Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Jaap Raijmans in gesprek met Mike Maloney

19-12-2011 Rolf van Zanten

Door Jaap Raijmans
Afgelopen dinsdag had ik het genoegen om Mike Maloney in Los Angeles te ontmoeten. Mike Maloney verwierf met zijn boek ‘guide to invest in gold and silver’ in 2007 wereldwijd erkenning dankzij zijn kritische blik op dit geldsysteem en zijn historisch onderzoek naar geldsystemen. Ondertussen is zijn boek in maarliefst acht verschillende talen uitgebracht. Mike Maloney is al sinds 2005 de adviseur van Robert Kiyosaki voor zijn beleggingen in edelmetaal.

Tijdens de ontmoeting, die bestond uit een lunch had ik de gelegenheid Mike Maloney enkele vragen te stellen.

Ratio’s

Ook dinsdag waren goud en zilver al aan correcties onderhevig. Mike Maloney zag dit enkel als fantastisch bijkoopmoment. Correcties zoals afgelopen week doen zich vaker voor en Mike ziet daarin geen reden om van zienswijze te veranderen. Naast zijn  eigen bedrijven is Mike volledig in goud en zilver belegd. Het is van de goud/zilver ratio afhankelijk hoe hij nieuwe aankopen over beide edelmetalen verdeelt. Met ratio’s van boven de 1 op 50 koopt hij beduidend meer zilver dan goud. Toen eind april de ratio echter richting 1 op 30 ging was het vrijwel alleen goud dat werd aangekocht enkel om dat bij hogere ratio’s om te ruilen voor zilver. Mike verwacht uiteindelijk een verhouding te zien waarbij goud nog maar 10 keer duurder is dan zilver.

Wealth cycles

Mike Maloney heeft het geregeld over wealth cycles. De cyclus waarin wij ons op dit moment bevinden zal een van de grootste verschuivingen in vermogen teweeg brengen. Een ieder die zich daarop voorbereid door fysiek goud of zilver aan te kopen zal meer vermogend uit de cyclus komen. Wat ik persoonlijk sterk vind aan Mike Maloney en het onderzoek dat hij doet is het zoeken naar de momenten waarop goud en zilver hun rol als veilige haven hebben gediend. Wanneer mag vermogen weer aan het werk? Wanneer je met 50 troy oz. goud een standaard gezinswoning in Amerika kunt kopen vind Mike vastgoed bijvoorbeeld weer interessant worden. 50 troy oz. goud is op dit moment $80.000 terwijl een gemiddelde woning in de VS nog steeds $220.000 kost. Tussen een hogere goudprijs en een lagere prijs voor woningen moet het uiteindelijke transitiepunt gevonden worden.

Euro of Dollar?

Hoewel de aandacht van de media de afgelopen weken volledig uitging naar de Euro en het mogelijk uiteenvallen van daarvan hechte Mike hier in onze optiek volledig terecht niet zoveel aandacht aan. Zowel de euro als de dollar zijn valuta die enkel nog gedekt worden door schulden. Dit hele systeem op zichzelf zal binnen nu en 10 jaar reden zijn voor een G20 top waarbij besloten zal worden over te gaan tot een reset van dit systeem, aldus Mike Maloney. Mike benoemde dat geldsystemen niet veel langer bestaan dan 40 jaar en dat ons huidige dollar systeem dit jaar zijn veertigste verjaardag heeft gevierd. Alle perikelen rond MF global vindt Mike op dit moment belangrijker dan de Euro ontwikkelingen. MF global heeft het vertrouwen in financiële instellingen wederom ernstige schade toegebracht. Private gelden waarvan verondersteld werd dat deze onaangetast zouden blijven zijn als puntje bij paaltje komt niks waard. Wanneer dit mensen zich hiervan bewust zouden worden is de self fulfilling prophecy een feit.

Wereldvaluta

Mike voorzag ons van een interessant inzicht. Nadat Nixon het goldwindow sloot werd de dollar officieel de wereldreservemunt. Hoewel in het internationale verkeer de dollar veelal gebruikt wordt gaat dat voor de wereldbevolking niet op. Een dollar heeft bij de Albert Heijn geen waarde evenals de Euro dat niet heeft bij een Wal Mart. Mike gaf aan dat er al duizenden jaren een valuta is die echt als wereldreservemunt kan worden beschouwd, namelijk goud. Praktisch ziet hij mogelijkheden door goud digitaal verhandelbaar te maken tot op de nanogram. Een echte goldcard zogezegd.

Raak geïnformeerd

Door het hele gesprek heen bleek de drang van Mike Maloney om zo veel mogelijk mensen tijdig te informeren over hetgeen dat ons te wachten staat. Financiële en economische bewustwording is niet of nauwelijks aanwezig bij het grote publiek. Het verschil tussen geld en valuta is zelfs  de meeste bankiers die hij spreekt niet duidelijk. Laat staan dat het grote publiek zich bewust is van de ongedekte valuta die de dollar heet. Op dit moment is Mike Malony bezig met het schrijven van maarliefst drie boeken. Ook wordt de laatste hand gelegd aan een documentaire met de werktitel ‘the secret of money’. Naar alle waarschijnlijkheid is deze per maart op de BBC te bekijken.

Wij kunnen iedereen zijn boek ‘guide to investing in Gold & Silver’ aanraden.

 • Gerard

  @sticky fingers
  Allemachtig!
  Is dit nu echt zo moeilijk te begrijpen??

  Wat heeft een inval in Irak nu met het schuldenprobleem te maken?
  Ik schrijf toch geen Spaans hoop ik?

 • sticky fingers

  @Gerard
  ” Volgens mij is de 3e wereldoorlog begonnen met de 2e inval in Irak…”

  Zoals Wijros stelde is volgens mij zeker juist. De tweede wereldoorlog begon ook niet met de inval in frankrijk. De oorlog was in feite allang begonnen met de äansluiting”van oostenrijk, de inval in sudetenland en daarna polen. Een exact punt van een oorlog is moeilijk te bepalen en als dat dan gedaan wordt is het altijd achteraf.

 • Gerard

  @WijRos
  “……maar ook tussen christenen en moslims. Volgens mij houdt dat niet weer op totdat de moslims in Europa zich er mee bemoeid hebben….”

  Dat is juist. Maar staat wel los van trogoorlogen door schulden gevoed. Wel is het zo, – en in zoverre heb je gelijk-, dat dit later “samenkomt” indien de welvaart wegvalt.
  Dat zag je goed in Ex-Joegoslavie. Pas NA de hyperinflatie brak er oorlog uit. Het werd oorlog tussen moslims en crhistenen (culturele verschillen). Maar nogmaals, het was NIET de “oorzaak” van de oorlog. De oorzaak was en bleef door het totaal wegvallen welvaart door hyperinflatie en schulden.
  De kans is heel groot dat dit in de rest van Europa ook zo zal gaan.
  Maar er is wel een belangrijk verschil met Joegoslavie destijds. Hier is NIET genoeg geintregeerd wat in Joegoslavie wel het geval was. Daar was integratie totaal waardoor culturele verschillen tot veel grotere onrust leidde. Klinkt tegenstrijdig, maar zo werkt het wel.

 • Gerard

  @WijRos
  “Beste meneer Sakke,
  de Nederlandse pachtwet geeft wel mogelijkheden om van de pachter af te komen alleen het neemt tijd. Dat verhaal van levenslang is dan ook niet juist.”

  Wijros, reken maar dat Sakke gelijk heeft!
  Ook in Nederland mag levenslang doorgeschoven worden naar volgende generaties sinds de nieuwe pachtwet.
  Pachtovereenkomsten van 6 en 12 jaar hebben alleen maar iets van doen met de prijs, NIET over de duur.
  Wel is het zo dat bij afloop pachtcontract (automatisch na elke 12 jaar!) je bij de rechtbank een “ontbinding” kunt aanvragen. Hiervoor moet een gegronde reden zijn. Geldnood is GEEN gegronde reden, dus bedenk maar iets wat niet bestaat.
  Grond verpachten staat gelijk aan wettelijke “onteigening”.
  Deze nieuwe pachtwet te ver doorgeschoten omdat de pachter als zwakke patij gezien wordt t.o.v. kapitalistische grootgrondbezitters. Wij noemen dat “socialisme”.
  Hieraan kun jezien dat we in een communistisch land leven waarin “vrije markt” geen enkele kans geboden wordt.
  De enige manier om je in te dekken is een “afstandsverklaring” pachter. Die moet getekend worden VOORDAT er een pachtovereenkomst wordt getekend.
  Hetzelfde geldt overigen ook voor het verhuren van een huis of appartement.
  ZONDER zulke afstandsverklaring is je huis automatisch “onteigend” !!
  Het ENIGE waar je dan nog rechtop hebt is de huur waarvan de hoogte ook nog eens door de overheid wordt vastgesteld en vervolgens ook nog door de rechtbank worden aangepast.
  Heel vreemd dat vele politici ons nog steeds voorliegen dat “kapitalisme” bestaat in Apenland.

 • WijRos

  @Rien
  Beste Rien, ik ken deze omstandigheden vrij goed. Het stelen van koeien door een of meerdere mensen is een zeer zwaar vergrijp in de US en ook in Argentinië. Het is niet zoals in Nederland dat de wet per definitie kiest voor de dief. De gevallen die ik ken waarbij geschoten werd, viel altijd uit in het voordeel van de eigenaar van de koeien. Het uitgangspunt is dat een boer geen ander middel heeft om zijn bezit te verdedigen. Het duurt in Argentinië al gauw een halve dag voordat de politie arriveert dus het bellen van een alarmnummer heeft niet veel zin.

 • WijRos

  @Andreas
  Beste Andreas, boeren zijn mensen net als u en ik alleen vaak minder lui. Door totaal uit de hand gelopen wet en regelgeving is het boer zijn niet meer wat het was. De vrijheid van een boer is zeer beperkt en je bent in wezen slaaf van de bank en de rest van de bevolking. Vroeger (meer dan 50 jaren geleden) werd het wel en wee bepaald door het weer en door de markt. Nu zijn Brussel en den Haag daar als nog belangrijkere factoren bijgekomen. Dit laatste maakt het boer-zijn tot een enorme uitdaging die steeds minder mensen aan gaan.

 • WijRos

  @sakke
  Beste meneer Sakke,
  de Nederlandse pachtwet geeft wel mogelijkheden om van de pachter af te komen alleen het neemt tijd. Dat verhaal van levenslang is dan ook niet juist. Het hangt af van de duur dat de pachter het land al gehuurd heeft wit of zwart. In het ene geval is de opzeg termijn 6 jaren in het andere geval 12 jaren en soms als er een hele lange pachtduur was 12 en 6 jaren. De pachtwet is een gevolg van een uit de hand gelopen pachtduur van een half jaar in de jaren 30 waar deze niet zo goede wet een antwoord op was. Het gevolg is dat er in Nederland vrijwel geen land gehuurd kan worden buiten de in uw verhaal genoemde gebruikscontracten van maximaal een jaar.
  In Nederland is er geen relatie meer tussen de pachtprijs en de idiote landprijzen vanwege de speculatie van de kleinere overheden dus verpachten is geen optie.
  Als je landbouw grond wil kopen doe dat dan in Noord of Zuid Amerika maar ga er zelf op wonen!

 • Andreas

  Ik wil boeren niet afschilderen als hebzuchtige wezens maar het is wel zo dat met name de melkveehouderij al sinds jaar en dag enorme subsidies krijgen. Iedere koe kost per dag 2 euro aan subsidie. Terwijl in het verleden die subsidies geleid hebben tot enorme boter, kaas en vleesbergen. Dat is met de invoering van quota’s teruggedrongen. Met de invoering daarvan werd bijna iedere melkveehouder op slag vet miljonair. Het zou vanuit dat licht bezien niet meer dan normaal zijn dat in geval van crisis en schaarste maatregelen genomen worden die ten gunste zijn van de bevolking. Dus als bijvoorbeeld de olieprijs door het dak gaat en het voor boeren veel lucratiever wordt om biobrandstof te maken dient de overheid in te grijpen om voedsel betaalbaar te houden.

 • sakke

  I.v.m. die landbouwgrond…

  Zoals Gerard reeds zei:

  1) “Doe nooit iets in het zwart.” In het zwart verpachten is inderdaad geen goed idee. Landbouwers hebben recht op gratis/zeer goedkope juridische bijstand vanuit de Boerenbond. Dat verlies je keer op keer. Ik ken een paar gevallen uit m’n kleine gemeente (plattelandsdorp) waar boeren jaren in het zwart landbouwgrond huren van particulieren. En wanneer die particulier zelf over z’n landbouwgrond wou beschikken, ging die boer naar de rechtbank. Won keer op keer, zelf al huurde die zelf in het zwart…

  2) “Een pacht is automatisch een levenslang-recht “. Klopt inderdaad, de boer waaraan je verhuurt heeft automatisch levenslang recht om dat stuk landbouwgrond te pachten. Het is dus niet zo flexibel als je denkt. En als je wat pech hebt heeft die boer een zoon die de zaak overneemt. Dan ben je letterlijk je land kwijt voor twee generaties, mocht je er zelf willen over beschikken. Vergeet ook niet dat de verpachter “prijzij” dient te betalen aan de boer bij het beëindigen van het pachtcontract. Ongeachtig welke partij de overeenkomst wil stopzetten. Prijzij wordt in Vlaanderen bepaald door de provincie en houdt rekening met: soort gewassen, bemesting, bewerking,… En dat bedrag kan aardig wat oplopen hoor… Uit eigen ervaring weet ik dat ik bijvoorbeeld als eens 2 jaar pacht heb moeten weerbetalen aan de boer. Prijzen en info voor Oost-Vlaanderen (België) vind je hier:

  http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/feiten_cijfers/prijzij/index.cfm

  MIJN TIP: probeer niet te verhuren aan boeren, maar aan agricultuur bedrijven zoals bv: Pinguin-Lutosa. Zij werken steeds met een cultuur-contract van 1 jaar. Dit is telkens een contract voor 1 jaar, met een gegarandeerde opbrengst. Zonder enige prijzij vormen. Bovendien betalen zij echt wel meer dan een boer voor je akker. En als je aardappelen laat planten (mag max. 3 jaar na elkaar, dan afwisselen met bv. maïs) heb je meestal nog resten waardoor je een héél jaar gratis aardappelen hebt voor je hele familie. Cultuur-contracten met boeren zijn ook mogelijk, maar ik heb héél wat nare ervaringen met landbouwgrond te verhuren aan boeren, dus ik blijf er weg van.

  Vergeet ook niet dat boeren massaal Europese subsidies krijgen om land te huren. Ik weet dat er boeren (geen héél grote boerderijen, enkel de boer zelf, geen knechten) zijn die miljoenen (in Belgische Frank) aan subsidies ontvangen van Europa om land te huren. Zo zijn er varkensboeren die akkers pachten om er hun mest kwijt te kunnen want met al die mest-vergunningen kunnen ze er nergens mee naartoe. Bovendien mag een boer die in pensioen gaat nog steeds x aantal hectare pachten om door te verhuren. En dat mag ie bovendien nog eens aftrekken als die fiscuus jaarlijks langs komt.

  Mvg,
  Sakke

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @WijRos

  Het is een goed boek, maar Ferfal is geen geboren schrijver.
  Ik heb hier een mini recensie staan:
  http://www.overbeterleven.nl/2011/08/03/surviving-economic-collapse/

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Andreas
  “De bevolking gaat het nu halen waar het is.”

  Ja, ook in Argentinie. Ferfal beschrijft op zijn blog bv hoe een boer met een kudde koeien alleen door onderhandelen met een menigte zijn bezit kon veiligstellen. Daarvoor was hij gedwongen 1 of 2 koeien op te geven.
  En het is niet zo dat een geweer helpt, als die boer geschoten had, dan zou hij gearresteerd zijn en nu in de bak zitten.

  Zelfs als TSHTF, de rechtstaat verdwijnt niet op slag. Deze kijkt soms even weg, om direct daarna weer toe te slaan. Met terugwerkende kracht.

 • WijRos

  @ Gerard,

  Je kunt volgens mij de oorlog in Irak, Afghanistan en straks Pakistan en Iran niet los zien van elkaar. Ook de oorlogjes die nu in Libya, Egypte, Sudan en Yemen en straks in Syria gevoerd worden hebben te maken met tegenstellingen tussen sunni en shia maar ook tussen christenen en moslims. Volgens mij houdt dat niet weer op totdat de moslims in Europa zich er mee bemoeid hebben. De tijd zal ons leren hoe dit precies gaat uitpakken.

 • Gerard

  @WijRos
  ” Volgens mij is de 3e wereldoorlog begonnen met de 2e inval in Irak…”

  Nee, absoluut niet. Oorlogen als deze zullen er altijd komen en gaan.

  oorlogen als gevolg van het economische einde zien eruit als WO1 en WO2. Hiermee bedoel ik de “oorzaak” van dit soort oorlogen. Het ontbrekende stukje uit het geschiedenisboekje van school.
  De reden dat dit ontbreekt zal ieder wel duidelijk zijn.
  Maar hoe het nu gaat uitpakken weten we niet. Het is in ieder geval zo dat er onvoorspelbare dingen gebeuren indien staten failliet gaan en de welvaart wegvalt.

  Er is slechts EEN oorlog in Europa bekend wat als oorzaak “staats-faillisement” en “schulden” had. Het gebeurde omstreeks 1990 vlak na de hyperinflatie in Ex-Joegoslavie. En enkeling onder ons die dit nog weet?
  Voor de jongeren onder ons: Na de nieuwe landsgrenzen heet het tegenwoordig Servie, Bosnie en Kroatie.

 • Gerard

  @Oom Dagobert
  “Net daarom hem ik me al gedeeltelijk ingedekt met goud, zilver en landbouwgrond.”

  Dat is nu juist wat ik zelf ook gedaan heb! Een beter idee heb ik niet. Met landbouwgrond moet je wel heel goed wakker blijven! Zorg voor een goed pachtcontract welke ook bij de grondkamer goedgekeurd is. Doe hier NOOIT iets zwart. Een pacht is automatisch een levenslang-recht voor de huidige afgesproken prijs als je niet oppast. Net als bij huis-huur, moet je een (jaarlijks verlengde) afstandsverklaring hebben.

  Je eigen huis? Beter nog dan G&Z en grond. Mits vrij van hypotheek.
  Hoewel bij de ondergang van Rusland (1918, Lenin) ook iedereen z’n grond en huis af moest staan aan de staat. Gebeurde ook in Oost Duitsland, Polen, enz. vlak na WO2.
  Erger nog, toen was in EEN klap ook je G&Z niks meer waard.
  Tja, zeg het maar….

  Maar, het is natuurlijk niet zeker dat de aanstaande “reset” zo erg wordt als de vorige.

  Misschien heeft het idee van Middelkoop wel iets? Die zegt, “Zorg dat je flexibel blijft”. M.a.w. pak je biezen en vertrek als het in Europa te heet wordt. Heb je alleen maar iets aan als je jong bent.
  Hier zit echt iets in! Veel jonge Duitsers vertrokken naar de VS eind 30er jaren. De kameraden die het NIET geloofden zijn veelal gesneuveld aan het Ostfront.

 • ramona

  Opgeruimd! :(

  De gelekte olie vormde een vlek die uiteindelijk negenhonderd vierkante kilometer besloeg. Met chemische middelen werd de olie opgebroken, terwijl de vlek ook slonk door verdamping. De restanten van de vlek werden zo’n achttien kilometer uit de kust ingedamd, zei manager Cliff Pain.

  http://www.nu.nl/buitenland/2702121/gelekte-shell-olie-bij-nigeria-opgeruimd.html

  moet ik gelijk aan de kerstboodschap van trix denken! ;) (groot(ste!) aandeelhouder!) ;)

 • No Name

  Joe Biden (US Vice president): When Obama and I where sworn in: the first we called was John Corzine to make a plan for the Economy.

  Zie interview op youtube

  http://www.youtube.com/watch?v=xm3VMrKqJSA

  Goed plan om John te bellen…
  De oud CEO van Goldman Sachs vulde jaren zijn zakken, en bracht onlangs MF Global naar de afgrond.

  En dat soort mannen adviseert de US president.
  Let ook op dat men spreekt over een “bank holiday” als een van de eerst mogelijke stappen.

 • temp242

  The Tragedy of the euro van de auteur Phillip Bagus:

  http://youtu.be/tHWFZAvjZZo

 • No Name

  @Oom Dagobert

  Dit is toch wel een aardig forum, waar ik toch me zelf op betrap dagelijks een of meerdere keren de berichten scan en soms reageer. Wat dit forum aardig maakt is de relatieve openheid die veel deelnemers hebben om kennis te delen van kennis rond om investeringen, goud en zilver vooral naar aanleiding van nieuws rond om de belabberde economische toestand en matige politieke klimaat die wel allemaal zien.

  De mensen die hier komen staan denk ik allemaal met beide benen op de grond maar zijn allemaal bezorgd. En opzoek naar antwoorden. Onder meer hoe je jezelf en je familie kunt beschermen indien we richting een “total collapse” gaan die de crisis van de jaren 30 van de afgelopen eeuw zal doen verbleken.

  Ik zelf hoop dat het nooit zover komt, of dat we in elk geval nog een aantal jaren relatieve rust zullen hebben. Maar ik vrees dat dat hoop is tegen beter weten in.

  Wat ik probeer te zeggen is het volgende:
  Informeer je breed en van verschillende perspectieven. Dit forum is prachtig. Ik heb sinds een aantal jaar de Telegraaf opgezegd en kijk nog nauwelijks TV. Toch is dat niet goed, want ik mis een aantal signalen van zaken die spelen in de maatschappij en die mensen bezig houden. Mijn oude oma, die nooit met internet in aanraking is geweest, las altijd zowel de NRC als de Volkskrant en was op veel onderwerpen een goed op de hoogte en tot op late leeftijd instaat discussie op hoog nivo te voeren. Geweldig hoe zij haar geest scherp hield, door zich vanuit meerdere perspectieven te informeren.

  Ik denk dat dat voor ons allemaal ook belangrijk is. Ik kijk dus sinds kort matig TV en lees zo’n 1 x per week de Telegraaf (ik zeg bewust geen krant, want dat is het in mijn ogen niet) maar spendeer het meeste van mijn tijd uiteraard op het internet, waar ik zelf controle heb over wat ik wel en niet als bron aanboor, ipv dat John de Mol bepaalt wat er mijn woonkamer binnenkomt…

  Even reagerend op Oom Dagobert: Hoe kun je je het beste voorbereiden: ik denk dat zilver en goud belangrijk zijn, voor het behoud van welvaart. Echter een ding is nog veel belangrijker en dat is je fysieke en geestelijke gezondheid. Nu over godsdienstonderwerpen, wil ik me in dit forum niet wagen aangezien dat voor iedereen individueel anders is. Echter als het gaat om gezondheid wil ik het volgende kwijt. Hoewel niet iedereen even veel mazzel, heeft met zijn/haar gezondheid, kun je een aantal zaken kun je wel voor zijn. Denk hier onder andere aan voeding, beweging en levensstijl. Een goede gezondheid is belangrijk, vooral in tijden van crisis, want als je gezond bent, kun je ook reizen, fysieke arbeid verrichten (en uiteraard optimaal genieten van het leven)

  Dat is voor mij dus de eerste prioriteit.

  Een zeer interessante bron aan informatie die ik al jaren raadpleeg is Mike Adams van Natural News. Mike is een guru op het gebied van natuurgeneeskunde en een zeer kritisch geluid ten opzichte van Big Pharma. Dat doet hij op een zeer Amerikaanse manier, dus als je daar door heen kunt kijken, is er veel van op te steken.

  Onlangs plaatste hij dit artikel, dat over crisis en voorbereiding gaat: naturalnews.com/034404_preppers_collapse_bugging_out.html

  Over breed informeren gesproken, naast dit forum raadpleeg ik regelmatig ook nog de volgende bronnen:

  – thesilvermountain blog (met stip op 1!)
  – naturalnews .com (verrassend brede maatschappelijke informatie)
  – Nigel Farage op youtube zoek op europarl
  – deutsche-mittelstands-nachrichten .de/ (Duitsers zijn veel kritischer dan wij!)
  – gonzalolira.blogspot .com
  – dont-tread-on .me (dagelijkse update via Youtube filmpjes)
  – biflatie .nl
  – trendsresearch .com(ik kijk wekelijks naar Celentes youtube interviews. Zie tab Media blog op website, een aanrader tevens zeer humoristisch)
  – kopp-verlag .de (de Duitse uitgever voor alternatieve media, ga naar Kopp online)
  – Russia Today (algemeen nieuws, en ongekleurd)
  – RT’s Max Keiser-report/ (Max Keiser!)
  – zerohedge (vaak zware kost, maar zeer actueel)

  Dit zijn er een paar van de bronnen die ik regelmatig bekijk en kan waarderen. Uiteraard is er nog te categorie xandernieuws, en de websites van Alex Jones. Echter die schreeuwen alleen hel en verdoemenis, de wereld vergaat en zorgen bij voor lezers alleen voor een volkomen verstijvende angst. Zonder met oplossingen te komen.

  Dus ik zou zeggen: een handje vol goud, een kruiwagen vol zilver, een goede gezondheid en dito portie verstand, een paar weken eten in huis, je kunnen verdedigen en een “get away plan” Verder goede vrienden en familie in de buurt, die bijvoorkeur gelijk gestemd zijn en als het even kan: afgeloste schulden en uiteraard een beetje geluk.

  Geluk dwing je soms af: dat heet dan goed voorbereid zijn. Dan kom in veel gevallen een heel eind!

 • No Name

  test

 • PatDC

  Tijdens een echte correctie worden productiemiddelen van ‘hogere’ zaken verschoven naar ‘lage’ behoeften. Oom Dagobert, u noemt die landbouwer wel ‘hebzuchtig’ maar het is nog altijd hebzucht die de motor is van de economie en die maakt dat de dingen die we nodig hebben er zijn. Gelijk hoe erg het achteruitgaat met de economie, het zal nooit zo erg worden dat we op pure ruilhandel komen. Zonder ruilmedium wordt handel tussen twee dorpen al lastig en welvaart en omvang van markt gaan hand in hand. Geld is daardoor even essentieel als voedsel en kleding, en goud/zilver is geld.
  Inzake de huidige prijzen, wat heb je liever, dat de prijs 50 dollar is en er door het achterblijven van vergelijkbare prijsstijgingen in andere markten elk moment grote winstnames kunnen komen, of dat de prijs 30 dollar is en je weet dat dat lager is dan de prijs van 2008 gecorrigeerd voor het geld bijmaken? De futures markt is aan het leeglopen. Eerder dit jaar waren er 50000 contracten, vrijdag alleen al gingen er 5480 af, waardoor er nog maar 14825 zijn. Wanneer moet je fysiek zilver kopen? Tijdens dat de gemakkelijke winstzoekers (dat is de bestaansreden van papierzilver) zich hebben ingekocht of erbuiten? Ik zet al sinds 3 maanden voortdurend loon naar zilver, waarbij ik de laagste prijs poog te treffen. Eenmaal de hogere dollarprijs op weerstand stuit zal de papierclub winst pakken, en terugkeren naar de markten die door de dollar en paniekverkoop het laagst gingen. En dan zie je een snelle prijsstijging (zoals die $30 > $35 in een week van oktober) en voor je het weet is het te laat. En dan stop ik terug met zilver kopen, en spaar ik euro’s totdat het weer zover is.

 • temp242

  FANTASIELAND, INFLATIE EN GOUD:

  http://youtu.be/CS4xPiO-9NQ

 • Andreas

  Ik heb een stuk gelezen over bloembollentelers in de buurt van Lisse. De teelt ging wel door ondanks zeer lage prijzen. Tuinders die onder het bijstandsniveau leefden werden te hulp geschoten tot bijstandsniveau. Ik ben zelf opgegroeidt met de slogan ,,wie werken wil heeft altijd werk,, en mijn hele leven was dit ook zo. Ik heb mijn oude moeder van 76 die opgroeide in Amsterdam vanmiddag maar eens gevraagd hoe het in de crisisjaren ging. Nou, zei ze: je opa werkte tot 1932 op een touwfabriek tot die failliet ging en daarna heeft hij 9 jaar in de steun gelopen. Tot hij de kans kreeg postbode te worden. De steun bedroeg 11 gulden per week. Desondanks kwam meneer pastoor vragen waarom mijn ouders maar 4 kinderen hadden en of ze het soms op de kalender deden. Het antwoord van oma was ,, dat is voor ons een weet en voor u een vraag maar ik kom mijn hand niet ophouden bij de kerk. Zoals gebruikelijk was bij grote gezinnen.

  Ik vond het weer een wijze les. Het maakt ook indruk dat ze dit nog weet te herrinneren terwijl het destijds een meisje van zeven was. (toen meneer pastoor kwam stond ze bij dit gesprek).
  Denk ook even aan de uitzichtloosheid van die tijd voor mijn opa en anderen.

 • WijRos

  @Sander
  Bedankt voor jouw reactie. Ik ken het boek niet en ken ook geen gevallen uit 2001 dat boeren aangevallen zijn in Argentinië. Ik ben wel geïnteresseerd in het boek want ik wil graag weten welke mechanisme’s en achtergronden bij deze aanvallen een rol gespeeld hebben. Je moet weten dat bijna iedere politicus en hoge ambtenaar van zowel links als rechts ook een grote boerderij heeft in Argentinië.

  Bedenk dat men in Argentinië elke 10 jaren zo een crisis heeft terwijl het bij ons al 65 jaren geleden is. Verder had men in Argentinië veel minder uitkeringen en dergelijke dus men was veel beter ingericht om zichzelf te voorzien.

  Als er voedsel problemen in Nederland komen zullen die zeker het eerst in de randstad optreden net als de hongerwinter van 1944-1945.

 • Nico

  $1500 SILVER – Mike Maloney.mp4
  Mike maakt het hier wel erg bont,maar met een nul minder wil ik nog wel geloven.
  http://www.youtube.com/watch?v=MZjDSc4DY2Q&feature=related

 • Andreas

  Sander
  De tijd van vroeger waarbij de hereboer samen met meneer pastoor en de veldwachter het klootjesvolk arm en gedwee hielden is inderdaad voorbij. De bevolking gaat het nu halen waar het is. Ik verwacht wel dat de overheid boeren gaat dwingen tegen opgelegde prijzen te produceren. Niet omdat diezelfde overheid het zo goed met ons voorheeft. Maar om niet zelf het doelwit van bijltjesdag te worden. De supermarkten kunnen dan wel een stuk kleiner. Je kunt er natuurlijk wel vraagtekens bij zetten wat voor zin het heeft om 15 merken chips aan te bieden.

 • Sander

  @WijRos
  Wat ik vorig jaar op de site van Fernando Ferfal Aguirre (bekend van het boek ‘Surviving the economic collapse’) gelezen heb- over Argentinie 2001- is dat je juist beter in de grote stad kunt blijven; boeren op het platteland bleken vaak beroofd ,en erger, te worden…

 • WijRos

  @Oom Dagobert

  re. “Ik wil me gewoon indekken voor het te laat is voor geld “EN” goud.”

  Beste Dagobert, jammer dat u niet diezelfde bent als uit DD.
  Het wordt niet te laat voor goud en zilver. Het wordt wel laat om die papierrommel dat men nu geld noemt in te wisselen tegen tastbaar spul. Verder blijf ik bij mijn betoog, u hebt aan alle basisvoorwaarden voldaan om op een redelijke manier door de komende problemen heen te komen als u de totale waanzin die in steden op gaat treden kunt omzeilen. Je moet dus op het platteland wonen en niet in de buurt van grotere steden. Mensen zullen wegens honger op roof uitgaan en u al gauw als uitbuiter betitelen. Dat u steeds uw belastingen betaald hebt die inmiddels verdampt zijn en dat u zelf het geld gespaard hebt wat zij ook hadden kunnen doen, telt dan niet, u blijft de uitbuiter. Hou er maar rekening mee dat alle goud en zilver spaarders in de uitbuiter categorie geplaatst worden door de meute. We zullen niet populair zijn daar zullen overheid en politici wel voor zorgen, we wonen niet in Azië waar ze totaal anders denken over dit soort zaken.

 • Oom Dagobert

  @WijRos
  Ho, Ho ! Ik kan er totaal niet in zwemmen maar toch bedankt voor uw reactie.
  Mijn alias heeft niets met DD te maken al zou ik dat uiteraard wel willen.
  Ik wil me gewoon indekken voor het te laat is voor geld “EN” goud.

 • WijRos

  @Oom Dagobert
  Beste meneer Dagobert (uit DD), u kunt zwemmen in uw gouden munten en nog niet tevreden begrijp ik uit uw betoog.
  Ik weet niet waar u uw landbouwgrond hebt maar het is altijd een goed begin. Nog beter bouw er een huis op, zet er een hoog hek omtoe en maak er een tuin en heb er wat dieren die u kunt opeten. Daarmee zijn uw 1e levensbehoeften gedekt. Als het nodig is kunt u nog een jachtgeweer met munitie kopen om eventuele dieven te verjagen, zoek dus een land waar dat legaal is.
  U bent al een heel eind op de goede weg. Het goud/zilver dat u hebt daar kunt u in zwemmen of eventueel omruilen tegen kapitaalgoederen om meer consumptie goederen te kunnen ruilen. Wat ik mij uit de Donald Ducks herinner (maar dan 50 jaren geleden) had u altijd middelen om te overleven.
  Zoals u zelf al zegt al het geld en gespaarde pensioen zullen tegen die tijd wel verdampt zijn.

 • Andreas

  Men zou belastingontwijking cq ontduiking ook kunnen definieren als de dief bestelen.

 • Andreas

  Maria
  Het klopt dat geld wat op de bank stond niet weg was. De tegoeden werden bevroren als het ware. De tegoeden werden vrijgegeven na onderzoek van de overheid. Als je er eerlijk aan gekomen was had je geen probleem. En anders kreeg je direct 100% belasting en was je het dus kwijt. Deze onderzoeken hebben in totaal wel iets van 6 jaar geduurd. Dat is lekker. Je eerlijke geld bevroren met bijvoorbeeld 10% inflatie. Om nog maar te zwijgen over het feit dat mogelijke voordeelhandeltjes aan je neus voorbij gaan omdat de staat op je geld ,,past,,!

 • Andreas

  Snel
  Ik waardeer je aanbieding. In dit geval heeft de curator eerst een rechtzaak aangespannen tegen de bank wegens paulianeus handelen en verloren. Het gaat er echter om dat een vordering van 3 ton die mijn failliet bedrijf nog heeft op een klant niet binnengehaald wordt. Daarmee verzaakt de RABO zijn zorgplicht. Ik heb nu de bewijzen zwart op wit in handen dat deze klant wel bij machte was om te betalen. Maar de RABO heeft deze klant grote kredieten verstrekt en gebruikt mijn borgstelling als extra zekerheid. De toekomst van deze klant gaat er echter ook met de dag slechter uitzien en ik sluit ook bij hem een faillesement niet uit. En in dat geval zal de RABO bij mij terugkomen voor de borg op mijn bedrijf. Het ergste is dat dit nu al twee jaar aan de gang is en ik geen kant uit kan zolang dit niet afgewikkeld is. En als die klant failliet gaat moet ik een bak extra kosten maken in de vorm van tijd en een advocaat om te voorkomen helemaal naar de kloten te gaan. En dit alleen omdat de RABO zijn plicht verzaakt heeft.
  De reden dat ik het op internet zet is om mensen te waarschuwen hoe gevaarlijk borgstelling kan zijn. En dan niet alleen voor eigen bedrijf maar helemaal voor vrienden of familieleden.
  Een schip op het strand is een baken in zee. Laat mij dat schip dan maar zijn. Als ik maar een paar mensen aan het denken kan zetten en kan behoeden voor datgene waar ik in verzeild ben geraakt ben ik tevreden.

  Ik zie het zo: ik steek veel op van medebloggers die hun schat aan ervaringen bereid zijn te delen. Op hun vakgebied. Laat mijn ,,vakgebied,, nu iets minder positief zijn maar toch voor sommigen leerzaam. Het resultaat van mijn ervaringen is dat ik wantrouwend geworden ben naar met name overheid en banken en dus eruit probeer te filteren naar wat ze niet zeggen maar wel bedoelen. En dat schrijf ik op dit blog en dan is een ieder vrij om er mee te doen wat hem of haar goeddunkt.

 • high five
 • Maria

  @Cor

  Ik heb aan mijn oude moeder gevraagd hoe dat ging met je spaarcenten toen het tientje van Lieftinck werd ingevoerd. Zij vertelde mij dat dat geld gewoon bleef staan maar dat je er niet aan mocht komen. In de plaats daarvan kwam het tientje. Het was toen dus niet zo dat je je geld kwijt was. Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat we dat nu wel kwijt zijn.
  Ik heb deze vraag ook al eens op dit blog gesteld maar heb daar nooit geen antwoord op gelezen. Misschien deze keer dat er iemand is die daar wel een antwoord op heeft.
  Bij voorbaat dank.

 • Oom Dagobert

  @Gerard
  ” Die had helemaal niets meer. Ieder kreeg EEN tientje van de overheid als startkapitaal. Dat was 1945. In 1949 was de hele reset wereldwijd afgerond. 1949, het jaar waarin goud in een klap letterlijk NIETS meer waard werd. ”

  Niettegenstaande ik het geheel tracht te begrijpen, is het mij nog steeds niet duidelijk hoe ik mezelf, vrouw en zoon moet indekken tegen “de reset”.
  Weet dat ik niet twijfel aan de dag des oordeels voor wat geld betreft. Net daarom hem ik me al gedeeltelijk ingedekt met goud, zilver en landbouwgrond. Wat dit laatste betreft heb ik ook mijn twijfels daar ik het zelf niet kan bewerken en dus afhankelijk ben van de hebzuchtige landbouwer wiens kassa blinkt. Mijn inkomsten uit die gronden zijn verwaarloosbaar. Dit zie ik niet anders na de reset. Ook dan blijf ik afhankelijk van…
  Het verhaal van : koop een koe, melk ze en ruil deze melk en kaas voor andere goederen.
  Mooi maar niet haalbaar.
  Een andere mogelijkheid; ik laat me door de landbouwer uitbetalen in graan. Hiermee kweek ik kippen en ruil de eieren. Ook mooi maar ook niet haalbaar.
  Om te besluiten; ik verwacht een herverdeling van de middellen via “de reset”. Mijn geld wordt +/- “nul”. Mijn goud/zilver wordt “nul”. Mijn landbouwgrond heb ik nog maar in praktijk kan ik er niet van leven tenzij met hard labeur en dat zie ik bijna zo:
  http://www.google.be/imgres?q=angelus&hl=nl&client=firefox-a&hs=ibS&sa=X&rls=org.mozilla:nl:official&biw=1366&bih=639&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=BJOs3z5Oe1LsUM:&imgrefurl=http://erfgoeddag.faronet.be/angelus-jean-francois-millet-1859&docid=DDFjvwtF-tCfGM&imgurl=http://erfgoeddag.faronet.be/sites/default/files/Jean-Francois_Millet_Angelus1859.jpg%253F1273670657&w=980&h=804&ei=gz74TqL6BMmgOqvmgLcB&zoom=1

  Weet dan ook dat indien ik mezelf toch zou willen bedruipen, dan mijn gewassen zeker zullen gestolen worden want honger zal heersen.

  Mijn vraag aan de intelligensten; hoe moet ik me concreet indekken tegen “NUL” of het onbruikbare (grond ). Ter info: mijn woning is ondertussen afbetaald.
  De oostenrijkse leer is mij te moeilijk.

  Dank u

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Cor
  “Er wordt weleens gezegd, oa door Rien, is dat het systeem eens in de pak weg 80 jaar wordt gereset.”

  Hmm, ik denk dat je me nu iets te veel in de mond legt :-)

  “Wat ik me afvraag is wat iemand met bijv 50.000 gulden op de bank daarvan heeft gemerkt de laatste keer dat dit gebeurde in ons land.”

  Dat hangt er van af wat je met “reset” bedoelt. Die term is me net even te onduidelijk, mogelijk dat dat juist je vraag is? Wat is een reset?
  Ik zou een reset definiëren als een herverdeling van de eigendommen en schulden. Idealer wijze worden dan alle schulden en alle eigendommen exact tegen elkaar afgewogen. Daarbij wordt dus eigenlijk de “wie heeft wat” vraag opnieuw beantwoord.
  Geld is in zo’n reset enkel waard wat de gek er voor geeft. Pas wanneer je onuitwisbare eigendomsrechten hebt op fysieke dingen dan behoudt je je bezit.

 • http://fininfoblog.wordpress.com Fininfo-be

  De onderwaardering van de mijnbedrijven is echt frapant aan het worden de laatste jaren. Door de aanhoudende “hoge” goudprijs, stijgen de marges en de winsten met de dag. Dit wordt door verschillende redenen totaal genegeerd door de markten. De overvloedige cash flow wordt aangewend om andere miners te kopen of om de dividenden te verhogen.
  De onderwaardering kan niet blijven duren. 2012 kan wel eens een interessant jaar worden voor de goud en zilvermijnaandelen. Er is hier een heel interessant rapport over beschikbaar:
  http://fininfoblog.wordpress.com/2011/12/26/de-totale-onderwaardering-van-de-goudmarkt/

 • WijRos

  @Gerard
  Beste Gerard, ik denk dat als de burgerij in Nederland in de gaten krijgt dat ze vrijwel niets krijgen van de nu heilige pensioenfondsen dat er bloed door de straat gaat lopen. Zowel letterlijk als figuurlijk. Nederlanders geloven echt in hun pensioensysteem. Ik denk dat de actuele dekkingsgraad niet veel meer dan 50% is als ze de echte waarde van aandelen, vastgoed, derivaten en obligaties rekenen. Na MFGlobal weten we eigenlijk dat derivaten ten dode opgeschreven zijn. Obligaties zullen zwaar leiden onder alle krediet “resets” over vastgoed en aandelen hoeven we het niet te hebben die gaan halveren ten opzichte van 2001. Er zullen ook wel wat meevallers zijn maar die worden ruimschoots opgegeten door veel te ruim opgezette overhead. Je moet bedenken dat alle politici, ambtenaren en vakbondsleiders daar verantwoordelijk voor zullen worden gesteld. Ik ben benieuw hoe dat uit gaat pakken. Volgens mij is de 3e wereldoorlog begonnen met de 2e inval in Irak en daarna in vele andere midden oosten landen en jullie denken dat de moslimgemeenschappen dit zullen accepteren? Ik denk van niet en daarmee zullen veel problemen ontstaan in Europese landen die nu significante moslim populaties hebben. Stel je eens voor dat Saoudiarabia hier regelmatig eens ergens binnenviel om orde op zaken te stellen?

 • Gerard

  @WijRos
  Men dacht daar de crisis mee op te lossen. Die zagen ze in 1999 al hangen. In 2000 is die officieel van start gegaan aan de hand van enkele indicatoren. Het werd gesteld op 15-1-2000, de crash op alle aandelenbeurzen wereldwijd. Het knappen van de internetbubbel.
  Waar ik over spreek steeds is iets wat veel bankiers verdomde goed wisten in 1999. Er wordt alleen nooit over gesproken. Maloney weet dit natuurlijk ook. Hij spreekt gewoon over een reset over 10 jaar. Van Ian Gordon wist ik hoe het in elkaar steekt, al voor jaren terug. Die hoor je niet meer zoveel. Ook Middelkoop weet dondersgoed hoe het zit maar houd dit ook voor zich.
  De enige die “openlijk” is over die reset (of eindfase of hoe je het ook noemen wilt), is Marc Faber.
  Een “reset” zoals Maloney bedoelt, is een HEEL ANDERE dan menigeen zich kan voorstellen.
  NIEMAND, maar dan ook helemaal NIEMAND gaat vrijwillig z’n totale welvaart vrijwillig opheffen, zowel burgers als overheden niet. De “welvaart” is de prijs die betaald moet worden t.o.v. de schulden. Knoop die laatste zin goed in je oren. Daar ga je meer van horen in de komende jaren!
  De reset betekent dus gewoon een wereldwijde totale sanering van alle schulden, pas NA WO3.
  Nogmaals, alleen Faber is daar openlijk in en vertelt ook duidelijk waar en waarom die start en ook welke landen betrokken zijn. We hebben het allemaal gelezen en gehoord, vele links hebben hier meerdere malen op deze blog gestaan.
  We vergeten wel erg snel??
  Fris wel even op: “rond de Indische oceaan” en het draait allemaal om “schulden en grondstoffen”, aldus Faber.

 • temp242

  Gerard :@WijRos Jammer, maar de invoering Euro was GEEN reset!Het was enkel om in EEN klap extreem hoge inflatie “ongemerkt” in het systeem te pompen.Sinds de invoering van de Euro hebben we 120% inflatie gehad.Hiermee is alleen maar het blikje wat verder over de weg geschopt.

  VOLLEDIG mee eens Beste Gerard.
  En dan vooral op ‘vraag’ van die Franzozen.
  Leuke link:

  http://youtu.be/UTwNlip3QXY

  Interview met Albert Spits.
  MVG.

 • WijRos

  @Gerard
  Ik denk toch dat iedereen het moment van invoeren als een enorme koopkracht vermindering op dat moment hebben ervaren. Dit komt natuurlijk niet in de door de overheid verzorgde inflatie cijfers tot uiting. Daarmee was het geen officiële reset maar wel een reële.

 • Gerard

  @WijRos
  Jammer, maar de invoering Euro was GEEN reset!
  Het was enkel om in EEN klap extreem hoge inflatie “ongemerkt” in het systeem te pompen.
  Sinds de invoering van de Euro hebben we 120% inflatie gehad.
  Hiermee is alleen maar het blikje wat verder over de weg geschopt.

 • Gerard

  Een uitstekende uitleg over goud, inflatie en monetair stelsel!
  Must read:

  http://www.edelmetaal-info.nl/2011/12/het-jaar-van-het-goud/

 • WijRos

  Gerard :
  @Cor
  “Wat ik me afvraag is wat iemand met bijv 50.000 gulden op de bank daarvan heeft gemerkt de laatste keer dat dit gebeurde in ons land.”
  Die had helemaal niets meer. Ieder kreeg EEN tientje van de overheid als startkapitaal. Dat was 1945. In 1949 was de hele reset wereldwijd afgerond. 1949, het jaar waarin goud in een klap letterlijk NIETS meer waard werd.

  00

  Dit wordt ook wel het tientje van Lieftink genoemd. Ik las een paar weken geleden in een Nederlandse krant dat ze dat nu maar weer zouden moeten doen. Je krijgt dan weer een nieuwe herverdeling tussen spaarders en niet spaarders. Je mag raden wie hier aan langste eind gaan trekken. Ik zal het je zeggen, de politici, de hier vaak besproken “elite” en de oveheidsmensen die voldoende dicht bij het vuur zitten want die zorgen dat ze niets op hun bankrekening hebben op dat tijdstip. De spaarders betalen natuurlijk weer het gelag.

 • WijRos

  @Gerard
  Beste Gerard, we hebben ook nog een resetje gehad toen de Euro ingevoerd is. Onze centrale bank pak elke kans om ons productieve burgers een paar procenten lichter te maken ten bate van de parasieten.

 • Gerard

  @Cor
  “Wat ik me afvraag is wat iemand met bijv 50.000 gulden op de bank daarvan heeft gemerkt de laatste keer dat dit gebeurde in ons land.”

  Die had helemaal niets meer. Ieder kreeg EEN tientje van de overheid als startkapitaal. Dat was 1945. In 1949 was de hele reset wereldwijd afgerond. 1949, het jaar waarin goud in een klap letterlijk NIETS meer waard werd.

 • Gerard

  @Maria
  Zeik niet zo over een t’je meer of minder. Het staat hier soms bomvol fouten, mijzelf include.

 • Gerard

  @Rien
  “Maw, de overheid moet zichzelf kleiner maken. ”

  Dat is precies wat gebeuren moet. Maar dat zal echt niet gemakkelijk zijn en de meeste regeringen van Europa willen dat helemaal niet. Ook Obama (en Krugman) zijn daar felle tegenstanders van.
  De onwetendheid ten top!
  De verdeeldheid ten top!