Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Goud en de recente daling in de goudprijs

14-10-2016 Rolf van Zanten

Ditmaal geen “Slotfase” column maar een tussentijdse  ‘overview’ naar aanleiding van de jongste prijsval op de edelmetaalmarkt die nauwelijks meer dan een rimpeling teweeg bracht maar toch opnieuw zorgde voor enige “röhring”. Laten we de zaak even in retroperspectief  zetten.

10jaargoudprijs

Een beweging van $50 of meer is altijd voer voor commentatoren die lang niet altijd in de gaten hebben dat een dergelijke beweging markttechnisch niets te maken heeft met de factoren als vraag en aanbod en/of ‘fear and greed’. Als binnen een half uur een dergelijke prijsval plaatsvindt dan is doorgaans sprake is van de hand van “hogerhand” en dat bleek inderdaad wederom het geval te zijn. Op een moment dat de Chinese financiële markten gesloten waren werd vanuit de Bank of International Settlements in Basel (BIS) “pardoes” verordonneerd  een slordige 40% van de jaarlijkse goudproductie in de vorm van ‘paper shorts’ op de COMEX (futures beurs) in New York te dumpen. Redenen?  Het gaat primair  altijd om het voortbestaan van het vertrouwen in het intussen ruimschoots geschonden monetaire fiatsysteem. Verontrustend? Ja, wanneer deze monetaire “veenbrand” zich aan de oppervlakte dreigt te openbaren. Nee, zolang deze brand vooralsnog ‘sub rosa’ blijft.

Dat eerste leek het geval in het Verenigd Koninkrijk waar de werkelijke koopkrachtfunctie van goud zich nadrukkelijk manifesteerde na de aankondiging van het Brexit referendum begin dit jaar, resulterend in een stijging van de goudprijs met ruim 40% of beter een waardedaling van het Britse pond met ruim 40% (in goud). Opvallend daarbij is de beweging na de uitslag in juni die in z’n geheel niet te “corrigeren” viel.

goudprijs-in-engelse-ponden

Dat er al enige tijd sprake was van nervositeit kon worden opgetekend uit de mond van UBS chairman Axel Weber (oud-president van de Duitse Bundesbank en oud-beleidsman bij de ECB) die deze week waarschuwde voor de ‘massive interventions’ van de centrale banken (monetair stimuleren) die tot verstoringen op de internationale financiële markten (kunnen)  leiden. Deze interventies omvatten de massale opkoop van staatspapier, bedrijfsobligaties en zelfs aandelen  (o.a. “warm aanbevolen” door Larry Summers, gedoodverfd opvolger van Ben Bernanke). Riekt dat niet naar het zo verfoeide staatskapitalisme? Waar hadden we dat ook al weer eerder gezien? Juist ja en die periode ligt nog maar “koud” 25 jaar achter ons.

 

Verder is het IMF bezorgd over de keiharde $152 biljoen (12 nullen) schuld die wereldwijd uitstaat. Het gaat hier om de optelsom van staatsschulden, bankschulden, bedrijfsschulden en privéschulden. In totaal komt dat neer op ca. 225% van het bruto mondiale product. Niemand zal ontkennen dat een en ander niet alleen totaal uit de kluif is geschoten maar ook niet meer valt af te lossen, zeker in een economie die nog maar nauwelijks groeit. Het IMF wees in het bijzonder op China en Europa. Met domicilie in Washington wilde men kennelijk in dit opzicht niet te veel nadruk leggen op de V.S. die intussen ook dik de 100% lijn is gepasseerd noch Japan dat zelfs boven de 250% vigeert. Kortom, er is sprake van een nooit eerder vertoond  monetair systeemfalen dat met en na de Lehman crisis “vrolijk” werd voortgezet.

Dan is er voorts Deutsche Bank die met de Amerikaanse claim “in het voorportaal” bovenop het balanstotaal zich in een weinig benijdenswaardige positie verkeert maar volhoudt dat ‘investors should’t worry about its $46 trillion derivatives’. Allicht niet! Deutsche Bank verkeert daarmee intussen op de rand van een vertrouwenscrisis. Weliswaar is de hoogte van het derivatentotaal teruggebracht van ruim $75 biljoen naar $46 biljoen maar dat is nog altijd ca. 12 maal het Duitse BNP en 12% van de “hypothetische” waarde van het mondiale totaal aan uitstaande derivaten ($384 biljoen volgens de BIS). Ook al kun je als Chief Risk Officer (Stuart Lewis) van Deutsche Bank roepen dat ‘the derivatives book is not as risky as investors may believe’, kun je niet wegpoetsen dat als het ‘counterparty risk’ ergens in opspraak komt, het hek van de dam is. Dit is precies waarvoor de BIS recent waarschuwde!

 

Is het dan toeval dat juist Deutsche Bank riep dat ‘the gold crash is just getting started’ door er aan toe voegen dat het edelmetaal met ca. 20% – 25% is overgewaardeerd gerelateerd aan het olie en commodity ‘complex’ (een eersteklas drogreden!). Deze mening stoelde mede op een verwachte renteverhoging in december a.s.. Echter, elke verhoging van een kwart procent leidt al tot een autonome verhoging van de mondiale schuld met ruim een half procent. Dat gaat ‘em dus niet worden, tenzij de Fed  helemaal van de pot gerukt raakt!

 

Volgens een schatting van Egon von Greyerz van Matterhorn Asset Management in Zürich bezit China intussen 8.000 – 12.000 ton goud, zonder hiervan overigens te reppen. China en Rusland (met bijna 1.600 ton) zijn sinds 2011 de grootste ‘physical gold hoarders’ ter wereld en blijven hiermee onverkort doorgaan, juist waar de Westerse wereld domweg ‘papier’ goud dumpt en daarmee haar eigen goudvoorraad verhypothekeert.

 

Centrale banken kunnen tot dusver ongestoord en ongelimiteerd doorgaan met het dumpen van nagenoeg ongedekt en dus waardeloos goudpapier (permanent backwardation) totdat deze markt implodeert en het fysieke goud de pan uit rijst, in de wetenschap dat dit niet kan worden bijgedrukt! Herinnerend aan een uitspraak van Aristoteles (“even geleden”) – “degene die over goud beschikt, beschikt over de wereld” – hoeven we ons geen illusies te maken waar straks het machtsepicentrum komt te liggen wanneer de rol van de dollar als de ongenaakbare  wereldreservevaluta definitief is uitgespeeld.

 

Voltaire (1694 – 1778) kan eveneens “tevreden” terugzien op zijn uitspraak: “papiergeld keert uiteindelijk altijd terug tot haar intrinsieke waarde = zero”. Jammer dat generaties monetaire economen alleen al aan deze uitspraken voorbij zijn gegaan, heilig gelovend in hun eigen ‘fancy paper world’ terwijl de rest van de wereld nauwelijks of geen idee had/heeft van de repercussies van wat er zich sinds de loskoppeling op 15 augustus 1971 achter de monetaire coulissen heeft afgespeeld in de vorm van koopkrachtverkrachting.

 

Robert Broncel                                                                                                  Copyright, 13 oktober 2016

www.robertbroncel.com

 

 

PS. deze column wordt ook verzonden aan de president van DNB

 

Disclaimer: Dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • G.
 • marcel

  Zou de koers bij een stijgende Dow omhoog gaan door de inflatie usa waar Huub het over heeft ?
  Of gewoon weer 8 dagen zin in uptrend ?

 • marcel

  Past ja dan verkoop [een deel] ik en doe mijzelf een mooi cadeau

 • Arjan

  December $1400 met de kerst…mooi kado en past in de grote “trend” ;-)

 • Huub

  Ik ben niet zo koningsgezind; spaar daarom liever wat door tot ik zo’n Canadese joekel kan bemachtigen!

 • marcel

  @Huub Nederlands laag in gram en goedkoop in aanschaf ! het gouden tientje

 • marcel

  @Arjan zie je hoe het werkt dag in dag uit ong 8 dagen min en nu al een tijdje iedere dag plus .
  Jammer dat de plusjes klein zijn . Als we nu stabiel gaan en zijwaarts krijg je weer een min periode van dagen achter elkaar komsi kom sa .
  Zo wordt het spellekke gespeeld .mvg

 • marcel

  @Gerard in tijden van een KEIHARDE recessie zijn knollen wel handel .
  Die aten ze toch in de oorlog ?
  mvg.

 • Huub

  @vrijheid, vandaar dat ik de Maple Leaf zo graag zie….en bezit :-)

 • Huub

  US headline: inflation rises to the highest level since October 2014.
  https://twitter.com/jsblokland/status/788357550605496321

 • vrijheid

  Dan is goud in geldelijke zin waardeloos want je wil er geen waardeloos geld voor zo’n waardevol product, dat word nog lastig, gelukkig is het ook nog te gebruiken als ruil middel.
  Hou dus rekening met aanschaf met de gewichten,…. niet allen kilo’s

 • Arjan

  Men lijkt het te leren hier, geen euforisch geschreeuw meer dat de metalen omhoog gaan in de ochtend! We weten allemaal dat het meestal weer helemaal verpieterd, zeker nu de beurzen weer alleen maar omhoog kunnen op mega bankiercijfers uit de USA……..daar wel ja! EU is zo goed als dood

 • Huub

  @Walter, Gerard, “Goud is de enige vorm van geld dat geen schuld van een ander is dus als het schuldsysteem klapt dan blijft goud over.”

  23,000 is ook weer wat overdreven, maar wel duidelijk om een beeld te geven over welke schuldenberg we het hebben:
  https://slimbeleggen.com/om-schulden-dekken-goud-moet-goudprijs-naar-23-000ounce/134179/?utm_medium=social&utm_campaign=postplanner&utm_source=twitter.com

 • Arjan

  Financiële instellingen maken nog steeds winst, tenminste die uit de USA….de USA staat er hele stappen beter voor dan het EU gedrocht….EU = U betaald voor de casinoschuld van uw buurman die U nooit spreekt!

 • Arjan

  Gerard je bent je standaard zin vergeten “En daarom kan de rente nooit meer tot “normale” hoogte terug keren”

 • Gerard

  Het cijferseisoen is in volle gang. Nu zal blijken of de verwachte recessie door gaat zetten of niet. Tot nu toe erg slecht economisch nieuws. Enorme overproductie wereldwijd. En niet alleen in staalproductie. Spannende tijden. Heel belangrijk bedrijfsnieuws deze week nog.
  Als er een beurscrash nog zal komen, dan komt deze volgende week.
  Het kan geen kwaad om bij voorbaad wat long puts te plaatsen of wat VXX te kopen.

 • Gerard

  Natuurlijk. De schuldencrisis was nooit opgelost. Dus komt die heviger terug. Niet of, maar wanneer. Waarschijnlijk zal die nu gaan samenvallen met de volgende recessie. Dan zijn de knollen dubbel zo gaar.

 • Gerard

  Een geweldig goede opmerking. Heel zeker waar! Dat mag ook wel eens aangehaald worden.

 • Gerard

  Absoluut! Renteverhoging is heel gevaarlijk. En dat niet alleen. Het heeft effect door de totale fin.markten heen, tot in alle uithoeken. Niemand weet hoe groot deze impact precies heeft. Dat zelfs nog buiten de rentelast van de schulden zelf. Daarom verwachten sommigen een heel zware recessie van ongekende omvang bij een renteverhoging. Daar ben ik het ook mee eens.

 • Huub
 • Nadja

  Gerard, allen, re: deflatie en ontwaarding
  Kijk hier wat er gebeurt nu de rente op obligaties stijgt. De obligaties worden dan minder waard.
  “A 100 basis point rise in US bond yields will wipe out USD 1.1 trillion in value!”
  https://twitter.com/jsblokland/status/788103481257263105
  Een dergelijke ontwaarding tast de balansen van bezitters, bv pensioenfondsen, aan.
  Dus ook dat negatieve effect mag niet vergeten worden.

 • Walter vom Schalter

  Over de stelling zijn we ook al eens. Goud is de enige vorm van geld dat geen schuld van een ander is dus als het schuldsysteem klapt dan blijft goud over. Doug Casey bijvoorbeeld mag dan ver van de gewone man afstaan maar als zoveel rijkaards komt ook hij tot de conclusie koop goud want het is momenteel de beste koop voor een relatief lage prijs.

 • Huub

  Zijn we hier de tongen kwijt geraakt? :-)
  Dan is de bodem wellicht weer gezet, want als het hier stil valt is normaliter een teken aan de wand voor een bodem.

  George Muzinich: ‘Niemand weet waar de volgende crisis vandaan komt’
  https://fd.nl/beurs/1171617/niemand-weet-waar-de-volgende-crisis-vandaan-komt

 • Huub

  Op basis van deze data zou je zeggen dat ook in VS deflatie doorzet:
  https://anthonybsanders.wordpress.com/2016/10/17/us-industrial-production-drops-1-03-yoy-for-september-capacity-utilization-continues-below-80/

  US INDUSTRIAL PRODUCTION DROPS -1.03% YOY FOR SEPTEMBER, CAPACITY UTILIZATION CONTINUES BELOW 80%

  Although Bob Dylan won a Nobel Prize (for singing off key), his song “Don’t Think Twice, It’s Alright” is appropriate for this economy.
  That is, don’t think about why the US is really slow to recover from The Great Recession (or why we suffered a massive credit bubble and home price burst that began in 1995).
  Industrial production YoY fell -1.03% in September. And has been declining since last summer. That is 13 straight months of contraction!
  And capacity utilization still remains below the 80% target and has not hit 80% since Q1 2008.
  The temptation is to say, “But we are a service economy!!!” But don’t think twice, it’s alright.

 • Huub

  “Inflation is coming! Eurozone CPI +0.4% in September but if oil prices remain at current levels, headline CPI will spike higher!
  So will this increase the chances of ECB tapering?”

  https://twitter.com/jsblokland/status/787945768187531264

 • Huub

  Bedankt voor je reactie.
  Ik ga er eens induiken en diep over nadenken.
  Je hoort weer.

 • Gerard

  Ja wacht, nu herken ik het weer. Ik heb dit al ooit eerder bekeken. Maar zag daar toen niet zoveel echte aanwijzigingen in. Wat beleggers verwachten van inflatie zegt mij niet zoveel. Ik zag er toen niks in. Maar ik kan het mis hebben. Zie jij er wel echt iets in? Dan is het misschien de moeite waard dit goed te bestuderen. In dat geval hoor ik het graag van je.
  Ik ben bang dat beleggers juist geen invloed hebben op de uitkomst van deze tabel.
  Ik ga liever voor de werkelijke opgave van inflatie tov de 10 jaars. Dat vind ik o.a. omdat er teveel factoren aan beide hangen, zoals krapte arbeidsmarkt, sterkte usd, olieprijs, etc. Aan de andere kant vraag aanbod van geld op de obligaties. Anders gezegd, hoe krijg je in godsnaam twee totaal niet rijmende factoren in een tabel in een goed overzicht?
  Maar nogmaals, ik kan het hier mis hebben. Dan hoor ik het graag.

 • Nadja

  Walter, Jim Rickards noemt goud daarom een “kameleon”. Afhankelijk van het getij, is het commodity, safe haven of currency.

 • Nadja

  http://www.telegraph.co.uk/business/2016/10/16/euro-house-of-cards-to-collapse-warns-ecb-prophet/

  Nav dit artikel zegt Lex Hoogduin”in een tweet: “niet verrassend. ECB zit op een pad dat nooit de bedoeling was.

 • frankyb
 • Huub

  Hier dezelfde grafiek via een andere site: https://ycharts.com/indicators/10_year_tipstreasury_breakeven_rate

  Komt op 13 october uit op 1,63%.
  Delta met 10 YR treasury yield is dan +0,14%.

  Hier nog wat over deze “TIPS spread” die een goede indicatie voor de TOEKOMSTIGE inflatie pretendeert te zijn. https://www.thebalance.com/10-year-treasuries-historical-chart-416897
  Lijkt daarmee goed te gebruiken voor berekening van real interest rate?

  Wat me ook opvalt is dat TIPS spread grafiek in februari net als nu opliep, maar toen ging goudprijs omhoog en nu omlaag…

 • Arjan

  Geruchten gaan ook dat zij hun USA activiteiten moeten stoppen als onderdeel van de straf….

 • Arjan

  Morgen lekker alles op de beurs in aandelen steken voor de lange termijn, hahaha

 • Gerard

  Mij even niet duidelijk welke grafiek dit precies is. Staat er ook niet bij. Maar de inflatie (laatste dag van de maand) staat nog op 1.06% per 31-8. 30-9 komt deze week uit.

 • Huub

  De inflatieverwachting neemt in ieder geval toe. Ken je de TIPS spread?
  https://fred.stlouisfed.org/series/T10YIE
  Het verschil tussen 10YR Teasury yield en de Treasury Inflation Protected Securities geeft een stijgende lijn en die nu staat op 1,63%. Dus 1,77 – 1,63 = 0,14 % is je netto opbrengst op de 10YR Treasury. Geeft dat getal niet de real interest rate weer? Zo ja, dan is die in positief gebied gekomen, is de richting omhoog en dus minder gunstig voor goud.

 • Walter vom Schalter

  Een goudstandaard is een manier om de inflatie aan te wakkeren zelfs in tijden van deflatie. https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_Reserve_Act

 • Aap Nootmies

  Currency en valuta’s zijn beloftes en worden altijd minder waard. Goud daarentegen wordt altijd meer waard. Een goudstandaard is dus bij voorbaat al kansloos.

  Iemand die door de woestijn moet reizen zal z’n goud altijd kunnen ruilen voor water en voorraden.

  Goud liegt nooit, hetgeen menselijke accountants wel doen.

 • Gerard

  Je snapt het helemaal.
  De reden dat het nog stil is hieromtrent, is omdat men afwacht of het een trend is of niet. Dagkoersen geven vaker valse bewegingen. Geduldig wachten totdat de trend echt zichtbaar wordt. Maar dat deze gekte nogmaals 8 jaar of langer aanhoudt? Dat geloof ik nooit en te nimmer.

 • Huub

  @Gerard, “Het rijmde sinds 2008 al 8 jaar, maar voor het eerst rijmt het niet meer”

  Goed statement, de schuldenbubbel was inderdaad alleen maar te dragen omdat de obligatierentes naar nooit eerder vertoonde laagtes gingen.
  En terwijl de schuldenbubbel in die 8 jaar alleen maar groter geworden is gaat de rente nu ook nog omhoog.
  Dat zou niet moeten kunnen zonder konsekwenties voor de schuldenaren. maar toch gebeurt het.
  Hoe lang kunnen de uitgevers van nieuw schuldpapier het betalen van hogere rente aan?
  Enfin, het gaat tot nu toe maar over tienden van procenten, misschien dat dat de reden is waarom het nog stil is?

 • Walter vom Schalter

  Currency of valuta legt ook geen eieren.
  Goud vergaat niet en is een metaal dat zijn geldigheid heeft bewaard waar ook ter wereld, zelfs uitgezonderd ras en geloof (Bin Laden had ook goud als hedge) en sinds eeuwen. Toegegeven schelpen en mooie kralen kunnen een perfect ruilmiddel zijn volgens afspraak zolang we daar we daarin geloven en in een woestijn zonder eten of drinken heb je als mens meer aan 1 liter water dan aan 1 kilo goud als je verder helemaal alleen bent en niks anders hebt. Accountants kunnen zoveel zeggen.

 • Aap Nootmies

  Nou nou, u hoeft niet zo kwaad te worden hoor! Bekijkt u het Sesamstraatfilmpje nogmaals en u ziet dat goud gespaard wordt en nauwelijks verbruikt zoals dat met commodity’s het geval is.

  https://www.youtube.com/watch?v=au3wfKFIXVo

  +Daarnaast is goud geen investering want goud legt geen eieren.
  +Goud is geen currency, geld of valuta. Goud is de accountant die u vertelt hoeveel uw currency, geld of valuta’s waard zijn.

  Waarom raad u mij dat boek van Jim Rickards aan?

 • Lamberto

  Evolution of Money and its implications
  http://www.slideshare.net/anandsr21/freegold

 • Walter vom Schalter

  Ja en het wisselt tussen die varianten.

 • Walter vom Schalter

  Het zijn vooral de overheden die achter goud aanrennen. En als het goed is voor de overheden, waarom dan niet goed voor ons? Het merendeel van de mens heeft geen papiertjes, kan ook niks, en goud heeft die mens in de regel ook niet.

 • Nadja

  Goud is OOK een commodity, immers er is wereldwijd vraag naar juwelen, maar heeft daarnaast ook twee andere functies:
  + goud is een save haven investering
  + goud is currency
  Ik raad u aan het boek The new case for Gold van Jim Rickards te lezen.

 • Aap Nootmies

  Het spelletje der intensieve menshouderij is eigenlijk heel eenvoudig als je de geschiedenis bekijkt.

  Eerst laat je mensen achter papiertjes aan rennen en als dat niet meer werkt dan laat je ze weer achter goud aanrennen..

 • Aap Nootmies

  Goud is geen commodity..

  https://www.youtube.com/watch?v=au3wfKFIXVo

  en nee, zo werkt het dus niet, u zit er precies 180 graden naast.

 • Walter vom Schalter

  Rickards zegt dat de dollar nog verder in een neerwaartse beweging gaat en hij onderbouwt dat met indicators die hij als ‘geek’ uit de stukken van de BIS leest want die worden wel geauditeerd, uit zijn kennissenkring van Wall Street, bij zijn vriendje van de FED, volgens mij is dat Paul Volcker en zijn relaties in de goudindustrie. Hij beschrijft voor de dollar echter de lange termijn van de komende 10 en 20 jaar maar ook de geschiedenis en de actualiteit die soms gevaarlijk dichtbij zijn voorspelling komt.

 • Nadja
 • Walter vom Schalter

  Hullie, bullie en zullie. Nee hoor niet iedereen denkt dat goud een ruilmiddel is. Ik ruil wel valuta om in goud want die valuta heb ik slechts in geringe hoeveelheden nodig en ik vrees dat de valuta zoals we die nu kennen binnen kort in het museum terug zien.