Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

De kern van het probleem

08-04-2013 Gerard

Waarom dalen goud en zilver terwijl de geldhoeveelheid op FED, ECB en BOJ balans steeds harder stijgt? Wat is nu precies de kern van het probleem? Om dit te begrijpen moet u eerst het systeem begrijpen. Daarom gaan we deze keer er tot de bodem in. In meerdere blogs zijn we dieper ingegaan op de Kondratieff cyclus (long wave cycle), maar waar is die op gebaseerd? Daarvoor kijken we naar onderstaand plaatje. Dit is de grafiek van inflatie en rente van de vierde cyclus, de huidige cyclus. We gaan kijken wat er dan precies gebeurt.

 

Het start in 1949 (start lente) na totaal saneringen die nodig waren om de periode WO2 definitief af te sluiten. De hele wereld begon opnieuw zonder schulden en de schuldenlanden met een nieuwe valuta. Rente en inflatie waren laag en daardoor kon de economie groeien, gedreven door de wederopbouw. Banken hielden hoge reserves aan. Men was voorzichtig. Er was een goudstandaard en schulden maken was een schande. Innovatie vond langzaam maar zeker zijn weg.

 

Vanaf 1966 (start zomer) ging alles in een stroomversnelling. De economie en welvaart groeide als kool. De vraag naar krediet nam enorm toe. Aan die vraag werd voorzien door de banken door het eigen vermogen omlaag te brengen. Het Basel akkoord. Regels die de BIS (vereniging van centrale banken) opstellen. Dit wil zeggen dat banken slechts 3% eigen vermogen hoefden aan te houden op hun leningen. Dus elke 100.000 op spaarrekeningen kon men zodoende 33 keer uitlenen. Dat is 3,3 miljoen op elke ton. Dat is nog eens een geld printmachine! Dit kon de goudstandaard niet meer aan en werd afgeschaft (1971). Naar al dat geld was vraag en verdween dan ook onmiddellijk in de economie met hoge omloopsnelheid. Dit zagen we terug in enorme bouwprojecten. Bijna al onze autobanen, industrieterreinen en woonwijken ontstonden in die periode. Enorm groeiende industrie met hoge werkgelegenheid. Maar ook steeds hogere inflatie. Hoge looneisen door gebrek aan personeel joeg de inflatie steeds hoger op. De loon-prijs spiraal. Tot op de rand van hyperinflatie die we in 1980 op een haartje na miste. De goudprijs vloog door het dak. De zilverprijs piekte op 48 USD oz.

 

1980 (start herfst) werd de rente verhoogd tot 12% (Nederland) om hyperinflatie te voorkomen. Deze rente lag iets boven de kerninflatie. Dit is tevens de top van de grafiek. Vanaf hier gaat inflatie en rente heel langdurig dalen. Een rente van 12% is natuurlijk vol op de rem voor de economie. Er volgde dan ook een zware crisis met hoge werkloosheid. Inflatie en rente hielden een dalende lijn vast (desinflatie). Dit is de mooiste tijd van de cyclus. In de vorige cyclus bekend als de “roerige jaren 20”. Dalende inflatie en rente betekent immers steeds meer koopkracht. Bovendien kun je voor steeds lagere rente geld lenen terwijl de inflatie nog steeds hoog is. Er werd vanaf dit moment niet meer geleend om een economie op te bouwen, er werd geleend om feest te vieren. Hypotheken werden verhoogd om boten te kopen of wereldreizen te maken. Ook de overheid deed hier vrolijk aan mee. Een hoge schuldopbouw wordt altijd gestimuleerd door dalende inflatie (desinflatie) bij dalende rente. Zolang de inflatie maar boven de 0% blijft, gaat dit altijd goed. Je schulden verdampen immers terwijl de rente ook nog eens blijft dalen. De “perfecte” situatie voor schuldopbouw. Voeg daarbij de roekeloosheid waarmee veel te grote leningen worden aangegaan, en we hebben het perfecte plaatje voor een zware storm.

 

2000 (start winter). De herfst gaat voortreffelijk totdat de inflatie onder de 0% dreigt te komen (deflatie). Schulden verdampen niet meer door inflatie. In plaats van prijzen die maar bleven stijgen, gaan nu prijzen dalen. Zo ook huizen die als onderpand gelden voor hypotheken. Door de enorme berg opgebouwde schulden in de herfst, kan men hierdoor niet nog meer lenen. Doordat schulden niet meer verdampen wil men gaan aflossen. Hierdoor verdwijnt het geleende geld weer in het niets waar het ooit vandaan kwam. Banken die hun verdienmodel volledig halen met handel in schuld gaan hierdoor failliet. Enerzijds omdat ze geen nieuwe schulden meer verstrekken, anderzijds doordat mensen hun schulden niet meer af kunnen lossen. Plus de onderpanden die onder water komen door de dalende prijzen. Hierop stopt men met rente en aflossing en geeft daarvoor in de plaats het onderpand terug. Door aflossingen kan hetzelfde geld niet meer aan leuke dingen worden uitgegeven en daardoor krimpt de economie. Met hoge werkloosheid tot gevolg. Daardoor zakt het gemiddelde inkomen en worden schulden nog ondraaglijker. Dat heeft een golf faillissementen tot gevolg onder particulieren, bedrijven en overheden. Dat blijft de deflatie steeds harder voeden. Omdat huizenprijzen maar blijven dalen, stellen mensen hun aankoop ook steeds langer uit. Daardoor blijven de prijzen zakken. Ook dat blijft de deflatie voeden. De spiraal naar de afgrond.

 

En hiermee zijn we precies tot in de kern van het probleem. De kern waarom de hele systeem draait. De basis van de Kondratieff cyclus. Met name “inflatie en rente”. Laat eerst eens goed op u inwerken hoe inflatie en rente de hele economie en welvaart op sleeptouw neemt. Het is de basis voor alles. Alles wat omhoog gaat moet ook weer naar beneden. Een ijzeren natuurwet. Dat geldt ook voor inflatie. Ook voor vastgoedprijzen. Ook voor goud en zilver. Het hele bovenstaande verhaal moet je goed begrijpen anders begrijp je de hele cyclus niet en daarmee ook niet de huidige situatie.

us-long-term-interest-rates1

Rente ligt altijd vlak bij de kerninflatie. In lente en herfst er iets boven, in zomer en winter eronder. Let vooral op het verschil tussen de derde (1896-1949) en vierde (1949-2020) Kondratieff cyclus. Deze is dus 300% groter! Let ook op de top rond 1980, 14,1%.

 

inflatie-rente-cyclus

 

De overstap naar de nieuwe start.

De deflatieperiode zal naar verwachting duren tot 2018 a 2020 (start nieuwe lente). Maar aan een deflatieperiode kan alleen maar een einde komen indien schulden zijn afgelost of gesaneerd. Aflossen is onmogelijk omdat daardoor de schulden te hoog zijn. Saneren kan alleen maar door andermans bezit af te nemen. Zo werkt nu eenmaal een faillissement. Faillissement is een ander woord voor saneren. In een faillissement worden degenen die tegoeden hebben de klos. Maar ook degenen met schulden zijn de klos. Anders gezegd, iedereen raakt alles kwijt. De klos zijn dus ook degenen die hun spaarcentjes veilig op de bank hebben staan. Want gaat de bank al niet failliet, dan is er altijd nog de overheid die moet saneren (zie: Cyprus). Want de overheid, dat zijn de burgers zelf. Onder saneringen vallen natuurlijk ook pensioenfondsen, ook dat zagen we in Cyprus. Ieder zal snappen dat wanneer particulieren en bedrijven hun bezit en inkomen kwijtraken, er helemaal geen economie en welvaart meer bestaat. Dus saneren is daarom ook niet zomaar mogelijk. Daarom kan dit alleen maar plaatsvinden na een allesomvattende wereldoorlog zoals de vorige (derde) cyclus eindigde, met aansluitend het ongeldig verklaren van valuta waar schulden op rusten (1949). In ons geval JPY, USD en EUR, de gehele westerse wereld dus.

 

Centrale banken hebben de oplossing.

Uit bovenstaande blijkt dat deflatie een ernstig probleem is welke de economie uiteindelijk totaal vernietigt tot op de grond. Om dit te voorkomen wil men kunstmatig inflatie creëren. Dit doet men door steeds meer geld te printen. Maar inflatie kan alleen plaatsvinden indien er ook vraag is naar geld. En dat is ongeveer hetzelfde als vraag naar schuld. En juist dat laatste gebeurt niet, integendeel zelfs. Een centrale bank kan veel gemakkelijker te hoge inflatie bestrijden dan deflatie. Vandaar dat deflatie zo hardnekkig kan zijn. Dat zien we aan de 20 jarige deflatieperiode in Japan. Het grote probleem is dat geld creatie alleen maar de voedsel en energieprijzen opdrijft, en NIET de prijzen waarvoor het bedoeld is, zoals de vastgoedmarkt en overige duurzame producten.

Japan heeft vorige week besloten de geldhoeveelheid met 100% te verhogen om hun deflatie naar 2% inflatie te krijgen. Om een idee te krijgen waarover het hier nu gaat zetten we de getallen op een rijtje per inwoner van de valuta. Bernanke pompt op dit moment 85 miljard in het systeem per maand. Dat is 225 euro per maand per inwoner van de VS. Japan gaat nu 441 euro per inwoner per maand bijprinten (bron, RTL7 nieuws). Dit is echt extreem. BOJ gaat dus 100% meer geld printen dan de FED. Noodgedwongen moet Bernanke (FED) en Draghi (ECB) die lijn nu gaan volgen. Doen ze het niet, dan wordt hun valuta te duur en wordt er niets meer geëxporteerd. FED en ECB gaan volgen, reken maar! Valutaoorlog op volle sterkte. Met hoog risico op hyperinflatie. Maar de vraag is of dit werkt. Nee dus, het blijkt van niet. En daar heeft Robert Prechter tot nu toe gelijk. Zowel de FED als de ECB hebben in 2012 de geldhoeveelheid met 100% verhoogd. Maar de huizenprijzen en andere duurzame goederen zijn echt geen 100% gestegen. Integendeel, ze dalen nog steeds. Net zoals het gemiddelde inkomen daalt. Ook kleding en schoenen dalen in prijs. Alleen voedsel en belasting stijgen, en dat wil men juist niet want dat vreet de koopkracht kapot. De deflatie zet dus gewoon door. Geld blijkt dus waardevaster te zijn dan gedacht. Anders gezegd, als je vier jaar geleden spaargeld op de bank had gezet tegen 0% rente, dan kun je daar nu 30% meer huis voor kopen. Een prachtig rendement! En precies DAT is de reden dat goud en zilver in prijs dalen, terwijl de geldhoeveelheid fors toeneemt. Maar op de lange termijn kan dat niet blijven duren. Er moet iets gebeuren om hieruit te komen. Schulden langzaam aflossen? Vergeet het maar, schulden zijn echt te hoog. Bovendien blijft men schulden verhogen om alleen maar aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Juist ook omdat de inkomsten dalen. Dan blijven er nog twee oplossingen over. Of hyperinflatie of ongeldig verklaren van de valuta na alsnog saneringen. Een andere oplossing is er gewoon niet. En daarom zijn goud en zilver de veiligste bescherming voor je bezit. Want ook je eigen huis kan in de saneringen getrokken worden, zoals we zagen tijdens de saneringen op het einde van de derde cyclus in heel oost Europa vanaf half Duitsland (1945). Hetzelfde gebeurde ook in China (Mao) en andere delen van de wereld. Een overstap naar lente is niet mogelijk zonder schuldsanering. Tenzij er een lange periode komt met hoge economische groei. En dat is duidelijk mislukt, ondanks alle QE’s die we al achter de kiezen hebben. Vergeet de periode 2008 t/m 2012 maar. Een periode die goed leek door schuldophoging door de centrale Banken zelf. Een kunstmatige nepeconomie vol manipulatie en bedrog. Die tijden zijn nu definitief voorbij. We gaan een geheel nieuwe fase in. Een tijd waarin zowel overheden als hun nieuwe schulddragers, de centrale Banken, gaan bezwijken onder de schulden en lopende verplichtingen. De deflationary collapse. Volgens velen eind 2013 al. Hier gaan we nog veel over horen de komende tijd.

 

Tenslotte de rol van edelmetaal hierin

Goud stijgt om 2 redenen:

1. Indien er reëel gevaar is dat het financiële systeem, en daarmee de valuta instort. Dat is in de top van inflatie, en in het dal van deflatie. In zomer en winter dus.

2. Indien de rente veel lager ligt dan de inflatie. Ook dat is altijd zomer en winter. Immers, in normale tijden hoort rente minimaal op gelijke hoogte te liggen als de inflatie.

Veel moeilijker moet je het niet maken.

De huidige daling van goud vanaf 1920 USD oz is niet meer dan een correctie in de bullmarket. Mede gedragen doordat deflatie hardnekkig blijft volhouden. Correcties gaan officieel nooit verder dan 20% vanaf de top. En daar zitten we nu tegenaan.

 

Disclaimer: Artikelen geplaatst door Gerard zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • Zeezout

  PS:

  Dat de aankoop op dit moment toeneemt, verbaast me helemaal niet.
  Maar het betreft een hele kleine minderheid een mensen.
  De grote hoop is juist meer terughoudend dan anders ten opzichte van het kopen van edelmetaal: psychologie van de grote meute is waar men zich mee bezighoudt, als het gaat om de vraag om de prijs wel of niet een deuk geven..
  Zo kan men een verdere bankrun tegengaan en mensen die al lang in edelmetaal zitten, en flink pak slaag geven. Het komt niet direct aan bij mij, maar toch wil ik het hoofd koel houden door te redeneren volgens de strategieën die men blijkbaar toepast, op brute wijze…

  M.v.g.

 • Zeezout

  @ Gerard

  Waarom zou men de mijnen meer sparen dan de rente en de economie in het algemeen?

  ALS het zo is dat men de vlucht naar edelmetalen NU wil tegengaan door de prijs eens wat drastischer te drukken, zoals nu blijkbaar bezig is, waarom zou men dat dan niet later ook willen doen, of nog meer willen doen, als het algemeen belang er des te meer alle baat bij heeft om dit te doen, zeker indien het een verdere squeeze van de economie kan ‘afbuigen’?

  Groeten

 • Zeezout

  Hoi allemaal,

  VRAAGJE:
  Stel dat er een massale verkoop op papieren wordt door gevoerd.
  -> De prijs zal dan verder en heftig gedrukt worden.
  => Hoe ziet het herstelscenario er dan uit: hoe komt de markt dit te boven?
  En zal dat een zaak van maanden of eerder vele jaren zijn?

  Groetjes en dank bij voorbaat

 • dirk

  Ik lees hier van alles, maar kan maar 1 zaak meedelen, blijf rustig en koop bij en geniet van uw welvaart tussen nu en een paar jaar……

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  ‘Goud zal nooit onder 1100 kunnen dalen.’

  Gerard, wellicht is het verstandig eens op te houden theorietjes als zekerheden te verkondigen. Er zijn geen zekerheden. Nu niet, nooit niet. Dat is nu eenmaal inherent aan de soort waar je deel van uitmaakt.

 • Gerard

  @Dave
  Goud zal nooit onder 1100 kunnen dalen. Rond dat punt gaan er al te veel mijnen dicht. Op 1000 zou al minder dan de helft nog open kunnen blijven. Gaat echt niet gebeuren.
  Ik ben het met Rien eens, 2 dagen crash en dan kun je voorzichtig een bodemvorming vaststellen.

 • Lamberto

  In dit artikel wordt op inzichtelijke wijze verwoord wat de oorzaak kan zijn van de waardedaling van goud en zilver.
  Gelijktijdig wordt ook aan het eind de fysieke bezitters van edelmetalen een riem onder het hart gestoken die velen in deze tijd rust zal geven.

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/04/17/leitet-der-gold-crash-den-zusammenbruch-des-finanz-systems-ein/

 • Stafke

  Worden de margins niet verhoogd vanaf morgen?

 • Sebassol

  Nico :SebassolEr staat vandaag in de financiele telegraaf een uitleg door Rolf,en dat er80%kopers,en 20%verkopers zijn.

  Ik heb die krant niet :) , hebben de goud en zilver handelaren minder ingekocht of kopen ze niks meer in afwachtende op lagere prijzen OF kunnen ze gewoon minder aankopen doordat de leverancier zonder spul zit???

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  Vrijdag, crash
  Maandag, crash
  Dinsdag, stabilisatie

  Vandaag is belangrijk.
  Bij een crashende prijs worden uiterlijk op dag 3 de margin calls realiteit.
  Als de prijs vandaag stabiel kan blijven, dan is waarschijnlijk het dieptepunt bereikt.

 • Stafke
 • Stafke

  Millions=Billions

 • Stafke

  http://www.businessinsider.com/gold-drop-transfer-taxpayers-to-banks-2013-4

  Bullionbanks made millions.

  @dave, o, ik las het gewoon in de MSM. Voor de kevers idd gouden tijden, voor zij die een% winst willen halen niet echt. Maar hey, als alles zakt, wat maakt het uit?

  Ik was gisteren aan het bieden op ‘junk’ zilver franken op een marktplaatssite. Spot waarde: 12,07eu. Met de snelheid van het licht werd mijn 14eu bod overboden naar 15eu. We spreken dus al over 20% boven spot.

 • Dave

  @Gerard

  Goud gaat naar de $ 500,- per ounce. Niemand heeft nog vertrouwen op levering via de Comex dus het papiergoud gaat gedumpd worden.

 • Dave

  @Stafke

  Dan heb je weinig begrepen van goudkevers. Dit zijn namelijk gouden tijden voor de goudkevers. Goud tegen dumpprijzen.

  Goudkevers geven niets om gemanipuleerde papierprijzen, ze rekenen in ounces ipv fiatvaluta’s. Het goud komt pas weer boven water zodra fiatvaluta’s gedekt zijn door goud.

 • Stafke

  Ik las ergens dat de goudkevers in de eerste stap van het rouwproces zitten: ontkenning.

  Volgen nog: woede, depressie en aanvaarding.

  Zakken we verder vandaag? Het lijkt er op.

 • Ron

  Mocht zilver deze week nou eens afsluiten met 27 dan hebben we toch een joekel van een week bodemcandle

 • Gerard

  Kijk aan. Het meest saaie aandeel aller tijden staat vandaag op de 3de plaats van best preformers. Doet normaal nooit meer dan max 0,1%. Wat er bij de zilvermijnen afgaat, komt er bij KO bij! coca cola dus, en ik lust die troep niet eens.
  Na WY en DIS nu het beste aandeel in mijn portfolio. Hoe raar kan het lopen.

 • Gerard

  Ik hoop niet dat goud nu op bitcoins gaan lijken.
  Als je nu niet je hoptheek hebt afgelost, en al je vermogen in zilvermijnen en bitcoins had belegd, dan kan ik me voorstellen dat dit een beetje rottig aanvoelt.

 • Gerard

  Mogelijk is de crash van goud en zilver onderdeel van de exit strategie van de FED. De zoveelste nieuwe analyse van de experts.
  Lijkt mij niet aannemelijk. Een Exit strategie is gewoon onmogelijk voor de FED. Ook de ECB kan niet meer stoppen. Maar je weet maar nooit.

 • Gerard

  @Lamberto
  Ja, ik heb ook de voorkeur aan fysiek. Dat zeker.

 • Gerard

  Oei, big news vandaag.
  Dachten we dat het zo goed gaat in China? Niks ervan.
  Lokale overheden zijn zo diep in de schulden gezonken, dat een collapse onvermijdelijk is geworden. En wel op heel korte termijn. Bron CNBC.
  Dus na Griekenland en Cyprus, krijgen we nu …. China. :)

 • Gerard

  Goud van 1920 – 1344 is -30%. Dit is een mogelijke bodem.
  De crash van 2008 was OOK -30%.
  32 is ook het eerste fibonacci weerstand niveau. Hier doorheen gaan we naar 50%. Voorlopig is 30 dit de grens zoals we in 2008 ook zagen.

 • Lamberto

  @Gerard

  Ondanks dat de prijs van edelmetalen is gedaald, moeten zij die deze fysiek in hun bezit hebben blij zijn.
  Als je snel geld wilde verdienen moest je in de papieren handel gaan.
  Volgens mij komt nu de basis waarde van het fysiek in bezit hebben bovendrijven.
  Al valt de hele wereld in elkaar, je hebt altijd nog je gouden of zilveren munten.
  Als het dus echt op het zijn of niet zijn aankomt, kun je hiermee deuren die normaal gesloten blijven openen.
  Ik denk dat voor velen die de geschiedenis kennen, dit een rustgevende gedachte zal zijn.

 • Gerard

  Nog steeds weet niemand waar die crash op goud en zilver vandaan komt.
  Je krijgt nu steeds meer mogelijke oorzaken om je oren.
  Daarom denk ik dat er iets achter de schermen gaande is. Ofwel er zijn inderdaad enkele grote hedgefunds die miljarden tegelijk terugtrokken. Maar dan zou je dat nu onderhand moeten weten.
  Ik blijf daarom de optie ver open houden dat het iets te maken heeft met ongedekte derivaten. Maar dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. Ik was al een klein beetje kribbelig toen ik hoorde de de centrale bank van Duitsland 10 jaar moest wachten voor de inwisseling derivaten naar fysiek. Dan is er gewoon iets niet in orde.

  Waanzinnig de mijnbouw!! Die gaan nu dus letterlijk diep in de grond!
  Dit lijkt mij een sector die niet meer zo snel zal herstellen. Fundamenteel zat het hier zeker niet meer goed. Ik zou daar niet zo snel op instappen, tenzij je een duidelijke 3 maanden uptrend ziet met een stijgend volume.

 • Q&Q

  Force Majeure Was the End Game All Along, COMEX Will Default in the Next Week!

  The COMEX will default in the next week or several weeks and people will be “settled” with Dollars, no more metal will be delivered! So, knowing that “game over” has arrived, they are dumping a massive volume of paper contracts with impunity to push the metals prices as low as possible before the “default”.

  lees verder:

  http://silverdoctors.com/force-majeur-was-the-end-game-all-along-comex-will-default-in-the-next-week/

 • Q&Q

  Jim Cramer: ‘Dit is de mogelijke reden voor de crash van goud’

  Jim Cramer gaf tekst en uitleg op CNBC over de crash van de goudprijs. Cramer gaf aan dat margin calls wellicht aan de basis liggen van de versnelde prijsdaling, zoals we HIER ook al schreven.

  Dit soort beweging worden veroorzaakt door enkele hedge funds die zwaar met hefboom werken op de goudprijs. Als de markt tegen hen keert, dan springen tesamen uit het figuurlijke venster.

  Binnen enkele weken zullen we wellicht weten waar de versnelling vandaan kwam…

  http://slimbeleggen.net/blog/2013/04/16/jim-cramer-dit-is-de-mogelijke-reden-voor-de-crash-van-goud/

 • Andreas

  Ho Ho Lamberto
  Ik ging er gemakshalve wel vanuit dat ik jouw Mercedes ging bestruren en niet een strippenbus.
  Met een Mercedes is het ook makkelijker sjoemelen als met zo’n strippenbus. En we moeten ons wel een beetje aanpassen aan toekomstige collegaoverheidslapzwanssjoemelaarsluiaards (weer een mooi scrabblewoord). En het is mooi dat je tevreden bent met kraantjeswater. Want dan kunnen Seppel en ik ons zonder schuldgevoel en gevaar ons laven aan gezonder vloeistof. Kan jij mooi rijden in je eigen Benz.
  Mvg

 • Temp242

  Rolf, in de Televaag??? Néén dat kan NIET, niet Onze Rolf.Héééééééééééééélp.

 • Q&Q

  Wereld op zijn kop: Grieken en Cyprioten veel rijker dan Duitsers

  Voor het eerst hebben officiële instanties het gemiddelde vermogen van Europese huishoudens op een uniforme manier berekend.

  Het blijkt dat Duitse huishoudens gemiddeld armer zijn dan de Slowaken en de Grieken. In vergelijking met huishoudens in Cyprus en Luxemburg zijn Duitsers zelfs bijna hulpbehoevend.

  lees verder:

  http://niburu.nl/financieel/4717-wereld-op-zijn-kop-grieken-en-cyprioten-veel-rijker-dan-duitsers

 • Lamberto

  Zeg Seppel waarom moet ik de klappen opvangen.
  Je weet toch wel hoe het er in de openbare ruimte aan toe gaat.
  Vooral nu door de prijsdaling van munten de aankoop van mijn nieuwe Mercedes niet doorgaat en ik noodgedwongen aangewezen ben op een strippenkaart.
  Ik wil het dus wel doen maar onder een voorwaarde, laat Andres als lijfwacht meegaat ( hij kan goed gooien met leeggedronken bierflessen welke nadien gevuld met zand de grootste oproerkraaiers tot bedaren zullen brengen).
  En na afloop van onze dienst zal hoofdcontroleur Seppel klaar staan met een koel pilsje voor Andres en voor mij als lid van de blauwe knoop een lekker gekoeld glaasje mineraalwater.
  We zullen als de drie musketiers weer leven in de lamgeslagen Nederlandse financiële brouwerij gaan brengen.

 • Joop

  @Stafke
  Dat moet satire zijn :-)

 • Snel

  @ron

  Bij de handel kost die zelfde maple leaf 22 euro.
  Nieuw in de koker.

 • Nico

  Sebassol
  Er staat vandaag in de financiele telegraaf een uitleg door Rolf,en dat er80%kopers,en 20%verkopers zijn.

 • ron

  Heb even een simpele 1 oz maple leaf gevolgt op ebay.
  verkocht voor 30,43 + verzendkosten 2,50 = 32,93
  Men is dus nog steeds bereidt dit er voor neer te leggen.

 • Stafke
 • ron

  nationwide “ground stop” on all its flights because of computer problems, Lynn Lunsford, an FAA spokesman.
  .
  hacken ze nu de vliegtuigen?

 • Silvester
 • Sebassol

  Levertijden schieten bij webshops omhoog…. het zou mooi zijn als Rolf ons hier wat duidelijkheid over kan geven!!

  Mijn pa wil ook nog goud en zilver aanschaffen, ik heb hem gezegd dat hij nog ff moet wachten, maar stel dat er binnenkort niks meer leverbaar is dan hebben we ook een probleem :-)

 • oli

  straks nog een app om te berekenen of je voldoende reserves voor je pensi oen hebt, en og het veilig is:
  naam :
  straat en nummer:
  stad:
  aantal ounce goud:
  aantal ounce zilver:
  cash en in welke valuta:
  waar opgeborgen (welke bankinstelling of in de tuin, koffer, matras ? graafg duidelijke omschrijving)
  Wanneer bent u niet thuis ?
  pfff…

 • oli

  haha hoe stom kan je zijn: een nieuwe applicatie om de huurprijs van de woning (als huurder of verhuurder) te bepalen
  https://www.woninghuurprijzen.be niet doen hé !
  en daar moet je alles heel gedetailleerd invullen, straat en nummer en alles !
  als datniet gebruikt zal worden om het de waarde van de woning effectief te schatten en door de overheid nadien lekker te (mis)bruiken weet ik het niet…
  alle truken zijn goed…

 • Temp242

  Héééééééééééééb al.

 • Silvester

  Temp je moet je niet zo druk maken joh!

  Pak een koud pilsje dat is goed voor je!

 • Temp242

  Straks moet je nog betalen om je TV aan te zetten???!!!

 • Temp242

  Werkelijk te zot voor woorden.
  Blij dat ik al vier jaar géén TV meer kijk:

  http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/1616095/2013/04/16/Reclame-doorspoelen-wordt-betalend.dhtml

 • Temp242

  Beste Broeder Andreas,Rolf heeft momenteel langere levertijden, je zal moeten wachten na WOIII.MVG.

 • Andreas

  Kijk
  Ik had mooi de duizendste inzending. Krijg ik nou een muntje Rolf? Nu ze toch geen moer meer waard zijn kan je er best 1 weggeven.
  Mvg