24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Goud en de nieuwe wereld

In dit blog gaan we kijken hoe 2 lange termijn cycli samen ten einde komen rond 2021 en wat dit betekent voor ons en voor fysiek edelmetaal. Dit betekent een geheel andere wereld. Vervolgens is er al meer bekend over de nieuwe valuta en het systeem hieromheen. De rol van fysiek edelmetaal wordt steeds zichtbaarder in alternatieve systemen.

Industriële revolutie

Samen met “Great Reset” wordt door het World Economic Forum (WEF) ook gesproken over de “4e industriële revolutie”. Vaak ten onrechte gezien als de Kondratieff cyclus. Wat is de industriële revolutie? Het is een vorm van economie waarop het draait. De 1e begon rond 1780 met de stoommachine. De 2e begon rond 1850 met massaproductie, elektriciteit en olie. De 3e rond 1970 met automatisering en computers. De 4e rond 2020 heeft de basis Ciber Psychical Systems, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), robotisering. Elk van de 4 cycli greep en grijpt hard in op de werkgelegenheid/werkloosheid en daarmee op de levensstandaard. De arbeid ging over van boer naar fabrieksarbeider naar ICTer, heel in het kort. De eerste 3 slaan we over. We gaan de 4e nader bekijken. We staan aan het begin hiervan. In mijn eerdere blogs rond 2014 a 2015 had ik hier al vaker op gewezen (bron: Bob de Wit).

Door verdergaande automatisering, digitalisering, enz., brengt dit heel veel verlies aan banen. Er komen weliswaar veel ICT en wetenschap bij, maar dat is bij lange na niet genoeg om het verlies te compenseren. Dit hakt er zo extreem in, dat de hele economie geen verdienmodel meer heeft. Slechts 10% heeft straks werk naar verwachting. Wat doen we met de overige 90%? Er komen wel steeds meer ambtenaren bij, maar dat weegt niet hiertegen op. Bovendien is een steeds grotere en duurdere overheid een zware belasting voor de economie. Dus naast economie functioneert ook de overheid niet meer.

Voor wie nog dacht dat we ooit terug kunnen naar het oude normaal, en dus de oude economie, een zware tegenvaller. Heel veel sectoren hebben geen verdienmodel meer. Daarbij zijn de overheden zo groot geworden, dat ze alleen maar met steeds meer schuld overeind gehouden kunnen worden, terwijl hun inkomsten wegvallen. De oude economie kan niet verder, wat er ook gebeurt. Ook na corona niet. Ook niet als we alles wat corrupt is afzetten en vervangen. Ook niet als we de macht teruggrijpen op de multinationals.

Cycli vallen samen in 2021

Het einde van de 3e industriële revolutie valt nu in 2021 samen met het einde van de 4e Kondratieff cyclus (het einde van de rente-cyclus en daarmee monetair stelsel). Die K-cyclus heb ik al vaak besproken in mijn blogs, dus daar ga ik niet verder op in. Belangrijk is te weten dat beide cycli los van elkaar staan, ook al heten ze beide Kondratieff cyclus.

Het samenvallen heeft een enorme invloed op ons leven. De Great Reset heeft dus niet alleen betrekking op het einde monetair systeem, maar ook op het einde van de economie zoals wij die kennen. In dit scenario heeft de wereldwijde staatsgreep kunnen plaatsvinden. Dit staat ook zo omschreven in de PDF publicatie van de Rockefeller Foundation uit 2010. Maar let op, de versie hiervan die ik in 2013 gedownload heb, is “anders” dan de versie die nu nog op hun website staat. In de originele versie staat de planning van de huidige pandemie omschreven en uitgewerkt. De planning was rond 2016, maar waarschijnlijk door het onverwachte winnen van Trump in 2016, is dit verplaatst.

De bewijzen dat dit allemaal zo gepland was, zijn dus bikkelhard. In 2012 werd de uitvoering en instructie van de corona pandemie bij alle overheden aangeleverd. Ook die PDF’s heb ik begin 2020 gedownload. Hoe dan ook, het samenvallen van de cycli is een perfecte kans voor de staatsgreep wereldwijd. Die unieke kans benadrukte Klaus Schab nog bij World Economic Forum 2020. Dat er iets moet gebeuren om naar een nieuwe economie en maatschappij te gaan, begrijpen we. Helaas wordt precies dit aangegrepen om een dictatuur te vormen.

Opstanden als doel

Gaat het ze lukken om de dictatuur naar hun hand te zetten? In meerdere van hun stukken wijzen ze op het aanwakkeren van opstanden. Dat hoort bij het plan. Soros doet dit via zijn stichtingen zoals BLM , KOZP en nog honderden organisaties meer. Het doel is alle tegenstanders in één keer uit te schakelen of op te sluiten. Het leger is daar al op voorbereid op dit moment. In de VS hebben ze waarschijnlijk voor dit doel duizenden FEMA kampen in gereedheid gebracht. In Europa zijn ze er nu ook. Wel erg geheim. Als je met Google Earth de exacte locaties opzoekt, dan zie je zo’n gecensureerde grijze vlek. Tot nu toe komen opstanden niet van de grond.

De bestorming van het Capitool op 6 januari werd door een stichting van Soros georganiseerd. Dat is uitgelekt en daar zijn ook filmbeelden van. De demonstranten werden vrijwillig binnengelaten. Helaas voor Soros en de elite gingen de 500.000 demonstranten op het plein niet hierin mee. Ze waren van tevoren al door Trump opgeroepen om het vreedzaam te houden. Op zich is dat héél goed. Het aanwakkeren van een burgeroorlog is hiermee voorkomen. Het leger kon dan ook niet ingezet worden. Er zijn andere effectievere manieren om de dictatuur te ondermijnen. Daar wordt hard aan gewerkt. En precies hiervoor zijn de elite bang.

Een ervan is om gezamenlijk kleinschalige regionale gemeenschappen op te zetten. Met eigen scholing, info, voedselvoorziening, lokale munt, enz. Bij dat laatste, lokale munt, komen natuurlijk fysiek goud en zilver weer om de hoek kijken. Hoe het uitpakt uiteindelijk weten we niet, maar fysiek heb je met edelmetaal letterlijk iets in handen wat eeuwige waarde heeft. Op zich is opstanden creëren niet zo nieuw bij staatsgrepen en dictatuur. De geschiedenis bewijst dat. “Verdeel en heers” is altijd heel effectief gebleken.

We zetten het volk tegen elkaar op om vervolgens het leger de orde te laten herstellen. De tegenstanders worden vervolgens opgesloten. Het heeft altijd zo gewerkt. Maar nu niet meer? BLM had ook al niet het gewenste resultaat. Het kan zijn dat de staatsgreep hiermee gaat mislukken. Maar een veldslag gewonnen is nog lang niet de oorlog gewonnen. “Verdeel en heers” mislukte, maar voor hoelang? Censuur moet ervoor zorgen dat Trump aanhangers zich niet meer kunnen oriënteren of opgeroepen worden tot kalmte. Ze mogen in ieder geval nooit in de media of op sociale platvormen komen. Als ze zich herenigen en gezamenlijk de juiste aanpak doen, brengt dat de dictatuur in gevaar.

Het nieuwe geldsysteem

In de vorige blog had ik beloofd om nader te bekijken hoe het nieuwe geldsysteem werkt. Ik had graag de bronnen nog willen geven, maar ze zijn alweer verdwenen of verplaatst. Blijkbaar mogen we het nog niet weten. Voor zover al eerder uitlekte dan maar. Cash geld verdwijnt. Hiervoor in de plaats krijgt iedereen een basisinkomen in een andere muntsoort. Geld wordt vervangen door een digitaal puntensysteem. Je krijgt bijvoorbeeld 1.000 punten per maand. Daarvan is dan 100 punten gereserveerd voor benzine, 100 punten voor voedsel, 100 punten voor huur woning, 100 punten voor elektra en water, 100 punten voor kleding, enzovoorts. Van die punten kun je dus niet naar de hoeren gaan, naar de kroeg gaan, vieze boekjes kopen of drugs kopen. Enkel basisvoorzieningen. De overige dingen, zoals meubels, tv’s e.d., zijn niet meer te koop. Dit kan alleen gehuurd worden van het puntensysteem. Ook een huis, ongeacht of het eigendom is of niet.

In deze maatschappij bestaan schulden niet meer. Zijn ook niet meer nodig omdat je niets meer kunt kopen, alleen huren. Gedrag wordt ook gekoppeld aan het puntensysteem. Als je bijvoorbeeld op straat loopt zonder luier voor je gezicht, krijg je 100 punten aftrek. Om dit alles mogelijk te maken, krijg je een digitale identificatie. Men wil over naar de “RFID chip”. Google hier eens op en zie hoe dit werkt. Het wordt tussen duim en wijsvinger ingebracht onder de huid. Er zit een spoel in wat activeert door met de hand langs een magneet te gaan. Dan geeft de RFID een soort BSN nummer af. Dit nummer zoekt al jouw gegevens bij elkaar in databases in de cloud.

Je betaalt hiermee, maar het geeft ook toegang tot openbaar vervoer, bioscoop, werkplek, enzovoorts. Als je bijvoorbeeld niet mag reizen, kom je niet door het poortje van het station. De RFID is gekoppeld aan alles, ook je medisch dossier, jouw crimineel verleden, enz. Zo wordt ook bijgehouden waar je bent en waar je bent geweest. Ook of je gevaccineerd bent of niet. Dit alles heeft natuurlijk een veel groter en sneller netwerk nodig. Dat is het doel van 5G. 5G is dus niet een systeem wat virussen verspreid. Dit is onzin van QANON en dergelijke desinformatie. Ga daar niet in mee. Dit soort onzin wordt overigens heel bewust opgezet zodat mensen niet meer weten wat “waar” en “niet waar” is. Dit gebeurt overigens vanuit de Soros stichting AVAAZ, maar dat is even te uitgebreid om daarop in te gaan. Het is bedoeld om “wappies” in de hoek te trappen en monddood te maken.

Ieder die een beetje na kan denken, zal zien dat dit systeem een regelrechte dictatuur is. Dictatuur wil zeggen “meester-slaaf maatschappij”. Overheid is meester, burger de slaaf. Volgens de presentatie van het WEF, zal in 2030 niemand meer iets bezitten en zijn we gelukkig. Alles draait hierbij op, wat ze zelf noemen, “Total Control”.

Maar wie zitten er dan aan de knoppen van jouw persoonlijk puntensysteem? Computers! Die worden dan weer aangestuurd door AI computers en software. Er komt geen mensenhand meer aan te pas. De huidige techniek maakt dit mogelijk. Logisch dat dictators daar misbruik van willen maken. De dictators zijn de kleine club rijkste miljardairs ter aarde. We zien ze elk jaar weer zitten bij het WEF in Davos. Het WEF heeft aangekondigd dat deze plannen in mei 2021 bekend gemaakt worden. Het zal heel waarschijnlijk de start zijn van “Great Reset” met daarna “New World Order”. Mei 2021! Uitgekiende datum! Want dan is het jaarlijkse griepseizoen voorbij.

Voor wie nog denkt dat dit allemaal met corona te maken heeft, zoek het eens op. Het staat openlijk omschreven op hun eigen websites. Het staat openlijk op internet in de 17 SDG doelen, de info over Agenda 2030, “New World Order” en “Build Back Better”. Ik verzin dit dus niet zelf en het is ook geen complotwappie-taal. Ze zeggen het dus ZELF en iedereen kan dit vinden binnen een paar minuten al. De Coronagriep zien ze alleen als hun kans de wereld over te nemen in een totalitaire dictatuur. Unieke kans zelfs, want “Total Control” was nooit mogelijk in al die honderden dictaturen die in geschiedenisboekjes omschreven staan.

Total Control werkt bovendien wereldwijd. Nogmaals, niet mijn woorden, het zijn de woorden van Klaus Schwab in zijn boek “Covid-19: Great Reset”, ook op YouTube te vinden. Hoewel nog steeds veel landen niet mee willen doen, maar daar zijn oorlogen tegen gepland. De meest heftige zullen Rusland en China kunnen zijn. Daar gaan we onder de “Bould Back Better” president Sleepy Joe Biden zeker meer over horen. Zelf maak ik mij niet zoveel illusies over dat puntensysteem, want ik scoorde toch al nooit veel punten bij de roverheid!

De rol van goud en zilver steeds duidelijker

Voordat we de rol van fysiek edelmetaal kunnen bekijken, moeten we dus eerst analyseren en inschatten hoe de wereld hervormd gaat worden in de 4e industriële revolutie. Vandaar dat ik daar altijd veel aandacht aan besteed. Er zijn naast mij ook heel veel slimmere mensen mee bezig wereldwijd. Veel wakkere burgers willen niet als slaaf door het leven en willen zich verzetten. Velen waarschuwen al om je niet te laten verleiden tot opstanden of burgeroorlog. Want dat is precies wat ze willen. Het staat ook zo omschreven in hun planning. Ze kunnen dan in één klap afrekenen met opstandelingen. Men vermoed dan ook dat de vele nog leegstaande kampen daarvoor gebruikt gaan worden. Waar steeds meer naar wordt uitgekeken, zijn kleinschalige maatschappijen op te richten buiten de grote steden. Een leefvorm met eigen voedselvoorziening, scholing en eigen munt. Een soort “prepper” idee.

Kijk eens op prepper.nl. Staan best wat leuke tips op. Daar staat The Silver Mountain ook nog op als tip.

Dit soort plannen staan nog in de kinderschoenen en er is in Nederland nog weinig interesse voor. Toch denk ik dat dit vanaf nu wél hard zal gaan. Vooral omdat in meerdere plekken ter wereld dit al heel succesvol blijkt. Je hoort er alleen weinig van, omdat ze ver onder de radar leven vaak. En uiteraard zal het nooit media-aandacht krijgen, eerder censuur. Vele van dit soort kleine gemeenschappen hebben een eigen munt. Die wordt vaak aan de graanprijs of goud gekoppeld. Het kent geen rente en inflatie verder. Overheden die greep willen krijgen, worden vaak vakkundig en juridisch op afstand gehouden.

Een eigen gemeenschapsmunt is wettelijk gewoon toegestaan. Het kan nooit verboden worden om een schijfje zilver te ruilen voor een kip. In Nederland zien we wel steeds meer voedsel-collectieve stichtingen. Elke burger kan daaraan deelnemen en bewerkt vrijwillig het land in ruil voor voedsel. Van de winst kan de stichting gezamenlijk weer investeren. Het schijnt uitstekend te werken. Maar het belangrijkste, dankzij zulk systeem kan men wel een eigen betaalmiddel handhaven. Ik denk dat dit de toekomst zal worden.

Je ziet veel bekende namen uit o.a. de alternatieve media hier al serieus aan werken. Stel je nu eens voor dat half Nederland dit zou gaan doen. Een eigen munt voor slager, bakker, timmerman, huisarts, kleermaker, hoertje, enzovoorts. Dan kan de roverheid hun puntensysteem in hun r**t steken. Dan kun je een dikke middelvinger opsteken naar de lantarenpaal met hun ingebouwde 5G. Dan nemen we nog een slok van ons zelf gebrouwen biertje. We gaan gezellig met z’n allen een zelf gemest varkentje op de BBQ leggen en we gaan weer vieze moppen tappen als er eentje jarig is. De andere helft van Nederland zit vast aan de avondklok, mag geen bezoek meer ontvangen, mag geen vlees meer eten, geen alcohol en tabak, niet meer reizen, en ga zo maar door. De RFID of de 5G-lantarenpaal voor de deur bepaalt hoe laat ze naar bed moeten. De RFID bepaalt ook wanneer je weer aan de beurt bent voor je verplichte maandelijkse vaccinatie. Hmm, als ik zou mogen kiezen? Er zouden in Nederland duizenden van zulke kleinschalige hechte gemeenschappen kunnen ontstaan.

Nogmaals, er wordt serieus over nagedacht en uitgewerkt door steeds meer bekende namen. Je kunt natuurlijk zeggen dat we teruggaan naar de middeleeuwen. Gedeeltelijk ook wel waar, maar dan wel met de kennis en wetenschap van nu. Maar alles beter dan leven als slaaf van AI computers, die bestuurd worden door Microsoft, Pfizer, Amazon, Facebook, Wim de koning, Prins Charles, Soros, Klaus Schwab, Bill Gates, de Rockefellers, de Rothschilds, en zo nog 8000 speciale meesters van het WEF. We zullen dan hopelijk geen tv meer hebben en dus hoeven wij die enge oude koppen niet meer te zien met hun virusvarianten en World Orders. Eindelijk verlost van Jeniks, Witteman, Pauw, Lubaks of wie daar tegenwoordig ook zitten op WEF donaties en subsidies. Daar zat ik toch al niet op te wachten. Ik kijk gelukkig nooit tv en dat doen er toch al steeds meer. We drukken natuurlijk wel onze eigen krant. Dat gebeurt overigens al. Het zal allemaal niet vanzelf gaan, maar de meerderheid van de mensen zijn nog steeds menselijk met christelijke waarden. We kunnen als gezamenlijke mens heel erg veel. Bovendien bracht de “christelijke waarden” ons heel veel welvaart en geluk. Ongeacht of je nu atheïst bent of niet. Internet ga je misschien even missen, maar voor het jaar 2000 hadden we ook géén internet en nauwelijks computers. Ik weet uit ervaring dat dat leven toen helemaal zo slecht nog niet was. Sterker nog, het was de beste tijd van mijn leven! Hadden we iets nodig, dan gingen we gewoon naar elkaar toe. Toen mocht dat nog van de overheid. Nu is dit verboden voortaan.

Als zulke gemeenschappen tot stand komen, dan stort het hele kaartenhuis van de elite in elkaar. Dan is de macht weer terug aan de burgers. Burgers zijn altijd een meerderheid, vergeten we wel eens. Dan kunnen we een democratie en rechtstaat oprichten die er voor de burgers zijn. Het is ook niet zo nieuw. In de geschiedenis zagen we heel vaak te grote imperiums en dictaturen instorten tot kleine soevereine staten. Vaak gebeurde dat ook vanuit kleine gemeenschappen. Kijk naar het Romeinse rijk, Karel de Grote, Napoleon, het Derde Rijk, de USSR, enzovoorts. Overal gebeurde hetzelfde, de burger pakt zijn rechten als mens weer terug omdat genoeg mensen meededen. Doe massaal niet meer mee, dan valt elke overheid of dictatuur om. Daar verwijs ik nog even naar het 5e protocol, art.16 uit mijn vorige blog “De stekker gaat eruit”. Oorlogen tussen overheid/koninkrijk en burger zijn er al 2000 jaar. Natuurlijk gaat in zulke gemeenschappen handel gedreven worden in ruilmiddelen zoals fysiek goud en zilver. Kans is daarbij nog eens heel groot dat heel veel mensen het puntensysteem al helemaal links laten liggen.

Boek tips

In het laatste nieuwe boek van Robin de Ruiter “Covid-19 en de wereld erna” beschrijft hij uitvoerig hoe de EU werd overgenomen door de elite. Al vanaf het verdrag van Maastricht. Helemaal geen enkele politicus heeft deze duizenden pagina’s tellende beleidsstukken gelezen. Het is ook niet te lezen. Het staat vol verwijzingen naar andere beleidsstukken en verdragen in juridische taal of regelrechte wartaal. Je komt er gewoon niet doorheen.

Elke minister en president tekent gewoon bij het kruisje, zonder te weten wat erin staat. Zo heeft Rutte alleen nog uit te voeren waarvoor ooit getekend was. Zelfs waar de handtekeningen onder staan van eerdere premiers als Balkenende en Lubbers. Zo werd de EU overgenomen. Hoe zulke overnames (ik noem het staatsgrepen) in de praktijk werkten, staat hierin duidelijk beschreven. Uiteindelijk staan parlementen van zowel landen als Brussel, totaal buitenspel. In dit boek leer je begrijpen hoe een kleine groep mensen de gehele macht naar zich toe kon trekken, zonder dat iemand dit door had. Naast de EU gaat dit boek ook over de beleidsstukken van de WHO en onze regering. Het ging op dezelfde manier. Het boek is een briljant en diep uitgespit onderzoeksresultaat. Het boek staat vol links naar de originele verdragen en stukken waar je het steeds zelf kunt opzoeken. Dit onderwerp moet je wel interesseren anders is het boek wat saai.

Helaas, alle boeken van Robin de Ruiter zijn verboden en dus niet meer te koop. Ook de boeken in andere talen. 50 in totaal. “Boekverbranding” hoort natuurlijk wel in onze dictatuur thuis. Dat gebeurde ook in Het Derde Rijk en de USSR. Er zijn heel misschien nog enkele boeken verkrijgbaar, maar dan zou je dat via mij persoonlijk kunnen regelen. In al mijn vorige blogs had ik al gewaarschuwd, koop de boeken NU want straks kan het niet meer. Of de boeken nog ooit terugkomen als PDF of onder andere uitgevers/verkopers, weet ik niet. Als dat zo is, houdt ik u op de hoogte.

Daarom als 2e tip het nieuwe boek van Prof. Dr. Bob de Wit, “society 4.0”. Helaas, alleen in het Engels. Dit geeft goede uitleg over de oude 3e en de nieuwe 4e industriële revolutie. En daarmee dus ook de andere samenleving en het gevaar van dictatuur. Hij beschrijft ook de enorme macht van multinationals en miljardairs boven de politiek, media en rechtspraak. Een aanrader.

Wetenswaardigheden van belang

De dringende noodzaak om deze dictatuur te bestrijden is van levensbelang. U kunt nog eens zoeken naar die FEMA kampen. Ik weet ook niet hoe serieus je dit moet nemen, maar dat ze bestaan is wel een feit. Naar mijn mening wordt er teveel gecensureerd daar omheen. Qanon daarentegen, wat 90% gewoon onzin is, laat men te gemakkelijker staan. Sommige websites staan ook in de AVAAZ stijl opgesteld, wat zeer verdacht is. De aarde is plat en ons is voorgelogen dat die rond is. Dit is te belachelijk voor woorden! Denk na, laat je niet misleiden tot zulks.

Dan wil ik nogmaals benadrukken dat “geld” steeds minder een ruilmiddel is, maar steeds meer een “onderdrukking”. Denk aan de schulden die daarop rusten. Ooit moeten we weer terug naar een stabiel ruilmiddel. Dan kan best goud en zilver zijn, al is het maar als goudstandaard. Maar dan wel een standaard die open en transparant is.

Een wereld waarin niets meer te koop is en alleen te huur, wordt wennen. We kunnen het ons niet voorstellen. Daar tegenover staat dat mensen in Noord Korea het zich ook niet kunnen voorstellen dat er iets te koop is. Ze weten niet eens wat dat is.

Dan nog even over de schuld die inmiddels is opgebouwd dankzij de coronagriep. Alleen al de staatsschuld van de VS is 3,65 keer het totale BNP van de hele wereld! Dit gaan we niet lang meer volhouden. Tot mei? Dit alleen al is reden genoeg om een deel van uw vermogen in fysiek goud en zilver om te zetten. Geld, en daarmee ook obligaties, zijn op dit moment gevaarlijker dan aandelen. Aandelen gaan nog steeds omhoog zolang de centrale banken geld bij blijven printen. Het stroomt altijd weer in aandelen, wat ook logisch is. Dat gebeurt al vanaf de schuldencrisis uit 2008. Het mooie hiervan is, aandelen zijn GEEN geld. Het is waarde. Fysiek edelmetaal en aandelen zijn de enig overgebleven assets die in deze tijd verstandig zijn. Vastgoed of grond misschien ook nog wel, hoewel ik daar steeds minder voorstander van ben. In de New World Order is privé bezit verboden. Grond stop je niet zo gemakkelijk onder je matras.

Mocht je nog twijfelen, dan wil ik u nog graag wijzen op de “Georgia Guidestones”. Hier heb ik In mijn vorige blogs niet veel over gesproken om het niet teveel te laten worden. Het is een monument in de staat Georgia voor de elite. Het is ook betaald door de elite, voornamelijk de bekende grote bankiersfamilie. Het bestaat echt, je kunt er gewoon naar toe reizen en bezichtigen. Op die marmeren stenen staan geschriften gegraveerd. Enkele in het Hebreeuws. Wat daar op staat geloof je gewoon niet. De vertalingen zijn op internet goed te vinden. Google Georgia Guidestones eens op.

Hoe dan ook, er komt een andere wereld. Maar wij moeten dat als burgers wel zelf kunnen inrichten middels democratie en vrije pers. Net zoals we dat succesvol deden in de 3e revolutie. Hier mogen nooit en te nimmer een paar miljardairs over beslissen. Hun bedoelingen zijn zoals omschreven op de Guidestones. Wij burgers moeten dit tactisch aanpakken, anders loopt het fout af. Helaas, de meerderheid van de bevolking houdt men nog in “massapsychose ”, een soort van hypnose. Ze kunnen niet meer denken. Dit bereikt men door middel van “angst” en “onzekerheid”. Dit moet doorbroken worden voordat het te laat is. Gek genoeg gebeurt die hypnose net zo vaak bij domme mensen als bij slimme of hoog geleerde mensen. Dat was voor mij ook even nieuw, maar het klopt wel degelijk. Het uitschakelen van het denkvermogen schijnt gewoon in een ander deel van de hersens te zitten. Dit gebeurde vooral bij mensen die gewend waren alles in de media te volgen. Oké, daar had ik nog niet voor gewaarschuwd! Bij deze dan!

Dit bovenstaande plaatje laat schematisch de nieuwe wereld zien. Het idee is afkomstig van Catherine Austin Fitts. Een heel interessante slimme dame en zeker de moeite waard om op te zoeken op internet. Dit schema laat zien hoe de 4e revolutie gebruikt wordt om de onderlaag te beheren. AI-computers sturen robots aan voor het werk wat vroeger door mensen gedaan werd. Het is alleen niet duidelijk welke rol de mens dan nog heeft. Met dit soort dingen zijn miljardairs bezig op dat WEF. Dezelfde miljardairs die zulke teksten op die guidestones laten graveren. Als afsluiter is dit iets om over na te denken.

Gerard

Disclaimer: Beweringen en meningen, geuit in deze blog/column, zijn de persoonlijke mening van de auteur e/o gastbloggers. Deze staan los van eventuele officiële standpunten van personen, bedrijven of organisaties, dan wel bedrijven en organisaties die expliciet vermeld staan in de gepubliceerde blogs & teksten.

Bekijk ook