24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

IMF Bretton Woods moment

De COVID-19 pandemie en de crisis die deze met zich meebrengt heeft een enorme schade aangericht aan de wereldeconomie. Als gevolg hiervan roept het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergadering op tot de oprichting van een nieuw ‘Bretton Woods-moment’.

Kristalina Georgieva, IMF-directeur, benadrukt hoe landen moeten samenkomen om de problemen, veroorzaakt door de pandemie, op te lossen. Deze heeft namelijk wereldwijd meer dan 1 miljoen mensen gedood en zal naar verwachting $ 11 biljoen aan wereldwijde productie verminderen volgend jaar.

In plaats van een nieuw mondiaal valutamodel aan te nemen is het volgens Georgieva tijd voor landen om samen te werken om zo problemen op te lossen die van invloed zijn op de wereldeconomie. Samen werken aan een wereld die veerkrachtiger, duurzamer en inclusiever is, is beter dan simpelweg de pre-pandemische wereld weer op te bouwen.

Het IMF heeft dit jaar meer dan $ 12 biljoen in de financiële markten gestopt en ondertussen zijn de balansen van de centrale banken met meer dan $ 7 biljoen gegroeid. Volgens Georgieva zijn er meer stimuleringsmaatregelen nodig om de wereldeconomie te kunnen ondersteunen. Wanneer je te vroeg ondersteuning intrekt riskeer je ernstige economische schade.

In 1944 stelde de eerste Bretton Woods-conferentie de Amerikaanse dollar vast als reservevaluta, die was gekoppeld aan de prijs van goud. De overeenkomst was gericht op het voorkomen van concurrerende devaluaties en het bevorderen van internationale economische groei.

Georgieva wijst op het feit dat in het afgelopen decennium de directe schade van klimaat gerelateerde rampen ongeveer $ 1,3 biljoen bedroeg. Volgens haar kan de juiste mix van groen investeringen en hogere koolstofprijzen nul-emissies tegen 2050 en miljoenen nieuwe banen kunnen creëren. Hoewel sommige analisten hebben gezegd dat dit de eerste stap zou kunnen zijn van het vaststellen van een nieuwe gouden standaard in wereldwijde valuta’s, ondersteunen niet veel beleidsmakers dit idee. In juli 2019 verwierp Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, het idee om nieuwe gouden standaarden te creëren. Volgens hem zou dit de Federal Reserve dwingen om de goudprijs te stabiliseren. Hij geeft aan dat er meerder momenten zijn geweest waarop de goudprijs signalen heeft afgegeven die negatief zouden zijn voor deze doelen. 

Bekijk ook