24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Derivaten: de grootste bedreiging voor ons huidig financieel systeem

Het zijn niet alleen de goud- en zilvermarkten die gemanipuleerd worden door de grootmachten. Wordt goud en zilver in prijs gedrukt omdat beide edelmetalen het werkelijke geld zijn in tegenstelling tot de euro’s en dollars, het grote geld wordt verdiend door manipulatie op de beurs.

Een fraai voorbeeld van manipulatie is de zogenaamde High Frequency Trading.

Zo’n 80 % van alle transacties op de Amerikaanse beurs verricht worden uitgevoerd volgens de zogenaamde High Frequency Trading. Dit betekent dat de grootbanken via een uitgekiend software- programma een fractie van een seconde eerder een beeld hebben van de vraag en aanbod van een aandeel. Omdat men precies weet tot op welke aandeelwaarde Jan Publiek een aandeel wil hebben en tegen welke waarde men het wil verkopen, kan men hierop voorsorteren door net 0,03 seconde eerder een aandeelpakket te kopen of te verkopen.

De nietsvermoedende particulier of pensioenfonds betaalt hierdoor te veel voor zijn aandelen of vangt te weinig bij verkoop, dan wanneer de handel op een eerlijke manier zou zijn verlopen. Dat het hier niet om kleine bedragen gaat laat onderstaande staatje zien van de 30 via HFT meest verhandelde fondsen van de Dow Jones met de gemiddelde dagomzetten.

https://www.thesilvermountain.nl/img/highfrequencytrading.jpg

Nu weet u ook hoe het komt dat banken als Goldman Sachs en JP Morgan elke dag, dag in, dag uit, recordwinsten binnenhalen.

De grootste bedreiging voor ons huidig financieel systeem is echter niet de High Frequency Trading maar de derivatenmarkt. Derivaten zijn financiële producten die tot doel hebben een risico te verzekeren.

De grootte van de wereldwijde markt is 1, 2 quadriljard dollar. Een quadriljard is 1000 triljard, en 1 triljard is 1000 miljard. We hebben het dus hier niet over klein bier.

Om dit getal enigszins te kunnen plaatsen; de derivatenmarkt bedraagt ruim 20 keer het totale bruto nationaal product van de gehele wereld.

Nu zult u wel denken dat, gezien de enorme omvang, deze markt goed gereguleerd is en scherp in de gaten gehouden wordt door toezichthouders. Niets is echter minder waar. De derivaten markt is complex, ongereguleerd en niemand weet wat precies de risico’s zijn. Er is eenvoudigweg geen boekhouding van bijgehouden.

Op zich is er niets mis met een derivaat. Immers, een verzekering tegen een financieel risico kan heel verstandig zijn.

Stel, bank1 heeft bank 2 geld geleend. Om het risico dat bank 2 het geleende geld niet meer kan terugbetalen, gaat bank 1 zich verzekeren via een zogenaamde Credit Default Swap ( CDS). Het CDS gaat uitbetalen als bank 2 zijn verplichtingen niet kan nakomen.

Maar daarnaast kan bank 1 ook short gaan op aandelen van bank 2. Bank 1 verkoopt dan aandelen van bank 2 waardoor de aandeelwaarde van bank 2 ( en dus van de bank) daalt.

Bovendien wordt dit effect versterkt doordat veel aandeeltransacties via voorgeprogrammeerde software plaats vinden. Dit betekent, dat als in dit geval de waarde van het aandeel van bank 2 drie procent in waarde daalt, talloze andere partijen ook hun aandelen gaan dumpen waardoor het effect van het shortgaan van bank 1 op bank 2 vele malen versterkt wordt.

Het risico dat bank 2 dan zijn schuld niet kan afbetalen stijgt waarmee de waarde van de CDS’s ook stijgt. Resultaat is dus dat bank 1 met een in verhouding klein bedrag enorm kan gaan verdienen aan de CDS’s door de prijs van bank 2 te manipuleren.

Het bovenstaande voorbeeld is een simpele weergave hoe je met een relatief gering bedrag een veel groter financieel belang kan manipuleren. Omdat niemand precies weet hoe veel van die derivaten opgebouwd zijn ( je kan het net zo ingewikkeld maken als je wilt) is het daarmee ook volslagen ongewis welke risico’s worden gelopen. Het bovenstaande voorbeeld over de twee banken laat echter zien dat de risico’s enorm zijn. Bovendien is het zo, ook al zou er geen manipulatie in het spel zijn, dat het hele gebouw van verzekeringsproducten een kluwen is van allerlei zijverbindingen. Wat betekent dat, wanneer er een verzekering verkeerd afloopt, dit een lawine kan veroorzaken van uiteindelijk de hele 1,2 quadriljard aan financiële waarde.

High Frequency Trading en de Derivatenmarkt, het zijn uitwassen van een financieel systeem in zijn nadagen. Het hele beursgebeuren vertoont steeds meer trekken van een grote oplichterij.

Op de overheden hoeft u niet te rekenen, omdat men ’n de kennis niet in huis heeft om het systeem te doorgronden en anderzijds ook zo verstrengeld is met de belangen van de grootbanken, dat er niets gebeurt.

Wereldwijd wordt de westerse bevolking voorgehouden dat bezuiniging en een verscherpt toezicht de middelen zijn om de financiële crisis te lijf te gaan. Zolang echter praktijken als de  High Frequency Trading en de derivatenmarkt nog bestaan, zullen bezuinigingen niets anders doen dan het geld weghalen bij de bevolking om het in de kas te laten vloeien van een overheid die de schulden van de banken hebben overgenomen. En van dat verscherpte toezicht: ach, zolang het derivatencomplex in stand blijft, hoeveel zin zal een verscherpt toezicht hebben op het kleine grut?

Bekijk ook