Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Goud en de recente daling in de goudprijs

14-10-2016 Rolf van Zanten

Ditmaal geen “Slotfase” column maar een tussentijdse  ‘overview’ naar aanleiding van de jongste prijsval op de edelmetaalmarkt die nauwelijks meer dan een rimpeling teweeg bracht maar toch opnieuw zorgde voor enige “röhring”. Laten we de zaak even in retroperspectief  zetten.

10jaargoudprijs

Een beweging van $50 of meer is altijd voer voor commentatoren die lang niet altijd in de gaten hebben dat een dergelijke beweging markttechnisch niets te maken heeft met de factoren als vraag en aanbod en/of ‘fear and greed’. Als binnen een half uur een dergelijke prijsval plaatsvindt dan is doorgaans sprake is van de hand van “hogerhand” en dat bleek inderdaad wederom het geval te zijn. Op een moment dat de Chinese financiële markten gesloten waren werd vanuit de Bank of International Settlements in Basel (BIS) “pardoes” verordonneerd  een slordige 40% van de jaarlijkse goudproductie in de vorm van ‘paper shorts’ op de COMEX (futures beurs) in New York te dumpen. Redenen?  Het gaat primair  altijd om het voortbestaan van het vertrouwen in het intussen ruimschoots geschonden monetaire fiatsysteem. Verontrustend? Ja, wanneer deze monetaire “veenbrand” zich aan de oppervlakte dreigt te openbaren. Nee, zolang deze brand vooralsnog ‘sub rosa’ blijft.

Dat eerste leek het geval in het Verenigd Koninkrijk waar de werkelijke koopkrachtfunctie van goud zich nadrukkelijk manifesteerde na de aankondiging van het Brexit referendum begin dit jaar, resulterend in een stijging van de goudprijs met ruim 40% of beter een waardedaling van het Britse pond met ruim 40% (in goud). Opvallend daarbij is de beweging na de uitslag in juni die in z’n geheel niet te “corrigeren” viel.

goudprijs-in-engelse-ponden

Dat er al enige tijd sprake was van nervositeit kon worden opgetekend uit de mond van UBS chairman Axel Weber (oud-president van de Duitse Bundesbank en oud-beleidsman bij de ECB) die deze week waarschuwde voor de ‘massive interventions’ van de centrale banken (monetair stimuleren) die tot verstoringen op de internationale financiële markten (kunnen)  leiden. Deze interventies omvatten de massale opkoop van staatspapier, bedrijfsobligaties en zelfs aandelen  (o.a. “warm aanbevolen” door Larry Summers, gedoodverfd opvolger van Ben Bernanke). Riekt dat niet naar het zo verfoeide staatskapitalisme? Waar hadden we dat ook al weer eerder gezien? Juist ja en die periode ligt nog maar “koud” 25 jaar achter ons.

 

Verder is het IMF bezorgd over de keiharde $152 biljoen (12 nullen) schuld die wereldwijd uitstaat. Het gaat hier om de optelsom van staatsschulden, bankschulden, bedrijfsschulden en privéschulden. In totaal komt dat neer op ca. 225% van het bruto mondiale product. Niemand zal ontkennen dat een en ander niet alleen totaal uit de kluif is geschoten maar ook niet meer valt af te lossen, zeker in een economie die nog maar nauwelijks groeit. Het IMF wees in het bijzonder op China en Europa. Met domicilie in Washington wilde men kennelijk in dit opzicht niet te veel nadruk leggen op de V.S. die intussen ook dik de 100% lijn is gepasseerd noch Japan dat zelfs boven de 250% vigeert. Kortom, er is sprake van een nooit eerder vertoond  monetair systeemfalen dat met en na de Lehman crisis “vrolijk” werd voortgezet.

Dan is er voorts Deutsche Bank die met de Amerikaanse claim “in het voorportaal” bovenop het balanstotaal zich in een weinig benijdenswaardige positie verkeert maar volhoudt dat ‘investors should’t worry about its $46 trillion derivatives’. Allicht niet! Deutsche Bank verkeert daarmee intussen op de rand van een vertrouwenscrisis. Weliswaar is de hoogte van het derivatentotaal teruggebracht van ruim $75 biljoen naar $46 biljoen maar dat is nog altijd ca. 12 maal het Duitse BNP en 12% van de “hypothetische” waarde van het mondiale totaal aan uitstaande derivaten ($384 biljoen volgens de BIS). Ook al kun je als Chief Risk Officer (Stuart Lewis) van Deutsche Bank roepen dat ‘the derivatives book is not as risky as investors may believe’, kun je niet wegpoetsen dat als het ‘counterparty risk’ ergens in opspraak komt, het hek van de dam is. Dit is precies waarvoor de BIS recent waarschuwde!

 

Is het dan toeval dat juist Deutsche Bank riep dat ‘the gold crash is just getting started’ door er aan toe voegen dat het edelmetaal met ca. 20% – 25% is overgewaardeerd gerelateerd aan het olie en commodity ‘complex’ (een eersteklas drogreden!). Deze mening stoelde mede op een verwachte renteverhoging in december a.s.. Echter, elke verhoging van een kwart procent leidt al tot een autonome verhoging van de mondiale schuld met ruim een half procent. Dat gaat ‘em dus niet worden, tenzij de Fed  helemaal van de pot gerukt raakt!

 

Volgens een schatting van Egon von Greyerz van Matterhorn Asset Management in Zürich bezit China intussen 8.000 – 12.000 ton goud, zonder hiervan overigens te reppen. China en Rusland (met bijna 1.600 ton) zijn sinds 2011 de grootste ‘physical gold hoarders’ ter wereld en blijven hiermee onverkort doorgaan, juist waar de Westerse wereld domweg ‘papier’ goud dumpt en daarmee haar eigen goudvoorraad verhypothekeert.

 

Centrale banken kunnen tot dusver ongestoord en ongelimiteerd doorgaan met het dumpen van nagenoeg ongedekt en dus waardeloos goudpapier (permanent backwardation) totdat deze markt implodeert en het fysieke goud de pan uit rijst, in de wetenschap dat dit niet kan worden bijgedrukt! Herinnerend aan een uitspraak van Aristoteles (“even geleden”) – “degene die over goud beschikt, beschikt over de wereld” – hoeven we ons geen illusies te maken waar straks het machtsepicentrum komt te liggen wanneer de rol van de dollar als de ongenaakbare  wereldreservevaluta definitief is uitgespeeld.

 

Voltaire (1694 – 1778) kan eveneens “tevreden” terugzien op zijn uitspraak: “papiergeld keert uiteindelijk altijd terug tot haar intrinsieke waarde = zero”. Jammer dat generaties monetaire economen alleen al aan deze uitspraken voorbij zijn gegaan, heilig gelovend in hun eigen ‘fancy paper world’ terwijl de rest van de wereld nauwelijks of geen idee had/heeft van de repercussies van wat er zich sinds de loskoppeling op 15 augustus 1971 achter de monetaire coulissen heeft afgespeeld in de vorm van koopkrachtverkrachting.

 

Robert Broncel                                                                                                  Copyright, 13 oktober 2016

www.robertbroncel.com

 

 

PS. deze column wordt ook verzonden aan de president van DNB

 

Disclaimer: Dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • Arjan

  Dat is zo…….maar digitaal dokken is wel verrekte makkelijk en gaat het uiteindelijk winnen van cash.
  Jeugd is al cashloos en kent geen enkele waarde toe aan auto’s/huis/metalen…sparen ook niet, hahaha

 • Arjan

  Nou nou…dan wil ik wel eens zien hoe weduwen van 70+ die 1,2% (ga ik even vanuit) op die keet van 350.000 euro per jaar moeten ophoesten van hun AOW.

  Ik zie het niet gebeuren!

 • Walter vom Schalter

  De schulden zijn zo hoog dat deze wel weer moeten verdubbelen in korte tijd wil men het niveau van welvaart behouden. Dus…we leven nu alweer heel lang boven onze stand dus binnenkort poef! Global warming is a joke, better fear nuclear winter.

 • marcel

  Ok Walter ;-] verkeerd begrepen .mvg

 • Walter vom Schalter

  Het is net als met alle bedrijven, doorlichten de boel en dus bij de mijn gaan kijken…of…ja juist die vinden die geaudit worden door personen die verstand hebben van mijnbouw.

 • Walter vom Schalter

  Mijn opmerking was cynisch bedoeld.

 • Walter vom Schalter

  Wie gelooft wordt zalig jongen! “je eerste huis blijven ze vanaf” Het maakt geen verschil, belasting heffen wordt sowieso gedaan. Maar goed, ik zou iedereen bij ontkenning eens aanraden het totaal van reeds betaalde hypotheek rente op te tellen. Tel uit je winst. Het probleem is dat de massa niet kan rekenen.

 • marcel

  @disqus_8ZlDyPtsaA:disqus, Is het juist niet goed om alleen maar contant te betalen om geen cash loze wereld te krijgen ?

 • marcel

  @disqus_8ZlDyPtsaA:disqus Zie weer een dag plus [cyclus] volg het patroon wat ik al eens schetste en je zult zien dat deze jojo vaak dit patroon volgt mvg.
  Laten we pas weer juichen met een paar procenten erbij ;-]

 • marcel

  En vermogen als je dat hebt in je woning steken is belasting technisch volgens mij ook nog beter mbt vermogen belasting .

 • marcel

  Huis aflossen is juist goed .Geen bank control meer en geen huur forfait meer dus met deze zit je niet goed !

 • marcel

  @Arthur We hebben wel eens verschillen gehad maar van mijn kant = strijdbijl begraven .
  mvg Marcel

 • Arthur
 • Arjan

  Ik gebruik cash ook alleen maar tijdens het stappen, de rest gaat allemaal digitaal.
  Hoor daarentegen wel steeds meer geluiden dat mensen hun digitale spaargeld dat boven de belastingvrije voet zit willen wegtrekken om de boete van de belastingdienst te ontlopen en minder last te hebben van de toekomstige negatieve spaarrentes wat dat betreft….ik verwacht 0% rente bij de ABN AMRO ergens in december.

 • Arjan

  Je TWEEDE huis gaat de belastingdienst geld voor vragen, je eerste huis blijven ze vanaf

 • Arjan

  Zie wat Seppel zegt….Als je bereid bent tegen verliezen van 50% of meer aan te kijken, 100% verlies kunt lijden (geen typo) bij faillissementen die ook regelmatig nog voor komen.

  Als je echt wil dan moet je alleen de HELE grote mijnbouwers kopen, de kleintjes zijn voor casino liefhebbers (Ik hou ook wel van een gokje maar kan inmiddels tegen de pijn)

 • Arjan

  Ik kijk op week basis naar de “trend”…als er echt inflatie komt (en dan in de vorm die Gerard en Huub noemen gaat leiden tot negative real interest rates) dan is er weinig anders meer om je koopkracht mee te beschermen voor de lange termijn

 • Walter vom Schalter

  Die paar pensionado’s met riante pensioenen, hypotheekvrij en kinderen het huis. Klagen dat ze doen…..

 • Aap Nootmies

  Tja, de mensen hebben geen vertrouwen meer in private banken en hun piramidespelletjes dus halen ze hun geld van de bank.

  We zien de piramide van John Exter voor onze ogen voltrekken.

 • Walter vom Schalter
 • Walter vom Schalter

  “Zelfs een huis is geen bezit omdat je er belasting over betaald. Het
  domste wat je kunt doen is een huis aflossen om daarna belasting te
  betalen over je bezit.” die belasting betaal je sowieso wel maar de bank spekken is natuurlijk goedkoper. Menig auto zou cash betaald kunnen worden alleen al van de jaarlijkse afschrijvingen die niemand meer in zijn zak heeft tegenwoordig dan private leasen we toch gewoon….o ja dat doen we al massaal. Ik was een leuke BMW kwijt aan de bank maar die rijd ik nu zelf.

 • Walter vom Schalter

  Kijk we weten toch dat aandelen niks waard zijn: als er ergens iets ploft dan weet je pas wat je hebt en wat er gaat gebeuren namelijk iedereen rent naar de uitgang en wil zijn geld terug…..krijgt ie niet dus dan weet je wat je hebt: niks, nada, niente…
  Dan ren je even naar de bank maar dat is net zo’n schuldenaar en die heb je je cash gegeven en die zegt dan doodleuk tegen je dat ie daarmee andere gaten heeft gedicht zeg maar een bail in. En dat is NU al zo als je cash naar de bank hebt gebracht. Ik zeg altijd maar als je weet dat iemand een maand achterloopt op betaling van zijn huur, leen je hem dan een maand aan huur? Zonder garantie? Wellicht niet. Goed je kunt proberen op het bankgarantie depositostelsel van 100.000 Euro in Nederland te vertrouwen maar wat als dat niet meer werkt? Ik krijg al de kriebels als ik op de website van de bank lees dat ze onbereikbaar zijn wegens groot onderhoud…aha…..zou het?

 • Aap Nootmies

  Nee hoor, een aandeel is een schuldverklaring en een schuldverklaring is geen bezit. De productie van bedrijven daalt en de kwaliteit van de producten gaat achteruit.

  Zelfs een huis is geen bezit omdat je er belasting over betaald. Het domste wat je kunt doen is een huis aflossen om daarna belasting te betalen over je bezit.

  Ik begrijp dat 100 jaar liberale hersenspoeling z’n sporen achterlaat, maar u zult er echt doorheen moeten.

  Er is werkelijk maar 1 ding op deze aardbol wat door kan gaan voor bezit.

 • Huub

  @Aap Nootmies, goud deint net zoals alle andere assets mee op de golven van het leven. Niets is alleenzaligmakend in dat leven. Mijn advies zou daarom zijn er voor te zorgen dat je van alles wat hebt. Ook een aandeel is een bezit, net als goud, net als obligaties, net als een huis, net als een obligatie. Ja, vele zaken zijn uitgedrukt in geld overgewaardeerd, maar ik zou toch als strategie een verstandige verdeling voorstellen.

 • Aap Nootmies

  Er bestaat niet zoiets als overweight in goud. Goud is het enige product met onbeperkt marginaal nut, weet u nog?

  Aandelen zijn net zoals andere financiële beloftes zwaar overgewaardeerd en de waarde zal verdampen.

  Als u spreiding beoogt dan biedt goud mogelijkheden genoeg. Van grammen tot kilo’s en diverse munten uit vele landen.

 • Huub

  @Aap Nootmies,
  Ik probeer een spreiding aan te houden voor wat betreft spaargeld, goud en aandelen. En omdat ik wat overweighted ben in spaargeld en goud, wil ik graag toeslaan in aandelen als het laag staat.

 • Huub

  In dit verhaal tref ik een interessante grafiek aan (aan einde van het verhaal) met yield ontwikkeling vanaf 2009 die laat zien dat de 10YR Treasury yield in juni (Brexit-tijd) in een “overbought” situatie terechtgekomen is, en dus nu weer in een herstel situatie zit. De yield is nu op de rode trendlijn terechtgekomen.

  En deze tekst kan ik citeren:
  “For investors, the rise in rates has suppressed bond prices now providing an opportunity increase bond holdings in portfolios. While rates could rise as high as 2%, the reward in bonds now heavily outweighs the risk. There is much angst over the potential rise in interest rates, however, outside of an oversold bounce due to the volatility of the markets, the long-term trend in rates REMAINS LOWER due to economic growth. There is absolutely NO evidence of economic strength that would suggest a level of sustained higher borrowing costs.
  Interest rates are a function of acceptable borrowing costs in the economy. As economic growth rises, business and individuals can sustain higher borrowing costs as long as revenue and wages are on the rise. However, when rates rise without the ability to absorb higher costs, the negative impact to economic growth comes much quicker.
  For the Fed, the biggest problem is the recent rise in interest rates is front running their efforts to lift overnight lending rates. With economic data already weak, the dollar stronger and default risk on the rise, higher rates will slow further economic growth. The Fed may well find itself once again stuck on the sidelines in December unable to raise rates once again due to “economic uncertainty.”
  @Gerard, is bovenstaande ook in lijn met jouw verwachtingen?

 • Aap Nootmies

  Wat wil je doen met die aandelen?

 • Huub

  Nu we het hier over aandelen hebben, welke specifieke of type aandelen zouden in de gaten gehouden moeten worden om eventueel aan te kopen, mochen de beurzen binnenkort een smak(je) gaan maken?
  @Gerard, heb jij adviezen op dit moment?

 • seppel

  Als je geen sterk hart en diepe geldbeugel hebt : geen één.

 • Aap Nootmies

  Mijn aandelen natuurlijk, ik maak een speciale prijs voor je..

 • dolby trio

  welke mijn aandelen zijn aan te raden ?

 • G.

  vanaf 99 bezig..

  38 /16 jaren maakt 2,3 miljoen per jaar & dus vanuit een financieel oogput ongestraft kunnen manipuleren..

  JP Morgan hangt van schandalen aan elkaar en ga zo maar door..

 • marcel

  Peulenschil bij wat ze eraan verdiend hebben en wat krijgen wij ervan ! de verliezers ?
  Helemaal niks ;-[