24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

G20. Europa op het goede pad?

Soms is het lastig een onderwerp te vinden wat als aansteker kan dienen voor een nieuw artikel, maar toen ik Obama na afloop van de G20 hoorde vertellen dat Europa op het goede pad is door net als Amerika eerder de banken een stress-test te laten ondergaan, was bij mij het onderwerp snel gevonden.

In een stress-test worden de banken verschillende economische scenario’s voorgehouden, waarbij uitgerekend dient te worden wat het effect op de stabiliteit en kracht van de bank wordt. Op zich is hier niets mis mee. Het is pas mis, als, zoals in Amerika gebeurt is, de banken zelf de gegevens mogen invoeren en de berekeningen zelf mogen uitvoeren, zonder enige daadwerkelijke controle.

U raadt al wat de uitslag was; alle grote banken bleken in blakende gezondheid te verkeren.

Ondertussen lenen de grootbanken geen geld meer aan andere banken en de markt uit omdat men van elkaar weet dat men in feite failliet is en wordt elke vrijdag een record aantal kleinere banken failliet verklaard en overgenomen door de grote jongens waarbij de overheid, lees de belastingbetaler, met de rekening achter blijft. Hetzelfde fenomeen deed zich trouwens tijdens de grote depressie in de jaren dertig voor.

Een grootbank zoals Goldman Sachs die in de drie maanden voorafgaand aan de ramp in de golf van Mexico de helft van zijn aanzienlijke belang in BP heeft verkocht, dezelfde bank die in deze periode zijn klanten een koop-advies heeft gegeven voor BP, dezelfde bank wiens werknemer Fabrice Tourre daags voor de ramp zijn vriendin een e-mail stuurde met de letterlijke tekst: one oil-rig goes down and we are going to be rolling in dough. Suck it, fishies and birdies

De verwevenheid tussen de grootbank en BP blijkt in deze ook uit het feit dat de topman van BP een week voor de ramp een groot deel van zijn persoonlijke portefeuille in zijn eigen bedrijf heeft verkocht.

En dit soort volk laat men een stress-test uitvoeren om de eigen gezondheid te meten!

Ondertussen loopt in Amerika de werkeloosheid richting de 21 %, zeker nu alle tijdelijke baantjes in het kader van de volkstelling stoppen.

In de markt gonzen geruchten dat de FED nogmaals een een injectie wil plegen van ruim 2 triljard dollar, en u kunt wel raden waar dat geld naar toe zal gaan. Ook kunt u wel raden wat dit op termijn voor de koers gaat betekenen voor goud en zilver.

Ik voorspel u nu al dat de stress-test van de grote Europese banken ook onverwacht goed zal uitpakken! Misschien dat er ergens een stapeltje biljetten van 100 miljard ingepompt moet worden, maar dan heb je ook wat!

Opeens komt bij mij de redding van ABN weer boven, a raison van dertig miljard, opgehoest door u en mij. Nu al noemt Zalm de waarde van de bank aanzienlijk lager, en Grijpman Roenink, de oud-topman, noemt een maximale waarde van de bank van 20 miljard. Als we nu de vermoedelijk werkelijke waarde van de bank van 0,0 even buiten beschouwing laten en echt Hollands op het gemiddelde uitkomen, is de ABN 10 miljard waard en heeft het ons 20 miljard gekost.

https://www.thesilvermountain.nl/img/g20.jpg

Daarnaast heeft men tijdens de G20 besloten dat zowel Amerika geld mag blijven uitgeven en dat Europa mag gaan bezuinigen. Het effect op de economieën van Amerika en Europa zal uiteindelijk hetzelfde zijn, nl een depressie die de dertiger jaren zal doen verbleken.

Wat men vooral niet heeft besloten op de G20 is een fundamentele koerswijziging door het rotte systeem van centrale banken, een te grote verwevenheid van overheid en banken en het splitsen van banken in een investerings- en een geldleentak aan te pakken.

Aan de verdorvenheid van de grote banken en kortzichtigheid van onze politieke leiders kan ik niets doen, ik kan alleen proberen te zorgen voor mijzelf en de mensen die om mij staan. Investeren in goud en zilver gaat verder dan het hopen op een vette winst; ik vrees dat beide edelmetalen ook mijn vrijheid zullen betekenen, in een wereld die fundamenteel zal veranderen.

Vergeet het geklets over een eventueel dubble-dip scenario. We stevenen af op een L- vormige depressie, waarbij de liggende poot van de L langer gaat duren dan u en mij lief zijn.

Ik word er beroerd van. Volgende keer ga ik weer een fijn stukje schrijven over goud en zilver, die aan de vooravond lijken te staan van een grote sprong voorwaarts.

Bekijk ook