Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Het probleem van overheden en centrale banken

17-03-2016 Gerard

Al jaren roep ik dat het echte probleem van de crisis bij de overheden ligt en niet in de economie. Je hoort er verder ook niemand over. Tot mijn grote verbazing hoorde ik voor het eerst exact dezelfde mening ook van iemand anders. Niemand minder dan Marc Faber die daar alles behalve een blad voor de mond deed hierover. Hij maakte vierkant gehakt van overheden en dan vooral het op hol geslagen socialisme van Europa. Wat is er precies aan de hand? Wat is er mis gegaan? Waarom horen wij hier niets van in de media? Ik zal trachten uit te leggen hoe dit spelletje gespeeld wordt.

De economie op zich draait wel. Met zulke lage rentes en bergen cash geld is er ook geen enkel probleem voor de meeste bedrijven. Al draait de maakindustrie wel wat minder, de dienstensector doet het daar tegenover wel wat meer. Het blijkt ook wel, want aandelen en bedrijfswinsten deden het niet slecht sinds de crisis van 2008. Nu zitten we nog lang niet op het niveau van 2007, maar daar zullen we ook niet meer komen voorlopig. Innovaties waren ook al gigantisch sinds 2009 en pakten goed uit. Denk maar eens aan smartphones, tablets, zonne-energie, en ga zo maar door. Hierin moet je de crisis ook niet zoeken ook al wijst iedereen hier naar. Het probleem ligt echt bij de overheden, maar om dit kaartenhuis overeind te houden spreekt niemand daarover. Vooral de media niet, gedreven door de angst dat door hun schuld het vertrouwen weg kan vallen in de politiek. Want dit is gevaarlijk. Hier speelt zelfcensuur. Het probleem is de alsmaar hogere schulden die overheden op zich nemen, daaraan vast zit natuurlijk de steeds hogere belastingdruk op de bevolking. Daarom levert de bevolking steeds meer koopkracht in. Ieder van ons heeft dat ook gevoeld vanaf 2008 tot nu. Nu zeggen vooral socialistische overheden dat de schuld van hun ellende bij de multinationals ligt zoals Shell, Apple, Google, auto-industrie. Die zouden geen belasting betalen. Een grove leugen, want de consument betaald uiteindelijk alles. Van elke liter benzine die Shell levert aan de pomp is 95 cent belasting, accijns plus BTW. Op de auto-industrie vangt de overheid ook 50% van alle auto’s aan BTW en BPM. Van elke premie op een verzekering vangt de overheid ook 21% extra aan assurantiebelasting. Daarnaast bieden multinationals miljoenen mensen een baan. Van elke baan moet tussen 37% en 52% inkomstenbelasting naar de overheid. Hoezo betalen ze geen belasting? Waar hebben politici het eigenlijk over. Als er ergens veel belastinggeld wordt binnen geharkt dan zijn dat de multinationals wel. En, nogmaals, wat maakt het uit, de consument betaald uiteindelijk toch alles.

Buiten dit alles om is het gewone volk gewoon eigenaar van al die multinationals. Denk alleen maar eens aan onze pensioenfondsen welke 80% van het eigen vermogen van alle multinationals bezit. Waarom staan dan al die politici zo te liegen tegen het volk? Om hun eigen fouten op een ander af te wijzen, plus aannemelijk te maken dat de belastingen nog verder omhoog moeten. We werken nu al in een kalenderjaar tot half november voor de belastingdienst. Blijven amper 6 weken van over voor jezelf. Toch willen vooral socialisten nog lagere lonen door meer belastingdruk. In ruil daarvoor verlangt het volk wel dat er een goede verzorgingsstaat ingericht wordt. En op zich valt daar echt wel wat voor te zeggen. Maar hier gaat het extreem fout. De verzorgingsstaat is failliet en de belastingdruk wordt steeds hoger en hoger. De AOW leeftijd gaat in fasen omhoog naar 70 jaar terwijl bijna iedere 50 a 55+ op straat komt te staan en geen baan of uitkering meer kan krijgen. De 55+ daklozen zijn gigantisch aan het toenemen, konden we onlangs lezen. Dit zijn echt geen heroïnespuiters of alcoholverslaafden. Hier zitten mensen tussen met topbanen of een goed lopend eigen bedrijf. Vanaf je 40e zou je eigenlijk al moeten sparen om dat gat tussen 50 en 70 jaar te kunnen overbruggen. Maar we weten dat de overheid ook het spaargeld afpikt van het volk. En waarvan moet je dan sparen? De meeste mensen kunnen niet eens meer rondkomen. Heb ik het nog niet eens over de hopeloze toestanden van 70+. Verzorgingstehuizen worden afgeschaft. Waar is in godsnaam die verzorgingsstaat dan gebleven? Gewoon failliet en daar staan hopeloze schulden voor in de plaats, en niemand mag dit weten.

Schulden van overheden zijn gemiddeld sinds de crisis met 100% tot 200% gestegen met uitschieters tot meer dan 300%. Nu is dit niet zo erg, zegt men, want de rente voor overheden staat op 0% tot negatief. De enige echte reden waarom rente nooit meer omhoog kan. Dit is tevens de reden dat centrale banken niet meer onafhankelijk zijn zoals zou moeten. Ze zijn allemaal in dienst van de overheid. Want als overheden dreigen om te vallen gaat de risico-opslag op de obligatierente fors omhoog. Dat zou een overheid niet meer aan kunnen en gaat failliet. Met extreme armoede en oorlog tot gevolg. Dus een centrale bank kan eigenlijk niet meer onafhankelijk zijn in deze schuldencrisis. Ze hebben alleen nog maar de taak overheden overeind te houden, kost wat kost. Volgens Faber (en mij) komt dat omdat de overheden te groot en te duur geworden zijn. Dit draai je niet zomaar terug. De economie in Europa draait voor 60% tot 70% op de overheid en dit percentage groeit steeds harder. In de VS is dit een flink stuk minder, maar daar draait de economie ook een flink stuk beter. 60% overheid kun je onmogelijk nog kapitalisme noemen, en dat is het dan ook niet. Daarbij vernietigd de regelgeving steeds meer het echte kapitalisme en de vrije markt. Dus politici die schelden op het kapitalisme kramen onzin uit want het bestaat hier niet meer. Het is plan economie geworden geheel geleid door 10.000den ambtenaren vanuit Brussel. Dit soort van socialisme spreekt jonge mensen wel aan. Vooral in de VS zijn het bijna uitsluitend jongeren die op Marxist Bernie Sanders gaan stemmen. Oudere mensen hebben te vaak de totale ondergang van socialistische heilstaten gezien en tonen veel meer liberaal en conservatief stemgedrag. Marc Faber is in ieder geval een felle aanhanger van Donald Trump. De enige die de elitemacht die al deze ellende veroorzaakten aan het wankelen kan brengen. In Europa zie je hetzelfde patroon. FN groeit steeds harder in Frankrijk, Wilders in Nederland en nu ook met de opkomst van AFD in Duitsland. Buikpijn voor de elite dus in hun ivoren torens. Maar ook Wilders, Trump, Le Pen, Farage, en noem ze maar op, kunnen deze gigantische puinhoop niet zomaar herstellen. De elite zal het volk blijven belazeren, voorliegen en leeg stelen. Dat er met de politiek iets staat te gebeuren staat wel vast. Als het vertrouwen in de huidige politiek wegzakt kun je anarchie verwachten, wat op zijn beurt nog tot veel erger kan gaan.

Al met al gaat de boel instorten met de politiek en “niet” de economie. Ook niet met de financiële markten. Maar in die laatste ga je wel de eerste barsten zien. De financiële markten zijn immers al failliet door het wanbeleid van de centrale banken. De “financiële markten” is eigenlijk een verzamelnaam voor alles, ook wijzelf als spaarders of beleggers. Als slechts 1% van de financiële markten zich zou terugtrekken in bijvoorbeeld goud, zou de economie al geheel tot stilstand komen. Zo groot en massaal is dit wel. Dus als het ergens in de wereld begint te stinken, dan ruiken de financiële markten dat als eerste. Dat zagen we overduidelijk in 2008. Natuurlijk zullen dan weer opnieuw de financiële markten de schuld krijgen van alle onheil in de wereld. Vooral politici vertellen dit graag. Net zoals het altijd de schuld is van de kanarie als die sterft in de kolenmijn. Geen enkele overheid in de hele geschiedenis die te groot en te duur geworden is t.o.v. het GDP, heeft dit overleeft, aldus Marc Faber. Ofwel men moddert door als totalitaire staat in bittere armoede en honger zoals Noord Korea. Zo kan Europa dit ook niet overleven. De overheden hadden hun eigen probleem moeten oplossen, niet Mario Draghi.

 

Wat Draghi nu deed is levensgevaarlijk, volgens Welling en steeds meer economen. Al staan politici hiermee te juichen, de hele welvaart kan met deze extreme maatregelen instorten in Europa. Wat hij deed is goed voor de overheden maar dodelijk voor de economie. Al gaf Draghi nu wel aan dat ze aan het einde zitten met wat ze kunnen doen, waar voor enkele jaren geleden nog “alles doen, kost wat kost” werd gezegd.

Over de maatregel QE is nogal wat verwarring en misverstand over. Dit QE geld stroomt helemaal niet in aandelen. Het werkt als volgt. Van het vers geprinte QE geld worden in Europa voor 80 miljard per maand staatsobligaties gekocht. Dit verhoogt de aanbodzijde van obligaties en hierdoor zakt de rente. In die obligaties is dus geen plaats meer voor het gebruikelijke beleggingsgeld in omloop zoals geld van pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en andere institutionele partijen. Dit geld, wat geen plaats meer krijgt in obligaties, stroomt dan massaal naar de aandelenbeurzen. QE geld wat in staatsleningen stroomt, stroomt via de overheid in de economie, maar niet in het gezonde deel daarvan. Dit stroomt niet in bijvoorbeeld investeringen voor o.a. infrastructuur. Het stroomt voor een groot deel naar de uitgaven die de economie niets bijdragen, zoals ontwikkelingshulp, uitkeringen, e.d. Door de QE wordt de geldhoeveelheid wel degelijk verhoogd, maar daar moet nog wel geld van afgetrokken worden wat uit de economie stroomt, zoals o.a. aflossingen schulden en faillissementen. De echte aanwakkeraar van inflatie is de loon/prijsspiraal. Vandaar dat er tegenwoordig meer gekeken wordt naar de stijging uurlonen dan naar de werkloosheidscijfers. Dan zien we het gemiddelde uurloon dalen in Europa en maar heel licht stijgen in de VS. Dalend uurloon haalt prijzen vervolgens ook omlaag en dat heet dan deflatie. Het is deze spiraal die centrale banken maar niet kunnen doorbroken. Om nog een stapje dieper te gaan, uurloon zelf zegt nog niet alles. Het is de koopkracht die daaraan vast zit die het doet.

En dan ziet het plaatje er helemaal beroerd uit. Want koopkracht daalt onafgebroken hard al meer dan 10 jaar lang. Belastingverhogingen hebben de koopkracht zo ver uitgehold dat er van echte economische groei geen sprake meer kan zijn. Hier raken we dan de kern van het probleem. Met de veel te hoge belastingdruk zijn we met het probleem dan weer terug in de politiek en niet in de echte economie. De rem op de economie is dus de overheid, noodgedwongen door de veel te grote uitgaven die ze doen. Vandaar dat alles wat gedaan wordt politiek is en niet meer vrije markten en economisch. Om te zien wat de toekomst ons brengt moeten we dus kijken naar de politieke ontwikkelingen. Zoals de politiek de drijvende factor was in de failliete socialistische heilstaten, zo zitten we in Europa op exact hetzelfde vlak. Kapitalisme bestaat ook hier niet meer. Welvaart wordt ons enkel nog aangeboden door steeds meer uitgeven dan er binnenkomt, dus schuldopbouw. De centrale banken bieden dit geld aan door het gewoon uit het niets te printen, de QE’s. Geld wat uiteindelijk gewoon doorstroomt in uitkeringen van AOW, WAO, Wajong, bijstand, etc. Geld waar de helft van Nederland van moet leven op dit moment. Geld wat niets toevoegt aan de economie.

Overheidsschulden zijn tegenwoordig bij steeds meer landen meer dan 100% van het GDP, waaronder de VS. Dit is tegenwoordig niet meer zo erg omdat de rente hierop negatief is. Als de rente stijgt vallen deze landen om als dominoblokken. De rentelast is dan niet meer op te brengen. Men zal er dus alles aan doen om de rente zo laag te houden. De goudprijs is gebaseerd op lage rente, mits de rente in ieder geval onder de inflatie ligt. Goud en zilver beleggers hebben dus totaal niets te vrezen voor renteverhoging. Binnen dit geldsysteem is het voor 99,9999% onmogelijk geworden dat rente ooit nog hoger wordt dan de inflatie. Zelfs bij deflatie gaat rente gewoon mee en wordt negatief. Negatieve rente is de trend voor de komende jaren en dit is de turbo op de prijs van edelmetaal. Men zou als belegger in edelmetaal meer angst moeten hebben voor politieke ontwikkelingen dan voor rente- en inflatiestijging. Gelukkig is Trump een goudbelegger, maar Bernie Sanders haat goud en zilver. Die Sanders haat eigenlijk alle beleggers en wil zelfs Wall Street en Nasdaq afschaffen. Beleggen past sowieso niet in het socialisme, in welke vorm dan ook. Een ding is zeker, de presidentverkiezing in de VS gaat een nieuwe trend zetten. De politiek bepaalt en niet meer de economie op eigen benen. Een slechte ontwikkeling. Het is wel opvallend dat alleen Marc Faber dit inziet. Hoewel de vereniging van centrale bankiers, BIS, ook regelmatig waarschuwde voor het drama wat komt indien de politici hun verantwoordelijk niet nemen. Hoofdzakelijk socialisten weigeren om iets te doen. Helaas, ze zijn wel aan de macht en zullen dat blijven. Daarom doen ze ook niks. Overheden kleiner en goedkoper maken past ook niet in de socialistische ideologie. Kort samengevat zijn er twee dingen aan de hand; 1. centrale banken die niet meer onafhankelijk zijn, 2. overheden weigeren te hervormen of te bezuinigen. Maar dit zult u nooit horen in de media.

 

qe1

 

Disclaimer: Dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • Billy Bob thorton

  lithium is een echte aanrader ik hoor het vaker vooral doordat grondstoffen in het algemeen flink teruglopen. Trouwens nu ik er zo over denk misschien moeten we meer gaan letten op hergebruik. Zodat al dat plastic in de zee nog ergens goed voor is.

 • Peter

  Heeft er iemand ervaring met het investeren in Litium? Kwam dit artikel tegen maar zou graag meer erover willen weten. Iemand ervaring/mening erover? https://www.verantwoordinvesteren.nl/14042016/lithium-grondstof-mobiele_telefoon/

 • frankyb

  Aan de onderkant blijft het vooralsnog binnen de lijn (vanaf dieptepunt 11-2). Mogelijk word de trendlijn eerst nog een keer getest..? In de V.S. zit er ook nog weinig consistente neergaande beweging in.

 • Ron

  Ook de spx zit er weer onder, vanmiddag de dow nog even:)
  http://s9.postimg.org/fvj803din/image.png

 • Ron

  Er was een uitbraak maar nu een valse?
  Ik ga iig voor eerst 430 weer.
  http://s18.postimg.org/6sipi5duh/image.png

 • Djennis

  Schijnt zelfs hele enge bacteriën te doden!

 • René

  Goed voor je gebit.
  Heeft een reinigend effect.

 • Djennis

  Nee, erg onpraktisch en dat poetsen pffff

 • frankyb

  @Ron
  Trendlijnen zijn allemaal gebroken.
  Zie jij al een nieuwe lijn/ weerstand voor de AEX?
  Zoiets als deze misschien?: http://invst.ly/1f47i

 • Gerard

  Geduld, niet lang meer. Onze Yellen zette met haar preek de beurs hoger. Maar alle indexen staan nu overgekocht. De Q1 cijfers geven volgende week de nieuwe trend. Maar we gaan zeker een stukje corrigeren nu.

 • Aap Nootmies

  Mooi spul..

 • Huub

  We hebben het hier al vaker over Deutsche Bank gehad die mogelijk wel eens de Europese Lehman zou kunnen worden. Als dat verwacht wordt zal het wel anders worden maar toch de gebeurtenissen en data rond deze bank blijven ongezond: Deutsche has huge problems – @InsideParade reports https://t.co/gZCvJyP1WH
  – The EU’s Lehmann https://t.co/I5O9L6Z6Hs

 • Aap Nootmies

  Ik moet daar nog bij vertellen dat ik bewust niet spaar, beleg, gok of goud koop. Ik laat de euries rollen in de economie zodra ik ze binnenkrijg. Heerlijk genieten van het leven !

 • Aap Nootmies

  Nee, dat valt zeker niet mee. Er zijn wereld oorlogen en revoluties om begonnen en zijn nogsteeds gaande. Er wordt overigens geen geld in de economie gepompt, maar in financiële assets om de schijn van welvaart nog even te behouden.

  V.w.b. mijn redenatie….Helaas, de onderklasse heeft geen geld om in aandelen te gaan en houdt cash aan, de middenklasse spaart geld en zitten verplicht via pensioenfonds en woekerpolis vast aan het casino. Het zijn hoofdzakelijk institutionele beleggers, private banken en hedgefunds die de aandeeltjes heen en weer kaatsen. Het is eigenlijk een totale fopvertoning geworden.

  Nagenoeg niemand van de particuliere belegger laat z’n aandelen fysiek uitleveren hetgeen u al genoeg moet zeggen.

  Vroeger, toen de beurs nog bedoelt was om bedrijven aan werkkapitaal te helpen om te kunnen produceren en investeren had het nog een functie.

  Als de koek groter wordt dan is het prima om te investeren en te beleggen, maar zodra de koek wordt verdund of verkleind is het ronduit misdadig om geld uit de werkelijke economie te trekken en daar aandelen van te kopen terwijl er een veel beter alternatief voorhanden is.

 • Djennis

  Ja ook

 • Aap Nootmies

  Bestek?

 • Arjan

  En vandaag stijgt de euro (t.o.v. weer een stapje en de europesche beursjes stijgen ook, frappant want het was de laatste maanden meer van euro omlaag = beurs omhoog (tenminste deels) en als de euro steeg = beurs omlaag. Maar goed, lage rente is immers zeer positief voor de toekomst /end sarcasm.

 • Sjoerd

  Volgens mij valt dat wel mee met die ontwrichte maatschappij door het onttrekken van geld uit de economie. Immers, er wordt ook genoeg geld ingepompt.

 • Ron

  Dow gisteren precies op lijn gesloten, spx tikt nu de lijn aan en aex ook weer voor de zoveelste keer, wordt spannend wat we vandaag gaan doen

 • Gerard

  Ja, is opvallend hoe sterk dit blijft liggen. Vanaf 2e week april kan dit pas omslaan want dan krijgen we de eerste Q1 cijfers. Die zijn echt bepalend voor de trend. Dan ben je weer terug op de basis waarop aandelen gebaseerd zijn.
  Maar tot voor nu vindt men geen verdere renteverhoging goed voor aandelen. Ook mede daardoor de daling USD wat goed is voor aandelen.

 • Djennis

  En Zilver?

 • Aap Nootmies

  Met fysiek goud wordt u NU uitbetaald en vloeien uw euro’s terug in de maatschappij.

  Met obligaties (tegen verlies) vloeien uw euro’s ook terug in de maatschappij.

  Met een spaardeposito biedt u private banken een reserve waarmee deze banken krediet kunnen verstrekken. Deze banken hebben uw geld tegenwoordig niet meer nodig want ze kunnen tegen het 0 tarief lenen bij de ECB.

  Met aandelen trekt u geld uit de economie en laat het niet meer terugvloeien in de economie waardoor de maatschappij ontwricht wordt en er economische depressies ontstaan.

  De aandelengokkers belichten de zelfkant van de maatschappij.

 • Aap Nootmies

  Alleen voor gokkers is het interessant wat de FED zegt. Dollars, euro’s, ponden, aandelen, obligaties… het zijn allemaal futurecontracten.

  Zodra er minder wordt geproduceerd of producten van mindere kwaliteit (inflatie) worden geleverd, wordt het tijd om goud te kopen.

  Alleen door fysiek goud te kopen wordt u NU uitbetaald i.p.v. in de toekomst.Papiergeld volgt op afstand, gevolgd door obligaties en spaardeposito’s.

  Aandelen zijn zo mogelijk de slechtste keuze als waarde object omdat aandelen geen harde assets zijn en geen enkele zekerheid bieden. U koopt geen deel van een bedrijf, maar een belofte op winst welke nog slechts mogelijk is door mensen te ontslaan en kwalitatief slechte producten op de markt te brengen.

 • Gerard

  Yellen laat doorschemeren dat de rente mogelijk niet verder verhoogd zal worden. Goed voor aandelen, maar zet tevens de USD in een downtrend. Goed voor goud dat laatste.
  Slechte economisch nieuws is dus goed voor aandelen, totdat de Q1 cijfers beginnen door te schemeren. Dit is afwachten, maar ik vrees toch een terugval.

 • frankyb

  @Ron ,
  Zijn in je grafiekjes vandaag de DJI en SPX trendlijnen gebroken door de FED/ IMF?
  @Gerard ,
  De voorspelde correctie (welke goud/ zilver vorige week wel kregen) lijkt voor aandelen maar niet te komen dan wel door te zetten.
  Vandaag zijn er in Amerika (weer) nieuwe hoogtes gehaald.
  Hoe lang kan zo’n lijn (vanaf 11-2) nog doorzetten?
  Of is het systeem nu echt zo verstoord door de externe invloeden/ machten?

 • Nadja

  Yellen duwt koersen omhoog http://www.telegraaf.nl/dft/25497825/__Yellen_duwt_koersen_omhoog__.html … ja, want economie gaat niet goed. Logisch?

 • Huub

  Yellen heeft dovish gesproken: erkent dat wereldeconomie minder dan verwacht draait, olie krijgt 3% er van af, rate hike onwaarschijnlijker, dollar dus omlaag, obligaties en goud dus omhoog, aandelen gelijk/beetje in de plus.
  Ja, de exit-strategie wordt een p… in the a.. voor de CB’s. Wie weet hoe ze hier uit komen mag het zeggen.
  EURUSD nu hoger. Belangrijk uit de speech van Draghi is te onthouden dat hij zei dat het blijft bij de nieuwe maatregelen. Dat gaat betekenen dat de deflatie gewoon doorzet en niet verder bestreden gaat worden. Dan gaan we echt het negatieve territorium in en zal de deflationaire spiraal zich gaan versnellen.

 • Huub

  Ja. dat is het oude en bekende probleem van de exit-strategie.

 • Arjan

  De afgelopen 2 weken is het sentiment weer duidelijk de richting op gegaan van het inbakken van een of meer renteverhogingen door de FED.

  Het lijkt allemaal heel onlogisch maar toch gaat de FED het doen verwacht ik nu zelf ook!

  De vorige keer is de beurs ook niet ingestort en de USD ook niet door het dak gestegen dus een tweede en derde verhoging kan gedaan worden zonder catastrofes te veroorzaken….tenminste zo lijkt het nu maar onderliggend zal er wel wat gaan kraken in de funderingen…..en mocht er wat instorten op leningen in USD dan zal de FED toch vertellen dat dit het minst nare scenario was dat ze konden uitvoeren

 • Gerard

  Moet je eigenlijk anders zien, denk ik.
  De FED wil juist de rente verhogen om dit probleem niet helemaal uit de hand te laten lopen.
  Dit is een vreselijk dilemma.

  Maar de druk van het IMF is ook groot om de rente juist niet te verhogen om de boel in de EM markten overeind te houden.
  Dit is ook duidelijk zo gezegd door Lagarde van het IMF.

  Dus dit gaat in beide gevallen fout aflopen, MET of ZONDER renteverhoging.

 • Huub

  Ja, zo blijkt maar weer eens wat de voordelen zijn als je als eerste maatregelen neemt, in dit geval in de vorm van lage rente en QE. Alle EM-landen melden zich dan aan voor lening in USD (omdat de rente laag staat), dat betekent vraag naar je valuta en dus een sterke valuta. Die Amerikanen zijn slimmer dan de ECB’ers. Inmiddels verhogen de Amerikanen weer de rentes en laten de EM-landen mooi schulden terug betalen. Anderen laten werken voor je heet dat.

 • Gerard

  Denk ik ook. Schiff moet je ook met een korreltje zout nemen, of liever een ganse kilo. Hij is zeker niet slecht als analist, maar ik zag hem wel te vaak op zijn bek gaan met zijn zekere voorspellingen.

 • Gerard

  Juist. De afbouw van mijnbouw gaat niet opdagkoersen. Daar gaan jaren overheen. En inderdaad, hard stijgende goudprijs trekt alle cowboys weer in die mijnbouw. Zeker beter van niet. Het zal de prijs heel goed doen als de prijs langzaam omhoog kruipt. Van de andere kant, er is niet meer zoveel te mijnen want de voorraad in de grond is behoorlijk dun. Daarom denk ik niet dat mijnbouwaandelen op den duur de goudprijs zal volgen op de iets langere termijn.

 • Gerard

  Wacht effe, daar zitten wel maartjes aan. Je kunt en mag nooit en te nimmer dit vergelijken met het verleden. In het verleden speelde heel andere zaken de hoofdrol. Vooal hoge inflatie die bestreden werd door renteverhoging. De sterkte van de USD heeft te veel oorzaken. Een van de belangrijkste oorzaken op dit moment is de enorme berg schulden die bedrijven van vooral opkomende markten genomen hebben in USD, gelokt door de extreem lage rente. Dit loopt in de duizenden miljarden. Dit trok de vraagzijde van USD zo hoog dat de USD hierop wel moest stijgen.
  Deze EM schulden zijn tevens een gigantisch probleem indien de wereldeconomie verder inzakt.

  Kortom, een sterke USD heeft heel veel oorzaken. Dit kun je hierdoor moeilijk peilen. Experts verwachten dat de USD zo sterk zal blijven, maar zeker weten doen ze het ook niet, zo ze zelf aangeven.

 • frankyb

  Ha, ha…,helder.
  Bedankt, Nadja!
  Geld op de bank laten staan doe ik liever niet (i.v.m. bail-ins).
  En zoals hier al vaker is geschreven, is dit niet het moment om in aandelen te stappen.
  US treasury lijkt op dit moment nog wel te kunnen. Als ook daar negatieve rente in komt, zou er nog behoorlijk rendement in te halen kunnen zijn ook…

 • Nadja

  frankyb,
  goed dat je de vraag stelt hoor.
  Ik adviseer in alle gevallen de GOUDEN regel aan te houden om nooit op EEN paard te wedden en te spreiden. Goud heeft als asset duidelijke voordelen, zoals je die al opnoemt, maar mist net als het asset GELD rendement. Tenzij je geld op de bank zet, dan krijg je voor het uitlenen er van een rente cq risico vergoeding. Daarom moet je bij een beleggingstermijn van 30 jaar ook aan aandelen en obligaties in je portefeuille gaan denken. En mocht je geen zin of tijd hebben je daarin te verdiepen, maak dan gebruik van een expert.
  Trouwens, misschien vinden ze nog eens een trein in een grot met gigantisch veel goud of gaat het uit oceaanwater gewonnen worden, kortom wed NOOIT op een paard. EEN partner is al genoeg :-)

 • Huub

  @Gerard, blijkbaar leert historie ook dat renteverhoging in VS niet per definitie leidt tot een sterkere USD:
  Fact! Historically, the U.S. #dollar tends to drift lower when the #Fed starts raising rates https://t.co/IASYTidwsx https://t.co/XRzVkwwFVE

 • waterman10

  Dat Dent schrijft over wat Amerika te wachten staat begrijp ik wel.
  Maar hey,is daar het beleid van Washington met die oorlogszuchtige presidenten ook niet zelf medeschuldig aan? Oorlogen gefinancierd door de wallstreet banksters.
  Of dit met Trump of Hillary zal gaan veranderen moet wij in de wereld nog maar afwachten.
  HARRY DENT: Civil unrest is coming to America
  http://www.businessinsider.com/harry-dent-civil-unrest-coming-to-america-2016-3?utm_source=feedburner&amp%3Butm_medium=referral&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+businessinsider+%28Business+Insider%29&IR=T

 • waterman10

  Schitterend. :)
  Ep. 154: Fed Bankers Bark But Won’t Bite

  https://www.youtube.com/watch?v=2ujp9BzY6Xs

 • waterman10

  Dent verwacht ik niet veel van.
  Sell Gold at $1,400 Before It Drops by Half
  http://www.newsmax.com/Finance/StreetTalk/Harry-Dent-gold-inflation-stocks/2016/02/24/id/715925/
  Het is eerder angst zaaien om goud van de hand te doen.
  Dat moet je juist nu niet doen,want dan ben je verloren.
  Aan de andere kant,Schiff is veel slimmer.
  Heeft niks met slang te maken. De echte slangen zitten bij de FED/Rothschildbankiertjes

 • frankyb

  Nadja,
  Een beetje een beginnersvraag maar toch:
  Het advies om 10-20% aan te houden (en soms 30%) hoor/ lees ik veelvuldig.
  Echter, stel dat ik een minder actieve belegger ben en pas over zeg 30 jaar waarde wil opnemen t.b.v. (aanvulling op) pensioen.
  Dan lijkt me dat het aandeel fysiek goud best hoger mag zijn dan dat, toch?
  Goud kost in onderhoud niets en blijft volledig waardevast (1 Oz = 1 maatpak).
  Het is moeilijk te confisceren door de roverheid!
  En, zoals Rickards ook aangeeft in zijn nieuwe boek, is het niet te hacken.
  Redeneer ik dan correct en zou de (enige?) beperking dan zijn dat er geen dividend op uitgekeerd word?
  Maar als ik dan elk jaar, aan het einde van de kalender wat koop, heb ik bij elkaar genomen uiteindelijk best een goede gemiddelde prijs. Wat bij een geschikt moment van verkoop toch het rendement zou kunnen zijn?

 • Huub

  @Gerard, het beste voor goud is natuurlijk dat het zowel in de hoedanigheid van commodity als in de hoedanigheid van geld interessant wordt om in te beleggen. Commodity staat op groen vanwege fysieke vraag en aanbod verhouding. Geld staat op groen vanwege negatieve rente. En ook al gaat de rente in VS wat omhoog, het is ook zo dat de CPI daar stijgt. Hierdoor blijft de reele rente daar laag cq negatief ondanks nominale rente verhogingen, en dus gunstig voor goud.
  En om eerlijk te zijn heb ik liever niet dat de prijs te hard omhoog gaat want dat zou weer leiden tot te snel aantrekkende mijnbouw, waar ook in de periode tot 2011 (goudprijs van 1900 USD) wildgroei door ontstond. Maar ja, dat bepaal ik natuurlijk niet. We gaan het zien en laten ons verrassen nu de seinen op groen staan.

 • https://twitter.com/Floesh Floesh

  Ik vertrouw zowel Schiff als Dent niet. Slangen zijn het.

 • Nadja

  Gerard, Huub,
  in kader van bovenstaande vermeld ik ook dat toen ik enkele jaren geleden begon met in goud beleggen ik moeilijk begrijpen kon als experts zeiden dat goud eerst nog wat omlaag zou gaan en vervolgens op termijn hoger. Dan dacht ik van waarom zou je dan niet meteen in goud beleggen als je weet dat het op termijn hoger gaat. Nu ik het wat langer volg begrijp ik het. De waarde van goud op een bepaald moment in de tijd hangt van de waarde van andere assets af op dat moment. En het is een beste beleggingsstrategie om 10-20% van je portefeuille in fysiej goud aan te houden onafhankelijk van het tijdsgewricht, eventueel wat meer in ETF’s in tijden dat er sprake is van een bullmarkt, om daarna het aandeel goud weer af te bouwen tot 10-20%.

 • waterman10

  Oliver Stone Declares Edward Snowden a Hero
  https://www.youtube.com/watch?v=Jf2knXw-BG8

 • waterman10

  Om al het cash uit de werkelijke economie te zuigen moet er natuurlijk wel eerst een war on terror blijven voortbestaan.
  Die war on terror ettert inmiddels al wat jaartjes door.
  Maar wat is eigenlijk war on terror?
  Zeker als je de vraag stelt: Wie is eigenlijk de terrorist en wie financiert die terrorist?
  Ga er maar eens goed voorzitten in jullie stoelen bij het bekijken van de volgende docu.
  Oliver Stone – The Untold History of The US – Bush & Obama Age of Terror [Top Documentary Films]
  https://www.youtube.com/watch?v=g_0S80jMeg0

 • waterman10

  Ze moeten natuurlijk ook een zondebok verzinnen om het media gepeupel proberen te overtuigen dat harde cash en harde PM’s echt niet meer van deze tijd zijn.
  Dus hup hup hup, snel aan de chip en de pin.
  De chip zit al haast overal in.
  De laatste global rulers stap zal zijn die 666 chip proberen te implanteren in de mens zelf.
  Global Financial Crisis: Blaming Hackers Coming to a Bank Account Near You to Steal Your Life Savings

  http://www.globalresearch.ca/global-financial-crisis-blaming-hackers-coming-to-a-bank-account-near-you-to-steal-your-life-savings/5516538

 • waterman10

  Wie doet er hier aan bitcoins?
  Dan heb ik een berichtje voor hun.
  https://slimbeleggen.com/trends/centrale-banken-creeren-eigen-bitcoins/
  Nothing can beat hard assets like fysical silver$€gold.

 • Gerard

  Klopt helemaal. Je moet dus opletten om goud als een commodity te zien. Dat is het in principe niet, maar van tijd tot tijd gedraagt het zich zo wel. Dus helemaal mee eens, een kameleon.

 • Arjan

  Eensch……Maar als je nog relatief nieuw bent in de pm wereld is het wel wijs om alles te bekijken, de pumpers en de chillers.
  Laat dat soort extremen alleen niet je besluit om een basis pm “stackje” aan te leggen beinvloeden…De boot helemaal missen is wel het ergste dat je kan overkomen.