Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

DE VOLGENDE FASE VII (21 december 2015)

24-12-2015 Kenniscentrum

Nu de Fed na bijna 10 jaar uiteindelijk besloten heeft tot een verkrappend beleid over te gaan, rijst de vraag of we nu in een schijnwereld, een reële wereld, een droom- of in een drogwereld leven. De beleggers hebben er nog geen vinger achter kunnen krijgen nadat de beurs in het afgelopen jaar op z’n best geen richting wist te bepalen. Zo gold dat ook vlak voor en na de Fed’s recente rente uitspraak met een plus/min Dow swing van ruim 220 punten. Zomin tot dusver de schulden of de voortwoekerende valutaoorlog dan wel de geopolitieke spanningsvelden nog ergens zijn verdisconteerd.

Gezien de jarenlange machinaties, manipulaties en interventies op de financiële markten kunnen we op z’n zachtst van dysfunctionele markten spreken! Inderdaad, maar dat gebeurt al zo lang dat we hieraan ruimschoots gewend geraakt zijn zoals de Sovjet burgers destijds niet anders meer wisten dan dat de abnormaliteit de normaliteit was of beter: de normaliteit “bij de gratie” van de opgetelde abnormaliteiten. U kent intussen mijn eerder aangehaalde uitspraak van Sovjet dissidenten van weleer die mij destijds wel eens in het oor fluisterden: “we leven hier in een bijzondere wereld waarin je doorgaans niet ziet wat je hoort en niet hoort wat je ziet”. Spreken we hier van realiteit of irrealiteit terwijl beide juist zijn?!

Ook de Fed schijnt zich in deze irreële vraag te verliezen met het ‘too little too late’ rente besluit ongeacht of deze beslissing tot een ‘financial holocaust’ met bijzonder onprettige vooruitzichten zou kunnen leiden. Het motief was: “het gaat beter met de economie”.

rampant

Bovenstaande Datastream chart geeft perfect aan hoe de Fed “iets” beter had kunnen handelen. Duidelijk zichtbaar is de rode Federal Fund verlaging na de tech crash in 2000/01. De ophoging in 2004 kwam pas in beweging toen de privé- en hypotheekschuld al weer vet aan het groeien was.. Het vervolg vanaf 2008 staat nog vers in ons geheugen gegrift maar ondanks de stijging van de schuld vanaf 2009 is de Federal Fund Rate muisstil blijven liggen.

Bekend scepticus en deflationist Albert Edwards van Société Générale vraagt zich in dit kader af ‘where in the business cycle is the US economy?’ Al vanaf medio 2013 wordt duidelijk hoe de verhouding tussen de winstgroet en de schuldgroei zich ontwikkelde. Dat is puur het gevolg van de Fed’s “losse handjes” geldpolitiek.

us-corporate-debt

 

Het bedrijfsleven heeft vervolgens op 2 wijzen gebruik gemaakt van dit beleid:

* gegeven de onzekere economische vooruitzichten en anticiperend op een hogere rentevoet zijn de kredietlijnen met de banken à priori fors opgehoogd, waarmee tevens overnames konden worden gefinancierd

* door terugkoop van aandelen behoefde minder dividend te worden uitgekeerd dan wel dat daarmee de kans tot dividendverlaging als gevolg van winstdaling geheel of gedeeltelijk kon worden ondervangen.

Maar de schuldgroei droeg niet bij tot een stijging van de cash flow terwijl de beurswaarde wel steeg naar nagenoeg all time highs. Goedkope aandelen liggen bepaald niet meer voor het oprapen. Maar ja, waar moeten beleggers anders dan goed gesitueerd vastgoed of kunst kopen maar beide zijn moeilijker liquide te maken en ook niet ongevoelig voor een economische teruggang. Edelmetaal anderzijds ligt er qua waardeontwikkeling uiteraard “prachtig” bij maar wie wil dit “afgedankte goedje” nu nog hebben behalve die “achterlijke” Chinezen of andere Aziaten?

debt-issuance

Het is vooral de toenemende discrepantie tussen de corporate (high yield, junk) bonds in relatie tot de lage rente die de Fed de meest zorg begon te baren. Deze discrepantie hield mede verband met de snel verslechterende situatie in de Amerikaanse schalie(olie/gas)sector waarin als gevolg van de lage marktprijzen geen droog brood meer te verdienen valt. Hoewel de beleggers op de aandelenbeurs veronderstellen dat de muziek nog steeds gaande is, is de vrees reëel dat de implosie van de bondmarkt nadert met de lont in het kruitvat van de beurs.

Om aan te geven hoe de lijnen van de bedrijfsomzet en de voorraden lopen, hoeft men slechts naar onderstaande chart te kijken waarbij de omzet nog sneller daalt dan de BBP voorraden, over groei gesproken! Kortom, het Fed mandaat ter zake van de financiële stabiliteit staat op wankelen nu we op een full blown deflatie dreigen af te stormen. Een proces dat via renteverhogingen alleen maar verder zal worden aangewakkerd en dit bovenop een niet vooruit te branden core inflatiecijfer (zonder energie en voeding) dat stijf rond de 1% blijft vigeren! Het moet dus komen van de economische groei. Die bedroeg na 7 jaar “ruimhartig beleid” slechts 1,2% op kwartaalbasis (3e kw.). Bepaald niet om over naar huis te schrijven.

us-nominal-business-sales

Je zou zeggen dat Janet Yellen c.s. het toch zo langzamerhand dun door de broek zou moeten gaan lopen met de zekerheid dat “deze CO2 uitstoot” wereldwijd merkbaar zal worden. Hieronder de “plastische” weergave van Yellen die de nagel in haar eigen doodskist slaat.

afbeelding

Maar nu het standpunt van de Fed ter onderbouwing van deze renteverhouding, quote: ‘The US economy has shown considerable strength. Consumer spending, which accounts for 85% of spending in the U.S. economy (was gedurende lange tijd rond 75%) has continued to hold up and grown at a solid pace whilst the underutilization of labor resources has diminished appreciably. Where there’s a drag from net exports, weak growth abroad and the appreciation of the dollar, we decided that the risks to the labor market and economy are balanced’. Dus vanwege deze “uitkomsten” alle reden om de rente in stapjes van 25 basispunten (0,25%) te gaan verhogen naar een mediaan van 1,4% en dit nogmaals in weerwil van de jongste waarschuwingen van het IMF en de BIS in Basel!

Wat betekent nu een dergelijke renteverhoging voor de Amerikaanse en buitenlandse staatsschulden? Wel dat er bij het doorschuiven van de schuld simpeltjes 1,4% bijkomt. “Wat maakt dat nu uit op een uitstaande staatsschuld van $18 biljoen?” Opvallend was dat ook de discount rate werd verhoogd van 0,25% naar zelfs 1% (de rente die de Fed de banken in rekening brengt op opgenomen leningen). Dank je de koekkoek!

Voorts zal de dollar normaal gesproken verder “aansterken”, hetgeen niet goed is voor de Amerikaanse export terwijl de buitenlandse valuta verzwakken maar is weer gunstig voor de export vanuit de opkomende wereld alsmede vanuit Europa. Dus valt er nu te mopperen? Hoe dan ook, met deze serie renteverhogingen hoopt de Fed straks weer over enige ammunitie te beschikken om een actiever beleid te kunnen voeren, althans dat is het Leitmotiv(!) zonder dit uiteraard hardop te hebben uitgesproken.

Naar verwachting zal de groei in China verder neerwaarts bijgesteld moeten worden. Rating bureau Fitch verwacht een bijstelling naar een groei van slechts 2,9% in 2016 – 2018 met uiteraard verdere gevolgen voor de wereldhandel met sterk negatieve bijverschijnselen in de opkomende landen. Oxford Economic’s Global Economic Model komt zelfs uit op een BBP cijfer van 1,7% in 2017 in plaats van de eerdere 3,1%. Ook een verdere muntverlaging ligt daarmee in het verschiet.

Een Chinees slow-down scenario zal flinke gevolgen hebben voor de financiële posities van talrijke bedrijven wereldwijd, in het bijzonder in de commodity sector maar ook in de scheepvaart, de zware industrie en de automotive sector. Dus ter voorkoming van een shock scenario kan sooner or later een nieuwe QE ronde niet uitblijven. Echter, in die fase zal de Fed’s geloofwaardigheid totaal verdampt zijn. Onderstaand Thomas Jefferson’s visie daterend uit 1776 die kennelijk aan dove man’s oren waren gericht!

jefferson

“The Central Bank is an institution of the most deadly hostility existing against the principles and form of our Constitution. I am an Enemy to all banks discounting bills or notes for anything but Coin.

If the American People allow private banks to control the issuance of their currency, first by inflation and then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the People of their property until their children wake up homeless on the Continent their fathers conquered.

Signed by Thomas Jefferson – Founding Father and third President of the United States and principal author of the US Declaration of Independence.

Gelet op de ontwikkelingen in de grondstoffensector lijkt een shock scenario zich al aan te dienen. De Chicago Research Bureau Commodity Index is vanaf het hoogtepunt in 2008 met ruim 63% gedaald. Dat is de grootste daling in de geschiedenis van dit instituut en komt neer op een daling teruggaande tot het niveau van vóór de Yom Kippur oorlog in 1973 toen de olieprijs nog op $3 dollar per vat stond en daarop als gevolg van de olieboycot naar $12 steeg. Dat was destijds de belangrijkste reden voor president Nixon tot een modus vivendi met Saudi-Arabië te komen resulterend in de petrodollar die nu de langste tijd gehad heeft.

chicago

Al enige tijd komt de overproductie uit op 3 miljoen vaten per dag zodat de overtollige olie zelfs niet eens meer is op te slaan. Hoewel enerzijds Saudi-Arabië er alles aan doet om de Amerikaanse schalie voorgoed uit te schakelen, krijgt het land nu ook “hulp” van Iran, Irak en Libië. Mogelijk dat een Amerikaanse exportverbod op olie en gas deze daling tot stilstand zal weten te brengen. Als gevolg van de wereldwijde afnemende vraag kan de olieprijs vooralsnog maar één kant uit. Dat geldt ook voor ijzererts, kolen, koper, platinum en andere commodities. Het zal niet verbazen dat ook in deze sector steeds meer bedrijven in moeilijkheden komen te verkeren.

Door de rente zij het minimaal maar stelselmatig te verhogen wordt ‘automatiquement’ het momentum gecreëerd voor een perfect meltdown – een visie die mij na de vorige meltdown gevolgd door de full blown QE niet meer heeft losgelaten.

Wie niet 100% zeker is op deze aanstormende ‘stinky’ fase adequaat te zijn voorbereid, leze nogmaals de inleiding tot mijn Omslagoverlevingsportefeuille.

 

Robert Broncel                                                                                               Copyright, 21 december 2015

 

Tevens biedt deze column mij de mogelijkheid om iedere lezer naast veel gezondheid een “Gouden” beleggingsjaar toe te wensen!

 

Disclaimer: Dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • Arjan

  Ik ben ook al wat meer aan het fiat stapelen maar dit beeld van de laatste dagen is normaal voor het einde van het jaar….Goud is slecht voor de ratten van Boerenoplichtings bank Rabo en het misselijke ING samen met zijn nog immer rente verlagende riool bewoner ABN-AMRO..dus die prijs moet omlaag! Hahaha

 • ronaldw

  De snelheid van het geld is de afgelopen decennia door de techniek vertien- of verhonderdvoudigd. De manipulatie idem dito. Tel daar nog eens het wegvallen van velerlei regels en toezicht in de financiële wereld bij op, dan is de kurk van de fles en leven we dus nu in een volledig krankzinnige wereld, waar niemand meer de echte waarde van het waardevolle of van het waardeloze op zijn juiste prijs weet te waarderen.
  Een gelukkig nieuwjaar voor allen hier.

 • ronaldw

  PM wellicht nu op zijn laagst aan het eind van dit jaar. Allemaal richting het diepste putje om wanneer? weer eens op te krabbelen? Richting 8 of 900 euro. En dan kopen we denk ik weer wat bij.

 • Arjan

  Raar… “in Azie een enorm opkomende middenklasse die ieder jaar meer te besteden heeft”…waar komt dat geld dan vandaan? Bij gedrukt? Meer schulden ja….daar komt het vandaan

 • Arjan

  Terug naar goud standaard kan niet zonder het bestaande goud enorm in waarde te “laten” stijgen…aangezien de rest van de wereld veel meer goud heeft dan de USA gaan zij dit zeker niet doen….Kansloos geheel aangezien de machthebbers geloven in DEBT and MORE DEBT

 • oxford.road
 • Huub

  Voor de positivisten onder ons:
  @SlimBeleggen: Lagarde: “Mondiale groei zal teleurstellen in 2016” https://t.co/tjOhNIbqNt

 • oxford.road
 • Nadja

  Ted Cruz?

 • Nadja

  @Huub en Gerard, re: “Het zegt iets over de toekomst… De overproductie, en al het teveel, moet terug, hoe dan ook. Dat brengt recessie.”
  Volgens mij is overproductie helemaal niet de kernoorzaak waarom we in een depressie zitten, immers zoals al vermeld is er een groeiende wereldbevolking. Er is in Azie een enorm opkomende middenklasse die ieder jaar meer te besteden hebben. Overproductie leidt tot een correctie en dus wellicht spoedig weer tot een recessie (2016?), doch dat is vanwege de groei van de middenklasse dus maar van tijdelijke aard.
  Hetgeen wel de kernoorzaak is waarom we in een depressie zitten zijn de als maar toenemende schulden in de wereld. Daar komen we niet meer van af zonder een “revolutie” of “reset”.

 • oxford.road
 • Arjan

  Mooi qua overzicht….alleen klopt het niet.

  Zilver slechts 1 miljard ounces “above ground/stock”?
  Volgens mij is er al veel meer aan ounces alleen al verwerkt tot de diverse USD muntjes

 • Arjan

  Olie is wat anders, daarvan is fysiek simpel te controleren dat de opslaglocaties volzitten en er teveel geproduceerd wordt.

  Goud en zilver? Oncontroleerbaar en dat is in het voordeel van de paper markets.

  Dat van fysiek opeisen zal niet op gaan, papier handel blijft papier handel….Geen enkele papier handelaar gaat dat doen want dat is onwerkbaar voor hen qua kosten en tijdverlies.

  Maar ik wil het wel proberen als ik een paar miljoen win met de oudejaarsloterij dan wil ik kijken of dat kan….als die contracten niet te groot zijn qua “massa” …haha

 • Nadja
 • Huub

  Wel is het zo dat die overvloed maar voor een klein deel van de wereldbevolking geldt. Uitbreiding van de afzet naar rest van de wereld zou dan helpen. Zou dat de reden zijn waarom Merkel immigranten graag verwelkomt?

 • Huub

  @Arjan,
  “Dat kan allemaal wel kloppen maar de huidige manier van prijsbepaling heeft niks meer met het fysieke materiaal en zijn beschikbaarheid te maken…..Een grote nep markt gestuurd op papier!”

  Zelf heb ik die gedachte bijgesteld. Als daadwerkelijk er een fysieke over- of ondervraag zou zijn naar olie of goud MOET de papieren markt, weliswaar soms vertraagd, wel meegaan.
  Voorbeeld: stel dat de fysieke prijs 1200 zou doen, dan zou je met een papieren goudbelegging toch simpelweg uitbetaling in fysiek goud eisen.

 • oxford.road
 • Arjan

  Dat kan allemaal wel kloppen maar de huidige manier van prijsbepaling heeft niks meer met het fysieke materiaal en zijn beschikbaarheid te maken…..Een grote nep markt gestuurd op papier!

  Het is altijd al schaars geweest, dat is een feit, maar dit heeft de afgelopen 30 jaar geen invloed gehad op de prijs.

 • Erik Belegger

  Bitcoins blijven ook schaars.

 • Gerard

  Een hele goede conclusie.
  Het zegt iets over de toekomst… De overproductie, en al het teveel, moet terug, hoe dan ook. Dat brengt recessie.

 • Huub

  Mijn favoriet is goud, maar zilver lijkt me ook OK.

 • Rudolf

  En zilver? ;)

 • Huub

  En nav voorgaande reactie een vraag of beter gezegd een overdenking.
  Wat is en blijft schaars, wat is niet in overvloed te creëren, wat er ook gebeurt in de maatschappij?
  Juist ja, GOUD.
  Ook in 2016 :-)

 • Huub

  Leestip in NRC: Economie van de overvloed.

  Te veel geld in kas bij ondernemingen, te veel besparingen, te veel geld in omloop, daarom rente zo laag.
  Te veel olie en schaliegas, daarom is energie zo goedkoop.
  Meer werkkrachten en popelende werklozen die aan de slag willen dan er banen zijn, daarom stijgen de lonen zo sloom.
  Te veel grondstoffen, daarom zijn de prijzen zo laag.
  Te veel kantoren, daarom staat er nu 7,8miljoen M2 leeg.

  En wat is een van de ongemakkelijke conclusies van zeven jaar economische crisis? Werkgevers hebben de crisis gewonnen. Zij hebben het overwicht op de arbeidsmarkt naar zich toe getrokken. Het bedrijfsleven, en zeker de grote bedrijven, profiteren in de raming van het CPB van een verdere stijging van de toch al florissante winstgevendheid. Niets wijst op een kentering.

 • Snel

  xandernieuws………….

 • Huub

  @robert broncel,
  “Door de rente zij het minimaal maar stelselmatig te verhogen wordt ‘automatiquement’ het momentum gecreëerd voor een perfect meltdown – een visie die mij na de vorige meltdown gevolgd door de full blown QE niet meer heeft losgelaten.”

  Is in jouw optiek een meltdown een stap-voor-stap depressie-proces of een sudden big drop? Als je met de vorige meltdown 2008 bedoelt dan zou het een sudden big drop worden. Omdat iedereen nu zo gespitst is op een mogelijke crash en omdat het een spiraal wordt, verwacht ik persoonlijk zelf meer een stap-voor-stap down-proces, dat wel NIET te keren is.

 • Arjan

  Inderdaad…eigenlijk mag ik niet klagen maar het gaat mij meer om het feit dat er mensen zijn die dat extraatje nodig hebben in deze dure dagen.
  Als ik de directie geweest was zou ik al ruim van te voren aangegeven hebben dat er dit jaar niks in zou zitten, dan was er nog mee te leven geweest denk ik

 • Rudolf
 • oxford.road
 • oxford.road
 • Erik Belegger

  0%…
  Dat is altijd nog een stuk meer dan menigeen in de thuiszorg of bijvoorbeeld met een varkensmesterij bedrijf.

  Maar er is vaak wel een bedenkelijke graaierij van management van grote bedrijven, vind ik ook hoor.

 • Huub

  @joepdekat,
  Ook fijne dagen gewenst.
  Ik had het verhaal nog niet gelezen, dus was prima voor mij.
  En de frequentie van bijdrages gaat hier de laatste tijd omhoog en zou Gerard nog voor 2016 aanvangt een bijdrage gaan plaatsen, dus we zouden geen reden tot klagen mogen hebben.
  Op naar 2016!

 • joepdekat

  Voor iedereen op dit blog fijne feestdagen en een goed begin
  en uit einde.

  Maar nu weer naar de orde van de dag.

  Het verhaal hier boven heeft al op diversen ander websites gestaan niet erg origineel.

  Google het onderstaande zinnetje maar eens.

  (schijnwereld, een reële wereld, een droom- of in een
  drogwereld leven).

 • oxford.road
 • https://twitter.com/Floesh Floesh

  jij ook geniet er van!

 • Anna

  Iedereen heel fijne feestdagen toegewenst.

 • Arjan

  Sector techniek, loopt altijd voorop in de crisis cycli….Ditmaal erger dan ooit.

  Tijd om op te stappen!

 • https://twitter.com/Floesh Floesh

  Jij een ook fijne kerst!
  Dat is balen zeg! Wat voor werk doe je, of welke sector?

 • Arjan

  Iedereen bij deze een fijne kerst toegewenst!
  Correctie: Iedereen die op dit forum actief is.

  Ik wens de directie van mijn bedrijf een slechte kerst en een dramatisch nieuwjaar toe want na wat rondbellen is gebleken dat het personeel van de werkvloer naast 0.0% salarisverhoging ook nog eens de eindejaars uitkering door de neus geboord is….de maat was al aardig vol bij mij maar dit spant de kroon!
  De graaiers in de top hebben natuurlijk wel wat verdeeld onder elkander want dat is van alle tijden.

 • Huub

  Zo, aan artikelen van auteurs hier geen gebrek :-)
  Maar zou nog mooier zijn dat ook de lezers in diverse getale zich blijven laten horen met reacties en adviezen.

  Bij deze wens ik iedereen hele fijne feestdagen tegemoet.
  Samen op naar een nieuw jaar met nieuwe kansen voor onze PM’s.