24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Goudprijs afgelopen jaren niet meer zo volatiel

De goudprijs is de afgelopen jaren niet meer zo volatiel als voorheen. Sinds de zomer van 2017 schommelt de goudprijs in euro per kilogram globaal rondom de EUR 35.000 per kilogram. In het hele jaar 2017 was er zelfs niet één handelsdag waarop we een stijging of daling in de goudprijs in euro zagen van meer dan 2,5%.

Deze ontwikkeling is ook niet onopgemerkt gebleven bij de World Gold Council, waar Matthew Turner in de laatste uitgave van de “Gold Investor” hier aandacht aan gaf. Er zijn de afgelopen jaren namelijk wel veel ontwikkelingen geweest (diverse verkiezingen binnen Europa, onzekerheid omtrent de gevolgen van de Brexit, spanningen in het Midden Oosten, enzovoorts). Toch beweegt de goudprijs amper.

Goudprijs afhankelijk van speculanten

De hoogte van de goudprijs lijkt steeds meer afhankelijk te worden van speculanten die op papier posities innemen. De rol van deze speculanten wordt steeds groter en met de hedendaagse elektronische handel waarbij aan- en verkooporders in een fractie van een seconde een hele reeks orders kan genereren wordt dit effect verder versterkt. Na een flinke correctie in de goudprijs begin 2013 is de prijs gedaald en hebben veel beleggers hun posities afgebouwd of volledig verkocht. Sindsdien zijn prijsschommelingen in goud wel aanwezig maar minder fel dan voorheen. Het jaar 2017 gaat zelfs de boeken in als het meest stabiele jaar voor de goudprijs sinds 1996 (gemeten in euro).

Verklaringen voor deze trend? Volgens Matthey Turner heeft dit te maken met een afname in het politiek risico van de verschillende Europese verkiezingen, weinig concrete gevolgen voor de ontwikkelingen rondom Brexit en vooral het positievere segment over sterke wereldwijde economische groei. Mede doordat de goudprijs amper beweegt lijkt bevestigt te worden dat er sprake is van een positieve ontwikkeling op de financiële markten. Door dit positieve segment is er weinig animo voor het kopen van goud. Wat dan wel te zeggen valt ten faveure van goud? Weinig volatiliteit in de prijs bevestigt de rol die goud heeft in een beleggingsportefeuille: een verzekeringsanker om koopkracht en vermogen te beschermen – een relatief waardevaste asset. Wat dat betreft is het helemaal geen ramp als de goudprijs niet stijgt en gaat het er meer om dat middels het kopen van goud het vermogen veiliggesteld wordt.

Bovenstaande tabel geeft de volatiliteit aan in de goudprijs in de periode 1991 – 2017

Bekijk ook