Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Goud en zilver cyclus, deel 2

14-11-2012 Gerard

In deel 1 werd de hele loopbaan van de economie belicht in de Kondratieff cyclus. We zagen dat we ons nu midden in de winterperiode bevinden, in de tweede helft van de laatste fase. Daarom is het interessant om de overeenkomsten en verschillen nader te bekijken tussen de vorige periode (1929 – 1949) en de huidige periode (2000 – 2020).

Het is een misverstand te denken dat er in andere regio’s in de wereld al lente is. Dat horen we wel eens van economen. Dit is niet zo. Rijkere gebieden horen nadrukkelijk bij de winter. Dit denkt men wel eens omdat rijkere regio’s rijker worden en arme regio’s armer. Dit heeft alles te maken met de verhoudingen schuldenaars en schuldeisers. In de vorige winter was de VS het rijke gebied t.o.v. Japan en Duitsland. Nu is dat groeilanden zoals BRIC tegen Europa en de VS. De Kondratieff cyclus is altijd wereldwijd.

De overeenkomsten

De overgang van herfst naar winter wordt gekenmerkt door een forse beurscrash (1929 en 2000). Gevolgd door een tweede crash als de schuldenbubbel helemaal knapt (1932 en 2008). Daarna volgt een periode waarin de economie kunstmatig wordt hooggehouden door extra schuldopbouw. Een veelgebruikte uitdrukking die hierbij gebruikt wordt, “Kicking the can on the road again.” Dit loopt na een paar jaar af en gaan dan over naar een periode van krimp, hoge werkloosheid en vele faillissementen bij zowel bedrijven, particulieren als overheden. Ook wel “grote depressie” genoemd. In die periode vallen er veel banken om, of worden overeind gehouden als zombiebanken. Schulden zijn over de top en de trend is “niet kunnen terugbetalen”. Banken moeten immers leven van schulden. Vandaar dat dit samen gaat met een bankencrisis. Zowel nu als in de jaren 30. Tenslotte stoppen financiële markten met schulden financieren. Dat gebeurde ook in de late 30er en 40er jaren. De bekendste was in 1941 toen de VS stopte met geld pompen in Japans staatspapier.

Tot vandaag de dag lopen alle kenmerken uit de jaren 30 gelijk met de situatie nu. We lopen nu geleidelijk naar de 40er jaren toe. Een periode die afgesloten werd in 1949 na een totale sanering van alle schulden wereldwijd. Tevens in veel landen het ongeldig verklaren van geld en invoering van een nieuw monetair systeem. Uiteindelijk zal zoiets nu weer moeten gebeuren. Daarna volgt een prachtige periode van welvaart.

De verschillen

Zoals altijd herhaalt de geschiedenis zich nooit hetzelfde, maar het rijmt wel. Het meest belangrijke verschil tussen jaren 30 en nu is wel de globalisering. Alle regio’s beïnvloeden elkaar nu veel sterker. In de jaren 30 was elke economie een eiland op zich. Zo waren er tussen alle Europese landen strenge grenscontroles. Handel met het buitenland was nauwelijks mogelijk. Daarnaast had elk land z’n eigen valuta. Vandaar dat de echte probleemlanden toen beperkt bleven tot Duitsland en Japan. Nu betreft het de hele Eurozone. Zuid Europa bevindt zich al in een grote depressie. Noord Europa volgt.

Een tweede verschil is de goudstandaard. Die was er toen wel en nu niet. Hoewel niemand precies weet of het geld wel daadwerkelijk gedekt was door goud. Hier moet je dan ook niet al teveel waarde aan hechten. Centrale banken hebben dit altijd geheim mogen houden. In 1971 was nog maar 10% van het geld gedekt door goud, volgens eigen zeggen.

Derde verschil is de “verzorgingsstaat”. Steeds meer mensen zijn daar nu afhankelijk van geworden. In de jaren 30 was vrijwel niemand afhankelijk van de staat.

Volgende verschil is wel dat de jaren 30 iedereen verraste. Men wist hier niet goed mee om te gaan en nam verkeerde beslissingen. De BIS (vereniging centrale banken) nam een totaal verkeerde beslissing door de oorlogsmachine van het failliete Duitsland te financieren. Dat zal nu niet meer gebeuren. Bernanke werd chairman van de FED omdat hij gespecialiseerd is in de 30 jaren. Zo werd er volgens Bernanke te weinig geld geprint in de jaren 30. Zijn streven is dan ook extreem hoge inflatie te creëren om de schulden te laten verdampen. Een afbouw van schulden (welke onvermijdelijk tot de ondergang van de economie leidt) zou dan niet meer nodig zijn. We zouden dan in een eeuwig durende winter voort kunnen gaan met steeds hogere schulden en inflatie. Dit in de hoop dat er een nieuwe technologische stroming komt die de hele economie zal voorttrekken. Het model zoals Schumpeter het beschrijft. Maar in deflatietijd hoge inflatie creëren blijft een groot risico. Al het bijgedrukte geld komt niet echt in omloop, maar blijft wel ergens ophopen. De steeds hogere druk van al dat geld is een bubbel die kan knappen. Immers, voor al die schulden ligt ergens ook daadwerkelijk geld. De basis voor hyperinflatie bij stijgende schulden.

De tweede helft van de winter

Elk jaargetijde van de Kondratieff cyclus kun je onderverdelen in twee delen. Een matig onopvallend begin gevolgd door een heftig einde. Dat geld al helemaal voor de winter. De tweede helft van de winter praat je niet meer over de 30er jaren maar over de 40er jaren.

De tweede helft van de vorige winter kenmerkte zich door twee gebeurtenissen. De eerste was de extreme armoede en werkloosheid. Hierdoor verloor men het vertrouwen in de politiek en die politiek werd vervangen door staatsgrepen. Dit gebeurde na een burgeroorlog in Spanje (Franco 1939), Italië (Mussolini) en Duitsland (Hitler 1933). Maar ook in China (Mao Zedong 1935), waaraan je wederom kunt zien dat de cyclus altijd wereldwijd plaatsvindt. Zelfs in een eilandjes-economie als de jaren 30.

Het tweede kenmerk was de te hoge schulden in landen als Duitsland, Japan en tal van andere landen. Niemand wilde nog investeren in hun schulden zodat de landen geen grondstoffen meer konden kopen en niet meer aan de lopende verplichtingen konden voldoen. Hierdoor waren ze technisch failliet. Zodoende gingen ze het halen waar het was. Pearl Habor vond plaats amper een week na het besluit dat de VS de geldkraan dichtdraaide in Japans staatspapier.

Hoe de tweede helft winter zich nu gaat ontwikkelen is koffiedik kijken. Dat ga ik dan ook doen.

Er vinden onafhankelijk van elkaar en tegelijkertijd veel dreigingen plaats.

Dreiging nr. 1. Schulden breiden zich uit. De grote depressie in de PIGS landen zal een steeds groter schuldengat opleveren bij de overheden. In dit gat wordt uiteindelijk de gehele Eurozone in opgezogen. Het is vrijwel zeker dat die grote depressie van het Zuiden binnen 1 a 2 jaar zal uitbreiden naar het Noorden, inclusief Nederland en Duitsland. We zien nu al Frankrijk in die richting afglijden. De staatsschulden en begrotingstekorten zijn niet meer onder controle. Ook niet in Noord Europa.

Dreiging nr. 2. Te grote overheden. Schulden bij particulieren en bedrijven zijn minder ernstig dan men ons wil doen geloven. De wal keert hier namelijk altijd het schip. Centrale databanken van schuldregistratie laten geen hogere schulden meer toe dan draagbaar is. Bij ons de bekende databank in Tiel. Alle schulden van alle Nederlanders staan daar in en elke schuldverstrekker heeft daar toegang in. Ook bedrijven met schuldproblemen lossen zichzelf op door faillissementen, wat in principe gewoon een schuldsanering is. Andere sterkere concurrerende bedrijven profiteren daar weer van. In Nederland komt daar wel de hypotheekschuld nog bij, maar ook dat hoeft niet fataal te zijn.

De echte schuldproblemen zitten in de overheden. Die schulden lopen steeds harder op omdat overheden veel te groot zijn. Ze zijn daardoor te duur en steeds minder werkenden moeten dit gaan opbrengen. De grote dreiging zit dan ook in het feit dat bepaalde politieke stromingen de overheden nog groter willen maken, en dit willen financieren door hogere belastingen en inflatie. Hollande in Frankrijk is daar druk mee bezig. En daarmee is Frankrijk waarschijnlijk de grootste bedreiging. Dit land gaat Spanje en Griekenland achterna. Vele faillissementen, massaontslagen, extreme belastingverhogingen en kapitaalvlucht teisteren Frankrijk al. Ook het verlagen van de pensioenleeftijd naar 60 jaar zal met schuldverhoging gefinancierd gaan worden. Hollande heeft al aangegeven zich niet te gaan houden aan de begrotingsafspraak van 3% (verdrag van Maastricht). Spanje en Italië zijn al te groot om te redden. En daar komt Frankrijk nog eens bij.

Alle hyperinflaties uit de geschiedenis kwamen voort uit te grote en te dure overheden met groeiende schulden. Zowel in het Marxisme als kapitalisme. Er is een hardnekkige onwil dit te beseffen vanuit de politiek. Vooral socialisten blijven stug vasthouden aan hun streven naar grotere overheden met hogere schulden en belastingdruk. Binnen die politieke stroming zou intern een koerswijziging moeten plaatsvinden om een treurige eindfase af te wenden. Een verzorgingsstaat zou in matige vorm te handhaven zijn mits men alle overbodige uitgaven wil beperken. Een vernieuwend socialisme is dringend noodzakelijk. Helaas ziet men de huidige schuldencrisis meer als een unieke kans om het kapitalisme te vernietigen. Na de afrekening winter moet men rekening gaan houden met een communistisch Europa.

Dreiging nr 3. Strijd rond wereldmacht, reservemunt en grondstoffen. Dit gaat gebeuren naarmate de economie verder naar de afgrond wordt geduwd. Financiële markten trekken dan hun geld uit de schulden en absurd hoge rentestanden zullen het gevolg zijn. Overheden kunnen daardoor niet meer aan hun verplichtingen voldoen. We zagen dit al gebeuren in Griekenland, Portugal, Spanje en Italië. En waarschijnlijk is Frankrijk de volgende dominoblok. Uiteindelijk beslaat dit de gehele Eurozone en mogelijk ook de VS. Niemand zal de VS nog olie en andere grondstoffen willen leveren in ruil voor waardeloze dollars. Gelukkig heeft de VS zelf veel grondstoffen, maar Europa heeft dat niet. WO2 was een grondstoffenoorlog. Als grondstoffen ooit een probleem gaan worden, zoals te weinig voedsel, olie, medicijnen, enzovoorts, dan is WO3 onvermijdelijk. Met dit verschil dat grondstoffen nu minstens 100 keer belangrijker zijn geworden dan in de 30er jaren. Denk alleen maar aan de landbouw en voedselketen. Een grondstoffenoorlog zal altijd wereldwijd zijn. Denk vooral aan het Midden Oosten en China. China zal de grote slokop gaan worden. Vandaar dat Marc Faber denkt dat er op termijn oorlog dreigt rond de Indische Oceaan en Zuid Oost Azië. Ook uit andere hoeken horen we steeds meer over deze dreiging. Het probleem is dat China de wereldeconomie en daarmee ook de wereld reservemunt gaat overnemen. Dit zal de VS nooit en te nimmer kunnen toestaan. Het zou een zeker faillissement van de VS betekenen plus een crash van de USD. Op dit moment worden de Amerikaanse legerbasissen in ZO Azië in hoog tempo uitgebreid. Dus die dreiging lijkt misschien wel reëel.

Dreiging nr 4. Landen verlaten Eurozone. Op het moment dat de Financiële markten hun geld terugtrekken gaat de rente stijgen en is het ook gedaan met de valuta’s. Dat betekent hyperinflatie. Dit effect krijgen we als er een of meerdere landen uit de Eurozone stappen. De eurozone is aan elkaar gekoppeld door Target2, de bankenunie. Target2 is de vordering van zuidelijke banken op kapitaalvlucht van het zuiden naar het noorden. Zodoende betaalt noord Europa de schulden van de zuidelijke banken als de eurozone uit elkaar valt. Deze schuld is bij DNB al opgelopen tot 200 miljard. En dit is een rekening voor de belastingbetaler. Dus als er landen de Eurozone verlaten, dan is Nederland en Duitsland in een klap ook failliet. Via Target2 staan wij garant voor het faillissement van Griekenland, Cyprus, Portugal, Spanje, Italië en binnenkort ook Frankrijk.

Dreiging nr 5. De stijgende armoede in de zwakkere regio’s van de wereld. Door de immense geldprinterij van Bernanke is vooral voedsel te duur geworden in de armere gebieden van de wereld. Dit komt omdat inflatie vooral in voedselgrondstoffen kruipt. Mensen die nu al 60 a 70 procent van hun inkomen kwijt zijn aan voedsel zullen dan voedseltekort leiden. Die komen in opstand. Dat zagen we al gebeuren met de Arabische lente. Tunesië, Egypte, Libië, Syrië. Dit is zich momenteel aan het uitbreiden naar Libanon en Saoedi Arabië. Het moslimfundamentalisme grijpt steeds deze kans om aan de macht te komen. Dit voedt de haat tegen het Westen. Tegelijkertijd zit Israël steeds verder in het nauw. Ze hebben al een conflict met Iran wat ook al op uitbarsten staat. Maar ook Pakistan, Iran en Afghanistan zijn tijdbommen waar de Taliban en Al Qaida vaste grond onder de voeten begint te krijgen en zich wapent tegen het Westen. Dit komt nog bovenop het grondstoffenprobleem waar ook nog de grootste hoop olie juist uit dit wespennest komt.

Dreiging nr 6. De stijgende armoede in Europa zelf. Niet alleen in de zwaar getroffen gebieden als Griekenland en Spanje zal de onrust verder toenemen. Dat gaat vooral in het Noorden gebeuren omdat de verzorgingsstaten zoals Nederland en Duitsland onmogelijk nog langer houdbaar zijn. Teveel mensen zijn daarvan afhankelijk. Iets wat we in Zuid Europa veel minder zien. De onrust kan leiden tot anarchie en verzet tegen het gezag. Het gezag zal de greep op de bevolking verliezen. En de bevolking verliest het vertrouwen in de politiek. Samen leidt dit tot een machtsvacuüm. Dat is gebleken de perfecte voedingsbodem te zijn voor staatsgrepen of andere politieke stromingen. Heel vaak door een schrikbewind wat nodig wordt om chaos en anarchie tegen te gaan. Iets wat we zo goed kennen uit de jaren 40. Die dreiging zal toenemen naar mate de werkloosheid en armoede vordert. Dit alles zal de rente nog sneller doen toenemen op staatspapier. Financiële markten houden niet van onrust.

Dreiging nr 7. De VS en Keynes. De overheidsschuld/BBP ratio nadert een gevaarlijke grens in de VS. Boven de 90% is die onhoudbaar, volgens deskundigen. Samen met een begrotingstekort van 54% BBP over 2012, en samen met een groeiend handelstekort is er nauwelijks nog hoop op een goede afloop. De schulden en begrotingstekorten zijn alle redelijkheid allang gepasseerd. Daarbij wil Obama de Keynes methode blijven vasthouden. We hanteren deze methode al vier jaar, ook in Europa, en het heeft niet geleid tot een groeiende economie en dalende werkloosheid. Integendeel. Het enige wat Keynes ons bracht is een dalende economie, stijgende werkloosheid, dalende koopkracht, stijgende inflatie en failliete bedrijven. En tenslotte brengt Keynes ons ook nog failliete overheden die verzuipen in de schulden en begrotingstekorten. Al vaker werd gesuggereerd door Peter Schiff dat voor elke 0,30 USD kunstmatige economische groei de overheid 1 USD moet lenen voor de stimulans. Dus ook de almachtige onkwetsbare VS kan een dreiging gaan vormen.

Hoe al die dreigingen gaan uitpakken weten we niet. De hele schuldencrisis wereldwijd ligt dus vol mijnenvelden. Velen maken de fout de huidige schuldencrisis te zien als een economische crisis. Een economische crisis kan zichzelf herstellen. De wal keert altijd het schip. Maar een schuldencrisis van deze omvang kan alleen maar leiden tot een faillissement. Daarna volgt sanering en een nieuwe start. Net zoals zoiets altijd bij een failliete onderneming of particulier gaat.

Mogelijk is dit artikel nog veel te positief tegenover de opvattingen van George Soros. Een oude man die de hele cyclus al heeft doorlopen. Iemand die naast economie ook heel goed thuis is in politieke stromingen en ontwikkelingen. Zeker leerzaam om er eens naar te googlelen.

Beleggen in de eindfase

In het recentste interview van Bloomberg met Marc Faber deed Faber wel een heel opmerkelijke uitspraak. Op de vraag hoe je jouw vermogen moet beschermen in de eindfase antwoordt Faber doodleuk met de opmerking, “koop een machinegeweer”. Voor al die miljarden die jij beheert? “Koop dan een tank”, was het antwoord. We kennen inmiddels de cynische uitspraken van Faber wel, en velen zien dat als een geintje, maar reken maar dat hij het meent. Hij bedoelt eigenlijk, “ga verhuizen”. In de BRIC moet je nu zijn.

Marc Faber was over de eindfase ook al erg duidelijk bij CNBC, “de beste beleggers houden hooguit de helft over, de rest raakt alles kwijt.” Beleggen in onroerend goed dan? Hij vervolgt, als je een huis had in 1945 in de verkeerde helft van Duitsland werd je huis genationaliseerd en was je alles kwijt. In de andere kant van Duitsland kon je heel Duitsland overzien als je op een stoel ging staan. Daar was je onroerend goed dus ook al niet zo veilig. Goud en zilver deden het dan wel wat beter. Maar als je die verkocht zou hebben VOOR het tientje van Lieftinck, dan zat je ook goed fout. Met de nieuwe gulden zakte de prijs wel fors, maar dan had je tenminste nog iets. Daar zal je dus toch op moeten wachten. Zat je in de goede helft van de wereld, dan zat je wat beter. Warren Buffet kocht zijn eerste aandelen van Coca Cola vlak na de aanval op Pearl Habor met de opbrengst van zijn krantenwijkje. Het waren toen pennystocks. Nu is hij daarmee de rijkste man ter wereld. Dit soort kansen komen gewoon weer terug. Als je nog jong bent, zorg dan dat je flexibel bent. Een groeiend aantal jongeren met een hoge opleiding doen dat nu al en verhuizen naar de groeilanden. Helemaal niet verkeerd.

Laat ik positief afsluiten. Al deze dreigingen zouden gekeerd kunnen worden door juist beleid. Dat ligt niet in handen van de Centrale Banken of IMF. Dit ligt volledig in handen van de politiek en zijn kiezers. Dat benadrukten zowel Trichet als Draghi in bijna elke speech. En dat is waar. Maar intussen helpen de Centrale Bankiers de overheden wel aan een zo hoog mogelijke inflatie. Inflatie is gewoon een verborgen belasting. Het drukt bovendien de economie kapot. Belasting en inflatie drukken immers de koopkracht. Maar politici zijn er dol op. Als men het klaarspeelt de omvang van de overheid te halveren, dan zijn ook de begrotingstekorten weg. Dan krijgt de economie weer lucht om te functioneren. Het huidige beleid van inflatie, dalende koopkracht en steeds hogere belastingen knijpen de nek dicht van de economie, of wat daar nog van over is. Met een juist beleid zouden onze overheden dan binnen 20 jaar uit de ergste schulden kunnen groeien. De hoop ligt dus bij de politieke wil en zijn kiezers. Het zou beter zijn als politici de echte problemen eens aan de kiezers zouden uitleggen. Maar ik twijfel of ze het zelf wel snappen! In dat opzicht hebben politici niets geleerd uit het verleden en maken zodoende dezelfde fouten die geleid hebben tot WO2. Ze zijn gewoon met andere dingen bezig zoals cultuur-, natuur- en inburgeringssubsidies en zo meer. Politici zijn dol op de superbaantjes die voor hun partijleden worden gecreëerd. Zo zag ik per toeval Maria van der Hoeven bij CNBC voorbij komen. Ze is nu CEO Internationaal Energie Agentschap en woont tegenwoordig in Singapore. Zou ze er echt verstand van hebben? Zo werd Job Cohen commissiedirecteur en onderzoekt de rellen in Haren, wat normaal gesproken vele jaren gaat duren voor salarissen boven alle normen. Of de superpleiter voor doorwerken tot 67 van Groen Links, Femke Halsema, ging zelf met 37 jaar met vervroegd pensioen. Speciale regeling voor Kamerleden. Dan nog maar te zwijgen over de lobbyisten die voor minimaal 4x modaal de weg weten in Den Haag, als bijbaantje wel te verstaan. Voor politici en partijleden is er dus geen crisis. “We komen sterker uit de crisis”, zeggen ze allemaal. Ze bedoelen natuurlijk, “wij ZELF komen sterker uit de crisis”. Intussen gaat het geld smijten gewoon door. Toch is ons lot in hun handen. Wat dat betreft verschilt onze regering in niets met die van Griekenland. Maar let op, als het toch mis gaat hebben altijd “anderen” het gedaan. Dan hebben de hoge salarissen het gedaan (exclusief voetballers). Ze zijn echt allemaal hetzelfde. Laten we maar positief afsluiten en hopen dat politici eindelijk eens tot inkeer komen en aan de schuldencrisis gaan werken. Burgers als citroenen uitknijpen gaat in elk geval niet helpen.

Disclaimer: Artikelen geplaatst door Gerard zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • http://www.degoudkoers.com Degoudkoers.com

  Goudkoers kan bewegen in range tussen 1200 en 3000 dollar…

 • http://www.degoudpost.nl De Goudpost

  Er wordt gezegd dat langzaam het aanbod van goud begint af te nemen omdat allerlei mijnen met deze lage goudprijs niet meer rendabel kunnen produceren. Op een gegeven moment moet een lager aanbod effect gaan hebben op de prijs, naar mijn mening.

 • http://www.degoudwaag.nl/inkoop-goud-den-haag/ De Goudwaag

  Begin 2014 ziet het er niet slecht uit voor de goudkoers, hij lijkt in de eerste dagen van dit jaar te stijgen, lang niet vertoond. Maar eens zien hoe lang dat aanhoudt…

 • Goodluck Fred

  Bent u op zoek naar financieringsmogelijkheden voor uw nieuwe woning aankoop, bouw, onroerend goed lening, herfinanciering, consolidatie van schulden, persoonlijke of zakelijke doeleinden? Welkom in de toekomst! Financiering gemakkelijk gemaakt met ons. Neem contact met ons die wij bieden onze financiële dienstverlening tegen een lage en betaalbare rente van 2,5% voor lange en korte looptijd. Geïnteresseerde aanvrager moet contact met ons op voor verdere lening overname procedure op: barclaysloandesk@gmail.com
  Goodluck Fred

 • GLOBAL CAPITAL

  Bent u op zoek naar een legit lening geldschieter, moe van wordt afgewezen door banken en hypotheek,
  bent u moe op zoek naar fondsen voor de financiering van uw bedrijf, of bent u financieel beschaamd dat u niet uw schuld en rekeningen betalen, denk je van het krijgen van een financiële Help? terwijl niet u nu haast en grijp uw gegarandeerd en onbeveiligde lening vandaag op beste ONLINE leningen FIRM, we geven de beste service ooit aan al onze klant, en zal werken naar en voorbij onze klanten te bereiken en de verwachting, zoals wij uit alle soorten leningen maken. Lening asielzoekers, individuen, werken organisatie, bedrijven, enzovoort.
  Wij geven leningen op het bereik €5.000,00 en €10,000,000,000. 00, Ponden, euro Max. met een rente van 2%. Dus heb je een lening vandaag nodig om uw begroting te financieren.
  PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE NODIG IS VOOR HET PROCES VAN DE LENING.
  VOLLEDIGE NAAM:
  LAND:
  ADRES:
  GELEENDE BEDRAG:
  DUUR VAN DE LENING:
  TELEFOON GEVOELLOOS:
  Ik wacht op uw e-mail vandaag.
  Hartelijke groeten.
  Mijnheer. SANTOS MANUEL BARDALES
  Email:bestgolbalgranteeloan@admin.in.th

 • HERMAN

  kan iemand mij goede verkoopadressen bezorgen van zowel goud dan zilver in Belgie?
  met dank, Herman.

 • http://www.degoudprijs.org Goudprijs

  Goudprijs kan bewegen in range tussen 1500 en 2400 dollar…

 • Stafke

  De gewone man in de straat, kan ie al die bedragen eigenlijk nog wel bevatten? Ik bedoel, wie kijkt eigenlijk nog op van al die duizelingwekkende cijfers? Miljarden hier, miljarden daar.
  En nooit, nooit wordt es haarfijn uitgelegd van waar dat geld nu eigenlijk komt.

  4 weken discussie hier in B over een begroting, en als het over directe gevolgen voor burgers gaat spreken ze over 100 mijoen hier, 50 miljoen daar, en gans het land in rep en roer.
  Maar boven ons hoofd smijt men werkelijk met de tientallen miljarden.

  17 miljard voor cyprus, 37 miljard voor spanje, 43 miljard voor griekenland, enz enz

  En dan is men verwonderd dat ‘europa’ de voeling met de brugers verloren is en eerder een soort moloch is die boven ons hoofd bezig is.

 • Theo

  Geschreven door Walter Matthijssen, Tax en investment professional Wincham Benelux

  dinsdag 27 november 2012 07:17

  Het omvallen van de Belgische bank Dexia zou een ernstige bedreiging vormen voor de stabiliteit van het hele Europese financiële systeem. Dit betoogt de raad van bestuur van Dexia in een rapport dat is opgesteld in aanloop naar de beslissing om de bank staatssteun te geven, zo meldt De Tijd. Als er geen steuninjectie plaatsvindt, valt de bank om en wordt er 991,5 miljard euro aan schulden direct opeisbaar. Vrijdag 21 december vindt er een buitengewone algemene vergadering plaats die bepaalt of de restbank Dexia 5,5 miljard euro krijgt. De schulden van Dexia bestaan komen onder andere voort uit derivatencontracten. Als de bank omvalt kunnen deze producten niet voor een redelijke prijs worden verkocht, zo denkt de raad van bestuur. Hierdoor moeten schuldeisers van Dexia een forse verliespost incasseren.

  Commentaar: Even een paar getallen op een rij. Weet u nog, de ECB heeft een oorlogskas uit het niets getoverd van 1000 miljard. Dat is amper genoeg om alleen Dexia te redden. Dit is niet helemaal waar, want bij het omvallen zal er toch nog wel iets van waarde zitten in die derivatenposities, maar toch. Ter vergelijking de staatsschulden van enkele landen:
  Griekenland: 303 miljard Nederland: 412 miljard België: 359 miljard. Als ze nu 5,5 miljard krijgen dan is die 991,5 miljard derivatenproducten zogenaamd “gered” Dit geloof je toch zelf niet. Die 5,5 miljard is maar 0,54% van het geheel!
  Nog een cijfer, het Bruto Nationaal product van België (BNP), dus al wat de Belgen produceren op 1 jaar, is 316 miljard! Dexia alleen heeft dus 3x het BNP van België in derivatenposities zitten? Toenmalig Nederlands minister Bos, wist als ingewijde de bankcijfers, en deze onmogelijke opgave. Hij vertelde toen dat de mensen niet begrepen voor welke financiële afgrond ze hebben gestaan bij de redding van ABN Amro en ING. Hij is toen wijselijk huisvader geworden. Een directeur van een chemiebedrijf dat afbrand krijgt gevangenisstraf! (Chemiepack). Bankdirecteuren die de westerse welvaart in gevaar brengen met buitensporige derivatenproducten, de economische KREDIET crisis hebben veroorzaakt en de gewone burgers laten opdraaien voor hun stommiteiten die krijgen vooralsnog geen gevangenisstraf maar… loonsverhoging en jaarlijks een forse bonus.

  OVERGENOMEN VAN BEURSBOX NIEUWSBRIEF

  vr.gr.Theo

 • Stafke
 • http://zilverpaul.nl pietje

  Indiase centrale bank zoekt alternatief voor de dollar.

  De centrale bank van India heeft afgelopen week kenbaar gemaakt dat het de voorkeur geeft aan een mandje van valuta van opkomende economieën boven de Amerikaanse dollar als de enige wereldreservemunt. Gouverneur Subbarao van de Reserve Bank of India heeft genoeg van de dominante positie van de dollar als wereldreservemunt.
  Hier het hele verhaal wel in het Engels: http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/RBI-seeks-alternative-to-/articleshow/17302585.cms

 • http://zilverpaul.nl pietje

  Nu op 19.25 NL. 2 hoe je, je eigen munten kan maken of wel zo kan je ook iedere zilveren of gouden munt na maken!

 • oli

  uit DE TIJD:
  De Spaanse regering is van plan een reddingsboei van 40 tot 42,5 miljard euro te vragen aan Europa voor de sanering van ’s lands banksector. In ruil voor die steun zou de Europese Commissie een reeks Spaanse financiële instellingen een forse ontslagronde opleggen. De banken moeten zich ook terugplooien op hun regio van herkomst.

  forse ontslagronde… Ah… het is blijkbaar de schuld van het personeel…

  42 miljard, is 42.000 miljoen.
  Als een werknemer 100.000 per jaar kost (en het zal niet zoveel zijn, maar kom),
  dan kan je met 42 miljard zo een 42.000 mensen 10 jaar lang aan het werk zetten.

  wellicht is de reden van de banken crisis te wijten aan een 40.000 werkenemers van die banken die gedurende 10 jaar alleen maar geld gekost hebben, en geen zak hebben gedaan.
  ja, ik begrijp het…

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  Leuk filmpje Silvester. Wel wat roze kleurig, maar goed te zien dat dit soort bedrijven en technieken bestaan. Het bevestigd gewoon dit: recycling is een kwestie van energie.
  Goedkope energie = veel recycling.

 • Maria

  @Seppel – @Silvester

  Ik meld alleen maar wat mij ter ore kwam in belang van dit blog.
  Verder geen eigen belang hoor.

  Groeten, Maria 1e.

 • Procambarus

  Ik heb de uitzending van BNR vanochtend gehoord. Er werd in feite niets concreets gezegd dus alles is puur speculatie. Maar toch: waar rook is is vuur en het zou best wel eens kunnen dat Griekse reders willen terugkeren naar het land van herkomst, waarbij zij de regering uit de schulden helpen. Zij zouden door de bevolking met open armen worden ontvangen en kunnen dan minstens 10 jaar gewoon hun gang gaan, omdat niemand ze durft aan te pakken.

 • seppel

  Maria,
  De rijkste Grieken hebben nog nooit een cent belastingen betaald en zitten met Griekenland an sich niks in.

 • Silvester

  geloof je het zelf Maria?

 • Silvester
 • Silvester

  Leuk filmpje voor de figuren die denken dat zilver opgebruikt wordt, en denken dat zilver zo dus al schaarser wordt.

  http://www.youtube.com/watch?v=i8fAsggH6Wc

 • Maria

  Net op Radio 1 – Morgen spectaculaire oplossing van Griekenland.
  Er was een griek van de kamer van koophandel van Griekenland en die kon een tipje van de sluier oplichten. De rijke griekse reders enz. in Malta en Cyprus en USA gaan het land financieel redden zoals zijn woorden vrij vertaald waren.
  Hij mocht er eigenlijk nog niks over zeggen maar Paul van Liempt van BNR kreeg toch e.e.a. los.
  MVG Maria 1e

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  “Faber zei wel dat je in aandelen moet zitten als de boel in collapse gaat.”

  Vergeet daarbij de clienteele niet. Faber praat niet zo zeer over de kleine belegger met 10000 euro in zijn portefeuille.
  Iemand die al een vierde huis heeft, een ranch met 100 hectare, een jacht en tenminste 10 auto’s heeft heel andere problemen te verwachten dan jan modaal.

  Jan modaal daartegen kan beter investeren in een voedselvoorraad, goed gereedschap en wat zilver of goud.

 • Marc

  We kunnen denken over zilver wat we willen.
  Het blijft echter een feit dat zilver VERBRUIKT wordt.
  Indien er iets wordt verbruikt dat erg gewild is in de technologie sector en als het daarbij ook nog eens wordt ontdekt door de gewone mensen, dan kan dit op de lange termijn maar een ding betekenen.
  Eens gaat de prijs van zilver hard stijgen.
  Dit wordt versterkt door het feit dat zilver schaarser wordt.
  We moeten wel in ons achterhoofd houden dat we het hier niet over 1,2 of 3 jaar hebben.
  Ik denk meer in 10 a 15 jaar.
  Maar ja, geduld is een schone zaak.

 • Gerard

  @Gerard
  Sorry, ik bedoelde alleen positief over fysiek.

 • Gerard

  @Enrico
  Jazeker. Zoals bekend is Faber alleen positief over goud. Zilver ook wel, maar hij zei, I have not so large safebox!

 • Enrico

  @Gerard

  Heeft Dhr Faber nog uitspraken gedaan over zilver in de komende jaren?
  Of alleen over goud?

 • greetjes

  Mustsee!

  Stockman gives a blistering analysis of the breakdown of profit/loss capitalism that began under Bush, and which Obama has only accelerated in keeping the Banksters and Government in bed with each other.

  http://www.youtube.com/watch?v=pJVDTA0uHsA&feature=youtu.be

  David Stockman, head of treasury under Reagan, neemt geen blad voor de mond

 • Gerard

  @Theo
  Denk eerder dat Willem Middelkoop (zie 7.06) zijn kop moet houden.
  vr.gr.Theo

  Dit heb ik ook gezien, en vind het echt merkwaardig. Middelkoop heeft wel vaker aangegeven dat hij bang is dat hij met publieke uitspraken het “vertrouwen” gaat schaden.
  Het is een beetje vergezocht, maar goed. Of hij de hele financieele markt gaat beinvloeden? Welnee, die grotere institutionelen luisteren echt niet naar Willem.
  Het is natuurlijk wel zo dat het hele kaartenhuis op “vertrouwen” overeind gehouden wordt.

  Faber is wat dat betreft VEEL eerlijker. En daar houd ik van. Dat is gewoon “recht voor z’n raap” en eerlijk zoals het is. En die komt toch ook op RTLZ?

 • Gerard

  @Lolbroek
  Ja ik weet niet hoe je eruit ziet, anders had ik wel even gedag gezegd!
  Er zullen er beslist wel meer rondgelopen hebben die dit blog regelmatig bezoeken.
  Faber is toch onze favoriet, nietwaar?

  Maar even op Pietje terug te komen, Faber zei wel dat je in aandelen moet zitten als de boel in collapse gaat. En dat klopt ook. Hij zei verder zaterdag, NIET hier, maar in vooral Irak, Thailand, Vietnam, Indonesie, enzovoorts. Ook Griekenland, Portugal en Spanje zijn uitstekende markten om in aandelen te beleggen. Misschien nog iets te vroeg, maar dat het nu al oversold erbij ligt, is een feit.
  Oversold aandelen kopen is het meest winstgevende wat er bestaat.

 • Lolbroek

  Hey Gerard,

  Ik was ook in de RAI zaterdag. Wat ik me herinner is dat Marc heeft gezegd dat je fysiek goud moet bezitten. Jammer dat ik je niet gezien heb. Hij had ook wel wat leuke grappen tussendoor he?

 • Gerard

  @pietje
  Ja klopt, grondstoffen zal een lagere vraag zijn in 2013, economie krimpt. Maar Faber verwachtte wel dat aandelen 20 procent zouden corrigeren. Heeft hij zaterdag niet gezegd, maar eerder wel op Bloomberg en CNBC.

 • Ethan

  THEY’RE BAAACK: OF BEARER BONDS, HURRICANES, AND SHADOW BANKING: PART ONE

  http://gizadeathstar.com/2012/11/theyre-baaack-of-bearer-bonds-hurricanes-and-shadow-banking-part-one/

  THEY’RE BAAACK: OF BEARER BONDS, HURRICANES, AND SHADOW BANKING: PART TWO

  http://gizadeathstar.com/2012/11/theyre-baaack-of-bearer-bonds-hurricanes-and-shadow-banking-part-two/

  Erg interessant!

 • Stafke

  ‘niet verwacht dat goud niet verder gaat stijgen’

  Dus: verwacht dat goud zal stijgen?

 • http://zilverpaul.nl pietje

  Wat mij is bij gebleven is dat Marc Faber zij dat aandelen zullen beter presteren dan grondstoffen en dat hij niet verwacht dat goud volgend jaar niet verder gaat stijgen.
  Of heb jij dat niet gehoord Gerard?

 • Lamberto
 • Gerard

  @Theo
  Ik was zaterdag bij Marc Faber in Amsterdam.
  En dat was toch even andere taal als Middelkoop en Bouman.
  Hij legt heel gefundamenteerd uit dat de eurozone zo snel mogelijk moet opsplitsen in noord en zuid.
  En ligt uit hoe deze crisis is ontstaan. Het is de groei van overheden van 20 procent van de economie naar 70 procent nu. En de rol van de centrale banken in het opblazen van financieele bubbels.

 • Theo

  Silvester :Net die Willem Middelkoop gezien op rtl 7Weet niet wat ik van die man moet denken. Ik vertrouw hem niet.Mooi zijn hand opsteken als met vraagt of Griekenland in de eu moet blijven.
  En is de erste crisis voorbij? Volgens Middelkoop wel. Maargoed het gaat hem gewoon om geld te verdienen met goud en zilver en zijn mijn aandeeltjes.
  Kan zijn boeken dus ook niet meer serieus nemen denk. Hoe denken jullie over die kerel?

  00

  Hier de link ik had het nog niet gezien
  Ik ben het niet eens dat Willem Middelkoop zeg dat de crisis voorbij is
  maar oordeel zelf en kijk.
  Denk eerder dat Willem Middelkoop (zie 7.06) zijn kop moet houden.
  vr.gr.Theo
  http://www.rtl.nl/xl/#/u/c8880fd0-8087-430e-b839-d0561647834c/

 • Rudolf

  Best wel spannend morgen met Catalonië.
  Worden ze onafhankelijk of niet?
  Kan verstrekkende gevolgen voor Europa habben.

  René Tissen denkt het er zijne over:
  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/2012/articles/het-volgende-struikelblok-voor-europa.xml

 • http://zilverpaul.nl pietje

  Hieronder vindt u de “definitieve” staatsschulden van de meeste Europese landen eind 2011.
  Je kan de cijfers interpreteren in groepjes landen volgens hun rangschikking:

  1. Griekenland is een hopeloos geval, zelfs na de schuldherschikking in 2012 door de banken, is de staatsschuld niet meer onder controle te krijgen.

  2. Italië, België en Frankrijk kunnen de stijging van schulden beperken, maar deze blijven op een veel te hoog niveau waardoor ze tot de zwakke landen behoren. Er is voorlopig geen uitzicht op verbetering.

  3. Ierland, Portugal en Ijsland zien hun schulden exploderen en zijn duidelijk de landen in crisis. Dat Ijsland het nu weer veel beter doet, is duidelijk een fabeltje.

  4. De UK waar nauwelijks iemand over praat, zien hun schulden ook fors stijgen. Zij hebben voorlopig het geluk dat ze zoveel ponden kunnen bijdrukken als ze zelf willen.

  5. Dan komen 2 contraire landen: Duitsland en Hongarije die waarachtig hun schulden zagen verminderen. Hiermee is ook het enige positieve gezegd. De daling is enkel procentueel, in nominale cijfers stijgen ze nog en zijn tevens aan de hoge (te hoge?) kant.

  6. De staatsschulden van de overige landen zijn lager, maar hier zitten een aantal landen bij die de stijging niet meer onder controle hebben. We zien Cyprus +10%, Spanje +7% en Slovenië +9% in slechts 1 jaar tijd.
  Globaal gezien, zijn de schulden in 2011 veel te fors toegenomen en vormen ze een bedreiging voor de stabiliteit van ons geldsysteem. Het ziet er niet naar uit dat 2012 een trend ommekeer zal laten zien. Het gaat met andere woorden van kwaad naar erger.

  2010 2011
  Greece 145,0 170,6
  Italy 118,6 120,7
  Ireland 92,5 108,2
  Portugal 93,3 107,8
  Iceland 93,1 98,8
  Belgium 96,0 98,0
  France 82,3 85,8
  UK 79,6 85,7
  Germany 83,0 81,2
  Hungary 81,4 80,6
  Austria 71,9 72,2
  Malta 69,4 72,0
  Cyprus 61,5 71,6
  Spain 61,2 68,5
  Netherlands 62,9 65,2
  Poland 54,8 56,3
  Finland 48,4 48,6
  Slovenia 38,8 47,6
  Denmark 42,9 46,5
  Slovakia 41,1 43,3
  Latvia 44,7 42,6
  CZ 38,1 41,2
  Lithuania 38,0 38,5
  Sweden 39,4 38,4
  Romania 30,5 33,3
  Luxembourg 19,1 18,2
  Bulgaria 16,3 16,3
  Estonia 6,7 6,0

 • Jullie

  Gerard :
  @Theo
  Willem zal niet 180 graden draaien, maar helaas is hij sinds 2009 achterover gaan leunen en ziet niet goed de ontwikkeling. In een recent vraaggesprek bij BNR ging hij erg af op de uitspraken over zijn studie economische geschiedenis. Hij verwees naar de Kondratieff cyclus en verklaarde dat we nu eind zomer zitten. Dat was voor mij een geweldige domper. Jammer, want ik heb Willem wel hoog staan.

  Het is ook moeilijk om in 1x de feiten op tafel te leggen in een discussie waarin jij vaak de mindere partij bent, op de 1 of andere reden wordt je minder zeker van jezelf en maak je fouten tijdens zo’n discussie, je vergeet veel. En achteraf denk je altijd ‘shit, had ik dit of dat maar gezegt’

  Ik weet het maar al te goed.

  Willem heeft dit waarschijnlijk ook, en hoe stom het misschien klinkt, het is toch een stukje IQ dat er ontbreekt om het zo maar te zeggen. Niet de stukjes IQ wat betreft kennis, want kennis heeft Willem echt wel, maar het is net het stukje IQ dat je in staat stelt om helder te communiceren of dingen helder uit te leggen aan een ‘onwetende’ partij.
  Ikzelf mis dat ook, en ik vind dat heel jammer.
  Maar nogmaals Hulde dat Willem het blijft doen !

 • Snel

  @oli

  De crisis waar we nu in zitten is niet over 10 jaar voorbij.

 • Stafke

  Pietje, idem voor zilverstukken, daar zie ik bij de hoogste aankoop prijs en de laagste verkooppijs slechts een verschil van 4%.
  weliswaar 2 verschillende dealers, maar wat is 4% in zilver? Niks toch?
  Kopen bij de goedkoopste dealer en verkopen aan de hoogste aankoper.
  Beetje zoeken, maar tkan.

 • oli

  @Procambarus
  De waarde is wat iemand er voor wilt geven. En als iedereen inziet dat geldbriefjes maar gedrukt papier is, welke gretig bijgedrukt worden, en als de mensen dan weten dat iedereen al eeuwen goud als waardevol vinden, dan slaat jouw verhaal op niets.

  Het zilver gedeelte klopt, maar wij zitten hier niet omdat wer wachten op een opleving van de wereld economie, eerder omdat we het ergste vrezen.

  kom binnen 10 jaar terug, dan heb je gelijk.

 • Procambarus

  Een belegging in goud is speculatief en in principe waardeloos. Zonder goud draait de industriële wereld gewoon door want het is geen essentieel metaal. Als overheden/centrale banken slechts 5% van hun goud voorraden op de markt zouden brengen, stort de prijs volledig in en wordt de waarde gedecimeerd. Al deze enorme voorraden hebben geen enkel praktisch nut; het is een hype en de koers is uitsluitend gebaseerd op de verwachting naar nóg hogere koersen. Daarom is in deze tijd een nieuw geldsysteem, gebaseerd op onderliggend goud, kansloos. Een keizer zonder kleren, maar niemand die het wil zien.

  Zilver is een geheel ander verhaal. Er zijn geen noemenswaardige voorraden in de bankkluizen, het industriële gebruik zwelt nog steeds aan en de -nu nog steeds toenemende- mijnproductie gaat op den duur afvlakken. 95% van het gedolven goud is nog steeds op aarde; 90% van het opgehaalde zilver is al verdwenen. Dat zijn de kenmerkende verschillen en ondanks het feit dat er 17x zoveel zilver als goud in de grond zit, is het keerpunt nabij en zullen we te maken krijgen met een prijsstijging van zilver, gecombineerd met een desinteresse voor goud.

 • http://zilverpaul.nl pietje

  Er zijn nu inkooppers die goud inkopen boven de spot prijs dit zie je niet vaak.

  Goudmarkt.nl geeft voor 1 ounce goud Maple Leaf nu 1363 euro de spot prijs is 1349 euro als je dit vergelijkt met de inkoop site van de the silver mountain die beweren de hoogste prijs te geven scheelt dit toch 14 euro en het zelfden geld voor de zilveren 1 ounce munten.

  Dit kan in houden dat ze verwachten dat de prijs nog wel eens enorm kan gaan stijgen de komende maanden.
  In het verleden zijn november en december altijd wel goed geweest voor de prijs van zilver en goud.

 • shamrock

  @gordijnen

  Goed artikel,maar hoe ga je als arbeider met anderhalf modaal je hier tegen wapenen?
  Met een hypo (15%)en een AU en AG kom je er ook niet denk ik?

 • gordijnen
 • gordijnen

  @Ws

  WS wat je zegt klopt helemaal. De laatste veiling die ik afgelopen week meemaakten.

  Alleen de meubels, kasten, lampen doen het slecht. Voor de rest werd of de prijs betaald of 40% meer. Chinees porselein inkoop voor de export.

  Natuurlijk liggen de prijzen nog steeds ver beneden de prijzen van vroeger.

  Mooie barokke kast, waar 30.000 of 40.000 gulden voor werd betaald, gaat nu voor 3000 of 4000 euro.

  Mijn huis is te vol op dit moment. Ik mag helaas geen kasten meer kopen.

  Nu hoop ik nog op stijging edelmtalen en daling huizenprijzen.

  Ik hoop straks een paar huizen voor de verhuur te hebben, als pensioen.

  De pensioenen zijn natuurlijk straks niks meer waard.

  Voor dit beleid hebben de meesten kiezers gekozen.

  Hoe kan je nu 20.000 euro per inwoner van cyprus betalen?

 • gordijnen

  @Gerard

  Gelukkig nog niks verkocht. De beste tijd moet nog komen voor belegers in edelmetalen.

 • Ws

  @gordijnen

  Ik kom met regelmaat op kunst en antiekveilingen maar de prijzen liggen nog steeds ver beneden peil.
  Meubels en kasten zijn praktisch onverkoopbaar, jeugd wil dit soort zware en donkere meubels niet meer in hun huis.
  Klokken liggen 50% beneden de waarde van plm 1980 en soms onverkoopbaar, en de eventuele onderhoudskosten hiervan liggen extreem hoog in verhouding tot aanschaf.
  Schilderijen, lampen etc dito.
  Alleen mooie bronsjes, miniatuur zilverwerk, tafelzilver, netsuke’s, polshorloges en Japans porcelein zijn gewild.
  De hoogtijd van de jaren 70 is allang over, als ouders overlijden of naar een kleinere flat of bejaardentehuis gaan word de inboedel verkocht en brengt praktisch niets meer op en de ene na de andere antiquair sluit zijn deuren en alleen de rommelmarkten en veilingen blijven over.
  En programma’s als tussen kunst en kitch stroken niet met de werkelijkheid.
  Van de 300 antiquairs in Amsterdam zijn er mischien nog 30 over en de meeste kunnen hun kop niet boven water houden

 • Gerard

  @Theo
  Willem zal niet 180 graden draaien, maar helaas is hij sinds 2009 achterover gaan leunen en ziet niet goed de ontwikkeling. In een recent vraaggesprek bij BNR ging hij erg af op de uitspraken over zijn studie economische geschiedenis. Hij verwees naar de Kondratieff cyclus en verklaarde dat we nu eind zomer zitten. Dat was voor mij een geweldige domper. Jammer, want ik heb Willem wel hoog staan.

 • Gerard

  @gordijnen
  Hopelijk heb jij jouw munten toch niet verkocht?
  Denk erom, er zal snel heel veel minder goud gemijnd worden.
  Bovendien is de vlucht naar vaste activa de echte bron van hyperinflatie! MERK DIT SIGNAAL!
  Ik kan mij de eind 70er jaren nog zo goed herrineren.

 • gordijnen

  @Gerard

  Dank je voor je reactie en bevestiging van mijn vermoeden.

  Gelukkig nog redelijk op tijd ingekocht.

  Volgens mij moeten mensen niet langer wachten met het investeren van hun spaargeld, want de prijzen gaan hard stijgen.

  Alle gouden munten werden allemaal voor de hoofdprijs verkocht.

  Ik denk dat binnen nu en 6 maanden een tekort zal zijn aan fysieke leveringen.
  De tijd zal het leren. De vermogende kleine massa is wel wakker aan het worden.

 • Theo

  Maria :Maria 1eRienk Kamer en Willem Middelkoop hebben mijn ogen jaren geleden goed geopendBen ze nog steeds dankbaar dat ze mij het goede inzicht hebben gegeven.Helaas is Rienk Kamer niet meer onder ons.Heb het gevoel bij Middelkoop dat hij nu vanwege financiele zelfbelangen ons niet meer zo informeert als voorheen. Zijn nieuwe boek heb ik gelezen maar was voor mij gesneden koek.Niks nieuws onder de zon. Dit blog geeft samen met biflatie meer inzichten.

  404 Stemmen

  IK sluit me bij je aan Marian 1
  Alleen het boek daar ben ik net mee begonnen ,dus dat weet ik nog niet
  Willem heeft wel een keer gezegt, als het zo ver kom dat ze zeggen Willem dat de banken op instorten staan mag je niet meer zeggen dan hou ik me daar ook aan.
  Willem Middelkoop is geen man die zijn menging ineens 180graden omdraait.
  vr.gr.Theo

 • Gerard

  @gordijnen
  Zelf ben nog van de oude stempel en dus ken ik de eind 70er jaren nog.
  Dat was precies hetzelfde. Mensen gingen antiek hamsteren. Men zoekt dus vaste activa!
  Het is dus wel degelijk een vlucht van spaargeld. Te hoge inflatie en te lage rente, werkt altijd.

 • gordijnen

  Er veranderd veel om ons heen.

  Op de veiling afgelopen week zag ik voor het eerst in jaren, de prijzen stijgen. Kunst en antiekveiling.

  Soms wel 40% boven de geschatte waarde.

  Afgelopen maanden was het nog steeds 30% onder de geschatte waarde.

  Ik krijg steeds meer het gevoel dat mensen een veilig heenkomen zoeken voor hun spaargeld, voordat het niks meer waard is.

  Vandaag een minogame gekocht met Diakoku en Ebisu op de rug.

  Oost en West met elkaar verbinden en je krijgt een lang en gelukkig leven.
  (alleen japanse kunst blijft achter in de prijs explosie)

 • Lamberto

  Beste Andreas,

  Mijn opmerking is ontstaan doordat u met het plaatsen van de eerste twee regels had kunnen volstaan.
  Het door u aangehaalde dikke rapport over zure regen was volledig overbodig.
  =======================================================

  Toch denk ik dat de kiem voor het faillissement van Thermphos niet bij de Milieu Wetgeving moet worden gezocht.
  Ook al had deze fabriek aan alle milieu bepalingen voldaan, dan had ze volgens mij nog niet tegen de moordende concurrentie uit het buitenland op kunnen boksen.
  Oorzaak: “GLOBALISERING”.
  Zie hier een stukje van de tekst uit onderstaande link.

  “Een ander groot probleem was dat een concurrent in Kazachstan fosfor tegen een goedkopere prijs op de Europese markt aanbiedt. Thermphos verloor tussen 2008 en 2011 zo’n 30 procent marktaandeel aan de Kazachen”.

  http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/21/fosforfabriek-thermphos-definitief-failliet-450-mensen-verliezen-baan/

  Ik heb op dit blog al vaker geschreven dat Europa afglijdt naar een puur kapitalistisch systeem waar de werknemers tot op het bot uitgebuit gaan worden.
  Met de ondergang van deze fosfor fabriek wordt dit duidelijk aangetoond.
  De bruto loonkosten inclusief alle sociale franje van vooral de Nederlandse werkers zijn naar internationale maatstaven veel te hoog.
  Er stond ook in het nieuws vermeld, dat het terrein en gebouwen ernstig zijn verontreinigd.
  Gedeeltelijk zelfs radioactief!
  De sanering zal honderden miljoenen Euro’s gaan kosten.
  Dit zal de economie in het gebied dus weer een extra impuls geven.
  De een zijn dood is het ander zijn brood.
  Omdat met het faillissement de afzetkanalen van Thermphos droog zijn komen te staan, zullen er naar mijn mening echt wel enkele nieuwe handels firma’s in fosfor producten worden gesticht.
  Deze zullen de producten die nu dus in Kazachstan worden geproduceerd weer aan de voormalige klanten gaan leveren.
  Als we in Nederland de werkgelegenheid in stand willen houden, zullen er nog vele aanpassingen naar beneden nodig zijn.
  De wet van de communicerende vaten zal tot volle wasdom komen.

 • Gerard

  @Jullie
  Heb het ook gezien op RTLZ.
  Middelkoop laat zich gewoon inpakken.
  Bouman had hij gewoon op alle fronten kunnen afslachten, maar de kennis ontbrak.
  O wat had ik graag Bouman de oren gewassen als ik daar gestaan had! Maar ja, de beste stuurlui. Ik heb dan makkelijk praten. Neem ik maar terug, maar toch..

  Bouman maakt namelijk erg misselijk gebruik van waarheden. Zoiets zoals han de Jong dat ook altijd doet.
  Bouman zegt dat “echt” geld het geld is dat bij de mensen zit. DAT KLOPT.
  Hij zegt dat geld wat de FED bijprint GEEN geld is. DAT KLOPT OOK.
  Bouman heeft op alle fronten gelijk!
  Helaas weet Middelkoop niet hoe dat geld z’n weg aflegt.
  Want “geen” geld (of lucht-geld) wordt ECHT geld pas als het door de obligaties (doorgeefluik) gaat. En dat echte geld weer een draai maakt en opnieuw datzelfde luik doorgaat. Dat zegt Bouman er NIET bij.

  Vervolgens zegt bouman dat hetzelfde geld 1000 keer uitgeleend kan worden. DAT KLOPT.
  Als jan het uitleent aan Piet, en Piet weer aan Klaas, enzovoorts.
  Weer heeft Bouman dus gelijk.
  Maar dat heeft er geen bal mee te maken.
  Punt is dat dit geld via overheidsobligaties de economie ingaat. Hoe vaak het daar dan uitgeleend wordt doet er helemaal niets toe.
  Doordat het geld de bocht maakt weer terug in hetzelfde gat, is de reden dat de FED slechts 10% van het staatspapier bezit. Al printen ze 10.000 miljard bij en stoppen het in dat gat, hun aandeel BLIJFT 10%.
  “De lucht wordt vervangen door echt geld, dat is de crux”

  En dan zeggen economen, de FED print helemaal niet zo veel bij, kijk maar, slechts 10%…

  Geloof me, Bouman weet beter!!!!
  En Middelkoop zou eens wat meer huiswerk moeten maken.

 • Maria

  Maria 1e
  Rienk Kamer en Willem Middelkoop hebben mijn ogen jaren geleden goed geopend
  Ben ze nog steeds dankbaar dat ze mij het goede inzicht hebben gegeven.
  Helaas is Rienk Kamer niet meer onder ons.
  Heb het gevoel bij Middelkoop dat hij nu vanwege financiele zelfbelangen ons niet meer zo informeert als voorheen. Zijn nieuwe boek heb ik gelezen maar was voor mij gesneden koek.
  Niks nieuws onder de zon. Dit blog geeft samen met biflatie meer inzichten.

 • Gerard

  @Andreas
  Grondstoffen gaan alleen maar omhoog als de economie aantrekt.
  Middelkoop zag het als hedge tegen inflatie. Klopt wel, maar dat is alleen hele lange termijn. En dan moet je denken aan 4 of 5 jaar.

 • Jullie

  Silvester :
  Net die Willem Middelkoop gezien op rtl 7
  Weet niet wat ik van die man moet denken. Ik vertrouw hem niet.
  Mooi zijn hand opsteken als met vraagt of Griekenland in de eu moet blijven.
  En is de erste crisis voorbij? Volgens Middelkoop wel. Maargoed het gaat hem gewoon om geld te verdienen met goud en zilver en zijn mijn aandeeltjes.
  Kan zijn boeken dus ook niet meer serieus nemen denk. Hoe denken jullie over die kerel?

  Vind zelf dat Willem altijd een beetje achter de feiten aanloopt, alles wat hij te melden heeft iets in ieder geval voor mij al (meestal) weken of maanden geen nieuws meer.

  Willem is zonder twijfel een slim iemand, maar ik vind zelf dat er iets intelligentie mist in ieder geval in zijn boodschap, hij weet dingen goed uit te leggen, maar het is het net niet helemaal.
  Het is net geen niveau Marc Faber of Peter Schiff.
  Daardoor zal de leek hem niet begrijpen, en ik denk ook dat dat is wat er gebeurd, Willem wordt niet begrepen door de ‘outsiders’ Hij weet de aandacht net niet te trekken, terwijl ‘zijn’ gelijk gewoon is aangetoont op de beurzen, de feiten liggen er allemaal.

  Nu moet hij natuurlijk ook door die gigantische machine van Keynes breken, en dat werkt hem natuurlijk ook tegen.

  Ik voel wel enorme symphatie voor Willem, omdat hij er tenminste echt actief mee bezig is om ‘het woord’ naar buiten te brengen.
  Iets dat mij gewoonweg helemaal niet lukt, omdat ik zelf een enorme ramp ben wat betreft communicatie, en zeker als het om ‘lastige’ onderwerpen gaat.

  Als ‘insider’ vind ik Willem wat betreft ‘informatie voorziening’ totaal niet interessant, het is meest oude koek wat hij vertelt. (in ieder geval voor mij persoonlijk)
  Wat betreft zijn ‘boodschap’ en wat hij tenminste probeert te bereiken zeg ik : HULDE !

 • Jullie

  Short Squeeze Bitchez !

 • Andreas

  Stafke
  Helemaal mee eens. En dan moet het echte bezuinigen of beter gezegd lastenverhogen nog beginnen. Deze tijd geeft echter wel rare resultaten. Hele bedrijfstakken gaan onderuit. Maar bijvoorbeeld een bedrijf die boten en andere dingen maakte en onderuit gaat. De boten zijn definitief weg maar de andere produkten gaan wel door. Het bedrijf heeft er niets meer aan maar een conculega is er weer mee gered en ziet de toekomst weer wat positiever in.
  En het is ook niet allemaal kommer en kwel. Er zijn nog zat bedrijven die gewoon goed gaan.
  Maar je moet wel innovatief en vindingrijk zijn. Ik ben nu twee jaar bezig met mijn graantanken en toch gloort er langzaam hoop. Maar het duurt lang en je hebt vooral geduld en doorzettingsvermogen nodig. Dit duurt zo lang dat het nooit mijn bedrijf had kunnen redden. Maar het kan wel de basis zijn voor een nieuw bedrijf. Uithuilen en opnieuw beginnen dus.
  Ik ga er van uit dat de wereld niet vergaat en dat ik nog heel lang zal moeten werken. Mooi toch? Alle tijd voor iets nieuws.
  Mvg

 • Andreas

  Silvester
  Middelkoop zal er wel een bedoeling mee hebben. En Griekenland uit de EU versnelt een onvermijdelijk proces alleen maar. Hoeveel nut heeft dat? Temeer daar ruim 80% van het geld dat naar Griekenland gaat direct weer terugvloeit.

  En wat ik moet maken dat de ergste crisis voorbij is weet ik ook niet. Dan kun je al zijn boeken direct in de vuilnisbak gooien. Die voorspellen in feite allemaal hyperinflatie. Daar is zijn hele goudhandel op gebaseerd. Hoewel hij natuurlijk geen goudwinkel meer heeft.
  Maar wel een grondstoffen beleggingsfonds en die is op hetzelfde gebaseerd. Al het andere wordt waardeloos. Maar wat gaan grondstoffen doen bij een zeer diepe crisis en hoe goed is dat voor zijn fonds? Zijn fonds heeft ook flinke klappen gehad. Hij schermde altijd met veel hogere rendementen als de AEX maar het afgelopen jaar is er eerder sprake van een fiks verlies. Hoewel ik hem al een paar maanden niet meer volg. Dus ik weet niet hoe het fonds de afgelopen maanden bewogen heeft.

 • Stafke

  Ergste crisis voorbij???? Als ik mijn collega ondernemers bezig hoor, personen die dagdagelijks er midden in staan, en zich niet bezighoudenmet koersen en aandelen, moet t ergste in 2013 nog komen.

 • Wien

  Silvester, zou apart zijn als hij dat echt zo gezegd heeft. Zie hier een zeer recent interview met Willem: http://www.edelmetaal-info.nl/2012/11/10-vragen-aan-willem-middelkoop/

  Verder heb je wel gelijk, het lijkt vooral om geld geld geld te gaan.
  Maar toch… hij heeft mij enkele jaren in simpele woorden tot denken aangezet dus zal hem altijd het voordeel van de twijfel geven

 • Andreas

  Beste Lamberto
  Ik snap met de beste wil niet waar je op doelt. Ik heb globaal je rapport gelezen. Dat gaat over de landbouw.

  Maar mag ik je dan citeren uit de FD.nl vrijdag 23 november 2012

  Thempos, de enige fosforfabriek in Europa, had een brandende ambitie: in 2020 de eerste fosforproducent zijn die alleen nog afval als grondstof gebruikt.

  En dan een verhaal over waterschappen die blijven zitten met slib waaruit nog 4000 ton fosfor gehaald had kunnen worden.

  Of fosforgebruik teruggedrongen moet worden is iets anders. Het ging mij er om dat hier alles moet wijken voor het milieu maar dat aan het gebruik niets veranderd met het failliet gaan daardoor van een fabriek. De stoffen komen evengoed. Alleen de werkgelegenheid is weg.
  En misschien is Thermphos een slecht gekozen voorbeeld van mij maar dat milieudiensten zeer veel bedrijven het werken onmogelijk maakt staat voor mij vast.
  Mvg

 • Silvester

  Bedoel de ergste piek in de crisis voorbij, volgens middelkoop en bouwman wel.
  En wat nou als de economie krimpt en de werkeloosheid toe neemt?

  Achteruitgang lijkt mij.

 • Silvester

  Net die Willem Middelkoop gezien op rtl 7
  Weet niet wat ik van die man moet denken. Ik vertrouw hem niet.
  Mooi zijn hand opsteken als met vraagt of Griekenland in de eu moet blijven.

  En is de erste crisis voorbij? Volgens Middelkoop wel. Maargoed het gaat hem gewoon om geld te verdienen met goud en zilver en zijn mijn aandeeltjes.

  Kan zijn boeken dus ook niet meer serieus nemen denk. Hoe denken jullie over die kerel?

 • Stafke

  Neste = beste

 • Stafke
 • Maria

  Maria 1e

  Vanavond om 21.20 uur ZEMBLA op ned. 2 over skimmen.
  Zelfs met de nieuwe pasjes is het niet verbeterd.

 • temp242
 • temp242

  Wat gaat men straks zoal kunnen kopen met een gram goud?

  http://m.youtube.com/#/watch?v=qSHv2TBEnHY

 • Gerard

  Ik zat net even in het FD te lezen over de goud mijnbouw. Het is hopeloos. Er wordt dus gewoon NIETS meer gevonden. Zo zijn de mijnkosten sinds 2002 van 250 opgelopen naar 1000 dollar per ounce. Mijnen, grote producers, die nog draaien gaan erg goed, maar als ze leeg zijn houdt het op. Men is serieus aan het mijnen voor 1 tot 2 gram per ton. De nieuwe mijnen die er nog bijkomen bevatten daarnaast ook veel minder en kunnen hooguit een paar jaar draaien.
  Newmont en Barrick overwegen zelfs om reeds gedolven puin nogmaals op achtergebleven goud te filteren. Men overweegt ook om munten en baren te gaan maken van sloopgoud.

  Het kan gewoon niet anders dan dat de goudprijs echt door het dak gaat de komende jaren.

  Marc Faber kwam ook voor in het artikel met zijn bijzondere uitspraken. Hij heeft een foto van Bernanke op zijn plee hangen waar hij tegenaan kijkt als hij zit te schijten. Dat zou hem ervan weerhouden zijn goud ooit te verkopen.

 • Gerard

  @Youp
  Misschien dat de terugbetalingstermijn in de nieuwe regels wel bepaald gaat worden, maar tot nu toe was die er niet.

 • gordijnen

  @Lamberto

  Hartelijk dank voor de uitleg. Ik ben benieuwd of deze rekensom ook morgen in de krant staat.

 • Lamberto

  Andreas # 43

  Beste Andreas,

  Ik weet dat u spontaan en snel van de tongriem bent gesneden.
  Maar u loopt weer voor de muziek uit.
  Soms is het toch zinvoller om eerst te lezen en dan pas te gaan roepen.
  U weet wel, “Spreken is zilver maar zwijgen is goud”.

 • Sebassol

  en WEER een tijdelijk domper in de goudprijs, WEER rond 18:00 amerikaanse tijd….

 • Andreas

  Lamberto
  Morgen maar even lezen. Maar hoe goed of slecht fosfaten ook zijn. Er veranderd met de sluiting van deze fabriek niets aan het gebruik. Het komt nu alleen uit Kazachstan.
  En dat geldt dus voor nog veel meer industrieen. Het hier verbieden helpt niets behalve dat de werkgelegenheid verminderd. Maar Nederland moest dan ook een kenniseconomie worden. We hebben straks in ieder geval heel veel kennis over gemaakte fouten. Jammer dat een fout herstellen veel meer kost als de fout maken. En lijvige rapporten doen mij altijd weer denken aan het item ,,zure regen,,. Er zou geen boom overblijven. Hel en verdoemnis zou ons lot zijn. Mad Max was er niks bij. Waar zal die regen toch gebleven zijn???

 • gordijnen

  Rob Smallwood – The Banker’s Bonus Song

  https://www.youtube.com/watch?v=uesCu3VVR4E

 • Lamberto

  Gordijnen # 37

  Beste Gordijnen,

  Feiten en cijfers Republiek Cyprus
  Aantal inwoners: 788.457 (in 2007)
  Geboortecijfer: 12,56 geboortes op 1000 inwoners (in 2007)
  Sterftecijfer: 7,72 sterfgevallen op 1000 inwoners (in 2007)
  Geschat aantal inwoners in 2012: 814.000 inwoners (in 2012)
  Oppervlakte Rep. Cyprus: 5895 vierkante kilometer
  Kustlijn: 648 kilometer (incl. Noord-Cyprus)

  Talen: Grieks (officieel), Turks en Engels
  Samenstelling bevolking: 77% Grieks, 18% Turks, 5% overig
  Valuta: euro (EUR)

  Hoofdstad: Nicosia

  De bijdrage van Europa aan de Republiek Cyprus bedraagt € 17.000.000.000, –
  Dit is dus € 20.885, – per inwoner.
  Het is nog veel gekker dan u in uw stoutste dromen heeft gedacht.
  Misschien dat onze nieuwe minister van financiën net als “Jan Kees” ook de overtuiging is toegedaan dat we er veel aan gaan verdienen.
  Het heeft er alle schijn van dat we in Europa met zijn allen in een open inrichting zijn beland!

 • Youp

  @ Gerard
  Wat mijn interesse wekte was de terugbetalingstermijn die in jouw posting niet bepaald was.
  Dat lijkt hij echter wel te zijn. Voor wat het waard is uiteraard…

 • Gerard

  @Rien
  Klopt precies. Zo had ik het ook begrepen.

  Het was alleen dat Bos zei dat DGS door de overheid gegarandeerd wordt. Stond wel in alle kranten en nieuwszenders, maar GEEN ENKELE journalist kwam op het idee dit even na te kijken. Het niveau van nieuws tegenwoordig! NUL !

  Maar desalnietemin toch even raar. Indien de bankensector plat ligt dat ze dan hun eigen faillisement moeten gaan garant stellen.
  Ah ja, burgers kun je tegenwoordig toch van alles wijsmaken.

  Dus met Target2 gaan Rabo, Amro, ING, enzovoorts gewoon opdraaien voor de faillisementen als Griekse of Spaanse banken omvallen. Dat kan nog eens een mooi domino-record gaan worden!

 • Lamberto

  Andreas # 34 – 35

  Beste Andreas,

  Misschien toch even de inhoud van onderstaand rapport lezen.

  http://edepot.wur.nl/4399

 • gordijnen

  Als ik het goed begrijp krijgt cyprus 17 000 miljoen.

  Dit voor 1,1 miljoen inwoners.

  Ongeveer 15000 euro per inwoner.

  Of maak ik hier een rekenfout?

  Of moet ik de turken niet meetellen?

  De waanzin regeert.

 • gordijnen

  @greetjes

  Dank je voor je reactie greetje.

  Het zit de bankiers in hun bloed.

 • Andreas

  Fosfor is fosfaat

 • Andreas

  Fosforfabriek in Zeeland failliet. Ach en wee. Want nu draait Nederland voor de schoonmaakkosten op. Honderden miljoenen door het putje. Wat er niet bij gezegd wordt is dat deze fabriek maar 60% van zijn capaciteit mocht benutten vanwege milieuregels. En dan ga je vanzelf failliet. Het klinkt als je mensen halverwege de dag naar huis sturen maar wel alle kosten moeten betalen. Lang leve de milieudienst.

 • Stafke

  Spannend he, in Brussel zijn ze nu de miljarden aan het verdelen, ieder wil zijn eigen brokjes, en liefst zo weing betalen.

  Leuk voorbeeldje, europa heeft laatst nog 100 miljoen steun geinvesteerd in Turkse Fordfabrieken. Leuk, ondertussen sluit in B de Fordfabriek, 10000 banen weg, en wat komen onze regeringsleiders verkondigen: wij zullen aan europa 100 miljoen vragen als steun voor de getroffen regio in B.

  Mooi toch?

 • Andreas

  Rieks
  En dit is nu een perfect figuur om even een koekje van eigen deeg te geven. Kijken of hij een website heeft en dan met een gesponsorde koppeling je verhaal aan zijn website ,,vastklikken,,. De vuilnisbak in zijn hemd zetten zogezegd.

 • Stafke

  Ik zou me inderdaad een andere ‘goudopkoper’ zoeken.

 • Okee

  @Rieks

  Bijzonder, zo’n opkoper die zelf 25 Euro zou willen geven voor iets wat nep is.. en wat zou die persoon er mee moeten, zelf doorverkopen aan een leek voor de volle prijs waarschijnlijk.. hij geeft je echt niet E25 voor iets wat voor hemzelf nep en waardeloos zou zijn puur omdat hij/zij vind dat je mooie ogen hebt of zo :P

 • Stafke

  Zeg Gerard, en waarom moet de Belgische staat (ergo belastingsbetalers) dan miljarden garant staan als je zegt dat alle banken garant staan?

  En o ja, hier in B houdt de regering die miljarden buiten de begroting maar aan de andere kant, de stortingen die dexia moet maken voor t garant staan stoppen ze wel in hun begroting om deze te doen kloppen.

 • Stafke

  http://www.gold.de/preisvergleich,14,Wiener-Philharmoniker.html#bilder

  Even googelen en es perfect je munt wegen en meten.

 • Rieks

  Ik ben vanmiddag even naar een goud opkoper geweest om mijn muntjes te laten taxeren. Van mijn gouden 1troy ounce Wiener Philharmoniker wilde hij beweren dat deze nep was omdat er een nominale waarde op staat van 100 euro. Dit kon nooit volgens hem en hij vertelde dat ik opgelicht was, hij wilde me er 25 euro voor geven.

  Kan dit waar zijn?

  Groetjes, Rieks

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  Oh, en in 1948 is DNB genationaliseerd.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  Even googlen:
  http://www.dnb.nl/over-dnb/de-consument-en-dnb/de-consument-en-toezicht/depositogarantiestelsel/index.jsp

  Wie betaalt het depositogarantiestelsel? Wie voert de regeling uit?

  In beginsel betalen de gezamenlijke banken het depositogarantiestelsel. DNB voert de regeling uit. Dit betekent dat u bij DNB aanspraak kunt maken op een vergoeding uit het depositogarantiestelsel.

  Op dit moment wordt het DGS achteraf gefinancierd. Dat wil zeggen dat banken pas betalen wanneer er een beroep op het stelsel wordt gedaan, dus wanneer bij een bank betalingsonmacht is geconstateerd.

  Vanaf 1 juli 2013 zullen banken een bijdrage moeten storten in een fonds ten behoeve van het depositogarantiestelsel. Wanneer er een beroep op het stelsel wordt gedaan, keert het fonds uit. Is het fonds niet toereikend, dan wordt de resterende kosten over de banken omgeslagen conform de huidige systematiek.

 • Youp

  Vandaar ook nog ‘lijkt’ en niet ‘blijkt’ :)

 • cp

  ff afwachten of Gerard er wel wat meer over kan vinden…

 • Youp

  @CP

  Dit wijkt dus af van hetgeen Gerard vertelt.
  Daar kan ik namelijk niets over vinden. Lijkt dus toch niet zo te zijn.

 • No Name

  Wanneer in de komende 4 weken zijn de toppen en dalen te verwachten in de Zilverprijs.
  Kan iemand daar iets zinnigs over zeggen?

  Ik heb binnenkort tijdelijk extra cash nodig en ontkom er helaas niet aan wat PM’s te verkopen.

  Bedankt voor jullie timingsadvies!

 • temp242
 • cp

  http://www.telegraaf.nl/overgeld/sparen/20485291/__Depositogarantie_nieuwe_stijl__.html

  Hier staat:
  Wie betaalt het Nederlandse depositogarantiestelsel?

  DNB zorgt voor de vaststelling en betaling van de uitkeringen door het Nederlandse depositogarantiestelsel en slaat vervolgens het door haar betaalde bedrag om over de deelnemende banken, naar rato van hun bedrijfsomvang.

  &

  Binnen welke termijn moet er worden uitgekeerd?

  Het Nederlandse depositogarantiestelsel moet in principe binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag uitkeren. Deze maximale uitkeringstermijn van drie maanden is een Europese regel die dus ook geldt voor depositogarantiestelsels in andere EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

 • cp

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/2008/weken_2008/41/1007_1430_ecofin_minsiters_neit_eens_over_garantieregeling.xml
  Hier staat:

  De bankensector en de Nederlandse overheid garanderen het geld. Voor de duidelijkheid: het gaat om het totaal bedrag per rekeningshouder per bank. Nieuwe rekekingen openen heeft dus geen zin.

 • cp

  ja, dat zou ik ook wel eens bij mijn bank willen uitzoeken / mee confronteren..

 • Youp

  @ Gerard

  Wist je trouwens dat die depositogarantiestelsel van 100.000 “”NIET”” gegarandeerd wordt door de overheid?

  Ik kan hier op internet niets over vinden. Heb jij toevallig een link?
  Bijzonder interessant iets namelijk

 • Sebassol

  De dollar goudprijs kelderde net van $1729 naar $1709 en nu weer terug naar net geen $1730, dit gebeurde gisteren ook al rond dit tijdstip….

  Iemand een verklaring voor?

 • temp242

  Dus een enkele systeembank in Europa?..

 • Gerard

  @temp242
  Ik denk dat dit wel eens mee kan vallen.
  Vorige week had ik een leuk gesprek met een bankeconoom.
  Hij vertelde dingen waar je broek bij afzakt. Blijkt weer dat veel buiten de media gehouden wordt!

  De gevreesde bankenunie is er eigenlijk al lang. ALLE banken van heel Europa staan garant voor Dexia. Daar komt Target2 straks nog eens overheen die alle schulden moet gaan delen met elkaar.

  Wist je trouwens dat die depositogarantiestelsel van 100.000 “”NIET”” gegarandeerd wordt door de overheid? Dat was dus een LEUGEN.
  Hier staat de bank ZELF garant voor! In dit akkoord wordt dit in een verdeelsleutel opgedeeld door alle andere banken. Dat was al zo sinds 2009.
  Dus als de bankensector failliet gaat, dan moeten ze zelf garant staan voor die 100.000.
  Om de banken daarin tegenmoet te komen, is afgesproken dat er GEEN tijdslimiet aan hangt!
  Dus als je recht zou hebben op die 100.000 garantiestelsel, dan mag de bank je dat in principe pas over 100 jaar uitbetalen. Of over 400 jaar, dat mogen ze dus zelf weten.
  Zoveel is dus dat depositogarantiestelsel dus waard. NIETS.

  Weten we nog hoe trots Wouter Bos dat presenteerde in 2009? De “overheid” zou garant staan. 100% GELOGEN. Het zoveelste bewijs dat politici altijd LEUGENS verkopen, en dus onbetrouwbaar zijn.

 • temp242

  Inderdaad beste Oli, hoe dan ook, rond die periode gaan we iets meemaken wat héél de mensheid zal beroeren. Uiteraard zal de wereld niet ophouden te bestaan.
  Tja, als het een njet gaat worden op de AH-vergadering dan gaat de financiële kernbom Dexia af, een regelrechte blootstelling van 900 miljard euro!!! Welkom in de derivatentsunami
  Wat de aandeelhouders betreft, pfff, die zijn al akkoord, de franzozen en de Onozele Belgen zijn al voor meer dan 97% aandeelhouder van die financiële tijdbom Dexia. Dus ja,véél keus gaan die niet hebben, me dunkt.
  Wel leuk om de Franzozen tegen die tijd te zien reageren, want Franzozenland komt in het oog van de storm, hun banken staan op instorten…, Tegen die tijd is België ook plat gestaakt. Volgens mij gaan jullie en Duitsland tegen die tijd gewoon (en terecht!!!) de stekker eruit trekken. Dag Fantasieland, en het sprookje is uit en de nachtmerrie kan gaan beginnen.MVG.

 • oli

  @temp242
  val indien aandeelhouders niet akkoord, en dit is op ….
  21/12/2012 einde van de wereld volgens Maya’s het is een mooi toeval :D

 • greetjes

  @Maria

  Goed plan! Eerstvolgende bezoek aan AH probeer ik het uit. Ik ben helemaal voor ontregeling ;-)

 • Maria

  Maria 1e

  @Greetjes

  Wekelijks ga ik bij AH met contant geld bij de PIN-kassa mijn boodschappen op de band leggen. Dan na het scannen breekt de pleuris uit. Ze kunnen daar geen geld teruggeven. Ik word dan apart genomen en begeleid naar de sigarettenshop en daar moeten diverse handelingen worden verricht en de bon moet dan in de sigaretten-shop-kassa-lade en dan eindelijk is het “probleem” opgelost. Veel hilariteit en zo langzamerhand begint het van mijn kant een sport te worden. Als we dat allemaal nou eens doen zijn we van dat achterlijke pinnen verlost.

 • greetjes

  @gordijnen

  Gordijnen, dus mijn conclusie is dan dat die bonus er voor een bankier inderdaad niet toe doet. En ik weiger ook om te pinnen en moet dus bij AH in de ‘foute’ rij.

 • greetjes

  @gordijnen
  Zondagavond Gesprek op 2 Daphne Bunskoek met Kevin Dutton, psychiater en schrijver van het boek De Lessen van een Psychopaat. Conclusie van zijn onderzoek: in de top 10 van psychopatenberoepen staan de bankiers op…. nr. 1! Was een interessant interview, is vast te zien via Uitzending Gemist. Hoe herken je een psychopaat? Altijd handig om te weten ;-)

 • temp242

  Die bankenunie zal vooral onstaan om de derivatenbom te kunnen ontmijnen. Dit zal echter onmogelijk blijken.
  Het enigste wat dan gaat overblijven van Europa is een EUSSR.

 • http://zilverpaul.nl pietje

  Zo werkt de ECB:
  Duitse Bundesbank is door de Europese Centrale Bank gedwongen om tegen haar wil de staatsobligaties van Zuid-Europese landen op te kopen.
  Nu zijn ze van plan een bankenunie in het leven te roepen om de schulden van de Zuid-Europese banken te socialiseren.
  De volgende stap zal de introductie van ‘eurobonds’ (Europese obligaties) zijn.
  Tegen de tijd dat Frankrijk zal worden getroffen door de crisis, waar iedereen bang voor is, zal de Duitse regering niet langer weerstand kunnen bieden aan deze eis.
  Deze ontwikkelingen zullen uiteindelijk leiden tot een verengde staten van Europa alleen heeft men dan wel de markteconomie om zeep geholpen .

 • http://zilverpaul.nl pietje

  Door het veel te grote aanbod aan nieuws en de tegenstrijdige berichtgeving over de financiële crisis.
  Wordt het steeds moeilijker om conclusie te treken voor de toekomst.
  Ik lees maar al te vaak , misschien, vermoedelijk of dit kan gaat gebeuren in de toekomst.

  De romeinen wisten het al verdeel en heers.

 • Gerard

  Speciaal voor Wijros:
  http://www.slimbeleggen.net/blog/2012/11/21/einde-van-bull-market-voor-obligaties-kan-eerste-signaal-voor-hyperinflatie-zijn/

  citaat: Hij gelooft dat we op weg zijn naar de Demographically Influenced Investment Gap of D.I.I.G., waarbij de enorme honger naar financiering door middel van bonds niet langer door spaargeld kan worden ingevuld.

  Dat betekent dus letterlijk dat het spaargeld omgekeerd door de obligaties (doorgeefluik) weer terug moet. Daarna vindt datzelfde geld een “andere” bestemming.
  Omdat dat geld gewoon “op” is wat terugbetaald moet worden, moet het “nogmaals” worden bijgeprint. 2x dus. En dat gaat steeds verdubbellen.

  Je leest dit soort dingen steeds meer, en daar ga je in de zeer nabije toekomst erg veel van horen. Obligaties kunnen namelijk nooit meer winstgevend zijn want NUL procent is de limit! En van NUL procent kan zelfs een bank zijn spaarrekeningen niet blijven voorzien van 2% rente. Al komt maar de helft terug van al dat geld, dan is hyperinflatie al een feit.

  Hij zegt dus gewoon hetzelfde wat ik al steeds probeer uit te leggen.
  Het kan ook zijn dat je vindt dat iedereen ongelijk heeft?
  Maar ik zou toch eerst eens proberen het te begrijpen.

  Er wordt steeds meer en openlijker over gesproken. Het taboe is nu bij ALLE fondsbeheerders verdwenen.

 • temp242

  Enige maanden geleden stelde ik op deze blog dat Dexia wel eens het Lehman Brothers van Europa zou kunnen worden. Welnu: het mag eindelijk geschreven worden, uiteraard, want deze situatie is onomkeerbaar.:

  http://www.hln.be/hln/nl/942/Economie/article/detail/1537655/2012/11/21/Raad-van-bestuur-vreest-systeemgevolgen-bij-val-Dexia.dhtml

 • jefke
 • De Heraut

  @Gerard

  “In deze beroerde vooruitzichten zijn hoog divident defnsieve saaie consumerfondsen zeker zo verstandig. Goede nachtrust, 9 procent rendement, crisisbestendig en niet volatiel. En toch vaste activa voor je geld, dus veilige haven. ”

  Gerard, kun je tips geven welke fondsen goed zijn om in te stappen, of waar we hierover meer kunnen lezen?

 • Gerard

  @Sebassol
  Juniors zijn en blijven mijnenvelden. Je moet er terdege kennis van hebben. En dan nog kun je de cijfers niet vertrouwen.
  Beter kun je hefbomen met goede royalities of beter nog, streamers zoals SLW en SAND. Ook wat grotere producers is wat overzichtelijker. Ze zijn wel volatiel, dus je moet altijd wachten op de sell off, die tegenwoordig wel een paar keer per jaar plaatsvindt.
  Maar zet NOOIT al je geld in mijnen, het zijn letterlijk mijnenvelden. Ga sowieso nooit meer dan 20 procent van je portfolio in grondstoffen.
  Zorg voor een brede spreiding. Ook wat in tech, consumer, energie, enzovoorts.
  In deze beroerde vooruitzichten zijn hoog divident defnsieve saaie consumerfondsen zeker zo verstandig. Goede nachtrust, 9 procent rendement, crisisbestendig en niet volatiel. En toch vaste activa voor je geld, dus veilige haven.

 • temp242
 • WijRos

  @Sebassol

  Lion one is ook zo een mijnbedrijf CVE: LIO

  Zoals ik hier al vaak gezegd heb, kleine mijnbedrijven zijn “suckers”. Ze hebben steeds geld nodig om het management en de werknemers veel te ruim te belonen ze betalen veel te veel aan de staten en de omgeving om sier te maken met uw geïnvesteerde geld en uiteindelijk wordt het bedrijf stilgelegd omdat het wel eens kon gaan vervuilen. U, de aandeelhouder bent de enige die echt verliest !!! Degenen die bij deze bedrijven werken gaan van bedrijfje naar bedrijfje en leven er van als God in Frankrijk en uiteindelijk komt er bijzonder weinig tot stand. Steeds meer mensen beginnen dat in de gaten te krijgen en dat is de reden dat die aandelen achterblijven. Ze zijn op geen einden na waard waarvoor ze verhandeld worden.

  Ik heb mij ook al jaren laten beetnemen en zo nu en dan heb je eens een bedrijfje dat het eventjes goed doet en daarna zakken ze weer als een pudding in elkaar.

  Mijn advies stop met het investeren in kleine mijnbedrijven, stop het geld in fysiek spul of ga handelen op de beurs in derivaten als u van een gokje met meer dan 50% geluk houdt.

 • Sebassol

  Ik heb van dit aandeel 2000 gekocht voor 0,50 GBP p/s begin dit jaar ergens omdat ik toen dacht dat de daling wel een keer gebroken zou worden, maar niets is minder waar en ze staan nu op 0,31 meen ik (helaas)

 • WijRos

  delfde = dezelfde

 • WijRos

  @Sebassol

  Beste Sebassol, ik denk dat de aandeelprijs heel aardig aangeeft wat het bedrijf waard is. Er zijn nog een paar mijnbedrijven op Fiji met delfde problemen. Het is bijna hetzelfde als dat je naar een gokhuis gaat. De aandeelprijs heeft zelden wat met de inhoud van doen.
  Misschien staat hij morgen 10x zo hoog maar het kan ook 10x zo laag zijn.

  Als je op goud wilt gokken doe het dan in turbo’s, boosters, opties of iets dergelijks dan weet je in elk geval dat de waarde op en neer gaat met de edelmetaal waarde dat is bij bovengenoemd aandeel niet eens het geval.

 • Sebassol

  Wat denken jullie van dit bedrijf?: Vatukoula Gold Mines

  http://www.vgmplc.com/

 • Stafke

  Ag en Au leven terug. Heeft t te maken met de olie prijsstijgingen?

 • Gerard

  Daarbij zijn die Fransen ware meesters in staken en rellen.
  Voor elke scheet die ze dwars zit zetten ze al gauw alle autobanen dicht.
  Dat deden ze in de 90er jaren elke maand zowat. Boeren, vrachtwagenchauffeurs, ambtenaren, enzovoorts. Gaat nog wat beloven, want reken maar dat daar een dikke scheet gaat dwarsliggen.

 • Gerard

  @Sebassol
  Niet zo moeilijk wat die downgrade gaat inhouden in de toekomst.
  56 procent van de Fransozen is ambtenaar.
  Tel uit je winst.

 • Sebassol

  Frankrijk doet net alsof ze de koning zijn van eurampa samen met Duitsland, valt dat even flink tegen.

  Ben benieuwd wat dit voor de toekomst in gaat houden….

 • temp242

  Hahahahahahaha!!!
  Karma werkt altijd!!!
  http://www.zerohedge.com/news/2012-11-19/one-fewer-aaa-club-moodys-downgrades-fraance-aaa-aa1
  Wees solidair en koop een citroen of renault.

 • WijRos

  @gordijnen

  re. onethische bonus

  Beste Gordijnen, ik dacht dat je wel wist dat bankiers in de bank per definitie onethisch bezig zijn dus dat onderzoek hadden ze niet hoeven houden. Je bent onethisch of je bent het niet daar voegt een bonus niets aan toe. Ik heb persoonlijk ook niets tegen bonussen maar dan moeten ze alleen uitbetaald worden als er ook daadwerkelijk goede resultaten geboekt worden voor zowel de bank als de klant en niet te vergeten de aandeelhouder die de bonus uit eigen zak moet betalen! Vooral de laatste twee worden vrijwel steeds vergeten.

 • Marko

  Ik ben het eens met Jos. Het kan zijn dat Zilverpaul te dom is om het te begrijpen maar ik vermoed dat hij de boel een beetje bedondert. Ik merk dat het aluhoedjegehalte onder de zilverbeleggers relatief hoog is dus als hij met zulke teksten komt dan gaat dat er bij velen in als zoete koek.
  Ik geloof er geen snars van dat die order(s) van 1 enkele partij afkomstig zijn. Ik begrijp werkelijk niet hoe Zilverpaul dat kan beweren. Hij heeft geen toegang tot die informatie. Dat zou je alleen kunnen weten als je bij de broker werkt die de order heeft opgegeven of bij de beurs.

 • Sebassol
 • Sebassol

  Ik was vandaag ook bij de AH, daar stond ook een kassa met ‘alleen PIN’.

  Ook ik doe hier niet aan mee, ik betaal alles weer veilig cash.

 • Jullie

  Het is ook geen verassing dat ze het contacte geld willen ontmoedigen.

  Ik doe er zelf ook niet aan mee.

  Contant geld is gewoon veel prettiger om uit te geven, je ziet precies wat er door je fikken gaat, daardoor let je veel beter op wat je koopt en hoeveel je uitgeeft.
  Veel prettiger, eerlijker, en het is een stuk meer prive.
  Het gaat de bank of de overheid geen klote aan waar ik mijn boodschappen doe.

  En trouwens, heb ik ook al eens gezegd.

  Er zal altijd behoefte blijven aan contant geld, dus als de bank dit deel van de markt op wilt geven is dat prima. Er komt dan alleen maar meer ruimte voor concurrerend geld, ofwel, het gebruik van goud en zilver komt weer een stapje dichterbij…

  Maar wees niet bang, contant geld zal altijd blijven bestaan, wel zullen ze gebruik ervan willen ontmoedigen.
  Nu zorgen ze ervoor dat electronisch betalen steeds vriendelijker wordt (opzich niks mis mee, is gewoon marktwerking) , maar straks zullen de 1e stappen gezet worden om echt contant geld te ontmoedigen.
  Extra kosten berekenen enz.

 • gordijnen

  correctie Raymond Zaal.

 • gordijnen

  Wij als consumenten moeten aan de pin.

  Ik was bij AH en daar heb je kassa met een rij en kassa’s zonder rij.

  Dacht ik even snel af te rekenen. Wilt U pinnen of kontant betalen. Hier kunt U alleen pinnen. (oftewel geen rij)

  Dan maar in de rij, want ik wil mij niets opgedrongen krijgen.

  Straks zijn wij allemaal aan de pin. Ik wil hier niet aan mee werken.

  Ook wil ik mijn administratie niet gaan bijhouden bij een bank.

  Gelukkig ook nog goed nieuws in het FD.

  Er is geen direct verband tussen onethisch gedrag van bankiers en de bonus die ze ontvangen, zo luidt de verrassende uitkomst van de promotie aan Nijenrode uitgevoerd door dhr Raymand Zaal (49).

  Bankier wordt je niet, maar zit je gewoon in het bloed. Zo verassend nu ook weer niet.

 • http://www.oud-goud-verkopen.nl oud goud

  Sterk atikel, dank

 • WijRos

  @Gerard

  re. studeren

  Beste Gerard, het leidt echter wel tot de grootste Nederlandse zonde nameljk de afgunst. Veel mensen die gestudeerd hebben, kunnen niet verdragen dat mensen die minder geleerd hebben en iet lid zijn vande elite club meer succes hebben. Daarom zie je in Nederland ook grote hetzes tegen creëerders van bedrijven die succes hebben, volgens mij is de man uit Slagharen vd Most de enige uitzondering tot nu toe.
  Deze mensen moeten wel crimineel zijn, is de gedachtengang, want ze hebben succes in Nederland !!!!!!!!!!! De ambtenarij geeft dus openlijk toe dat zij het vrijwel iedereen onmogelijk maken om succes te hebben dus iedereen die wel succes heeft en niet tot de academische elite behoort is crimineel. Dat is wat de atmosfeer is in NL en daarom is het een land waar je niet moet wonen als je een groot succesvol bedrijf wilt stichten

 • Gerard

  @WijRos
  re, studeren zinloos?

  Dit ben ik helemaal met wijros eens. Studeren is zeker niet zinloos, maar heeft zeker niets met succesvol zakenman van doen. Sterker nog, ik ken persoonlijk veel rijke mensen. Eentje zelfs staat in de Quote 500 bij de eerste 100. Velen die ik ken hebben +25 miljoen of meer. Geen enkele heeft een hogere opleiding gehad dan LTS. Eentje BLO en daarna de LTS niet afgemaakt. Het is de meest succesvolle zakenman die ik ooit gezien heb.
  Ik ken geen enkele rijke met met een hoge opleiding. Ze zijn er wel, maar die zitten vooral in de gezondheidszorg. Of openbaar bestuur of topambtenaar.

  Rijk worden heeft andere oorzaken. O.a. lef en inzicht. En verder gewoon keihard werken. Maar vooral inzicht.

 • Gerard

  Edwin :@JosHet maakt verder weinig uit of het dumpen met 1 of meerdere orders wordt gedaan. Het is een computerprogramma dat deze verkopen uitvoert. Die doet dat met maximaal effect. In dit geval met een minimale daling van $20 wat een sterk teken is. Details zijn minder belangrijk….hou de hoofdlijnen in de gaten.

  10

  Het zegt mij ook erg weinig.
  Natuurlijk heeft shorten weinig effect als de koers op de bodem ligt. Als zilver boven de 40 staat, dan kan dit een lawine veroorzaken.
  Daarnaast, de beweging van koper is altijd “precies” dezelfde als zilver. En van koper is bekend dat deze sterk afhankelijk is van groei en krimp economie. Het wordt vaak terrecht gezegd dat koper de glazen bol is van de economie. Dat klopt. Maar feit blijft dat zilver altijd dezelfde beweging maakt!

  Dus die veel besproken manipulering bestaat wel, maar komt in ALLE markten voor tegenwoordig, ook olie en ook obligaties. En vooral aandelen.
  Het doel is alleen maar “volatiel” maken. Grootbanken en zakenbanken weten maar al te goed dat ze met die hoge volatiliteit beleggers geld uit de zakken kunnen kloppen. Beleggers worden knettergek van volatiliteit. Ze snappen het niet.
  Zilver en goud gaan weer fantastisch in 2012 ! Sinds 1 januari stijgt goud 9% en zilver 15%.
  He is het dan mogelijk dat beleggers G&Z zien dalen, ook op deze site! Dat is nu precies wat zakenbanken willen bereiken. VOLATILITEIT, trap er niet in. Beleggers verkopen namelijk erg graag op het dieptepunt en kopen op de top. En dat weten de manipulators maar al te goed.

 • greetjes

  och jongens, een mens moet nog een beetje kunnen dromen….

 • Stafke

  Niet gezien op tv, obama herhaalde de onverdeelde steun van usa aan israel. Dus een palestijnse staat? Maak u allen geen illusies

 • temp242

  Beste Greetjes,welk gewicht hebben de Palestijnen???
  Nul komma nul.
  Wie betaalde de herverkiezing van Obama???

 • temp242

  Een opwarmer.
  De geschiedenis gaat zich herhalen, deze keer wellicht maal vijf:

  http://blogs.tijd.be/bbb/2012/10/de-crash-van-1987-alsof-u-er-zelf-bij-was-1.html

 • Jos

  Edwin, die minimale daling toont alleen maar aan dat er weinig aan de hand was en dat Paul zijn lezers een rad voor ogen draait. Als het 20 USD was gestegen dan was hij muisstil geweest.

 • greetjes

  Binnen enkele dagen kan de VN een Palestijnse staat erkennen – dit is de beste kans voor vrede en veiligheid in het Midden-Oosten sinds jaren. En wij kunnen de balans doen omslaan.

  Een stem voor erkenning kan de droom van een vreedzaam en veilig bestaan van twee staten, Palestina en Israël, redden. Als genoeg Europese landen zich uitspreken voor Palestina kunnen we eindelijk het tijdperk van mislukte onderhandelingen achter ons laten en de ketenen die vrede in de weg stonden verbreken. Alleen een massaal publiek tegengeluid van hun eigen burgers kan de Europese leiders overtuigen de overweldigende Amerikaanse druk te weerstaan.

  De keuze is simpel. Als deze poging mislukt zullen we nog tientallen jaren vol geweld tegemoet gaan. Landen beslissen nu welke positie ze zullen innemen. Klik hier en doe mee aan de oproep aan Europa om de Palestijnse staat te erkennnen en een nieuwe weg naar vrede in te slaan:

  http://www.avaaz.org/nl/palestine_worlds_next_nation_a/?briRobb&v=19317

 • Edwin

  @Jos
  Het maakt verder weinig uit of het dumpen met 1 of meerdere orders wordt gedaan. Het is een computerprogramma dat deze verkopen uitvoert. Die doet dat met maximaal effect. In dit geval met een minimale daling van $20 wat een sterk teken is. Details zijn minder belangrijk….hou de hoofdlijnen in de gaten.

 • Edwin

  Geef mij het recht op zelfverdediging en dragen van een wapen… Is er nog maar 10% nodig van de “beschermende” politiemacht. Wel beginnen die in Spanje ook een beetje wakker te worden.

  http://www.zerohedge.com/news/2012-11-18/protesting-spanish-cops-forgive-us-not-arresting-those-truly-responsible-crisis-bank

 • monica
 • Jos

  Zilverpaul jokt wel volgens mij. Hij kan helemaal niet weten dat het 1 order betrof, het kunnen er ook honderden geweest zijn, daar zitten oa stop löss orders tussen. Tenzij de order in het orderboek heeft gezeten maar ik denk niet dat ze zo’n order een prijslimiet geven.

 • oli

  4 eur stijging met 3000%
  is dus 120 eur. geen 250 ;-)
  die financiele sites toch…

 • pietje

  Hier had je in moeten stappen was je nu binnen geweest

  Aandelen hasj-machine stijgen met 3000%.

  De stemming rond hasj is bezig helemaal om te slaan. En wat gebeurt er dan in dat land? Dan stijgt de koers van iets dat daarmee te maken heeft explosief.
  Dat is precies wat gebeurt met de aandelen van MedBox, een machine waar je hasj uit kan halen als je een recept hebt van je dokter. Na een berichtje op een financiële site dat het goed gaat met dat bedrijf steeg de koers met 3000%, van $ 4 naar $ 250.
  De eigenaren van MedBox proberen de koers weer omlaag te praten: zo goed gaat het nou ook weer niet, maar tot nu toe lukt dat niet

 • pietje

  Nog even dit over het blog van zilver Paul.
  Hij heeft dit blog destijds wel groot gemaakt met zijn Columns.

  Want de verhaaltjes van Bas en Rolf waren alleen maar bedoeld om je aan te zetten om meer zilver en goud te kopen maar hadden weinig tot geen nieuws waarden.

 • temp242
 • pietje

  Iedereen die vaak op dit blog komt kent hem wel zilverpaul.
  Hij had geen tijd meer voor een bijdrage aan dit blog en nu weten waarom, hij heeft zijn eigen blog op gezet. Zie link: http://zilverpaul.nl/

  Zijn laatste Colm: Tijd om te oogsten?
  Overigens is het niet alleen zilver wat men afgelopen week naar beneden heeft geprobeerd te werken. Zo is afgelopen vrijdag in een tijdsspanne van 5 minuten 1 order uitgevoerd, waarin 25.000 goudcontracten werden gedumpt. Deze 25.000 contracten staan gelijk aan 2,5 miljoen ounce goud. Evenveel wat een land als Indonesie met zijn 250 miljoen inwoners aan goud in de kluis heeft liggen. En het effect? een lullige $20 daling in de goudprijs…..

 • temp242

  Zeer interessante video.
  Hoeveel troy ounces zilver of goud zijn er nodig om 1/2/3/5 jaren van hyperinflatie te overbruggen…

  http://m.youtube.com/#/watch?feature=player_embedded&v=HffnLAhFbgU&desktop_uri=%2Fwatch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3DHffnLAhFbgU&gl=NL

 • WijRos

  @Bob

  re, studeren zinloos?

  Beste Bob, ik ben ingenieur en MBA dus ik denk dat ik uit ervaring kan spreken. Alleen een opleiding brengt mensen op een dwaalspoor. Het is niet onverstandig om te studeren maar zoals het nu gaat dat je alleen een baan kunt krijgen met een stuk papier, dat zoals gebleken is, niet veel zegt over wat iemand kan, zal wel snel voorbij zijn. Tegenwoordig studeert bijna iedereen af in één of ander zinloos vak en de staat betaalt of je leent er geld voor. Ik denk dat dit een verkeerde manier is. Je leert alleen een vak goed als je het ook praktiseert zoals ingenieurs en artsen dat doen. Pas daarna, als je bewezen hebt iets te kunnen zou een diploma uitgegeven mogen worden.
  Nu heeft de staat kantoren vol academici die echt tot niets in staat zijn wat tot iets productiefs leidt. Ze zijn wel goed in het stilleggen van productie en in andere onproductieve zaken dit zou dus tot het vervallen van het diploma moeten leiden.

 • gordijnen

  Ik las vandaag dat Nederland 21 miljard heeft betaald aan het IMF in 2012.

  De afgelopen 4 jaar totaal 60 miljard. Hiermee zijn wij dan ook de best betalende deelnemers aan het IMF.

  Voor de regerende politiek is het altijd moeilijk om iets te vinden waar je nog op kan bezuinigen.

  Ik ben toch wel benieuwd wanneer de oud minister van financien wordt voorgedragen voor een topfunktie binnen het IMF of ECB.

 • Andreas

  Beste Temp
  Zijn er ook mensen die al die zeven soorten missen. En zo ja, is het mogelijk dat juist die mensen onze regering vormen.

 • temp242

  …of Beste Andreas, er zijn wel zo’n zeven soorten intelligentie.MVG.

 • temp242

  Beste Theo, het was dan ook een Franzoos hé, die gaan de komende maanden serieus een héle toonladder lager gaan zingen hoor.MVG.

 • temp242

  Dank beste Lamberto.MVG.

 • Theo

  Het zijn net mensen die van de bank

  Woede-aanval tegen bouwvakkers kost Barclays topman zijn baan. Het hoofd van de foreign exchange strategy Asia Pacific bij de Barclays bank ging op een zaterdagochtend door het lint tegen bouwvakkers naast zijn huis in Singapore. De Fransman was woest dat zijn gezin niet van de weekend-rust kon genieten en schold de bouwvakkers de huid vol. Een van hen filmde alles, het kostte de bankier zijn baan… zie video! (waar een mobieltje al niet goed voor is.)

  http://observers.france24.com/content/20121112-animals-french-expat-goes-nasty-tirade-against-construction-workers-trader-barclays-singapore-viral-video

  vr.gr.Theo

 • Andreas

  Nu is het wel zo dat een man als Henny van der Most die bijvoorbeeld de Kalkarkerncentrale omgebouwd heeft geen officiele scholing heeft maar ik schat hem hoger in als eigenlijk alle ministers. Realisme gekoppeld aan ervaring is ook een vorm van hoge opleiding.

 • Andreas

  Bob
  Nee, natuurlijk niet. Vandaar de huidige economische situatie. Veroorzaakt door blunderende ,,alleskunners,,.

 • Bob

  Jazeker zijn we het eens, maar ik wil een politieker niet automatisch onder het kopje “hoger opgeleiden” scharen. Menig politiker heeft “slechts” HAVO.

  Ik verbaas me er vaak over dat je BIJVOORBEELD tijdens de eerste ronde het ministerie “Kunst & Kultuur” toegewezen krijgt en vervolgens in de tweede ronde “Economische Zaken”.
  Zijn die mensen dan zoooo slim dat ze zomaar kunnen switchen? ;)

 • Andreas

  Bob
  Dan zijn we het toch eens? Natuurlijk moet je jezelf bekwamen voor een beroep. Daar hoort mogelijk studie bij. En dan maakt stratemaker of arts mij niet uit. Het gaat er om of er vraag naar je kunde is in de vrije markt. Een politicoloog heeft weliswaar lang op school doorgebracht maar er zal in de vrije markt geen vraag naar zijn. Dus wel degelijk hoogopgeleid en er komen er jaarlijks tientallen van de opleiding. En die verdwijnen dan naar de overheid voor een goedbetaalde tijdverspilling. Een baan wil ik het niet noemen.
  Zou ik het talent en de roeping hebben om arts te worden zou ik er geen moeite mee hebben om voor die studie geld te lenen. Dat heet investeren. De studenten die in mijn ogen pretstudies volgen hebben zeer veel moeite met geld lenen. Dat snap ik wel. Zelf zien ze ook wel dat het weggegooit geld is

 • Bob

  @Andreas
  Noem jij een gem. politicoloog hoger opgeleid?? Menig mens kan deze taak vervullen mits kruiwagens en andere “ons-kent-ons” middelen.

 • Andreas

  Bob
  Een arts produceerd wel degelijk iets. Namelijk gezondere mensen. Dit in tegenstelling tot een politicoloog en nog honderden anderen funstudies. Het criterium is denk of mensen voor een kunde willen betalen.

 • Bob

  Gerard :
  Overigens, die 7% prijsstijging van goud is KEURIG op schema.
  Exact 7% is ook de inflatie. De echte inflatie dan.
  En zo hoort het ook, meer moet het gewoon niet zijn want dan gaat het bubbellen.
  Als de inflatie volgend jaar kerstmis op 10% komt, dan hoort goud op 1881 te staan, en niet meer!
  Zilver heeft nog wat in te halen, maar daar spelen andere factoren een grotere rol dan bij goud.

  Goed opgemerkt Gerard. Goud speelt dus nog steeds een zeer belangrijke rol in ons huidig monetair systeem!

  Kijk nu eens naar introductie Euro en prijsverloop goud. Toeval?

 • Power to the financial elite !!
 • Bob

  Tenslotte, een stratenmaker is niet voor niets stratenmaker geworden.
  Niet denigrerend bedoeld, hartstikke belangrijk beroep, maar had hij meer “talenten” gehad, dan had ie vast iets anders uitgekozen (ivm lichamelijk stelsel, vroegtijdig versleten knieen,rug etc).

 • Bob

  Piet :
  … Wat zijn voor jongeren, zonder groot opgebouwd vermogen, goede tips om met deze schuldencrisis om te gaan?
  Nog geen vaste verplichtingen, amper pensioenopbouw, nog ‘vers’ op de arbeidsmarkt: verhuizen en elders een bestaan opbouwen?

  1) Niets opgebouwd is niets kunnen verliezen, dat scheelt
  2) Volg je hart, waar liggen je talenten???
  3) Verhuizen naar elders? Ach, elders is er ook altijd wel wat aan de hand

  Denk dat het belangrijk is je genoemde “groep” nauwkeuriger te omschrijven…

 • Bob

  Heren heren,

  Geen opleiding??

  Artsen zijn we toch altijd nodig, zo ook ingenieurs etc.
  Niet iedereen heeft het talent om als zelfstandige door het leven te gaan, en niet iedereen heeft het talent om hoger opgeleid te worden.

  Niet te kort door de bocht he?! :)

 • Andreas

  Beste Wijros
  Ik ben het helemaal met je eens. Een hoge opleiding op wat voor gebied dan ook was lang (te lang) een garantie voor een goede baan. Dit meestal gefinancierd met andermans geld, het geld van de producerende medemens. Dit gaat veranderen gelukkig. En dan komt de vindingrijke mens die iets maakt of verzorgt tot zijn recht. Ik juich dat van harte toe. En dan hoop ik dat overheidspersoneel weer op aarde beland en dat gaat doen wat hun taak is. Het DIENEN van de bevolking inplaats van andersom.

 • WijRos

  @Piet

  re. Wat zijn voor jongeren, zonder groot opgebouwd vermogen, goede tips om met deze schuldencrisis om te gaan?

  Beste Piet, ik praat voor mijn beurt maar volgens mij is het allerbelangrijkste voor de jeugd dat ze leren te leven zonder schulden en dat ze zich niet afhankelijk maken van de overheid of een werkgever. Een opleiding is waardeloos als ze zich daarna overleveren aan de bank en aan de overheid. Het hebben van een eigen bedrijfje dat iets creëert of produceert waar nu en in de toekomst markt voor is met zo weinig mogelijk werknemers is volgens mij het optimale. Geef het geld dat u anders kwijt was aan een opleiding uit aan het investeren in een eigen bedrijf. Veel opleidingen hebben niets met produceren van nuttige zaken van doen en zijn daarom geldverspilling.

  Ik ben benieuwd wat voor ideeën Gerard heeft.

 • Sebassol

  @RCPL

  Israel is natuurlijk wel veel verder kwa technieken en outgunned de tegenstander behoorlijk.

 • Andreas

  Gerard
  Mijn complimenten voor weer een stukje geschiedenisles. Voor mij was er weinig nieuws bij omdat ik juist in geschiedenis mijzelf verdiept heb. Maar het weten en er een leesbaar en leerzaam verhaal van maken verdient waardering.

 • Andreas

  Opstand Warschau
  De SS dacht de opstand in twee dagen te breken. Het duurde geloof ik 6 weken. En de joden vochten vanaf daken en vanuit riolen. Ze bliezen zichzelf net zo makkelijk op tussen SSers na arrestatie. Pas toen het hele ghetto met de grond werd gelijk gemaakt wonnen de duitsers.
  En dit gebeurde met een minimaal arsenaal aan wapens. De joden zijn dit nog niet vergeten. Sterker nog. Geschiedenisles wordt in Israel belangrijk gevonden. Dit in tegenstelling tot Europa.
  En de gevolgen daarvan gaan we nu meemaken.

 • Andreas

  RCPL
  Uikomst niet moeilijk te voorspellen.

  Reken daar niet te hard op. Het begin van Israel was nog veel zwaarder. Een leger dat geen keus heeft behalve uitgeroeid worden vecht honderden malen harder als een bij elkaar geraapt zooitje vrouwenmishandelaars. Voorbeelden te over in het verleden. Verdiep je maar even in de opstand in Warschau tijdens WW2.
  Een mooi boek hierover is Mila 18 van Leon Uris.

 • Andreas

  Gisteren gesproken met een geslaagde zakenman in ruste. Hij heeft ruim 1 miljoen op de Fortiss bank staan. In deposito want dat geeft flinke rente. Maar dat is dan ook zijn cashpensioen.
  Ik zeg bij mensen die zo geslaagd en overtuigd zijn van eigen gelijk maar niks meer. Ik denk alleen. Ik ben benieuwd of die zo geslaagde mensen ook nog weten wat knokken is. Knokken om boven water te blijven. De komende jaren kunnen wel eens een lakmoesproef worden.
  Een proef waarbij hele vermogens verloren gaan. En dan ben ik benieuwd of ze nog de kracht en vindingrijkheid hebben om opnieuw succesvol te zijn.

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  @ RCPL

  Wij hier in het westen begrijpen niets van het Midden-Oosten, de volkeren, de culturen of wat dan ook. Dus laat vooral maar zitten dat pro- of anti-Israel gedoe. Het zijn allemaal mensen die daar lijden en sterven, laten we het daar op houden.

 • RCPL

  @RB

  Tuurlijk, das logisch.
  Lees alleen maar even de overeenkomende beleidsdoelstellingen van Hamas, Moslim Broederschap en de Ayatollah’s / Ahmadinejad: “Totale vernietiging van Israël”.

  In de jaren ’50 – ’70 van de vorige eeuw probeerden de buurlanden het ook, maar toen was Israël 100% militair superieur en had het onvoorwaardelijke steun van het Westen.

  Nu moeten ze het alleen opknappen, terwijl Iran en Egypte een stuk sterker zijn geworden.
  Kleine 7 miljoen Joden tegenover honderden miljoenen omringende Moslims. Uitkomst is niet moeilijk te voorspellen..

 • Piet

  Goed artikel Gerard, helder. Op deze website wordt vooral gesproken over het veilig stellen van vermogen, maar ik weet dat ook een leergierige jonge generatie meeleest. Wat zijn voor jongeren, zonder groot opgebouwd vermogen, goede tips om met deze schuldencrisis om te gaan?

  Nog geen vaste verplichtingen, amper pensioenopbouw, nog ‘vers’ op de arbeidsmarkt: verhuizen en elders een bestaan opbouwen?

 • Lamberto

  Hier volgt een exclusief interview met President Bashar Assam van Syria.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pdH4JKjVRyA

 • silverman

  gisteren de telegraaf gelezen? “israel staat onder vuur”.
  met foto van palestijnse familie erop. ik zeg het toch. media is de beste grootmacht.
  hopelijk zal het daar snel aflopen. erg voor de families van joden en moslims.

 • silverman

  @mark
  ik wil niet onbeleefd doen maar je had beter onderzoek gedaan voor je schreef.
  spijtig dat de media de mensen verkeerd informeerd. na enkele maanden zal ik schrijven hier aan je mark, je zult nog zien. wil je nog een gekkere onderwerp, alleee gek voor u maar logisch voor mij. de christenen en gedeeltetlijk joden gaan samen met moslims tegen niet gelovigen oorlog voeren. ook geschreven in boeken . maar ja. de zionisten moeten het geheimhouden he. als de bijbelgedeelte “barnabas” wordt openbaar gemaakt gaan heel wat mensen in rep en roer van geloof veranderen. alle dat heb ik van vrienden. turks leger zou het in handen hebben. ofwel heb ik dromende turkse vrienden, ofwel is het zo. maar ik denk dat ze gelijk hebben. en wat er in barnabas staat mag je zelf ondervinden als het wordt openbaart. heeft verband met deze schrijven.

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  Iran: Muslim world must hit back at Israel for Gaza
  Iranian defense minister says joint strike by Muslim world is only way to end ‘Zionist regime’s crimes’; Tehran to send delegation to enclave.

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4307096,00.html

  Van regionale naar wereldoorlog is, als het om het Midden-Oosten gaat, een kleine stap.

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  @ Mark

  Gek is dat, ik zie er geen woord onzin tussen staan. Die voorspelingen zijn inderdaad gedaan en controleerbaar. Waar zie jij de bullshit precies?

 • Mark

  Silverman wat een bullshit schrijf jij zeg

 • silverman

  de volgende maanden gaan superwarm lopen in het middenoosten er zijn zoveel voorspellingen uit de boeken voor deze tijden de wereldoorlog. waarvan 44ste president van amerika een zwarte zou zijn .tientallen jaren geleden in een visioen van een oud bulgaarse vrouw. wat ik ook jammer vindt is dat velen de joden met zioisten vergelijken. ik zie niet veel verband.

 • greetjes

  @robbie

  abonneer je op de gratis nieuwsbrief van de Sovereign Man. Dit komt uit de laatste:

  Date: November 16, 2012
  Reporting From: Santiago, Chile

  There are only a few people who get it: the era of cheap food is over.

  Global net population growth creates over 200,000 new mouths to feed ever single day. Yet supply of available farmland is diminishing each year due to development, loss of topsoil, peak production yields, and reduction in freshwater supply.

  Then there’s bonehead government policy decisions to contend with… like converting valuable grains into inefficient biofuel for automobiles. Paying farmers to NOT plant. Banning exports. Etc.

  Of course, the most destructive is monetary policy. The unmitigated expansion of the money supply has led to substantial inflation of agriculture commodities prices.

  These fundamentals overwhelmingly point to a simple trend: food prices will continue rising. And that’s the best case. The worst case is severe shortages. This is a trend that thinking, creative people ought to be aware of and do something about.

  One solution is to buying farmland overseas. It provides an excellent hedge against inflation, plus it’s one of the best (and most private) ways to move money abroad, out of the jurisdiction of your home government.

  In a way, overseas farmland is like storing gold abroad. But unlike gold, it produces a yield, ensures that you have a steady food supply, and even provides a place to stay in case you ever need to leave your home country.

  So where are the best places to buy?

  After travel to over 100 countries, looking at more properties than I can count, and investing in quite a few of them, I’ve come up with a few top picks that meet the following criteria:

  – cheap land costs
  – low operating costs
  – highly productive soil
  – low political risk (confiscation, regulation, market interference)
  – foreigner-friendly ownership rules
  – clear water rights
  – climatic stability

  Believe it or not, these simple requirements eliminate most of the world. Much of central and Eastern Europe is too politically risky. Western Europe and the US tend to be cost prohibitive. Most of Asia disallows foreign ownership of farmland. Etc.

  But there are still several places that remain. I’ll share two of them:

  1. Chile. No surprises, Chile ticks all the boxes. Land costs are very reasonable, and operating costs are low. The soil in regions 6, 7, and 8, is some of the most productive on the planet. And best of all, Chile has some of the clearest, most marketable water rights in the world.

  Another great thing about Chile is its location; it’s counter-seasonal to the northern hemisphere, so Chilean harvests tend to come at a time of tighter global supplies, pushing up prices.

  As an example, we’re currently harvesting blueberries at our farm in Chile’s 7th region. Global blueberry supply is tight in November, so the price we receive is 35% higher than if we were in the northern hemisphere.

  See http://www.chile-farmland.com for more information, it’s a fantastic resource.

  2. Georgia. This may be shocking to some, but Georgia is a stable, growing country that’s definitely worth betting on.

  Putting boots on the ground there, it’s clear that Georgia is on an upward trajectory with a bright future, much like Singapore was decades ago. Taxes are low, and the country is open to foreigners.

  In fact, the government realized that they have tremendously high quality farmland, yet limited expertise in farming. So while most nations shut their doors to foreigners owning strategic farmland, Georgia went abroad actively seeking foreigners to come to their country.

  They hit the jackpot in South Africa, offering land, financial incentives, and even citizenship opportunities to South Africans who would move to Georgia and work the land.

  Land costs in Georgia are very low; top quality crop land costs about $3,000 per acre, compared to $10,445 in Iowa, or $12,000 in California. Yet simultaneously, yields are very high for everything from corn to wine gapes to peanuts, on par with both of those states.

  It’s definitely a contrarian agricultural investment worth considering.
  Until tomorrow,

  Simon Black
  Senior Editor, SovereignMan.com

 • greetjes

  @RB
  juist, helemaal mee eens RB, wees voorzichtig om joden en zionisten op één hoop te gooien. Dit betreft een werelds misverstand, de joden willen dit ook niet.

 • Gerard

  Overigens, die 7% prijsstijging van goud is KEURIG op schema.
  Exact 7% is ook de inflatie. De echte inflatie dan.
  En zo hoort het ook, meer moet het gewoon niet zijn want dan gaat het bubbellen.

  Als de inflatie volgend jaar kerstmis op 10% komt, dan hoort goud op 1881 te staan, en niet meer!
  Zilver heeft nog wat in te halen, maar daar spelen andere factoren een grotere rol dan bij goud.

 • Gerard

  @Lamberto
  re Het kan natuurlijk ook zo zijn dat zij die de laatste jaren goed opgelet hebben al voorzien zijn.
  Het maakt mij persoonlijk dan ook niets uit of de waarde van edelmetalen stijgt of daalt.

  En dat bedoel ik nu. HELEMAAL mee eens.

  Veel mensen worden gek van de volatiliteit. NIET DOEN! Dit is normaal.
  Dat komt door de longs die afgewisseld worden door shorts. Dit heeft een hoog volatiel effect.

  Ik persoonlijk en enkele meer hebben vaak gezegd op deze site dat je moet kopen op de bodems, goud op 1600 en zilver op 30.

  En wat hoor ik nu ?????????
  Zilver en goud dalen! ???
  Ik snap niet waar iedereen dat vandaan haalt.
  Zilver staat 10% hoger dan begin dit jaar.
  En goud staat nu ook op 1710, 110 hoger dan 1600. +7%.
  Als dit dalen is, dan weet ik het niet meer!

  Dit moet je mij echt eens uitleggen…

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  @ Sebassol

  Ik weiger ook maar een poging te doen te oordelen wie schuld is in dit nieuwste Midden-Oosten conflict, hoewel ik ook wel zie dat Gaza geen partij is voor een van de sterkste legers ter wereld.

  Verder denk ik dat je joden, Israeli’s en Zionisten niet op een hoop moet gooien. Als je ziet waar de grootste joodse gemeenschap in het Midden-Oosten buiten Israel woont… yep, in Iran.

 • Sebassol

  @RB

  Israel is de grote opstoker van dit hele gebeuren, maar omdat Israel en de zionisten de media compleet in de macht hebben kunnen zij het zo laten lijken dat de moslims stennis en oproer trappen.

  Kortom ze creeren een situatie waarin de palastijnen iets terug moeten doen na een aanval of iets dergelijks (wat niet in het nieuws komt), op de reactie van de Palastijnen zet Israel de camera’s en laat dit aan de hele wereld zien waardoor wij denken dat de Palastijnen de oorzaak zijn en wij een oorlog gaan goedkeuren.

  T is gewoon een kut volk dat joodse zionistische spul, als je die zou opruimen dan zou de wereld er heel wat mooier uit zien.

 • tsja

  @pietje
  Bovendien, als je kijkt naar koop en verkoop, beide vinden plaats in de papieren markt. In de fysieke slechts koop. Niemand verkoopt fysiek, alleen een enkeling die niet beter weet. De verhoudingen tussen papier en fysiek lopen DUS steeds verder uiteen. Waar gaat dat naartoe denk je? Precies.

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  @ temp242

  Operatie Cast Lead in 2008 werd ook gestart vlak na de Amerikaanse en vlak voor de Israelische verkiezingen. Meer dan 1300 Palestijnen en 13 Israeli’s (waarvan 5 dood door eigen vuur) werden het slachtoffer van deze politieke idioterie. Te triest voor woorden eigenlijk.

 • temp242

  Beste RB, dàt is NU nét dé bedoeling. De zionisten willen KOST wat KOST het Midden Oosten in de fik.MVG.

 • tsja

  @pietje
  Het gaat mij om dit stukkie: “In 2012 is er dus minder vraag naar goud en zilver terwijl we over al lezen dat er zo grootte vraag is naar zilver en goud. Ja, er waren tekorten de prijs zou door het dak gaan dit is je laatste kans om nog goed koop goud en zilver te kopen deze verhalen worden voor al geschreven door belanghebbenden in de sector.”

  Vergis je maar niet piet. Tijdelijke dipjes, edelmetaal was zelfs een tijdje belast in India geloof ik, maar dat is er weer afgehaald. Kijk naar de expansie van de balansen van centrale banken en je zou genoeg moeten weten. Punt.

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  Hamas heeft de eerste Israelische F16 neergepaft. Ik denk dat dit een heel andere oorlog wordt dan 4 jaar geleden.

  http://www.presstv.ir/detail/2012/11/16/272660/israeli-warplane-downed-over-gaza/

 • WijRos

  @Marko

  re. flash crash

  Beste Marko, dat is juist.

 • Stupid

  There are 196 countries in the world. 115 of these are poor. The amount of kids influence on spending is 400 billion dollars: it equals the total amount of the combined GDP of all those countries. Advertisers focus more and more on the children for all kinds of products, even those that do not concern them (cars, computers, ..). The ‘VALUES’ all these add’s focus upon: “IT’S ALL ABOUT ME”, “I AM WHAT I HAVE”, “MAKING LOTS OF MONEY IS JUST HOT AND COOL!!”, “HAVING = BEING (important)” therefore “I WANT”… The essence of how advertisement happens to shape the children’s PSYCHOLOGY today, kneading them into greedy ego-centered individuals, giving them an absolute OVERLOAD of impressions and incentives (filling their mental pots with trash), comes at 27:00: if you just don’t have much time, put this one on hold and watch from then on. In the VS the regulation on add’s that focus on children have been left behind in the late ’70s and by
  -> 1984 <- it was COMPLETELY DE-REGULATED.. In the other countries of the Western world, it happened a bit later, but it happened there too!!

  To give you a global idea: the global spendings for children have increased
  from about 4 billion dollars in the '70s to
  4 0 b i l l i o n dollars — TODAY.
  A continuous increase of 30 %.
  Is the sky the limit? Hmmm..

  Talking about the VALUES THEY PREACH (far worse than what the church even used to do: creating the same fears of not belonging..):

  Most of what these add's PREACH is "IT'S ALL ABOUT ME", "I AM WHAT I HAVE", "MAKING LOTS OF MONEY", "HAVING = BEING (important)" therefore "I WANT" and "I AM COOL BECAUSE I HAVE…"… Would you be surprised if the children of today will become adults that WANT and not learned the meaning of GIVING, being essentially important in order to be happy? Would you be surprised that these children will not be able to understand that all the other values are more essential after all? The kids of today are barely challenged to LEARN and/or TEACH themselves, how to SOLVE PROBLEMS and DO CREATIVE AND CRITICAL THINKING which needs to be done, on a daily basis.

  Think about it, please.. XXXXX!!

  http://www.youtube.com/watch?v=2XSaaQjuuK0

 • Marko

  En die bewegingen zie ook vaak andersom, maar dan hoor je niemand erover, als het stijgt dan is het opeens normaal.

 • Marko

  @Wijros

  Een beweging van een procentje is geen flashcrash hoor.

 • Theo

  Wat hebben grote beleggers Warren Buffet en George Soros met goud?

  http://goudportal.nl/?itemstr=wat-hebben-grote-beleggers-warren-buffet-en-george-soros-met-goud

  vr.gr.Theo

 • temp242

  Beste Pietje, ik denk dat ze binnen dit en NU wél weer terug zilver gaan nodig hebben en héél veel.
  MVG.

 • temp242
 • pietje

  @tsja
  Voor dat je commentaar levert moet eerst de link openen en goed leren lezen.

  Het gaat wel degelijk over de fysieke verkoop van zilveren en gouden munten en baren.

  In het derde kwartaal van 2012 was er 16% minder vraag naar fysiek goud en zilver dan in het derde kwartaal 2011.

  Het verschil werd ten opzichten van 2011 werd deels opgevangen door een toegenomen vraag naar goud van ETF’s en andere beleggingsproducten.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  “Inderdaad Pietje, ben blij ook een ander geluid op dit forum te horen dan ” koop nu, anders ben je te laat “.”

  Hetgeen natuurlijk niet betekend dat je dan niet te laat bent :)

 • tsja

  @pietje
  Pietje, wgc is onderdeel van de manipulatieve paperpushers. Van fysiek naar etf’s? Laat me niet lachen. De papieren markt (bonds, aandelen, derivaten, pensioenen, etf’s) gaat op termijn verdampen.

  Geloof jij in een papieren handel in goud en zilver waar per jaar vele malen meer wordt verhandeld dan er feitelijk bestaat/beschikbaar is voor handel, en dat via hft? De papieren handel die wordt misbruikt om het ijkpunt van de waarde van fiat geld te ondermijnen aka goud en zilver?

  Alsjeblieft zeg….

 • Lamberto

  Cinelux #3

  Het kan natuurlijk ook zo zijn dat zij die de laatste jaren goed opgelet hebben al voorzien zijn.
  Het maakt mij persoonlijk dan ook niets uit of de waarde van edelmetalen stijgt of daalt.
  Het enige nieuws waar ik nog naar kijk zijn de politieke ontwikkelingen in de wereld.
  En eerlijk gezegd maken deze mij niet vrolijk.
  De bescheiden hoeveelheid zilveren munten die ik ooit in het verleden al eens heb gekocht, zullen mij bij troubles zeker enkele weken van kunnen voedsel voorzien.
  En daar gaat volgens mij bij fysiek bezit van edelmetalen toch om!

 • Cinelux

  Inderdaad Pietje, ben blij ook een ander geluid op dit forum te horen dan ” koop nu, anders ben je te laat “.

  Dit soort berichten zorgt dat het forum niet te eenzijdig wordt.

 • WijRos

  @loli

  re, bron

  Beste Loli, bron voor wat, wat bedoelt u?

  Als u de prijsveranderingen in de edelmetaal bedoelt dan hoeft u alleen maar een paar decennia mee te draaien om te zien hoe deze markten werken. Als dit type prijsvallen bij de AEX of de DOW optreden dan worden direct allerlei remmen in werking gesteld (anti- flashcrash software zou bij zilver en goud wekelijks in werking treden) om dit type prijs reacties af te remmen. Dit lukt trouwens bij de indexen ook niet altijd maar bij de olie en vooral bij edelmetalen hebben dit wekelijks en vaak veel frequenter. Omdat dit door de verzorgingsstaat middels de centrale banken geregeld wordt is het legaal.

  Het hoort bij de edelmetaal markten al sinds tenminste 1971 dat er steeds gemanipuleerd wordt.

  Dit wordt algemeen erkend door de voorheen betrokkenen maar het was vooral om het volk, het land en natuurlijk de belangen van de banken te beschermen.

 • Lamberto
 • pietje

  De World Gold Council (WGC) heeft vandaag haar nieuwste rapport vrijgegeven over de goudmarkt in het derde kwartaal van 2012

  De vraag naar beleggingsgoud (de som van goudbaren, munten en ETF’s) was in het derde kwartaal van 2012 met 79,5 ton 16% lager dan een jaar geleden. In dollars was dit een verschil van $22,8 miljard. De dalende vraag naar beleggingsmunten en goudbaren werd deels opgevangen door een toegenomen vraag naar goud van ETF’s en andere beleggingsproducten. Het derde kwartaal van dit jaar was erg goed voor de ETF’s, want met een totale vraag van 136 ton was dit de beste periode sinds Q2 2010. Ook was de vraag hoger dan het 5-jaars gemiddelde van 88,9 ton. Onderstaande grafieken laten de beleggersvraag naar goud per regio en de verhouding tussen ETF’s en goudbaren en -munten zien.

  Dit rapport laat toch wat anders zien dan wat wordt verteld door al die zilver en goud goeroes.

  In 2012 is er dus minder vraag naar goud en zilver terwijl we over al lezen dat er zo grootte vraag is naar zilver en goud. Ja, er waren tekorten de prijs zou door het dak gaan dit is je laatste kans om nog goed koop goud en zilver te kopen deze verhalen worden voor al geschreven door belanghebbenden in de sector.
  Dit rapport hebben ze ook maar daar schrijven ze niet over laat aanstaan dat ze het publiceren op hub site.
  Hier het volledige rapport van de WGC http://www.gold.org/media/publications/

 • silverman

  awel ik geloofde al een hele tijdje dat november en december 2012 de maanden gaat worden van losbarsten middenoosten. en ik denk dat de start is gegeven. aan een kant denk ik dat israel gelijk heeft omdat de palestijnen zijn begonnen. aan de andere kant denk ik dat israel niet zo zwaar moet bombarderen. de ouden regeren ,kinderen zien af. alweer kinderen die onschuldig sterven. er zijn veel machten die er iets aan kunnen doen , maar ja,alweer money money voor anderen. hebzuchtigheid wordt einde van mensheid

 • Gerard

  OEI.. Als je dit dan leest…

  http://www.slimbeleggen.net/blog/2012/11/15/bank-of-england-financiert-nu-rechtstreeks-britse-overheidstekort/

  Dit is Weimar ! 100%.

  Japan heeft eerder deze week ook al zulk beleid aangekondigd.
  FED en ECB is slechts een kwestie van tijd.

  Ik herriner me nog vaag het filmpje van Mike Maloney ergens rond 2010 die hier ooit voor gewaarschuwd heeft.
  Op een bepaald “onverwacht” moment knalt al dat geld tegelijkertijd de wereld in.
  Wijros gelooft dat niet, maar de tijd zal leren hoe dit gaat!
  REKEN MAAR DAT DIT GELD WEL DEGELIJK AANWEZIG IS!

 • Stafke
 • Lamberto

  Wie zich op de komende “Monster-Crash” in Europa nog niet heeft voorbereid, kan hiermee beter snel beginnen.

  http://www.propagandafront.de/1144780/europa-die-derivatebombe-die-groste-finanzmarkt-story-uber-die-sich-alle-ausschweigen.html

 • Gerard

  Overigens de inkt van het artikel is nog niet droog, en de dreigingen klappen je al lins en rechts om de oren vandaag.
  Wat dacht je van BOJ en BOE? Jawel hoor, ze gaan onbeperkt geld bijdrukken om de rente “laag” te houden!
  Was er een dreiging dat die ging stijgen? Zal best, anders deden ze het niet.
  De Weimar en Zimbabwe methode in een hogere versnelling….
  DUIDELIJK hoe dit gaat aflopen.
  Het gaat zoals altijd.

 • Gerard

  @Snel
  Deflatie? Nee hoor, veel erger, stagflatie.

 • seppel

  Pintje pakken, je kelder vol steken en afwachten. We kunnen lullen en zeveren tot in het oneindige, maar het is waanzinnig onvoorspelbaar. Of toch niet ? Pintje pakken, kelder vol steken………….

 • http://hyperinflatie.wordpress.com/ Silvester

  Jongens wat denken jullie van de raket aanvallen van de palestijnen tegen de Joden?

  Zou dit misschien het begin zijn van de hel wat gaat losbarsten?
  Ik denk dat nog wel eens helemaal uit de hand kan gaan lopen.
  Vooral als Amerika er mee gaat bemoeien.

  Zouden we straks toch nog in een grote oorlog terecht komen?
  Het zit mij niet echt lekker.

 • Snel

  Tja Gerard, en dan, dan praat je toch over deflatie.

 • Gerard

  @Ramble
  re: De vraag blijft toch staan hoe je vermogen het beste te beschermen.

  Moeilijke vraag.
  Voorlopig is fysiek goud en zilver de beste keuze.
  Anders zal je moeten uitwijken naar BRIC landen in aandelen.

  De mijnbouwsector gaat ook niet zo goed. Maar in een “veilige” aandelen-portfolio mag dit hooguit 10% uitmaken van het geheel. Als je daar niet aan houdt? Tja, dan zal je geld verliezen.
  Het is maar de vraag of grondstoffen het goed gaan doen in een krimpende wereldeconomie.
  Grondstoffen kun je niet bijdrukken, volgens Middelkoop, dat klopt, maar als de vraag wegvalt naar grondstoffen door krimp dan gaan die prijzen OOK omlaag.

 • Gerard

  @Lamberto
  re “U schrijft dat de Arabische lente ook de oorzaak was voor de opstand in Libya.
  Ik denk dat u hier fout zit.”

  Het is in EEN zin samengevat omdat het stuk toch al te lang was.
  Natuurlijk ligt het Midden Oosten probleem veel complexer.
  De dalende welvaart werd veroorzaakt door stijgende voedselprijzen, en dat was de druppel in de meeste landen. Maar dit is zeker niet de enige oorzaak.
  Nu was Libie intern ook wel verdeeld. Ook daar was de welvaart niet voor iedereen.

  Feit blijft wel dat er nu in de regio steeds meer gekozen wordt voor islam-politiek. Het fundamentalisme rukt op, ook in Libie. Overigens ook in midden Afrika.
  Steeds meer christenen (kopten) slaan op de vlucht in Egypte, Libanon en vooral Sirie.
  Maar in principe mee eens, ieder land in het MO heeft zo z’n eigen eigenschappen en problemen die allemaal een rol spelen.

 • Sebassol

  @Silvester

  En de mijnaandeeltjes zakken vandaag weer vol gas door!!

 • Ramble

  Beleggen in de eindfase:…….

  De vraag blijft toch staan hoe je vermogen het beste te beschermen.

 • loli

  @WijRos

  Bron?

 • oli

  hé RB is back ;-)

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  @ WijRos

  … en zo vind ik het al een tijdje verdacht dat in zowat elke plaats opeens een goudinkoper z’n intrede doet. Allemaal met hetzelfde logo en dezelfde mailing. Ze zijn met name gek op wat ze oneerbiedig ‘sloopgoud’ noemen. Waar zouden al deze malle bedrijfjes toch vandaan komen en aan wie verkopen zij weer?

 • WijRos

  @RB

  re. rare bewegingen

  Beste RB, er zijn nog wat banken die hun verliezen nog wat willen aanscherpen vandaar deze wilde verkoop activiteiten per HFT. Deze banken gaan er nu vanuit dat u ook in paniek uw goud en zilver verkoopt zodat zij het voor een lagere prijs weer kunnen kopen. Iedereen mag meedoen en met name het grote publiek dat in paniek moet raken van dit soort acties.

 • WijRos

  @Lamberto

  re. Lybië

  Beste Lamberto, ik ben het helemaal met u eens. Ik begrijp alleen niet waarin Gerard afwijkt van deze gedachtengang.

  Kadafi zijn grootste zonde was dat hij de VN een jaar voor zijn dood voor schut zette in New York. Dat heeft het buitenlandse zaken ambtenarij compleet op tilt gezet.

  Hij had ons ook kunnen vertellen over de vliegramp bij Lockerby in een proces maar hij moest dood want dode mensen praten niet net als Obama sin Laden dat was waar het om draaide. Leve de “vrije” corrupte wereld.

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  Niet raarder dan anders. Valt gewoon geen peil op te trekken.

 • Silvester

  Rare bewegingen op de goud en zilver markt jongens!

 • Lamberto

  Beste Gerard,

  U schrijft dat de Arabische lente ook de oorzaak was voor de opstand in Libya.
  Ik denk dat u hier fout zit.
  Er waren en zijn andere krachten in de huidige wereld aan het werk die sturing geven aan de wanorde die momenteel overal de kop opsteekt.
  De meeste inwoners waren meer dan tevreden met de gang van zaken in Libya onder begeleiding van Khaddafi.
  Ze hadden het in ieder geval beter dan de miljoenen Europeanen die op dit moment “koste wat het kost” door de huidige “Leiders” in Europa onder de knoet van de aanstormende dictatuur gebracht worden.
  Ook wij Nederlanders die denken door de huidige bezuinigingen de armoede dans te ontspringen, zullen nog terugdenken aan de tijd dat ook uit onze naam het Libische volk naar het stenen tijdperk terug werd gebombardeerd.
  Door het gebruikte radioactieve wapentuig zullen we nog generaties lang de gevolgen hiervan bij de Libische bevolking kunnen aanschouwen.
  Laten we nooit vergeten dat sinds de geweldloze Staatsgreep in 1969 door Khaddafi en de groep militairen gepleegd, al een grootse weg richting welvaart, persoonlijke vrijheid en welbehagen voor de bevolking is afgelegd.
  Een geworpen boemerang komt altijd terug!

  http://www.youtube.com/watch?v=5to_-tXerCw

  http://www.youtube.com/watch?v=jdeLv5lFPuw

  http://www.zadishefreeman.com/images/Muammar-Qaddafi-Green-Book-Eng.pdf

 • WijRos

  @Procambarus

  Beste Pro, ik denk dat goud en zilver het nog wel even goed blijven doen maar persoonlijk zie ik op langere termijn meer in Platina en Palladium waarvan de reële winnings-kostprijs nog dichter bij de marktprijs ligt. Deze zijn ook minder populair en blijven daarom meer de “radar” van veel beleggers. Ook grafiet, zeldzame aarden en koper zijn aantrekkelijk maar zijn moeilijker te hanteren.

  Ik zie dan ook veel meer in het hebben van het tastbare materiaal dan in mijnaandelen zoals hier soms gepropageerd worden.

 • WijRos

  @Procambarus

  re. maar blijft militair en technologisch de wereldmacht.

  Beste Pro, op militair en militair technologisch gebied wel maar op andere gebieden zijn China, India en Russia volgens mij de VS al gepasseerd. Financieel is China, Amerika al jaren geleden gepasseerd alleen dat willen nog niet veel economen erkennen. Veel economen denken dat lenen hetzelfde is als produceren we zullen binnenkort zien dat deze gedachte een misvatting was.

 • Pruttel

  Londen real estate in een bubble?

 • Procambarus

  Zolang de USD wereldvaluta blijft is er voor de VS niets aan de hand; ze kunnen rustig blijven bijdrukken en schulden maken. Dit kan nog wel een jaar of vijf tot tien aanhouden. Pas dan is China monetair sterk genoeg om het stokje over te nemen en de yuan tot wereldmunt te laten promoveren. Intussen zijn de staatsschulden van de VS sterk opgelopen, maar door de almaar stijgende inflatie steeds minder waard geworden. Noord-Amerika (waarschijnlijk inclusief Canada) trekt zich monetair terug, maar blijft militair en technologisch de wereldmacht. Intussen zijn alle olie- en gasvelden daar ontgonnen en kunnen ze zich qua energie volledig zelf bedruipen en de zaken in Zuid- en Midden Amerika naar hun hand zetten. Amerika heeft dan het Midden Oosten niet meer nodig en zal zich er steeds minder mee bemoeien. Europa blijft verdeeld en zal steeds meer onder invloed komen van landen als China en Rusland. De VS zullen hun handen langzaam van Europa afhalen en armoede en chaos zullen in ons werelddeel toenemen. Conclusie: uitsluitend goud/zilver is de beste belegging voor een Europeaan.

 • Stafke

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121114_00369327

  GENT – De gouverneur van de Nationale Bank, Luc Coene, verwacht dat de torenhoge Griekse staatsschuld uiteindelijk voor een deel zal worden kwijtgescholden.
  Coene deed de opmerkelijke uitspraak tijdens een vraaggesprek aan de UGent. Daarmee zit hij op dezelfde lijn als het IMF. Dat vreest dat Griekenland, zonder een gedeeltelijke kwijtschelding van de noodleningen, de schuldgraad nooit tegen 2020 tot 120 procent van het bruto binnenlands product kan terugdringen.

  Of hoe de publieke schulden uitgesmeerd zullen worden. Griekenland allemaal goed en wel, maar welk signaal zal dat geven aan landen als Italie en Spanje?

 • Gerard

  @WijRos
  Het echte Keynes is eigenlijk sterk bezuinigen in tijden van economische groei.
  Maar dan kennen onze politici Keynes opeens niet meer.

 • temp242
 • Sebassol

  Mooi verhaal Gerard! mijn complimenten.

  Even heel wat anders, waarom staan vandaag bijna al mijn goudmijn aandelen flink in de min? dit terwijl de goudprijs nagenoeg gelijk is gebleven….

 • Gerard
 • Bob

  Gerard, hoewel we het lang niet altijd eens zijn:
  Goed stuk! We bevinden ons allen in hetzelfde schuitje.

  Ik kan gaan muggeziften (doe ik niet, ben moe;), hoofdlijn geheel mee akkoord.

 • drip

  Het eindigt dus in Wereld oorlog

  Misschien dan maar een wapenfabriek beginnen

 • temp242
 • WijRos

  @ Gerard,

  re. nog een keertje Keynes

  Wij hebben in San Luis (een provincie met relatief weinig inwoners in Argentina) een Internationaal vliegveld met op circa 100 km afstand het eerste dorp van meer dan 25.000 inwoners. Dit is gedaan met Nederlands ontwikkelingsgeld en geld van het ABP.

 • WijRos

  @Gerard

  re. Keynes

  Beste Gerard, den Uil cs was ook typisch Keynes midden in de zomertijd, ook dat geld is grotendeels verkwist. De leningen zijn in elk geval nooit afgelost geworden. De extreme leningen konden gebeuren met het aardgas als onderpand.

 • temp242

  Prachtig geschreven Beste Gerard.
  Dank hiervoor. Mvg.

 • pietje

  Willem Middelkoop heeft een nieuw boek geschreven, zijn vijfde, met de titel ‘Goud en het geheim van geld.’ Speciaal voor alle lezers van rtlz.nl publiceren we vandaag het belangrijkste hoofdstuk: ‘War on gold’ gratis op onze website.

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/middelkoop/2012/articles/middelkoop-war-on-gold.xml

 • Jullie
 • Gerard

  @WijRos
  re De gedachten van Keynes worden al sinds de veertiger jaren toegepast..

  Dat is gedeeltelijk waar. In lentetijd zie je bijna altijd meer Oostenrijkse school. Maar vanaf zomer begint Keynes. Eerst in voorzichtige matige vorm. Pas in wintertijd zie je hier een 10 voud van.
  Grote vliegvelden bouwen ergens ver weg in de binnenlanden van Spanje voor 5 miljard per stuk. Waar voorop bekend was dat er nooit een vliegtuig zal komen. Dat is Keynes.
  In de VS is dit soort idiote kolder nog vele malen erger. Maar ja, daar zijn ze blij met Obama.

 • Gerard

  @WijRos
  re. Met een juist beleid zouden onze overheden dan binnen 20 jaar uit de ergste schulden kunnen groeien.

  Zo optimistisch ben ik er niet over. Maar ik haalde het aan omdat dat “theoretisch” wel mogelijk is. Merkel hamert hier ook steeds op. 20 jaar diepe zware crisis om eruit te groeien. Maar als je de cijfers goed bekijkt dan is dat gewoon onmogelijk.
  Hiervoor ontbreekt sowieso de politieke wil en die van de kiezers. Maar wat niet is kan nog komen natuurlijk.

 • Gerard

  @WijRos
  re. Immers, voor al die schulden ligt ergens ook daadwerkelijk geld.

  Ja hoor, echt. Alleen weten we nooit precies waar het overal ligt.
  Als ik mijn buurman 1000 leen, dan moet ik dat geld WEL hebben. Je kunt nooit en te nimmer iemand geld lenen en daar niks voor betalen. Dat bestaat niet.
  Altijd: 1 op 1. ALTIJD.
  En of je het geld nu bij laat printen of zelf bijprint, maakt niks uit. Ook niet WIE het bijprint. Altijd 1 op 1.
  1000 euro lenen is altijd iemand anders 1000 euro ervoor betalen.

 • Gerard

  @WijRos
  re. Schulden bij particulieren en bedrijven zijn minder ernstig dan men ons wil doen geloven.

  Een heel verhaal Wijros!
  Schulden van particulieren en bedrijven zijn minder ernstig en vooral “anders” dan overheidsschuld. Dat was wat ik eigenlijk aan wilde geven.
  Het zijn natuurlijk wel persoonlijke drama’s en het drukt de economie wel wat. Maar het is ook “zelfgenezend”. De “rommel” wordt uit de economie gefilterd.
  Vervolgens had ik ook aangegeven waarom particuliere schuld niet meer kan groeien. Vanwege de databank. Het is een bubbel die langzaam leegloopt.
  Misschien nog even interessant:
  Pas nog ergens een econoom gehoord die precies aangaf dat particuliere schulden en overheidsschulden “verwateren” en alles in overheidsschuld overgaat. Daar zit wat in!

 • Jullie

  En voor politici gaat het weldegenlijk crisis worden als de guillotines uit het vet gehaald worden, en dat geldt ook voor bankiers.

  Ik begin het nu zelfs te merken dat mensen ‘om me heen’ steeds bozer beginnen te worden.

  Gisteren sprak iemand in mijn familie (die de goedheid zelve is) al over bakstenen, ruiten, en het binnenhof.

  Griekse toestanden gaan we in NL krijgen, kan nooit lang meer duren.
  Zodra ‘de pleuris’ uitbreekt in NL is dat overigens een gigantisch signaal naar Europa en heel de wereld toe. Want wanneer je de tollerante Hollanders op de stok jaagt ga je wel heel erg ver.

  Ik denk dan ook dat als er echt serieuze rellen uitbreken in Den Haag (Grieks formaat) , dat dat een enorme impact gaat hebben op de Euro.
  Ik acht het zelfs een goede kans dat de Euro mede dankzij de Hollanders zal stoppen met bestaan, wij zullen een grote bijdrage doen aan de val van de euro.
  Misschien zullen de rellen in Den Haag wel aan 1 stuk door leiden tot de val van de Euro. Ik voorzie dat eigenlijk wel.

 • jeroen w

  @ robbie

  ik denk dat je wel kan kijken naar een heel dorp
  zoveel mensen willen er met je mee

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  @ robbie

  Kijk eens op preppers.nl

 • robbie

  @WijRos
  Beste WijRos, weggaan uit de westerse wereld.. Tja, waarheen dan? De klauwen van de westerse wereld reiken ver. Ik denk niet dat het lekker rustig blijft in de rest van wereld als in Europa en de VS de pl…. uitbreekt. Maar misschien heb je gelijk. Ik ga ook eens verder kijken. Tips zijn welkom ;-)

 • WijRos

  @robbie

  re. preppen

  Beste Robbie, vergeet vooral niet het machine geweer. Heb je die niet, ga dan weg uit de westerse wereld. Bedenk ook dat de lijdensweg wel eens 20 jaren kunnen gaan duren, heb je zulke grote voorraden?

 • WijRos

  Beste Gerard, dank je wel voor dit verhaal die veel meer aanknopingspunten tot discussie biedt, van mij weer 5 sterren.

  Hier al vast een paar opmerkingen.

  re. De BIS (vereniging centrale banken) nam een totaal verkeerde beslissing door de oorlogsmachine van het failliete Duitsland te financieren. Dat zal nu niet meer gebeuren.

  De Noord Amerikaanse oorlogsmachine wordt op eenzelfde wijze gefinancierd en mogelijk zal de VS hetzelfde doen als Duitsland toen. Er is geen enkele beheersing meer in de VS. Het is sterk gemilitariseerde politiestaat aan het worden.

  re. Immers, voor al die schulden ligt ergens ook daadwerkelijk geld.

  Er zijn bijzonder veel schulden waar nooit geen geld (gecreëerd door banken) voor geweest is, tenminste als je geld waarde bedoeld. Er wordt natuurlijk wel veel geld gecreëerd door de schulden maar ik zou niet weten waar dat ligt.

  re. Schulden bij particulieren en bedrijven zijn minder ernstig dan men ons wil doen geloven.

  Dit geldt wel voor de Middellandse Zee landen maar niet voor Nrd. Europa. Daar zijn dit wel degelijk grote problemen, met name in NL, ik denk dat jij de vastgoed en particuliere schulden sterk onderschat. Er worden geen nieuwe gemaakt maar er zijn er al veel te veel.

  re. Vooral socialisten blijven stug vasthouden aan hun streven naar grotere overheden met hogere schulden en belastingdruk.

  Als je de media bijhoudt dan schijnen alle politici, ook Rutte en blaaskaak Wiegel, dit na te streven muv de LP.

  re. Daarbij wil Obama de Keynes methode blijven vasthouden. We hanteren deze methode al vier jaar, ook in Europa

  De gedachten van Keynes worden al sinds de veertiger jaren toegepast, eerst in de VS en daarna in de hele westerse wereld. We moeten ons wel realiseren dat Keynes een groot voorstander van het afbouwen van schuld was hetgeen nooit gebeurd is toen het nog kon.

  re. 7 dreigingen

  Je kunt eigenlijke beter onafwendbare dreigingen noemen, als een steen valt dan is dat een dreiging maar je moet wel weglopen want anders krijg je hem op je kop. Er is namelijk niets tegen te doen in de huidige politieke atmosfeer. Daar heb je dictators voor nodig, die komen wel maar muv het Obama bewind hebben we die nog niet.

  re. Met een juist beleid zouden onze overheden dan binnen 20 jaar uit de ergste schulden kunnen groeien.

  Je wordt nu opeens wel heel optimistisch. “Juist beleid” is en blijft totaal onacceptabel voor een grote meerderheid van de bevolking.

 • robbie

  Gerard,
  Dank je wel voor deze artikelen. Genoeg stof tot nadenken. Gezien dat geneuzel van onze politici hoeven we daar niet op te rekenen. Blijft over een van de weinige dingen waar je wel op kunt rekenen: goud, zilver en jezelf. Ik ga maar eens kijken naar een goedkoop boerderijtje ergens in Europa, op veilige afstand van de grote steden. Zonnepanelen op dak, mijn eigen eten verbouwen. Met een paar medepreppers, een wapen en gemene hond denk ik een barre winter wel te overleven.