24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Goud, een kwestie van overleven

De laatste tijd hoor je geluiden in de media dat Build Back Better, New World Order, 17 SDG, e.d. alleen maar “wensdenken” zou zijn. Over 3 weken gaan we weer naar normaal als het virus verslagen is, zo zeggen ze. Elke premier van elk land spreekt openlijk over BBB en NWO (nieuwe normaal), maar opvallend genoeg weigert iedereen unaniem uitleg te geven wat ze precies bedoelen. Ze sussen ons weer in slaap. Elke wereldleider doet aan “wensdenken” (volgens WNL op zondag) als ze het hebben over BBB en NWO. Wensdenken? Alles wat wereldleiders zeggen is dus nep? Echt? Nep waar complotdenkers op inhaken? Wat is dit voor schimmenspel?

Op elke officiële site van de overheid, VN en WEF kun je het lezen. Bovendien, ze zeggen het allemaal ZELF. Ze spreken ZELF over het “complot”, dan doen complotdenkers niet eens. Complot betekent overigens “vooropgezet plan” volgens elk woordenboek. Opeens is het een vies woordje. Waarom? Omdat TV en kranten dat zeggen? Een tijd terug hoorde ik opeens dat men “audio-technieken” gebruikt om iemand wat anders te laten zeggen in filmbeelden dan ze in werkelijkheid zeggen. Kwam geloof ik van Lubach af. Dat is toch raar? Ik mag toch aannemen dat ze op hun eigen officiële sites en op CNN, NBC, NOS journaal, gewoon zeggen wat ze zeggen in hun toespraken? Waarom zouden ze hun eigen toespraken later gaan vervalsen? Dus alles wat ze zelf in de Tweede Kamer en op hun persconferenties zeggen zou dan audio-techniek op toegepast zijn?

Je mag dus niks geloven van wat complotdenkers zeggen, maar dus blijkbaar ook niet meer wat wereldleiders ZELF zeggen. Het kan aan mij liggen, maar als je hier serieus op ingaat, dan heb je volgens mij het niveau van een “zombie” bereikt. Deze rare gedachtenkronkel uit de monden van vrienden en bekenden is het meest angstaanjagende wat mij dit jaar is overkomen. Zombie of complotdenker, rara wie ben jij. Ik lag hier vooral wakker van omdat precies dit een gerichte techniek is die gebruikt werd in de jaren 20 in Rusland, jaren 30 in Duitsland en jaren 40 in China. We weten achteraf hoe dit afliep.

Waarheid of fictie

Het totalitaire regime, waar ze ons naar toe leiden, zou bedoeld zijn om een virus onder controle te krijgen. Een bekende van mij, 30 jaar huisarts, moest daar smakelijk om lachen. Virussen waren er altijd al en zullen er altijd blijven. Dat wist hij zeker. Corona was al eeuwenlang een bekend griepvirus. Kun je gewoon opzoeken op de medische sites. Griep is altijd al een gevaarlijke ziekte geweest voor bejaarden. Niemand die dat ontkent. Een virus uitroeien is dus gewoon “zombie-taal”. Dat weet iedereen die medicijnen gestudeerd heeft. Inmiddels is nogmaals bevestigd dat we voor eeuwig in lockdown moeten. Over 20 jaar komen zombies erachter dat er dan nog steeds virussen bestaan.

Het wachten is op de aangekondigde volgende pandemie in de herfst of misschien in mei al (in mei is iets gepland). De pandemie 2.0, zoals viroloog Bill Gates het steeds aankondigt. Het zal veel dodelijker zijn, belooft hij ons steeds breed lachend en met zijn handen in de lucht. We zullen zien wie het gaan overleven, degenen met of zonder de spuit. Despoten spreken al eeuwen over overbevolking. Eenmaal plaatsgenomen aan de verkeerde kant van het grasveld heb je niet zoveel aan al dat goud en bitcoins. Je moet dus blijkbaar eerst de juiste keuze gaan maken voordat je ervan kunt gaan profiteren. De juiste kennis en feiten gaan daarbij helpen, hopen we. Als je het monument van de wereldmacht gaat lezen, dan weet je het antwoord misschien al. Het staat in graniet gebeiteld, dus tekst- of audio-vervalsing gaat hier niet op. Op dit monument, “Georgia Guidestones”, staat letterlijk gebeiteld in graniet dat 500 miljoen mensen op aarde genoeg is. Ga erheen en lees het zelf. Ik weet verder ook niet of dit “wensdenken” is. Dat zou inderdaad wel kunnen. Maar toch, we weten wel wie dat monument daar geplaatst heeft. Of je hun spuitje wel of niet gaat halen moet je natuurlijk zelf beslissen. Maar wel optimistisch blijven, doodgaan is veel minder erg dan besmet, zo vertellen de zombies mij nu al.

Boektip

De absolute TOPPER in mijn boekenkast is het boek “Totalitarisme” van Hannah Arendt. Het is geen gemakkelijk boek. Het leest soms te moeilijk met 5 à 6 tussenzinnen. Ook worden er abnormaal en onnodig moeilijke woorden gebruikt. Te vaak woorden opgooglen. Desondanks, de inhoud is enorm informatief!

Hannah Arendt (1906-1975) is een schrijfster die haar hele leven onderzoek gedaan heeft naar totalitaire regies. Als Duits Joodse jonge vrouw vluchtte ze in 1933 naar Frankrijk en later naar New York. Dit boek “Totalitarisme” verscheen voor het eerst in 1951, maar ze heeft er tot haar overlijden aan doorgewerkt in vele nieuwere versies. Ze onderzocht vooral de totalitaire regies van Hitler en Stalin. Na haar dood werd dit boek nog een paar keer aangepast door andere schrijvers aan de hand van steeds meer gegevens die loskwamen na de val van de USSR, waarbij haar originele geschrift zoveel mogelijk bewaard gebleven is. De laatste aanpassing was 2001. De meest recente druk is 2021, ook in het Nederlands. Vooral nu is dit boek razend populair geworden, nu steeds meer mensen erachter komen dat totalitarisme altijd al bestaan heeft en nooit zal verdwijnen.

Het boek begint met de drie grote hardnekkige misverstanden rond de staatsvorm totalitarisme:

Eerste misverstand; dictatuur is GEEN totalitair regime. Er zijn veel dictaturen geweest waarin de maatschappij goed liep in vrijheden. Totalitarisme is een eigen staatsvorm welke wél altijd onder een dictatuur valt. Het Italië onder Mussolini en het Spanje onder Franco waren géén totalitarisme, wel dictatuur. Rusland onder Stalin en Duitsland onder Hitler waren totalitair.

Tweede misverstand; het totalitarisme van Hitler en Stalin waren verschillend. Niet waar, deze waren exact hetzelfde. De oorlog die ze later tegen elkaar voerden had daar niets mee te maken. Dat had meer te maken met het imperialisme of globalisme waar deze staatsvorm om draait.

Derde misverstand; totalitarisme is GEEN nationalisme. Het tegendeel zelfs. Stalin, Hitler, Mao en Pol Pot vernietigden bij voorkeur de eigen bevolking. Totalitarisme kent geen vastomlijnde politiek zoals marxisme, socialisme, kapitalisme, communisme, nationalisme of fascisme. Totalitarisme betekent enkel en alleen “totale controle” op de gehele bevolking. Heel simpel gezegd, een “meester-slaaf” maatschappij. Het komt voor in elk *isme. Het is dus absoluut niet waar dat Stalin iets met communisme had, en Hitler met nationalisme. Het interesseerde ze niet eens. Het was enkel en alleen propaganda.

Na die misverstanden in het voorwoord, kun je het boek gaan lezen zoals het hoort.

In het eerste deel gaat het boek in op hoe zulke staatsvorm werd voorbereid en tot stand kwam. Als eerste kwam er een dictatuur tot stand, al dan niet zichtbaar voor de bevolking. Daarna, in de voorbereiding, gebeurde heel veel tegelijkertijd. Arendt haalt in haar boek vooral aan hoe Hitler en Stalin dit deden. Vaak komt een dictatuur via een machtsvacuüm en revolutie aan de macht. Soms ook wel diplomatiek zoals de EU en de VN. Voorwaarde is wel, er moet eerst dictatuur zijn. Vervolgens werden democratie en parlement buitenspel gezet (o.a. machtigingswet Hitler 1933). Daarna werd er gewerkt aan het geheel afhankelijk van de elite en overheid maken van de totale media. Censuur werd wettelijk gemaakt. Uiteindelijk werd alleen staatspropaganda toegelaten. Dit werd gedaan door omkoping of chantage. Omkoping, fraude en chantage werden gelegaliseerd door dit nooit strafbaar te stellen. Tegelijkertijd begon men met de individualisering van de bevolking. Dit gebeurde door het wegnemen van alle zuilen en klassen waartoe mensen behoren. Dat zijn o.a. vakbonden, politieke bewegingen, religie, enzovoorts. In een daaropvolgend stadium het ontbinden van alle sociale contacten en familie contacten. Cultuur werd onmogelijk gemaakt en in vele gevallen verboden. Het onderwijs werd aangepast. Geschiedenis werd in alle gevallen opnieuw geschreven. Altijd in het kader dat de staat geweldig was en het volk helemaal fout. Mensen mogen nooit een lering trekken uit het verleden. Niets mocht nog herinneren aan de geschiedenis. Zelfs historische standbeelden en naambordjes werden verwijderd.

Daarna kreeg men een soort pas welke toegang gaf tot het leven. Stalin voerde in 1938 de “arbeidspas” in. Alleen met deze pas kreeg men toegang tot voedsel, medische zorg en andere faciliteiten. De pas was in feite een dwangarbeidersverklaring. De pas werd ingetrokken bij fout gedrag. Hitler wilde na de oorlog een “gezondheidspas” invoeren. Hierop zouden alleen gezonde mensen en mensen zonder erfelijke aandoeningen het recht hebben zich voort te planten.

Boeren en bedrijven werden eerst onder strenge overheidsregels geplaatst, waardoor ze failliet gingen of ze worden onteigend of genationaliseerd. Omwille van de ongelijkheid werd privébezit zwaar belast en uiteindelijk verboden. Tegelijkertijd werd het leger buitenspel gezet. Men ontnam hun elke macht. Daarvoor in de plaats werd de politie, en vooral de “geheime politie” uitgebreid. Bij Hitler waren dat de afdelingen onder de SS, bij Stalin de latere KGB. Stalin heeft dit van 1930 tot 1938 bereikt. Het Duitsland onder Hitler was nog lang niet zover. Het was nog niet voltooid toen de oorlog voorrang kreeg. Er zijn ook bewijzen dat Hitler en Stalin elkaars technieken kopieerden.

Het tweede deel gaat over de totalitaire beweging zelf. Er werd ingespeeld op de naïviteit en onwetendheid van mensen. Mensen worden psychologisch misbruikt en hervormt. Dit werd juist mogelijk door het afsnijden van alle sociale contacten tot in het gezin aan toe. Mensen kenden het verschil niet meer tussen fictie en feiten. Er werd tweedeling opgezet en niemand kon elkaar nog vertrouwen. De toekomst werd altijd wetenschappelijk voorspelbaar, maar nooit berustte dat op feiten.

Hiërarchie werd afgeschaft door het veelvuldig schuiven hierin. Alle rangen liepen door elkaar heen. Iedereen controleerde iedereen op verkeerd gedachtengoed of het niet strikt volgen van de wil van de staat. Er mocht nooit en te nimmer stabiliteit zijn. Vandaar ook het schuiven in hiërarchie. Ongeschoolden werden op de hogere posten geplaatst. Mensen werden altijd gebruikt als experiment in het kader van, hoe creëer je de meest volgzame slaaf, zowel in “mind control” als medisch. Dat was het eerste doel van de concentratiekampen. Kampen zijn nodig voor elk totalitarisme om zowel de overheersers als de burgers in diepe angst te houden. Dit systeem maakte van iedereen een volmaakt afgerichte hond. Om dit systeem in stand te kunnen houden, moest er altijd een vijand zijn waartegen men optrad, of die nu zichtbaar is of niet. Alles diende een hoger doel. Politiek werd vleugellam en overbodig gemaakt, er was enkel nog “de partij”. Politiek werd niet afgeschaft maar had geen zeggenschap meer. De partij beslist alles. De partij waarvan niemand wist waar die precies voor stond en niemand had zichtbaar de leiding in de partij. Ook de partij had geen hiërarchie.

De propaganda werkte als volgt. Er was altijd een soort van feiten en waarheid welke men mixt met leugens die voortdurend wijzigden. Uiteindelijk bleven de leugens in stand zoals de staat dat wilde. Uiteindelijk wist de bevolking best dat alles op leugens gebaseerd was, maar dat versterkte juist het cynisch gedrag. Men bleek zelfs steeds fanatieker achter de fictieve wereld aan te lopen. Het diende immers een hoger doel. Zulks zit constant in de herhaling in de propaganda van de media. De media die al ver van tevoren voor 100% afhankelijk gemaakt werd van de staat of de elite. Dit is absoluut het eerste kenmerk van streven naar totalitarisme. Het doel is censuur en propaganda.

Als laatste in de totstandkoming werd de bestuurlijke laag van de staat en de partij verwijderd. De meest gevaarlijkste mensen van het regime zijn de meest talentvolle intellectuele mensen, ongeacht of ze loyaal waren of niet. Iedereen die dacht dicht bij het vuur te zitten, kwam bedrogen uit en ze werden geëxecuteerd. Stalin deed het met de “grote zuiveringen”, Mao Zedong met de “culturele revolutie” en Hitler met “de nacht van de lange messen”. Altijd in het kader van bestrijden van corruptie. In werkelijkheid werden alle belangrijke posten in de top verwijderd. De tussenlaag tussen top en volk werd vernietigd. Vooral de meest loyale leiders. Zodoende is de top onbereikbaar geworden. De gecreëerde “top-down dominantie” kan dan maar één richting op werken. De politie, maar vooral de “geheime politie” is de enige schakel in het geheel. De tussenlaag werd vervangen door onkundigen en ongeschoolden. Hiermee wordt tevens de hiërarchie uitgeschakeld. De “wil” van de leider wordt gevolgd, ongeacht de hiërarchie. Leidinggevenden hebben daarmee ook te vrezen voor hun beslissingen, niet alleen van bovenaf, maar vooral van onderop.

Het derde deel van het boek gaat over het in stand houden van het totalitaire regime. De bekende grote massamoorden op de bevolking begonnen hier. Stalin had het totalitaire regime al voltooid. Hitler nog lang niet, de oorlog vertraagde de boel. Stalin heeft ook meer dan 6x meer mensen vermoord dan Hitler. Stalin liet 25 miljoen mensen verhongeren in de kampen. In elk totalitarisme werden overbodige mensen vernietigd. Mensen werden enkel en alleen gezien als slaven. Overbodig, ongezond of te oud werd vernietigd. Opvallend is dat uitvoerders en slachtoffers altijd exact dezelfde mensen zijn. Anders dan in een tirannie of despotisch systeem maakt het niet eens uit of je tegenstander van de staat bent. Na de totstandkoming is dit niet meer van belang. Voorstanders en tegenstanders zitten allemaal in dezelfde schuit. Zelfs de selectie van slachtoffer of uitvoerder is willekeurig. Mensen beginnen zichzelf ook te zien als overbodig. Ze zagen zichzelf als een kakkerlakkenplaag. Velen boden zich vrijwillig aan voor executie omdat dit een hoger doel dient. Dit laatste kwam vooral in Rusland voor. Wat ikzelf ook niet wist, was dat de gele “P” voor Pool al kant en klaarlag. In de planning nadat de gele ster niet meer nodig was. Ze vertellen ons ook heel veel niet, zo blijkt.

Het 4e en laatste deel van het boek is een toevoeging en uitgebreide analyse over de eerste drie hoofdstukken van Arendt zelf. Dit werd later toegevoegd en uitgewerkt tot 2001. Hierin wordt stilgestaan bij het feit dat psychopathische oligarchen er altijd al waren en altijd zullen blijven. Ze streven imperialisme en totalitarisme altijd na. Het moet dus wereldwijd omdat grenzen dichthouden moeilijk te handhaven is. Elke slaaf wil nu eenmaal vluchten en buiten de grenzen bestaat het menselijk leven in vrijheid. Het menselijk denkvermogen zal totalitarisme nooit kunnen stoppen of doorzien. Opvallend is dat vooral al degenen die het regime tot stand gebracht hebben, steeds als eerste vernietigd zullen worden. Er mag nooit een weg terug ontstaan.

Door het hele boek heen kom je de “Protocollen van de wijzen van Sion” tegen. Dit is de complete handleiding van totalitarisme. De originele (24 protocollen) stamt uit begin 1900. Maar in 1936 verscheen een Russische vervalsing (27 protocollen) in Duitsland, welke verspreid werd onder de bevolking. Volgens Himmler kende Hitler alle protocollen geheel uit zijn hoofd. Na 1945 werd gesteld dat de protocollen nooit bestaan hebben. Dit boek gaat niet in op de inhoud van de protocollen. Daar tipte ik al eerder een ander boek voor. Daaruit blijkt wel dat de weg die gelopen werd door zowel Hitler, Stalin als Mao exact overeenkomt met de protocollen. De analyse gaat ook over het waarom elite of oligarchen altijd zulke meester-slaaf staatsvorm nastreven. Het bestaat al vanaf de Romeinse tijd. Overheden waren, en zijn nog steeds, de grootste moordenaars en zullen dat altijd blijven. In de afgelopen 80 jaar alleen al goed voor de moord op meer dan 130 miljoen onschuldige burgers. Zonder totalitarisme zou het geschiedenisboek helemaal leeg zijn. Het boek gaat verder nergens diep in op de gruweldaden zelf, ook niet op geopolitiek. Het gaat zelfs helemaal niet over politiek want dit heeft niks met politiek te maken.

Het lijkt erg veel wat ik in bovenstaande boekbeschrijving geschreven heb, maar in werkelijkheid is het maar een klein tipje van de sluier. Het boek beschrijft veel te veel om op te noemen. Verder veel details, voorbeelden en heel veel bronnen.

Het boek is heel confronterend omdat heel veel herkenbaar is in deze tijd. Men gaat inzien dat dit onmogelijk vermeden kon en kan worden omdat de grote massa het nooit kan begrijpen. Na het lezen van dit boek ga je vooral dit begrijpen. Dit boek verandert je zicht op de wereld totaal. Het boek gaat je zwaar aan het denken zetten en zelfs slapeloze nachten bezorgen, ondanks dat het in principe in 1951 geschreven is. Je moet dus mentaal heel sterk zijn om eraan te beginnen. Dit laatste moet je echt serieus nemen. Het is een boek om bang van te worden. Als je een echte sadist bent, dan kun je overwegen een zombie dit boek cadeau te doen.

Inflatie

Belangrijk voor beleggers is natuurlijk de toekomst. Daar beleg je tenslotte voor. Vandaar dat ik de toekomst zelf op prioriteit nummer EEN plaats. Laten we aannemen dat de staatsgreep naar “total control” alsnog mislukt. Puur omdat teveel mensen niet meegaan in de oprichting door op tijd tot inzicht te komen. De enige uitgang is immers Protocol 5 art. 16, zoals in eerdere blogs besproken. Dan kom je bij het scenario, de normale wereld weer terug. Dan pas heeft het zin om naar het verloop van de economie en de goudprijs te kijken.

We gaan kijken naar rente en inflatie. Loopt de inflatie te hard op? Dat is immers het doel. De belangrijkste motor achter inflatie en hyperinflatie is en blijft het salaris. De bekende loon/prijsspiraal. Het salaris in opgedeeld in prijzen van alle levensbehoeften. Stijgen die prijzen, dan moet het salaris vroeg of laat gewoon mee. Het is dus NIET de geldhoeveelheid M1, M2 en M3. Geldhoeveelheid speelt wel een rol. Het opent alleen de poort, meer niet. Als de poort open staat en niemand loopt naar binnen, dan houdt het op. In de economie kennen we het gezegde, “het paard naar de drinktrog slepen, maar je kunt het paard niet dwingen om te drinken”. In deze lockdowns zijn de bedrijfsinvesteringen dramatisch teruggelopen. Daarnaast de schulden extreem hard gestegen, zowel bij particulieren als overheden. Beide werken sterk deflatoir. Zolang de lonen niet abnormaal stijgen is er nog niks aan de hand.

TINA en rente

Na inflatie komen we bij het rentefront. Rente is in de basis een vergoeding voor inflatie. Hier is wel terechte bezorgdheid. De US.TR. 10 jaars loopt sterk op. Hoewel, naar 1,7% en dat is niet echt overdreven. Het is het niveau van 2019 vlak voor de crisis. Maar toch, TINA wordt daarmee kleiner. Daar hebben aandelen en edelmetaal wel last van. TINA, betekent, “There Is No Alternitive” en dat slaat dus op de waardeloze investering in obligaties. Logisch bij nul tot negatieve rentes bij hogere inflatie. Het geld kan dan nergens anders naartoe dan naar aandelen, edelmetaal en grondstoffen. Dat terwijl de obligatiemarkt de grootste markt ter wereld is. Het zijn ook bijna alle schulden ter wereld. Logisch dat je bang moet worden voor stijgende rentes. Naar mijn mening is 1,7% een heel reëel niveau voor de USTR10Y. Niks om je druk over te maken. Dat gaat zeker niet edelmetaal en aandelen verder onder druk zetten. De rentestijging zit al in de prijs van edelmetaal verwerkt op dit moment. Sterker nog, ik denk dat wanneer rentes ongekend hoog gaan oplopen, dat juist edelmetaal ook stijl omhooggaat. Want dan is er grote paniek in de tent.

Edelmetaal is immers ook angstzweet. Al zouden deze marktrentes maar 1% stijgen. Zo weinig is er nu nog voor nodig. Denk alleen eens aan de rentelast op zoveel duizenden biljoenen aan schuld! Je kunt je afvragen of dit dan de trigger zal zijn van het einde. Een “obligatie-crash” hangt in de lucht. Zulke crash is anders dan op aandelen. Zulke crash is het einde van de valuta. Niemand weet hoe hoog de rentes nog gaan oplopen, behalve degenen die aan de knoppen zitten in de top van de wereld. Dit zit op veel hoger niveau dan de centrale banken, want ook centrale banken zijn uitvoerders. Wie betaalt, die bepaalt.

Je kunt je afvragen of de marktrente nog in handen is van de markt? Bijna alle staatsschulden zijn in handen van centrale banken en China. Sinds 2008 voorspelden velen hyperinflatie. Die kwam niet. Toch was iedereen daar bang voor sinds 2008 en dus al 13 jaar aan een stuk door. Maar niemand kijkt naar rentes! Terwijl dat veel gevaarlijker is. Economie, politiek en samenleving stopt op alle vlakken wanneer men de rente laat oplopen. Niet hyperinflatie maar rente kan alles vernietigen. Als dan alles kapot is, kan men beginnen aan de wederopbouw. Of zoals de politici zeggen, “Build Back Better”. Je zult niets meer bezitten en je bent gelukkig, zoals de VN ons belooft. Valuta gaat weg en er komt een soort puntensysteem. Deze wereldregering, VN, heeft er al een naam voor bedacht! Het puntensysteem gaat “bitcoin” heten. Woordkunst! Het klinkt een stuk leuker. Hoe bizar is dat dan! Zeg ik niet, ze zeggen het zelf en je kunt het al volop lezen op de officiële sites van de VN. Maar let op, volgens Lubach moet je wel opletten voor audio-vervalsing als je op de officiële sites zit.

Deze grafiek geeft weekcandles. Ziet er best goed uit. De uptrend zit er nog zeker in vanaf oktober 2018. Over de goudprijs zelf valt weinig te zeggen op dit moment. Het zakte al een tijdje op stijgende rente, op stijgende renteverwachting en op de USD die in waarde wat toenam. Dit zit al in geprijsd in goud, zoals je op de grafiek duidelijk kunt zien. De prijs hangt nu niet zo ver meer boven de minimum productieprijs. Goed koopmoment. Veel moeilijker moet je niet denken. Goud moet je kopen voordat de paniek uitbreekt. Niet tijdens paniek, want dan ben je te laat. Dat die paniek ergens in de lucht hangt als een donkere wolk in de verte, gaat dit blog wel over.

Politiek

Dan nog even over de politiek. Wij hebben pas verkiezingen gehad. Kan ik kort over zijn. Eerlijk gezegd, het interesseert mij geen ene f*k. Het is één groot toneelstuk. Van VVD tot GL, het is allemaal een en dezelfde partij. Ze voeren allemaal de agenda uit van “de partij”. De partij waar Arendt in het boek over schreef. De partij schrijft Agenda 2030 voor. De partij bepaalt “New World Order” en Great Reset. De partij bepaalt klimaat. De partij bepaalt coronaregels. Alles wereldwijd. Politieke zeggenschap is er al lang niet meer. Elke regering hangt vast aan duizenden EU en VN verdragen. Heb ik al eens een boek over getipt in vorige blogs (Robin de Ruiter). Politiek is allang uitgeschakeld. Eigenlijk al sinds het verdrag van Maastricht in 1990. Politiek blijft in stand maar bestaat niet meer, iets waar Arendt ook al over schreef in het getipte boek. Deze richtlijn lees je overigens ook in de protocollen.

Zelfonderzoek

Tenslotte nog dit. Heel veel beleggers heb ik de afgrond in zien glijden in de afgelopen 20 jaar. Ze maakten allemaal dezelfde fout. Ze gaan op zoek in de media naar hun eigen wensdenken. Die vind je altijd. Of ze gaan op zoek naar doemdenken. Die vind je ook altijd. Ze vinden doemdenken op aandelen en wensdenken op goud. Of ze vinden wensdenken op aandelen en doemdenken op goud. Zelf nadenken deden ze bijna nooit. Altijd maar zoeken, zoeken en zoeken. STOP daarmee! TV uit en krant in de kachel! (zo, daar is die weer). Als je wat zoekt, “leer” ervan. Denk erover na. Neem alleen maar iets aan als je erover nagedacht hebt. Als je alles tegen elkaar afgewogen hebt. Ga het rustig relativeren en analyseren. Het is niet altijd gemakkelijk. Er zijn weinig mensen die het kunnen, is mijn ervaring, maar je kunt het wel leren. Durf ook eens kritisch naar jezelf te kijken. Zoek alleen iets op als je iets niet weet. Leer ervan en laat het daarbij.

Als je bijvoorbeeld veel verhalen hoort over rente, leer dan eerst iets over rente voordat je verder gaat. Als je iets hoort over de onbetaalbare vergrijzing, dan zoek je ook eens op wat kinderen de overheid kosten tot aan hun eerste salaris. Als je iets hoort over een virus, ga dan eerst leren wat een virus precies is en wat het doet. Je hoeft niet meteen professor te worden, maar een onafhankelijke viroloog raadplegen is niks mis mee. Daarna kun je pas een conclusie trekken. Doe ZELF het onderzoek. Laat dat niet over aan elke malloot op tv die dat voor jouw bepalen. Internet staat al net zo vol troep als op TV en krant. Beter nog, koop ook op tijd eens een goed boek. Diepgaande nuttige informatie vind je vaak niet eens meer op internet. Papier heeft de toekomst. Ga er niet van uit dat je iets in 10 minuten moet weten. Het kan dagen, weken, soms jaren duren voordat je ergens genoeg van weet wat voor jouw belangrijk is. De laatste jaren lees je steeds meer over hoe geweldig “total control” is op vooral VN en WEF-sites. Dan ga ik toch eerst een boek lezen van iemand die daar meer dan 50 jaar van het leven onderzoek naar gedaan heeft. Zeker nu hebben we een zee aan tijd. Tenzij je de voorkeur geeft aan die stomme balletje-balletje-kwis, reclames en andere troep op de TV van John de Mol, Schwab, Soros en al die andere psychopaten die daar de leiding van in handen hebben. Doe gewoon zelfonderzoek. Of het nu gaat over goud, zilver, economie, virussen, rente, beleggen, het maakt niet uit. Er zijn zoveel leuke dingen om uit te zoeken. Je hoeft er ook helemaal niet slim voor te zijn. Dat word je vanzelf wel. Durf jezelf te vertrouwen. Vertrouw anderen niet klakkeloos. TV en kranten houden je voor eeuwig dom, dat is hun doel. In Nederland zit 1 op de 4 mensen permanent aan een of ander *pam medicijn. Verslavend, gevaarlijk en vroeger werd dit alleen in een psychiatrische inrichting gebruikt. Zo ziek zijn mensen dus al gemaakt. De meeste *pam patiënten hangen de hele dag voor de TV te gapen. Ik ben ervan overtuigd dat het cabal juist de TV gebruikt om ons psychisch gestoord te krijgen. Iedereen kent wel zulke mensen in zijn buurt. Die mensen denken ook letterlijk als zombies. Je haalt dit ook uit het boek van Arendt. Je leest het in de protocollen. Het is opzet!!! Dit is de laatste jaren wel heel veel erger geworden, is heel sterk mijn ervaring. Een huisarts zei eens tegen mij, als je eens wist wat ik allemaal zie, dan zou je grote zorgen hebben over de totale mensheid. Iedereen heeft psychische problemen tegenwoordig. Het is echt bizar en heel veel erger dan wij onszelf voor kunnen stellen. En waarvoor? Voor wie? Het leven kan zo schitterend mooi zijn. Maar de meeste mensen kiezen er zelf voor om als zombie te leven. Zelfonderzoek is bevrijdend. Het verschil tussen zombie en wappie.

gerard

Gerard

Disclaimer: Beweringen en meningen, geuit in deze blog/column, zijn de persoonlijke mening van de auteur e/o gastbloggers. Deze staan los van eventuele officiële standpunten van personen, bedrijven of organisaties, dan wel bedrijven en organisaties die expliciet vermeld staan in de gepubliceerde blogs & teksten.

Bekijk ook