24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

De kern van het probleem

Waarom dalen goud en zilver terwijl de geldhoeveelheid op FED, ECB en BOJ balans steeds harder stijgt? Wat is nu precies de kern van het probleem? Om dit te begrijpen moet u eerst het systeem begrijpen. Daarom gaan we deze keer er tot de bodem in. In meerdere blogs zijn we dieper ingegaan op de Kondratieff cyclus (long wave cycle), maar waar is die op gebaseerd? Daarvoor kijken we naar onderstaand plaatje. Dit is de grafiek van inflatie en rente van de vierde cyclus, de huidige cyclus. We gaan kijken wat er dan precies gebeurt.

 

Het start in 1949 (start lente) na totaal saneringen die nodig waren om de periode WO2 definitief af te sluiten. De hele wereld begon opnieuw zonder schulden en de schuldenlanden met een nieuwe valuta. Rente en inflatie waren laag en daardoor kon de economie groeien, gedreven door de wederopbouw. Banken hielden hoge reserves aan. Men was voorzichtig. Er was een goudstandaard en schulden maken was een schande. Innovatie vond langzaam maar zeker zijn weg.

 

Vanaf 1966 (start zomer) ging alles in een stroomversnelling. De economie en welvaart groeide als kool. De vraag naar krediet nam enorm toe. Aan die vraag werd voorzien door de banken door het eigen vermogen omlaag te brengen. Het Basel akkoord. Regels die de BIS (vereniging van centrale banken) opstellen. Dit wil zeggen dat banken slechts 3% eigen vermogen hoefden aan te houden op hun leningen. Dus elke 100.000 op spaarrekeningen kon men zodoende 33 keer uitlenen. Dat is 3,3 miljoen op elke ton. Dat is nog eens een geld printmachine! Dit kon de goudstandaard niet meer aan en werd afgeschaft (1971). Naar al dat geld was vraag en verdween dan ook onmiddellijk in de economie met hoge omloopsnelheid. Dit zagen we terug in enorme bouwprojecten. Bijna al onze autobanen, industrieterreinen en woonwijken ontstonden in die periode. Enorm groeiende industrie met hoge werkgelegenheid. Maar ook steeds hogere inflatie. Hoge looneisen door gebrek aan personeel joeg de inflatie steeds hoger op. De loon-prijs spiraal. Tot op de rand van hyperinflatie die we in 1980 op een haartje na miste. De goudprijs vloog door het dak. De zilverprijs piekte op 48 USD oz.

 

1980 (start herfst) werd de rente verhoogd tot 12% (Nederland) om hyperinflatie te voorkomen. Deze rente lag iets boven de kerninflatie. Dit is tevens de top van de grafiek. Vanaf hier gaat inflatie en rente heel langdurig dalen. Een rente van 12% is natuurlijk vol op de rem voor de economie. Er volgde dan ook een zware crisis met hoge werkloosheid. Inflatie en rente hielden een dalende lijn vast (desinflatie). Dit is de mooiste tijd van de cyclus. In de vorige cyclus bekend als de “roerige jaren 20”. Dalende inflatie en rente betekent immers steeds meer koopkracht. Bovendien kun je voor steeds lagere rente geld lenen terwijl de inflatie nog steeds hoog is. Er werd vanaf dit moment niet meer geleend om een economie op te bouwen, er werd geleend om feest te vieren. Hypotheken werden verhoogd om boten te kopen of wereldreizen te maken. Ook de overheid deed hier vrolijk aan mee. Een hoge schuldopbouw wordt altijd gestimuleerd door dalende inflatie (desinflatie) bij dalende rente. Zolang de inflatie maar boven de 0% blijft, gaat dit altijd goed. Je schulden verdampen immers terwijl de rente ook nog eens blijft dalen. De “perfecte” situatie voor schuldopbouw. Voeg daarbij de roekeloosheid waarmee veel te grote leningen worden aangegaan, en we hebben het perfecte plaatje voor een zware storm.

 

2000 (start winter). De herfst gaat voortreffelijk totdat de inflatie onder de 0% dreigt te komen (deflatie). Schulden verdampen niet meer door inflatie. In plaats van prijzen die maar bleven stijgen, gaan nu prijzen dalen. Zo ook huizen die als onderpand gelden voor hypotheken. Door de enorme berg opgebouwde schulden in de herfst, kan men hierdoor niet nog meer lenen. Doordat schulden niet meer verdampen wil men gaan aflossen. Hierdoor verdwijnt het geleende geld weer in het niets waar het ooit vandaan kwam. Banken die hun verdienmodel volledig halen met handel in schuld gaan hierdoor failliet. Enerzijds omdat ze geen nieuwe schulden meer verstrekken, anderzijds doordat mensen hun schulden niet meer af kunnen lossen. Plus de onderpanden die onder water komen door de dalende prijzen. Hierop stopt men met rente en aflossing en geeft daarvoor in de plaats het onderpand terug. Door aflossingen kan hetzelfde geld niet meer aan leuke dingen worden uitgegeven en daardoor krimpt de economie. Met hoge werkloosheid tot gevolg. Daardoor zakt het gemiddelde inkomen en worden schulden nog ondraaglijker. Dat heeft een golf faillissementen tot gevolg onder particulieren, bedrijven en overheden. Dat blijft de deflatie steeds harder voeden. Omdat huizenprijzen maar blijven dalen, stellen mensen hun aankoop ook steeds langer uit. Daardoor blijven de prijzen zakken. Ook dat blijft de deflatie voeden. De spiraal naar de afgrond.

 

En hiermee zijn we precies tot in de kern van het probleem. De kern waarom de hele systeem draait. De basis van de Kondratieff cyclus. Met name “inflatie en rente”. Laat eerst eens goed op u inwerken hoe inflatie en rente de hele economie en welvaart op sleeptouw neemt. Het is de basis voor alles. Alles wat omhoog gaat moet ook weer naar beneden. Een ijzeren natuurwet. Dat geldt ook voor inflatie. Ook voor vastgoedprijzen. Ook voor goud en zilver. Het hele bovenstaande verhaal moet je goed begrijpen anders begrijp je de hele cyclus niet en daarmee ook niet de huidige situatie.

us-long-term-interest-rates1

Rente ligt altijd vlak bij de kerninflatie. In lente en herfst er iets boven, in zomer en winter eronder. Let vooral op het verschil tussen de derde (1896-1949) en vierde (1949-2020) Kondratieff cyclus. Deze is dus 300% groter! Let ook op de top rond 1980, 14,1%.

 

inflatie-rente-cyclus

 

De overstap naar de nieuwe start.

De deflatieperiode zal naar verwachting duren tot 2018 a 2020 (start nieuwe lente). Maar aan een deflatieperiode kan alleen maar een einde komen indien schulden zijn afgelost of gesaneerd. Aflossen is onmogelijk omdat daardoor de schulden te hoog zijn. Saneren kan alleen maar door andermans bezit af te nemen. Zo werkt nu eenmaal een faillissement. Faillissement is een ander woord voor saneren. In een faillissement worden degenen die tegoeden hebben de klos. Maar ook degenen met schulden zijn de klos. Anders gezegd, iedereen raakt alles kwijt. De klos zijn dus ook degenen die hun spaarcentjes veilig op de bank hebben staan. Want gaat de bank al niet failliet, dan is er altijd nog de overheid die moet saneren (zie: Cyprus). Want de overheid, dat zijn de burgers zelf. Onder saneringen vallen natuurlijk ook pensioenfondsen, ook dat zagen we in Cyprus. Ieder zal snappen dat wanneer particulieren en bedrijven hun bezit en inkomen kwijtraken, er helemaal geen economie en welvaart meer bestaat. Dus saneren is daarom ook niet zomaar mogelijk. Daarom kan dit alleen maar plaatsvinden na een allesomvattende wereldoorlog zoals de vorige (derde) cyclus eindigde, met aansluitend het ongeldig verklaren van valuta waar schulden op rusten (1949). In ons geval JPY, USD en EUR, de gehele westerse wereld dus.

 

Centrale banken hebben de oplossing.

Uit bovenstaande blijkt dat deflatie een ernstig probleem is welke de economie uiteindelijk totaal vernietigt tot op de grond. Om dit te voorkomen wil men kunstmatig inflatie creëren. Dit doet men door steeds meer geld te printen. Maar inflatie kan alleen plaatsvinden indien er ook vraag is naar geld. En dat is ongeveer hetzelfde als vraag naar schuld. En juist dat laatste gebeurt niet, integendeel zelfs. Een centrale bank kan veel gemakkelijker te hoge inflatie bestrijden dan deflatie. Vandaar dat deflatie zo hardnekkig kan zijn. Dat zien we aan de 20 jarige deflatieperiode in Japan. Het grote probleem is dat geld creatie alleen maar de voedsel en energieprijzen opdrijft, en NIET de prijzen waarvoor het bedoeld is, zoals de vastgoedmarkt en overige duurzame producten.

Japan heeft vorige week besloten de geldhoeveelheid met 100% te verhogen om hun deflatie naar 2% inflatie te krijgen. Om een idee te krijgen waarover het hier nu gaat zetten we de getallen op een rijtje per inwoner van de valuta. Bernanke pompt op dit moment 85 miljard in het systeem per maand. Dat is 225 euro per maand per inwoner van de VS. Japan gaat nu 441 euro per inwoner per maand bijprinten (bron, RTL7 nieuws). Dit is echt extreem. BOJ gaat dus 100% meer geld printen dan de FED. Noodgedwongen moet Bernanke (FED) en Draghi (ECB) die lijn nu gaan volgen. Doen ze het niet, dan wordt hun valuta te duur en wordt er niets meer geëxporteerd. FED en ECB gaan volgen, reken maar! Valutaoorlog op volle sterkte. Met hoog risico op hyperinflatie. Maar de vraag is of dit werkt. Nee dus, het blijkt van niet. En daar heeft Robert Prechter tot nu toe gelijk. Zowel de FED als de ECB hebben in 2012 de geldhoeveelheid met 100% verhoogd. Maar de huizenprijzen en andere duurzame goederen zijn echt geen 100% gestegen. Integendeel, ze dalen nog steeds. Net zoals het gemiddelde inkomen daalt. Ook kleding en schoenen dalen in prijs. Alleen voedsel en belasting stijgen, en dat wil men juist niet want dat vreet de koopkracht kapot. De deflatie zet dus gewoon door. Geld blijkt dus waardevaster te zijn dan gedacht. Anders gezegd, als je vier jaar geleden spaargeld op de bank had gezet tegen 0% rente, dan kun je daar nu 30% meer huis voor kopen. Een prachtig rendement! En precies DAT is de reden dat goud en zilver in prijs dalen, terwijl de geldhoeveelheid fors toeneemt. Maar op de lange termijn kan dat niet blijven duren. Er moet iets gebeuren om hieruit te komen. Schulden langzaam aflossen? Vergeet het maar, schulden zijn echt te hoog. Bovendien blijft men schulden verhogen om alleen maar aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Juist ook omdat de inkomsten dalen. Dan blijven er nog twee oplossingen over. Of hyperinflatie of ongeldig verklaren van de valuta na alsnog saneringen. Een andere oplossing is er gewoon niet. En daarom zijn goud en zilver de veiligste bescherming voor je bezit. Want ook je eigen huis kan in de saneringen getrokken worden, zoals we zagen tijdens de saneringen op het einde van de derde cyclus in heel oost Europa vanaf half Duitsland (1945). Hetzelfde gebeurde ook in China (Mao) en andere delen van de wereld. Een overstap naar lente is niet mogelijk zonder schuldsanering. Tenzij er een lange periode komt met hoge economische groei. En dat is duidelijk mislukt, ondanks alle QE’s die we al achter de kiezen hebben. Vergeet de periode 2008 t/m 2012 maar. Een periode die goed leek door schuldophoging door de centrale Banken zelf. Een kunstmatige nepeconomie vol manipulatie en bedrog. Die tijden zijn nu definitief voorbij. We gaan een geheel nieuwe fase in. Een tijd waarin zowel overheden als hun nieuwe schulddragers, de centrale Banken, gaan bezwijken onder de schulden en lopende verplichtingen. De deflationary collapse. Volgens velen eind 2013 al. Hier gaan we nog veel over horen de komende tijd.

 

Tenslotte de rol van edelmetaal hierin

Goud stijgt om 2 redenen:

1. Indien er reëel gevaar is dat het financiële systeem, en daarmee de valuta instort. Dat is in de top van inflatie, en in het dal van deflatie. In zomer en winter dus.

2. Indien de rente veel lager ligt dan de inflatie. Ook dat is altijd zomer en winter. Immers, in normale tijden hoort rente minimaal op gelijke hoogte te liggen als de inflatie.

Veel moeilijker moet je het niet maken.

De huidige daling van goud vanaf 1920 USD oz is niet meer dan een correctie in de bullmarket. Mede gedragen doordat deflatie hardnekkig blijft volhouden. Correcties gaan officieel nooit verder dan 20% vanaf de top. En daar zitten we nu tegenaan.

 

Disclaimer: Artikelen geplaatst door Gerard zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bekijk ook