24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Goud is “geopolitical hedge of last resort” – Goldman Sachs

De afgelopen periode is de goudprijs bezig geweest met een opmars waarbij de goudprijs zowel gemeten in euro als in dollar flink steeg. Met name de geopolitieke spanningen rondom Noord-Korea werden gezien als een belangrijke reden voor de stijging van de goud van prijs. In een recent verschenen rapport van Goldman Sachs wordt betoogd dat dit maar ten dele klopt en dat de daadwerkelijke reden voor de stijging van de goudprijs gezocht kan worden binnen Amerika zelf: door de gebeurtenissen in Washington.

Trump verantwoordelijk voor de goudprijs

Het rapport, geschreven door Jeff Currie, is vrij duidelijk als het erop aan komt hoe het kan dat de goudprijs is gestegen. Hoewel de onrust en steeds verder escalerende situatie met Noord-Korea serieus wordt genomen moet worden is het vooral Trump die met zijn acties veroorzaakt dat men vertrouwen verliest en de vlucht naar goud neemt. Currie berekent dat van de stijging van de goudprijs slechts ca 15% te wijten is aan de onrust met Noord-Korea. De acties van Trump zijn met 85% een veel groter deel van de oorzaak.

Goud wordt door Goldman Sachs in dit rapport benoemd als “geopolitical hedge of last resort”; ofwel het laatste redmiddel in geval van geopolitieke onzekerheid. De approval rates van Trump hebben een correlatie met de dalende reële rentetarieven, een zwakke Amerikaanse dollar én een stijgende goudprijs.

Enkele quotes uit het rapport van Goldman Sachs:

 

Although events in North Korea are very serious, the lack of a large North Korean risk premium suggests that the market views military escalation and disarmament as still very much tail risks. This is a classic Nash equilibrium where no one can gain by a unilateral change of strategy if the strategies of the others remain unchanged. North Korea may not really have an incentive to launch an attack as this would likely lead to retaliation. But it is also unlikely to give up nuclear capabilities as it likely sees them as a guarantee of its safety. As a result from game theory perspective it is a stable equilibrium.

 

Goldman Sachs beschrijft concluderend hoe zij de rol van goud zien als een hedge en hoe ook in het verleden tijdens oorlogen goud deze rol op een goede manier heeft vervult.

Given the above, we find that gold can effectively hedge against geopolitical risk if the geopolitical event is extreme enough that it leads to some sort of currency debasement, and especially if the gold price move is much sharper than the move in real rates or the dollar. For these events, gold essentially serves as a call option and can therefore be thought of as a “geopolitical hedge of last resort.” For example, gold served as an effective hedge after the events of September 11, 2001 when the US Federal Reserve substantially increased dollar liquidity, debasing the US dollar. Gold also proved an effective hedge during the Gulf Wars as governments printed money. That said, it is interesting to note that the oil supply disruptions created by Gulf War I led oil to act as a better hedge than gold, which has been the case during several geopolitical events centered around oil-producing nations. However, during Gulf War II, when supply disruptions were minimized, gold acted as the better hedge.

Bekijk ook