24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

De mogelijke ontwikkeling van de goudprijs in vier scenario’s

Door de coronacrisis worden economieën wereldwijd geraakt. Verschillende onderzoeksinstituten doen hun best de precieze schade aan de economie zo nauwkeurig mogelijk te meten. Zo liet Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, vandaag weten dat het aannemelijk is dat de Amerikaanse Economie dit jaar tot 30% kan gaan krimpen. Op basis van dit soort voorspellingen is het ook mogelijk een inschatting te maken van de resultaten van verschillende beleggingsproducten in het komende jaar. 

Zo publiceerde het World Gold Council vorige week verschillende economische scenario’s en voorspelde het eventuele effect ervan op de goudprijs. In het rapport wordt uitgelegd dat het moeilijk kan zijn de goudprijs te voorspellen omdat een gangbaar model dat gebruikt wordt om de resultaten van investeringsproducten te waarderen niet gebruikt kan worden met goud. Dit komt doordat goud bijvoorbeeld geen dividend uit kan keren. Om goud te kunnen waarderen moet men dus kijken naar de vraag en het aanbod van goud. Die hangen normaliter af van 4 zaken. Ten eerste de economie. Wanneer economieën groeien is er meer vraag naar goud door een sterkere vraag naar sieraden, technologische producten waar goud in verwerkt wordt en zijn mensen meer geneigd te sparen of te investeren. Onzekerheid speelt ook een grote rol in de vraag naar goud. Als er veel onzekerheid heerst onder beleggers zijn die geneigd meer in goud te investeren omdat ze het zien als ‘safe haven’. Daarnaast wordt investeren in goud altijd vergeleken met de opportunity costs van andere mogelijke investeringen. Wanneer de rente bijvoorbeeld hoog is, is de opportunity cost van sparen relatief hoger dan investeren in goud. Ten slotte hangt de vraag en aanbod van goud ook af van wat er zich op dat moment afspeelt op de rest van beurs. 

De goudprijs hangt dus in sterke mate af van wat er in de rest van de financiële wereld gebeurd. Oxford Economics dacht vier scenario’s uit waarin de status van de wereldwijde economieën in de komende vijf jaar wordt geschetst. Op basis van deze hypothetische economische situaties, kunnen er ook verschillende hypotheses gemaakt worden over de goudprijs.

In het eerste scenario zal de wereldwijde economie snel herstellen. Hierdoor kan goud in 2020 en 2021 nog profiteren van de onzekerheid op de markt en de lage rentes. Al snel zal dit echter niet meer het geval zijn. Het tweede scenario is dat grote Amerikaanse bedrijven het de komende jaren moeilijk gaan hebben en de omzet en winsten niet snel op het niveau van de voor de coronacrisis zullen komen. In dit geval zal goud zeker dit jaar nog profiteren. Daarna kan de goudprijs in dit scenario het moeilijk krijgen doordat de rente op bonds omhoog kan waardoor de opportunity costs van goud naar beneden kunnen gaan.

In het derde scenario kan ook de Chinese economie maar moeilijk herstellen van de coronacrisis. In dit geval kan de goudprijs de komende drie jaar nog profiteren van de onzekerheid op de financiële markten. In het laatste scenario wordt voorzien dat bijna alle wereldwijde economieën in een diepe recessie terechtkomen waarbij het oude productieniveau pas in 2023 weer wordt bereikt. In dit scenario zal de lage rente lang aanhouden en ook de onzekerheid onder beleggers. Goud kan hiervan naar verwachting profiteren tot in 2023.

Het voorspellen van verschillende economische scenario’s die in de toekomst realiteit kunnen worden, blijft altijd lastig. Met name omdat er nog zoveel onzekerheid is rondom het coronavirus. Wat wel met enige zekerheid kan worden vastgesteld is dat de goudprijs in ieder geval in 2020 nog kan profiteren van de onzekerheid op de financiële markten en de lage opportunity kosten van andere beleggingsproducten. Wat de goudprijs daarna gaat doen hangt in sterke mate af van de snelheid waarmee economieën zich kunnen herstellen en hoe overheden hieraan willen gaan bijdragen. 

Interesse om nog in 2020 goud te kopen? Bekijk hier onze gouden munten en goudbaren

Bekijk ook