Door simpelweg belastingen te verhogen kun je iedere vorm van deflatie wegbelasten.

  Beste Andreas, belastingen leiden tot een hogere prijs en daardoor tot minder productie, dus met dezelfde geldhoeveelheid krijg je dan inflatie.

 • WijRos

  @Snel

  re. Kan je voor een appel en een ei daar nu een huis bouwen?

  Nee hoor, het bouwen van huizen en dergelijke is duurder geworden. Alleen gebruikte huizen worden zoals normaal gebruikelijk steeds minder waard.

 • WijRos

  @Snel

  re. deflatie in Japan

  Beste Snel, volgens de Oostenrijkers en mijn principe is er inflatie in Japan. Voedsel en energie zijn beide sterk in prijs gestegen waardoor minder overblijft voor de kerninflatie producten dus volgens de Keynesianen is er deflatie. Mensen die gespaard hebben kunnen dus steeds minder voedsel en energie kopen voor het geld wat ze hebben. Na de aangekondigde geldinjectie zal dat alleen nog maar erger worden.

 • Dave

  Geheugensteuntje

  Oneindige economische groei is onmogelijk:

  A: energie wordt duurder (peak oil)
  B: grondstoffen worden duurder
  C: efficiency van productie neemt af en loonkosten kunnen niet meer lager

  Maar de geldhoeveelheid moet blijven groeien om het systeem draaiende te houden.

 • Stafke

  Zo dave, dat steuntje kader ik even in boven mn bed :)

 • Stafke

  Andreas, ik bekijk t ook vanuit dagdalijkse praktijk. Ik zie ook mijn kosten stijgen, omzet gelijk en winst dalen door kleinere marges.
  De zwaardere afroming door de overheid is alvast een groot probleem. En ik zie in ruil daarvoor geen betere dienstverlening of betere uitvoering van de taken vd overheid.
  Daarenboven merk ik steeds minder ‘de vrije markt’. Door schaalvergroting, (quasi) monopolies en regulering wordt t steeds moeilijker.
  De middenstand moet er uit.
  Ze zeiden me altijd: stilstaan is achteruit gaan. Dat klopt dus.
  Neem nu voeding (niet mijn branche), alles wordt bepaald door die paar grote spelers. En zij bepalen de prijs, zogezegd discount ‘want de klant vraagt dit’, nou, de winst moet van ergens komen. Vraag dat maar aan de boeren en kleine producenten.
  Gratis bestaat niet, onze discountgoederen die we ‘moeten’ kopen (omdat we duurder niet kunnen betalen door stijgende andere uitgaven) worden ergens verdiend hoor.

 • Silvester

  Biflatie, noemen ze dat he jongens.

 • Thijs

  Top artikel Gerard. Prettig om toevallig een diepgaand antwoord op mijn vraag te krijgen!

  Ik ga het nog eens goed doorlezen want ik kan er nog niet uit herlijden voor hoe lang ik mijn hypotheek moet vastzetten. Maar dat antwoord zit er vast in. Goud en zilver houd ik nog wel even vast.

 • Dave

  Geheugensteuntje..

  Het huidige systeem kan alleen bestaan d.m.v. inflatie.

  De centrale planners, bank + overheid bepalen:

  A hoeveel de geldhoeveelheid verruimd wordt (de geldhoeveelheid wordt altijd verruimd)
  B waar deze geldverruiming naartoe gaat (welke assets stijgen in prijs en welke assets dalen in prijs.
  C hoeveel er gestolen wordt d.m.v. belasting

  Dit is kort en krachtig het economische en financiele systeem dat wij de afgelopen 40 jaar kennen en verkocht wordt als kapitalisme..

 • Edwin

  Tip… Zet er vooraan altijd even bij of je monetaire inflatie of prijs inflatie bedoeld. Voorkomen we eeuwige discussies over de definitie van twee verschillende begrippen met dezelfde naam. Die zijn niet hetzelfde en worden met geen enkele discussie hetzelfde. Apart dat dit zo moelijk te begrijpen is….

 • Andreas

  En vergeet even de BTW verhoging van 2% niet. Accijnsen over accijnsen. BTW over BPM. BTW over aal accijnsen die betrekking op energie. Is deflatie nu wat de consument betaalt of wordt er ook nog iets afgemeten aan wat de producent of leverancier krijgt voor het produkt. Door simpelweg belastingen te verhogen kun je iedere vorm van deflatie wegbelasten.

 • Snel

  Maar…. hoe zit het dan precies in Japan? Daar hoor je toch niet veel anders dan dat ze al jaren overwegend in deflatie zitten.
  Af en toe een kleine periode van enige inflatie.
  Maar is dat dan eigenlijk wel zo?
  Huizenprijzen zijn daar sinds eind jaren 80 wel enorm gedaald, maar de rest dan?
  Kan je voor een appel en een ei daar nu een huis bouwen?
  Is daar eigenlijk wel deflatie volgens het Wijros principe?

  Maar als ik het goed begrijp, hoeft een lagere omloop snelheid van fiat geld niet per definitie te betekenen dat er dan ook maar deflatie is.

 • Andreas

  Ik word hier toch een beetje moe van. Ik krijg bijna niet anders als aanbiedings en reclameblaadjes waarbij kortingen van 30% en meer mij om de oren vliegen. De prijzen die in de polyesterindustrie gerekend worden liggen gewoon lager als 3 jaar geleden. En dan heb ik het niet over boten. Ja, voeding en energie wordt duurder. Met name door hogere belastingen op tabak en alcohol en energie. En de ene na de andere winkel gaat failliet. Supermarkten niet. Maar schoenen en kleding en de speciale winkeltjes. Eerst enorm veel korting gegeven en dan alsnog failliet omdat die korting geen hogere omzet bracht. Voordat we hier blijven muggeziften over een exacte definitie is het misschien wijs om te kijken in welke sectoren bedrijven en middenstanders failliet gaan. En ze gaan natuurlijk failliet omdat ze hogere prijzen kunnen berekenen. Van de week een offerte uitgebracht met exact dezelfde kiloprijs als 5 jaar geleden. Een concurrent ging er met 50% onderdoor. Ja,ja dat zal dan eel inflatie zijn.

 • bob

  @Silvester
  Ik heb het hier over goud en niet over zilver.

 • Dave

  @WijRos

  Sterker nog, een deel van deze inflatie (geldverruiming) wordt gebruikt om commodities, goud en zilver naked te shorten zodat u de inflatie niet bemerkt.

  Een ander deel van de inflatie wordt gebruikt om beurskoersen omhoog te krijgen zodat de massa denkt dat ze rustig kunnen blijven slapen.

 • WijRos

  @stafke

  re. discussie definitie deflatie

  Beste Stafke,
  Het punt in dit hele verhaal is dat Gerard argumenten als deflatie gebruikt die niet juist zijn en daarom erg misleidend zijn voor de lezers. Hij, Prechter en o.a. Dent gebruiken deflatie om mensen in hun verhaal te laten geloven en dat is niet juist daarom reageer ik iedere keer als ik dit soort verhalen lees. Er is geen deflatie dus alle zaken die er aan vastgeknoopt worden zijn ook niet zo.

 • Dave

  @Rien

  Het is bewust gedaan Rien. De massa zou immers schrikken als politici zouden verkondigen dat de inflatie (vergroting van de geldhoeveelheid) jaarlijks zo’n 20% zou zijn. Iedereen zou direct in goud vluchten en de economie zou per direct stilvallen.

 • WijRos

  @Rien

  het algemene prijspeil bedoeld wordt

  Beste Rien, maar zelf de meest verKeynesiaanste economen geven nog niet aan dat er een daling in het algemene prijspeil is op dit moment. Vakbonden roepen zelfs het omgekeerde, dat de inflatie meer is dan de “kerninflatie”: De Kern inflatie wordt trouwens door geen enkele Oostenrijker geaccepteerd als een cijfer die ook maar iets met de realiteit te maken heeft.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @WijRos

  In 1990 of kort daarna is de definite van inflatie verandert van een groei in de geldhoeveelheid naar een groei van het algemene prijspeil.
  Misschien was dat vooropgezette manipulatie, maar ik denk het niet.
  Het probleem is dat tegenwoordig (sinds 1985 .. 1995) het steeds moeilijker werd om de exacte hoeveelheid geld te meten. De steeds losser wordende standaards die de boom mogelijk maakten zorgen er ook voor dat de CBs de controle over de geldhoeveelheid verloren. Ik vermoed dat dit de reden is waarom tegenwoordig met inflatie het algemene prijspeil bedoeld wordt.

  FWIW

 • Dave

  @Gerard

  Inflatie (letterlijk ‘opblazen’) kent twee betekenissen. De oorspronkelijke betekenis van inflatie is monetaire inflatie, dit betekent dat de geldhoeveelheid toeneemt.

  In de loop van de jaren werd met inflatie eigenlijk vooral prijsinflatie bedoeld, wat wil zeggen een stijging van het algemeen prijspeil.

  Zullen we de oorspronkelijke betekenis maar aanhouden omdat dit het meeste recht doet aan de situatie?

 • Marc

  Wat een steengoed en helder stuk.
  Dank hiervoor, Gerard.
  Dit kan ik de onwetenden eens laten lezen.
  Snappen ze mischien eens eindelijk in wat voor een tijd we leven en welk een tijd we tegenmoet gaan.

 • WijRos

  Deflatie

  Kortom deflatie treedt alleen op als het algemene prijspeil daalt en dus ook de lonen waar nu absoluut geen sprake van is.
  Deflatie heeft nooit te maken met het inzakken van bepaalde markten er moet volgens mij altijd een relatie zijn met geldstromen zoals in alle definities aangegeven wordt.

 • WijRos

  re. nog meer lulkoek

  Dit is wat de Oostenrijkers er van maken:

  “In theoretical investigation there is only one meaning that can rationally be attached to the expression Inflation: an increase in the quantity of money (in the broader sense of the term, so as to include fiduciary media as well), that is not offset by a corresponding increase in the need for money (again in the broader sense of the term), so that a fall in the objective exchange-value of money must occur.
  Again, Deflation (or Restriction, or Contraction) signifies: a diminution of the quantity of money (in the broader sense) which is not offset by a corresponding diminution of the demand for money (in the broader sense), so that an increase in the objective exchange-value of money must occur. If we so define these concepts, it follows that either inflation or deflation is constantly going on, for a situation in which the objective exchange-value of money did not alter could hardly ever exist for very long.
  The theoretical value of our definition is not in the least reduced by the fact that we are not able to measure the fluctuations in the objective exchange-value of money, or even by the fact that we are not able to discern them at all except when they are large.” (Mises 2009 [1953]: 240).

  Beste Gerard, leg mij maar eens uit hoe jij met deze definities jouw voorbeelden van deflatie kunt verklaren.

 • stafke

  Ik vind de ganse definitie discussie best, en ze mag eeuwig duren, maar kunnen we aub wel zo overeen komen en t eens zijn dat we uiteindelijk best Zilver en Goud kopen om ons zelf en ons vermogen te beschermen?

  Dank U

 • WijRos

  @ Gerard

  re. lulkoek

  In mijn Economie boek van Andriessen 1976 deel 1 blz. 62 staat:
  Inflatie: is het opzwellen en sneller gaan stromen van de geldstroom en deflatie is het omgekeerde.

  In van Dale: Deflatie: is waarde vermindering o.a. door vermindering van het in omloop zijnde papiergeld.

  Wiki: Deflatie (‘uitblazen’) of waardevermeerdering van het geld is in de economie het verschijnsel dat het ALGEMENE prijsniveau daalt.
  Dit betekent in de praktijk dat – bij wijze van voorbeeld – een product dat op een gegeven moment 1 munteenheid kost, na een jaar 0,95 munteenheid kost (of in geval van ernstige deflatie bijvoorbeeld 0,1 of 0,01 eenheden). Bij deflatie groeit de koopkracht (ervan uitgaande dat de lonen gelijk blijven of stijgen, of, theoretisch, in ieder geval met een kleiner percentage dalen dan het percentage deflatie) en dit is daarom het tegenovergestelde van inflatie.
  Analoog aan het gegeven dat inflatie = geldvermeerdering[2], geldt dat deflatie = geldvermindering, in verhouding tot de hoeveelheid goederen. Dit kan bijvoorbeeld optreden door productverbetering, waardoor men “meer waar voor hetzelfde geld” krijgt.

  Beste Gerard, hier zie je de definities die duidelijk GEEN van ALLEN toepasbaar zijn op de door jou gebruikte voorbeelden van huizen en boten het gaat om het algemene prijspeil gekoppeld aan lonen etc. en geldstromen.

 • Gerard

  @WijRos
  re. Inflatie en deflatie zijn complexe zaken..

  Hoezo complex?
  Staat op honderden sites perfect uitgelegd. Ook op Wikipedia o.a.
  Alleen kan ik de definitie van jouw en Dave niet vinden.
  Als huizenprijzen dalen, dat dat dan prijsinflatie zou zijn. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Probeer dit dan eens uit te leggen.

  Ik wil jouw nieuwe definities best wel leren, maar geef eens links. Waar staat dit. Ik kan het echt niet vinden.
  Ik kom alleen maar de normale definitie tegen, het spijt me echt. Ik kan het ook niet helpen.
  Nu Dave ook al een andere definitie gevonden heeft?
  Ik vind het echt heel vreemd.
  Tot nu toe vind ik overal “prijspeil”, kan het ook niet helpen.

  Als Jij of Dave geen links van de nieuwe betekenis van prijsinflatie of deflatie kunnen geven, ga ik zelf wel zoeken.
  Maar als ik geen nieuwe betekenis kan vinden, en jullie hebben daar ook geen links van, dan beschouw ik die nieuwe betekenis toch echt als lulkoek.

 • Dave

  @WijRos

  Menigeen heeft angst voor de zogenaamde NWO. Welnu, we leven al sinds 1971 onder deze NWO en daar gaat nu juist verandering in komen.

 • Silvester

  Toen kochten de gebroeders hunt al het zilver op Bob.

 • WijRos

  @Dave

  re. Het heeft ook helemaal geen zin om technische analyses te maken want er is geen vrije markt. De revaluatie van goud zal plotseling zijn ipv een proces.

  Beste Dave, ook wat betreft dit punt liggen we op een lijn zie mijn discussies met Gerard over TA van maanden geleden.

 • WijRos

  @Dave

  re. In Nederland wordt geen economie onderwezen maar Keynesianisme oftewel de edele kunst van het herverdelen via bank en overheid.

  re. Het is gewoon ordinair communisme…

  Beste Dave, dit kan ik alleen maar beamen.

 • WijRos

  @Lamberto

  Beste Lamberto, ik weet ik zit ver van jullie af maar ik heb nog nergens gezien dat overheidsbanen en uitkeringen verlaagd zijn. Er zijn tot nu toe veel meer loonsverhogingen (vanwege de zogenaamde kerninflatie) dan loonsverlagingen omdat bedrijven het niet droog kunnen houden.

  Ik weet dat mijn stelling niet 100% sluitend is maar het was bij alle echte inflaties en alle K winters wat er gebeurde. Natuurlijk de vakbonden en de geldprintmachtines fietsen daar dwars doorheen maar ik denk echt dat we loonsverlagingen zullen gaan zien in alle sectoren en met name in de publieke sector.

  Inflatie en deflatie zijn complexe zaken die altijd met de hoeveelheid geld in omloop en de productie activiteiten te maken hebben. Het is volgens mij zeker dat de productieactiviteiten afnemen en de hoeveelheid geld neemt nog steeds sterker toe dan dat er tot nu toe verloren gaat door faillisementen. Het is echter heel moeilijk meetbaar omdat er enorm gerommeld wordt met deze begrippen.

 • bob

  @Silvester
  1980 stond goud ook op 850 dollar per ounce en viel in nog geen twee jaar terug naar 380 dollar hier na is het tot 2005 zijwaarts gegaan.
  Zie link: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Gold_price_in_USD.png

 • Dave

  @Gerard

  Gerard, inflatie of deflatie gaat over de geldhoeveelheid. Prijsstijging of prijsdaling zijn hier het gevolg van en niet de oorzaak.

  In Nederland wordt geen economie onderwezen maar keynesianisme oftewel de edele kunst van het herverdelen via bank en overheid. Overheid en banken bepalen waar geld ingepompd wordt en waar niet. De gemiddelde Nederlander houdt maar 20% vrij besteedbaar inkomen over en heeft dus weinig invloed op prijsdalingen danwel prijsstijgingen.

  Er zijn dus geen vrije markten meer aangezien overheid en banken bepalen met uit niets verzonnen geld waar het naartoe wordt gesluisd. Banken geven geen hypotheekleningen meer dus de huizenmarkt dondert in elkaar. Heeft niets met deflatie te maken want de geldhoeveelheid blijft maar groeien, echter het gaat ergens anders naartoe.

  Het is gewoon ordinair communisme…

  Het heeft ook helemaal geen zin om technische analyses te maken want er is geen vrije markt. De revaluatie van goud zal plotseling zijn ipv een proces.

 • Silvester

  Bob zilver is een grondstof die veel in de industrie gebruikt wordt. Al meerdere malen hier op dit blog verteld.
  En als de wereld economie afkoelt voelt zilver daar veel meer van dan goud.

  Goud staat daarom voor mij op nummer 1

 • bob

  Gerard je schrijft dat de huidige daling van goud vanaf 1920 USD oz is niet meer dan een correctie in de bullmarket. Mede gedragen doordat deflatie hardnekkig blijft volhouden. Correcties gaan officieel nooit verder dan 20% vanaf de top. En daar zitten we nu tegenaan.

  Maar dit geld dan zeker alleen voor goud want de top van zilver was op 29 April 2011 $47,52 als ik de 20% aan houw kom ik op 38 dollar uit maar de prijs is nu 27,24 dollar maar zijn of wel 42,6% onder de top.

  Als dit met zilver kan waarom dan niet met goud ?
  Want als dit met goud zou gebeuren dat kan goud nog terug vallen naar 1110 dollar.

 • Silvester

  Goed stuk Gerard. Hier hebben we wat aan!

  Als we Inflatie en deflatie tegelijkertijd hebben dan is dat biflatie.
  Maar dat wisten jullie al.

 • Lamberto

  @DaanW#26

  Deflatine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Beste DaanW,

  Laten we het alstublieft op dit blog een beetje rustig houden.
  Het knalt al genoeg in de wereld om ons heen.

  http://www.rennie.nl/nl/opgeblazen-gevoel-of-winderigheid/

 • Gerard

  @Dave
  re: De huizenprijzen zakken dus we hebben deflatie?

  Jazeker, dan hebben we inderdaad deflatie in de huizenmarkt.

  In ieder geval volgens de definitie die iedereen gebruikt in de economie. Ook ik.

  De andere definitie die sommigen hanteren, ken ik niet. Ook nooit van gehoord.
  Ik wil die best wel eens leren, maar dan zou je daar wat links van moeten plaatsen.

  Kijk, we hebben de plaatjes!

 • Lamberto

  @WijRos#20

  Beste WijRos,

  U schrijft: “De meest eenvoudig meetbare deflatie treedt op als de lonen per tijdseenheid lager gaan worden. Ik heb dat in Europa nog nergens waargenomen dus is er geen deflatie”.
  ——————————————————————–

  Het kan natuurlijk zijn dat ik de inhoud van u betoog niet begrijp.
  Maar er vindt in Europa wel degelijk verlaging van lonen per tijdseenheid plaats.
  Leest u de inhoud van volgende linken maar eens door.
  Ook zullen ontslagen werknemers die bij een ander bedrijf aan de slag kunnen meestal minder loon voor dezelfde werkzaamheden ontvangen dan bij hun vorige werkgever.

  http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/07/capgemini-verlaagt-lonen-oudere-werknemers-tot-10-procent-salarisverlies/

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1132195/2009/03/11/Hoogleraar-Loonsverlaging-TNT-Post-niet-uniek.dhtml

 • DaanW

  Voor alle opgeblazen inflatie/deflatie definitieherkauwers:

  ‘Deflatine. Dat scheelt een hoop.’

 • Dave

  Het is van cruciaal belang om de begrippen inflatie en deflatie te begrijpen om te doorzien wat er gebeurt en waar we naartoe gaan.

  Een op schuld gebaseerd systeem moet alsmaar groeien anders stort het overgeleveregde bankensysteem in elkaar. Deflatie is dus onmogelijk.

  De huizenprijzen zakken dus we hebben deflatie?

  Fout, de euro is niet meer waard geworden maar de vastgoedmarkt is overgewaardeerd. Dit is een cruciaal verschil.

  Waarom daalt de goudprijs? Menigeen zal stellen dat de goudprijs onder druk gehouden wordt om de werkelijke inflatie van de dollar te maskeren.

  Fout. Iedereen die voedsel koopt in de VS ziet dat de prijzen sterk stijgen, de inhoud minder wordt en de kwaliteit steeds slechter.

  De werkelijke reden om goud te onderdrukken ligt besloten in het petrodollarsysteem. U moet weten dat de oliesheiks geen pampieren schuldbekentenissen sparen maar fysiek goud oftewel eeuwige welvaart. Toen in ’71 de goudwisselstandaard eraan ging en de oliesheiks hun dollars niet meer om konden wisselen bij de US treasury schoot de prijs van olie door het dak.

  Aangezien de westerse economieen steeds meer GOEDKOPE olie nodig hadden is er een deal gemaakt.

  Het westen houdt de goudprijs laag zodat de sheiks de olieprijs laag konden houden en met hun surplus aan dollars goud op de vrije markt konden kopen ipv het via de US treasury te krijgen.

  Alleen nu is het spel afgelopen. De EU verkoopt geen goud meer en de BRICS zijn massaal aan het inslaan. Het Engelse goud is reeds geofferd (Brown’s bottom) om de olieprijs laag te houden en er verdwijnt steeds meer goud uit de VS.

  Het kan natuurlijk niet lang meer duren voordat de shortposities op een geweldadige manier long gaan. De oliesheiks hebben hier geen problemen mee aangezien de tonnen goud die zij hebben verzameld sterk in waarde zal gaan stijgen. De olieprijs kan dus laag blijven zolang ze maar een beetje goud kunnen verkrijgen.

 • stafke

  Ha, dan is zilver en goud in deflatie momenteel.

 • Joop

  Inflatie = geld wordt minder waard t.o.v. diensten & goederen
  Deflatie = diensten & goederen worden minder waard t.o.v. geld

  Er kunnen diverse oorzaken zijn waarom het ene of en ander optreed, en soms treed het ene of het andere deels op voor bepaalde diensten of goederen.

  Zo goed ?

 • stafke

  Nou Wijros, als er zoveel miljoen Europeanen ipv een job aan de uitkering gaan, of als er 100.000en jobs “bijkomen” die in feite hamburgerjobs zijn dan krijg je gemiddeld wel wat deflatie he.

  Het grote probleem is dat we steeds meer “moeten” kopen met ons loon. Er zijn zoveel goederen te consumeren en dat allemaal met datzelfde wat geinflateerde loon, dat lukt voor de meesten niet meer.
  een tablet, een smartphone, een auto, een tweede auto, een huis, leuke meubelen, 2 reisjes per jaar, enz enz
  De noden zijn te hoog geworden. Nu ja, gecreerde noden.
  Tel daarbij de hogere belastingsdruk en taxering en je weet t wel.

 • DaanW

  Krijgen we nou weer deze eigenwijze zeikdiscussie over inflatie/deflatie definities?

 • WijRos

  Deflatie / inflatie

  deflatie in de praktijk:

  De meest eenvoudig meetbare deflatie treedt op als de lonen per tijdseenheid lager gaan worden. Ik heb dat in Europa nog nergens waargenomen dus is er geen deflatie.

 • WijRos

  @Gerard

  re. prijsinflatie

  Beste Gerard, ik praat over inflatie en deflatie NIET over prijsinflatie. Dit laatste is een media term en valt onder het begrip taalinflatie.

 • WijRos

  @OBL-Rien

  Beste Rien, bedenk dat Japan nog steeds geen buitenlandse schulden heeft dat is echt heel iets anders dan wij in de westerse wereld.

  Japan wil kijken of ze hyperinflatie kunnen creëren, het is niet onwaarschijnlijk dat dit na deze actie gaat lukken. Bedenk dat hyperinflatie gebeurt dat is niet iets dat je kunt regelen.

 • WijRos

  Het lijkt er op dat we eerst weer edelmetaal koopkansen krijgen de komende uren.

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  “Japan heeft vorige week besloten de geldhoeveelheid met 100% te verhogen om hun deflatie naar 2% inflatie te krijgen”

  Als dat geen deflatie is :)
  Ongeloofelijk eigenlijk, 100% meer geld en men hoopt daardoor slechts 2% inflatie te veroorzaken.
  Wel de litmus test voor Bernanke natuurlijk.

 • Gerard

  @WijRos
  Een definitie van prijsinflatie, volgens mij is er maar EEN van.

 • WijRos

  @Gerard

  re. Ja, jammer he, die zinloze discussie.

  Beste Gerard, deze discussie is niet zinloos maar de kern van het verhaal.

 • WijRos

  @Dave

  re. deflatie

  Beste Dave, ik ben blij eindelijk een medestander gevonden te hebben. Ja u begrijpt hoe inflatie en deflatie in elkaar steken. Gerard, Prechter en Harry Dent niet!

  Ik vind Gerard zijn artikelen goed en ik begrijp ze maar ik ben het met allerlei stellingen van hem niet eens omdat hij definities door elkaar haalt. Vandaar mijn advies een aantal weken geleden de economie lessen van de middelbare school van de jaren 60 nog eens weer te bezoeken. Hij is daar echter erg kwaad over geworden hetgeen erg jammer is en de discussie stuk maakt.

 • Lamberto

  @Gerard

  Beste Gerard,

  Ik denk ook dat de Rabobank met het verder inzakken van de onroerend goed waarden in de problemen kan komen.
  Ze hebben namelijk niet voor niets 9.1 miljard aangetrokken om overeind te blijven.
  Ook de recente berichten in de kranten dat er de komende jaren tussen de 6.000 tot 10.000 banen verdwijnen, zegt iets over de financiële staat waarin deze bank terecht is gekomen of bij voortgaande deflatie terecht gaat komen.

  http://nos.nl/artikel/266417-meer-nederlandse-leningen-bij-fed-dan-bekend.html

 • WijRos

  Beste Gerard, opnieuw een goed artikel.

  Zoals je weet ben ik het niet eens met jouw opinie over deflatie. Er is pas deflatie als het bouwen van een huis veel goedkoper wordt als dat gebruikelijk was. In de dertiger jaren kon je voor een appel en een ei een nieuw huis bouwen. DAT IS NU NOG NIET HET GEVAL!
  Een ander belangrijke factor zijn de landprijzen, niet in het kleine NLwaar het land in bubble mode was maar in de rest van de wereld, die hebben nog steeds de neiging te stijgen (vooral ook in de VS), over het algemeen in de pas met de hoeveelheid geld die geprint wordt. Verder zoals je zelf ook al aangeeft blijven de voedsel en energie prijzen maar stijgen. Ook dit trad niet op in de dertiger jaren toen was voedsel bijzonder goedkoop. Ook de prijzen van auto´s stijgen nog steeds.
  Kortom er is geen deflatie er is alleen een enorme prijsverlaging bij artikelen die abnormaal snel in prijs gestegen zijn dat is geen deflatie! Bij echte deflatie gaan voedsel, energie, auto en landprijzen wel degelijk naar beneden. Volgens reële inflatie modellen van voor 1980 is de inflatie nu in de VS 9,6%.

  Naar mijn observaties zijn de prijzen alleen gedaald van artikelen zoals boten, huizen, etc. die abnormaal gestegen zijn en waar iedere fabrikant rijk kon worden door de enorme marges.

  Veel Amerikaanse schrijven denken dat de winter in 2007 begonnen is (inzakken van de huizen prijs), niet dat het veel uitmaakt maar ik wou je deze opinie niet onthouden.

 • Sebassol

  @Gerard
  De geldhoeveelheid zal waarschijnlijk niet stijgen met 100% p/j, dat lijkt me totaal niet reëel.

  Ik denk eerder dat de totale geldhoeveelheid met 10-20% p/j stijgt.
  De balans van de BoJ kan wel met 100% p/j stijgen, denk dat je dat bedoelt :-)

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  Mooi artikel, Gerard. Biedt stof tot nadenken.

 • Gerard

  @stafke
  Ja, jammer he, die zinloze discussie.

  En ik denk echt wel dat de geldhoeveelheid OOK stijgt.
  Dacht ik ook!
  Op dit moment met 100% per jaar. Alleen BOJ gaat nu als eerste naar 200% per jaar.

 • Gerard

  Overigens, de grafieken staan er niet op.

  @Theo
  Dan je Theo,
  re. Ik heb een vraag wanneer ze de huizen in nemen,dan missen ze toch de WOZ inkomsten of gaan we dan huur betalen voor onze eigen huizen?

  Dat is een goeie vraag!
  Indien de huizenprijzen blijven dalen, de werkloosheid blijft stijgen, en de koopkracht blijft dalen, dan kom je op een punt dat er teveel huizen onder water komen. Dat gaat vooral de Rabobank flink merken. Hebben de meeste hypotheken. Die zal dan dicht bij een faillisement kunnen komen. De bank is te groot om te redden.
  Hier zou je de eerste huizensaneringen kunnen gaan meemaken. Ik zie voor de overheid geen enkele andere oplossing meer. De Rabobank bestaat namelijk bijna geheel uit onderpand huizenmarkt.

 • stafke

  O nee, krijgen we de inflatie/deflatie en betekenis discussie weer… :)

  Maar idd, daar draait t net om he! En ik denk echt wel dat de geldhoeveelheid OOK stijgt.

  En ik heb ook met veel plezier gekeken naar de tekenfilm youtube link van Lamberto. Ik heb t graag simpel.

  Goed artikel Gerard.

 • Gerard

  @Dave
  Inflatie: de geldhoeveelheid groeit, geld wordt minder waard ??

  Dave toch!
  Inflatie (staat overigens voor prijsinflatie) is als PRIJZEN stijgen. Niet de geldhoeveelheid.

  Ga eens naar wikipedia, en zoek op “inflatie” en dan op “geldhoeveelheid”.
  Het zijn echt 2 verschillende dingen hoor!

  Jammer, want zo begrijp je het hele artikel niet. En alle andere artikelen ook niet. Geldt overigens voor meer mensen op deze site.
  Even naar Wikipedia gaan, moet je echt doen.

 • Dave

  Jammer dat Gerard het begrip inflatie en deflatie nogsteeds niet doorheeft.

  Inflatie: de geldhoeveelheid groeit, geld wordt minder waard

  Deflatie: de geldhoeveelheid daalt, geld wordt meer waard

  Een ongedekt geldsysteem met rentecomponent kan nooit, ik herhaal nooit deflateren omdat het bankensysteem dan in elkaar klapt.

  Fiatvaluta’s worden dus nooit meer waard.

 • Sebastian

  Prachtig artikel en ik zie duidelijke signalen hiervan in de werkelijke economie terug.

 • Lamberto

  „Goldschmied Fabian – Warum überall Geld fehlt“
  ===============================

  In deze video wordt haarfijn weergegeven dat we, of we het willen of niet, op termijn allen tot slaven worden.

  Voor mij is het overduidelijk geworden waarom het bij Wet verboden is om tot een “BANKRUN” op te roepen.

  http://www.youtube.com/watch?v=_h0ozLvUTb0

 • Theo

  Goed artikel Gerard.5steren
  Ik heb een vraag wanneer ze de huizen in nemen,dan missen ze toch de WOZ inkomsten
  of gaan we dan huur betalen voor onze eigen huizen?

  Wij wonen in Portugal en hier zie je dat de woz omhoog schiet.
  Wat je ook zie dat er 1000 e huizen verlaten zijn en in storten.
  Helen dorpen als spook dorp.zeer jammer.

  De oorzaak dat ze ook niet verkocht worden is dat het vaak van neven en nichten zijn en oom en ander familie en als een zegt ik vind de prijs te laag dan gaat de verkoop niet door.en verrot het huis nog verder.
  gr.Theo