24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Dit is waarom je anno 2018 wilt beleggen in goud

Het nieuwste goud rapport is inmiddels weer uitgegeven door Incrementum. In haar rapport dat ieder jaar wordt gepubliceerd onder de naam “In Gold We Trust” wordt een blik geworpen op de belangrijkste trends die in de wereldeconomie spelen op dit moment. De aandelenmarkten lijken prima te draaien, Trump is zeer positief over de Verenigde Staten en haar economie maar ook zien we veel geopolitieke onrust met handelsoorlogen, de Brexit en meer. De goudprijs staat ondertussen op een laag niveau en andere ‘beleggingen’ als de Bitcoin zijn veel meer in trek. Wat zegt dit alles en is het nu een goed moment om goud te kopen?

In onderstaande artikel zijn een aantal van de punten op een rijtje gezet zoals die worden benoemd in het rapport van Incrementum. U kunt het gehele rapport van deze vermogensbeheerder ook terugvinden via deze link. Wij zetten in ons artikel hieronder een aantal interessante grafieken op een rij. De technische analyse en andere zaken laten we buiten beschouwing. Dat op basis van dergelijke analyses moeilijk goede conclusiesgemaakt kunnen worden blijkt ook uit een opmerking in de conclusie van het rapport uit 2017:

Dan door naar het rapport van 2018.
Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de verandering in het monetaire beleid zoals dat zowel door de Federal Reserve en de ECB wordt aangepast. De Federal Reserve kiest ervoor de rente te verhogen en staatsobligaties van haar balans te halen. De ECB op haar beurt verlaagt het opkoopprogramma en is voornemens om dit jaar nog (2018) volledig te stoppen met het opkoopprogramma.

Als gevolg hiervan stijgt de rente. Op termijn heeft dat gevolgen voor overheidsfinanciën maar ook voor de kredietvraag vanuit huishoudens en bedrijven. In onderstaande grafiek is aangegeven hoe dit in 2019 eruit zou komen te zien.

 

De Amerikaanse overheid heeft al de grootste staatsschuld ter wereld en de hogere rente heeft als gevolg dat de daadwerkelijke rentelasten voor Amerika dus fors zullen toenemen. In 2018 heeft de Amerikaanse overheid rente over haar schulden moeten betalen ter hoogte van $523 miljard en voor 2019 wordt zodoende een nog hogere kostenpost verwacht – met de vraag of dit nog wel houdbaar is.

 

Aangezien de rente minder hard oploopt dan de inflatie blijft het investeren in goud interessant. Ook is negatieve reële rente over het algemeen interessant voor de ontwikkeling van de goudprijs.

Uit onderstaande grafiek blijkt dat de reele rente voorlopig negatief blijft en perioden waarin voorheen dit het geval was zorgden voor het algemeen voor een stijging van de goudprijs zoals in 1971-1980.

 

 

Vanaf 2008, bij het uitbreken van de kredietcrisis, zien we een duidelijke trend waarbij centrale banken wereldwijd goud toevoegen aan hun reserves. Ook hebben veel landen, waaronder Duitsland en Nederland, ervoor gekozen om hun goudvoorraad die in het buitenland lag opgeslagen snel terug te halen naar het eigen land. Dat is een maatregel die wordt genomen op het moment dat meer zekerheid wenselijk is. De afgelopen jaren hebben landen als Rusland en China structureel hun goudreserve aangevuld terwijl ook veel andere landen maatregelen nemen om meer goudreserves aan te houden en minder afhankelijk te zijn van de Dollar en de wisselkoersen op de wereldmarkten.

Als centrale banken op deze manier goud blijven aankopen dan is dat een duidelijk teken en een belangrijke fundering onder de fysieke goudmarkt en iets wat ook door grote beleggers ter diversificatie en als koopkrachtbescherming zal worden opgevolgd.

 

Desondanks is veel van het geld dat via het monetaire beleid wordt gecreëerd uitsluitend bestemd voor grote bedrijven en komt dit niet terecht in de reële economie. Dit beleid zorgt er wel voor dat aandelenkoersen stijgen en dat het beleggen in metalen zoals goud minder interessant is. De maatregelen van Trump jegens China zorgen ervoor dat de dollar aan kracht wint en daarmee daalt ook de goudprijs.  Gemeten in dollars staat goud zelfs op het laagste niveau sinds 2008.

De uit de pas lopende goud-zilver-ratio is meestal een indicatie dat goud te duur is in verhouding tot zilver en dus dat het investeren in zilver op dat moment interessanter kan zijn dan het investeren in goud. Globaal genomen geldt de vuistregel dat een ratio van 1:80 of meer betekent dat zilver ondergewaardeerd is. Incrementum komt in haar rapport echter tot een andere conclusie aan de hand van diezelfde goud zilver ratio; namelijk dat vaak een dergelijk oplopende ratio wordt gevolgd door een flinke stijging in de goudkoers. Dit is het geval geweest in 2009 en 2016 en op dit moment is de ratio wederom hoger dan 1:80

Dat goud daadwerkelijk geschikt is als veilige haven en voor het behoud van koopkracht blijkt uit recente valutacrisis zoals we die zien in Turkijke en in Venezuela. De goudprijs daar uitgedrukt in de lokale munt is flink toegenomen om zo haar intrinsieke waarde te behouden terwijl de munteenheid zelf flink onder druk staat.

 

Als we kijken naar een ander ratio, namelijk die tussen de grondstoffen en de aandelenkoers (S&P 500) dan valt op dat grondstoffen ten opzichte van aandelen sinds 1971 niet meer zo goedkoop zijn geweest dan nu. De aandelenmarkt lijkt erg oververhit en daarmee zou ook goud ondergewaardeerd kunnen zijn.

 

Tot slot een mooi en universeel voorbeeld, de goudprijs afgezet tegen de ontwikkeling van de prijs van bier. De blauwe grafiek toont de prijs van een liter bier uitgedrukt in euro’s en de gele grafiek toont de prijs in goud. Wat blijkt? Als je met goud zou betalen dan heb je anno 2018 nog ongeveer evenveel bier voor je geld als in 1950 terwijl in euro uitgedrukt de prijs steeg met ca 1300 procent. Uiteraard geldt ditzelfde voorbeeld voor veel andere levensmiddelen.

 

 

Het volledige rapport kunt u terugvinden via deze link

Bekijk ook