24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Gids voor gelovigen

Hoe vaak hoort u niet, wanneer u met de beste bedoelingen uw vrienden en bekenden wilt vertellen over de stand van de economie en de rol van goud en zilver, een keur aan argumenten voorbij komen die er voor zorgen dat u aan het eind van het gesprek vaak lamgeslagen huiswaarts keert.

Om u van dienst te zijn hierbij een aantal veelgebruikte tegenwerpingen, met daarbij een passend antwoord.

Ik hoor op het journaal dat de Amerikaanse economie met 3 % is gegroeid. Zo slecht gaat het dus ook weer niet?

Deze 3% groei bestaat uit de groei van het Bruto Nationaal Product, dus zeg maar al het geld wat Amerika verdiend in een jaar. Helaas ligt de inflatie in de US ergens tussen de 7 en 10%, dus de werkelijke koopkracht van de US is tussen de 4 en 7% naar beneden gegaan. Daar komt bij dat de 3% groei is bewerkstelligd dankzij enorme bergen geld die de FED uit het niets creëert, wat de problematiek alleen maar verergert.

Ik lees dat de Nederlandse pensioenfondsen weer een 105% dekkingsgraad hebben, wat bovendien verder oploopt. Dat is toch goed nieuws?

De pensioenfondsen zijn voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk van de rentestand. De rentestand wordt al jaren kunstmatig laag gehouden, waardoor de pensioenfondsen in de problemen kwamen. Dat de rente, en daarmee de inkomsten van de pensioenfondsen wat oploopt komt doordat de inflatie aan het oplopen is. Ergo, de dekkingsgraad gaat weliswaar omhoog, maar de koopkracht van degenen die pensioen ontvangen daalt.

Een lage rente, dat is toch een goed teken?

De rente wordt al jaren kunstmatig laag gehouden, omdat de overheden en banken omkomen in de schulden. Aangezien over schulden rente moet worden betaald, probeert men met alle macht de rente laag te houden. Overigens, dit betreft de rente tussen de overheden en de banken onderling. Gewone stervelingen betalen voor hun lening of hypotheek een forse opslag.

Als de economie zo slecht gaat als jij beweert hoe kan het dan dat de AEX en de Dow Jones het zo goed doen?.

De Dow Jones wordt door de FED omhoog gewerkt. Dit doet de FED omdat de Dow Jones voor de meeste mensen de enige graadmeter is hoe het er met de economie voorstaat.

80 % van de handel op de Dow Jones gebeurt via schimmige computerprogramma’s tussen allerlei financiële instellingen. Het aandeel van burgers en buitenlui in de beurs zakt met de dag. Een teken aan de wand is dat de insiders (de top van de bedrijven en financiële instellingen) al gedurende een lange tijd hun aandelen aan het verkopen zijn.

De AEX (net alle andere indexen wereldwijd) loopt sinds het uitbreken van de kredietcrisis parallel aan de Dow Jones, als teken dat van een vrije markt al lang geen sprake meer is.

de beroemde econoom prof. de Nijs

U zegt wel dat het slecht gaat, maar ik merk er niets van.

Zolang u voldoende koopkracht heeft om de stijgingen in voedsel en energieprijzen ongemerkt het hoofd te bieden, doet het nog geen zeer. Anders ligt dit voor de mensen met de laagste inkomens. Daar komt bij dat enerzijds het proces van economische aftakeling zich sluipenderwijs voltrekt, waardoor het u niet opvalt dat u elk jaar wat aan koopkracht inlevert, anderzijds doet de Europese overheid via het opkopen van allerlei staatsleningen er alles aan om de boel draaiende te houden. De prijs voor het ongedekt bijdrukken van al dit geld mogen we later gaan betalen.

Hoe komt het dat de werkgelegenheid in Nederland nog zo laag is?

Nederland vormt met Duitsland de economische spil van Europa, en is voor zijn groei ook afhankelijk van Duitsland. Zolang Duitsland redelijk blijft draaien, draait ook Nederland redelijk. Zo geweldig gaat het trouwens ook niet met de werkgelegenheid; het aantal banen blijft wel op peil, maar de hoeveelheid inkomen die mensen hier uithalen daalt en ook is er een toename in het aantal deeltijdbanen. Kortom, de kwantiteit blijft op peil, de kwaliteit daalt.

Bezuinigen is toch goed in een periode van tekorten?

In normale tijden wel. Punt is dat er bezuinigd wordt op de uitgaven die vanuit de overheid gedaan worden aan de bevolking, terwijl aan de oorzaken van de crisis niets wordt gedaan. Omdat er aan de oorzaken van de crisis niets wordt gedaan wordt er naast de bezuiniging een veelvoud van dat bedrag uitgegeven om het systeem in stand gehouden. Zo betaalt de bevolking de prijs voor het wanpresteren van de financiële sector. Daar komt nog bij de bezuinigingen de economische groei verder zullen remmen, waardoor de problemen niet minder worden.

U zegt wel dat de banken failliet zijn, maar ik heb net nog geld opgehaald bij de bank.

Elke onderneming heeft zowel bezittingen als schulden. De bezittingen van banken (bv. staatsleningen, hypothecaire leningen etc) zijn echter door de crisis flink in waarde gedaald, waardoor de onderneming technisch failliet is. Doordat de staat garant staat voor de bank en omdat de boekhoudregels verandert zijn, waardoor ook bv Amerikaanse staatsleningen voor de oude, hoge waarde nog in de boeken mogen staan, wordt het bedrijf overeind gehouden.

Ik ben net klaar met mijn studie economie. Daar heb ik geleerd dat Amerika zo’n grote economie heeft dat het die schulden wel kan hebben hoor!

Dat dachten de Romeinen ook, tot de barbaren voor de poort stonden. Amerika leeft al jaren op de pof, heeft zijn industrie (deels) verhuisd naar China en heeft nu zulke hoge schulden dat het binnenkort zelfs de rente op die schulden niet meer kan opbrengen.

Ik las net dat de banken bijna al hun leningen aan de overheid hebben afbetaald. Dat is toch een goed teken?

De bancaire sector wordt overeind gehouden door er grote hoeveelheden geld in te pompen door de FED en de ECB. Een deel van dat geld wordt door de banken gebruikt om de lokale overheden af te betalen.

Dat lijkt wel mooi, ware het niet dat de FED en ECB hiervoor geld moeten bijdrukken waardoor uw spaarcentjes en loon in koopkracht achteruit gaan.

Er is toch veel te weinig goud en zilver om al het gewone geld van dekking te voorzien?

Niet als goud en zilver veel duurder worden. Dan kan namelijk 1 ounce goud of zilver heel veel euro’s of dollars dekken.

Ik durf niet in goud en zilver te beleggen, mij te link.

Ga heen in vrede, vriend, ik heb mijn best gedaan.

NB Bovenstaande lijst is ontstaan uit eigen ervaring. De genoemde punten zullen verre van volledig zijn. Om dit canon voor edelmetaal-liefhebbers compleet te maken wil ik u hierbij uitnodigen via dit blog te reageren met de vragen en antwoorden uit uw eigen praktijk, ter leringh ende vermaeck van allen die dit lezen.

Zilverpaul,

www.silverstocks.nl

Bekijk ook