24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Exter en Maslow

Toen ik kennis maakte met de piramide van Exter, moest ik meteen denken aan een andere piramide, nl die van Maslow. Maslow was een psycholoog die in 1943 zijn piramide publiceerde waarin hij de behoeften van de mens categoriseerde en hier een ordening in aanbracht. Het komt er op neer dat de mens streeft zo hoog mogelijk in de piramide te komen, maar dat hij om dat te bereiken alle onderliggende lagen zal moeten hebben ingevuld.

Wanneer je honger hebt zal de achting en waardering van de mensen om je heen niet belangrijk zijn, eerst zal de buik moeten worden gevuld. En je kunt pas aan je zelfverwerkelijking werken wanneer alle onderliggende behoeften zijn ingevuld.

https://www.thesilvermountain.nl/img/Piramide_van_Maslow.JPG

Het verband met de piramide van Exter zit hem, behalve in de vorm, vooral in de vraag wat te doen wanneer de neerwaartse beweging in de piramide van Exter steeds vastere vormen begint aan te nemen cq het economisch systeem van papieren geld en schulden in elkaar begint te zakken. De vraag hierbij is wat dit voor effect zal hebben op onze economie en de maatschappij waarin wij leven.

Ik heb geen idee hoe ontwrichtend de omwenteling in ons economisch systeem zal zijn voor ons leven. Maar laten we voor het gemak maar uitgaan van het ergste en naar de bodem van de piramide afdalen.

Onze voedselvoorziening is gebaseerd op een functionerend transport- en technologisch systeem. De sperziebonen in de schappen van de supermarkt stonden gisteren nog op het veld in Marokko, de biefstuk sprak Pools, u snapt wel wat ik bedoel. Wanneer een onderliggend systeem uitvalt, bv het internet, zal dit meteen zichtbaar zijn bij u in de supermarkt. En aangezien zowel de supermarkten als de meeste mensen geen noemenswaardige voorraad levensmiddelen in huis hebben, zal men terugvallen in de onderste laag van de piramide.

Een supermarkt bij mij in de buurt wordt niet zo goed gemanaged; het is een eye-opener om als klant geconfronteerd te worden met lege schappen omdat de bevoorrading niet goed is geregeld, waarbij het ook een eye-opener is hoe snel dit proces zich voltrekt. In landen waarin men gewend is aan tijden met tegenspoed, zoals Rusland, is men weer op grote schaal begonnen met het aanleggen van moestuintjes. Ook in Amerika zijn de moestuinen weer in trek geraakt.

Uw veiligheid en bescherming kan in het geding komen bij werkeloosheid, verlies van huisvesting en een toenemende criminaliteit door sociale ontwrichting. In Amerika en Spanje is al meer dan 20 % van de beroepsbevolking werkeloos. In Nederland liggen dit cijfer nog aanmerkelijk lager. Verlies van werk is verlies van inkomen en voor de meesten van ons een aanslag op ons zelfbeeld.

Gerald Celente, een befaamd Amerikaans voorspeller van trends, hamert er op hoe belangrijk het is dat mensen zich op kleine schaal gaan organiseren om elkaar te kunnen helpen bij allerlei tegenslagen. Hoewel Amerika natuurlijk bij uitstek het land is met een relatief geringe sociale binding en sociale vangnetten, is het wel de vraag wat de Nederlandse vangnetten nog waard zullen zijn wanneer we daar een beroep op moeten gaan doen. Nu zijn het vooral de economisch inactieven ( bejaarden, chronisch zieken, werkelozen, gepensioneerden) die de klappen opvangen, maar deze groep zal groter worden en ook de economisch actieven zullen moeten gaan inleveren.

Zoals u kunt zien komen de edelmetalen niet voor in de piramide van Maslow. Logisch, Maslow’s piramide geeft het doel weer van ons leven, en geld is een middel.

Maslow’s piramide kan een hulpmiddel zijn om eens na te denken wat voor u belangrijk is in het leven. Zo kunt u voor uzelf in uw situatie afwegen wat voor u de juiste stappen kunnen zijn om u voor te bereiden op wat mogelijk gaat komen.

Wat u ook doet, het lijkt mij niet zo verstandig te veel te vertrouwen op de overheid. De grote verwevenheid van de overheid met de financiële machthebbers geeft geen reden tot overmatig optimisme.

Een fraai voorbeeld hiervan is minister de Jager, die de uitkomsten van de stress test voor de banken uitvoerig heeft bejubeld. Wat hij er niet bij vertelde is dat de stress test alleen gaat over de staatsleningen die verhandeld worden, en zich niet uitstrekt over de staatsleningen die in het bezit zijn van de banken. Wanneer de criteria van de stress-test ietsje worden opgerekt zijn de gevolgen echter exponentieel groter: bij een verhoging van het minimaal benodigde eigen vermogen van een bank van 6 naar 8 % zullen geen 7 maar 39 banken ten onder gaan en het benodigde kapitaal om dit te voorkomen 2, 6 triljard euro bedragen.

https://www.thesilvermountain.nl/img/stress-test.jpg

Bekijk ook