24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Een terugblik op de Chinese goudmarkt in 2020

De Chinese goudmarkt het in 2020 te verduren gehad. De COVID-19 pandemie heeft de economie van het land enorm aangetast en dit heeft ook zo z’n gevolgen gehad op goud. De vraag naar goud daalde namelijk sterk. Tegen de tijd dat de Chinese economie begon te herstellen in het eerste kwartaal van 2020, bleef de Chinese vraag naar goud erg laag. Toch zijn de verwachtingen voor China positief. Naarmate de Chinese economie namelijk verder herstelt zal de vraag waarschijnlijk hoger worden. 

Moeilijkheden in 2020

2020 was geen makkelijk jaar voor de Chinese economie. Gedurende het eerste kwartaal kende het bbp de hoogste daling op jaarbasis sinds 29 jaar. Toen China echter strenge maatregelen nam om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, kreeg de economie de kans om zich weer te herstellen. Als gevolg hiervan groeide het Chinese bbp in het vierde kwartaal op jaarbasis tot 6,5% hoger dan in het voorgaande kwartaal. Aangezien de economie weer opkrabbelde, herrees de algemene consumptie in land ook weer. De toegenomen consumptie had zo weer als gevolg dat de vraag naar lokaal goud weer toenam. 

Stijging in goudprijs

Nadat de goudprijs een terugval ervaarde in november herstelde deze zich ook weer in december. De aanhoudende COVID-19 pandemie en mutaties leidde wereldwijd tot zorgen onder beleggers. Deze zorgen ondersteunde weer de goudprijs. In 2020 steeg de RMB-goudprijs met 14,6% en de USD-goudprijs met 24,2%. De Chinese economie herstelde zich sneller vanwege de controle die China over de pandemie had. Dit had gedeeltelijk de stijgende RMB, een sterke aandelenmarkt en stijgende reële rentetarieven in de regio als gevolg. Ondanks dat de goudprijs steeg, werd het toch met hoge korting verhandeld. Toen de vraag naar goud voorafgaan aan het Chinese Nieuwjaar, is de korting op de Chinese goudprijs in de laatste maand van 2020 toch weer kleiner geworden. Ondanks deze daling in korting bleef de Chinese spotgoudprijs toch met een relatie korting van $17 per troy ounce ten opzichte van de LBMA Gold Price AM. Dit was ver onder het gemiddelde van $5 per troy ounce in het afgelopen decennium. De zwakkere fysieke vraag naar goud was wellicht wel een grote drijfveer. Toch zou ook de restrictieve aard van de Chinese goudexport hebben bijgedragen aan de langdurige goudprijs tussen Shanghai en Londen. Over het algemeen is het erg simpel. Door middel het constant houden van andere omstandigheden neemt, wanneer het binnenlandse goudaanbod afneemt, de goud schaarste toe. Dit wordt vaak gestimuleerd door een toenemende vraag, wat op den duur weer kan leiden tot een hoger lokaal goudprijsverschil. 

Goud op de groothandelsmarkt

Sinds het eerste kwartaal van 2020 is de Chinese vraag naar fysiek goud op de groothandelsmarkt verbeterd. Dit was het gevolg van een afnemende spreiding van het COVID-19 virus in dat kwartaal. De daling in de Chinese goudconsumptie in 2020 op jaarbasis is zelfs teruggelopen van 61% in het eerste kwartaal tot 12% in het derde kwartaal. Hoogstwaarschijnlijk is dit het gevolg geweest van de zwakkere economie in combinatie met de hogere goudprijs, dan 2019. Toch is goud vanaf het begin van de pandemie als veilige haven erg interessant geweest. In december was er een uitstroom van 3,5 ton uit Chinese goud-ETF’s. Afgelopen maand presteerde de aandelenmarkt goed en steeg RMB. Dit heeft waarschijnlijk de risicobereidheid van Chinese beleggers doen verghogen. Hierdoor is de uitstroom van Chinese ETF-posities in goud gestimuleerd. Ondanks deze stimulatie eindigden de totale posities in Chinese goud-ETF’s op 60,9 ton in 2020. Dit is een stijging van 38%, in vergelijking met eind 2019. De instroom van goud-ETF’s is gedurende de pandemie gestimuleerd door de economische en financiële onzekerheden. Dit is vergelijkbaar met de sterke goud-ETF’s stromen wereldwijd. 

Bekijk ook