24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

de Wall of Worry

Tijdens de terugval van de goud- en zilverprijs van de afgelopen week is de open interest van zowel goud als zilver gestegen. De open interest is de maat voor het aantal ongedekte short-posities in goud en zilver. De stijging van deze posities betekent dat er geen goud en zilver is verkocht, maar dat de bekende grootbanken hun shortpositie nog verder aan het vergroten zijn. Men hoopt door de geforceerde daling van de prijs van de edelmetalen nerveuze partijen zo ver te krijgen dat ze hun goud en zilver van de hand doen, wat zij dan tegen een “lage ‘prijs kunnen opkopen. Het is duidelijk dat hun opzetje is mislukt.

De afgelopen maanden hebben we geen serieuze aanval meer gezien op de goud- en zilverprijs. Het grote verschil met voorbije jaren is echter dat tegenwoordig de centrale banken geen goud meer verkopen, maar juist aan het inslaan zijn. Op de zilvermarkt worden de signalen van een forse krapte steeds luider; zo geeft Sprott Management aan, een enorm groot fonds wat fysiek zilver opkoopt, steeds moeilijker aan zilver te kunnen komen.

Waarom zou juist nu de zilver- en goud prijs gedrukt worden?

Een mogelijke verklaring ligt bij de CTFC, waar Bart Chilton, een voorstander van het limiteren van grote shortposities, aanmerkelijk aan macht lijkt te hebben gewonnen. Zou de huidige raid op goud en vooral zilver dan een laatste stuiptrekking zijn van het grote JPMorgan en HSBC rijk? Wellicht zijn in dit verband ook de ontwikkelingen op de kopermarkt van belang, waar JPMorgan een zeer grote marktpositie heeft ingenomen maar waarbij ook een grote, nog onbekende speler 40 % van de shortposities in handen heeft genomen. Het lijkt er op dat achter de schermen een strijd van leven op dood gaande is.

Waar vroeger deze door JPMorgan geforceerde downdagen nog grote schade aanrichten, lijkt nu de schade beperkt te blijven.

Uit de reacties op het blog valt op te maken dat een aantal van u zich zorgen maken over de ontwikkeling van de goud -en zilverprijs. Logisch, want vanuit de officiële pers heeft u eerst de gebruikelijke kerst-en nieuwjaarsartikelen over u uit gestort gekregen waarin de jaarlijkse boodschap is verwoord dat goud en zilver slechte investeringen zijn, en vervolgens vindt er dan een daling plaats in de eerste handelsweek van 2011.

Ik kan slechts één advies geven, nl. kijk naar het grote plaatje. Natuurlijk kan de goud- en zilverprijs tijdelijk naar beneden, en als u dit blog en de vele andere bronnen raadpleegt weet u dat dit komt door heftige interventies door the powers-that-be. De verwachting is dat de uitslagen in de toekomst groter zullen worden omdat de druk op het prijssysteem zal toenemen door de schaarste in de fysieke levering. Daar komt bij dat de beweging naar beneden altijd steiler is dan de beweging naar boven.

Niet voor niets wordt het investeren in een bull-markt ook wel het beklimmen van een wall-of-worry genoemd: elke keer wordt u op de proef gesteld: uw angst voor verlies wordt aangewakkerd door heftige dalingen, waarmee uw ‘geloof ‘ op de proef wordt gesteld.

https://www.thesilvermountain.nl/images/Wall-of-worry.jpg

Het grote plaatje, de staat waarin de wereldeconomie zich in bevindt, is alleen maar aan het verslechteren. Er is de afgelopen jaren niets, maar dan ook helemaal niets gedaan om structureel te hervormen. Schulden werden grotere schulden, de derivatenhandel gaat ongebreideld door, de dollar en euro worden steeds instabieler, de onrust onder de bevolking wordt steeds groter, de werkeloosheid groeit, de consumentenbestedingen blijven achter, de vrijheden van de bevolking wordt ingeperkt etc etc. Laat u niet op het verkeerde been zetten door berichten uit de officiële pers dat het weer beter gaat met de economie; het zijn grotendeels leugens.

Een fraai voorbeeld hiervan is General Motors, die een verkoopstijging van 19 % rapporteerde en nu weer officieel Amerika’s grootste autofabrikant is. Hoera voor de Amerikaanse regering die dankzij haar overheidssteun dit bedrijf weer op poten heeft gekregen. De werkelijkheid is echter iets anders: men heeft de magazijnen van de dealers volgepropt met nieuwe auto’s, om zo de verkoopcijfers op te krikken. Misschien heeft e.e.a. te maken met de beursgang die net achter de rug is?

Dat er niets gaat veranderen moge ook blijken uit twee nieuwe benoemingen deze week door Obama in zijn economisch team: de een komt van JPMorgan, de ander van Goldman Sachs.

Ook rapportages uit het bedrijfsleven dat de omzetten in verschillende branches aan het stijgen zijn: het zijn veelal de opkomende prijsstijgingen door inflatie die de omzet doet stijgen, en niet zozeer een volumegroei.

Tot slot deze keer voor de verandering een informatieve video over goud, vooral het beeld over de hoeveel goud ooit uit de grond gehaald in het stadion vond ik erg helder.

Bekijk ook