Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Goud en de recente daling in de goudprijs

14-10-2016 Rolf van Zanten

Ditmaal geen “Slotfase” column maar een tussentijdse  ‘overview’ naar aanleiding van de jongste prijsval op de edelmetaalmarkt die nauwelijks meer dan een rimpeling teweeg bracht maar toch opnieuw zorgde voor enige “röhring”. Laten we de zaak even in retroperspectief  zetten.

10jaargoudprijs

Een beweging van $50 of meer is altijd voer voor commentatoren die lang niet altijd in de gaten hebben dat een dergelijke beweging markttechnisch niets te maken heeft met de factoren als vraag en aanbod en/of ‘fear and greed’. Als binnen een half uur een dergelijke prijsval plaatsvindt dan is doorgaans sprake is van de hand van “hogerhand” en dat bleek inderdaad wederom het geval te zijn. Op een moment dat de Chinese financiële markten gesloten waren werd vanuit de Bank of International Settlements in Basel (BIS) “pardoes” verordonneerd  een slordige 40% van de jaarlijkse goudproductie in de vorm van ‘paper shorts’ op de COMEX (futures beurs) in New York te dumpen. Redenen?  Het gaat primair  altijd om het voortbestaan van het vertrouwen in het intussen ruimschoots geschonden monetaire fiatsysteem. Verontrustend? Ja, wanneer deze monetaire “veenbrand” zich aan de oppervlakte dreigt te openbaren. Nee, zolang deze brand vooralsnog ‘sub rosa’ blijft.

Dat eerste leek het geval in het Verenigd Koninkrijk waar de werkelijke koopkrachtfunctie van goud zich nadrukkelijk manifesteerde na de aankondiging van het Brexit referendum begin dit jaar, resulterend in een stijging van de goudprijs met ruim 40% of beter een waardedaling van het Britse pond met ruim 40% (in goud). Opvallend daarbij is de beweging na de uitslag in juni die in z’n geheel niet te “corrigeren” viel.

goudprijs-in-engelse-ponden

Dat er al enige tijd sprake was van nervositeit kon worden opgetekend uit de mond van UBS chairman Axel Weber (oud-president van de Duitse Bundesbank en oud-beleidsman bij de ECB) die deze week waarschuwde voor de ‘massive interventions’ van de centrale banken (monetair stimuleren) die tot verstoringen op de internationale financiële markten (kunnen)  leiden. Deze interventies omvatten de massale opkoop van staatspapier, bedrijfsobligaties en zelfs aandelen  (o.a. “warm aanbevolen” door Larry Summers, gedoodverfd opvolger van Ben Bernanke). Riekt dat niet naar het zo verfoeide staatskapitalisme? Waar hadden we dat ook al weer eerder gezien? Juist ja en die periode ligt nog maar “koud” 25 jaar achter ons.

 

Verder is het IMF bezorgd over de keiharde $152 biljoen (12 nullen) schuld die wereldwijd uitstaat. Het gaat hier om de optelsom van staatsschulden, bankschulden, bedrijfsschulden en privéschulden. In totaal komt dat neer op ca. 225% van het bruto mondiale product. Niemand zal ontkennen dat een en ander niet alleen totaal uit de kluif is geschoten maar ook niet meer valt af te lossen, zeker in een economie die nog maar nauwelijks groeit. Het IMF wees in het bijzonder op China en Europa. Met domicilie in Washington wilde men kennelijk in dit opzicht niet te veel nadruk leggen op de V.S. die intussen ook dik de 100% lijn is gepasseerd noch Japan dat zelfs boven de 250% vigeert. Kortom, er is sprake van een nooit eerder vertoond  monetair systeemfalen dat met en na de Lehman crisis “vrolijk” werd voortgezet.

Dan is er voorts Deutsche Bank die met de Amerikaanse claim “in het voorportaal” bovenop het balanstotaal zich in een weinig benijdenswaardige positie verkeert maar volhoudt dat ‘investors should’t worry about its $46 trillion derivatives’. Allicht niet! Deutsche Bank verkeert daarmee intussen op de rand van een vertrouwenscrisis. Weliswaar is de hoogte van het derivatentotaal teruggebracht van ruim $75 biljoen naar $46 biljoen maar dat is nog altijd ca. 12 maal het Duitse BNP en 12% van de “hypothetische” waarde van het mondiale totaal aan uitstaande derivaten ($384 biljoen volgens de BIS). Ook al kun je als Chief Risk Officer (Stuart Lewis) van Deutsche Bank roepen dat ‘the derivatives book is not as risky as investors may believe’, kun je niet wegpoetsen dat als het ‘counterparty risk’ ergens in opspraak komt, het hek van de dam is. Dit is precies waarvoor de BIS recent waarschuwde!

 

Is het dan toeval dat juist Deutsche Bank riep dat ‘the gold crash is just getting started’ door er aan toe voegen dat het edelmetaal met ca. 20% – 25% is overgewaardeerd gerelateerd aan het olie en commodity ‘complex’ (een eersteklas drogreden!). Deze mening stoelde mede op een verwachte renteverhoging in december a.s.. Echter, elke verhoging van een kwart procent leidt al tot een autonome verhoging van de mondiale schuld met ruim een half procent. Dat gaat ‘em dus niet worden, tenzij de Fed  helemaal van de pot gerukt raakt!

 

Volgens een schatting van Egon von Greyerz van Matterhorn Asset Management in Zürich bezit China intussen 8.000 – 12.000 ton goud, zonder hiervan overigens te reppen. China en Rusland (met bijna 1.600 ton) zijn sinds 2011 de grootste ‘physical gold hoarders’ ter wereld en blijven hiermee onverkort doorgaan, juist waar de Westerse wereld domweg ‘papier’ goud dumpt en daarmee haar eigen goudvoorraad verhypothekeert.

 

Centrale banken kunnen tot dusver ongestoord en ongelimiteerd doorgaan met het dumpen van nagenoeg ongedekt en dus waardeloos goudpapier (permanent backwardation) totdat deze markt implodeert en het fysieke goud de pan uit rijst, in de wetenschap dat dit niet kan worden bijgedrukt! Herinnerend aan een uitspraak van Aristoteles (“even geleden”) – “degene die over goud beschikt, beschikt over de wereld” – hoeven we ons geen illusies te maken waar straks het machtsepicentrum komt te liggen wanneer de rol van de dollar als de ongenaakbare  wereldreservevaluta definitief is uitgespeeld.

 

Voltaire (1694 – 1778) kan eveneens “tevreden” terugzien op zijn uitspraak: “papiergeld keert uiteindelijk altijd terug tot haar intrinsieke waarde = zero”. Jammer dat generaties monetaire economen alleen al aan deze uitspraken voorbij zijn gegaan, heilig gelovend in hun eigen ‘fancy paper world’ terwijl de rest van de wereld nauwelijks of geen idee had/heeft van de repercussies van wat er zich sinds de loskoppeling op 15 augustus 1971 achter de monetaire coulissen heeft afgespeeld in de vorm van koopkrachtverkrachting.

 

Robert Broncel                                                                                                  Copyright, 13 oktober 2016

www.robertbroncel.com

 

 

PS. deze column wordt ook verzonden aan de president van DNB

 

Disclaimer: Dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • Arjan

  Dat is zo…….maar digitaal dokken is wel verrekte makkelijk en gaat het uiteindelijk winnen van cash.
  Jeugd is al cashloos en kent geen enkele waarde toe aan auto’s/huis/metalen…sparen ook niet, hahaha

 • Arjan

  Nou nou…dan wil ik wel eens zien hoe weduwen van 70+ die 1,2% (ga ik even vanuit) op die keet van 350.000 euro per jaar moeten ophoesten van hun AOW.

  Ik zie het niet gebeuren!

 • Walter vom Schalter

  De schulden zijn zo hoog dat deze wel weer moeten verdubbelen in korte tijd wil men het niveau van welvaart behouden. Dus…we leven nu alweer heel lang boven onze stand dus binnenkort poef! Global warming is a joke, better fear nuclear winter.

 • marcel

  Ok Walter ;-] verkeerd begrepen .mvg

 • Walter vom Schalter

  Het is net als met alle bedrijven, doorlichten de boel en dus bij de mijn gaan kijken…of…ja juist die vinden die geaudit worden door personen die verstand hebben van mijnbouw.

 • Walter vom Schalter

  Mijn opmerking was cynisch bedoeld.

 • Walter vom Schalter

  Wie gelooft wordt zalig jongen! “je eerste huis blijven ze vanaf” Het maakt geen verschil, belasting heffen wordt sowieso gedaan. Maar goed, ik zou iedereen bij ontkenning eens aanraden het totaal van reeds betaalde hypotheek rente op te tellen. Tel uit je winst. Het probleem is dat de massa niet kan rekenen.

 • marcel

  @disqus_8ZlDyPtsaA:disqus, Is het juist niet goed om alleen maar contant te betalen om geen cash loze wereld te krijgen ?

 • marcel

  @disqus_8ZlDyPtsaA:disqus Zie weer een dag plus [cyclus] volg het patroon wat ik al eens schetste en je zult zien dat deze jojo vaak dit patroon volgt mvg.
  Laten we pas weer juichen met een paar procenten erbij ;-]

 • marcel

  En vermogen als je dat hebt in je woning steken is belasting technisch volgens mij ook nog beter mbt vermogen belasting .

 • marcel

  Huis aflossen is juist goed .Geen bank control meer en geen huur forfait meer dus met deze zit je niet goed !

 • marcel

  @Arthur We hebben wel eens verschillen gehad maar van mijn kant = strijdbijl begraven .
  mvg Marcel

 • Arthur
 • Arjan

  Ik gebruik cash ook alleen maar tijdens het stappen, de rest gaat allemaal digitaal.
  Hoor daarentegen wel steeds meer geluiden dat mensen hun digitale spaargeld dat boven de belastingvrije voet zit willen wegtrekken om de boete van de belastingdienst te ontlopen en minder last te hebben van de toekomstige negatieve spaarrentes wat dat betreft….ik verwacht 0% rente bij de ABN AMRO ergens in december.

 • Arjan

  Je TWEEDE huis gaat de belastingdienst geld voor vragen, je eerste huis blijven ze vanaf

 • Arjan

  Zie wat Seppel zegt….Als je bereid bent tegen verliezen van 50% of meer aan te kijken, 100% verlies kunt lijden (geen typo) bij faillissementen die ook regelmatig nog voor komen.

  Als je echt wil dan moet je alleen de HELE grote mijnbouwers kopen, de kleintjes zijn voor casino liefhebbers (Ik hou ook wel van een gokje maar kan inmiddels tegen de pijn)

 • Arjan

  Ik kijk op week basis naar de “trend”…als er echt inflatie komt (en dan in de vorm die Gerard en Huub noemen gaat leiden tot negative real interest rates) dan is er weinig anders meer om je koopkracht mee te beschermen voor de lange termijn

 • Walter vom Schalter

  Die paar pensionado’s met riante pensioenen, hypotheekvrij en kinderen het huis. Klagen dat ze doen…..

 • Aap Nootmies

  Tja, de mensen hebben geen vertrouwen meer in private banken en hun piramidespelletjes dus halen ze hun geld van de bank.

  We zien de piramide van John Exter voor onze ogen voltrekken.

 • Walter vom Schalter
 • Walter vom Schalter

  “Zelfs een huis is geen bezit omdat je er belasting over betaald. Het
  domste wat je kunt doen is een huis aflossen om daarna belasting te
  betalen over je bezit.” die belasting betaal je sowieso wel maar de bank spekken is natuurlijk goedkoper. Menig auto zou cash betaald kunnen worden alleen al van de jaarlijkse afschrijvingen die niemand meer in zijn zak heeft tegenwoordig dan private leasen we toch gewoon….o ja dat doen we al massaal. Ik was een leuke BMW kwijt aan de bank maar die rijd ik nu zelf.

 • Walter vom Schalter

  Kijk we weten toch dat aandelen niks waard zijn: als er ergens iets ploft dan weet je pas wat je hebt en wat er gaat gebeuren namelijk iedereen rent naar de uitgang en wil zijn geld terug…..krijgt ie niet dus dan weet je wat je hebt: niks, nada, niente…
  Dan ren je even naar de bank maar dat is net zo’n schuldenaar en die heb je je cash gegeven en die zegt dan doodleuk tegen je dat ie daarmee andere gaten heeft gedicht zeg maar een bail in. En dat is NU al zo als je cash naar de bank hebt gebracht. Ik zeg altijd maar als je weet dat iemand een maand achterloopt op betaling van zijn huur, leen je hem dan een maand aan huur? Zonder garantie? Wellicht niet. Goed je kunt proberen op het bankgarantie depositostelsel van 100.000 Euro in Nederland te vertrouwen maar wat als dat niet meer werkt? Ik krijg al de kriebels als ik op de website van de bank lees dat ze onbereikbaar zijn wegens groot onderhoud…aha…..zou het?

 • Aap Nootmies

  Nee hoor, een aandeel is een schuldverklaring en een schuldverklaring is geen bezit. De productie van bedrijven daalt en de kwaliteit van de producten gaat achteruit.

  Zelfs een huis is geen bezit omdat je er belasting over betaald. Het domste wat je kunt doen is een huis aflossen om daarna belasting te betalen over je bezit.

  Ik begrijp dat 100 jaar liberale hersenspoeling z’n sporen achterlaat, maar u zult er echt doorheen moeten.

  Er is werkelijk maar 1 ding op deze aardbol wat door kan gaan voor bezit.

 • Huub

  @Aap Nootmies, goud deint net zoals alle andere assets mee op de golven van het leven. Niets is alleenzaligmakend in dat leven. Mijn advies zou daarom zijn er voor te zorgen dat je van alles wat hebt. Ook een aandeel is een bezit, net als goud, net als obligaties, net als een huis, net als een obligatie. Ja, vele zaken zijn uitgedrukt in geld overgewaardeerd, maar ik zou toch als strategie een verstandige verdeling voorstellen.

 • Aap Nootmies

  Er bestaat niet zoiets als overweight in goud. Goud is het enige product met onbeperkt marginaal nut, weet u nog?

  Aandelen zijn net zoals andere financiële beloftes zwaar overgewaardeerd en de waarde zal verdampen.

  Als u spreiding beoogt dan biedt goud mogelijkheden genoeg. Van grammen tot kilo’s en diverse munten uit vele landen.

 • Huub

  @Aap Nootmies,
  Ik probeer een spreiding aan te houden voor wat betreft spaargeld, goud en aandelen. En omdat ik wat overweighted ben in spaargeld en goud, wil ik graag toeslaan in aandelen als het laag staat.

 • Huub

  In dit verhaal tref ik een interessante grafiek aan (aan einde van het verhaal) met yield ontwikkeling vanaf 2009 die laat zien dat de 10YR Treasury yield in juni (Brexit-tijd) in een “overbought” situatie terechtgekomen is, en dus nu weer in een herstel situatie zit. De yield is nu op de rode trendlijn terechtgekomen.

  En deze tekst kan ik citeren:
  “For investors, the rise in rates has suppressed bond prices now providing an opportunity increase bond holdings in portfolios. While rates could rise as high as 2%, the reward in bonds now heavily outweighs the risk. There is much angst over the potential rise in interest rates, however, outside of an oversold bounce due to the volatility of the markets, the long-term trend in rates REMAINS LOWER due to economic growth. There is absolutely NO evidence of economic strength that would suggest a level of sustained higher borrowing costs.
  Interest rates are a function of acceptable borrowing costs in the economy. As economic growth rises, business and individuals can sustain higher borrowing costs as long as revenue and wages are on the rise. However, when rates rise without the ability to absorb higher costs, the negative impact to economic growth comes much quicker.
  For the Fed, the biggest problem is the recent rise in interest rates is front running their efforts to lift overnight lending rates. With economic data already weak, the dollar stronger and default risk on the rise, higher rates will slow further economic growth. The Fed may well find itself once again stuck on the sidelines in December unable to raise rates once again due to “economic uncertainty.”
  @Gerard, is bovenstaande ook in lijn met jouw verwachtingen?

 • Aap Nootmies

  Wat wil je doen met die aandelen?

 • Huub

  Nu we het hier over aandelen hebben, welke specifieke of type aandelen zouden in de gaten gehouden moeten worden om eventueel aan te kopen, mochen de beurzen binnenkort een smak(je) gaan maken?
  @Gerard, heb jij adviezen op dit moment?

 • seppel

  Als je geen sterk hart en diepe geldbeugel hebt : geen één.

 • Aap Nootmies

  Mijn aandelen natuurlijk, ik maak een speciale prijs voor je..

 • dolby trio

  welke mijn aandelen zijn aan te raden ?

 • G.

  vanaf 99 bezig..

  38 /16 jaren maakt 2,3 miljoen per jaar & dus vanuit een financieel oogput ongestraft kunnen manipuleren..

  JP Morgan hangt van schandalen aan elkaar en ga zo maar door..

 • marcel

  Peulenschil bij wat ze eraan verdiend hebben en wat krijgen wij ervan ! de verliezers ?
  Helemaal niks ;-[

 • G.
 • marcel

  Zou de koers bij een stijgende Dow omhoog gaan door de inflatie usa waar Huub het over heeft ?
  Of gewoon weer 8 dagen zin in uptrend ?

 • marcel

  Past ja dan verkoop [een deel] ik en doe mijzelf een mooi cadeau

 • Arjan

  December $1400 met de kerst…mooi kado en past in de grote “trend” ;-)

 • Huub

  Ik ben niet zo koningsgezind; spaar daarom liever wat door tot ik zo’n Canadese joekel kan bemachtigen!

 • marcel

  @Huub Nederlands laag in gram en goedkoop in aanschaf ! het gouden tientje

 • marcel

  @Arjan zie je hoe het werkt dag in dag uit ong 8 dagen min en nu al een tijdje iedere dag plus .
  Jammer dat de plusjes klein zijn . Als we nu stabiel gaan en zijwaarts krijg je weer een min periode van dagen achter elkaar komsi kom sa .
  Zo wordt het spellekke gespeeld .mvg

 • marcel

  @Gerard in tijden van een KEIHARDE recessie zijn knollen wel handel .
  Die aten ze toch in de oorlog ?
  mvg.

 • Huub

  @vrijheid, vandaar dat ik de Maple Leaf zo graag zie….en bezit :-)

 • Huub

  US headline: inflation rises to the highest level since October 2014.
  https://twitter.com/jsblokland/status/788357550605496321

 • vrijheid

  Dan is goud in geldelijke zin waardeloos want je wil er geen waardeloos geld voor zo’n waardevol product, dat word nog lastig, gelukkig is het ook nog te gebruiken als ruil middel.
  Hou dus rekening met aanschaf met de gewichten,…. niet allen kilo’s

 • Arjan

  Men lijkt het te leren hier, geen euforisch geschreeuw meer dat de metalen omhoog gaan in de ochtend! We weten allemaal dat het meestal weer helemaal verpieterd, zeker nu de beurzen weer alleen maar omhoog kunnen op mega bankiercijfers uit de USA……..daar wel ja! EU is zo goed als dood

 • Huub

  @Walter, Gerard, “Goud is de enige vorm van geld dat geen schuld van een ander is dus als het schuldsysteem klapt dan blijft goud over.”

  23,000 is ook weer wat overdreven, maar wel duidelijk om een beeld te geven over welke schuldenberg we het hebben:
  https://slimbeleggen.com/om-schulden-dekken-goud-moet-goudprijs-naar-23-000ounce/134179/?utm_medium=social&utm_campaign=postplanner&utm_source=twitter.com

 • Arjan

  Financiële instellingen maken nog steeds winst, tenminste die uit de USA….de USA staat er hele stappen beter voor dan het EU gedrocht….EU = U betaald voor de casinoschuld van uw buurman die U nooit spreekt!

 • Arjan

  Gerard je bent je standaard zin vergeten “En daarom kan de rente nooit meer tot “normale” hoogte terug keren”

 • Gerard

  Het cijferseisoen is in volle gang. Nu zal blijken of de verwachte recessie door gaat zetten of niet. Tot nu toe erg slecht economisch nieuws. Enorme overproductie wereldwijd. En niet alleen in staalproductie. Spannende tijden. Heel belangrijk bedrijfsnieuws deze week nog.
  Als er een beurscrash nog zal komen, dan komt deze volgende week.
  Het kan geen kwaad om bij voorbaad wat long puts te plaatsen of wat VXX te kopen.

 • Gerard

  Natuurlijk. De schuldencrisis was nooit opgelost. Dus komt die heviger terug. Niet of, maar wanneer. Waarschijnlijk zal die nu gaan samenvallen met de volgende recessie. Dan zijn de knollen dubbel zo gaar.

 • Gerard

  Een geweldig goede opmerking. Heel zeker waar! Dat mag ook wel eens aangehaald worden.

 • Gerard

  Absoluut! Renteverhoging is heel gevaarlijk. En dat niet alleen. Het heeft effect door de totale fin.markten heen, tot in alle uithoeken. Niemand weet hoe groot deze impact precies heeft. Dat zelfs nog buiten de rentelast van de schulden zelf. Daarom verwachten sommigen een heel zware recessie van ongekende omvang bij een renteverhoging. Daar ben ik het ook mee eens.

 • Huub
 • Nadja

  Gerard, allen, re: deflatie en ontwaarding
  Kijk hier wat er gebeurt nu de rente op obligaties stijgt. De obligaties worden dan minder waard.
  “A 100 basis point rise in US bond yields will wipe out USD 1.1 trillion in value!”
  https://twitter.com/jsblokland/status/788103481257263105
  Een dergelijke ontwaarding tast de balansen van bezitters, bv pensioenfondsen, aan.
  Dus ook dat negatieve effect mag niet vergeten worden.

 • Walter vom Schalter

  Over de stelling zijn we ook al eens. Goud is de enige vorm van geld dat geen schuld van een ander is dus als het schuldsysteem klapt dan blijft goud over. Doug Casey bijvoorbeeld mag dan ver van de gewone man afstaan maar als zoveel rijkaards komt ook hij tot de conclusie koop goud want het is momenteel de beste koop voor een relatief lage prijs.

 • Huub

  Zijn we hier de tongen kwijt geraakt? :-)
  Dan is de bodem wellicht weer gezet, want als het hier stil valt is normaliter een teken aan de wand voor een bodem.

  George Muzinich: ‘Niemand weet waar de volgende crisis vandaan komt’
  https://fd.nl/beurs/1171617/niemand-weet-waar-de-volgende-crisis-vandaan-komt

 • Huub

  Op basis van deze data zou je zeggen dat ook in VS deflatie doorzet:
  https://anthonybsanders.wordpress.com/2016/10/17/us-industrial-production-drops-1-03-yoy-for-september-capacity-utilization-continues-below-80/

  US INDUSTRIAL PRODUCTION DROPS -1.03% YOY FOR SEPTEMBER, CAPACITY UTILIZATION CONTINUES BELOW 80%

  Although Bob Dylan won a Nobel Prize (for singing off key), his song “Don’t Think Twice, It’s Alright” is appropriate for this economy.
  That is, don’t think about why the US is really slow to recover from The Great Recession (or why we suffered a massive credit bubble and home price burst that began in 1995).
  Industrial production YoY fell -1.03% in September. And has been declining since last summer. That is 13 straight months of contraction!
  And capacity utilization still remains below the 80% target and has not hit 80% since Q1 2008.
  The temptation is to say, “But we are a service economy!!!” But don’t think twice, it’s alright.

 • Huub

  “Inflation is coming! Eurozone CPI +0.4% in September but if oil prices remain at current levels, headline CPI will spike higher!
  So will this increase the chances of ECB tapering?”

  https://twitter.com/jsblokland/status/787945768187531264

 • Huub

  Bedankt voor je reactie.
  Ik ga er eens induiken en diep over nadenken.
  Je hoort weer.

 • Gerard

  Ja wacht, nu herken ik het weer. Ik heb dit al ooit eerder bekeken. Maar zag daar toen niet zoveel echte aanwijzigingen in. Wat beleggers verwachten van inflatie zegt mij niet zoveel. Ik zag er toen niks in. Maar ik kan het mis hebben. Zie jij er wel echt iets in? Dan is het misschien de moeite waard dit goed te bestuderen. In dat geval hoor ik het graag van je.
  Ik ben bang dat beleggers juist geen invloed hebben op de uitkomst van deze tabel.
  Ik ga liever voor de werkelijke opgave van inflatie tov de 10 jaars. Dat vind ik o.a. omdat er teveel factoren aan beide hangen, zoals krapte arbeidsmarkt, sterkte usd, olieprijs, etc. Aan de andere kant vraag aanbod van geld op de obligaties. Anders gezegd, hoe krijg je in godsnaam twee totaal niet rijmende factoren in een tabel in een goed overzicht?
  Maar nogmaals, ik kan het hier mis hebben. Dan hoor ik het graag.

 • Nadja

  Walter, Jim Rickards noemt goud daarom een “kameleon”. Afhankelijk van het getij, is het commodity, safe haven of currency.

 • Nadja

  http://www.telegraph.co.uk/business/2016/10/16/euro-house-of-cards-to-collapse-warns-ecb-prophet/

  Nav dit artikel zegt Lex Hoogduin”in een tweet: “niet verrassend. ECB zit op een pad dat nooit de bedoeling was.

 • frankyb
 • Huub

  Hier dezelfde grafiek via een andere site: https://ycharts.com/indicators/10_year_tipstreasury_breakeven_rate

  Komt op 13 october uit op 1,63%.
  Delta met 10 YR treasury yield is dan +0,14%.

  Hier nog wat over deze “TIPS spread” die een goede indicatie voor de TOEKOMSTIGE inflatie pretendeert te zijn. https://www.thebalance.com/10-year-treasuries-historical-chart-416897
  Lijkt daarmee goed te gebruiken voor berekening van real interest rate?

  Wat me ook opvalt is dat TIPS spread grafiek in februari net als nu opliep, maar toen ging goudprijs omhoog en nu omlaag…

 • Arjan

  Geruchten gaan ook dat zij hun USA activiteiten moeten stoppen als onderdeel van de straf….

 • Arjan

  Morgen lekker alles op de beurs in aandelen steken voor de lange termijn, hahaha

 • Gerard

  Mij even niet duidelijk welke grafiek dit precies is. Staat er ook niet bij. Maar de inflatie (laatste dag van de maand) staat nog op 1.06% per 31-8. 30-9 komt deze week uit.

 • Huub

  De inflatieverwachting neemt in ieder geval toe. Ken je de TIPS spread?
  https://fred.stlouisfed.org/series/T10YIE
  Het verschil tussen 10YR Teasury yield en de Treasury Inflation Protected Securities geeft een stijgende lijn en die nu staat op 1,63%. Dus 1,77 – 1,63 = 0,14 % is je netto opbrengst op de 10YR Treasury. Geeft dat getal niet de real interest rate weer? Zo ja, dan is die in positief gebied gekomen, is de richting omhoog en dus minder gunstig voor goud.

 • Walter vom Schalter

  Een goudstandaard is een manier om de inflatie aan te wakkeren zelfs in tijden van deflatie. https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_Reserve_Act

 • Aap Nootmies

  Currency en valuta’s zijn beloftes en worden altijd minder waard. Goud daarentegen wordt altijd meer waard. Een goudstandaard is dus bij voorbaat al kansloos.

  Iemand die door de woestijn moet reizen zal z’n goud altijd kunnen ruilen voor water en voorraden.

  Goud liegt nooit, hetgeen menselijke accountants wel doen.

 • Gerard

  Je snapt het helemaal.
  De reden dat het nog stil is hieromtrent, is omdat men afwacht of het een trend is of niet. Dagkoersen geven vaker valse bewegingen. Geduldig wachten totdat de trend echt zichtbaar wordt. Maar dat deze gekte nogmaals 8 jaar of langer aanhoudt? Dat geloof ik nooit en te nimmer.

 • Huub

  @Gerard, “Het rijmde sinds 2008 al 8 jaar, maar voor het eerst rijmt het niet meer”

  Goed statement, de schuldenbubbel was inderdaad alleen maar te dragen omdat de obligatierentes naar nooit eerder vertoonde laagtes gingen.
  En terwijl de schuldenbubbel in die 8 jaar alleen maar groter geworden is gaat de rente nu ook nog omhoog.
  Dat zou niet moeten kunnen zonder konsekwenties voor de schuldenaren. maar toch gebeurt het.
  Hoe lang kunnen de uitgevers van nieuw schuldpapier het betalen van hogere rente aan?
  Enfin, het gaat tot nu toe maar over tienden van procenten, misschien dat dat de reden is waarom het nog stil is?

 • Walter vom Schalter

  Currency of valuta legt ook geen eieren.
  Goud vergaat niet en is een metaal dat zijn geldigheid heeft bewaard waar ook ter wereld, zelfs uitgezonderd ras en geloof (Bin Laden had ook goud als hedge) en sinds eeuwen. Toegegeven schelpen en mooie kralen kunnen een perfect ruilmiddel zijn volgens afspraak zolang we daar we daarin geloven en in een woestijn zonder eten of drinken heb je als mens meer aan 1 liter water dan aan 1 kilo goud als je verder helemaal alleen bent en niks anders hebt. Accountants kunnen zoveel zeggen.

 • Aap Nootmies

  Nou nou, u hoeft niet zo kwaad te worden hoor! Bekijkt u het Sesamstraatfilmpje nogmaals en u ziet dat goud gespaard wordt en nauwelijks verbruikt zoals dat met commodity’s het geval is.

  https://www.youtube.com/watch?v=au3wfKFIXVo

  +Daarnaast is goud geen investering want goud legt geen eieren.
  +Goud is geen currency, geld of valuta. Goud is de accountant die u vertelt hoeveel uw currency, geld of valuta’s waard zijn.

  Waarom raad u mij dat boek van Jim Rickards aan?

 • Lamberto

  Evolution of Money and its implications
  http://www.slideshare.net/anandsr21/freegold

 • Walter vom Schalter

  Ja en het wisselt tussen die varianten.

 • Walter vom Schalter

  Het zijn vooral de overheden die achter goud aanrennen. En als het goed is voor de overheden, waarom dan niet goed voor ons? Het merendeel van de mens heeft geen papiertjes, kan ook niks, en goud heeft die mens in de regel ook niet.

 • Nadja

  Goud is OOK een commodity, immers er is wereldwijd vraag naar juwelen, maar heeft daarnaast ook twee andere functies:
  + goud is een save haven investering
  + goud is currency
  Ik raad u aan het boek The new case for Gold van Jim Rickards te lezen.

 • Aap Nootmies

  Het spelletje der intensieve menshouderij is eigenlijk heel eenvoudig als je de geschiedenis bekijkt.

  Eerst laat je mensen achter papiertjes aan rennen en als dat niet meer werkt dan laat je ze weer achter goud aanrennen..

 • Aap Nootmies

  Goud is geen commodity..

  https://www.youtube.com/watch?v=au3wfKFIXVo

  en nee, zo werkt het dus niet, u zit er precies 180 graden naast.

 • Walter vom Schalter

  Rickards zegt dat de dollar nog verder in een neerwaartse beweging gaat en hij onderbouwt dat met indicators die hij als ‘geek’ uit de stukken van de BIS leest want die worden wel geauditeerd, uit zijn kennissenkring van Wall Street, bij zijn vriendje van de FED, volgens mij is dat Paul Volcker en zijn relaties in de goudindustrie. Hij beschrijft voor de dollar echter de lange termijn van de komende 10 en 20 jaar maar ook de geschiedenis en de actualiteit die soms gevaarlijk dichtbij zijn voorspelling komt.

 • Nadja
 • Walter vom Schalter

  Hullie, bullie en zullie. Nee hoor niet iedereen denkt dat goud een ruilmiddel is. Ik ruil wel valuta om in goud want die valuta heb ik slechts in geringe hoeveelheden nodig en ik vrees dat de valuta zoals we die nu kennen binnen kort in het museum terug zien.

 • Nadja

  Neen helaas, Aap Nootmies, bij commodity-trading legt de fysieke markt de bodem.
  Je kunt normaliter kiezen voor geldelijke of fysieke uitbetaling, bv bij het GLD-ETF dat hier geregeld genoemd wordt. Wat denk je wat er gebeurt als de fysieke goudprijs op 1250 staat en de papieren goudprijs op 800? Iedereen zal zich door GLD laten uitbetalen in fysieke ounces a raison van 800 en dit op de fysieke markt dan verkopen a 1250, met een winst van 450.
  Sorry, maar zo werkt het nu eenmaal.

 • Aap Nootmies

  Jullie maken hier continue een denkfout en dat komt omdat jullie goud hebben gekocht als ruilmiddel en niet als spaarmiddel. Jullie zien rijkdom in euro´s, dollars, aandelen i.p.v. het fysieke goud.

  Gehersenspoelde wezens die denken dat rijkdom bestaat uit hoeveel beloftes je hebt verzameld terwijl je weet dat die beloftes nooit waargemaakt kunnen worden.

  De goudprijs staat volkomen los van de prijs van goud en er is dan ook geen bodem voor papiergoud.

  Als je wilt dat de goudprijs omhoog gaat dan moet je papiergoud kopen en dan kun je beter reacties gaan plaatsen op iex.nl

  Goud is niets voor jullie!

 • Walter vom Schalter

  Nog een keer. Het is USA waar deze personen voor gaan en wij in Europa hebben daar geen invloed op tenzij je een Amerikaans paspoort hebt. Er zijn vast wel een paar Nederlandse politici die een minder schoon verleden hebben en momenteel in het zadel zitten, zo nu en dan lees je wel eens wat in het verleden heeft plaats gehad. En als dit dan wordt opgerakeld in de media dan haalt iedereen zijn schouders op en het is business as usual.

 • Walter vom Schalter

  Laat dit achterwege a.u.b. Het draagt niets bij aan de discussie.

 • Walter vom Schalter

  Weet je, dump dit op een minder kritische blog. Zonde van mijn tijd.

 • Nadja

  Klopt Marcel, we lopen hier al wat langer rond om te weten dat de bodem gezet wordt door de fysieke vraag en aanbod markt, waarbij de productiekosten een steeds belangrijker impact hebben omdat deze kosten door steeds meer low grade-mijnen toenemen. 1100-1200 is daarmee de bodem.
  Hoe veel mensen, experts, banken, enz. hier en elders liepen er niet rond te toeteren dat goud naar onder de 1000 zou gaan, terwijl onze Gerard al tijden daar voor hier op het blog beargumenteerd had dat het niet structureel onder de productiekosten gaat. En zo wees de praktijk ook uit.

  Het lijkt me dat goi meer het type is dat zijn leven wil genieten en de confrontatie zoekt als mensen hem daarin bedreigen. Of heb ik het mis, Goi?

 • marcel

  Hier ga ik zeker geen reactie op geven want deze slaat net zo als op de goudpumpers die 5000 goud en 500 zilver aangeven de ounce

 • goi

  De korte uptrend in goud dit jaar is weer voorbij. de prijs zal doorgaan met zakken naar $800 in 2019-2021. Bij deze prijs zal het voor een periode van 5-10 jaar rondhangen. Zilver zal in deze periode de $8-$10 vasthouden.

  Hoge deflatie en inflatie zal er niet komen, de centrale banken kunnen een deflatie zeer eenvoudig bestrijden met een creëren van nieuw geld, zoals ze al jaren succesvol doen. Dat dit nu niet direct in hogere prijzen resulteert, komt omdat het nieuwe geld grotendeels wordt vastgehouden omdat mensen voorzichtig zijn in deze tijden (zoals je aan dit blog kunt kenmerken, iedereen hier is voorzichtig en voorspelt zelfs slechtere tijden, dus geen goede tijden om geld uit te geven). Dit geld komt nu langzaam los, precies zoals de centrale banken willen (misschien zelfs iets te langzaam), en dat zorgt voor een lichte inflatie. Te hoge inflatie zal echter eenvoudig worden bestreden met het verhogen van de rente.

  Het is niet zo moeilijk ;) Ik zou gewoon het geld dat je hebt lekker uitgeven en genieten van het leven want die crisis waar jullie op wachten komt er zeker niet!

 • marcel
 • marcel
 • marcel

  Ik kijk niet meer wat banken zeggen ,neem ABN Boele eerst zegt ze dat we naar 800 gaan en bij stijging zegt ze van de hak op de tak 1400 en nu hij weer wat gedaald is is haar target al weer bijgesteld naar bene ! het zijn allemaal idioten die maar met de wind mee roepen .Regent het dan wordt het nat en schijnt de zon dan blijft t droog .

 • Nadja

  Gelijk heb je, een gezond wantrouwen is trouwens altijd op zijn plaats.
  Maar je wilt toch niet zeggen dat je een bank die de argumenten voor de recente prijsdaling geeft gelijk we die hier ook gecommuniceerd hebben en die uitlegt waarom opwaarts potentieel heeft, per definitie gewantrouwd moet worden?
  Goed weekend!

 • marcel

  Goed weekend allemaal.;-]
  mvg

 • marcel

  @Nadja ,dont trusth a bank !!

 • marcel

  Voor wie hem nog niet gezien heeft deze MUST SEE van deze 2 idioten die straks het land moeten gaan draaien !!.https://youtu.be/R8Wde1fFvPg

 • Nadja
 • Nadja

  Joepdekat, de details van het waarom achter het prijsverloop zijn hier vaker aan de orde geweest en voor mij ruim voldoende als goede verklaring en dus geen reden om te vertwijfelen. En omdat het belangrijkste onderdeel van die verklaring de hoge wereldwijde schuldenberg is en die berg slechts verder toeneemt, is het voor mij zo zeker als wat dat weer een keer 1900 aangetikt wordt.
  Tip: zie goud als een verzekeringsonderdeel in je bezit. Dus als het vanwege een crisissituatie boven de 1900 gaat en de situatie in de wereld zou daarna weer stabiliseren, dan zal goud weer richting haar commodity-prijs gaan, dwz op of net boven het niveau van de productiekosten.

 • Lamberto

  Re:
  “Onze jeugd gaat op een harde manier wakker worden, dat is een zekerheid”.
  ——-

  Niet alleen de jeugd gaat op een harde manier wakker worden, ook de indoctrinerende zakkenvullertjes die in hun jonge jaren achter Jopie den Uil en zijn hosanna bende aanliepen gaan het lid nog vol op hun neus krijgen.
  Deze lieden die in hun werkzame leven bijna allemaal de hielen van hun baas liepen te likken omdat ze zelf niet de capaciteiten bezaten om als zelfstandige hun boterham te verdienen, hadden het geluk door de opgaande lijn van de economie een paar centen in hun portemonnee te krijgen.
  Velen van hen zijn door domheid en overmoed sympathisant geworden van het team; “Pikken, pikken en laat de rest maar stikken”!
  Totdat ze zelf in een uitzichtloze situatie belanden en oh zo blij zijn als ze door een gewetensvol mens die weet waar Barteld de mosterd haalt worden geholpen.
  https://www.youtube.com/watch?v=h6bjAzDqBnE

 • Huub

  @Gerard,
  waar deed Santelli die uitspraak?
  CNBC, Bloomberg, ..?

 • joepdekat

  Totdat deze markt implodeert en het fysieke goud de pan uit
  rijst dit lees ik al jaren maar naar het hoogte punt in sept. 2011 is goud
  alleen maar gezakt en zijwaarts gegaan.

  Terwijl je zou verwachten gezien de financiële situatie in
  de wereld dat goud al lang op 5000 doller per ounce zou moeten staan. Laad je
  niet gek maken dit gaat niet gebeuren de komende jaren en als het gebeurt dan
  is de kans zeer groot dat het geconverseerd door de overheid.

 • joepdekat

  Het risico van ons derivatenboek van de DB wordt gigantisch overschat. De
  totale derivatenpositie lijkt met €46 biljoen zeer groot, maar dat getal is
  compleet misleidend. De netto blootstelling voor Deutsche Bank is veel kleiner
  en vergelijkbaar met dat van andere investeringsbanken. Deutsche Bank heeft in
  de afgelopen jaren haar totale derivatenpositie geleidelijk afgebouwd naar €46
  biljoen. Maar als je de netto blootstelling van Deutsche Bank aan deze
  contracten uitrekent kom je volgens uit op een bedrag van ongeveer €41 miljard.
  Dat scheelt een paar nulletjes.

 • Aap Nootmies

  Tja, het bekende verhaal. Marxisme en Nationaal socialisme waren de boosdoeners en u kon kiezen tussen linksliberaal en rechtsliberaal.

  Kapitalisme, d.w.z. het verkrijgen van bezit is niet behandeld he… Gelukkig heb ik nog onderwijs van de jezuietjes gehad en ben nooit op dat dwaalspoor terecht gekomen.

  Onze jeugd gaat op een harde manier wakker worden, dat is een zekerheid.

 • Gerard

  Precies de reden dat het zijwaarts gaat met alle asets.

 • Gerard

  Zowel 1 als 2.

 • marcel

  @Gerard Echt zakkenvullers @Gerard .Daarom is het bij mij voorbij met het plaatsen van deze idioten .Allemaal vriendjes van elkaar die zo veel mogelijk de boel ophitsen .
  Nogmaals ONS MORAAL had het altijd wat dat betreft bij het goede eind .Ik denk dat jij idd nog het dichtste bij jezelf blijft .
  Ik weet dat bij ieder moment hetgeen weer anders kan zijn VOORAL alleen al de uitspreken van Yellen en Draghi zijn daar van invloed op. Ze hoeven alleen maar te spreken [zonder uit te voeren] om de richting te veranderen .

 • Huub

  Er komt weer zo’n event aan wat de maatschappelijke gemoederen bezighoudt en dan door de financiele markten gezamenlijk gebruikt wordt om pas op de plaats te maken cq uit assets te gaan en wat cash te innen, dat daarna weer belegd kan worden. Want ook de Amerikaanse verkiezingen, net als de Brexit, zullen uiteindelijk een non-event blijken.
  Immers de schuldenberg wordt er niet meer of minder door, en deflatie blijft gewoon de trend, met of zonder Trump of Hillary.

 • Huub

  @Aap Nootmies,
  Onderwijs in jaren 60&70&begin80 genoten, beginnend met Boom, Roos, …. :-)

  Degelijke katholieke scholen, maar met hier en daar linkse docenten die net van de universiteiten aanstormden om jeugd te indoctrineren met hun marxistische ideeen.
  Wel mooie, felle en betrokken discussies in die klassen van toen. Volgens mij beter voor je persoonlijke en sociale vorming dan nu waarin de jeugd in de eerste plaats gericht is en zit in zijn eigen “mobiel” wereldje. Men kiest alleen nog uit wat men wil horen. Slechte ontwikkeling lijkt mij.

 • Huub

  (Deze had ik gisteren al ge-post bij oud artikel)
  AEX dit jaar al 42 keer door de 450!
  Dat heet een zijwaartse markt.
  Zie filmpje van Aren Jan: https://www.iex.nl/Column/257322/AEX-42.aspx

  @Gerard, als TINA nog zou leven, dan zou ze zich toch al hebben moeten laten horen, niet?

 • Arjan

  We gaan het dan zien ergens de komende jaren!

 • Aap Nootmies

  Een belofte op fysiek goud is weer wat lager door een duurdere belofte op producten uit de VS? Maar positief is wel dat GLD ETF goudbaren leent van de BOE…

  Liberaal of Marxistisch onderwijs genoten?

 • Huub

  In de long bond market (10 Year Treasury) zette richtingverandering gisteren verder door. Obligaties worden goedkoper, yields hoger. Ze zijn vandaag door support level van 1 juni j.l. gegaan. Nu komen de Maart/April lows in beeld.
  @Gerard, als dat geen factor change is!
  Maar wat is de echte reden?
  1. Het geld trekt uit assets weg ivm de onzekerheid rondom aanstaande verkiezingen? Net als Brexit een non-event, maar dat zal later wel blijken?
  2. Inflatie stijgt (kortstondig). Volgende week woensdag worden de meest recente cijfers gepubliceerd, en als de verwachtingen uitkomen dan wordt het boven de 2% YoY. Dan wil je dus wel meer dan 1,7% rente op je 10Y bond maken.
  3. Andere?

 • Huub

  Goud gisteren weer wat lager mn door duurdere USD, maar positief is wel dat GLD ETF weer fysiek bijtankt:
  GLD change today (14-Oct-2016): +3.86t (0.40%), inventory now: 965.43t

 • frankyb

  Block-chain lijkt het inderdaad wel te worden.
  Maar dan met eigen digitale valuta en niet (of minder) met bitcoin…
  https://tweakers.net/nieuws/109705/de-nederlandsche-bank-werkt-aan-prototype-op-blockchain-gebaseerde-dnbcoin.html

 • frankyb

  Kan het zijn dat men op het moment op meerdere paarden wed (of helemaal niet) omdat er heel veel onduidelijk en onzekerheid is. Dat men niet weet waar zich nu op in te stellen? FED renteverhoging, deflatie, recessie, verkiezingen enz., enz.
  Dat meerdere scenario’s (die elkaar ook bijten) zich door elkaar heenspelen, wat het heel onduidelijk en (voor mij zeker) niet te volgen is…?

 • Ron
 • Gerard

  De usd zou gaan crachen na 1 omtober las ik hier 3 weken geleden? Zou na de herweging zijn van het IMF mandje volgens o.a. Rickards?
  Wel, de USD steeg naar bijna de all time high sinds 1 oktober. De USD index staat vandaag op 98. De reden ook dat goud niks doet de laatste weken.
  Volgens Santelli van Pimco gaan we gewoon deflatie zien in de VS. Hoe idioot is het dan dat de rente op de 10 jaars treasury steeg naar 1,77%. Dit klopt natuurlijk niet. Het geeft, volgens mij, steeds meer aan dat de opgelopen schuldenberg toch een rol gaat spelen in de nabije toekomst. Het rijmde sinds 2008 al 8 jaar, maar voor het eerst rijmt het niet meer.
  Dus klopt het inderdaad dat we zelfs in de VS deflatie gaan zien, na eerst een korte periode van stagflatie waarin we nu zitten.

 • Gerard

  De rente moet blijven dalen om dit blijven te voorkomen. Maar hoe ver kan de rente nog dalen? Als die daling stopt, stopt de muziek…

 • Lamberto

  MH17: Bundeswehr-General a.D. verdächtigt Ukraine des Massen-Mords

  „Thunderclap“ at Bonn-Hardthöhe.
  Next to headquarters of the Federal Ministry of Defense is the centre of Dr. Hermann Hagena´s life – in 1984 he was appointed to be air force general by CDU Defense Secretary Manfred Wörner who became NATO general secretary later on. 84 years old Hagena knows about aviation, bombs, cannons and missiles – but especially about geostrategy.
  Recent presentation of results by the Ukrainian-Dutch criminal investigation on MH17 downing in July 2014 … causing 298 lost lives … was carefully followed by Mr. Hagena.
  He rules out the scenario of a „Buk“ missile launcher delivered from Russia as „unlikely“.
  In reference to the beheaded wreckage and the oval impact holes in the cockpit he concludes something else: „It was a fighter jet!“
  Already in summer 2015 … so before „Dutch Safety Board“ and „Joint Investigation Team“ released their results … Mr. Hagena had published his research study.
  But with a few exceptions „the gap press“ withholds the report of the former leading West German army member.
  You can call the inofficial chain of evidence quite convincing that MH17 was in truth attacked from the air … but all kind of signs about perpetrators are actually very weak and dubious.
  But the retired general ventures to judge according to the principle of „Cui bono?“ … )

  https://www.youtube.com/watch?v=nttTLjtGKds

 • frankyb

  A recession is coming — so hide in gold!
  “All the really serious thinkers are interested in gold”
  http://www.marketwatch.com/story/a-recession-is-coming-so-hide-in-gold-says-influential-investor-raoul-pal-2016-10-14

 • Aap Nootmies

  Hoe lang zullen de liberaaltjes de waarde van fysiek goud nog bepalen met hun valse beloftes?

 • Arjan

  We mogen blij zijn met een vlakke week denk ik, volgende week weer nieuwe ronden en nieuwe kansen.

 • marcel

  @Arjan heb er wat uitgetrapt op 36555

 • Arjan

  Dat maakt afgelopen week echt niet minder dramatisch slecht op bullshit nieuws geruchten……..niks als onzin waarop goud omlaag gedrukt wordt en een week later wordt al dat “nieuws” weer ontkracht maar het spul blijft lekker laag….Mensen er weer uitgejaagd en dat was het heilige doel, hahhaa.

  Ik verkoop de komende 10 jaar niks tenzij ik mijn droomhuis er dan ineens mee kan aanschaffen…….ruilen dan misschien, haha

 • marcel

  Half 4 afwachten Arjan ?

 • Arjan

  http://www.beurs.nl/opinie/advies-en-analyse/4132680/goud-verliest-zijn-glans

  “goud-verliest-zijn-glans”

  Die giga hamer naar beneden van afgelopen week heeft zijn effect wel gehad op het vooruitzicht.

  Had toch ING moeten kopen, bah!

 • Arjan

  Damn…had ik maar gekocht toen we nipt boven de 30000 de kilo stonden paar jaar terug, toen kon het alleen maar lager, hahaha

 • marcel

  Half 3! down ! NU die grijze dakduif nog even een schepje erboven op en we staan weer 36000 .

 • marcel

  De overtuiging bij deze schrijvers zit er in tot op het bot !
  Het KAN niet goed gaan zo !
  Maar voorlopig !
  Voor de zilverkopers die boven de 800 de kilo hebben betaald zeg ik ‘Wacht nog maar een jaartje of 5 en je hebt je inzet terug .
  Voor de goud belegger rond de 40000 de kilo zie ik eerder kansen .
  Maar ja ik kan het natuurlijk [met zekerheid ] wel helemaal mis hebben .
  Maar die idioten die zilver 500 de ounce schrijven en goud 5000 !!!!!!!!!!!!!!
  Die mogen we hier niet meer serieus nemen .

 • Arjan

  USA bank JPM heeft prachtige cijfers, er is NIKS aan de hand met de banken in de USA…die conclusie is inmiddels te trekken.
  Daaraan gekoppeld is dan het feit dat de USD voorlopig nog niet de afstort in gaat en de USA munt kneiter sterk gaat worden…..Slecht voor metalen in USD en de mijnbouwers (Helaas) maar niet slecht voor de prijzen in euro. Kijk maar naar GB: Wij gaan ook nieuwe all time highs in euro zien binnen 1 jaar als dit zo door gaat!

 • Arjan

  Mooi stuk weer!
  Alleen is dit net zoals de boeken van meneer Middelkoop tot in de eeuwigheid verder uit te “dralen” want de monetaire tijden van nu zijn niet meer te vergelijken met die van 1970/1980/2000/2008, etc…alle “brandjes” die vroeger al lang het instorten van een bank/beurs tot gevolg gehad zouden hebben worden tegenwoordig volledig gestuurd door de hoogste hand: Centrale banken! Hoe lang houden die het vol? 10 jaar? 20 jaar? Wie weet.

  Het einde van dit stelsel lijkt altijd dichtbij, elk jaar dichterbij….elk jaar meer schulden en het eind komt niet! Het kan de overgrote meerderheid geen zier schelen.