Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Een nieuw wapen tegen de schuldencrisis

29-11-2013 Gerard

We staan aan het begin van de volgende fase in de schuldencrisis. Dit staat in het teken van “deflatie”. Niet alleen in dreiging maar nu ook fysiek. De QE’s hebben gefaald. De kenners van de Kondratieff cyclus wisten dit al, aan deflatie in wintertijd valt nooit te ontkomen. Dit is het einde van een desinflatie tijdperk (= dalende inflatie) en zakken binnenkort onder de 0%. Het is niet iets wat we kennen. Dit is voor iedereen helemaal nieuw. Tenzij je uit Japan komt of heel erg oud bent en bewust de jaren 30 nog kunt herinneren. Bijna alle mensen denken nog in inflatie. Logisch ook, vanaf je geboorte tot nu heeft niemand ooit iets anders gekend. Alles wordt elk jaar duurder en dat werd automatisch gecompenseerd in je loonzakje. Hier gaan we langzaam afscheid van nemen. In deze blog een uitleg wat het precies is, wat ons te wachten staat, wat dit betekent voor goud en zilver en je persoonlijke welvaart, en tenslotte hoe je te beschermen hiertegen.

 

Bij inflatie wordt je geld steeds minder waard. Dat wil zeggen, de activa die je daarvan gekocht hebt, of kunt kopen, stijgt langzaam maar zeker in waarde. Je eigen huis bijvoorbeeld. En dat terwijl de hypotheek in de loop der tijd steeds minder waard wordt t.o.v. je koopkracht. In deflatie is dat precies andersom. Huizen dalen in waarde. Het inkomen daalt in koopkracht. Als je ontslagen wordt, dan kun je in een nieuwe baan vaak een stuk minder verdienen. Mits je nog een baan vindt natuurlijk. Deflatie vreet de werkgelegenheid en het bedrijfsleven kapot. In deflatie zijn mensen met schulden de klos. Mensen met spaargeld zijn de winnaars. Geld wordt immers steeds meer waard i.p.v. minder, dus je hebt nauwelijks nog rentevergoeding nodig. In de economieboeken van school staat over deflatie het volgende: Omdat alles steeds goedkoper wordt, stellen mensen hun aankoop zo lang mogelijk uit. Daardoor stort de economie in. Anderzijds, indien inflatie hoger is dan 2%, dan kopen mensen ook niet meer omdat alles te duur geworden is. Vandaar dat Centrale Banken de taak hebben de inflatie binnen 1% en 2% te houden. De middelen zijn gemakkelijk. Verhoog de rente net zolang totdat de inflatie onder de 2% gezakt is, en verlaag de rente totdat de inflatie boven de 1% gestegen is. Dit laatste is nu net het probleem. De rente staat al op 0%. Lager kan niet. En dat terwijl de deflatoire krachten steeds sterker worden. Dit is overigens de basisrente die centrale banken rekenen aan commerciële banken. De rente waar alle andere rentes van afgeleid worden. Naast renteverlaging hebben centrale banken nog het middel om geld bij te printen (QE) en in omloop te brengen om inflatie weer op te drijven. Maar ook dit middel is nu uitgewerkt. Het werkt maar voor korte periode. Sterker nog, dit middel wakkert deflatie steeds meer aan omdat dit de koopkracht kapot maakt op de langere termijn. Beide middelen zijn dus uitgewerkt en er zijn geen middelen meer. Of toch?

Nieuw wapen

Rente kan niet lager dan 0% en QE’s zijn uitgewerkt. Van QE’s probeert men nu af te komen door langzaam te temperen (taperen). Maar dit jaagt op zijn beurt de rente te hoog op. Op hoge rentelast gaan de schulden ondraaglijk worden. En schulden zijn nu net de oorzaak en probleem in deze crisis. Toch willen de centrale banken af van het opkopen van de staatsleningen waarvan men hoopte dat dit geld in omloop zou komen. En zijn nieuwe andere middelen in aantocht. Net zoals QE wordt dit ook een experiment waarvan men de uitkomst niet weet. Dit nieuwe wapen heet “negatieve rente”. Je zult binnenkort rente gaan betalen over het geld op de spaarrekening. De overheden zullen straks rente gaan ontvangen met het uitgeven van obligaties i.p.v. rente betalen. Bedrijven zullen ook over hun geld moeten gaan betalen als ze het niet investeren in hun bedrijfsvoering. Dit moet de investeringen weer aanwakkeren. In feite is dit de omgekeerde wereld. Beleggers gaan rente betalen en voor schulden ontvang je rente. De wereld op z’n kop. Hoe absurd kan het zijn. Deflatie op z’n ergst. Dit kan nog eens hele rare gevolgen krijgen. Denk eens aan pensioenfondsen en banken die cash gaan aanhouden i.p.v. obligaties kopen. Daarnaast particulieren die een veel hoger rendement maken onder het matras dan op een spaarrekening. Dit gaat alleen maar werken nadat fysiek geld is afgeschaft. Betalen kun je dan alleen nog maar elektronisch via je bankrekening. Zwart werken is dan afgelopen. Ook criminaliteit zoals drugshandel en afpersingen zijn verleden tijd. Vervolgens heeft de overheid volledig inzage in het koopgedrag van alle burgers.

Maar ja, als ik rente ontvang met schulden maken, dan ruil ik toch echt mijn Toyota in voor een Ferrari! En ik ga wel meer gekke dingen doen, reken maar! Ik ben bang dat meer mensen zoiets overwegen. Geloof maar dat dit de economie wel even aanzwengelt! Zeg niet dat negatieve rente niet kan, want rente op kortlopende Duitse staatsleningen zijn al enige tijd negatief. Particulieren zouden natuurlijk hun bankrekening leeg plunderen en alles onder het matras gooien. Met een bank run tot gevolg. Daarom is het noodzakelijk het chartaal geld geheel af te schaffen. Dat gaat eerst gebeuren voordat men de rente onder de nul laat zakken. Er was de laatste jaren al in vele landen een wettelijk verbod op fysiek betalen ingevoerd boven een bepaald bedrag.

zwartgeld2

De gevolgen

Die zijn niet in te schatten, niet door ons en ook niet door de politiek en centrale bankiers. Hoe gaat de criminaliteit reageren? Drugshandel? Heling? Vinden zwartwerkers alternatieve betaalmiddelen? Gaan we straks met gouden en zilveren munten betalen? Mensen vinden toch altijd wel weer een uitweg. Niets zo vindingrijk dan mensen. Het zal de maatschappij ingrijpend veranderen. Maar dit is zo ingrijpend en zo onvoorspelbaar, dat het nog de vraag is of men dit aandurft. De gevolgen zijn niet te overzien. Waar men vermoedelijk de meeste angst voor heeft zijn wel de financiële markten. Hoe zullen die reageren? Stapt men massaal uit obligaties om het geld toch maar liever renteloos te laten liggen? Kunnen banken nog wel blijven bestaan met negatieve rente? Waar ligt het verdienmodel van banken dan nog? De financiële markten zijn zo massaal en met zoveel producten en constructies die allemaal als een spinnenweb aan elkaar hangen, dat men niet eens meer kan analyseren wat hier gaat gebeuren. En als bepaalde hoeken van de financiële markten stoppen, dan stopt de gehele economie. Laten we meteen het grootste probleem hiermee onder de loep nemen. Commerciële banken mogen geen aandelen of afgeleide producten op hun balans hebben staat. Overigens ook in de VS niet (m.u.v. zakenbanken, maar die kennen we in Nederland niet). Banken zetten daarom het spaarrekeningen kapitaal om in hypotheken en staatsleningen. De laatste jaren werd het part obligaties groter dan hypotheken. Banken hebben zodoende enorm veel staatsleningen op hun balans. Het verschil tussen rente op obligaties en rente op spaarrekeningen is ongeveer 1%. Dus als de obligaties gemiddeld 2,2% opleveren, dan is de rente op spaarrekeningen 1,2%. Dit is het verdienmodel van de bank welke we nu zien. Stel dat de bank rente moet betalen om dit geld te stallen bij de centrale bank. Dan zet dat de rente op spaarrekeningen verder onder druk. Stel nu dat de rente op obligaties zakt naar -1%. Dan moet men de spaarrekening al met -2,2% gaan belasten.

Daar overheen komt dan nog de belastingdienst met hun box 3 van 1,2%. Dan levert een spaarrekening dus -3,2% op. Dan zou je wel gek zijn om daar nog geld op te zetten. En dus verdwijnt ook dit geld naar een beleggingsrekening die altijd renteloos is. En daarmee blijft dit geld evengoed giraal. Je kunt je voorstellen wat dit voor de bankreserves van 3% voor gevolgen heeft. Ze hebben nu al de grootste moeite dit vast te houden. Het is dus om deze reden dat commerciële bankiers zo woedend reageerden op dit plan van de centrale banken. Het verdienmodel is helemaal weg. Bankiers hebben al gedreigd om de rente op spaarrekeningen daadwerkelijk onder de 0% te trekken. Toch heeft dit plan van negatieve rente van Larry Summers (lid van de FED en voorheen kandidaat opperhoofd) veel oren gekregen in alle westerse probleemlanden. Anders gezegd, er wordt op dit moment hard aan gewerkt. Waar rook is, is vuur. En het rookt op dit moment behoorlijk. Voor het probleem van het verdienmodel van commerciële banken wordt ook wel weer een oplossing gevonden. Net zoals de oplossing van afschaffen chartaal geld. Misschien ga je voor elke transactie 15 euro bankkosten betalen of zoiets. Bankkosten op 200 euro per maand, noem maar op. Je kunt er toch niet meer omheen. De bank wordt straks de enige instantie die voor jouw een betaling kan doen. Zelf kan en mag je het niet meer.

Of het plan “negatieve rente” er daadwerkelijk gaat komen weten we niet. Toch staat een ding als een paal boven water, er komt iets nieuws. Centrale banken gaan zeker niet taperen als er geen alternatieven zijn.

vensterbank

De gevolgen voor goud en zilver

Edelmetaal stijgt in prijs door twee hoofdoorzaken: 1. Als de rente onder de inflatie ligt, 2. Als er onzekerheid bestaat over de stabiliteit van het monetaire stelsel. Het huidige deflatie tijdperk is in beide gevallen niet zo best voor de prijs van edelmetaal. De reden dat edelmetaal al twee jaar daalt in prijs. Immers in deflatie wordt geld meer waard tegenover de producten die men daarvan kan kopen. Kijk maar naar de huizenprijzen. En dus ook goud en zilver. Toch heeft goud en zilver nooit een correlatie gehad met de huizenprijs. Integendeel zelfs. Dat komt omdat de goudprijs afhankelijk is van meer factoren die een rol spelen in de prijs.

Je mag er toch echt van uitgaan dat er weinig alternatieven zijn voor het afschaffen van chartaal geld. Iets anders dan goud en zilver kan ik niet bedenken. Omdat de tijden nu zo onvoorspelbaar en onzeker zijn geworden, is een goede spreiding van je vermogen erg belangrijk. Meer dan ooit tevoren. In elke beleggingsportfolio zou minimaal 15% tot 25% goud en zilver fysiek aanwezig moeten zijn. Elk huishouden zou wat fysiek goud en zilver achter de hand moeten hebben. Dan zou men chartaal geld nooit kunnen afschaffen. Helaas is dat niet het geval. Zo laat de burger zich keer op keer pakken en naaien door de politiek en centrale bankiers. Of nu de negatieve rente er wel of niet komt, een ding blijft zeker, intussen gaat de jacht op jouw spaargeld gewoon door. De eenmalige heffing van 10% op alle particuliere spaarrekeningen hangt ook nog boven ons hoofd. Voor goud en zilver blijf ik positief. Er hoeft maar het minste of geringste fout te gaan in deze gevaarlijke crisis en goud vliegt omhoog. Goud lijkt daarbij nu steeds sterker de bodem te signaleren. Zowel de volatiliteit als de omzet zijn sterk gedaald. De meest betrouwbare indicators die aangeven dat de bodem bereikt is. De reden is simpel, dit geeft aan dat de verkopers en speculanten uit de markt zijn.

Beleggen in onzekere tijden

Omdat niemand in de toekomst kan kijken, moet je altijd meerdere mogelijke scenario’s voor ogen houden. Houd daarom in je beleggingen dan ook rekening met meerdere scenario’s. Verspreid daarom je portfolio over meerdere activa. Goud, aandelen, obligaties en cash. Heb je ondanks dat toch verlies geleden in 2013, ga er dan eens goed voor zitten en analyseer de portfolio grondig. Leer van je fouten. Leuke bezigheid in de donkere dagen rond kerst, doe ikzelf ook altijd. Kijk als eerste wat je resultaat zou zijn geweest bij een goede spreiding. Had je niet te veel goud t.o.v. het cash geld? Had je niet teveel goud en zilvermijnaandelen t.o.v. de andere sectoren in de aandelenhoek? Hoe zou je portfolio eruit gezien hebben indien je minder mijnbouw en grondstoffen had genomen tegenover bijvoorbeeld de consumentensector of technologie? Maar ja, volgend jaar kan het precies andersom zijn. En misschien zit je dan ook weer helemaal in de verkeerde hoek. Je weet het nooit. En juist omdat je het nooit weet, daarom moet je zorgvuldig aandacht besteden aan spreiding. Zeker in de vier hoofd activa, maar daarnaast ook de sectoren binnen je aandelen keuze. Daarnaast is het raadzaam om goud en zilver voor minimaal 25% van je portfolio vast te blijven houden omdat je nooit uit kunt sluiten dat er over bepaalde tijd alsnog een enorme inflatie optreed. Misschien verwacht je het niet (zoals ik), maar houd daar toch rekening mee. Over twee jaar ziet alles er helemaal anders uit. Hoe gaat negatieve rente uitpakken? Komt het er wel, komt het er niet? Komt er wat anders? We weten het allemaal niet.

crisis-voorbi

Tenslotte nog een woordje voor degenen die al het vermoeden hebben dat we het ergste van de crisis al gehad hebben. Helaas hoor ik dat steeds vaker om mij heen. Het is immers al meer dan 20 keer gezegd in het NOS journaal in minder dan twee jaar. Hoe meer je herhaalt, des te meer mensen gaan geloven. Elke psycholoog kan je daar alles over vertellen. Erg belangrijk voor het consumenten en ondernemersvertrouwen. In elke crisis heb je periodes van oplevingen van de economie. Het gaat nooit in een rechte lijn omlaag. Het is wel steeds 1 stap vooruit, 2 stappen terug. Het kleine beetje economische groei die we nu zien komt geheel voor rekening van investeringen van de overheid. Maar wel door enorm ophogen van de schulden. Vraag maar eens aan de ondernemers in het MKB of de crisis voorbij is. Of aan de werkloze 50plusser. Of aan de pas afgestudeerde HBOer die geen baan kan vinden. Die weten veel beter of de crisis voorbij is of niet. Niet het NOS Journaal en ook RTL7 niet. Vraag het aan de mensen die met hun voeten in de modder staan. We consumeren steeds minder en minder.

Onze koopkracht blijft hard dalen. Het merendeel van de bevolking consumeert enkel nog wat op spaargelden. De reden dat spaargelden van huishoudens al twee jaar lang hard dalen. Als dit een bodem gaat vinden, dan is het consumeren toch echt afgelopen. En wat dan? Dan begint de crisis pas echt. Een schuldencrisis los je uiteindelijk op door langzaam schulden af te bouwen. De schulden worden alleen maar hoger. Ook aan de theorieën van Keynes en Krugman komt een einde.

ziegindskomtdecrisis

We weten het nu zeker, deflatie is niet te bestrijden. Dit is wat Prechter ook altijd gezegd heeft. Te hoge en oplopende schulden in combinatie met dalende koopkracht en prijzen is fataal. Totaal anders dan hoge inflatie tot hyperinflatie bestrijden. Daar groei je uit en daar zijn ook simpele maatregelen voor handen zoals renteverhoging. Daarentegen, deflatie bestrijd je met renteverlaging. Maar lager dan 0% kan niet. Negatieve rente is absoluut een oplossing. Of dit experiment haalbaar is? We zullen zien. Als het er niet komt, dan rest alleen maar oorlog. Voorlopig blijven we het pad daar naartoe volgen in drie stappen. Eerst valutaoorlog. En die woedt inmiddels behoorlijk. Daarna handelsoorlog. Dit zien we de laatste tijd behoorlijk oplaaien. Kijk naar de invoerheffingen van Chinese producten zoals de oorlog om o.a. de zonnepanelen. De vorige week mislukte handelsverdragen met de oost Europese ex-sovjet landen (Wit Rusland e.d.). Geblokkeerd door Rusland met export verbod. Duitsland met de tolheffing op autobanen voor alle buitenlanders. Met rechtszaken tot gevolg met Oostenrijk. Logisch, de Oostenrijkse economie is totaal afhankelijk van de Duitse autobanen. De protectie van de Franse auto-industrie. Pesterijen bij grensovergangen. En ga zo maar door. Te veel om op te noemen. Kortom, je ziet overal handelsoorlogen ontstaan. Dit is wat deflatie doet. Dit hoort bij deflatie. Als handelsoorlogen uit de hand lopen, laat zich raden wat stap drie betekent. Dit in combinatie met oplopende rentes op staatsleningen en oplopende werkloosheid, de perfecte voedingsbodem.

goud2

De derde bodemtik op 1275 heeft het niet gehouden. Driemaal een weerstand overleeft betekent vaak een definitieve bodem. Helaas, niet dus. We zagen de lange termijn downtrend-lijn de horizontale weerstand kruisen op 1275. Dit gaat altijd richting kiezen. De volgende weerstand ligt op 1200. Maar er lijkt nu een nieuwe bodem af te tekenen op 1245. Dit gaat zijwaarts met veel lagere volatiliteit dan we in lange tijd zagen (zie de kortere candles met korte staartjes). In combinatie met lage volumes is dit een sterke bodem indicator. Dat hiermee de bodem van 1200 gaat sneuvelen lijkt mij uitgesloten.

 

 

Disclaimer: Artikelen geplaatst door Gerard zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • A Bergman

  Dit verhaal moeten veel meer mensen kunnen zien, zodat zij kunnen zien wat banken en regeringen allemaal uit spoken,zonder hun medeweten

 • Lamberto

  @Rudolf

  Beste Rudolf,

  Tegenwoordig noemen ze het “Preppen”, maar vroeger toen de Nederlanders nog met hun voeten op de aarde stonden was een kelder vol voedsel en veel vlees in weckflessen, kasten vol met linnengoed en kleding enz. de normaalste zaak van de wereld.
  Het kan natuurlijk zijn dat u van de Pamperverschonendekinderwagenschuivende generatie bent die denkt dat de bomen tot in de hemel groeien en er altijd gevulde schappen in de winkels aanwezig zullen zijn.
  Het is voor u te hopen dat er nooit een kink in de logistieke aanvoerlijn komt want dan zult u wel anders gaan piepen.
  Ga maar eens bij de voedselbank langs en vraag de mensen daar hoe zij denken over een voorraad voedsel, kleding enz.

 • http://www.permanenteportefeuille.eu PP

  Gerard, wederom bedankt voor dit artikel..

 • Rudolf

  Preppen is de grootst mogelijke onzin en is inspelen op de angst van de mens.
  Want als de WTSHTF, (When The Shit Hits The Fan) zoals preppers dat zo mooi kunnen zeggen, echt gebeurt, helpt wat blikvoer ook niet meer en is het allerbelangrijkste om jezelf en je naaste te verdedigen en dat kan alleen met vuurwapens. En die kun je nou nergens in Nederland kopen, tenminste als je niet de wegen in het criminele circuit weet. En die weten 99,9% van de mensen niet (inclusief mijzelf).

  En stadstaat Nederland is ook veel te klein om zelfvoorzienend te worden. Stel je voor dat je een mooie boerderij hebt met een stuk land waar je voedsel op gaat verbouwen, denk je dan niet dat je overspoeld gaat worden door horden hongerige mensen die koste wat het kost wat te eten willen hebben? Ik denk dat je dan wel een heel pakhuis vol met wapens mag hebben…

  Niemand zal toestaan dat de samenleving, zoals we die nu kennen, echt ophoudt te bestaan. Daar is alles te groot voor, zijn de belangen te groot voor. Niemand heeft er belang bij dat een hele samenleving instort en zal ophouden te bestaan, tenzij er een wereldomvattende natuurramp zoals een inslag van een asteroïde o.i.d. gaat plaatsvinden. Maar die komen momenteel alleen in SF-films voor en series die over het vallen van samenlevingen gaan zoals The Walking Dead, Revolution en Falling Skies zijn niets meer dan vermakelijke series om naar te kijken, maar het is onzin en niet meer dan dat.

  Preppen is leuk als je in praktisch onbewoonde gebieden leeft zoals Amerika, Rusland, de Scandinavische landen, en vele andere grote landen met weinig inwoners per oppervlakte.

  Mijn motto is: leef bij de dag, dat is door dreigende werkloosheid, steeds duurder worden van het leven, belastingverhogingen en andere rottige maatregelen van de overheid al lastig genoeg.

 • Jos

  2 vragen op DEFLATIE
  1) Wat met de enorme schuldenberg in de wereld en het fiatgeld ?
  2) Waarom koopt Azie zoveel fysiek goud in deze deflatoire tijd ?

 • Lamberto

  Al jaren heb ik de politici in postings gewaarschuwd wat hen staat te wachten als het volk in opstand komt en de wetten van de straat gaat gebruiken in plaats die van Vrouwe Justitia .
  Kijk even wat er zich in het Europese parlement afspeelde.

  http://www.youtube.com/watch?v=oRw39Ju4xFw

 • Marc

  @ Gerard en anderen.

  Ik heb ook niets meer met de politiek.
  Stemmen heb ik altijd gedaan met de gedachte als ik niet stem gaat mijn stem naar de partij van de armoede.
  Ik heb nu geleerd dat de politiek alles alleen maar erger maakt.
  Ik heb nog nooit zo’n stelletje prutsers bij elkaar gezien, op Europese schaal zelfs.
  Er zijn enkele mensen die wel weten waar het naar toe gaat maar dit zijn roependen in de woestijn.
  En de rest, prutsers, prutsers, ik kan het niet vaak genoeg zeggen.
  En de AIVD zijn de marionetten van diezelfde prutsers.
  Zij worden heen en weer bewogen als een marionettenspeler zijn poppetjes aan touwtjes laat bewegen.
  Omdat zij niets anders kunnen en geen vak geleerd hebben gaan ze maar burgertje pesten.
  Als iemand naar de overbuurvrouw kijkt is het een gluurder, als de aivd dit doet gaat dit om de binnenlandse veiligheid.
  Zo lust ik er nog wel een paar.
  Nee, afgelopen jaar heb ik voor het laatst gestemd.
  Ik stem niet meer op prutsers, met distelbloem en rutte aan kop.
  Allemaal die wat het beste met Nederland voor hebben, lopen achter elkaar aan als hongerige hondjes achter een worst.
  Zelfverrijking is het toverwoord.
  Zalm is het schoolvoorbeeld.
  Eerst de euro door onze strot duwen en dan lekker grootverdiener worden bij ABN/AMRO.
  De msm doet ook lekker mee met Pauw en Witteman voorop.
  Maar pretenderen dat ze voor de partij van de armoede zijn en ondertussen zakken vullen.
  Kotsmisselijk wordt ik ervan.
  En als de aivd wil weten hoe ik erover denk, kunnen ze dat hier mooi lezen, ik zit er niet mee.
  Zo, dat wilde ik even kwijt.

 • Ron

  Wie zegt dat de FED achter de goud manipulatie zit?..Wie koopt er nou zoveel goud dan?:
  .
  China heeft 20 keer zoveel reserves als het ESF en POMO. China bespeelt de goudmarkt alsof het niets is om de prijs zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk goedkoop goud in te slaan. China heeft veel problemen, zeker in zijn financieel systeem met een QE van $ 15 biljoen. Maar de Chinezen weten dit, ze voeren een oorlog zonder kogels te vuren. Ze winnen de oorlog door middel van de valutareserves van het westen. De laatste 12 maanden voerde China bijna 2.000 ton goud in, dit geeft een waarde van ongeveer $ 80 miljard, dat is kleingeld voor China. China kan met gemak iedere ounce goud ter wereld opkopen. Als ze bekend maken hoeveel goud ze werkelijk bezitten, zal de wereld naar de Yuan lopen en de andere fiat munten achter zich laten. Dit rapport zou er in 2014 moeten komen. Een goudprijs van $ 10.000 is dan een minimale schatting. Dit zou de geldhoeveelheid M 1 – 3 in China volledig dekken. China is zeker iets van plan in die richting, waarom zouden ze anders zoveel goud kopen? – See more at: http://www.beurs.com/2013/11/29/manipulatie-goudprijs-volledig-op-rekening-van-china/35633#sthash.4A2KhtHM.dpuf

 • surf

  Gaat de BTW op zilveren munten omhoog?
  Maar hoe zit het nou precies in elkaar? Goudstandaard publiceerde daar gisteravond een uitgebreid artikel over, waarmee we u gelijk gerust kunnen stellen: Voor klanten van Nederlandse aanbieders zoals Goudstandaard verandert er volgend jaar niets. De munten worden verhandeld onder een margeregeling en daar geldt al een hoog BTW tarief van 21% voor.

 • Gerard

  Nadja
  De AIVD doet maar. Geef ik niks om. Ik weet al heel lang dat ze dat doen. Het is een teken van angst van de overheid. Angst voor verlies van vertrouwen in de politiek. Welnu, dan zitten ze bij mij helemaal goed! :)

 • Nadja

  Gerard: re: het geeft aan dat de site toch wel behoorlijk bezocht worden. En dat er best veel mensen met de materie worstelen.

  Ik ben heel blij kennis te hebben mogen nemen van wat hier door jou geschreven is. Voor mij vielen vele puzzelstukken in elkaar. Hoewel ik van nature een optimistisch mens ben en dit deflatieverhaal niet opbeurend is, heb ik wel even moeten zoeken hoe dit goed in te passen in mijn leven want voor je het weet ben je een zwartkijker, hetgeen niet bij mij hoort.

  Net valt de NRC Handelsblad bij mij op de deurmat en lees nu dat wij hier door de AIVD gevolgd kunnen worden: AIVD HACKT INTERNETFORA (AIVD installeert malware bij webfora en verzamelt gegevens van de gebruikers). Welk een wereld hebben we laten onstaan met zijn allen? Waarom doen we er niets tegen? Omdat we bang zijn? Dat zou een slechte leidraad zijn heb ik geleerd, maar wel helaas de realiteit passend bij dit tijdsgewricht.

 • Stefan

  Preppen wordt erg lastig in het zo over volle Nederland. Iedereen houd mekaar in de gaten, vooral in dorpjes.

 • http://www.overbeterleven.nl OBL-Rien

  Re: Utility-waarde

  In goed nederlands: gebruiks-value :)

 • Mucho gusto

  Apmex verkoopt silvereagles voor $25,05 per ounce. Dat is $5,10 over spot voor de eagle. Zo’n hoge marge heb ik niet vaak gezien. En de US Mint is nog niet eens gestopt met produceren. Europeanen en Amerikanen leven volledig in de mindcontrol van de financiële oligargie. Aziaten zien een koopje en al het edelmetaal (waar europeanen en amerikanen honderden jaren voor oorlog hebben gevoerd om het te bemachtigen) gaat in historische gezien “een flits” naar azië. :-(

 • Gerard

  Beste Frans,
  De blogs door mij geschreven zijn zeker geen marketing verhaal voor goud en zilver. Ik heb daar ook geen afspraken over met Rolf. Rolf laat mij hier helemaal vrij in, en ik geef de voorkeur aan een eerlijk verhaal. Als je goed leest, dan zie je sinds langere tijd de afwijking met de verhalen waar je op doelt. Wat overigens niet wil zeggen dat ik negatief over fysiek edelmetaal ben.

  Marc
  Koopkracht is het gemiddelde inkomen afgezet tegen het huishoudmandje van de CBS. Spaargeld of ieders persoonlijke situatie doet hier niet toe.

  En natuurlijk allemaal bedankt voor de positieve reacties,

  De laatste tijd zie ik delen van mijn blogs, en zelfs geheel terug, op andere websites. Niet dat ik dat erg vind, maar het geeft aan dat de site toch wel behoorlijk bezocht worden. En dat er best veel mensen met de materie worstelen.
  Helaas groeit het aantal sites met rommel en desinformatie ook snel.

 • Lamberto

  @Nadja

  Ik heb deze website vermeld omdat hier de ideeën van het zich voorbereiden op zaken die gaan komen duidelijk worden verwoord.
  Het is mij niet opgevallen dat The Silver Mountain hier een advertentie heeft geplaatst.
  Zoek er in ieder geval niets achter.

 • Nadja

  Lamberto, re: Preppers
  Waarom adviseert u ons een website te bezoeken die een advertentie van SilverMountain bevat?
  Waar ligt de link?

 • Lamberto

  @Gerard

  Beste Gerard u hebt een goed verhaal geschreven.
  Uit enkele reacties blijkt dat de gelukzoekers boos zijn omdat hun euforische droomwereld niet meteen wordt bewaarheid.
  Wat een drukte om een paar duizend Euro’s minder fiat waarde voor het al duizenden jaren door onze voorouders hoogst gewaardeerde edelmetaal.
  Op dit weblog zijn volgens mijn inschatting de meeste bezoekers personen die in de maatschappij niet met hun voeten in de modder staan.
  De onderkant van de huidige maatschappij bestaande uit miljoenen Nederlanders die afgekeurd, werkloos, bijstand ontvangen of waarvan de huizen diep onder water staan, zal indien het geschetste beeld van negatieve rente werkelijkheid wordt door nood gedwongen de straat op gaan om actie te voeren.
  Het wachten is alleen nog op een charismatische leider die deze mensen een grote worst voor houdt waar ze als hongerige wolven achter aan zullen rennen.
  Een revolutie is dan zo geboren.
  Laten we hopen dat het niet zo ver komt, want als de wetten van de straat gaan gelden zullen veel onschuldige slachtoffers de rekening met hun leven gaan betalen.
  Daarom raad ik iedereen opnieuw aan om zich eens te verdiepen in het onderwerp “Preppen”.
  Het is misschien op dit ogenblik wel de beste investering die u in uw leven kunt doen.

  http://preppers.nl/2012/01/wat-is-een-prepper/

 • Nadja

  Frans, re: Jullie voorspellingen zijn al 2 jaar keer op keer keihard afgestrafd
  Al heel lang tref ik hier voorspellingen van een deflatie-scenario aan dat steeds actueler wordt. Of heb jij een ander oordeel? Deflatie is de fundamental die heel juist voorspeld is geworden door Gerard en Prechter. En de gevolgen daarvan zijn voor goud, vastgoed en aandelen:
  + de goudprijs staat onder druk net als de prijs voor andere commodities. De goudprijs gaat lager door verminderde inflatie-dreiging en commodities door afnemende vraag in de wereld
  + vastgoed prijzen dalen maand op maand, logisch gezien de dalende koopkracht
  + aandelen stijgen ten gevolge van de QE’s, want dit QE-geld moet ergens naar toe en de aandelenbubbel is de meest voor de hand liggende “investering” om rendement te maken
  Kortom, dat zijn prijsontwikkelingen die te verklaren zijn dankzij de inzichten en verhalen van Gerard en Prechter. Zolang dit soort gedegen verklaringen gegeven kunnen worden heb ik ook vertrouwen in de verdere voorspellingen van deze heren. En vergeet niet: de prijsontwikkeling van goud is een gevolg van de ontwikkeling van de fundamentals, en dus geen losstaand gegeven dat je zo maar even kunt voorspellen. Alles hangt samen met elkaar, maar het begint met de fundamentals die zoals altijd de richting zullen bepalen.

 • Nico

  Surf
  Dat slaat nergens op je blijft verantwoordelijk voor je eigen beslissingen,onderzoek zelf ook wat er gaande is,het likt de tijd van de legio lease affaire wel,toen alles in elkaar zakte nam niemand daar zelf verantwoording voor,en dat zelfde proef ik nu weer uit dit soort reacties.

 • Nico

  Frans
  Je hebt pas verlies wanneer je het genomen hebt
  Elke vorm van beleggen neemt risico met zich mee,ikzelf verkoop niets al daalt het nog 50%, maar lees vooral waar Gerard al jaren op hamert ,spreiden,en nog eens spreiden anders kunnen je verliezen hoog oplopen.
  Verder is het verhaal van gerard weer goed onderbouwt,het is zoals het is,en idd.heeft niemand een glazen bol,maar uit de crisis zijn we nog bij lange na niet,dus financieel indekken blijft noodzakelijk.

 • surf

  Frans angst verkoopt beter dan de waarheid de columns zijn geen waarheden maar pure marketing elementen om ons aan te zetten om goud en zilver te bestellen bij Rolf.
  Deze is voor Gerard de winter komt er zeker over 3 weken is het zover.

 • Frans

  Weer zo’n crisis artikel. Jullie voorspellingen zijn al 2 jaar keer op keer keihard afgestrafd door de harde werkelijkheid. Je kan wel mooie verhalen schrijven maar ondertussen hebben beleggers in zilver en goud keiharde verliezen geleden, ik ook, aangewakkerd door dit soort bijelkaar gesprokkelde nepgegevens.

 • surf

  Mucho gusto
  Ik weet niet hoe lang je dit blog al volgt maar in de afgelopen jaren zijn hier diversen citaten van world gold council in de columns geplaatst.
  Ten tweede dit verhaal is geschreven door Gerard en niet Rolf.
  Jij heb het over objectiviteit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Mucho gusto

  @Surf,
  Het goud kan inderdaad naar $1000,-, maar dat komt niet doordat er weinig fysieke vraag naar is. De wereldwijde fysieke vraag naar goud is enorm.
  Vergeet Yahoo finance en de World gold council. De world gold council is een Rothschild organisatie en Yahoo finance wordt ook geschreven in lijn met het beleid van de Council on Foreign Relations. Deze organisatie is in beginsel opgericht (in 1921 door john d rockefeller, max warburg en jp morgan) om de pers te concolideren tot een paar controleerbare conglomeraten. Goud is vervijfvoudigd de afgelopen 12 jaar en in die 12 jaar hebben ze volgens mij nog nooit positief over goud gesproken. Dus die bronnen zijn iig niet objectief.
  @Rolf
  Goed artikel. Ik vind het wel jammer dat je crypto currency niet vermeld als een manier om je vermogen te diversificeren. Dit fenomeen is pas 4 jaar oud en er zit nog enorm veel ruimte in voor groei denk ik.

  Ik zou op dit moment nooit onroerend goed (behalve als je een object heel goedkoop kan bemachtigen) kopen en ook geen (staats) obligaties.

 • Marc

  De uitleg die je geeft lijkt me vrij duidelijk.
  Wat ik mij afvraag is het volgende:
  De gemiddelde koopkracht gaat misschien omlaag bij deflatie, vooral bij mensen die hun baan verliezen maaaaaaaaar als je nog een baan hebt EN spaargeld gaat feitelijk je koopkracht toch omhoog, of begrijp ik dat verkeerd?
  Ik heb in 2006 een huis gekocht (7 jaar te vroeg) en kan nog altijd extra aflossen als de rente negatief gaat worden.
  Zou dit een verstandige beslissing zijn?
  PM’s heb ik inmiddels, gezien t.o.,v. mijn spaargeld, meer dan genoeg.

 • surf

  Gerard goud en zilver zitten al twee jaar in een berenmarkt ondanks dat de Fed een monetair stimulusprogramma heeft lopen dat nog nooit in de geschiedenis zo groot was. Iedere maand wordt er voor $ 85 miljard overheidsobligaties en door hypotheek gedekte obligaties opgekocht. Op jaarbasis komt dit overeen met meer dan $ 1 biljoen!! En toch daalt de goudprijs.
  Het is dus duidelijk dat het monetaire beleid van de Fed geen invloed heeft op de goudprijs. Zelfs het terugschroeven van de monetaire stimulus – de tapering – is slecht voor de goudprijs. Meer geld ‘drukken’ is niet goed voor goud, minder geld ‘drukken’ is ook niet goed voor goud.
  Door de dalende goudprijs is de vraag naar fysiek goud ook gedaald zegt Yahoo Finance. Volgens het World Gold Council is de vraag naar fysiek goud in het derde kwartaal met 37 procent gedaald op jaarbasis, zowel de investeringsvraag als de aankopen van de centrale banken daalden.
  Kan de goudprijs dan nog dalen naar $ 1.000? Dat kan!

 • surf

  Bitcoin is dan ook een uitstekende aanvulling voor iedere belegger, maar in het bijzonder voor de goudbeleggers. Beide munten bewegen hoofdzakelijk in de tegenovergestelde richting. Er is in deze wereld duidelijk een behoefte aan een alternatieve munt en de strijd lijkt deze keer gewonnen te worden door een digitale alternatieve munt.
  Echt betaalmiddel
  MarketWatch zegt in zijn artikel dat de stijging van Bitcoin onder andere te danken is door geld dat wegvloeit uit de goudmarkt. Gezien het grote verschil in waarde van beide markten lijkt mij dit geen realistisch beeld. Goudkevers geloven wel dat de goudprijs wordt gemanipuleerd en dat Bitcoin stijgt omdat het een vrije markt is die niet gemanipuleerd kan worden.
  Maar de kans is ook groot dat Bitcoin gewoon goed op weg is om echt geld te worden en steeds meer fiatgeld is op zoek naar alternatieven. In een illiquide markt krijg je dan forse prijsstijgingen. Bitcoin heeft momenteel de grootste troeven om als winnaar uit de bus te komen in de digitale strijd om alternatieve munten. En je kunt er steeds meer echte goederen mee kopen, in tegenstelling tot goud. Een diversificatie naar Bitcoin is dus zo slecht nog niet, want goud kan nog lange tijd dalen of stagneren en Bitcoin kan nog lange tijd stijgen.