Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Het blijft wat het is

11-02-2012 Zilverpaul

Afgelopen vrijdag verlaagde S&P de grading van 34 van de 37 Italiaanse banken die ze volgen, waaronder Unicredit. Dit gegeven laat het licht weer even schijnen op het Bungabunga land, waar nu een Goldman Sachs bankier de scepter zwaait. Volgens ingewijden staat de grote Italiaanse bank Unicredit op het punt van omvallen. Hoewel vrijwel elke grote Europese bank insolvabel is (=onvermogend om zijn geldelijke verplichtingen na te komen; bij bedrijven komt dit neer op een negatief eigen vermogen), mede veroorzaakt door een run op de Europese banken door grote Amerikaanse fondsen, staat deze Italiaan er wel erg beroerd voor. Ga maar na; de bank heeft een aandeelwaarde van totaal €74 miljard aan bezittingen, maar heeft wel €1200 miljard uitstaan aan allerlei producten. Bedenk dat van die 74 miljard nog 24 miljard in de boeken staat als goodwill en verlies voor de belasting, en je komt op een ratio van 1 op 24. Dit betekent dat ze maar 4,1 % hoeven te verliezen op hun grote positie aan Europese staatsleningen, en de bank kan haar deuren sluiten. Bovendien moet Unicredit in dit jaar $51 miljard ophalen van de kapitaalmarkt om überhaupt overeind te blijven, wat het extra kwetsbaar maakt.

En dit is precies de reden waarom de besluitvorming over de Griekse situatie zich maar voortsleept zonder tot een oplossing te komen. Het punt is namelijk; er is geen oplossing. Zeker, voor Griekenland zou het het beste zijn om de euro vaarwel te zeggen. Dan kan men na een aantal zware jaren met een sterk gedevalueerde munt de export weer op gang zien te krijgen, en het toerisme aantrekken door lage prijzen.

Maar mocht Griekenland in meer of mindere mate failliet verklaard worden, gaat dat een bres slaan in het huishoudboekje van banken als het Italiaanse Unicredit. Een kruitvat heeft maar één vonkje nodig, en daarom is men al zo lang bezig een uitweg te zoeken. Ondertussen wordt de Griekse bevolking flink de duimschroeven aangedraaid, en daarmee de Griekse economie de doodsteek gevend omdat nu al blijkt dat de Griekse economie in sneltreinvaart in elkaar dondert. De oplossingen van de heren bankiers zijn er immers niet op gericht om de Grieken te redden, maar om hun eigen vege lijf van het banksysteem te redden en daarmee hun macht.

Of het nou Unicredit wordt of een andere bank, als de eerste bank omvalt zal dit worden gevolgd door een rits van andere banken. Het enige wat de ECB kan doen, geholpen door de FED, is om het banksysteem te overvoeren met gratis geld. Dit doet men dan ook, maar er hoeft maar één kleinere bank om te vallen wat men niet direct in de gaten heeft, en een kettingreactie wordt veroorzaakt.

De situatie is zelfs al zo acuut, dat banken geld lenen van grote bedrijven als Johnson and Johnson, Pfizer en Peugeot. De omgekeerde wereld, wat maar aangeeft hoe hoog de nood is onder de heren bankiers, en hoe weinig men elkaar vertrouwt.

opgepimpt, maar het blijft wat het is

Terug naar Italië, waar duidelijk wordt wat het betekent om een regering onder leiding van een Goldman Sachs bankier te hebben. De controle op het kapitaalverkeer van de Italianen is fors verscherpt; zo moeten de creditcard maatschappijen alle financiële transacties van Italianen in binnen- en buitenland aan de belastingautoriteiten melden. Verder mogen er nog maar bedragen tot maximaal €10.000 cash van de bank worden opgenomen, wordt elk voertuig door de financiële politie op de grens met Zwitserland gefotografeerd en worden bovendien honden ingezet aan de grens die bankbiljetten kunnen opsporen. Deze Monti regering geeft weer wat een samensmelting van de macht van bankiers en de regering gaat betekenen voor een natie. Heeft u zich trouwens wel eens afgevraagd hoe het mogelijk is dat in landen als Italië en Griekenland zo maar, van de ene dag op de andere, er een nieuwe regering uit de hoed is getoverd? Daar is een lange voorbereiding aan vooraf gegaan. Het belang van de staat en de bankiers die de leiding hebben wordt ver verheven boven het belang van de bevolking, dat met belastingverhogingen en kapitaalcontrole steeds meer wordt uitgeperst tot men een bevolking van verarmde slaven overhoudt.

En dat is, vrees ik, een lot wat meer landen zal treffen. De druk op het systeem wordt steeds groter, tot het moment dat de boel gaat klappen. Wanneer dat zal zijn, geen mens die het weet, of je zou er van uit moeten gaan dat de komende collaps vooropgezet is. Ik weet het niet. Wat ik wel weet dat u zich, financieel gezien, kunt indekken tegen een deel van de financiële consequenties die de komende gebeurtenissen zullen hebben. U weet wel wat ik bedoel.

En verder? Het leven is gelukkig meer dan economie en machtsstreven. Hoewel het eigenlijk off-topic is, wou ik u de volgende link niet onthouden; het geeft aan wat ons menselijk maakt en wat werkelijk van belang is. Dat kan geen despoot van u afpakken.

Met dank aan Jim Willy’s Hat Trick letter,

Zilverpaul

Silverstocks.nl

Disclaimer: De mening van Zilverpaul als columnist is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • Mexican Seastar

  Beste Andreas, Gerard en Wijros,

  Wat jij Andreas hier net in post 19 gezegd hebt, vat echt alles samen van hoe ik dus ook meen te begrijpen waar we nu voor gesteld worden. Ofwel trek je de dingen verder door, ofwel kies je resoluut de andere kant van een niet-gereguleerde vrije markt.
  Alleen wil ik niet te snel overgaan tot conclusies. Toch niet door oude koeien uit de gracht te halen of daarbij voorzichtig te zijn, om dus niet te eclectisch te werk te gaan. Maar door de grote lijnen te bekijken en de samenhang der dingen.

  BIJ OPTIE 1: HOE ZIT HET MET DE KLEINE ONDERNEMERS IN EEN DERGELIJKE WERELD ZONDER REGELS? ZIJN HET NIET JUIST DE KLEINSTEN DIE VANDAAG DOOR AL DIE REGULERINGEN GEKELDERD WORDEN EN DE GROTEN ER JUIST VAN TUSSEN KUNNEN MUIZEN?
  EN IN WELKE ZIN ZOU EEN COMPLETE DEREGULERING DE KLEINERE ONDERNEMERS MEER STEUNEN, DAN BIJVOORBEELD EEN AANPASSING VAN DE REGELS DIE DE KLEINERE ONDERNEMERS MEER ZOUDEN STEUNEN !!!

  Bij een verdere deregulering van de markt ben ik bang voor een verdere monopolievorming via holdings, opslokkingen dus en wederzijds aandeelhouderschap, waarbij er uiteindelijk van geen ondernemerschap uit de middenklasse meer sprake kàn zijn: laat nu dàt toch wel de ultieme barometer zijn voor het bestaan van een ECHTE VRIJE MARKT (en dus geen monopoliekapitalisme). Daar moet dus een buffer tegen gevormd worden, vind ik. Door naar een armer land te trekken, ga je het probleem enkel verschuiven: jij zal er misschien als relatief kleine vis gemakkelijker een zaak kunnen uitbouwen dan hier: minder regels, meer respect voor zelfstandig ondernemerschap. Ik zelf ben de dochter van een zelfstandige en heb zijn zaak destijds niet over genomen, precies omwille van al die reguleringen èn de zware concurrentie van grootbedrijven waartegen je moet optornen. Mijn papa had nog heel hard gevochten tegen het overnemen van grootbedrijven van een groot deel van de producten, via de beroepsbond. Maar niemand durfde teveel tegen andermans schenen te schoppen, dus werd alles mar op zijn beloop gelaten. Vandaag, 40 jaar later, zijn er bijna geen meer die het vrije beroep op kleine schaal nog beoefenen: vrijwel àlles werd opgeslokt ! En de individuele klant wordt niet meer geholpen, niet in de verste verte meer als toen want groot bedrijven geven geen werk op MAAT ! Nu, mijn vader boerde goed, maar toch had ik een afkeer tegen die evolutie, net zoals mijn vader die vroeger is gestopt dan gepland, omdat hij er genoeg van had om tegen windmolens te vechten. Maar die evolutie van een steeds groter aantal werknemers in grote bedrijven en een slinkend aantal vrije beroepen op kleine schaal, dàt ga je dus niet afremmen door naar andere landen te gaan: je lost dan enkel je eigen persoonlijke probleem op. Uiteindelijk zijn dat ook niet toevallig dé landen waar ook de grote bedrijven nu al enige tijd lang naartoe trekken en in onderaannemingen hun werknemers laten werken voor een appel en een ei. Van op het moment dat ook die landen de mensenrechten zullen doen gelden, zullen de kleine ondernemers ook daar als eersten de dupe worden.

  Moraal van het verhaal, in deze: de kleine middenstand moet meer aan één zeil trekken over de eigen landgrenzen heen, anders zitten we morgen in een oligarchisch gestuurde wereldorde, waar kleine ondernemers bijna niet meer bestaan.

  De OVERHEID behartigt de belangen van de grootbedrijven en niet van de kleine middenstand.
  Dat is voor de zoveelste keer gebleken. Dat is precies wat ik de overheid zeer kwalijk neem.

  Maar de vraag is of je dat nu net zult oplossen door reguleringen te reduceren tot 0, in een context die ik hier net heb geschetst.

  De overheid, of beter gesteld, de liberale partijen die het grotendeels voor het zeggen hadden, hebben m.i. altijd véél meer ingezeten met de belangen van groot kapitaal dan van de kleine ondernemers en kmo’s, hoewel zij (hier in België toch) allemaal samen nog steeds voor een grote koek zorgen. Of ze dat morgen nog zijn, is een andere zaak. Zij kunnen niet zo hard lobbyën, want zij werken vaak zeer hard (cfr. mijn eigen papa) tot ’s avonds laat ook, vaak. De eerste stap in die monopolievorming is gezet geweest in de jaren ’80 waarbij de beroepsverenigingen werden verzwakt, ten behoeve van de holdings e.d.

  De kleine zelfstandige is als een wilg langs drassig land: ze zijn hàrd nodig om een dorp, een streek, een land bij elkaar te houden. Ze zorgen ervoor dat niet alle GOEIE aarde meestroomt met al dat slib, in zee. waar het wordt afgebroken.

  Stof om even bij stil te staan. Ik wil àndere liberalen die de cohesie van een land ook in hun hart dragen. ECHTE liberalen geven geen fellatsio service aan de groten, terwijl ze de kleinen LEEG-zuigen op macabere wijze, in naam van de zgn. VRIJE MARKT. Ze doen het omgekeerde.

  Laat me nu net “DE VRIJE MARKT” zijn dan immers méér dan ooit een leeg gezogen en dus uitgehold begrip is geworden, zonder inhoud of betekenis.

  M.V.G.

 • Andreas

  Wijros
  Ik denk dat we langs elkaar heen praten maar er juist wel hetzelfde over denken. Ik bedoel te zeggen dat als de overheid die nu ook zo graag alles regelt geen paal en perk steldt aan onbegrijpelijke produkten de gevolgen daarvan op de gehele maatschappij afgewenteld worden. Dus juist op mensen die er part noch deel aan hebben en juist wel aan financiele zelfdiscipline gedaan hebben. Dat systeem is er nu gewoon eenmaal. Dus het is 1 van 2. Of je laat de markt zijn werk doen en haalt ook het vangnet weg. (mijn voorkeur) Maar dan dus ook het vangnet wat nu voor banken gespannen is. Of je regelt alles en zorgt ervoor dat mensen tegen hunzelf beschermt worden. Dit betekent dus hele strenge regulering voor bijvoorbeeld krediet.
  Maar dat is er maar 1 van. Dit gaat namelijk van kwaad tot erger en gaat dus ook gezondheidsgedrag en noem maar op behelsen. Als verstokte roker ben ik van dat beleid nu al schijtziek. Maar je moet wel een keuze maken. Het huidige systeem regelt alleen de belangen van banken en roverheid. Dus ik denk dat we niet zoveel uit elkaar zitten. Maar een misverstand is snel geboren

 • greetjes

  Jongens, Zilverpaul heeft weer een nieuw stuk geplaatst ;-)

 • WijRos

  @Andreas
  re. “De meeste mensen zijn net kinderen.”

  Beste Andreas, normaal ben ik het in grote lijnen wel met je eens, wel kies ik iets minder fysieke geweldadige oplossingen dan jij. Nu be ik het echter absoluut niet met je eens, als wij vinden dat de overheid een plicht heeft dan vraag ik mij af wie gaat dan beoordelen wie wel of niet hulp moeten hebben. Al die ‘sociologen” en “economen” die we tegenwoordig opleiden?
  Beste Andreas denk eens even na, wat voor gevolgen zou dit heeft voor onze vrijheid? Is de overheid wel competent om te beoordelen wat goed of niet goed is? Ik ken miljoenen voorbeelden waar de overheid mensen “gedwongen” heeft dingen te doen die ze anders niet gedaan hadden waardoor ze nu niet in een beroerde positie hadden verkeerd.
  Als iemand echt incompetent is dan vind ik het opportuun om die te helpen maar zelfs dan zie je heel veel fouten gebeuren door hulpverleners die nog incompetenter blijken te zijn. Incompetenten zijn vaak beter uit als ze hulp uit de familie krijgen dan via een allerlei ambtenarij.

  Wat betreft (financiële) producten; ben je de woekerpolissen en pensioenen al weer vergeten? het gaspedaal van Toyota, het bedrijf Exota dat door Frits Bom kapot gemaakt werd, alle valse aantijgingen naar Chineze producten de laatste jaren etc. etc. etc.

  Wij verliezen erg veel vrijheid door ons als zombies te gedragen en maar te verwachten dat onze door en door rotte incompetente overheid ons ook maar ergens mee kan helpen.

  Ik dacht meerdere keren te hebben gelezen dat jij er ook zo over dacht maar blijkbaar heb ik dat steeds verkeerd begrepen. Ik zou toch maar niet naar de Filippijnen gaan waar daar is erg weinig bescherming van de overheid en het door de vorige Aquino bedachte sociale landherverdeelprogramma vermoord elke kleine boerenfamilie. De familie Aquino is de enige die nu nog grootgrondbesitter is.

 • Andreas

  De meeste mensen zijn net kinderen. Ik kan 100 keer zeggen tegen een kind van vijf dat de hele kauwgumpot in 1 keer leegvreten tot buikpijn leidt. Maar als ik wegloop kan het kind de verleiding waarschijnlijk niet weerstaan. Dus maak ik de snoeppot onbereikbaar. Ik heb zelf in een ver verleden nog eens een verkoopcursus gevolgd die op Amerikaanse leest geschoeit was.
  Puur psychologie, en dan moet je sterk in je schoenen staan. Daar heb ik dus geleerd hoe je met slimmigheidjes en trucjes mensen verleid tot onverantwoorde uitgaven.
  Een voorbeeld:
  Een boot met motor en kussenset en cabriokap en teakvloer en RVS reling en noem maar op kostte 25000 euro. Als ik die compleet aanbood in de showroom verkocht ik hem niet.
  Dus eerst bood ik de boot ,kaal, aan voor 17500. Dan raakten mensen aan dat bedrag gewend. En later kochten ze er nog een hele waslijst bij. En dan nu de grap. Bij de aanschaf van de ,kale, boot moest ik soms ver gaan met korting. Daarna, dus bij de waslijst van extra’s werd er helemaal niet meer over korting gesproken. Dus uiteindelijk kostte de boot ,gewoon, 27500.
  Dat heet dus psychologie. En dat gaat heel ver. En mijn klanten waren echt geen domme mensen uit de onderlaag van de bevolking. Integendeel, zou ik haast zeggen.

 • Andreas

  Wijros
  De laatste 4 regels van post 12 bedoelde ik.

 • Andreas

  Wijros
  De laatste 4 regels ben ik niet met je eens. De overheid heeft wel degelijk een zorgplicht en een huisvadertaak. Ik dien mijn kinderen ook te behoeden voor ,slimme, figuren die iets dermate weten te verpakken zodat mijn kinderen het niet begrijpen. Natuurlijk hebben mensen een eigen verantwoordelijkheid. Maar er dient ook voorlichting te zijn in begrijpelijke taal. De wet zegt dat iedere Nederlander de wet dient te kennen. Waar hebben we dan zo’n leger van advocaten en rechters voor nodig. Omdat het bijna niet te lezen is en voor velerlei uitleg mogelijk. Als je tegen mensen zegt dat ze zich niet diep in de schulden moeten steken voor een huis, en teglijkertijd de prijzen opjaagt en geen huurhuizen mogelijk maakt. Kan je dan de gevolgen die we nu dus zien de mensen ten volle aanrekenen?? Het probleem is dat het de roverheid en banksters heel goed uit kwam de mensen verkeerd voor te lichten. Nu men uitgevonden heeft dat roken schadelijk is voor de gezondheid neemt men allerlei maatregelen om mensen te beschermen. En daarnaast middels de ene accijnsverhoging na de andere roken te ontmoedigen. Dat kan dus wel. Ik denk zomaar dat menig mens zieker wordt van stress en een uitzichtloze financiele situatie als van roken. Toen ik mijn bedrijf nog had hebben mijn vrouw en ik menig personeelslid bijgestaan bij het uitleggen van overheidscorrespondentie. En soms moesten wij nog hulp zoeken om een brief die een medewerker zonder enige opleiding gekregen had uit te leggen. Ik denk weleens dat men met opzet het onbegrijpelijk maakt.

 • WijRos

  @Andreas
  Beste Andreas,
  Ik heb in de gaten dat je verstandige buren hebt.
  We hebben echter een macht gecreëerd in de westerse wereld die gemachtigd is met een andermans geld te doen wat één of ander bureau hun toestaat. Het is natuurlijk belachelijk dat de belasting betaler of de pensioenpremie betaler dat niet zelf mag besluiten. Vroeger hadden we een democratie waar alleen de belastingbetalers mochten stemmen. Uiteindelijk denk ik dat dit zo gek nog niet was. Nu worden er allerlei bestedingen gedaan door mensen die niet eens in staat zijn hun eigen broek op te houden, hoe kunnen we daar van verwachten dat er iets goeds uitkomt? Het opvellende is dat we dit al circa een eeuw hebben kunnen volhouden. Er is nu echter zo veel geleend dat het niet meer gaat. We zullen dus weer bij af moeten beginnen en dat betekent alleen stemrecht voor producende burgers en niet voor functionarissen in grote bedrijven, instellingen of van de overheid. Wanneer zullen we dat mee gaan maken?

 • WijRos

  @Mexican Seastar
  Beste MS,
  Ik begrijp uw lange verhalen over belangen groepen en gescheiden machten niet.
  De scheiding van machten heeft nooit gewerkt en zal nooit werken omdat het voorbij gaat aan de basis natuur van de mensch!
  Rating en accountants bureau’s hebben een taak die ze naar behoren proberen te vervullen. Hier horen beïnvloeding van alle gebruikende partijen bij.
  Eén of andere incompetente functionaris heeft ooit eens bedacht dat hij zijn verantwoordelijkheid kon afschuiven op een ander en toen waren er een heleboel idioten die dat een geweldig plan vonden en zo zijn we beland in een wereld waar niemand meer verantwoordelijk is voor zijn daden.
  Het hoofdprobleem is dat mensen die met ander mans geld omgaan vrijwel allen incompetente ambtenaren zijn, om dit te verhullen heeft men rating. accountants an advies bureau’s. Dat is nog steeds zo, terwijl iedere huisvrouw weet dat et financieel iets echt mis is als er meer uitgaat dan er binnenkomt, probeert men in de westerse wereld elkaar er van te overtuigen dat dit niet zo is. Dit wordt mistig gemaakt door eindeloze zwam verhalen van advocaten die incompetent zijn op alles wat met geld te maken heeft. Wij, de berekende burger, accepteren dat soort verhalen omdat we dan weer een uitkering / belastingaftrek / subsidie / toelage/ lening / etc. kunnen krijgen. De groep die het allemaal moet betalen is te klein om nog tegengas te geven en krachtiger partijen zoals grotere bedrijven en ook individuen gaan naar landen waar men deze waanzin minder toepast.
  Het is dus echt belachelijk welk soort bureau’s ook maar de schuld te geven terwijl de opdrachtgevers al een probleem gecreëerd hebben die dan verhuld moet worden door deze bureau’s, vaak onder politieke druk zoals nu bij S&P.
  Ik vind bijvoorbeeld dat alle directie leden van de grote accountantbureau’s na 2008 berecht en opgesloten hadden moeten worden. Ze waren allen of incompetent of ze hebben fraude gepleegd maar dank zei de “scheiding van machten” is er niemand opgepakt en zijn minister Bos en Balkenende partners van deze criminele instellingen geworden.

  Als we (financiële) producten kopen dan moeten we daar zelf voor staan alle verhalen over consumenten bescherming hebben de individuele burger tot een zombie gemaakt die alles doet wat de overheid, de bank of een andere instelling zegt.

 • Andreas

  O,ja, buurvrouwlief is 1.60 meter en weegt ongeveer 100 kg. Dus ik heb niet de indruk dat ze iets tekort komt behalve voldoende lucht om te bewegen. En dat is fittnes lerares. Zie je dat al staan in een legging. Gatverdegatver.

 • Andreas

  En van die Melkert-figuren hebben we nog alle dagen last. Dat zijn die parkeer en parkwachters die als het koud is met een taxi naar hun roofgebied gereden worden. Om mensen die hun schamele brood moeten verdienen en hun auto niet kwijtkunnen een gepeperde struikroverboete onder hun ruitewisser te duwen. Mijn buren komen alletwee uit zo’n baan en zijn ,doorgegroeidt,.
  Vrouwlief geeft fittnesles aan bejaarden en manlief is beheerder van een gemeentelijke sporthal. Dit betekent dat als er een ruitje stuk is hij de ruitenboer moet bellen. Ik heb diep respect voor beiden. Vanuit de bijstand 10 jaar geleden nu in een huis wonen van 300.000 euro. En het risico dat ze hun baan kwijtraken is minimaal. Wat ben ik toch een ongelofelijke domme lul. Ik dacht slim te wezen als ondernemer. Bij Melkert had ik moeten gaan ,,werken,,. Toekomst verzekerd.

 • Andreas

  Shamrock
  Dat zie je helemaal goed. Maar er zijn ook geen pijnlijke gevolgen voor degenen die verantwoordelijk zijn deze shit. Beleidslieden gaan na 4 tot 12 jaar weer wat anders doen en daarmee houdt iedere verantwoordelijkheid op. Sterker nog, de opvolger die niets gedaan heeft is verantwoordelijk. Zo wil ik ook wel zaken doen. Zaken doen, zakken vullen en als gerespecteerde burger weer naar de volgende klus. Middels het Pikmeerarrest is een ambtenaar nergens meer aansprakelijk voor. Zelfs als willens en wetens de wet overtreed.
  Het is heel simpel. Sommige mensen komen in de problemen door Sinterklaas en Kerstuitgaven.
  Maar Sinterklaas gaat naar Spanje en de Kerstman naar de Noord-Pool. Van beide hoor je dan lange tijd niets meer. Net zo als we van Melkert niets meer horen. Die vult weer ergens anders zijn zakken.

 • shamrock

  Achter de feiten aan lopen? vertel eens welke personen,regeringen of instanties lopen niet achter de feiten aan.Bijna iedereen toch?
  Anders haden we nu niet in de shit gezeten!

 • http://fininfoblog.wordpress.com Fininfo-be

  Jim Rogers heeft gelijk. Wat hebben de ratingbureaus de laatste jaren bewezen, buiten het feit dat ze altijd achter de feiten aanlopen. Het hele monetaire systeem is verkeerd omdat rentes afhangen van quoteringen van ratingbureaus die het helemaal mis hebben. De laatste maanden reageren de beurzen ook nog maar zelden op downgrades, hun impact is dus beperkt. Het zou me niet verbazen als op het einde van de crisis de ratingbureaus verdwenen zijn. Met het einde van de crisis bedoel ik dan de val van Amerika, Europa en Japan zijn de Amerikanen dan voor geweest. China heb ik nog geen hoogte van.

  Europa beleeft zijn 3e fase (De cashflows volstaan niet langer voor de renteaflossingen. ) van het Minsky-moment, Amerika zit nog maar in fase 2 (De cashflows dekken nu enkel nog de rentebetalingen)

  http://fininfoblog.wordpress.com/2012/02/15/europa-kent-zijn-minsky-moment/

 • Henk

  Ik hoorde laatst Jim Rogers vertellen dat hij 25 jaar geleden gestopt was met het luisteren naar rating agencies. Volgens hem werken daar een stel verse onbenullen met hooguit een vers behaalde MBA die niet meer doen dan napraten wat de markt al lang heeft ingeprijsd.

 • Gerard

  @Mexican Seastar
  Nu hebben de ratingbureau’s het weer gedaan? Dan de banken, dan het bedrijfsleven, dan de grote multinationals. Allemaal hebben ze het gedaan behalve de overheid zelf.
  Volgens mij is dit een “OVERHEIDS”-schuldencrisis. Dan lijkt mij toch echt dat je EERST even naar de OVERHEID moet kijken wat die fout gedaan hebben om zichzelf ondanks miljarden overschotten en gratis geld toch failliet gaan.
  De ratingbureau’s hebben die schulden niet gemaakt, evenmin de banken.
  De banken hebben alleen maar teveel aan de overheid geleend. Ook wel fout overigens.
  Het is de hele geschiedenis door altijd de OVERHEID geweest die failliet gingen door teveel spilzucht. Keer op keer op keer. En NIET de ratingbureau’s.

 • Gerard

  @Mexican Seastar
  re: “ik bedoelde bij lobby groepen bij de overheden, dat de lààtstgenoemden (banken en grote bedrijven) de grootsten drukkingsgroepen zijn, nièt het publiek !!!”

  Komt voor, zeker. Maar de lobby’s komen wel UIT de politiek vandaan, en NIET uit het bedrijfsleven.
  Kijk eens naar het lobby-onderdeel van de VN, de IPCC. Dit komt zeker NIET voort uit grote bedrijven. Ook Al Gore is een politicus en geen bedrijfsleven, die de leugens en onzin de wereld in hielp.
  Dat het bedrijfsleven er als de kippen bijzijn als er met geld gesmeten wordt, kan ik ze haast niet kwalijk nemen.
  Wat moest Boskalis dan zeggen tegen die 100 miljard die Balkenende uitgaf aan dat IPCC-advies om het IJsselmeer 3 meter hoger te leggen?
  Het IPCC is niet in het leven geroepen door grote bedrijven. Maar dat ze van die onzin gaan profiteren, dat is waar.
  Kijk, als een politicus komt vertellen dat de IJffeltoren op de kop steviger staat, dan zijn er altijd wel aannemers te vinden die die toren wel ondersteboven wi zetten. Het is gewoon hun goed recht.

 • Gerard

  @temp242
  re: “Met de artikels van Xandernieuws echter is hélémaal niets mis mee.”

  Kom nou toch Temp. Zo ken ik je niet.
  De artikellen staan echt vol leugens. Hij mixt een hoop bronnen door elkaar die niks met elkaar te maken hebben en maakt daar een smakelijke mengelmoes van.
  Dit is “desinformatie” van de bovenste plank.

 • Ethan

  $6 Trillion In US Bonds Seized In Zurich, Said To Pose “Severe Threats To International Financial Stability

  http://www.zerohedge.com/news/6-trillion-us-bonds-seized-zurich

  Via:

  divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1026-financial-tyranny-final?start=3

  Er is zo veel gaande de laatste tijd :O

 • Ethan

  “Breaking news Lord James of Blackheath has spoken in the House of Lords holding evidence of three transactions of 5 Trillion each and a transaction of 750,000 metric tonnes of gold and has called for an investigation.

  I think there are three possible conclusions that may come from it. I think there may have been a massive piece of money laundering committed by a major government which ought to know better and that it has effectively undermined the integrity of the British bank the Royal Bank of Scotland, in doing so. The second alternative is that a major American department has an agency that has gone rogue on it because it has been wound up and has created a structure out of which they are seeking to get at least 50 billion Euros as a payoff. And the third possibility is that this is an extraordinarily elaborate fraud which has not been carried out but which has been prepared in order to provide a threat to one government or more if they don’t pay them off. So there are three possibilities and this all needs a very urgent review.

  My Lords, it starts in April and May of 2009, with the alleged transfer to the United Kingdom, to HSBC of a sum of 5 trillion dollars and seven days later, in comes another 5 trillion dollars to HSBC, and then 3 weeks later another 5 trillion. 5 trillion in each case. Sorry. A total of 15 trillion dollars is alleged to have been passed into the hands of HSBC for onward transit to the Royal Bank of Scotland and we need to look at where this came from and what the history of this money is. And I have been trying to sort out the sequence by which this money has been created and from where it has come from for a long time. ”

  Lord James of Blackheath, House of Lords February 16 2012
  http://www.youtube.com/watch?v=eL5hqvTWkYg

  :O :O :O