Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Heb medelijden met de winnaars van de verkiezingen!

01-09-2012 Rolf van Zanten

Lees hieronder een nieuwe gastcolumn van Gerard!

Met de verkiezingen voor de deur kijkt heel de wereld naar Nederland. Er gaat zowat geen dag voorbij of CNBC heeft het er wel over. De reden is dat Nederland geen coalitie kan vormen na de verkiezingen. Een coalitie met vijf partijen is echt niet voor lange duur, als dat al mogelijk zou zijn. Dit komt omdat de politiek niet kan ingrijpen omdat de democratie daar dwars voor ligt. Kiezers snappen immers geen barst van economie.  Om het vertrouwen niet te schaden kunnen de politici in de verkiezingsstrijd de problemen niet eens benoemen. Uitspraken als “We komen sterker uit de crisis” en “We mogen de economie niet kapot bezuinigen” slaan helemaal nergens op. Gelukkig heeft het CPB beide uitspraken compleet onderuit gehaald. Van de massamedia worden kiezers ook al niet veel wijzer. Zowel het NOS journaal als RTL4 nieuws gaan tegenwoordig voor de helft over het weer en voetbal. Het echte nieuws wat er toe doet zie je steeds minder.

Hoe dan ook, te veel schulden is voor iedereen een groot probleem, of je nu particulier bent, ondernemer bent of overheid. Te veel schulden bij de overheid is wel het ergste wat je kan overkomen, want de overheid zijn wij allemaal. De oplossing voor de schuldencrisis moet uit de overheid komen. Want daar ligt het grootste probleem.

 

Waarom kan de politiek het probleem niet oplossen?

De politiek heeft niet alleen te maken met veel te grote schulden, maar ook met oplopende begrotingstekorten. De overheid geeft dus veel meer uit dan er binnenkomt. Daar kun je twee kanten mee op: ofwel minder uitgeven, ofwel meer inkomsten.

De eerste oplossing, minder uitgeven. Bezuinigen dus. Daar sneuvelen bijna alle regeringen op. Niet alleen in Nederland, maar ook in Portugal, Griekenland, Spanje, enzovoorts. Een overheid is immers goed voor 60% van de economie. Moet ook wel want de overheid regelt gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur, rechtsspraak, politie, uitkeringen, subsidies, enzovoorts. Logisch dat bezuinigen hierop de economie hard gaat raken. We zijn met z’n allen te afhankelijk geworden van overheidsuitgaven.

Gebleken is dat op “bezuinigen” de politiek nooit tot daden kwam, alleen tot vallende kabinetten. Het vervelende met bezuinigen is dat dit alleen maar effect heeft op de langere termijn, pas nog bevestigd door het CPB. Een kiezer heeft geen lange termijn. Die willen direct resultaat zien bij een nieuw kabinet.

De tweede oplossing, meer inkomsten. De extra inkomsten moeten komen uit belastingverhogingen. Helaas werkt dat al vanaf 2008 averechts. Dat zagen we o.a. aan de bekende vliegtax van Wouter Bos. Ook de accijnsverhoging op alcohol leidde rechtstreeks tot vele faillissementen in de horeca. Dat was nog voor de invoering van het rookverbod. Ook de accijnsverhoging op gas en elektra resulteerde in een daling van het gebruik. Een BTW verhoging van 2% zal straks zeker gaan leiden tot minder aankopen en dus ook minder BTW opbrengst. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de grote middenklasse nu ook aan de rand van de minimale koopkracht ligt. Anders gezegd, de sterkste schouders de hoogste lasten dragen het niet meer. Dit is fataal voor economische groei. Het vervelende bijeffect van te lage economische groei is dat de omloopsnelheid van geld fors afneemt. En juist die omloopsnelheid zijn de echte inkomsten van de overheid. Namelijk, van al het geld dat in omloop blijft wordt steeds opnieuw belasting betaald. Vandaar dat een economische krimp niet meer acceptabel is. Voor de economie zelf is een tijdelijke gezonde krimp juist heel goed, maar de overheid gaat eraan kapot. Vandaar dat men een groei desnoods kunstmatig creëert, vaak d.m.v. totaal overbodige projecten.

Zowel bezuinigen als lastenverzwaring brengen de economie omlaag. Er is dus geen politieke oplossing. Niet linksom, niet rechtsom. De schulden zullen steeds harder blijven oplopen.

Uiteindelijk zullen toch de oplopende overheidsschulden ergens vandaan moeten komen. Er rest nog slechts EEN oplossing. Printen, printen, printen en nog meer printen.

 

Hoe verging dit probleem in het verleden?

Het probleem met teruglopende economie en oplopende schulden van de overheid is niet nieuw. Dit is heel vaak voorgekomen in het verleden. Zie de tabel hieronder. Dit lijkt ook ons lot te worden omdat de problemen steeds dezelfde zijn. Alleen met dit verschil dat het nu om complete continenten gaat en niet om individuele landen. Dat is wel uniek in de geschiedenis.

Meestal loopt hyperinflatie uit op oorlog en daar is een logische verklaring voor. In tijden van schuldencrisis in combinatie met dreigende hyperinflatie gebeurt er naast armoede vaak nog iets veel ergers. Verlies van vertrouwen in de politiek. Meestal vooraf gegaan door anarchie. Dit zien we al in toenemende mate in Griekenland en Spanje. Daar komt plunderen van supermarkten al voor. Als dit niet onder controle gehouden kan worden gaat dit leiden tot een politiek machtsvacuum. Staatsgrepen of burgeroorlog zijn dan onvermijdelijk. Franse revolutie is daar een mooi voorbeeld van. Ook de burgeroorlog in ex-Joegoslavië en Servië. In de 30er jaren waren er tal van zulke situaties. De burgeroorlog in Spanje met uiteindelijk de staatsgreep van dictator Franco. De staatsgrepen van Hitler en Mussolini. Ook de staatsgrepen van Mao in China en Lenin in Rusland hadden allen exact dezelfde oorzaken, schulden en hyperinflatie. De volgorde is schulden, armoede, hyperinflatie, anarchie, burgeroorlog, staatsgreep.

Of het bij ons zover zal komen weten we niet. In de zuidelijke landen, met Griekenland voorop, zitten de ingrediënten schulden, armoede, anarchie al in de soep. Het balletje gaat pas echt rollen op het moment dat het vertrouwen in de politiek dramatisch afneemt. Zover is het in Nederland nog niet, maar het vertrouwen neemt wel af. Indien de armoede fors toeneemt en het volk massaal doorkrijgt dat de politiek niets kan doen, dan volgen de ontwikkelingen zich in snel tempo op.

In ieder geval zal de politiek ons niet meer uit de crisis kunnen halen. Wat er na de verkiezingen ook komt, een rechtse coalitie met VVD of een linkse coalitie met SP, het zal geen verschil meer maken. De kiezer kijkt altijd op heel korte termijn, dus elke mogelijke nieuwe coalitie zal geen vertrouwen kunnen opbouwen.

Wat u ook kiest op 12 september, reken in ieder geval niet op een politieke oplossing.

Heb medelijden met de winnaars van de verkiezingen!

 

Wat krijgen die winnaars op hun bordje?

Ze zullen zich binnenkort moeten gaan richten op de naderende hyperinflatie die naar mijn mening onvermijdelijk is geworden. De Centrale Banken zullen alle staatsleningen moeten gaan opkopen, of ze willen of niet. En juist dat was altijd de rechtstreekse oorzaak van de vele hyperinflaties die de wereld al rijk is. Ik zie geen enkel verschil meer met de huidige situatie.

Hyperinflatie

 

Onderstaande grafiek laat duidelijk zien dat de goudprijs stabiel was tijdens de voorafgaande deflatieperiode. Alles wijst er op dat wij vanaf nu die deflatieperiode ook gaan afsluiten. Net als in de Weimar zal daarna ook onze goudprijs gewoon 1 op 1 meestijgen met de CB-balans.

De Weimar Mark en de goudprijs

De volgende grafiek is de grafiek die je goed in de gaten moet houden. Al eerder soortgelijks gepubliceerd in het blog, maar ik kan hier niet genoeg voor waarschuwen.

De parabool die gevormd wordt vanaf 2008 past naadloos op de Centrale Bank-balans-grafieken in dezelfde fase in Zimbabwe, Weimar, Argentinië, Mexico, Rusland, enzovoorts…

Deze grafiek gaat gewoon de goud- zilverprijs grafiek worden. Stop alle grafieken, analyses en bubbelverhalen van goud en zilver maar in de prullenmand, DIT is de grafiek waar het allemaal om draait. Als M3 zo verloopt, gaat goud ook zo verlopen. Kan niet uitblijven.

Balance Sheet ECB

 

Verder vond ik nog een grafiek waar de correlatie tussen goudprijs en gecombineerde FED+ECB balans wederom goed zichtbaar is (alles in USD uitgedrukt).

FED en ECB goudprijs grafiek

 

Tot slot nog een leuke puzzel: Zoek de verschillen.

Money supply Zimbabwe vs ECB.

Zimbabwe Hyperinflatie

 

Geldontwaarding dollar biljet

 • Enrico

  @Gerard

  wat heeft China te winnen met een oorlog vraag ik mij dan af?
  Maar ik zal ongetwijfeld iets missen in het grotere geheel.

 • http://preppers.nl/forum/forum.php RB

  @ Johan de Velde

  Mooi artikel. Zeer lezenswaardig en met een onheilspellende belofte voor de nabije toekomst.

 • Xander

  Gerard je schrijft heel veel over inflatie maar je toont NERGENS mee aan dat de inflatie de laatste 10 jaar 7% bedroeg. Je bent al een beetje gedraaid want eerstzei je 10% maar 4% komt meer in de buurt. Marc faber heb ik hoog zitten maar jij verzint er een boel onzin bij.

 • Johan de Velde

  Mijn voorouders uit Duitsland hebben hyperinflatie meegemaakt. Voor de leek is het verhaal goed te lezen wat er gaat gebeuren bij hyperinflatie:http://www.postkoets.nl/artikelen/inflatie.html

  Je ziet op deze pagina ook nog mooie postzegels uit die tijd. De mooiste anekdote ( maar ten diepste natuurlijk zeer triest) luidt:
  Illustratief is het verhaal van de arbeider die met een kruiwagen vol papiergeld naar de bakker ging om brood te kopen. Hij zette dit voor de winkel neer en ging naar binnen om te kijken of er werkelijk brood te koop was. Toen hij weer naar buiten kwam was al het geld op de grond gegooid en de kruiwagen gestolen! Een mooi verhaal, maar in werkelijkheid werden er geen kruiwagens voor het meenemen van geld gebruikt, hiervoor gebruikte men veeleer een grote tas of koffer.

 • Cinelux

  Inderdaad “luxe” goederen zoals bankstellen,electronica etc. zijn de laatste jaren goedkoper geworden omdat hier een keuze in is.Deze private ondernemingen hebben namelijk te maken met concurrentie, hier is dus deflatie van toepassing.

  Maar producten of vaste kosten die verplicht zijn opgelegd (meestal door de overheid) of noodzakelijk zijn zoals zorgkosten,verkeersboetes,brandstof,energieheffing,btw etc. zijn flink omhoog gegaan de laatste 10 jaar.Hier is flinke inflatie van toepassing.

 • Gerard

  @Enrico
  Geen bronvermelding bij het artikel van Jullie, klopt. Maar dit is precies zoals Marc Faber het ziet gebeuren. Een goudstandaard voor China is de absolute ondergang (door vrijwel zekere hyperinflatie) van de VS. Dit is een bom onder de totale economie van de VS + Europa. Dit zal de VS nooit en te nimmer gaan pikken. Hiervan is Faber 100% van overtuigd en heeft dat meerdere malen uitgelegd. Het zal gaan draaien rond de Indische oceaan. Laten de Amerikanen nu net de legerbasissen daar enorm aan het uitbreidden zijn.
  Het is overigens niet mijn mening, want dat weet ik niet. Maar dit is de mening van Faber.

 • Gerard

  Eigenlijk heb ik ook niet zo’n zin om de inflatiecijfer-discussie opnieuw te voeren.
  Maar kort:
  Natuurlijk, elk produckt heeft z’n eigen inflatie. Vandaar dat “gewogen mandje” van CBS. Maar het CBS foetelt. Als aardapelen duurder worden en rijst goedkoper, dan wordt de weging aardappelen gedeeltelijk vervangen door rijst.
  Centrale Banken kunnen niet omgaag met sterk variabele voedsel- en enerigprijzen. Vandaar dat ze alleen maar rekenen met “kerninflatie”. En die is al maanden (YtY) op 2,6 a 2,7%.
  Maar belangrijker is de spread tussen voedsel- en energieprijzen en duurzame goederen. En die is schrikbarend hoog geworden. Dat betekent dat je deflatie en inflatie tegelijkertijd kunt hebben.
  Voorbeeld, huizenprijzen dalen terwijl voedsel en energie duurder worden.
  Bij een te grote spread kan hyperinflatie ontstaan. Dit komt omdat steeds meer mensen minder huizen kunnen kopen door te hoog levensonderhoud zoals voedsel en energie.

  Dus in feite heeft inflatie niet zoveel met hyperinflatie te maken. Uiteindelijk draait het om vertrouwen.
  Als uiteindelijk de geldhoeveelheid maal omloopsnelheid niet meer in evenwicht is met geld dat de economie nodig heeft, dan wordt het gevaarlijk. Dat is nu sterk aan de orde. HEEL sterk zelfs.

  Het was niemand opgevallen in de speech van Bernake in Jackson Hole, behalve Middelkoop.
  Bernanke zei namelijk, met extreem ingewikkelde woorden overigens, dat hij ook niet weet hoe de FED de balans weer naar beneden kan krijgen. En dat dit heel moeilijk zal worden. POEHH !! Dat belooft wat!

  Hoe het dan precies in z’n werk gaat is vrij ingewikkeld. Soms spreekt men van elastisch en inelastich geld. Maar dat is hetzelfde verhaal als ik al eerder vertelde over samenpersbaar geld welke vervangen wordt door niet samenpersbaar geld. Dat gebeurt IN de debtor-ballon die gevoed wordt door de creditor-ballon.

  Tenslotte is het zeker NIET toevallig dat binnen de ECB heden zoveel onenigheid heerst. Ruzie, weglopende medewerkers enzovoorts.

  En waarom denk je beste Xander, kopen alle Centrale banken al maanden de hele goudmarkt op ???
  Omdat er niets aan de hand is?
  Omdat we sinds de crisis minder betalen voor ons levensonderhoud?
  Omdat onze koopkracht zo sterk is?
  Omdat de schulden afnemen?

  O ja, ze kopen zoveel goud omdat dat “traditie” is, volgens Bernanke. Zou dat het zijn?

 • Andreas

  Beste Gordijnen
  Mensen gaan dan ook in de supermarkt meer bukken. Daarnaast verbaas ik mij iedere keer weer bij feestdagen hoeveel er gekocht wordt. Meerdere overvolle karren worden naar buiten gesleept. Niet normaal meer in mijn ogen. Als ik niet werk eet ik na een paar dagen bijna niets meer. Ik verbrand niets en heb geen honger ook. Maar ik zal wel weer uniek zijn.

  Die JSF gaat helemaal niet gekocht worden. Hoe willen ze die dan betalen? Dat is weer een gevolg van hyperinflatie. Het buitenland stopt met leveren op krediet. Alleen nog tegen contante betaling in harde valuta. Olie dus ook. De gevolgen reiken veel verder als op het eerste gezicht lijkt.

  In Utrecht wordt nu een nieuw stadskantoor gebouwd die in 2015 klaar moet zijn. Ik moet nog zien dat hij afgebouwd wordt.

 • gordijnen

  In mijn zaak verkoop ik produkten die in Europa worden geproduceerd.

  Ik zou misschien de produkten voor 20% goedkoper kunnen inkopen buiten europa.

  Als je in een supermarkt komt, dan zijn de produkten waar de supermarkt het meest aan verdiend op oog hoogte.

  Aan wie verkoopt de supermarkt straks zijn produkten als de klanten hun eigen inkomen niet meer kunnen verdienen?

  Die JSF die moeten wij kopen, want dit zorgt voor werkgelegenheid?

  Volgens Nout Wellink liegen ze niet, maar de waarheid is anders.

 • temp242

  Tja, als je de reguliere media leest én vooral gelooft dan kom je er wel met een inflatietje van 3,7%.

 • Andreas

  Xander
  We mogen hier nog van geluk spreken. Op Timor is de inflatie mede door diezelfde voedselprijzen 15%.

 • Andreas

  Xander
  Voedselprijzen met 10% gestegen dit jaar. BTW met 2% omhoog. Benzineprijzen sky-high. Waar blijf je dan met 4%?

 • temp242

  Xander, vorig jaar kostte de mosselen in de lunchgarden 9,99. Dit jaar kosten ze 11,99euro, bij mijn weten is dit een stijging van 20%, alstublieft. Dat een TV, computer, auto, pakweg 10% goedkoper is geworden is bijzaak. Voeding, energie, brandstof, kortom, dingen die je dagelijks nodig hebt zijn wel degelijk 10 tot zelfs 20% gestegen, en dat is nog maar nét het begin. We zullen eens zien rond november 2012, wanneer september en oktober gepasseerd is.MVG.

 • greetjes

  Fout Wellink zit nu op Ned 2 tussen zijn tanden door te liegen dat we onze soevereiniteit moeten overdragen aan Brussel. We zijn hondjes die aangelijnd moeten worden door “een baasje”; een Europese minister van Financiën.

 • Andreas

  Beste Temp
  Het zijn dan ook de ouderen die zuinig geleefd en gespaard hebben die de hardste klappen krijgen. Die werken niet meer en misschien nog belangrijker. Ze hebben totaal geen flauw idee wat hun overkomt. Behalve dat alles waar ze voor geleefd en gewerkt hebben verdwenen zal zijn. En de dooddoener zal dan zijn: jaahaa, maar zij hebben tenminste nog de goede jaren meegemaakt en moeten dus niet zeuren.

  Nico
  Bedankt voor je link. Die verduidelijkt al het een en ander. Het is gewoon een complexe materie.

 • Xander

  Gerard, een paar maanden terug sprak je nog over 10% inflatie, je bent dus al opgeschoven maar niet genoeg, ik denk dat 4% realistischer is.

 • temp242

  Neen, neen Beste Andreas, ik wil helemaal niet gezegd hebben dat Gerard het beter zou kunnen verwoorden, wél de technische details ervan…, Hyperinflatie komt er zeker, hoe kunnen overheden anders blijven bestaan?

 • Andreas

  Beste Temp
  Je hebt vast wel de foto’s gezien van kinderen die spelen met pakken bankbiljetten. Google anders even op Weimarhyperinflatie. Dat is de essentie van hyperinflatie. Het in omloop brengen van steeds meer fiat geld. Dat is ook de reden dat pensioenen en spaargelden verdampen. Iemand die nu 10.000 bezit en daar een kleine auto van kan kopen of een jaar daar van kan eten kan na enige tijd niet eens een brood meer kopen. Pensioenen hetzelfde verhaal. Doordat de economie in elkaar stort kunnen die niet meegroeien. Die 900 miljard in staatsobligaties verdampt dus ook. Maar ik ben met je eens dat Gerard dit nog veel beter uit kan leggen.
  MVG

 • Nico

  Hyperinflatie op komst?
  Inflatie ontaardt in hyperinflatie zodra het vertrouwen in het geld wegvalt. Dit vertrouwen kan om vele redenen wegvallen. Hyperinflatie kennen we van de Weimarrepubliek en Zimbabwe. Is nu Europa aan de beurt in 2012 of 2013 en wat betekent dat voor uw geld en beleggingen? De euro daalt en dat betekent import van inflatie. U kunt ook profiteren van inflatie, maar ……………….

  http://financieel.infonu.nl/geld/87503-hyperinflatie-op-komst.html

 • gordijnen

  @Andreas

  Dank je. Ik ben ook hard aan het nadenken, wat ik kan gaan ondernemen.
  (I have pain in my brain) lol

  De winst moet je echt maken in het verre oosten, hier wordt het lastig of bijna onmogelijk.

  Meer belasting en minder klanten. Ik doe zelf noodgedwongen ook aan de waanzin mee.

  Sportkleding. Mooie merken. 3 halen 1 betalen. Die kleine winkelier kan wel inpakken. Ook al wil deze mij wel 20% korting geven. Want dan betaal nog steeds 80%.

  Amy Winehouse, our day will come.

 • gordijnen

  Nout Wellink bij Brandpunt KRO 22.15 uur zondagavond

 • temp242

  Beste Andreas, ik ben niet echt helemaal mee met je stelling van ‘de lonen stijgen mee’ Hoe gaat men dit ooit kunnen betalen??? Graag ook Gerard zijn visie hierover.
  Wat Azie betreft: als die maar ook gaan krimpen dan is het recessie is Duitsland.MVG.

 • Andreas

  Beste Gordijnen
  Jij snapt het. Daarom ben ik nu met alles wat ik in mij heb met mijn graantanken voor Azie bezig. Die konden mij nog wel eens gaan redden. Tenminste, dat hoop ik maar.
  Maar kijk ook even naar de Duitse autoindustrie. Die overleeft door Azie. Dit in tegenstelling tot de Franse autoindustrie die Azie links heeft laten liggen.

 • Nico
 • Andreas

  Beste Temp
  1500 voor een brood met een wedde van 2000 gaat niet gebeuren. De lonen stijgen mee. Maar het wordt een complete chaos. Wat is iets nog werkelijk waard? Hoe moet je nu een klus aannemen als de inflatie 200% per maand bedraagt? Dus een brood gaat 1000.000 kosten bij een wedde van 100.000.000. Maar dat is ook de reden dat de hypotheken bevroren worden of meegaan.
  Enrico sprak van een betalingstermijn van 120 dagen. Tegenwoordig heel normaal in de ogen van velen. Dat gaat dan lekker bij een inflatie die torenhoog is.
  In Duitsland verkocht een zakenman zijn bedrijfspand voor een goede prijs. Enige tijd later kon hij er nog net een paar schoenen van kopen.
  In het boek ,deflatie in aantocht, van Erik Mecking staat het nodige over hyperinflatie.

 • gordijnen

  @Andreas

  Helemaal eens met Andreas advies. Ik denk dat de crisis nu veel sneller gaat komen dan men denkt. Mensen houden massaal de hand op de knip. Resultaat is straks btw verhoging van 2%, alleen netto minder inkomsten en meer faillisement.

  Vandaag ook weer in het centrum geweest, hoe kunnen winkeliers rondkomen? Volgens mij moeten ze al blij zijn als de personeelskosten eruit halen. De huur en belasting komt dan nog. Moet zeker niet te lang gaan duren, duurt eigenlijk al veel te lang.

  Ook bij de veilinghuizen zie je prijzen, die niet van deze tijd zijn. Het zijn eigenlijk geen veilingen, want dan moeten mensen tegen elkaar opbieden. Alleen goederen die te exporteren zijn naar de nieuwe rijken in Azie, brengen goede prijzen op. 10 tot 40 x de prijs. Europa is echt op zijn retour.

  Michael Jackson. They do not care about use.

  De waanzin regeert.

 • http://preppers.nl/forum/forum.php RB

  @ Enrico

  Je kunt meer doen dan alleen edelmetalen verzamelen. Hier een forum met tips: http://eindspel.forum2go.nl/ en nog eentje: http://www.preppers.nl

 • temp242

  Volledig met Andreas eens. We leven in een ‘consumptiedroomwereld’.

 • Andreas

  Xander
  Die 7 % discussie ga ik niet opnieuw voeren. Feit is dat zelfs tweeverdieners vaak geen huis meer kunnen kopen. Feit is dat onze priveschulden torenhoog zijn net als onze hypotheekschulden. Hele volksstammen zouden inderdaad niet op vakantie kunnen als ze het niet zouden lenen. Oftewel geld lenen voor een auto om wel op vakantie te kunnen.
  Maar als je dat allemaal bagataliseert en wegwuift ben je nooit te overtuigen. Dus ga ik dat niet proberen ook.
  Verdiep je maar even in bijstandsuitkeringen van 2001 en die van 2012. Dan zul je zien dat die ook met veel meer als 2% per jaar gestegen zijn. Waarom is dat dan gebeurd?
  MVG

 • temp242

  Eigenlijk is het simpel, en ik begrijp héél goed wat Andreas wilt zeggen: het komt neer op het volgende:
  Je brood kost bijvoorbeeld 1500euro en je wedde is 2000euro, knap lastig hé.MVG.

 • Enrico

  @temp242

  “Het merendeel van de mensen kunnen dat event gewoonweg niet aan. Jij wel”

  Ik geloof dat je op dit moment meer geloof in mij hebt dan ikzelf, maar evengoed hartelijk dank daarvoor!

 • Andreas

  Xander
  Dat gebeurd dan ook. Maar verdiep je maar in hyperinflatie en je zult zien dat het geen onzin is. Als een brood 1000.000 euro kost moet je niet denken dat je je huis af kunt lossen met 100.000. Daar wordt dan fijntjes een stokje voor gestoken. Anders worden we na hyperinflatie het rijkste volk ter wereld met 100 procent eigen huis bezit.
  Ik heb mij er in verdiept en ergens gelezen dat die aanpassing dan plaats vindt. Ik kan het nu alleen niet terugvinden. Zodra ik het gevonden heb kom ik erop terug.
  MVG

 • Xander

  De 7% inflatie de afgelopen 10 jaar van gerard is ook grote kolder. Gerard neemt zogenaamd een aantal “willekeurige” producten (bijv benzine wn bier in zijn stamkroeg). Als zijn inflatiecijfers kloppen dan hadden we allang niet meer op vakantie e.d. gekund.

 • Xander

  Andreas, grote onzin dat de hypotheekbedragen hezien zullen worden. Als dat gebeurt stopt iedereen met betalen omdat het niet meer te betalen is.

 • Andreas

  Enrico
  Vandaar mijn voorliefde voor edelmetalen. Die gaan mij naruurlijk geen jaren redden maar geven hopelijk genoeg uitstel om wat nieuws te bedenken of een oplossing te zoeken.
  Komt tijd, komt raad hou ik mijzelf maar voor. En tot op heden is dat nog altijd gelukt.

 • temp242

  Hoort helemaal bij het ontwaken hoor Beste Enrico, het ontwaken met een kater, mààr je voelt je erna(na de Totale Grote Collaps) véél beter. Om de eenvoudige reden dat je ‘het’ begrijpt. Het merendeel van de mensen kunnen dat event gewoonweg niet aan. Jij wel.Respect.MVG.

 • temp242

  Alstublieft:

  http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_financien/Meer_dan_20_miljard_voor_redding_Franse_bank_CIF.9236697-3095.art

  Nog een geluk dat er in belgenland veel idioten wonen en via hun spaarboekje(s) via BNP PARIBAS FORTIS en BELFIUS de franzozen onderhouden.

 • Enrico

  @Andreas
  “Vroeger was ik blij met een nieuwe klant. Nu vraag ik mij af waarom hij bij mij komt. Misschien omdat hij van een ander niet meer gelevert krijgt.”

  Zeer herkenbaar, dit speelt in het bedrijf waar ik werk nu sinds zo’n 2 jaar. Klanten die bij je komen, al het een en ander hebben laten maken, om de rest dan bij jou neer te leggen. Waarom, vraag je je dan meteen af. I moet eerlijk zeggen dat ik in dat soort gevallen vooral op mijn gevoel af ga. Ik heb me 1 keer vergist maar in zeker 6 andere gevallen was het voorgevoel juist. Die klanten hebben we “laten gaan”. Soms net te laat, soms net op tijd.
  Het is geen goed gevoel wat je eraan over houdt. Het is niet leuk om je klanten te moeten wantrouwen. Het is een situatie die ik nog niet eerder zo heb meegemaakt. Ook betalen klanten steeds later en later. 90 dagen, 120 dagen na factuurdatum is heel gewoon inmiddels. Gevolg is dat ook wij dan steeds later onze facturen gaan betalen. Een cirkeltje waar je gewoon niet meer uitkomt.

  We zullen het zien. Ik hoop vurig dat je geen gelijk krijgt. Ik heb genoeg zelfkennis om te weten dat ik op dit moment niet de eigenschappen bezit om mezelf overeind te houden in de chaos waar we hier op dit blog over spreken. Om eerlijk te zijn schijt ik in mijn broek. dat mag je gerust weten.

 • temp242
 • Andreas

  Enrico
  Gezien het aantal faillesementen en leegstand van bedrijfsonroerend goed en de instortende woningmarkt en de oplopende werkeloosheid is mijn scenario zich al aan het voltrekken.
  Voorgaande betekent namelijk teruglopende belastinginkomsten en stijgende overheidskosten. En dan moet het bezuinigen ofwel het verhogen van belastingen nog beginnen. En in Zuid-Europa zien we hoe succesvol dat is. En het proces gaat steeds sneller en sneller omdat omvallende bedrijven en particulieren ook weer anderen verarmen en meetrekken in hun val.
  Vroeger was ik blij met een nieuwe klant. Nu vraag ik mij af waarom hij bij mij komt. Misschien omdat hij van een ander niet meer gelevert krijgt. Het wantrouwen neemt dus toe. Voorzichtig zijn is nu het credo. Soms ten onrechte maar dat weet je dus niet van te voren.
  Maar was ,vertrouwen, niet het kernwoord?

 • Enrico

  @Andreas,

  je punt is helder: je kunt beter beschikken over edelmetalen (b.v. zilveren munten) dan 30.000 van je 200.000 euro hypotheek hebben afgelost als het inktzwarte scenario werkelijkheid is geworden.

  Het is gewoon moeilijk om te accepteren, voor jezelf toe te geven, dat jouw scenario zich ook in Nederland zal kunnen afspelen. Wakker worden is 1 ding, wakker blijven een ander….

 • temp242

  Boeiende PDF-S om te lezen van een briljant man:

  http://www.martinarmstrong.org/

 • Andreas

  Trouwens mijn welgemeende complimenten aan Gerard voor zijn inzending en de onderbouwing ervan. Wie nu nog gelooft dat het allemaal wel meevalt is niet meer van deze wereld.
  Alleen de titel zou beter veranderd kunnen worden in: binnenkort in het wereldtheater

 • temp242

  Inderdaad Beste Andreas. Stel nu eens dat heel die crisisbenamingen gewoon een mantel waren om de echte Grote Crisis, de Totale Collaps te bedekken.Mvg.

 • Andreas

  Beste Temp
  En ziedaar. Mijn inktzwarte scenario is misschien niet zo ver weg meer.

 • temp242

  Kredietcrisis?Schuldencrisis?Fantasielandcrisis?
  Vergeet deze.
  Welkom in de wereld der Derivatencrisis:
  Het event waar Onze Gerard al enige malen voor gewaarschuwd heeft!:

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/09/01/angst-vor-mega-crash-mysterioese-vorgaenge-bei-morgan-stanley/

 • Andreas

  Beste Enrico
  Je inkomen stijgt wel maar niet evenredig. Dan zou er namelijk niet veel aan de hand zijn. De afgelopen 10 jaar stijgen de prijzen al sneller als onze inkomens. Dat wordt natuurlijk ontkend door onze politici maar wij weten beter. Gerard heeft al een keer berekend dat de reeele inflatie op 7 procent ligt en niet 2 procent zoals men ons wil doen geloven.
  Bij hyperinflatie gaat echter ook de hele economie er aan. Die stort in. Vakanties, uit eten, nieuwe auto en noem maar op zijn voor de overgrote meerderheid verleden tijd.
  Op een bepaald moment worden hypotheken herzien en aangepast aan de nieuwe geldwaarde. Dit uiteraard om de banken te beschermen.
  Kortom: chaos
  Dezelfde financiele chaos als tijdens een oorlog. En verdiep je dan maar in de hongertochten en waarmee die mensen nog konden betalen. Zaken als edelmetalen en destijds tafellinnen en andere schaarse zaken.
  Dus inderdaad vestig ik mijn hoop op dergelijke zaken. En edelmetalen zijn dan het beste. Draagbaar en goed verstopbaar en niet aan bederf onderhevig.

  En tot slot: wat maakt een paar duizend euro nu uit op een hypotheek van 100.000. Als alles goed blijft gaan heel weinig en als alles fout gaat maakt het helemaal niets meer uit.

  Het is jammer dat ik geen boek weet die alle persoonlijke gevolgen van hyperinflatie op normale gezinnen beschrijft. Maar Duitsland is er niet voor niets zeer bevreesd voor. Maar die hebben het dan ook al een keer meegemaakt.
  Daarnaast heb ik vroeger (1994) met Litouwers gewerkt. En die hadden hun best wel goede leven destijds ook in elkaar zien storten. Mensen van over de 60 die illegaal in Nederland werkten om maar te overleven.
  Hyperinflatie komt neer op alles verliezen zonder sociaal vangnet is misschien een goede omschrijving. Onvoorstelbaar voor zeer velen maar daarmee niet minder realistisch.

 • Enrico

  Beste Andreas,

  hartelijk dank voor de tijd die je genomen hebt om te reageren, zeer erkentelijk.

  Het komt er eigenlijk op neer dat e.e.a. afhankelijk is van wat je van de toekomst verwacht, nou daar verwacht ik dus niet veel goeds van. Wat ik nog niet zo goed begrijp is het fenomeen hyperinflatie.

  Wanneer dit toeslaat is het bedrag dat je moet aflossen ineens niet zoveel meer bedoel je toch? Maar dan ga je er wel vanuit dat je inkomen (deels) meestijgt met de inflatie.
  Daarnaast, de hypotheekrente zal neem ik aan toch ook tot ongekende hoogte stijgen, dus het af te lossen bedrag zal vele malen hoger worden.

  Nu kleine beetjes aflossen (een paar duizend per jaar op een hypotheek van 200.000) zet dan dus geen zoden aan de dijk. Nu edelmetalen kopen van diezelfde duizendjes zal in deze situatie vele malen meer waard worden.

  Begrijp ik dit goed?