Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Is het ergste voorbij?

21-01-2013 Gerard

Beleggers zijn positief. Men begint te twijfelen aan goud en zilver. Het ergste van de crisis hebben we gehad volgens steeds meer politici, economen, burgers en ondernemers. Marc Faber en Peter Schiff zitten er goed naast hoor ik steeds vaker. Er is alweer wat groei. De Spaanse en Italiaanse rente daalt. De Euro is gered. Fiscal cliff liep goed af. Het schuldenplafond zal ook wel weer opgehoogd worden. De voorspelde hyperinflatie is niet gekomen. Aandelenmarkten in de VS trappen tegen de “all time high” aan. China groeit weer, niks harde landing. Rente op staatspapier zit nog steeds in een dalende trend. Huizenmarkt VS bodemt. Over twee jaar is de crisis voorbij. Kortom, het vertrouwen is weer helemaal terug. Gaat allemaal goed komen, aldus de groeiende consensus. Bernanke en Draghi worden aanbeden als zijn het de goden zelve.

Wat doet dit met goud en zilver?

Angela Merkel heeft meermaals gezegd dat we moeten rekenen op zo’n 20 jaar fors lagere welvaart voordat de schulden onder controle zijn. We moeten er langzaam uitgroeien. In ieder geval is dit heel wat eerlijker dan de uitspraken van Rutte (“We komen sterker uit de crisis”). Stel dat ze echt nog zo lang kunnen doormodderen zoals ze nu doen. De belangrijkste voorwaarde om uit de schulden te groeien is langdurig hoge inflatie bij lage tot negatieve rente die ver onder de inflatie ligt (schuldverdamping). Negatieve rente zien we al op kortlopend staatspapier op AAA landen. Negatieve rente zien we nu ook op spaarrekeningen particulieren. Boven de 21.000 per persoon betaal je box 3 van 1,2%, waar je amper nog 2% kunt vangen. Box 3 komt daarnaast nog voor 4% bij het verzamelinkomen. Hierop zijn per 1 januari 2013 de toeslagen neerwaarts op aangepast. Daarnaast telt hier nu ook de vermogenstoets mee voor volledige eigen bijdrage AWBZ. En zorgtoeslag, kindertoeslag en studiefinanciering vervallen helemaal op vermogen. Afhankelijk van ieders persoonlijke situatie zitten we hier in steeds meer gevallen ook met negatief rendement. De oude sok levert nu een hoger rendement op en is weer helemaal “in”. Nog niet eens gesproken over de inflatie. Want rente is uiteindelijk bedoeld om inflatie te compenseren. Zal hier niet verder in details gaan, want hier gaat het verder niet om. Belangrijkste feit hieruit is dat het negatief rendement door allerlei belastingmaatregelen en manipulatie steeds hoger wordt voor zowel particulieren als instituten zoals pensioenfondsen. En die trend zet zich voort. Juist dit is de basis voor een stijgende goud- en zilverprijs! Steeds meer vermogenden zullen vluchten in edelmetalen. In Japan kennen ze al vele jaren negatieve rendementen. Op de nieuwe maatregelen van minister Abe om de drukpers een paar versnellingen hoger te zetten, hebben de Japanse pensioenfondsen bekend gemaakt voor een groter deel in goud te gaan. Alle kans dat burgers gaan volgen. De goudprijs in Japanse yen is al behoorlijk gestegen. Als dit drama van negatief rendement dan nog echt 20 jaar gaat duren, dan zal de goud- en zilverprijs ook 20 jaar blijven stijgen. Daar is geen enkele twijfel over.

Gaat het dan echt de goede kant op?

Ondanks alle positieve berichten gaat het wel steeds slechter. Veel beeld is ook vertekend. Neem bijvoorbeeld de BBP met een lichte groei. Maar inflatie werd wel meegerekend. Trekken we die ervan af, dan blijft er een vette min over. Ook de economische groei is in veel landen negatief. Hier worden twee berekeningen gebruikt. Vaak wordt gerekend met “nominale” groei waar geen inflatiecorrectie in zit. In alle Westerse economieën daalt de koopkracht al 10 jaar op rij (met uitzondering van 2009). En niet zo’n beetje ook. In 2013 zal de koopkracht zelfs nog meer dalen dan met de invoering van de euro in 2002. Verder blijft werkloosheid steeds harder stijgen en er lijkt geen bodem meer aanwezig. Meer dan 1 op de 5 Amerikanen leeft al op voedselbonnen. En ook dit blijft groeien. Faillissementen op recordniveaus, en ga zo maar door. Ook slecht nieuws is er in overvloed.

Maar het belangrijkste van alles. Steeds meer schulden opstapelen lijkt mij niet echt de weg om schulden onder controle te krijgen. Dit zal toch eerst moeten stoppen om over een 20 jarige termijn te kunnen spreken van schuld afbouw tot houdbaar niveau. Vergeet het maar. De tekorten werden elk jaar hoger en hoger sinds begin deze crisis. Zowel in de VS, UK, Japan als Europa. Er komt echt geen lange termijn van schuld afbouw. Alleen totaal sanering is nog mogelijk (total collapse). Dan de hoogte van de tekorten. In Europa berekenen we begrotingstekorten als percentage over het BBP. De norm is 3% en Nederland kwam uit op 4,1%. Elke 0,1% staat volgens rijksoverheid.nl voor 2,5 miljard. Totaal tekort is hiermee 102 miljard. Dus met alle mogelijke bezuinigingen, belastingverhogingen, vallende kabinetten, enzovoorts, om 4 miljard per jaar te bezuinigen, kwamen we dus gewoon 102 miljard in 2012 tekort. Dit op een totaal aan uitgaven van 550 miljard. Een tekort in harde getallen van bijna 20%. De overheid publiceert graag met 3% (van BBP), want dat klink minder erg dan 20%. Maar dan nog, BBP gaat hard dalen in 2013. Dus het is nog maar de vraag of die 4,1% ook echt naar beneden gaat, want men blijft meer uitgeven dan er binnenkomt. En zolang dat niet verandert, zolang is er nog geen begin gemaakt voor een mogelijke schuld afbouw. Integendeel, het wordt alleen maar erger.

Maak ons niks wijs. Elke blinde kan op dit moment zien dat dit een “grote depressie” is. De vele specifieke kenmerken daarvan zijn toch al duidelijk zichtbaar in Zuid Europa. En dit breidt zich gewoon uit naar het Noorden. Een grote depressie kan geen 20 jaar blijven duren op basis van schuld opstapelen.

En waarom stijgen dan de beurzen en bedrijfswinsten, hoor je iedereen zeggen? Dankzij de drukpersen van Bernanke en Draghi. Inflatie kruipt vooral in aandelen. Juist omdat dit vaste activa is. Ook lage rente jaagt geld naar aandelen. Daarnaast hoopt dit geld zich op op de balansen van grote sterke multinationals. Bedrijven die loeihard kunnen bezuinigen op personeel. En waarom dan geen hyperinflatie? Omdat de omloopsnelheid van geld maar niet in beweging kan komen. Dit komt omdat door de belastingdruk en werkeloosheid de consument niet meer kan consumeren. Alleen voedsel en energie blijven over in de bestedingen van consumenten. Vandaar dat hierin wel een enorme inflatie aan het ontwikkelen is. Voedsel en energie stegen 3,7% in 2012 volgens CBS. Door dit koopkrachtverlies zullen belastinginkomsten blijven dalen ondanks hoge belastingen.

Maar centrale banken rekenen inflatie altijd exclusief voedsel en energie. Dat heet “kerninflatie”. Kerninflatie neigt steeds naar een deflatoire trend, ondanks alle geldverruiming. Het zou dus best mogelijk kunnen zijn dat we toch deflatie hebben, terwijl voedsel- en energieprijzen elke maand 5% of meer duurder worden. Zo krom kan het zijn. Momenteel wordt inflatie niet in de lonen en uitkeringen gecorrigeerd. Dat is de reden dat hoge inflatie (nog) achterwege blijft. Dat noemt men de “tweede ronde inflatie” (loon/prijs-spiraal). Vakbonden durven die spiraal niet aan omdat men terecht bang is dat dit onmiddellijk gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. Een fabriek en zelfs diensten staan tegenwoordig in een mum van tijd in China, India of Vietnam. En MKB zou dit al helemaal niet kunnen overleven. De massale stakingen van de jaren 70 zie je om die reden nu niet. Daarbij zijn de lonen al enorm gestegen de laatste jaren, zowel bruto als werkgeversaandeel (netto niet). Dus die tweede ronde inflatie komt er waarschijnlijk niet. Net zo min als in de grote depressie van de jaren 30.

https://www.thesilvermountain.nl/img/grotedepressie1.jpg

Overheid blijft teveel geld lenen

Begin januari zei Mathijs Bouman bij Nieuwsuur over de begrotingstekorten het volgende. De hoge overheidsuitgaven zijn gebaseerd op de hoge groei en BBP uit de jaren 90. Denk aan tientallen extra subsidies, massa immigratie en de vele andere linkse speeltjes, zoals Rutte dat wel eens noemt. Dit is onmogelijk nog langer houdbaar. Toch wil de politiek dit allemaal niet loslaten, maar zet dit alleen maar een paar puntjes lager in de hoop dit weer op te kunnen voeren als de crisis voorbij is. Niet beseffende dat juist dit de oplossing van de crisis blokkeert. Ik ben het niet vaak met Bouman eens, maar deze keer steekt hij de vinger diep in de zwerende wond.

De overheid moet de helft kleiner, hoe dan ook. En juist dat is natuurlijk het doodvonnis van de linkse partijen. Grote overheid die alles betaalt is immers de basis van het socialisme. Om toch een klein beetje humane verzorgingsstaat over te houden voor degenen die het echt nodig hebben, zou juist uit deze socialistische kringen het antwoord moeten komen. Helaas, het komt er niet. Ontwikkelingshulp, integratiesubsidies, massa immigratie, cultuursubsidies en tientallen andere overbodige luxe, is niet bespreekbaar. Erg jammer, want juist hiermee stort de hele verzorgingsstaat in mekaar. Het is met de blijvend krimpende koopkracht niet lang meer op te brengen door degenen die nog werken. Daarbij steeds minder werkenden tegenover steeds meer uitkeringen. De politiek laat het op een gruwelijke manier afweten. Niet alleen in Nederland, in alle Westerse landen. Mogelijk m.u.v. Duitsland. Nu is bezuinigen van overheden ook heel wat ingewikkelder en moeilijker dan voor bedrijven en particulieren. Vandaar dat dit bij bedrijven en particulieren wel drama’s zijn, maar waar het schuldenprobleem minder zwaar weegt op de welvaart. Het schuldenprobleem is vooral “anders” en “gevaarlijker” bij overheden. Europa kent een sterke socialistische stroming die de overheid tegen alles in zo groot mogelijk wil blijven houden en liever helemaal niet bezuinigd. Niet toe willen geven dat het oude 90er jaren patroon niet meer bestaat. Niet toe willen geven dat hiermee de hele verzorgingsstaat op het spel staat. Hoe dan ook, het antwoord zal toch uit die stroming moeten komen. De discussie rond dit thema zal op dit punt sterk toenemen de komende jaren. Een hernieuwde discussie binnen “de internationale” zoals vlak na de ondergang van de USSR in 1990? Wie weet. Zou niet verkeerd zijn. Dit is toch wel iets om je de meeste zorgen over te maken.

Inflatie of deflatie?

Nu we weer vlak voor de gebruikelijke 3 jarige voorraadcyclus recessie staan, laaien de discussies weer op tussen deflatie en inflatie. Een economische afkoeling, vooral op basis van voorraadopbouw, is immers sterk deflatoir.

Of er dan wel of geen hyperinflatie, hoge inflatie of deflatie komt? Volgens Faber en Schiff is hyperinflatie onvermijdelijk, volgens Robert Prechter is deflatie onvermijdelijk. Deflationist Prechter heeft ook uitgesproken argumenten die je niet moet onderschatten. Tot een absolute nieuwe reset komt het in beide scenario’s, daar zijn beide kampen het wel over eens. Maar hoe, dat is de vraag. Ook Prechter acht het totaal uitgesloten dat we dit nog 20 jaar lang volhouden. Maar het beeld van Prechter, hoe dit dan wel eindigt, is mogelijk nog veel somberder dan die van Faber en Schiff. Deflatie in combinatie met steeds hogere schuldopbouw door overheden is dodelijk volgens Prechter. Dit gaat leiden tot wanbetalingen van overheden. Daardoor kan de overheid geen diensten en personeel meer aanhouden, en kan dus gewoon de overheidstaken niet meer uitvoeren. Denk aan onderwijs, politie, justitie, gezondheidszorg, enzovoorts. Tegelijkertijd ook geen nieuwe schulden meer kan uitzetten. Dit zou betekenen dat de geschiedenis van de laat 30er tot midden 40er jaren zich gaat herhalen. Anarchie, staatsgrepen, dictatuur, en alle ellende die daarbij horen.

Prechter kijkt niet zozeer naar welke prijzen wel of niet stijgen. Dat is onbelangrijk. Hij kijkt vooral naar de deflatoire krachten en bewegingen. Dalende rente en vastgoedprijzen zijn bijvoorbeeld deflatoir.

Welk van de twee scenario het gaat worden weet niemand. Mogelijk komen beide vlak achter elkaar. Persoonlijk denk ik ook niet dat beide stellingen elkaars tegenpolen zijn. De stellingen staan zelf heel dicht bij elkaar. Daar kom ik in een volgende blog zeker op terug.

Maar vast staat wel dat in beide scenario’s goud en zilver waardevast zullen blijven. Zelfs als Merkel gelijk zou krijgen met het 20 jaar uit de schulden groeien, ook dan blijft goud en zilver waardevast. Alleen een totale wereldwijde reset kan de bullmarket stoppen. Vooral daarna is de kans heel groot dat de goudstandaard op het monetaire systeem weer wordt ingevoerd. Dit laatste kan de prijs nog wel eens extra hoog gaan zetten.

Al met al zie ik geen enkele reden om ook maar na gaan te denken goud en zilver te verkopen. Voorlopig zullen er alleen maar koopmomenten zijn. Laat je niet gek maken door de hogere volatiliteit. Dat komt voort uit nauwkeurig opgezette manipulaties, bedoelt om angsthazen uit edelmetaal te jagen. De manipulators kopen zelf op die dips.

 Disclaimer: Artikelen geplaatst door Gerard zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • http://lacommunautedesmotards.com/groups/outlines-for-fundamental-criteria-for-baby-swing/ Paulette

  These brands have an all exclusive distinct dresses for children like softened bonnets,
  body suits, enlisting bibs, jumper suits and a lot of other outfits
  who have created a kind of fashion range inside newborn apparel industry.
  The baby will love to experience on these soft and colorful game mats, accompanied by the
  thicken edges towards the around four sides, will provide the child with an intriguing and
  safe activity space.

 • Pim Pandoer

  Wat betreft de inflatie: kan het niet zijn dat dit nieuwe geld reeds opgemaakt is (door de PIGS)? Was alles normaal verlopen, dan zouden de geleende kapitalen nu aan de Griekse, Spaanse … economie onttrokken worden in de vorm van belastingen, om daarmee de leningen terug te betalen. Dat alles zou betekenen dat de inflatie reeds gebeurd is. Of is deze bewering economische onzin ?

 • ivet

  @ Nico

  18 cijferige IBAN: 666 !!!

  Niet dat ik zo’n Bijbelfanaat ben, maar de bedenkers van dit alles lijken er veel aan gelegen e.e.a. te bewerkstelligen.

  (reactie op:

  Het einde van het gebruik van CASH-geld is zeer nabij!
  EU gaat cash geld vanaf 2012 stap voor stap verbieden.

  In Italië en België zijn cashgeld betalingen van boven de resp. 1000 en 5000 euro al verboden – IBM verwachtbinnen 5 jaar invoering biometrische / DNA scans.

  Volgens IBM al binnen vijf jaar realiteit: geldopnemen, betalen en toegang tot het internet krijgen door middel van je DNAprofiel, onder andere samengesteld uit een irisscan.

  Er wordt weinig aandacht aan geschonken, maar de Europese richtlijnen ten aanzien van het afschaffen en zelfs verbieden van alle cash geld transacties zijn al actief geworden. Landen die voorop lopen bij het invoeren van een 100% elektronisch Europees betaalsysteem zijn Italië en België, en vanaf augustus ook onze oosterbuur Duitsland. Samen met het voor iedere Europeaan verplichte 18 tekens lange bankrekeningnummer -zonder welk niemand nog een inkomen /uitkering kan krijgen, een huis kan huren of zijn rekeningen kan betalen- komt de volledig digitaal gecontroleerde samenleving nu wel heel erg dichtbij.Tevens komt de biochip nu nader in het vizier…
  http://boinnk.nl/blog/wp-content/uploads/2012/01/oogscan.jpg )

 • mo slim

  ey temp hoe ist jonge?? lang gelede do you remember me haha

 • Jullie

  Misschien is Bea wel hierom in Singapore

  http://www.zerohedge.com/news/2013-01-25/guest-post-gold-guarantee-blowing-singapore

  If you don’t hold it, you don’t own it !

 • Nico

  10/5 Willem Middelkoop: Economische crisis is permanent…

  Dit vind ik nog steeds een sterke uitleg van Willem Middelkoop,zolang alle landen, ook zwitserland geld blijven bijdrukken kan dit systeem oneindig doorgaan.
  TOTDAT het VERTROUWEN in papiergeld wegvalt.
  http://www.youtube.com/watch?v=RdOAbrYGKQE

 • Q&Q

  “Baltic Anomaly Update: OceanX Seek Panama Treasures”

  “These waters are sacred to them, um… and the treasures lying there belongs to them. They haven’t recovered them, and there are lots of reasons for that, which I don’t need to account for now, but.. The treasures are still there. And this is cargoes of gold, and diamonds, and silver. But, we’re talking HUGE quantities of it. During the 16th, 17th and 18th centuries much of the gold came from South America and was shipped across the waters to Spain, and Europe.”

  http://truthfall.com/baltic-anomaly-update-oceanx-seek-panama-treasures/

 • WijRos

  @Gerard

  re. Niet zo pessimistisch over zilver.

  Beste Gerard, zoals je weet, is er zoveel meer papierzilver in omloop dan dat er ooit gewonnen is of gewonnen zal worden zodat de huidige prijs niveaus alleen iets zeggen over de mate van manipulatie maar niet over de zilver beschikbaarheid. Ik denk echter dat de Chinezen en de Russen de grote Amerikaanse banken eens een enorme hak zullen zetten om even aan te geven wie in charge is. Tot nu toe hebben de Aziaten alleen maar voordeel van het manipulatie spel, er is dus geen reden het te stoppen. Eén ding is volgens mij zeker de VS gaat aan het kortste eind trekken, het lijkt er echter op dat ze dat zelf nog niet in de gaten hebben..

 • WijRos

  @Gerard

  re. dat in Argentine ook gebeurt begin 90 ergens.

  Beste Gerard, dat is ook in 2009-2010 gebeurd. De president van de private centrale bank wilde niet wat onze presidente wilde en één dag later zat er een andere vrouw Le Pond die exact doet wat onze presidente verlangt. Het is in NL en de VS echt niet anders. De pers is de enige die ons wijsmaakt dat de banken daar invloed op zouden hebben. De banken hebben alleen invloed als het de politici en hun ambtenarij uitkomt.

 • Gerard

  Niet zo pessimistisch over zilver. We hebben een prachtige rit achter de rug. Alleen 2 daagjes correctie, en iedereen op de kast.
  Zilver staat nog steeds boven de harde bodem van 30. De schaarste op de markt zal zilver echt wel hoger gaan zetten. Maar een correctie is nu gewoon even op zijn plaats.

 • Gerard

  @Nico
  Cash geld gaat de jacht worden van de nabije toekomst. Het symbool van een grote depressie, de oude sok, is weer helemaal terug.
  De overheid zal en moet perse de hele bevolking arm krijgen. Het ware socialisme. Iedereen straatarm. Dan pas gaat het weer goed met de economie, volgens deze.

  Het verbod op cash geld. Het gaat er van komen. Uitsluitend alles per pinpas betalen. Laten we hopen dat er genoeg mensen zijn die alternatieve betaalmiddelen invoeren, illegaal of niet.

 • Gerard

  @WijRos
  Politici blijven heer en meester in anderen de schuld te geven voor wat ze zelf verkeerd doen. Dat is van alle tijden en zal altijd zo blijven.
  Als bijvoorbeeld centrale banken niet genoeg geld printen wat de politiek eist, dan dreigen ze de bank te nationaliseren. Dat zagen we deze maand al 2 keer gebeuren, Japan en Hongarije.
  Als ik mij niet vergis, dan is dat in Argentine ook gebeurt begin 90 ergens.
  Politici willen zo graag ZELF aan die geldkraan draaien. En als het dan fout gaat, dan hebben de banken en speculanten het gedaan. Of de kapitalisten, verzin maar wat.
  Tja, dat is politiek. Ze misbruiken natuurlijk hun staatsmedia om hun leugens en bedrog te verdoezelen.
  Gelukkig kijken wij hier dwars doorheen.

 • Lamberto

  Beste WijRos,

  U schrijft dat u in Groningen heeft vertoefd.
  Omdat ook ik enige kennis over deze provincie en haar bewoners bezit, kan ik u het volgende boek aan bevelen.

  Spinnen in het web
  Groningse regenten in relatie tot het omringende platteland tijdens de Republiek

  http://www.vangorcum.nl/NL_toonBoek.asp?PublID=4345-0

 • Lamberto

  WijRos #13

  Beste WijRos,

  Ik heb in telegramstijl weergegeven waarom ik de namen van deze beide “heren” heb neergeschreven.
  Helaas moet ik u tegenspreken dat ik “blijkbaar niet wil begrijpen” hoe de vork in de steel steekt.
  Alles wat u hier schrijft is mij bekend, en onderschrijf ik volledig.
  Gezien de omgeving waarin ik verkeer, krijg ik soms veel informatie te horen.
  Helaas kan ik deze hier niet neerschrijven.
  Zoals u toch weet hebben ook in Nederland de muren tegenwoordig oren.

 • WijRos

  @ Lamberto

  re. de beschermende overheid

  Beste Lamberto, toevallig lees ik net een verhaal over de gaswinning in Groningen. De overheid “beschermt” de burgers door middel van blaaskaken als mevr. Agnes Mulder , Vey Mestvaalt, Paulus Jansen, etc. natuurlijk.
  Ik woonde daar in Groningen toen de eerste boringen begonnen in 1962. Iedereen die toen zei dat er verzakkingen door de winning van het gas zouden komen, werden door de beschermende overheid, de NAM en de pers als zwakzinnig betiteld.

  We zijn nu 50 jaren verder, ik ken velen die scheuren in hun huizen hebben gekregen met de laatste bevinkjes. Nederlandse huizen zijn helemaal niet bestaan tegen enige vorm van seismische activiteit (de steensoorten die gebruikt worden zijn veel te hard) maar de NAM verklaart bij vrijwel iedereen dat het niet van de bevingen komt, dus geen schadevergoeding. Dit is wat de overheid wil en dit is wat de “deskundigen” dus dan ook maar beweren want die willen graag hun vetbetaalde baan houden. Alle politici weten dat als ze tegen gaswinning stemmen dat dan luilekkerland nog eerder voorbij is, misschien zelfs wel in hun termijn, dus moet de burger zijn verlies maar nemen, er wonen per slot van rekening maar 100.000 kiezers in het betreffende gebied. Dit is zoals demoncratie werkt.

  Ga mij nu niet vertellen dat ook dit veroorzaakt is door de banksters. De werkelijke criminelen zitten bij de overheid of zijn politicus, alhoewel tegenwoordig zijn vrijwel alle politici van de semi-overheid of de overheid.

 • René

  @ Snel,
  “Zilver zakt de laatste paar dagen, bij een vraag die groter is dan het aanbod?”

  Volgens mij ontstaan de fysieke tekorten juist door de lage prijs.
  Prijs wordt gedrukt door shorts en dan wordt er driftig gekocht waardoor er een tekort aan fysiek ontstaat (denk ik).
  Dat kan natuurlijk niet eeuwig duren.

  Van de andere kant, “de markt kan langer irrationeel zijn dan jijzelf solvabel” (keynes)

 • WijRos

  @ Lamberto,

  re. de overheid en hun banksters

  Beste Lamberto, u wilt blijkbaar niet begrijpen dat dit soort misstanden ontstaan door een samenwerkingsverband (symbiose) tussen banksters en overheidsdienaren.

  We zien het nu op de beurzen ook gebeuren, de rentes zijn omlaag gemanipuleerd door de centrale banken in opdracht van de overheden. De edelmetaalprijzen gaan niet omhoog omdat er een misschien wel duizendvoudige hoeveel papier edelmetaal is waar men net zoveel van kan “bijprinten” als men maar wil ook dit gebeurt in opdracht van onze overheid. Dus de pensioenfondsen en andere cashbronnen worden gedwongen hun geld in aandelen te steken om toch nog maar rendement te halen.
  Nu hebben we in de hele westerse wereld een enorme belastingverhoging achter de rug hetgeen in het afgelopen kwartaal tot betere cijfers maar het komende kwartaal tot veel slechtere cijfers bij bedrijven zal leiden. Als gevolg hiervan zal de aandelen prijs kelderen tot een nog lager niveau dan in 2008. Al het spaargeld is dan verdampt en de politici met hun werkpaard de media zullen de banken weer de schuld geven net zoals met de hypotheken en de woekerpolissen.
  In alle gevallen hebben de banksters grote voordelen en de overheden ook. Daarna worden de banken beboet, er wordt niet één schuldige bankier opgepakt en persoonlijk beboet natuurlijk maar de banken betalen de boete waardoor er minder dividend beschikbaar is en zo krijgt de klagende pensionaris of spaarder een sigaar uit eigen doos.
  De boetes worden natuurlijk niet uitgekeerd aan de gedupeerden maar daar gaat de staat bonussen mee betalen aan eigen ambtenaren en de staatsbankiers.

  De overheden die ons moeten beschermen doen dat helemaal niet, ze buiten ons uit.
  Vroeger hadden we roofridders die bescherming boden, daarna kwam de maffia, deze kosten geld maar lieten de bedrijven draaien want dan leverde het meer op. Onze overheden gaan echter zover dat bedrijven en met name de kleine allemaal stuk gaan en uiteindelijk zullen ze, de overheid, niemand bescherming kunnen bieden.

 • Lamberto

  WijRos #10

  Beste WijRos,

  Natuurlijk ben ik het helemaal eens met de inhoud van u bijdrage.
  Deze politieke mishandeling is in mijn omgeving al vele malen onderwerp van discussie geweest.
  Zoals u terecht opmerkt worden kinderen op ongekende wijze gehersenspoeld.
  Het resultaat van deze opvoedingstragedie zien we dagelijks aan ons oog voorbij trekken.
  Mijn opmerking betreffende de handelingen van Draghi en Monti moet u zien als een uitspraak gedaan in een opwelling van woede, veroorzaakt door een ongekend gevoel van hulpeloosheid hoe deze bankgangsters die miljoenen onschuldige burgers groot leed toebrengen tot stoppen te dwingen.
  En geloof me, ik druk mij hier nog heel netjes uit.

 • Karel

  @Nico
  Door middel van dat Ibannummer kan het geld makkelijker rechtstreeks van de persoonlijke rekening naar Brussel vloeien.
  En door cash te verbieden snijdt de EU zich lelijk in de vingers omdat mensen een alternatief cash-systeem zullen invoeren, waarschijnlijk gekoppeld aan de goud-zilverprijs.

 • Karel

  Wat ik niet snap, is dat ondanks de toenemende vraag en het tekort aan fysiek zilver, de prijs maar niet omhoog wil. Ook nu weer vlak voor het weekend:
  http://www.netdania.com/Products/live-streaming-currency-exchange-rates/real-time-forex-charts/FinanceChartPopUp.aspx?symbol=XAGUSD|netdania_fxa&name=Silver,%20spot

 • Nico

  Het einde van het gebruik van CASH-geld is zeer nabij!
  EU gaat cash geld vanaf 2012 stap voor stap verbieden.

  In Italië en België zijn cashgeld betalingen van boven de resp. 1000 en 5000 euro al verboden – IBM verwachtbinnen 5 jaar invoering biometrische / DNA scans.

  Volgens IBM al binnen vijf jaar realiteit: geldopnemen, betalen en toegang tot het internet krijgen door middel van je DNAprofiel, onder andere samengesteld uit een irisscan.

  Er wordt weinig aandacht aan geschonken, maar de Europese richtlijnen ten aanzien van het afschaffen en zelfs verbieden van alle cash geld transacties zijn al actief geworden. Landen die voorop lopen bij het invoeren van een 100% elektronisch Europees betaalsysteem zijn Italië en België, en vanaf augustus ook onze oosterbuur Duitsland. Samen met het voor iedere Europeaan verplichte 18 tekens lange bankrekeningnummer -zonder welk niemand nog een inkomen /uitkering kan krijgen, een huis kan huren of zijn rekeningen kan betalen- komt de volledig digitaal gecontroleerde samenleving nu wel heel erg dichtbij.Tevens komt de biochip nu nader in het vizier…
  http://boinnk.nl/blog/wp-content/uploads/2012/01/oogscan.jpg

 • WijRos

  @Lamberto

  re. Monti en Draghi

  Beste Lamberto, ik ben het niet met u eens. In het artikel van u zie je de gevolgen van vergaande staatshersenspoeling van het volk. Als we met nuchtere personen in de wereld van doen hadden dan was het nooit zo ver gekomen. Ik blijf er bij dat het verpesten van de mensheid al in de kinderopvang begint.

 • Nico

  Deze knakker denkt dat het ergste voorbij is,zal wel bij de cursus hoe kan ik de boel rekken horen.

  Topman Goldman Sachs ziet einde crisis
  De topman van de Amerikaanse bank Goldman Sachs denkt dat de wereldwijde crisis inmiddels bijna ten einde is. ,,Mijn investerende ik zegt mij dat het ergste al lang voorbij is”, zei topman Lloyd Blankfein vrijdag in het Zwitserse Davos.

  Maar het gevaar is nog niet geheel geweken. Er zouden nog wel wat verrassingen kunnen komen die ,,ons nog wel zouden kunnen teleurstellen”, aldus Blankfein.

  De topman zei optimistisch te zijn over de vooruitzichten voor Goldman Sachs en liet weten dat de vooruitzichten overeenkomen met de economische groei. Blankfein, een van de bestbetaalde bankiers ter wereld met een inkomen van tegen de 60 miljoen dollar, liet ook weten dat hij de bank niet zou verlaten als hij minder betaald zou krijgen.

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2013/04/topman-goldman-sachs-ziet-einde-crisis.xml

 • Q&Q

  “Royal Canadian Mint rantsoeneert zilveren Maple Leaf munten”

  https://www.goudstandaard.com/royal-canadian-mint-rantsoeneert-zilveren-maple-leaf-munten

 • Koert

  Sterk artikel; m’n complimenten!

 • Q&Q
 • Snel

  Vreemd,

  Ikzelf zit in land en tuinbouw producten en zodra er een tekort ontstaat van het een of ander,gaan de prijzen omhoog.
  Hoeveel hangt uiteraard af van de hoeveelheid tekort. Des te meer tekort des te meer de prijs omhoog gaat.
  Bij zilver is dit kennelijk niet zo.
  Zilver zakt de laatste paar dagen, bij een vraag die groter is dan het aanbod?

 • Nico

  Royal Canadian Mint nu ook zonder zilver

  Eerst was er de US Mint die aankondigde geen zilver munten meer te verkopen omdat ze door hun voorraad zilver heen zitten. Nu komt ook de Canadese Royal Canadian Mint met de mededeling dat ze de verkoop van de populaire silver maple leaf beperken door tekorten in de zilverbevoorrading.

  La Casa de Moneda de México is momenteel de enige fabrikant van zilveren munten in Noord-Amerika die nog voldoende voorraad zilver heeft. Doordat de fysieke vraag naar zilveren munten geëxplodeerd is de laatste weken, hebben de meeste dealers nog wel voorraden, maar is de bevoorrading beperkt of in wacht.

  De papieren manipulatie kan maar zolang duren totdat vraag en aanbod zich herstellen. Het huidige tekort dat overal opduikt zal dan ook in een stijging van de zilverprijs moeten resulteren

 • RB

  @ OBL-Rien

  Hoezo zijn de duimpjes weg? http://s13.postimage.org/4p8zr8fkn/images.jpg

 • Theo

  Iedereen moet goud bezitten, zegt Marc Faber. Edelmetalen is het enige dat waarde biedt, zelfs in een worst-case scenario. Als het worst-case scenario werkelijkheid wordt, een systeem falen, zal je alleen met goud en andere edelmetalen nog iets kunnen doen.

  Marc Faber wil er zelfs een weddenschap voor aangaan. Jullie houden je dollars bij en ik houd mijn goud bij, zegt Faber. Op het einde van de rit zullen we zien wie er het beste voor staat, we zullen zien wij zijn geld het eerste 0 bereikt.

  Als het systeem omvalt, en Faber gelooft daar nog altijd in, zal enkel het plastiek van de creditkaart over blijven. Misschien realiseren de mensen dan hoe goed het was in een systeem dat gebaseerd was op een goudstandaard

  IK sluit me daar van harte bij aan.
  gr.Theo

 • Theo

  Hier een stukje van Silver Paul.

  We bevinden ons nu in de awareness phase, waar langzamerhand steeds meer mensen gaan twijfelen aan de houdbaarheid van ons financieel monetaire bestel. De grootste slimmeriken zijn al vanaf 2000 in goud en zilver gestapt, en nu bevinden we ons in de periode dat grote institutionele beleggers de markt aan het ontdekken zijn.
  Zie de rest via de link.
  http://www.edelmetaal-info.nl/2013/01/trap-niet-in-de-bear-trap/