24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Exter’s pyramide

Exter’s piramide

John Exter is een voormalig president vanuit de NewYork-FED van voor WW II die een systeem ontwierp waarin zichtbaar wordt hoe de verschillende lagen van de economie zich tot elkaar verhouden. Dit wordt de piramide van Exter genoemd.

https://www.thesilvermountain.nl/img/exter-inverse-pyramid.jpg

Het model wat hij ontwierp is een omgekeerde piramide en staat voor het op schuld gebaseerde economisch systeem zoals dat sinds de oprichting van de FED functioneert.

Bij een normaal functionerende economie zijn de verschillenden lagen van de piramide met elkaar in evenwicht. De hoeveelheid FED Reserve Notes ( lees:dollars) staan in verhouding met de waarde van het vastgoed, grondstoffen, aandelen en de andere onderdelen van de economie.

De afgelopen 10 jaar zijn de derivaten bovenop de piramide komen staan, want die bestonden nog niet in de tijd van Exter.

Het evenwicht is verloren gegaan met het ineenstorten van de derivatenmarkt. Niemand wil die papieren meer hebben, omdat onzeker is of en zo ja welke waarde ze nog vertegenwoordigen en als gevolg daarvan is de hele markt in derivaten opgedroogd. Wel staat het nog met zijn volle waarde in de balansen van de banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, maar dat is weer een ander verhaal.

Nu het evenwicht in het systeem verloren is gegaan probeert de FED het evenwicht te herstellen door er van onder af dollars in te pompen. De derivatenlaag is echter zo groot in omvang, dat de huidige paar triljoen die in het systeem gepompt zijn weinig uitrichten. De waarde van de overige bovenliggende lagen zullen ook verminderen en het geld zal zich verplaatsen naar de onderste lagen. Des te lager in de piramide, des te meer zekerheid biedt dit voor de bezitter. De dollar en goud zullen daardoor beide in waarde gaan stijgen. Dit proces doet zich nu al voor.

De waarde van vastgoed, veel grondstoffen, staatsleningen, obligaties en aandelen staan al flink onder druk en worden veelal door allerlei manipulaties kunstmatig overeind gehouden.

Op den duur echter zullen de grote vraag naar en bijdrukken van dollars leiden tot een hyperinflatie, waarmee ook de een na onderste laag zal gaan verdampen.

Wat overblijft is de top van de piramide, dat wil zeggen het goud, als het enige middel wat waarde vertegenwoordigd.

Exter’s piramide krijgt extra betekenis, als de waarde die de verschillende lagen vertegenwoordigen worden vermeld.

https://www.thesilvermountain.nl/img/Exter-Pyramid_0.png

Als de pak-hem-beet 2 quadriljoen ( 2 duizend triljard) van de verschillende lagen in elkaar storten en zich nestelen in de 2 triljard die goud en zilver nu waard zijn, dan wordt volgens de piramide van Exter goud 1 miljoen dollar per ounce waard en zilver 18 duizend dollar per ounce, dus duizend keer zoveel als de huidige waarde.

Natuurlijk, vastgoed en aandelen houden natuurlijk altijd enige waarde, maar met de helft van de geprojecteerde waarde van goud en zilver komt u de winter ook wel door.

Het is te verwachten dat het geleidelijke proces van de afbraak van de verschillende lagen van de piramide van Exter, zoals zich dat nu ontvouwt, zal culmineren in een plotselinge ineenstorting van het geheel.

Als u wacht op dat moment om u te verzekeren, zal het te laat zijn.

Bekijk ook