24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Een rondje langs de velden

Afgelopen 5 april zijn er een aantal technische weerstanden beslecht die de richting zullen aangeven waarin goud en zilver zich zullen gaan begeven de komende periode.

Laten we beginnen met goud:

goud grafiek

Zoals u kunt zien is goud boven de weerstand van $1440 (de paarse horizontale lijn) uitgebroken, wat de weg vrij maakt voor een opmars naar hogere regionen. Idealiter wordt de weerstandslijn die nu is doorbroken binnenkort nog een keer getest als steun (= de goudprijs daalt dan weer tot 1440), om daarna niet meer achterom te kijken.

Voor zilver ziet het plaatje er anders uit:

zilver grafiek

Zilver bevindt zich al in een straffe opgaande lijn, waarbij op een bepaald niveau enige consolidatie is te verwachten, bijvoorbeeld op het niveau van $40. Ik verwacht overigens dat dit een kort oponthoud zal zijn in de verdere weg naar boven, aangezien verwacht mag worden dat de doorbraak van goud de zilverprijs zal meenemen in een verdere opgaande beweging.

Kijken we naar de HUI, een index van goud- en zilver mijnbedrijven, dan zien we dat ook hier een belangrijke weerstand is doorbroken wat de weg vrij maakt voor een verdere stijging.

https://www.thesilvermountain.nl/img/hui01.png

Kijken we vervolgens naar de grafiek van olie ( in dit geval WTIC light oil) zien we dat ook olie bezig is met een gestage opmars.

https://www.thesilvermountain.nl/img/oil-1.png

Een lezer vroeg zich af wat het verband is tussen de ontwikkeling in de goud- en zilverprijs en de prijs van olie.

Hoewel dit niet zo zichtbaar is op deze grafieken, zijn ook de goud- en zilverprijs fors gedaald eind 2008. De conclusie mag dan ook zijn dat de beweging in de koersen parallel lopen van deze stoffen, hoewel er op grond van bijvoorbeeld geopolitieke ontwikkelingen wel tussentijdse afwijkingen kunnen optreden.

Of deze gelijktijdige opmars van goud, zilver en olie zich voortzet zal mijn inziens vooral af hangen van de vraag in welke mate de economische groei zich zal ontwikkelen. In principe zal door de geldontwaarding en afnemende olievoorraden olie vrolijk meestijgen met goud en zilver. Stort echter de wereldeconomie op een bepaald moment langdurig door zijn hoeven zal de vraag naar olie ook afnemen, wat een neerwaartse druk op de prijs zal geven. Zullen anderzijds vooral de Westerse economieën worden aangedaan en zullen China en de andere opkomende economieën kunnen blijven doorgroeien blijft de vraag naar olie op peil, wat gecombineerd met een afnemende productie zal zorg dragen voor een stijging van de olieprijs.

Onze lezer vroeg zich ook af of een herhaling van 2008, waarin goud, zilver en olie door het putje gingen nogmaals zou kunnen voorkomen, bijvoorbeeld wanneer de oorlogen in het Midden Oosten zich uitbreiden richting Iran, Israël en Saoedi Arabië.

Mocht dit gaan plaats vinden verwacht ik ten eerste een hele forse opwaartse beweging in de olieprijs, omdat Iran en Saoedi Arabië grote producenten zijn en strategisch en qua ligging erg belangrijk zijn. Saoedi Arabië waarschuwde enkele dagen geleden al voor een olieprijs van $300 wanneer de onlusten zich ook richting hun land zouden gaan uitbreiden.

Wat goud en zilver betreft ben ik niet bang voor een herhaling van eind 2008, vooral omdat TARP, QE1 en QE2 hebben plaats gevonden en het vertrouwen in de dollar als wereldmunt onherstelbare schade heeft opgelopen.

De laatste lezersvraag betrof de prijs van goud en zilver, wanneer de landen weer zullen overgaan op een goudgedekte munt. Een bijkans niet te beantwoorden vraag, omdat het vooral erg zal afhangen hoeveel een brood gaat kosten in die nieuwe munt. En dat zal weer afhangen hoeveel goud, zilver en olie de landen in hun kluizen en ondergronds hebben liggen. Ergo, we kunnen deze vraag alleen maar beantwoorden in onze huidige euro en dollar. Als ik toch een gooi moet doen: goud gaat naar de $7500, en zilver naar de $500.

Hoewel, $500 voor het zilver; dat zou me eigenlijk wel een beetje tegenvallen!

Bekijk ook