24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

De manipulatie van de goud- en zilverprijs

onderzoek van GATA Loskoppeling van de goudstandaard

De manipulatie van de goudprijs en zilverprijs begon allemaal na 1971. In dit jaar werd de goudstandaard door Nixon afgeschaft. Het gevolg hiervan was dat de dollar niet langer gerelateerd was aan de waarde van het goud. Voorheen zorgde de goudstandaard ervoor dat iedereen wist dat de dollar een bepaalde waarde in goud representeerde. De dollar had dus echte waarde.

Door de loskoppeling van deze goudstandaard was de introductie van het “fiat geld” of “fiat valuta” hiermee een feit. Het monetaire systeem was vanaf toen nergens meer op gebaseerd, louter op vertrouwen. Een papiertje waarop staat gedrukt dat het $1,000 waard is, was vanaf dat moment alleen $1,000 waard als je het ook echt kon inruilen voor goederen en diensten die een dergelijke waarde vertegenwoordigen.

Gevolgen voor de waarde van goud en zilver

Ondanks de loskoppeling van de goudstandaard bleven goud en zilver hun monetaire rol behouden. Door de eeuwen heen hebben goud en zilver altijd gediend als betaalmiddel of als ruilmiddel. Goud en zilver hebben dus altijd een bepaalde waarde vertegenwoordigd.

Als gevolg van het laten vallen van de goudstandaard nam de inflatie enorm toe en steeg de waarde van zowel goud als zilver enorm. In de onderstaande grafieken is duidelijk te zien dat na 1971 zowel de goud- als zilverkoers explosief steeg naar ongekende hoogtes.

In januari 1980 stond goud op $850 per troy ounce (31,103 gram) dankzij de hoge inflatie, hoge olie prijzen, de Sovjet aanval op Afghanistan en de impact van de Iraanse revolutie.

De correlatie met de dollar

Waar voorheen goud en de dollar een positieve correlatie hadden, werd deze relatie door het laten vallen van de goudstandaard compleet anders. Telkens wanneer het vertrouwen in de dollar en ander fiat geld verdween, zochten beleggers hun toevlucht in goud en zilver. In de economische hoogtijdagen stonden goud en zilver laag genoteerd, ging het slecht met de economie dan stonden goud en zilver hoog genoteerd en werd er volop belegd in deze edele metalen.

Het begin van de manipulatie

Centrale banken zien natuurlijk niet graag hoge goud- en zilverkoersen. Dit geeft immers aan dat het slecht gaat met de economie en/of dat er weinig vertrouwen in het fiatgeld is. Het is dus in het belang van centrale banken om de prijs van het goud zo laag mogelijk te houden.

Sinds de komst van het Internet is de informatie over deze goudmanipulatie steeds beter toegankelijk, zo is het Amerikaanse Gold Anti Trust Action committee (GATA) zeer actief in het achterhalen van feiten over deze manipulatie.

Goudmanipulatie

De centrale banken kunnen grote hoeveelheden goud verkopen om zo de prijs laag te houden, maar sinds China een enorme koper is van goud is dit niet meer afdoende om de prijs van goud kunstmatig laag te houden. China koopt zoveel goud op als het kan, maar moet hierin voorzichtig zijn door niet te grote aankopen te doen. Hoe meer ze kopen, hoe hoger de prijs zal zijn en aangezien China nog lang niet is uitgekocht proberen ze zo stilletjes mogelijk zoveel mogelijk goud op te kopen.China is tevens de grootste schuldeiser van Amerika, dus ze zijn er niet bij gebaat dat de goudkoers hard oploopt want dan worden hun dollars aanzienlijk minder waard en snijden ze zichzelf dus in de vingers.

Zilvermanipulatie

De zilvermarkt is vele malen kleiner dan de goudmarkt en daardoor door enkele grote spelers veel makkelijker te beïnvloeden. Doordat zilver voor een groot deel wordt verbruikt in de industrie is de aangeboden hoeveelheid van zilver rap aan het afnemen. Dit zilver kan niet worden teruggewonnen, in tegenstelling tot het goud dat gebruikt wordt in de industrie.

Goud kan je vrijwel altijd terugwinnen, waardoor de wereldwijde beschikbare hoeveelheid vrijwel gelijk blijft. Het maakt bij goud niet uit of het gaat om een klompje goud dat 2000 jaar geleden door Romeinen is gebruikt of om goud dat net uit de grond wordt gehaald.
Bij zilver is het een compleet ander verhaal. Bij vele industriële toepassingen worden zulke kleine hoeveelheden zilver gebruikt dat het onmogelijk is om dit nog terug te winnen. Daarnaast neemt het aantal toepassingen enorm toe, doordat zilver over meerdere eigenschappen beschikt. Voor geen ander metaal worden meer patenten aangevraagd dan zilver. Zilver is een zeer goed geleidend materiaal en daardoor veelgebruikt in elektrische en elektronische apparaten.

In een onderzoek van GATA wordt de correlatie tussen de goud- en zilverkoers en de shortcontracten op COMEX aan de hand van enkele simpele grafieken onmiskenbaar duidelijk gemaakt. Vooral bij de zilverkoers is er zeer duidelijk een verband tussen het percentage shortposities en de zilverkoers. In november 2008 – toen de kredietcrisis op haar hoogtepunt was en diverse banken al waren omgevallen – was het percentage short contracten van twee banken in Amerika opgelopen van 9 procent in juli tot 99 procent in november. Nog nooit eerder was er zo’n enorme hoeveelheid short contracten in de handen van slechts twee banken.

http://thesilvermountain.nl/img/zilver-contracten.JPG

De vraag naar zilver

Ondanks deze manipulatie steeg de prijs van zilver van $8,88 in november 2008 naar het huidige niveau van $16,73. In nog geen jaar tijd is de prijs in dollars dus bijna verdubbeld. Deze stijging is niet zo zeer te danken aan de industriële toepassingen van zilver, maar voornamelijk aan de enorm grote vraag van beleggers die hun vermogen willen beschermen.
In dezelfde periode steeg het goud van $692 naar $1005.

De manipulatie van ETF’s

Beleggers die niet in fysiek edelmetaal stappen kunnen ook beleggen via ETF’s (Exchange Trade Funds). De bekendste ETF is iShare Silver Trust (SLV) en deze ETF is inmiddels goed voor 250 a 300 miljoen troy ounces zilver. De wereldwijd beschikbare hoeveelheid zilver wordt geschat op 1 miljard troy ounces, dus dit is een enorm aandeel wat deze ETF in haar kluizen zegt te hebben liggen.

In het onderzoek van GATA komt ook naar voren dat JP Morgan Chase de beheerder is voor het zilver dat door beleggers in het SLV fonds wordt gekocht. De HSCB is de beheerder van één van de grootste ETF’s in goud, namelijk het GLD ETF. Juist deze twee banken hebben veel gehandeld op COMEX in papier goud en zilver en hebben er belang bij gehad invloed te kunnen uitoefenen op zowel de zilverprijs als de goudprijs. Tevens blijven er vragen gesteld worden over de hoeveelheden zilver en goud die deze ETF’s claimen te hebben liggen. Dit is heel moeilijk te achterhalen en het is maar de vraag of de hoeveelheden die beleggers op papier hebben ook echt geleverd kunnen worden in het geval dat er een run komt op zilver en goud.

Zilver: van $22 naar $9. Goud: van $1,000 naar $692

http://thesilvermountain.nl/img/bullion-goud-zilver.jpgIn maart 2008 stond zilver genoteerd op $22 per troy ounce. In november 2008 was de prijs gedaald naar $9. Waardoor valt deze daling te rechtvaardigen? Gedurende deze periode ging het van kwaad naar erger met de wereldwijde economie. Normaal gesproken zouden zilver en goud in dat soort omstandigheden enorm moeten stijgen in waarde. Dat is bij zilver echter niet het geval geweest.

De vraag naar (fysiek) zilver was echter ongekend hoog vanaf medio 2008. De vraag was zelfs zo hoog dat vrijwel alle grote munthuizen in de problemen kwamen. Zo lag de productie bij de US Mint stil omdat er onvoldoende blanks (schijven zilver) beschikbaar waren, zo kon de Perth Mint geruime tijd geen beleggingsmunten meer aanbieden en de levertijden bij de munthuizen die nog wel konden leveren liepen op tot enkele weken of zelfs maanden.

Bij zilver is het mogelijk dat alleen de beleggers vraag toenam. Door de kredietcrisis was er minder industriële vraag naar zilver en koper en het aanbod van zilver, dat vaak als bijproduct bij kopermijnen wordt gewonnen, kan daardoor zijn afgenomen in die periode.

De goudprijs daalde vanaf maart van ruim $1,000 naar $692 in november. Een veelgebruikte verklaring hiervoor is geweest dat zowel beleggers als centrale banken hun goudvoorraden verkochten om zo verliezen elders te compenseren. Opmerkelijk, want normaal gesproken vluchten beleggers juist in goud in tijden van crisis.

Bekijk ook