24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

De Nederlandse Bank

Het laatste wat een centrale bankier zal vertellen is de waarheid.

Geef mij de geldpers, dan mag u de wetten maken.

Nu Europa steeds luider begint te zuchten onder haar schuldenlast is het wellicht raadzaam te onderzoeken wie nu bezig zijn om de problemen op te lossen.

Op nationaal niveau zijn de regeringen vooral bezig om door middel van bezuinigingen de nationale schuldenlast weer naar beneden te krijgen. Veel andere denkbare maatregelen zijn er trouwens ook niet voor de nationale overheden, omdat met de invoering van de euro elk land zijn zelfbeschikking tot het voeren van een eigen monetaire politiek heeft overgedaan naar de centrale overheid in Brussel.

Op Europees niveau wordt door de Europese centrale bank, waar de nationale centrale bankiers zitting in hebben, andere maatregelen genomen ter verlaging van de schuldenlast. De oplossing die men daar kiest is het creëren van nog veel meer schulden. Het Europese reddingsplan van ruim 750 miljard euro is hier een fraai voorbeeld van.

Maar, zult u zeggen, hoe is dat nu mogelijk? Je bestrijdt toch geen vuur door er benzine op te gooien? Zo dom kan men daar toch niet zijn?

Inderdaad, zo dom is men daar inderdaad niet. De denkfout zit hem er echter in dat de meeste mensen er van uit gaan dat een centrale bankier de belangen van zijn land vertegenwoordigd. Welnu, dat klopt dus niet. De Nederlandse Centrale Bank (de DNB)  is een private onderneming, geleid door de directie onder leiding van Nout Wellink. In de raad van commissarissen zit slechts één vertegenwoordiger namens het volk, naast mensen als Frits Bolkesteijn, Prins Willem Alexander, mw. Fentener van Vlissingen en Gerard Kleisterlee van Philips. De Nederlandse regering heeft dus nauwelijks invloed op de beslissingen die de DNB maakt. Daar komt bij dat de hoofddirecteur van de DNB een invloedrijk man die lid is van menig internationale bancair overlegorgaan (zie de site van de DNB), maar ook lid is van de TLC, een club zeer invloedrijke internationale beslissers die achter de schermen van het politieke toneel een beslissende vinger in de pap heeft ( staat niet op de site van de DNB). Wel vloeit 95 % van het verdiende geld van de DNB naar de Nederlandse staatskas, maar de vraag is niet hoeveel er wordt verdiend bij de DNB, maar wat men daar doet om Nederland monetair en financieel gezond te houden.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/NederlandscheBank.jpg

En als men niet dom, wat zou dan de ratio kunnen zijn achter het geld pompen in een schuldoverladen economie?

Over deze reden bestaan allerlei theorieën, maar laten we naar de gevolgen kijken van het bijdrukken van het geld. Wellicht dat in de uitkomst de reden is te achterhalen.

De belangrijkste uitkomst is dat de boel nog even blijft draaien. Het land gaat officieel niet failliet, het eurosysteem blijft nog doordraaien en het systeem waarin centrale bankiers het monetair voor het zeggen hebben blijft nog intact. Toch zal ook iedereen beseffen, dat met het oplopen van de schuldenberg er de volgende keer nog meer geld ingepompt moet gaan worden tot op een bepaald moment de boel klapt omdat niemand meer enig vertrouwen heeft in de euro. Toch wel slim, die centrale bankiers: Je laat de boel gierend uit de klauw lopen, je laat de nationale overheden en haar burgers de klappen opvangen door het ondergaan van allerlei bezuinigingen en andere maatregelen die de burgers aanmerkelijk armer maken en als de boel dan eenmaal onvermijdelijk uit elkaar spat voer je de goudstandaard weer in om stabiliteit in het systeem te krijgen.

En waar, denkt u, dat al dat goud toch is gebleven wat in de loop der tijden is verdwenen uit de kluizen van de Nederlandse bank, Fort Knox en andere voorraadschuren van de Westerse wereld? Misschien dat naast Rusland en China ook een gouden stuiver in de zakken van de centrale bankiers en zijn vrienden is gerold? Het zou me niets verbazen.

In ieder geval kan het helemaal geen kwaad als er ook ook een paar gouden munten  of zilveren munten in uw zak verdwijnen.

U hoeft hier gelukkig geen kwade zaken voor te doen, gewoon even bestellen bij uw leverancier.

NB a.s. dinsdag is expiratiedag. Voor goud ligt de lat op 1200 $. Dat is dan ook de reden dat goud en zilver de afgelopen week weer gedrukt zijn. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat na dinsdag/woensdag de opgaande trend weer zal worden opgepakt.

Bekijk ook