24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Goud als strategische asset

Goud kan eenvoudig als bescherming bieden in onzekere tijden. Goud dient namelijk als manier om geld vast te zetten. In het verleden heeft goud het beter gedaan dan andere valuta en dit in zowel stijgende als dalende markten. Tegenwoordig wordt goud steeds meer als een reguliere investering gezien en sinds 2001 is de wereldwijde investeringsvraag met zo’n 14% gestegen. In deze periode is de goudprijs bijna verzesvoudigd. Wat is de oorzaak van deze groei?

Opkomende markten

Er zijn verschillende opkomende markten. Dit is met name in China en India het geval. Deze opkomende markten verhoogt en diversifieert consumenten en de beleggersbasis van goud.

Markttoegang

Ook is de drempel naar de goudmarkt lager geworden. Door de lancering van goud gedekte ETF’s in 2003, is de interesse in goud als strategische investering toegenomen. Met deze lancering is het makkelijker geworden om daadwerkelijk goud te kopen, door de verminderde totale eigendomskosten en toegenomen efficiëntie.

Marktrisico

De wereldwijde financiële crisis had als gevolg dat men naar goud neigde. Dit komt omdat goud als een veilige haven kan dienen, zodat de waarde van uw geld wordt behouden. Tegenwoordig zijn handelsspanningen, toenemende populistische politiek en de zorgen over economische vooruitzichten de drijfveer achter een toenemende vraag naar goud. Deze punten moedigen beleggers aan om goud te gebruiken als veilige haven en zich hiermee te beschermen tegen de onrust.

Monetair beleid

De aanhoudende lage rentetarieven zorgen voor een verlaging in alternatieve kosten voor het aanhouden van goud. Hierdoor worden de eigenschappen van goud zoals bron van lange termijn rendementen benadrukt. Dit is vooral het geval wanneer er gekeken wordt naar historisch hoge niveaus van de wereldwijde schulden met een negatieve rente.

Vraag vanuit de centrale banken

Ook onder de centrale banken is de vraag naar goud toegenomen. Dit is over de hele wereld het geval. Centrale banken gebruiken het goud als reserves voor onder andere veiligheid en diversificatie. Dat centrale banken interesse hebben in goud moedigt beleggers aan om ook de positieve rol die goud kan vervullen te overwegen.

Beschermende functie

Door middel van de economische expansie, risico’s en onzekerheden, opportuniteitskosten en momentum kan de prestatie van goud worden verklaard. Goud dient als bescherming tegen systeemrisico, valutadevaluatie en inflatie. Historisch gezien heeft goud de risico gecorrigeerde rendementen van portefeuilles verbeterd en positieve rendementen bezorgd. Sinds 1971 is de prijs van goud jaarlijks met zo’n 10% gestegen. Het lange termijn rendement was tijdens deze periode vergelijkbaar met aandelen en hoger dan obligaties. Deze dubbelheid laat zien dat de motivaties achter de vraag naar goud verschillen van andere investeringsactiva. Naast dat goud wordt gebruikt om vermogen over de lange termijn te beschermen, werkt het ook als ruilmiddel. Daarnaast wordt het ook als luxegoed gezien en gebruikt als sleutelcomponent in elektronica. Deze verschillende doeleinden geven goud een bijzondere veerkracht. Namelijk om solide rendementen te behalen in zowel goede als slechte tijden.

Goud kan beleggers beschermen tegen inflatie. Een voorbeeld hiervan is dat in jaren dat inflatie hoger was dan 3%, de goudprijs steeg met zo’n 15%. Op de lange termijn betekent dit dus dat goud niet alleen uw vermogen helpt te behouden, maar ook zelfs helpt groeien.

Naast dat goud beschermt tegen inflatie, presteert het ook beter dan fiat-valuta’s. Historisch gezien waren valuta’s aan goud gekoppeld, maar dit veranderde toen Bretton Woods in 1971 instortte. Sinds deze ineenstorting is goud veel beter gaan presenteren. Beter dan andere valuta. De outperformance van goud was na het einde van de goudstandaard direct opvallend. Dit komt grotendeels doordat het aanbod in de afgelopen jaren niet veel is veranderd. In 20 jaar is het aanbod jaarlijks met zo’n 1,6% toegenomen. Fiatgeld kan integendeel onbeperkt worden gedrukt om het monetaire beleid te ondersteunen.

Grote markt

De goudmarkt is erg groot. De geschatte waarde van de fysieke goudreserves van investeerders en centrale banken is zo’n 3,7 miljard dollar. Daarnaast is er ook nog eens 900 miljard dollar aan openstaande rente via derivaten, die op beurzen of de over-the-counter-markt worden verhandeld. De markt is ook erg liquide. Meer liquide dan verschillende andere grote financiële markten. In 2019 telde de handelsvolumes van goud maar liefst $145 miljard per dag. De grote van de markt heeft als gevolg dat institutionele investeerders goud gemakkelijk kunnen kopen. De liquiditeit van goud droogt ook niet op. Zelfs niet in tijden van plotselinge financiële stress.

De unieke eigenschappen van goud zijn dat het zeer schaars en liquide is en daarmee als een echte diversificatie kan dienen. Traditioneel gezien dient goud als een veilige haven, maar inmiddels zijn er ook andere drijfveren die doen aanzetten tot het investeren in goud. Goud kan namelijk ook in tijden van rust een positief rendement generen. De drijfveren variëren van het monetaire systeem tot de grootte van de markt. Deze dragen bij aan een groei in de goudprijs en kunnen dienen als motivatie voor het maken van een aankoop. 

Bekijk ook