Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Jaap Raijmans in gesprek met Mike Maloney

19-12-2011 Rolf van Zanten

Door Jaap Raijmans
Afgelopen dinsdag had ik het genoegen om Mike Maloney in Los Angeles te ontmoeten. Mike Maloney verwierf met zijn boek ‘guide to invest in gold and silver’ in 2007 wereldwijd erkenning dankzij zijn kritische blik op dit geldsysteem en zijn historisch onderzoek naar geldsystemen. Ondertussen is zijn boek in maarliefst acht verschillende talen uitgebracht. Mike Maloney is al sinds 2005 de adviseur van Robert Kiyosaki voor zijn beleggingen in edelmetaal.

Tijdens de ontmoeting, die bestond uit een lunch had ik de gelegenheid Mike Maloney enkele vragen te stellen.

Ratio’s

Ook dinsdag waren goud en zilver al aan correcties onderhevig. Mike Maloney zag dit enkel als fantastisch bijkoopmoment. Correcties zoals afgelopen week doen zich vaker voor en Mike ziet daarin geen reden om van zienswijze te veranderen. Naast zijn  eigen bedrijven is Mike volledig in goud en zilver belegd. Het is van de goud/zilver ratio afhankelijk hoe hij nieuwe aankopen over beide edelmetalen verdeelt. Met ratio’s van boven de 1 op 50 koopt hij beduidend meer zilver dan goud. Toen eind april de ratio echter richting 1 op 30 ging was het vrijwel alleen goud dat werd aangekocht enkel om dat bij hogere ratio’s om te ruilen voor zilver. Mike verwacht uiteindelijk een verhouding te zien waarbij goud nog maar 10 keer duurder is dan zilver.

Wealth cycles

Mike Maloney heeft het geregeld over wealth cycles. De cyclus waarin wij ons op dit moment bevinden zal een van de grootste verschuivingen in vermogen teweeg brengen. Een ieder die zich daarop voorbereid door fysiek goud of zilver aan te kopen zal meer vermogend uit de cyclus komen. Wat ik persoonlijk sterk vind aan Mike Maloney en het onderzoek dat hij doet is het zoeken naar de momenten waarop goud en zilver hun rol als veilige haven hebben gediend. Wanneer mag vermogen weer aan het werk? Wanneer je met 50 troy oz. goud een standaard gezinswoning in Amerika kunt kopen vind Mike vastgoed bijvoorbeeld weer interessant worden. 50 troy oz. goud is op dit moment $80.000 terwijl een gemiddelde woning in de VS nog steeds $220.000 kost. Tussen een hogere goudprijs en een lagere prijs voor woningen moet het uiteindelijke transitiepunt gevonden worden.

Euro of Dollar?

Hoewel de aandacht van de media de afgelopen weken volledig uitging naar de Euro en het mogelijk uiteenvallen van daarvan hechte Mike hier in onze optiek volledig terecht niet zoveel aandacht aan. Zowel de euro als de dollar zijn valuta die enkel nog gedekt worden door schulden. Dit hele systeem op zichzelf zal binnen nu en 10 jaar reden zijn voor een G20 top waarbij besloten zal worden over te gaan tot een reset van dit systeem, aldus Mike Maloney. Mike benoemde dat geldsystemen niet veel langer bestaan dan 40 jaar en dat ons huidige dollar systeem dit jaar zijn veertigste verjaardag heeft gevierd. Alle perikelen rond MF global vindt Mike op dit moment belangrijker dan de Euro ontwikkelingen. MF global heeft het vertrouwen in financiële instellingen wederom ernstige schade toegebracht. Private gelden waarvan verondersteld werd dat deze onaangetast zouden blijven zijn als puntje bij paaltje komt niks waard. Wanneer dit mensen zich hiervan bewust zouden worden is de self fulfilling prophecy een feit.

Wereldvaluta

Mike voorzag ons van een interessant inzicht. Nadat Nixon het goldwindow sloot werd de dollar officieel de wereldreservemunt. Hoewel in het internationale verkeer de dollar veelal gebruikt wordt gaat dat voor de wereldbevolking niet op. Een dollar heeft bij de Albert Heijn geen waarde evenals de Euro dat niet heeft bij een Wal Mart. Mike gaf aan dat er al duizenden jaren een valuta is die echt als wereldreservemunt kan worden beschouwd, namelijk goud. Praktisch ziet hij mogelijkheden door goud digitaal verhandelbaar te maken tot op de nanogram. Een echte goldcard zogezegd.

Raak geïnformeerd

Door het hele gesprek heen bleek de drang van Mike Maloney om zo veel mogelijk mensen tijdig te informeren over hetgeen dat ons te wachten staat. Financiële en economische bewustwording is niet of nauwelijks aanwezig bij het grote publiek. Het verschil tussen geld en valuta is zelfs  de meeste bankiers die hij spreekt niet duidelijk. Laat staan dat het grote publiek zich bewust is van de ongedekte valuta die de dollar heet. Op dit moment is Mike Malony bezig met het schrijven van maarliefst drie boeken. Ook wordt de laatste hand gelegd aan een documentaire met de werktitel ‘the secret of money’. Naar alle waarschijnlijkheid is deze per maart op de BBC te bekijken.

Wij kunnen iedereen zijn boek ‘guide to investing in Gold & Silver’ aanraden.

 • Gerard

  @sticky fingers
  Allemachtig!
  Is dit nu echt zo moeilijk te begrijpen??

  Wat heeft een inval in Irak nu met het schuldenprobleem te maken?
  Ik schrijf toch geen Spaans hoop ik?

 • sticky fingers

  @Gerard
  ” Volgens mij is de 3e wereldoorlog begonnen met de 2e inval in Irak…”

  Zoals Wijros stelde is volgens mij zeker juist. De tweede wereldoorlog begon ook niet met de inval in frankrijk. De oorlog was in feite allang begonnen met de äansluiting”van oostenrijk, de inval in sudetenland en daarna polen. Een exact punt van een oorlog is moeilijk te bepalen en als dat dan gedaan wordt is het altijd achteraf.

 • Gerard

  @WijRos
  “……maar ook tussen christenen en moslims. Volgens mij houdt dat niet weer op totdat de moslims in Europa zich er mee bemoeid hebben….”

  Dat is juist. Maar staat wel los van trogoorlogen door schulden gevoed. Wel is het zo, – en in zoverre heb je gelijk-, dat dit later “samenkomt” indien de welvaart wegvalt.
  Dat zag je goed in Ex-Joegoslavie. Pas NA de hyperinflatie brak er oorlog uit. Het werd oorlog tussen moslims en crhistenen (culturele verschillen). Maar nogmaals, het was NIET de “oorzaak” van de oorlog. De oorzaak was en bleef door het totaal wegvallen welvaart door hyperinflatie en schulden.
  De kans is heel groot dat dit in de rest van Europa ook zo zal gaan.
  Maar er is wel een belangrijk verschil met Joegoslavie destijds. Hier is NIET genoeg geintregeerd wat in Joegoslavie wel het geval was. Daar was integratie totaal waardoor culturele verschillen tot veel grotere onrust leidde. Klinkt tegenstrijdig, maar zo werkt het wel.

 • Gerard

  @WijRos
  “Beste meneer Sakke,
  de Nederlandse pachtwet geeft wel mogelijkheden om van de pachter af te komen alleen het neemt tijd. Dat verhaal van levenslang is dan ook niet juist.”

  Wijros, reken maar dat Sakke gelijk heeft!
  Ook in Nederland mag levenslang doorgeschoven worden naar volgende generaties sinds de nieuwe pachtwet.
  Pachtovereenkomsten van 6 en 12 jaar hebben alleen maar iets van doen met de prijs, NIET over de duur.
  Wel is het zo dat bij afloop pachtcontract (automatisch na elke 12 jaar!) je bij de rechtbank een “ontbinding” kunt aanvragen. Hiervoor moet een gegronde reden zijn. Geldnood is GEEN gegronde reden, dus bedenk maar iets wat niet bestaat.
  Grond verpachten staat gelijk aan wettelijke “onteigening”.
  Deze nieuwe pachtwet te ver doorgeschoten omdat de pachter als zwakke patij gezien wordt t.o.v. kapitalistische grootgrondbezitters. Wij noemen dat “socialisme”.
  Hieraan kun jezien dat we in een communistisch land leven waarin “vrije markt” geen enkele kans geboden wordt.
  De enige manier om je in te dekken is een “afstandsverklaring” pachter. Die moet getekend worden VOORDAT er een pachtovereenkomst wordt getekend.
  Hetzelfde geldt overigen ook voor het verhuren van een huis of appartement.
  ZONDER zulke afstandsverklaring is je huis automatisch “onteigend” !!
  Het ENIGE waar je dan nog rechtop hebt is de huur waarvan de hoogte ook nog eens door de overheid wordt vastgesteld en vervolgens ook nog door de rechtbank worden aangepast.
  Heel vreemd dat vele politici ons nog steeds voorliegen dat “kapitalisme” bestaat in Apenland.

 • WijRos

  @Rien
  Beste Rien, ik ken deze omstandigheden vrij goed. Het stelen van koeien door een of meerdere mensen is een zeer zwaar vergrijp in de US en ook in Argentinië. Het is niet zoals in Nederland dat de wet per definitie kiest voor de dief. De gevallen die ik ken waarbij geschoten werd, viel altijd uit in het voordeel van de eigenaar van de koeien. Het uitgangspunt is dat een boer geen ander middel heeft om zijn bezit te verdedigen. Het duurt in Argentinië al gauw een halve dag voordat de politie arriveert dus het bellen van een alarmnummer heeft niet veel zin.

 • WijRos

  @Andreas
  Beste Andreas, boeren zijn mensen net als u en ik alleen vaak minder lui. Door totaal uit de hand gelopen wet en regelgeving is het boer zijn niet meer wat het was. De vrijheid van een boer is zeer beperkt en je bent in wezen slaaf van de bank en de rest van de bevolking. Vroeger (meer dan 50 jaren geleden) werd het wel en wee bepaald door het weer en door de markt. Nu zijn Brussel en den Haag daar als nog belangrijkere factoren bijgekomen. Dit laatste maakt het boer-zijn tot een enorme uitdaging die steeds minder mensen aan gaan.

 • WijRos

  @sakke
  Beste meneer Sakke,
  de Nederlandse pachtwet geeft wel mogelijkheden om van de pachter af te komen alleen het neemt tijd. Dat verhaal van levenslang is dan ook niet juist. Het hangt af van de duur dat de pachter het land al gehuurd heeft wit of zwart. In het ene geval is de opzeg termijn 6 jaren in het andere geval 12 jaren en soms als er een hele lange pachtduur was 12 en 6 jaren. De pachtwet is een gevolg van een uit de hand gelopen pachtduur van een half jaar in de jaren 30 waar deze niet zo goede wet een antwoord op was. Het gevolg is dat er in Nederland vrijwel geen land gehuurd kan worden buiten de in uw verhaal genoemde gebruikscontracten van maximaal een jaar.
  In Nederland is er geen relatie meer tussen de pachtprijs en de idiote landprijzen vanwege de speculatie van de kleinere overheden dus verpachten is geen optie.
  Als je landbouw grond wil kopen doe dat dan in Noord of Zuid Amerika maar ga er zelf op wonen!

 • Andreas

  Ik wil boeren niet afschilderen als hebzuchtige wezens maar het is wel zo dat met name de melkveehouderij al sinds jaar en dag enorme subsidies krijgen. Iedere koe kost per dag 2 euro aan subsidie. Terwijl in het verleden die subsidies geleid hebben tot enorme boter, kaas en vleesbergen. Dat is met de invoering van quota’s teruggedrongen. Met de invoering daarvan werd bijna iedere melkveehouder op slag vet miljonair. Het zou vanuit dat licht bezien niet meer dan normaal zijn dat in geval van crisis en schaarste maatregelen genomen worden die ten gunste zijn van de bevolking. Dus als bijvoorbeeld de olieprijs door het dak gaat en het voor boeren veel lucratiever wordt om biobrandstof te maken dient de overheid in te grijpen om voedsel betaalbaar te houden.

 • sakke

  I.v.m. die landbouwgrond…

  Zoals Gerard reeds zei:

  1) “Doe nooit iets in het zwart.” In het zwart verpachten is inderdaad geen goed idee. Landbouwers hebben recht op gratis/zeer goedkope juridische bijstand vanuit de Boerenbond. Dat verlies je keer op keer. Ik ken een paar gevallen uit m’n kleine gemeente (plattelandsdorp) waar boeren jaren in het zwart landbouwgrond huren van particulieren. En wanneer die particulier zelf over z’n landbouwgrond wou beschikken, ging die boer naar de rechtbank. Won keer op keer, zelf al huurde die zelf in het zwart…

  2) “Een pacht is automatisch een levenslang-recht “. Klopt inderdaad, de boer waaraan je verhuurt heeft automatisch levenslang recht om dat stuk landbouwgrond te pachten. Het is dus niet zo flexibel als je denkt. En als je wat pech hebt heeft die boer een zoon die de zaak overneemt. Dan ben je letterlijk je land kwijt voor twee generaties, mocht je er zelf willen over beschikken. Vergeet ook niet dat de verpachter “prijzij” dient te betalen aan de boer bij het beëindigen van het pachtcontract. Ongeachtig welke partij de overeenkomst wil stopzetten. Prijzij wordt in Vlaanderen bepaald door de provincie en houdt rekening met: soort gewassen, bemesting, bewerking,… En dat bedrag kan aardig wat oplopen hoor… Uit eigen ervaring weet ik dat ik bijvoorbeeld als eens 2 jaar pacht heb moeten weerbetalen aan de boer. Prijzen en info voor Oost-Vlaanderen (België) vind je hier:

  http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/feiten_cijfers/prijzij/index.cfm

  MIJN TIP: probeer niet te verhuren aan boeren, maar aan agricultuur bedrijven zoals bv: Pinguin-Lutosa. Zij werken steeds met een cultuur-contract van 1 jaar. Dit is telkens een contract voor 1 jaar, met een gegarandeerde opbrengst. Zonder enige prijzij vormen. Bovendien betalen zij echt wel meer dan een boer voor je akker. En als je aardappelen laat planten (mag max. 3 jaar na elkaar, dan afwisselen met bv. maïs) heb je meestal nog resten waardoor je een héél jaar gratis aardappelen hebt voor je hele familie. Cultuur-contracten met boeren zijn ook mogelijk, maar ik heb héél wat nare ervaringen met landbouwgrond te verhuren aan boeren, dus ik blijf er weg van.

  Vergeet ook niet dat boeren massaal Europese subsidies krijgen om land te huren. Ik weet dat er boeren (geen héél grote boerderijen, enkel de boer zelf, geen knechten) zijn die miljoenen (in Belgische Frank) aan subsidies ontvangen van Europa om land te huren. Zo zijn er varkensboeren die akkers pachten om er hun mest kwijt te kunnen want met al die mest-vergunningen kunnen ze er nergens mee naartoe. Bovendien mag een boer die in pensioen gaat nog steeds x aantal hectare pachten om door te verhuren. En dat mag ie bovendien nog eens aftrekken als die fiscuus jaarlijks langs komt.

  Mvg,
  Sakke

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @WijRos

  Het is een goed boek, maar Ferfal is geen geboren schrijver.
  Ik heb hier een mini recensie staan:
  http://www.overbeterleven.nl/2011/08/03/surviving-economic-collapse/

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Andreas
  “De bevolking gaat het nu halen waar het is.”

  Ja, ook in Argentinie. Ferfal beschrijft op zijn blog bv hoe een boer met een kudde koeien alleen door onderhandelen met een menigte zijn bezit kon veiligstellen. Daarvoor was hij gedwongen 1 of 2 koeien op te geven.
  En het is niet zo dat een geweer helpt, als die boer geschoten had, dan zou hij gearresteerd zijn en nu in de bak zitten.

  Zelfs als TSHTF, de rechtstaat verdwijnt niet op slag. Deze kijkt soms even weg, om direct daarna weer toe te slaan. Met terugwerkende kracht.

 • WijRos

  @ Gerard,

  Je kunt volgens mij de oorlog in Irak, Afghanistan en straks Pakistan en Iran niet los zien van elkaar. Ook de oorlogjes die nu in Libya, Egypte, Sudan en Yemen en straks in Syria gevoerd worden hebben te maken met tegenstellingen tussen sunni en shia maar ook tussen christenen en moslims. Volgens mij houdt dat niet weer op totdat de moslims in Europa zich er mee bemoeid hebben. De tijd zal ons leren hoe dit precies gaat uitpakken.

 • Gerard

  @WijRos
  ” Volgens mij is de 3e wereldoorlog begonnen met de 2e inval in Irak…”

  Nee, absoluut niet. Oorlogen als deze zullen er altijd komen en gaan.

  oorlogen als gevolg van het economische einde zien eruit als WO1 en WO2. Hiermee bedoel ik de “oorzaak” van dit soort oorlogen. Het ontbrekende stukje uit het geschiedenisboekje van school.
  De reden dat dit ontbreekt zal ieder wel duidelijk zijn.
  Maar hoe het nu gaat uitpakken weten we niet. Het is in ieder geval zo dat er onvoorspelbare dingen gebeuren indien staten failliet gaan en de welvaart wegvalt.

  Er is slechts EEN oorlog in Europa bekend wat als oorzaak “staats-faillisement” en “schulden” had. Het gebeurde omstreeks 1990 vlak na de hyperinflatie in Ex-Joegoslavie. En enkeling onder ons die dit nog weet?
  Voor de jongeren onder ons: Na de nieuwe landsgrenzen heet het tegenwoordig Servie, Bosnie en Kroatie.

 • Gerard

  @Oom Dagobert
  “Net daarom hem ik me al gedeeltelijk ingedekt met goud, zilver en landbouwgrond.”

  Dat is nu juist wat ik zelf ook gedaan heb! Een beter idee heb ik niet. Met landbouwgrond moet je wel heel goed wakker blijven! Zorg voor een goed pachtcontract welke ook bij de grondkamer goedgekeurd is. Doe hier NOOIT iets zwart. Een pacht is automatisch een levenslang-recht voor de huidige afgesproken prijs als je niet oppast. Net als bij huis-huur, moet je een (jaarlijks verlengde) afstandsverklaring hebben.

  Je eigen huis? Beter nog dan G&Z en grond. Mits vrij van hypotheek.
  Hoewel bij de ondergang van Rusland (1918, Lenin) ook iedereen z’n grond en huis af moest staan aan de staat. Gebeurde ook in Oost Duitsland, Polen, enz. vlak na WO2.
  Erger nog, toen was in EEN klap ook je G&Z niks meer waard.
  Tja, zeg het maar….

  Maar, het is natuurlijk niet zeker dat de aanstaande “reset” zo erg wordt als de vorige.

  Misschien heeft het idee van Middelkoop wel iets? Die zegt, “Zorg dat je flexibel blijft”. M.a.w. pak je biezen en vertrek als het in Europa te heet wordt. Heb je alleen maar iets aan als je jong bent.
  Hier zit echt iets in! Veel jonge Duitsers vertrokken naar de VS eind 30er jaren. De kameraden die het NIET geloofden zijn veelal gesneuveld aan het Ostfront.

 • ramona

  Opgeruimd! :(

  De gelekte olie vormde een vlek die uiteindelijk negenhonderd vierkante kilometer besloeg. Met chemische middelen werd de olie opgebroken, terwijl de vlek ook slonk door verdamping. De restanten van de vlek werden zo’n achttien kilometer uit de kust ingedamd, zei manager Cliff Pain.

  http://www.nu.nl/buitenland/2702121/gelekte-shell-olie-bij-nigeria-opgeruimd.html

  moet ik gelijk aan de kerstboodschap van trix denken! ;) (groot(ste!) aandeelhouder!) ;)

 • No Name

  Joe Biden (US Vice president): When Obama and I where sworn in: the first we called was John Corzine to make a plan for the Economy.

  Zie interview op youtube

  http://www.youtube.com/watch?v=xm3VMrKqJSA

  Goed plan om John te bellen…
  De oud CEO van Goldman Sachs vulde jaren zijn zakken, en bracht onlangs MF Global naar de afgrond.

  En dat soort mannen adviseert de US president.
  Let ook op dat men spreekt over een “bank holiday” als een van de eerst mogelijke stappen.

 • temp242

  The Tragedy of the euro van de auteur Phillip Bagus:

  http://youtu.be/tHWFZAvjZZo

 • No Name

  @Oom Dagobert

  Dit is toch wel een aardig forum, waar ik toch me zelf op betrap dagelijks een of meerdere keren de berichten scan en soms reageer. Wat dit forum aardig maakt is de relatieve openheid die veel deelnemers hebben om kennis te delen van kennis rond om investeringen, goud en zilver vooral naar aanleiding van nieuws rond om de belabberde economische toestand en matige politieke klimaat die wel allemaal zien.

  De mensen die hier komen staan denk ik allemaal met beide benen op de grond maar zijn allemaal bezorgd. En opzoek naar antwoorden. Onder meer hoe je jezelf en je familie kunt beschermen indien we richting een “total collapse” gaan die de crisis van de jaren 30 van de afgelopen eeuw zal doen verbleken.

  Ik zelf hoop dat het nooit zover komt, of dat we in elk geval nog een aantal jaren relatieve rust zullen hebben. Maar ik vrees dat dat hoop is tegen beter weten in.

  Wat ik probeer te zeggen is het volgende:
  Informeer je breed en van verschillende perspectieven. Dit forum is prachtig. Ik heb sinds een aantal jaar de Telegraaf opgezegd en kijk nog nauwelijks TV. Toch is dat niet goed, want ik mis een aantal signalen van zaken die spelen in de maatschappij en die mensen bezig houden. Mijn oude oma, die nooit met internet in aanraking is geweest, las altijd zowel de NRC als de Volkskrant en was op veel onderwerpen een goed op de hoogte en tot op late leeftijd instaat discussie op hoog nivo te voeren. Geweldig hoe zij haar geest scherp hield, door zich vanuit meerdere perspectieven te informeren.

  Ik denk dat dat voor ons allemaal ook belangrijk is. Ik kijk dus sinds kort matig TV en lees zo’n 1 x per week de Telegraaf (ik zeg bewust geen krant, want dat is het in mijn ogen niet) maar spendeer het meeste van mijn tijd uiteraard op het internet, waar ik zelf controle heb over wat ik wel en niet als bron aanboor, ipv dat John de Mol bepaalt wat er mijn woonkamer binnenkomt…

  Even reagerend op Oom Dagobert: Hoe kun je je het beste voorbereiden: ik denk dat zilver en goud belangrijk zijn, voor het behoud van welvaart. Echter een ding is nog veel belangrijker en dat is je fysieke en geestelijke gezondheid. Nu over godsdienstonderwerpen, wil ik me in dit forum niet wagen aangezien dat voor iedereen individueel anders is. Echter als het gaat om gezondheid wil ik het volgende kwijt. Hoewel niet iedereen even veel mazzel, heeft met zijn/haar gezondheid, kun je een aantal zaken kun je wel voor zijn. Denk hier onder andere aan voeding, beweging en levensstijl. Een goede gezondheid is belangrijk, vooral in tijden van crisis, want als je gezond bent, kun je ook reizen, fysieke arbeid verrichten (en uiteraard optimaal genieten van het leven)

  Dat is voor mij dus de eerste prioriteit.

  Een zeer interessante bron aan informatie die ik al jaren raadpleeg is Mike Adams van Natural News. Mike is een guru op het gebied van natuurgeneeskunde en een zeer kritisch geluid ten opzichte van Big Pharma. Dat doet hij op een zeer Amerikaanse manier, dus als je daar door heen kunt kijken, is er veel van op te steken.

  Onlangs plaatste hij dit artikel, dat over crisis en voorbereiding gaat: naturalnews.com/034404_preppers_collapse_bugging_out.html

  Over breed informeren gesproken, naast dit forum raadpleeg ik regelmatig ook nog de volgende bronnen:

  – thesilvermountain blog (met stip op 1!)
  – naturalnews .com (verrassend brede maatschappelijke informatie)
  – Nigel Farage op youtube zoek op europarl
  – deutsche-mittelstands-nachrichten .de/ (Duitsers zijn veel kritischer dan wij!)
  – gonzalolira.blogspot .com
  – dont-tread-on .me (dagelijkse update via Youtube filmpjes)
  – biflatie .nl
  – trendsresearch .com(ik kijk wekelijks naar Celentes youtube interviews. Zie tab Media blog op website, een aanrader tevens zeer humoristisch)
  – kopp-verlag .de (de Duitse uitgever voor alternatieve media, ga naar Kopp online)
  – Russia Today (algemeen nieuws, en ongekleurd)
  – RT’s Max Keiser-report/ (Max Keiser!)
  – zerohedge (vaak zware kost, maar zeer actueel)

  Dit zijn er een paar van de bronnen die ik regelmatig bekijk en kan waarderen. Uiteraard is er nog te categorie xandernieuws, en de websites van Alex Jones. Echter die schreeuwen alleen hel en verdoemenis, de wereld vergaat en zorgen bij voor lezers alleen voor een volkomen verstijvende angst. Zonder met oplossingen te komen.

  Dus ik zou zeggen: een handje vol goud, een kruiwagen vol zilver, een goede gezondheid en dito portie verstand, een paar weken eten in huis, je kunnen verdedigen en een “get away plan” Verder goede vrienden en familie in de buurt, die bijvoorkeur gelijk gestemd zijn en als het even kan: afgeloste schulden en uiteraard een beetje geluk.

  Geluk dwing je soms af: dat heet dan goed voorbereid zijn. Dan kom in veel gevallen een heel eind!

 • No Name

  test

 • PatDC

  Tijdens een echte correctie worden productiemiddelen van ‘hogere’ zaken verschoven naar ‘lage’ behoeften. Oom Dagobert, u noemt die landbouwer wel ‘hebzuchtig’ maar het is nog altijd hebzucht die de motor is van de economie en die maakt dat de dingen die we nodig hebben er zijn. Gelijk hoe erg het achteruitgaat met de economie, het zal nooit zo erg worden dat we op pure ruilhandel komen. Zonder ruilmedium wordt handel tussen twee dorpen al lastig en welvaart en omvang van markt gaan hand in hand. Geld is daardoor even essentieel als voedsel en kleding, en goud/zilver is geld.
  Inzake de huidige prijzen, wat heb je liever, dat de prijs 50 dollar is en er door het achterblijven van vergelijkbare prijsstijgingen in andere markten elk moment grote winstnames kunnen komen, of dat de prijs 30 dollar is en je weet dat dat lager is dan de prijs van 2008 gecorrigeerd voor het geld bijmaken? De futures markt is aan het leeglopen. Eerder dit jaar waren er 50000 contracten, vrijdag alleen al gingen er 5480 af, waardoor er nog maar 14825 zijn. Wanneer moet je fysiek zilver kopen? Tijdens dat de gemakkelijke winstzoekers (dat is de bestaansreden van papierzilver) zich hebben ingekocht of erbuiten? Ik zet al sinds 3 maanden voortdurend loon naar zilver, waarbij ik de laagste prijs poog te treffen. Eenmaal de hogere dollarprijs op weerstand stuit zal de papierclub winst pakken, en terugkeren naar de markten die door de dollar en paniekverkoop het laagst gingen. En dan zie je een snelle prijsstijging (zoals die $30 > $35 in een week van oktober) en voor je het weet is het te laat. En dan stop ik terug met zilver kopen, en spaar ik euro’s totdat het weer zover is.

 • temp242

  FANTASIELAND, INFLATIE EN GOUD:

  http://youtu.be/CS4xPiO-9NQ

 • Andreas

  Ik heb een stuk gelezen over bloembollentelers in de buurt van Lisse. De teelt ging wel door ondanks zeer lage prijzen. Tuinders die onder het bijstandsniveau leefden werden te hulp geschoten tot bijstandsniveau. Ik ben zelf opgegroeidt met de slogan ,,wie werken wil heeft altijd werk,, en mijn hele leven was dit ook zo. Ik heb mijn oude moeder van 76 die opgroeide in Amsterdam vanmiddag maar eens gevraagd hoe het in de crisisjaren ging. Nou, zei ze: je opa werkte tot 1932 op een touwfabriek tot die failliet ging en daarna heeft hij 9 jaar in de steun gelopen. Tot hij de kans kreeg postbode te worden. De steun bedroeg 11 gulden per week. Desondanks kwam meneer pastoor vragen waarom mijn ouders maar 4 kinderen hadden en of ze het soms op de kalender deden. Het antwoord van oma was ,, dat is voor ons een weet en voor u een vraag maar ik kom mijn hand niet ophouden bij de kerk. Zoals gebruikelijk was bij grote gezinnen.

  Ik vond het weer een wijze les. Het maakt ook indruk dat ze dit nog weet te herrinneren terwijl het destijds een meisje van zeven was. (toen meneer pastoor kwam stond ze bij dit gesprek).
  Denk ook even aan de uitzichtloosheid van die tijd voor mijn opa en anderen.

 • WijRos

  @Sander
  Bedankt voor jouw reactie. Ik ken het boek niet en ken ook geen gevallen uit 2001 dat boeren aangevallen zijn in Argentinië. Ik ben wel geïnteresseerd in het boek want ik wil graag weten welke mechanisme’s en achtergronden bij deze aanvallen een rol gespeeld hebben. Je moet weten dat bijna iedere politicus en hoge ambtenaar van zowel links als rechts ook een grote boerderij heeft in Argentinië.

  Bedenk dat men in Argentinië elke 10 jaren zo een crisis heeft terwijl het bij ons al 65 jaren geleden is. Verder had men in Argentinië veel minder uitkeringen en dergelijke dus men was veel beter ingericht om zichzelf te voorzien.

  Als er voedsel problemen in Nederland komen zullen die zeker het eerst in de randstad optreden net als de hongerwinter van 1944-1945.

 • Nico

  $1500 SILVER – Mike Maloney.mp4
  Mike maakt het hier wel erg bont,maar met een nul minder wil ik nog wel geloven.
  http://www.youtube.com/watch?v=MZjDSc4DY2Q&feature=related

 • Andreas

  Sander
  De tijd van vroeger waarbij de hereboer samen met meneer pastoor en de veldwachter het klootjesvolk arm en gedwee hielden is inderdaad voorbij. De bevolking gaat het nu halen waar het is. Ik verwacht wel dat de overheid boeren gaat dwingen tegen opgelegde prijzen te produceren. Niet omdat diezelfde overheid het zo goed met ons voorheeft. Maar om niet zelf het doelwit van bijltjesdag te worden. De supermarkten kunnen dan wel een stuk kleiner. Je kunt er natuurlijk wel vraagtekens bij zetten wat voor zin het heeft om 15 merken chips aan te bieden.

 • Sander

  @WijRos
  Wat ik vorig jaar op de site van Fernando Ferfal Aguirre (bekend van het boek ‘Surviving the economic collapse’) gelezen heb- over Argentinie 2001- is dat je juist beter in de grote stad kunt blijven; boeren op het platteland bleken vaak beroofd ,en erger, te worden…

 • WijRos

  @Oom Dagobert

  re. “Ik wil me gewoon indekken voor het te laat is voor geld “EN” goud.”

  Beste Dagobert, jammer dat u niet diezelfde bent als uit DD.
  Het wordt niet te laat voor goud en zilver. Het wordt wel laat om die papierrommel dat men nu geld noemt in te wisselen tegen tastbaar spul. Verder blijf ik bij mijn betoog, u hebt aan alle basisvoorwaarden voldaan om op een redelijke manier door de komende problemen heen te komen als u de totale waanzin die in steden op gaat treden kunt omzeilen. Je moet dus op het platteland wonen en niet in de buurt van grotere steden. Mensen zullen wegens honger op roof uitgaan en u al gauw als uitbuiter betitelen. Dat u steeds uw belastingen betaald hebt die inmiddels verdampt zijn en dat u zelf het geld gespaard hebt wat zij ook hadden kunnen doen, telt dan niet, u blijft de uitbuiter. Hou er maar rekening mee dat alle goud en zilver spaarders in de uitbuiter categorie geplaatst worden door de meute. We zullen niet populair zijn daar zullen overheid en politici wel voor zorgen, we wonen niet in Azië waar ze totaal anders denken over dit soort zaken.

 • Oom Dagobert

  @WijRos
  Ho, Ho ! Ik kan er totaal niet in zwemmen maar toch bedankt voor uw reactie.
  Mijn alias heeft niets met DD te maken al zou ik dat uiteraard wel willen.
  Ik wil me gewoon indekken voor het te laat is voor geld “EN” goud.

 • WijRos

  @Oom Dagobert
  Beste meneer Dagobert (uit DD), u kunt zwemmen in uw gouden munten en nog niet tevreden begrijp ik uit uw betoog.
  Ik weet niet waar u uw landbouwgrond hebt maar het is altijd een goed begin. Nog beter bouw er een huis op, zet er een hoog hek omtoe en maak er een tuin en heb er wat dieren die u kunt opeten. Daarmee zijn uw 1e levensbehoeften gedekt. Als het nodig is kunt u nog een jachtgeweer met munitie kopen om eventuele dieven te verjagen, zoek dus een land waar dat legaal is.
  U bent al een heel eind op de goede weg. Het goud/zilver dat u hebt daar kunt u in zwemmen of eventueel omruilen tegen kapitaalgoederen om meer consumptie goederen te kunnen ruilen. Wat ik mij uit de Donald Ducks herinner (maar dan 50 jaren geleden) had u altijd middelen om te overleven.
  Zoals u zelf al zegt al het geld en gespaarde pensioen zullen tegen die tijd wel verdampt zijn.

 • Andreas

  Men zou belastingontwijking cq ontduiking ook kunnen definieren als de dief bestelen.

 • Andreas

  Maria
  Het klopt dat geld wat op de bank stond niet weg was. De tegoeden werden bevroren als het ware. De tegoeden werden vrijgegeven na onderzoek van de overheid. Als je er eerlijk aan gekomen was had je geen probleem. En anders kreeg je direct 100% belasting en was je het dus kwijt. Deze onderzoeken hebben in totaal wel iets van 6 jaar geduurd. Dat is lekker. Je eerlijke geld bevroren met bijvoorbeeld 10% inflatie. Om nog maar te zwijgen over het feit dat mogelijke voordeelhandeltjes aan je neus voorbij gaan omdat de staat op je geld ,,past,,!

 • Andreas

  Snel
  Ik waardeer je aanbieding. In dit geval heeft de curator eerst een rechtzaak aangespannen tegen de bank wegens paulianeus handelen en verloren. Het gaat er echter om dat een vordering van 3 ton die mijn failliet bedrijf nog heeft op een klant niet binnengehaald wordt. Daarmee verzaakt de RABO zijn zorgplicht. Ik heb nu de bewijzen zwart op wit in handen dat deze klant wel bij machte was om te betalen. Maar de RABO heeft deze klant grote kredieten verstrekt en gebruikt mijn borgstelling als extra zekerheid. De toekomst van deze klant gaat er echter ook met de dag slechter uitzien en ik sluit ook bij hem een faillesement niet uit. En in dat geval zal de RABO bij mij terugkomen voor de borg op mijn bedrijf. Het ergste is dat dit nu al twee jaar aan de gang is en ik geen kant uit kan zolang dit niet afgewikkeld is. En als die klant failliet gaat moet ik een bak extra kosten maken in de vorm van tijd en een advocaat om te voorkomen helemaal naar de kloten te gaan. En dit alleen omdat de RABO zijn plicht verzaakt heeft.
  De reden dat ik het op internet zet is om mensen te waarschuwen hoe gevaarlijk borgstelling kan zijn. En dan niet alleen voor eigen bedrijf maar helemaal voor vrienden of familieleden.
  Een schip op het strand is een baken in zee. Laat mij dat schip dan maar zijn. Als ik maar een paar mensen aan het denken kan zetten en kan behoeden voor datgene waar ik in verzeild ben geraakt ben ik tevreden.

  Ik zie het zo: ik steek veel op van medebloggers die hun schat aan ervaringen bereid zijn te delen. Op hun vakgebied. Laat mijn ,,vakgebied,, nu iets minder positief zijn maar toch voor sommigen leerzaam. Het resultaat van mijn ervaringen is dat ik wantrouwend geworden ben naar met name overheid en banken en dus eruit probeer te filteren naar wat ze niet zeggen maar wel bedoelen. En dat schrijf ik op dit blog en dan is een ieder vrij om er mee te doen wat hem of haar goeddunkt.

 • high five
 • Maria

  @Cor

  Ik heb aan mijn oude moeder gevraagd hoe dat ging met je spaarcenten toen het tientje van Lieftinck werd ingevoerd. Zij vertelde mij dat dat geld gewoon bleef staan maar dat je er niet aan mocht komen. In de plaats daarvan kwam het tientje. Het was toen dus niet zo dat je je geld kwijt was. Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat we dat nu wel kwijt zijn.
  Ik heb deze vraag ook al eens op dit blog gesteld maar heb daar nooit geen antwoord op gelezen. Misschien deze keer dat er iemand is die daar wel een antwoord op heeft.
  Bij voorbaat dank.

 • Oom Dagobert

  @Gerard
  ” Die had helemaal niets meer. Ieder kreeg EEN tientje van de overheid als startkapitaal. Dat was 1945. In 1949 was de hele reset wereldwijd afgerond. 1949, het jaar waarin goud in een klap letterlijk NIETS meer waard werd. ”

  Niettegenstaande ik het geheel tracht te begrijpen, is het mij nog steeds niet duidelijk hoe ik mezelf, vrouw en zoon moet indekken tegen “de reset”.
  Weet dat ik niet twijfel aan de dag des oordeels voor wat geld betreft. Net daarom hem ik me al gedeeltelijk ingedekt met goud, zilver en landbouwgrond. Wat dit laatste betreft heb ik ook mijn twijfels daar ik het zelf niet kan bewerken en dus afhankelijk ben van de hebzuchtige landbouwer wiens kassa blinkt. Mijn inkomsten uit die gronden zijn verwaarloosbaar. Dit zie ik niet anders na de reset. Ook dan blijf ik afhankelijk van…
  Het verhaal van : koop een koe, melk ze en ruil deze melk en kaas voor andere goederen.
  Mooi maar niet haalbaar.
  Een andere mogelijkheid; ik laat me door de landbouwer uitbetalen in graan. Hiermee kweek ik kippen en ruil de eieren. Ook mooi maar ook niet haalbaar.
  Om te besluiten; ik verwacht een herverdeling van de middellen via “de reset”. Mijn geld wordt +/- “nul”. Mijn goud/zilver wordt “nul”. Mijn landbouwgrond heb ik nog maar in praktijk kan ik er niet van leven tenzij met hard labeur en dat zie ik bijna zo:
  http://www.google.be/imgres?q=angelus&hl=nl&client=firefox-a&hs=ibS&sa=X&rls=org.mozilla:nl:official&biw=1366&bih=639&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=BJOs3z5Oe1LsUM:&imgrefurl=http://erfgoeddag.faronet.be/angelus-jean-francois-millet-1859&docid=DDFjvwtF-tCfGM&imgurl=http://erfgoeddag.faronet.be/sites/default/files/Jean-Francois_Millet_Angelus1859.jpg%253F1273670657&w=980&h=804&ei=gz74TqL6BMmgOqvmgLcB&zoom=1

  Weet dan ook dat indien ik mezelf toch zou willen bedruipen, dan mijn gewassen zeker zullen gestolen worden want honger zal heersen.

  Mijn vraag aan de intelligensten; hoe moet ik me concreet indekken tegen “NUL” of het onbruikbare (grond ). Ter info: mijn woning is ondertussen afbetaald.
  De oostenrijkse leer is mij te moeilijk.

  Dank u

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Cor
  “Er wordt weleens gezegd, oa door Rien, is dat het systeem eens in de pak weg 80 jaar wordt gereset.”

  Hmm, ik denk dat je me nu iets te veel in de mond legt :-)

  “Wat ik me afvraag is wat iemand met bijv 50.000 gulden op de bank daarvan heeft gemerkt de laatste keer dat dit gebeurde in ons land.”

  Dat hangt er van af wat je met “reset” bedoelt. Die term is me net even te onduidelijk, mogelijk dat dat juist je vraag is? Wat is een reset?
  Ik zou een reset definiëren als een herverdeling van de eigendommen en schulden. Idealer wijze worden dan alle schulden en alle eigendommen exact tegen elkaar afgewogen. Daarbij wordt dus eigenlijk de “wie heeft wat” vraag opnieuw beantwoord.
  Geld is in zo’n reset enkel waard wat de gek er voor geeft. Pas wanneer je onuitwisbare eigendomsrechten hebt op fysieke dingen dan behoudt je je bezit.

 • http://fininfoblog.wordpress.com Fininfo-be

  De onderwaardering van de mijnbedrijven is echt frapant aan het worden de laatste jaren. Door de aanhoudende “hoge” goudprijs, stijgen de marges en de winsten met de dag. Dit wordt door verschillende redenen totaal genegeerd door de markten. De overvloedige cash flow wordt aangewend om andere miners te kopen of om de dividenden te verhogen.
  De onderwaardering kan niet blijven duren. 2012 kan wel eens een interessant jaar worden voor de goud en zilvermijnaandelen. Er is hier een heel interessant rapport over beschikbaar:
  http://fininfoblog.wordpress.com/2011/12/26/de-totale-onderwaardering-van-de-goudmarkt/

 • WijRos

  @Gerard
  Beste Gerard, ik denk dat als de burgerij in Nederland in de gaten krijgt dat ze vrijwel niets krijgen van de nu heilige pensioenfondsen dat er bloed door de straat gaat lopen. Zowel letterlijk als figuurlijk. Nederlanders geloven echt in hun pensioensysteem. Ik denk dat de actuele dekkingsgraad niet veel meer dan 50% is als ze de echte waarde van aandelen, vastgoed, derivaten en obligaties rekenen. Na MFGlobal weten we eigenlijk dat derivaten ten dode opgeschreven zijn. Obligaties zullen zwaar leiden onder alle krediet “resets” over vastgoed en aandelen hoeven we het niet te hebben die gaan halveren ten opzichte van 2001. Er zullen ook wel wat meevallers zijn maar die worden ruimschoots opgegeten door veel te ruim opgezette overhead. Je moet bedenken dat alle politici, ambtenaren en vakbondsleiders daar verantwoordelijk voor zullen worden gesteld. Ik ben benieuw hoe dat uit gaat pakken. Volgens mij is de 3e wereldoorlog begonnen met de 2e inval in Irak en daarna in vele andere midden oosten landen en jullie denken dat de moslimgemeenschappen dit zullen accepteren? Ik denk van niet en daarmee zullen veel problemen ontstaan in Europese landen die nu significante moslim populaties hebben. Stel je eens voor dat Saoudiarabia hier regelmatig eens ergens binnenviel om orde op zaken te stellen?

 • Gerard

  @WijRos
  Men dacht daar de crisis mee op te lossen. Die zagen ze in 1999 al hangen. In 2000 is die officieel van start gegaan aan de hand van enkele indicatoren. Het werd gesteld op 15-1-2000, de crash op alle aandelenbeurzen wereldwijd. Het knappen van de internetbubbel.
  Waar ik over spreek steeds is iets wat veel bankiers verdomde goed wisten in 1999. Er wordt alleen nooit over gesproken. Maloney weet dit natuurlijk ook. Hij spreekt gewoon over een reset over 10 jaar. Van Ian Gordon wist ik hoe het in elkaar steekt, al voor jaren terug. Die hoor je niet meer zoveel. Ook Middelkoop weet dondersgoed hoe het zit maar houd dit ook voor zich.
  De enige die “openlijk” is over die reset (of eindfase of hoe je het ook noemen wilt), is Marc Faber.
  Een “reset” zoals Maloney bedoelt, is een HEEL ANDERE dan menigeen zich kan voorstellen.
  NIEMAND, maar dan ook helemaal NIEMAND gaat vrijwillig z’n totale welvaart vrijwillig opheffen, zowel burgers als overheden niet. De “welvaart” is de prijs die betaald moet worden t.o.v. de schulden. Knoop die laatste zin goed in je oren. Daar ga je meer van horen in de komende jaren!
  De reset betekent dus gewoon een wereldwijde totale sanering van alle schulden, pas NA WO3.
  Nogmaals, alleen Faber is daar openlijk in en vertelt ook duidelijk waar en waarom die start en ook welke landen betrokken zijn. We hebben het allemaal gelezen en gehoord, vele links hebben hier meerdere malen op deze blog gestaan.
  We vergeten wel erg snel??
  Fris wel even op: “rond de Indische oceaan” en het draait allemaal om “schulden en grondstoffen”, aldus Faber.

 • temp242

  Gerard :@WijRos Jammer, maar de invoering Euro was GEEN reset!Het was enkel om in EEN klap extreem hoge inflatie “ongemerkt” in het systeem te pompen.Sinds de invoering van de Euro hebben we 120% inflatie gehad.Hiermee is alleen maar het blikje wat verder over de weg geschopt.

  VOLLEDIG mee eens Beste Gerard.
  En dan vooral op ‘vraag’ van die Franzozen.
  Leuke link:

  http://youtu.be/UTwNlip3QXY

  Interview met Albert Spits.
  MVG.

 • WijRos

  @Gerard
  Ik denk toch dat iedereen het moment van invoeren als een enorme koopkracht vermindering op dat moment hebben ervaren. Dit komt natuurlijk niet in de door de overheid verzorgde inflatie cijfers tot uiting. Daarmee was het geen officiële reset maar wel een reële.

 • Gerard

  @WijRos
  Jammer, maar de invoering Euro was GEEN reset!
  Het was enkel om in EEN klap extreem hoge inflatie “ongemerkt” in het systeem te pompen.
  Sinds de invoering van de Euro hebben we 120% inflatie gehad.
  Hiermee is alleen maar het blikje wat verder over de weg geschopt.

 • Gerard

  Een uitstekende uitleg over goud, inflatie en monetair stelsel!
  Must read:

  http://www.edelmetaal-info.nl/2011/12/het-jaar-van-het-goud/

 • WijRos

  Gerard :
  @Cor
  “Wat ik me afvraag is wat iemand met bijv 50.000 gulden op de bank daarvan heeft gemerkt de laatste keer dat dit gebeurde in ons land.”
  Die had helemaal niets meer. Ieder kreeg EEN tientje van de overheid als startkapitaal. Dat was 1945. In 1949 was de hele reset wereldwijd afgerond. 1949, het jaar waarin goud in een klap letterlijk NIETS meer waard werd.

  00

  Dit wordt ook wel het tientje van Lieftink genoemd. Ik las een paar weken geleden in een Nederlandse krant dat ze dat nu maar weer zouden moeten doen. Je krijgt dan weer een nieuwe herverdeling tussen spaarders en niet spaarders. Je mag raden wie hier aan langste eind gaan trekken. Ik zal het je zeggen, de politici, de hier vaak besproken “elite” en de oveheidsmensen die voldoende dicht bij het vuur zitten want die zorgen dat ze niets op hun bankrekening hebben op dat tijdstip. De spaarders betalen natuurlijk weer het gelag.

 • WijRos

  @Gerard
  Beste Gerard, we hebben ook nog een resetje gehad toen de Euro ingevoerd is. Onze centrale bank pak elke kans om ons productieve burgers een paar procenten lichter te maken ten bate van de parasieten.

 • Gerard

  @Cor
  “Wat ik me afvraag is wat iemand met bijv 50.000 gulden op de bank daarvan heeft gemerkt de laatste keer dat dit gebeurde in ons land.”

  Die had helemaal niets meer. Ieder kreeg EEN tientje van de overheid als startkapitaal. Dat was 1945. In 1949 was de hele reset wereldwijd afgerond. 1949, het jaar waarin goud in een klap letterlijk NIETS meer waard werd.

 • Gerard

  @Maria
  Zeik niet zo over een t’je meer of minder. Het staat hier soms bomvol fouten, mijzelf include.

 • Gerard

  @Rien
  “Maw, de overheid moet zichzelf kleiner maken. ”

  Dat is precies wat gebeuren moet. Maar dat zal echt niet gemakkelijk zijn en de meeste regeringen van Europa willen dat helemaal niet. Ook Obama (en Krugman) zijn daar felle tegenstanders van.
  De onwetendheid ten top!
  De verdeeldheid ten top!

 • Andreas

  Maria
  Is dit nieuwe of uode spelling. Ik weet het niet meer.

 • Maria

  Sorry, vermoed zonder t!!

 • Gerard

  @Cor
  Nee Cor, de laatste reset was in 1949.

 • Maria

  Net het boek Geld, Goud en Zilver uit.
  Duidelijk geschreven boek voor diegenen die nog net beginnen in deze materie.
  Belastingwetgeving, BTW afdracht en betaling op zilver wordt ook zeer duidelijk uitgelegd.
  Ook de opslag van goud en zilver bij diverse bedrijven wordt uitgebreid uitgelicht.
  Voor een ieder een aanrader die nog niet zoveel verstand van het proces heeft.

  Onze koningin heeft het schijnbaar al gelezen en zelfs begrepen dat we wat zuiniger met grondstoffen moeten zijn. Vandaar dat ik niet vlieg en zij wel. Wie heeft deze tekst ingepeperd die ze oplas? KTM; u weet het antwoord al vermoedt ik zo!!

 • Cor

  Was de laatste reset trouwens niet in 1971?

 • Cor

  Er wordt weleens gezegd, oa door Rien, is dat het systeem eens in de pak weg 80 jaar wordt gereset. Wat ik me afvraag is wat iemand met bijv 50.000 gulden op de bank daarvan heeft gemerkt de laatste keer dat dit gebeurde in ons land.

 • Cor

  @cp

  Waar gaat het artikel over?

 • Andreas

  Snel
  Alvast bedankt. Ik heb echter een zeer gezellige dag gehad met de nodige alcoholica. Derhalve gaat zinnig argumenteren nu mijn geestegesteldheid te boven. Ik kan wel een poging wagen, maar het risico dat ik net zo dom ga praten als onze politici is mij te groot. Ik zou dan net als die lullo’s niet meer serieus genomen worden. Ik moet er niet aan denken. Dus morgen antwoord. :)

 • cp
 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @WijRos
  “Ik probeerde duidelijk te maken dat als de overheid geld leent voor een infrastruktureel project waardoor bedrijven meer kunnen produceren dat als met die meer productie de rente en de aflossing betaald kan worden dat er dan echte groei is.”

  Klopt, maar dan vergeet je wel even de groei die gerealiseerd zou worden wanneer de overheid dit niet zou doen.
  Ik ben er van overtuigd dat de groei van de vrije markt die door een overheidsproject verdrongen wordt altijd hoger zou zijn dan dat wat de overheid realiseert.

  Effectief gezien heeft de overheid dus groei weggenomen!
  Zelfs al heeft het er alle schijn van dat de overheid groei produceerde!

 • WijRos

  @Rien
  Beste Rien, in wat je hierboven schrijft zie ik geen discrepanties met mijn daarboven geschreven opmerking. Ik beweer niet dat de overheid degene is die infrastructuur het optimaalste kan aanleggen. Ik probeerde duidelijk te maken dat als de overheid geld leent voor een infrastruktureel project waardoor bedrijven meer kunnen produceren dat als met die meer productie de rente en de aflossing betaald kan worden dat er dan echte groei is.
  Als er iemand tegen overheidsbemoeienis is ben ik het wel. Ik hoor nu als 40 jaren praten over vermindering van regulering en ambtenaren en de enige die er in die tijd ietsje aan gedaan heeft, is een kabinet van Lubbers geweest. De rest zowel rechts als links hebben geen enkele belofte waargemaakt en toch stemmen we die leugenaars weer.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @WijRos
  “Echter als de infrastructuur een productie verhoging oplevert die de rente en de aflossing vergoed is er echte groei. Dit is ook één van de enige bijdragen die de overheid aan het BNP kan leveren.”

  Nee. De overheid kan niets bijdragen dat niet ook door de vrije markt opgepakt zou worden. Alles wat de overheid aanpakt omdat het niet door de vrije markt gebeurt, is in feite door de vrije markt afgekeurd. De vrije markt heeft gezegd: wij willen die productiviteit voor iets anders gebruiken.

  Er is maar 1 mogelijkheid waarop de overheid de economie kan stimuleren: Door vroeger ingestelde wetten en regulaties af te schaffen. Maw, de overheid moet zichzelf kleiner maken.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Jan
  “als er bv. deflatie komt dan zal zowel de vraag als de productie afnemen en zal de economie dus inkrimpen. Dit leidt tot een vicieuze cirkel: hoe ga je dat oplossen zonder ingrijpen van buitenaf?”

  De vraag is natuurlijk ook waarom kan het tot deflatie komen?
  Is daar niet een overheid voor nodig?

  Maar omdat ik niet beschuldigd wil worden voor een antwoord weg te duiken (:-)), ik denk dat een deflatie uiteindelijk zichzelf stopt. Net als een inflatie uiteindelijk stopt, zal ook een deflatie uiteindelijk stoppen. Wanneer de excessen uit het systeem zijn verwijderd zal de economie zichzelf weer opnieuw starten.
  Dit is zo wie zo het kernpunt: De economie hoeft door niemand gestuurd te worden. Deze laat men het beste zijn gang gaan. Elke vorm van sturing maakt veel meer kans om het systeem instabiel te maken dan niet.

 • Gerard

  @Jan
  “@Gerard: tja, de methode van Keynes zou wel kunnen werken,…”
  Klopt ook wel wat je in #7 zegt, maar dat blijft toch in de theorie hangen. Er gaan ook steeds meer geluiden op dat Keynes in een open grote wereldeconomie niet kan werken. Het geld zou daardoor “weglekken” naar andere delen van de wereld waar men dan weer een handelsoverschot creeert. Keynes creert daardoor “bubbels” in andere delen van de wereld. En dat is EXACT wat nu gebeurt. Zowel Faber als Rogers hebben dit ook al verklaart.

 • Gerard

  @WijRos
  Dat “steeds meer schulden maken” de motor is van de economie, is helaas een feit. Alleen Krugman en Bernanke zeggen dat dit “eeuwig” door kan gaan, maar dat kan dus niet.
  Er MOET altijd, meestal 1x in de 60 a 90 jaar een totale reset komen. MOET!
  Overigens zegt ook Maloney dat in bovenstaand artikel!

  Om dit goed te begrijpen raad ik iedereen aan om het boek “Das Kapital” van Karl Marx eens te lezen.
  Hij legt uit waarom de totale economie “onvermijdelijk” een reset moet ondergaan. het is de “fout” in de economie.

  Zijn nieuwe theorie (communisme, was toen nog nieuw) bleek later ook dezelfde fout te bevatten, en werkt dus ook niet. Sterker nog, bleek later later OOK in hyperinflatie te eindigen. De USSR is daar o.a. een van de bekendste voorbeelden van. Hyperinflatie was het einde van deze wereldmacht. Zo zullen altijd na de “reset” (lees ook: Kondratieff-lente) andere landgrenzen en macht- en welvaartverschuivingen zijn.

 • WijRos

  @Rien
  re. Ik blijf er dus bij dat wanneer de overheid fris geprint geld leent dit altijd tot inflatie leidt.

  Beste Rien, hier zijn we het ook eens. Echter als de infrastructuur een productie verhoging oplevert die de rente en de aflossing vergoed is er echte groei. Dit is ook één van de enige bijdragen die de overheid aan het BNP kan leveren.

 • WijRos

  @Rien
  re. Nobel was een wetenschapper en heeft nooit de economie erkend als wetenschap. In plaats daarvan is er een prijs van de Zweedse centrale bank (!!!) in de economie “ter ere van Nobel”. Nobel draait zich ieder jaar in zijn graf om!

  Beste Rien, hier zijn we het eens, economie hoort bij de theologische faculteit en dus een geloof en geen wetenschap. Het enige wat ze doen is wiskunde gebruiken en soms ook nog op de verkeerde manier maar kun je een dominee niet kwalijk nemen.

 • WijRos

  Rien :
  @WijRos
  “engelse souvereigns”
  De engelse souvereings hebben toch geen puurheid en gewicht opgedrukt?

  00

  Beste Rien, Gouden tientjes hebben deze opdruk ook niet, maar deze zijn alleen bekend in Nederland en omstreken. De verspreiding van Sovereigns gaat toch echt iets verder.

 • Snel

  @Andreas Als je wilt kan ik je in contact brengen met een soortgelijk geval. Ook zoiets als een spel met curatoren en de RABO, rechters en al wat nog meer corrupt is. En ook nog bij je in de buurt. Heb maar niet teveel hoop op het winnen van een rechtzaak. Een curator is net zo makkelijk commissaris bij een RABO filiaal.

 • Jan

  @Rien: er wordt geen inflatie gecreëerd als de stijging van de geldhoeveelheid gelijke tred houdt met een stijgende productie van goederen en diensten. Het probleem nu is dat er geld wordt geprint om schulden af te betalen en er geen meerwaarde wordt gecreëerd qua productie (onvoldoende economische groei), in dat geval is inflatie onvermijdelijk. Zoals je zegt hebben politici alleen deel 1 van de theorie van Keynes begrepen (geef uit in slechte tijden), besparingen zijn in de regel bijzonder onpopulair dus komen die er ook niet in goede tijden. Het gevolg: de catastrofe zoals we die nu meemaken. In Keynesiaans perspectief wordt inflatie trouwens beschouwd als endogeen aan de economie, wat afgeleid kan worden uit de kwantiteitswet.

  Wat de noodzaak van een overheid betreft: volgens mij kan je echt niet zonder, maar blijkbaar denk jij daar anders over. In theorie lijkt het mij een goed idee om de overheid een rol te laten spelen in economisch herstel: als er bv. deflatie komt dan zal zowel de vraag als de productie afnemen en zal de economie dus inkrimpen. Dit leidt tot een vicieuze cirkel: hoe ga je dat oplossen zonder ingrijpen van buitenaf?

 • Jan

  @Rien: dat weet ik, alleen wordt het regelmatig zo genoemd dus heb ik dat gemakshalve ook maar gedaan. Qua belang en invloed staat die prijs op gelijke hoogte met de nobelprijzen. Of Krugman’s theorie al dan niet klopt kan ik niet zeggen aangezien ik geen economist ben en mij niet in zijn werk verdiept heb. Verder is het inderdaad zo dat slimme mensen al eens domme dingen kunnen doen, daar heb je volledig gelijk in. Niemand is ten allen tijde wijs en zich vergissen is menselijk.

 • Jan

  @Andreas: een nobelprijs voor de vrede is niet te vergelijken met een voor wetenschappen, zelfs als het om een sociale wetenschap als economie gaat. In het eerste geval gaat om een louter normatieve kwestie waarover gediscussieerd kan worden, in het tweede geval gaat het om meetbare en controleerbare onderzoeksresultaten en theorieën die door collega’s op hun deugdelijkheid kunnen gecontroleerd worden.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @WijRos
  “engelse souvereigns”

  De engelse souvereings hebben toch geen puurheid en gewicht opgedrukt?

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Jan
  Klopt, Keynes wordt ten onrechte beschuldigd. De theorie van die man lijkt sluitend als men er van uit gaat dat een overheid nodig is.

  Btr Krugman: Ik heb ooit eens een zeer interessante theorie gehoord dat dom en slim niet elkaars tegenpolen zijn. Mensen kunnen dom en slim tegelijk zijn. Dat verklaart de werkelijkheid veel beter dan een schaal met links “dom” en rechts “slim”. Dus Krugman is inderdaad slim anders was hij nooit op zijn positie gekomen. Echter om dan te denken dat zijn theorie goed zijn is iets geheel anders!

  Nobelprijs: Er bestaat geen Nobelprijs voor de economie. Nobel was een wetenschapper en heeft nooit de economie erkend als wetenschap. In plaats daarvan is er een prijs van de Zweedse centrale bank (!!!) in de economie “ter ere van Nobel”. Nobel draait zich ieder jaar in zijn graf om!

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @WijRos
  “als de staat geld leent voor een echt structurele investering als een nieuwe weg die de productie verhoogt dan resulteert het uitgeven van een obligatie niet in inflatie.”

  Dat is een interessant gezichtspunt.
  Overtuigen doet het me echter niet.
  Immers de investeringen door de overheid kunnen alleen dan gedaan worden als de productie capaciteit daartoe aanwezig is. Dat wil zeggen dat de productie capaciteit ergens anders niet aanwezig is.

  We moeten dus twee situaties met elkaar vergelijken:

  De overheid bouwt geen infrastructuur vs de overheid bouwt wel infrastructuur.

  Niet: Er komt geen geld bij, en de mensen die de infrastructuur zouden bouwen maken nu andere dingen zonder dat er geld bijkomt.

  Wel: Er komt wel geld bij, en de mensen die de infrastructuur bouwen kunnen nu geen andere dingen maken.

  We hebben nu een situatie waarin in beide gevallen de productie hetzelfde is, maar er in 1 geval wel geld bij komt en in de andere niet.

  Ik blijf er dus bij dat wanneer de overheid fris geprint geld leent dit altijd tot inflatie leidt.

 • WijRos

  Beste Rolf,

  Wanneer krijg je engelse souvereigns in jouw pakket? Gouden tientjes zijn onbekend in een groot deel van de wereld en het is beter om wat gemakkelijker hanteerbare hoeveelheden goud te hebben.

 • WijRos

  @Gerard
  Beste Gerard, we hebben te maken met Krugmans die vereerd wordt door 99% van de Nederlandse economen en door 100% van de economie professoren in Nederland dus het zal nog wel even duren voor men wakker wordt.
  Het gekke is dat de Keynes acties nooit wat gebracht hebben omdat men alleen deel 1 van de remedie toegepast heeft meer lenen maar deel 2 het besparen hetgeen in de betere tijden zou moeten gebeuren is men vergeten en wordt ook niet meer onderwezen.
  Ken je de nieuwsbrief van Bill Bonner; the daily reckoning?

 • Andreas

  Jan
  Yasser Arafat kreeg ooit de Nobelprijs voor de vrede. Wat is die prijs dan waard?

 • Jan

  @Gerard: tja, de methode van Keynes zou wel kunnen werken, maar enkel indien overheden in economisch goede tijden zouden sparen en besparen en enkel in slechte tijden een deficit boeken d.m.v grote uitgaven ter stimulering van de economie. Probleem is dat dat in de praktijk nooit gebeurd: het probleem is niet zozeer een foute economische theorie als wel een totaal foutieve toepassing door de politici. Dat gezegd zijnde zou ik niet al teveel waarde hechten aan de mening van deskundigen (in dit geval economen) die een duidelijk belang hebben bij het aanhangen van een bepaalde overtuiging: erst komt das Fressen, dan kommt die Moral. Van het werk van Krugman ken ik te weinig om er uitspraken over te doen, maar ik vind het wel zeer ver gaan een Nobelprijswinnaar economie een onbenul te noemen: wat je er verder ook moge van denken, dom zal de man niet zijn.

 • Gerard

  @WijRos
  Je zou eens voor de gein de blog van Krugman eens moeten volgen! Die vent is echt gestoord. Hij zou een goede econoom in Noord Korea kunnen zijn. Helaas is hij wel de zogenaamde “deskundige” van Bernanke en Obama.
  Zoals Faber ook al tientallen keren gezegd heeft, “die Keynes methode werkt helemaal niet, kijk maar eens naar de resultaten!” De resultaten: 1. hogere werkloosheid, 2. dalende economie, 3. onbeheersbare staatsschulden, 4. dalende koopkracht, 5. dalende huizenprijzen, enzovoorts.
  Volgens Krugman komt dat omdat ze veel te “weinig” geld bijdrukken!
  Krugman zegt gewoon, als het niet werkt, “verdubbelen”. Werkt het dan nog niet, nogmaals verdubbelen.
  M.a.w. indien je failliet dreigt te gaan, maak dan zoveel mogelijk schulden. Werkt het niet? Ga je dan alsnog failliet? Ja dan heb je te weinig schulden gemaakt. Wat zijn dat voor economen?
  De wereld wordt geleid door dit soort onbenullen.

 • ramona

  Allemaal prettige dagen gewenst! ;)

 • ramona

  Interview David Wilcock & Benjamin Fulford december 2011 deel 1.3

  http://www.unitynet.nl/achter%20de%20schermen/fulford/interview%20DW&BF%20dec%202011%20deel3.htm

 • Gerard

  @WijRos
  “Persoonlijk vind ik deflatie geen probleem.”
  Deflatie is zeker NIET slecht voor de economie! Het is ALLEEN slecht voor de banken en overheden.
  Het heeft net als je ook al aangeeft, een genezende werking op alle puin, domme subsidies en schulden die de economie verzieken.

  En ja, dat is inderdaad het grote pluspunt van Japan, een extreem overschot handelsbalans. Elk ander land in heel de wereld zou bij zulks allang gevallen zijn. Maar zelfs Japan kan niet eeuwig hiermee doorgaan. Een stagnerende wereldeconomie en een verschuiving van hun eigen productie naar China gaat ze de das om doen. In combinatie met 200% staatsschuld van GDP.

 • Wim

  Rien :@pietje “Sorry, maar denk je nu echt dat een hedge funds de macht van de comex kan breken.”
  Voor je mening hoef je nooit “sorry” te zeggen. Of bedoelde je daar iets anders mee?
  Echter, het gaat er helemaal niet om de macht te “breken”. De COMEX maakt zijn eigen regels, er kan dus nooit sprake van zijn dat die gebroken wordt.Wat ik verwacht is dat de COMEX irrelevant wordt. Een lot erger dan “breken”.Ik verwacht het volgende: Een future contract op goud gaat voor $2000 per ounce, terwijl fysiek goud gaat voor $4000 per ounce. De reden voor het verschil zal zijn dat men gewoon niet geloofd dat het goud dat achter het COMEX contract staat ook werkelijk geleverd kan/zal worden.Dat noem ik het irrelevant zijn van de COMEX.

  41

  Dat kan nooit gebeuren. Als de comex stopt met leveren zal de prijs daar nul zijn en 4000 voor fysiek. Niemand zal 2000 betalen op de comex als hij niets geleverd krijgt.

 • WijRos

  @Gerard
  Beste Gerard, je zou de daling van de huizenprijzen een vorm van deflatie kunnen noemen. Persoonlijk vind ik deflatie geen probleem. Vooral als het voorgaande inflatie compenseert. Dat het ongunstig is voor de leen cultuur die we hebben gecreëerd is duidelijk. De leen cultuur houdt immers toch geen stand dus we moeten nu we eerst af van alle Keynesiaanse waanzin voordat het aan de opbouw toe is. Dit betekent groei door echte productie verhoging of geen groei. Groei hoeft niet zolang er loon naar werken is, zie Atlas Shrugged van Ayn Rand zou ik zeggen. Het past natuurlijk niet in de consumeer gedachten van onze onze politiek en overheid.
  Deflatie bevordert het sparen en het investeren in projecten die de productie of uitvoer verhogen. Het is jammer dat de Japanse staat maar niet op wil houden met lenen want voor de rest hebben ze daar niet zoveel problemen. Alleen de staat investeert daar steeds in waanzinnige werkgelegenheidsprojecten die nagenoeg geen productie verhoging opleveren. Ook het Japanse model houdt geen stand maar als het valt hebben ze nog steeds veel geld tegoed van het buitenland en ze produceren veel. In wezen hebben ze daar ook biflatie want de overheid inflateert veel door de vele leningen maar de rest van het volk spaart hetgeen het ruim compenseert.
  Ik denk dat Japan er veel beter aan toe is dan Europa of de VS.

 • Gerard

  Een van de grootste kenmerken van hyperinflatie is het “oplopende” verschil tussen deflatie (onroerend goed en duurzame goederen) en inflatie (voedsel, energie en diensten).
  Dit verschil begint nu ook in Europa en de VS helemaal uit de hand te lopen. Dit is de voedingsbodem voor hyperinflatie. Let op als dit “verschil” in een stroomversnelling begint te komen.
  Waarschijnlijk gaan we dit in 2012 met eigen ogen ook zien: Van Japan gaan we meer horen in 2012 !

  Het is ook zeker NIET zo dat alles manipuleerbaar is door centrale banken. Is zeker NIET zo. Als ze het zouden kunnen, dan verhoogden ze de huizenprijzen wel. De dalende prijzen zijn het blok aan het been van de banken en economie.
  Een eenmaal uit de hand gelopen inflatie is NIET meer op te lossen door CB’s. In stagflatie kunnen CB’s al helemaal niets meer doen.
  CB”s kunnen WEL de grondstofprijzen en rente manipuleren. Vooral rente hoort een afspiegeling te zijn van “vraag en aanbod”. Dat is het allang niet meer.
  Daarnaast kunnen CB’s, en ook gewone banken, de aandelenmarkt manipuleren. Ik ben er nog steeds van overtuigt dat de jojo volatiliteit heel “bewust” in de markt gebracht wordt. Als je dit ZELF kunt bepalen, dan kun je nagaan hoeveel winsten hierop gemaakt kunen worden met die jojo.
  Het is namelijk erg gemakkelijk. Je leent enorme bedragen bij de FED tegen 0 %, en ga hiermee afwisselend short en long! Als je dit met 2 of 3 partijen samen doet (bijv. de 3 grootste banken), dan dweil je daarmee alle portfolio’s leeg.
  Je kunt als particuliere belegger alleen maar iets verdienen als je HEEL goed de TA op de grafieken in de gaten houdt. Je kunt namelijk de omslagpunten wel herkennen. Maar het is en blijft moeilijk en je zal er ook regelmatig naast zitten.
  Het is hiermee ook goed verklaarbaar dat beurzen op zeer goed nieuws keihard daalde en op slecht nieuws keihard steeg, het afgelopen jaar. De “normale” logica zoals wij die kenden in de 80er, 90er jaren is helemaal zoek. Als er weer teveel particulieren in de markt springen moet je er helemaal uit zijn. Op dit moment zijn de meeste particulieren al uit de markt. Dus nu liggen er wel kansen.

 • high five

  Gerard, Robert Prechter heeft gelijk zolang de markt vertrouwen heeft dat de overheid aan haar schuldverplichting kan voldoen. Op het moment (zoals bv in Griekenland) dat de markt dat vertrouwen niet meer heeft, gaat de obligatie door het putje en de koopkracht van de munt ook.

  Griekenland is een eurogebied en dus behoud men in Griekenland de euro koopkracht. Tijdens de schuldencrises in Argentinië in 2001 ging de Argentijnse obligatie door het putje en verloor de Argentijnse peso 80% koopkracht.

  Totnutoe heeft de markt niet getwijfeld of Japan, Amerika aan haar schuld verplichtingen kan voldoen. Het gelazer begint op het moment dat dat gaat gebeuren, dan verliest de obligatie en de munt aan aantrekkelijkheid en daalt hun waarde. Dan krijg je de vlucht uit het geld naar de goederen.
  Mijn mening is, dat dat het moment gaat worden, dat Robert Prechter ongelijk gaat krijgen en dat je dan beter aandelen of nog beter grondtoffen kan hebben dan obligaties

 • WijRos

  @Rien

  Beste Rien, als de staat geld leent voor een echt structurele investering als een nieuwe weg die de productie verhoogt dan resulteert het uitgeven van een obligatie niet in inflatie. De staat leent echter alleen maar voor nieuwe kantoren, uitkeringen en wegen die letterlijk tot niets leiden dus leidt het tot inflatie. Als ze daarna de lening weer terug betalen leidt het tot deflatie hetgeen de laatste 3 tot 4 decennia niet gebeurd is. Dus alleen al het lenen van geld door die staat die niet direct tot productie verhoging leidt en dat niet de rente dekt leidt tot inflatie. Het lenen voor huizen die steeds meer waard worden ook en ga zo maar door. Dit komt omdat centrale banken er steeds maar geld bijmaken omdat voor iedere gespaarde euro nu inmiddels 100 of nog meer niet gespaarde Euro circuleren.

  Dus in theorie heb je gelijk als zowel de lening als de rente terugverdiend wordt door echte productie. Productie is dus niet dat de één een kuil graaft en de ander hem weer dichtstopt zoals in Nederland bijna met alle geleende geld gebeurt. De zogenaamde kennis en diensten economie draagt dan ook alleen bij als het gebruikt kan worden ter vergroting van de productie. Het bouwen van een kantoor voor de belastingdienst werkt dus averecht en het bouwen van opvangcentra voor weet ik veel wie ook. Of de kennis die we in Nederland hebben over allerlei alfa aangelegenheden leiden ook zelden tot echte productie. het draagt alleen bij als bijvoorbeeld een ander land of een bedrijf het wil kopen ter vergroting van de productie. etc.

 • high five
 • Gerard

  High Five, Rien,
  Al eens ooit nagedacht hoe het de onroerend goed markt is vergaan in Japan?
  Huizenprijzen zakte daar met 90% sinds 1989. Japaners huren massaal. Dat kwam omdat daar deflatie uit de hand is gelopen. Tegelijkertijd is Japan het duurste land ter wereld wat betreft voedsel, energie en diensten. In Japan weten ze ook hoe een drukpers werkt!
  Daarom, gooi de mening van Robert prechter nog even niet in de plullenmand!
  http://biflatie.nl/videos/20573-robert-prechter-verwacht-deflatie-in-komende-jaren

  Hoewel een Japanse economie niet te vergelijken is met de rest van de wereld (plus enorm overschot handelsbalans), is ook bij ons zware “deflatie” in huizenprijzen en duurzame goederen nog steeds in beeld!

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  Ik heb wel eens ergens gelezen dat wanneer de overheid het geld voor hun projecten er gewoon bij zouden printen en niet financieren met rente, dat er dan bijna geen inflatie zou zijn. Het zou het rente gedeelte zijn dat het leeuwendeel van de inflatie voor zijn rekening neemt.

  Natuurlijk niet in 1 jaar op zich genomen. Maar neem je alle jaren samen, dan is het gedeelte wat opgaat aan rente, rente op rente, rente op rente op rente etc groter dan de oorspronkelijk geleende bedrag. Dat is in mijn ogen crimineel gedrag waar een einde aan moet komen, en zal komen.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @high five
  “We staan nog maar aan het begin van de omwenteling in de onroerendgoed markt.”

  Ik heb sterk het gevoel dat die de afgelopen maand of 2 van start is gegaan.
  Ik zie dat de afgelopen 2 maanden de prijzen steeds vaker worden aangepast naar beneden. Nog even wachten voor de echte koopjes komen…
  Daarbij geloof ik niet dat deze markt ooit weer zal worden als 5 jaar geleden. Eigenlijk ben ik ultra bearish op de huizenprijzen en de huizenmarkt. Uiteindelijk verwacht ik dat de huizenmarkt zal ophouden te bestaan. I.e. de “markt” gaat over op incidentele verkopen waarbij de prijs heel sterk afhankelijk wordt van de individuele omstandigheden van koper en verkoper. Een echte marktprijs zal verdwijnen.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @WijRos

  1990: De overheid geeft een obligatie uit voor 10 jaar, met 0% rente. De obligatie wordt gekocht door een bank met fris gedrukt geld. Nu is er inflatie.
  2000: De overheid lost de obligatie in met geld uit belastingen. Nu is er deflatie.

  Alternatief:
  1990: hetzelfde
  2000: De overheid lost de obligatie in, maar geeft daarvoor een nieuwe obligatie uit. De nieuwe obligatie wordt gekocht door een bank met fris gedrukt geld. Nu is er geen deflatie (en geen inflatie)

  Als je rente in het spel brengt en die rente ook financiert door nieuwe obligaties, die ook weer met fris geld gekocht worden, dan is er wel inflatie voor het rente gedeelte.

 • cp

  fijne feestdagen !

 • Andreas

  Maria
  Zonder al dat bovenstaande hadden ze wel meer baby’s. De oudere blogger wist dus wel zijn/haar plezierig te benutten. :)

 • Knowtoomuch

  @Maria : Mooi samengevat. Zelf ben ik nèt de pil ‘ontsprongen’ ; anders ‘was ik niet’ hahaaa !!!

  Kutpil … letterlijk …

  En ‘trouwen’ voor 2 kerels of vrouwen ? Pfff… de Ultieme Omverwerping van de Natuurlijke Orde toch ? Probeer dàt maar eens wijs te maken aan de ‘ouderen’ onder ons ; krijg je geheid een rollator naar je kanis geslingerd .. èn terècht … die kutvrijmetselaars ook …

  @Gerard : ik zie ook beginnende hyperinflatie 2e helft 2012 gebeuren wanneer ‘het’ gaat ‘regenen’ … is de ongeschreven ‘eindbestemming’ van IEDER FIAT-‘GELD’, toch ?

 • high five

  Beste Wijros,
  Ik ben dezelfde mening toegedaan. We staan nog maar aan het begin van de omwenteling in de onroerendgoed markt.

 • Maria

  De oudere blogger heeft het allemaal overleefd:

  Wij werden geboren voor:
  televisie, peneceline,polioprikken,diepvriesvoedsel, contactlenzen, de pil,
  radar, credit-cards, atoomsplitsing, laserstralen, balpen, panty’s, afwasmachines, droogmachines, electr. dekens, airco en ook nog voordat de mensen op de maan liepen.

  Wij trouwden eerst en woonden daarna pas samen.

  Wij werden geboren voordat er huismannen waren, computerspelletjes, deelbanen en dagverblijven, groepstherapie en verpleegtehuizen.

  In onze jeugd waren kevers – insecten. Een ontsteking had niets te maken met electronica.

  Wij hadden nog nooit gehoord van TL, TV, CD, CDI, FM, video, tapes, magnetrons, computers,
  faxen, kunstharten, kunstnieren, tekstverwerkers, printers, draadloze telefoons, biogarde, emulgatoren, booreilanden, jongens met oorringen, hippies, yuppies, dinkies bobo’s en BOM-vrouwen.

  Wij waren er voor: de A27,E9,B747, de TGV, en de oecumene, voor de AOW, AWBZ, WAO, WW, en de VUT.

  Toen betekende made in Japan en China nog rommel.

  Wij hadden nog nooit gehoord van pizza’s, Mac. Donalds en oploskoffie.

  In onze tijd betekende HEMA Hollands Eenheidsprijzen Magazijn.

  Wij wisten niet wat eten uit de muur was en een relatie had met zakendoen te maken.
  De kleur roze had met babies te maken en homo betekende mens.

  Geen wonder dat iedereen een beetje in de war is en er een generatiekloof is.

  Dit alles overziend kan 2012 zonder mogelijk al bovenstaande gemakken toch nog een draaglijk jaar worden.

  Voor alle bezoekers en samenstellers van dit blog goede kerstdagen en een gezond 2012 gewenst.

 • Cinelux

  WijRos: Huizen worden net als de zilver en goudmarkt zeer sterk gemanipuleerd.

  Helemaal mee eens.Voorlopig koop ik ook nog geen huis, pas als de lucht eruit is gelopen, ga ik eens kijken.

  Aan alle posters en bezoekers.Prettige feestdagen en een goed 2012.

 • WijRos

  Ik wens jullie ook een erg goed en vooral gezond 2012 en prettige feestdagen toe.

 • WijRos

  @Cinelux
  Beste Cinelux, Executie verkopen van huizen worden net als de zilver en goudmarkt zeer sterk gemanipuleerd! Er staat altijd wel ergens een strooman van een bank die risiko loos de prijs opdrijft! Ook hier is het een kwestie van geduld. Het wordt een kopers markt dus de banken gaan op de knieën en dan houdende stromannen vanzelf op.

 • Andreas

  Aan allen
  Ik wil zeker niet te negatief overkomen. Het leven en ook mijn leven is nog steeds de moeite waard. Het is nog nooit zo donker geweest dat het niet meer licht werd. Een mens en zeker ik is van nature optimistist. Ik heb alleen aan willen geven dat het leven soms heel anders loopt als verwacht. En als dat gebeurt hoef je heel weinig hulp te verwachten. Ik ben ook zeker niet zielig of zo. Ik heb er alleen geen moeite mee om melding te maken van mijn ervaringen. In de hoop mensen aan het denken te zetten zodat ze bij onverhoopte tegenslag toch het leven in eigen hand houden. Ik wens allen hele fijne feestdagen toe. Alles sal reg kom. :)

 • Piet3

  Even een uitstapje naar de media (maakbaarheid van de waarheid) in Amerika:
  http://wellaware1.com/
  Zal me niet verbazen als het hier in nl. ook wel eens voorkomt.
  Bron pateo.nl

 • Andreas

  Cinelux
  Ik had dit niet uit de media maar jaren geleden al van een bevriende makelaar gehoord. Dus toen het afgelopen week in het nieuws kwam was het voor mij al oud nieuws. En natuurlijk gebeurt dit niet met ieder te veilen huis, dat zou teveel opvallen. En andere zaken die je beschrijft zouden verandert moeten worden. Dat zou betere prijzen tot gevolg hebben. En dus uiteindelijk minder restschuld voor degene die onderuit is gegaan. We hebben tegenwoordig zelfs caviapolitie, maar iets goeds regelen voor het veilingprobleem is te moeilijk. Maar het ging mij om het principe dat als de bank er uit springt de verkoop doorgaat zonder naar de klant te kijken. En als de bank er niet uitspringt koopt de bank als het ware zelf het huis.

 • Cinelux

  Andreas : Wat betreft die executieveilingen van huizen.Die “koopjes” vallen zwaar tegen als je alle kosten meerekent.Ik ben er zelf meerdere malen geweest, omdat ik een woning voor mezelf wilde kopen.Prijzen liepen te hoog op (verschil was maximaal van 10%) terwijl je niet weet wat je koopt (het pand is niet vantevoren te bekijken) en eventuele eigenaren/huurders moet je zelf gaan uitzetten mocht dit nodig zijn.
  Je moet niet alles geloven wat ze in de Media zeggen.

 • Marc

  @Andreas
  Dank je voor de uiteenzetting of ik mijn huis extra ga aflossen of niet.
  Ik weet nu wat ik moet doen.

  MVG Marc

 • Gerard

  @WijRos
  Je snapt het helemaal. Zo is het precies. Groei BNP komt veelal op oplopende schulden. Overheid zelf draagt daaraan 40 procent aan bij, welke door de andere 60 procent moet worden opgebracht.
  Het volgende misverstand is dat bijgeprint geld niet in omloop zou komen. Dat doet het wel degelijk, via de overheid gaat het de economie in.

 • Jullie

  Lange read voor het weekend :

  http://www.stansberryresearch.com/pub/reports/201112PSI_issue.html

  En nog fijne dagen allemaal.

 • greetjes

  Ik wens jullie allemaal een fijne Kerst (even pauze, pais en vree met de mensen die we liefhebben).

  Omdat ik het niet kan laten, toch nog even een parodie op de tune van WinterWonderLand, allemaal zingen ;-)

  Sleigh bells ring, are you listening,
  In the lane, snow is glistening
  A beautiful sight,
  We’re happy tonight.
  Walking in a winter wonderland.

  Crazed bulls yell, you’re not listening
  For the markets, they are listing,
  A most expected sight
  We’re not wary tonight
  Walking in a bearish wonderland.

  Gone away is the bull trend
  Here to stay is a bear trend
  The bear is our friend
  So we aren’t a-tremb
  Walking in a bearish wonderland.

  In the meadow, we can build a snow fort,
  That includes much cash and some short funds

  We’ll say: Are you ready (for deflation)?
  They’ll say: No man.
  But we can do our jobs
  When it all goes down.

  Later on, we won’t perspire
  As we watch the market pyre
  To face unafraid
  The plans that we’ve made,
  Walking in a bearish wonderland.

  A. Cassandra, your resident EWI correspondent

 • WijRos

  @Rien
  Beste Rien, of ik begrijp het allemaal niet goed of het is anders dan dat jij aangeeft. Volgens mij is er geen overheid die niets doet met het geleende geld. In feite betalen ze nu zelfs de rente van lopende leningen met nieuwe leningen. Dit geld komt allemaal direct in roulatie middels uitkeringen en lonen aan ambtenaren. Van jouw ideaal beeld dat er ook weer overheidsgeld uit roulatie genomen wordt, is de afgelopen 3 decennia niet veel gebleken. Jouw theorie zou betrekking kunnen hebben op de geld hoeveelheden die heen en weer bewegen tussen centrale banken en de investeringsbanken.
  Ik denk dat er een sterke correlatie is tussen de groei van het BNP en de hoeveelheid geld die uitgeleend wordt. Die zogenaamde groei van het BNP heeft helemaal niets meer van doen met meer productie maar alles met wat er meer geleend wordt. Daarom is volgens mij de manier zoals het BNP berekend wordt ook helemaal fout. Zo heeft men bedacht dat salarissen van ambtenaren ook bij het BNP opgeteld moeten worden terwijl die lieden allen maar consumeren van de productie van anderen. Het BNP kan beter de geld circulatie of iets dergelijks genoemd worden, het heeft volgens mij weinig van doen met productie.

 • Andreas

  Rien
  Daarbij wil ik ook nog zeggen dat bij (verborgen) cash aanhouden je je kinderen ook een betere start mee kan geven voor wat betreft scholing. Heel veel gratis scholing is daarmee ook direct onder de maat. Ik zie het nu zelf aan mijn dochter die kapster wil worden. De keus tussen een gratis waardeloze opleiding en een priveopleiding die niet weinig kost maar wel goed is.
  Gelukkig kan mijn dochter naar de goede opleiding ondanks de ,,medewerking,, van de RABO.
  Als je het beste met je kinderen voorhebt en dat niet om kan zetten in daden voel je je pas echt machteloos en mislukt. Door op tijd maatregelen te hebben genomen heb ik dat weten te voorkomen. Natuurlijk is ieder geval uniek maar cash hebben is nooit verkeerd. Zelfs als dat wat kost aan rente. En daarbij geloof ik heilig in PM voor de komende jaren. Je kan zilver wel niet eten maar probeer maar eens een dakpan medium te bakken. :)

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @WijRos
  “Dat ligt er maar net aan. Als de banken het gebruiken om staatsobligaties te kopen dan is het effect “geen deflatie” van de geldhoeveelheid ipv “inflatie”.
  Beste Rien,
  zou je nog eens uit kunnen leggen wat je met deze opmerking bedoelde?”

  Het was een korte referentie naar een eerdere post.
  Stel een overheid heeft obligaties uitgegeven die toentertijd met nieuw gedrukt geld gekocht zijn.
  Stel de overheid moet deze obligaties nu inlossen.
  Als dat gebeurt treed er deflatie op want de geldhoeveelheid neemt af.
  Als nu dezelfde overheid nieuwe obligaties uitschrijft om de oude te kunnen inlossen, en de banken kopen deze obligaties met nieuw geld, dat is er effectief geen verandering in de geldhoeveelheid. Het bijdrukken van het nieuwe geld heft de deflatie van het vernietigen van het oude geld op.

 • Andreas

  Rien
  Ik ben het laatste stuk met je eens. Maar er zullen niet veel van die gevallen zijn. De grote groep die de klappen krijgen zijn tussen de 30 en 50 en zitten er vaak tot over hun oren in. En voor die groep waarbij spaargeld in het huis pompen geen echte verlichting geeft is mijn redenatie bedoeld.

 • shamrock

  En toch,prettige kerstdagen en een gezond nieuw jaar allemaal.
  Hoop dat ik in het nieuwe jaar weer veel van jullie opsteek.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Andreas
  Moeilijk.

  Zelf hanteer ik morele waarden die anders zijn dan die de overheid en het merendeel van de samenleving hanteert.
  In mijn wereld bestaat er geen verplichting iemand te helpen.
  En is iedereen altijd volledig aansprakelijk voor zijn handelen.

  Dat verhindert dat er scenario’s als de jouwe überhaupt ontstaan.

  Maar nu je met de gebakken peren zit, wat moet je dan doen?
  Om eerlijk te zijn, ik weet het niet. Je moet met jezelf verder door het leven. Het enigste wat je kunt doen is te proberen volgens je eigen standaard te leven zodat er later geen wrok opkomt tegenover jezelf, want dat is het meest destructief van alles.

  Wat betreft aflossen van hypotheken, wil ik naar aanleiding van je post mijn eerdere standpunt iets preciezer beschrijven: Als men zijn hypotheek geheel kan aflossen (onmiddellijk of op zeer korte termijn) en men wil heel graag in de huidige woning blijven wonen, dan zou ik in die situatie eerst de hypotheek aflossen en dan pas andere investeringen doen. In alle andere situaties, beter verkopen en huren (of een kleinere woning zonder hypotheek kopen).

 • Andreas

  Misschien een idee voor oerlemans om een filk te maken. De titel: Komt een ondernemer bij de bank. Zoiets verzin je toch niet!

 • WijRos

  @Rien
  Beste Rien, zoals ik een dag of wat geleden al aangegeven heb is er een trend in edelmetaal markt waarbij de fysieke handel de COMEX passeert. Dit betekent dat mijnen direct leveren aan handelaars in bijvoorbeeld Azië. Dit vind de COMEX natuurlijk niet leuk en die zal middels haar corrupte leden zoals JPM proberen de mijnen onder druk te zetten zodat ze wel weer gaan leveren via de COMEX. Hoe dit gevecht af gaat lopen zullen we de komende maanden zien. Zeer waarschijnlijk zullen mijnen in de VS en in Europa door de FED en de ECB gedwongen worden de reguliere markten te gebruiken, in de westerse wereld is er geen vrijheid meer, maar in Zuid Amerika en Afrika waar men echt meer dan uitgekeken is op het gedrag van de westerse wereld, zal men deze markten steeds meer gaan passeren en daarmee hun koloniale verleden uitwissen. Omdat het meeste goud en zilver uit deze werelddelen komt gaat de COMEX dit dus verliezen is mijn mening.
  Er zal een hoop gaan veranderen de komende jaren en met name de overheersing van de westerse wereld zal beëindigd worden. De prijsvorming zal dus een stuk transparanter worden.

 • Andreas

  Seppel
  Ik ben nog lang niet uitgeleerd. Ik ben nu twee jaar failliet en ons leven staat al twee jaar stil. Met het zwaard van Damocles boven ons hoofd. Omdat de RABO bank het verrekt om een klant die nog drie ton moet betalen en daarmee mijn hoofdelijke aansprakelijkheid cq borgstelling beeindigt te dwingen tot betaling. Het is namelijk ook een RABO klant met grote kredieten. Ik wordt dus gebruikt als extra borgstelling voor hun klant. GODVERDOMME. Hoe bedoel smerigheid??? Ik verwacht volgend jaar de nodige rechtzaken en of ik nu win of verlies. Ik zet het hele verhaal op internet en koppel hem met een gesponsorde koppeling aan de RABOsite vast. Ik heb al teveel rottigheid meegemaakt waarvan iedereen zegt dat dit in Nederland niet gebeurt. Ondernemen heb ik intussen wel gezien. Overleven is er voor in de plaats gekomen.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @pietje
  “Sorry, maar denk je nu echt dat een hedge funds de macht van de comex kan breken.”

  Voor je mening hoef je nooit “sorry” te zeggen. Of bedoelde je daar iets anders mee?

  Echter, het gaat er helemaal niet om de macht te “breken”. De COMEX maakt zijn eigen regels, er kan dus nooit sprake van zijn dat die gebroken wordt.
  Wat ik verwacht is dat de COMEX irrelevant wordt. Een lot erger dan “breken”.
  Ik verwacht het volgende: Een future contract op goud gaat voor $2000 per ounce, terwijl fysiek goud gaat voor $4000 per ounce. De reden voor het verschil zal zijn dat men gewoon niet geloofd dat het goud dat achter het COMEX contract staat ook werkelijk geleverd kan/zal worden.
  Dat noem ik het irrelevant zijn van de COMEX.

 • Seppel

  Ik leer nog elke dag bij Andreas. Je hebt verdorie één en ander meegemaakt. Proficiat dat je er al bij al nog zo nuchter en positief bij blijft. Mijn respect !

 • WijRos

  @Andreas
  Beste Andreas, ik ben geen ervaringsdeskundige dus ik praat maar wat in de ruimte.
  Het door u beschreven asociale beleid klinkt wel echt Nederlands. Als je er een grote puinhoop van maakt dan wordt je geholpen en als je er alles aan doet om te redden wat te redden is dan wordt je nog wat verder onderuit gehaald.
  Helaas houdt men in Nederland van reguleren dus er zal wel niet zo snel een vrije huursector ontstaan die betaalbaar is, die huizen breekt men liever af of men verkoopt ze. Als je een huis bezit die je niet nodig hebt dan helpt de overheid ook niet echt mee om je daar als verhuurder bij te helpen. Het is haast onmogelijk om huurders er weer uit te krijgen als ze zich niet aan de regels houden of niet aan hun verplichtingen voldoen. Dat is weer hetzelfde asociale beleid, iemand die het huurhuis slecht bewoont moet hulp hebben, iemand die hem goed bewoont wordt gedwongen een duurder huis te kopen.
  We zullen nog wat meer crisis moeten hebben voordat er ook maar 1 partij bedenkt dat er misschien iets helemaal mis is in dit land.

 • Andreas

  Die handelaren worden ook nog een keer gefinanciert door diezelfde banken en hebben geen geldproblemen. Ze maken immers veel winst en hebben goede cijfers. VIND JE HET GEK???
  En zo houdt de ene maffiaclub de andere maffiaclub de hand boven het hoofd. En de rekening gaat naar die domme klant die we jarenlang voorzien hebben van verkeerde informatie.
  En doe nog maar een rondje voor de zaak. Het gaat wel lekker zo!!!

 • Andreas

  Niet leuk is dan ook nog dat als je huis geveild wordt de prijs bepaaldt wordt door handelaren die afspraken hebben gemaakt over prijs en wie hem krijgt. Bij een geheime naveiling wordt dan de winst gedeeld. Dit is ook al jaren bekend bij makelaars en banken. En nu komt het.
  Als de prijs die de handelaren bieden te laag is en de bank dus het schip ingaat, wordt het huis niet gegund. Als de bank niet het schip ingaat maar de in problemen geraakte klant wel gaat de verkoop gewoon door. Mijn mening is dat op dit blog allemaal keurig nette mensen zitten. De realiteit is dat netheid niet wordt beloond maar wordt bestraft. Ik denk wel eens: Wordt WAKKER. Ik zelf ben het stadium dat het vege lijf redden ten koste van banken en overheid niet netjes en dus not done is allang voorbij. Ik heb effe teveel van hun smerigheid gezien.

 • Andreas

  Wijros
  Jonge mensen worden tot koop gedwongem doordat er geen huurhuizen zijn. En hoe komt dat nu. Ik kan mij er nog kwaad over maken dat ongeveer 3 jaar geleden er een generaal pardon kwam voor iets van 30000 asielzoekers die in opvangcentra zaten. De burgermeester van Utrecht kwam op tv en verklaarde zich er sterk voor te maken om deze mensen binnen 3 maanden onderdak te geven. Een huurhuis met inrichting dus. Betaald door????
  Leuk om zo genereus te zijn maar bouw dan ook voor je eigen jeugd. Inplaats van ze in veel te dure huizen te jagen. Waarvan de prijs door absurde bouweisen en gemeentelijke speculatie met grond ook nog een keer de hoogte in is gejaagd. 3 maanden wachttijd voor een asielzoeker dus en 13 jaar voor een jongere. Ook de huizenprijzen zijn door de politieke en bankenmaffia totaal ontspoort. Vergelijk de prijzen maar eens met duitsland en zweden. Met name in Zweden waarbij sprake is van grote afstanden en derhalve duurdere aanleg van nutsvoorzieningen. Toch is het daar goedkoper. Die overheidsmaffia vraagt met dit beleid het failliet van zeer veel jongeren aan nog voor ze begonnen zijn aan een eigen leven.
  Privefailliet:
  als je prive failliet gaat met weinig schuld ga je betalen tot de laatste cent. Ga je daarentegen met veel schuld failliet beland je in de schuldsanering en bent na 3 jaar weer vrij. Die 3 jaar zijn dan wel echt zwaar en juist dan helpt dat (verborgen) spaargeld. Hoe raar het ook klinkt. Wat je doet moet je goen doen. Dus failliet gaan met veel schuld is te verkiezen boven een beetje schuld. Hoe groter de puinhoop is die je ervan maakt, des te groter wordt de hulp die je krijgt.
  Raar maar waar.

 • WijRos

  @Andreas

  Beste Andreas, ik begrijp uw ontroerende verhaal maar de vraag is of niet vervroegt aflossen slechter is dan wel geld hebben en doorgaan met uitgeven en daarna met een nog veel grotere privé schuld achter blijven. Privé failliet gaan in Nederland is veel ingrijpender dan als bedrijf failliet gaan. Ook nadat je privé failliet bent gegaan en je huis en alles kwijt bent blijven banken en de staat als gieren boven je zweven om zo gauw er weer iets is dat af te nemen. Er is een soort van wetmatigheid zo lang u nog geld kunt besteden, dat je dan altijd royaler bent dan in het geval je niets hebt. Dus vanuit dat oogpunt zou vervroegt aflossen toch de voorkeur hebben. Ik ben het met u eens dat je niet afhankelijk moet zijn van banken etc. maar er is erg veel sociale druk om een hypotheek te nemen waardoor de staat en de banken meer greep op de bevolking hebben, vooral jonge mensen zijn hier het slachtoffer van.

  Ik zou dan ook een parlementaire discussie, over de hele leen-cultuur en de daarbij behorende rente aftrek, huursubsidie, gemeente garanties en ander gerelateerde waanzin, op zijn plaats vinden. Helaas moeten we eerst nog 5 jaren wachten tot het net als in de VS echt helemaal kapot is. Generaal Rutte heeft vanmorgen nog eens weer laten weten in al zijn onnozelheid dat de rente aftrek niet ter discussie stond. Hij daarmee mede schuldig aan dit moordende beleid dat miljoenen naar de bedelstaf zal helpen. We wachten op “de dag des oordeels”.

 • WijRos

  @Rien,

  22 december 2011 op 21:49 | #29 Reactie | Quote
  @Michiel
  “=lees ECB gaat geld bijdrukken!”

  Dat ligt er maar net aan. Als de banken het gebruiken om staatsobligaties te kopen dan is het effect “geen deflatie” van de geldhoeveelheid ipv “inflatie”.

  Beste Rien,
  zou je nog eens uit kunnen leggen wat je met deze opmerking bedoelde?

 • Andreas

  Aanvulling:
  Ik heb zelf 27 jaar als zelfstandige gewerkt en op top 30 medewerkers gehad. In 2009 was dit in een paar maanden bekeken en failliet. Daarna ben ik ervaringsdeskundige geworden op dit gebied. Mijn mening is dat als je zelf niet het financiele heft in handen houdt je aan de goden overgelevert wordt. Je komt er dan heel snel achter dat dit de DUIVEL in hoogsteigen persoon is.
  De bediende bij de bank namelijk op de afdeling insolvency voor wie jij nummertje zoveel bent.
  Regels zijn regels en daar houden wij ons aan. En daar sta je dan met je goeie gedrag. En een relatie van jaren met diezelfde bank is geen cent meer waard. Je accountmanager zie je ook nooit meer want je bent verplaatst naar een andere afdeling waar hij of zij geen bemoeienis mee heeft. Insolvency.
  Ik ben bang dat hele volksstammen dezelfde weg als mij af gaan leggen de komende jaren. Ik kan jullie zeggen dat zelfs met wat centen in de achterzak het geen pretje is. Ik wens het dan ook niemand toe. Maar als het je dan toch overkomt en je spaargeld zit in dat huis ben je pas echt aan de beurt. Ik hoop dat ik hiermee de andere kant van het eigen woningbezit een beetje belicht heb. Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen maar wel voor velen. Voor mensen die dermate boven Jan zijn dat dit niet speelt vindt ik het alleen maar prachtig. Ik gun mensen nog steeds het beste.

 • Andreas

  Rien
  Natuurlijk ben je hem zelf aangegaan en dus zelf verantwoordelijk. Het gaat mij er om dat in de nabije er zich dingen kunnen voordoen die een enorme impact op persoonlijke omstandigheden hebben. Het wordt geen crisis die een jaar gaat duren en dan weer snelle groei. Laat ik eens een voorbeeld schetsen. Je hebt een huis van nu 3 ton met een hypotheek van 2 ton. Je hebt 50000 spaargeld en lost extra je hypotheek af. Spaargeld weg en hypotheek omlaag. Nu verlies je je baan. Direct 20% minder inkomen. Nu ben je 3 jaar werkloos en dus bijstand. Niks niet bijstand want je hebt vermogen. Je huis namelijk. Nu ga je naar de bank want je kunt je hypotheek niet meer betalen. Je vraagt om stopzetting van hypotheeklasten en om een lening want je moet toch leven. Het antwoord zal NEE zijn want je hebt geen inkomen. Je krijgt wel wat uitstel maar de tijd gaat snel en voor je het weet is de termijn om en zit je weer bij de bank. Die maakt een rekensommetje en ziet dat ze in geval van veiling geen verlies hebben. Dan is voor hun de beslissing snel gemaakt. Het is geen liefdadigheidsinstelling.
  Nu had je die 50000 niet afgelost. Dan had je die nog gehad nadat de 3 jaar werkeloosheid om waren. Je had met je spaargeld tijd en uistel gekocht. Daarnaast is een bank als ze doorhebben dat je huis veilen een fikse restschuld oplevert meer bereid tot het zoeken van een oplossing.
  Tot zover de theorie. Gedurende die drie jaar ww kun je zien welke kant het met de economie en jouw persoonlijke vooruitzichten opgaat. Stel dat die ongelofelijk negatief zijn. In dat geval haal je in die drie jaar beetje bij beetje je spaargeld van de bank en bewaart dat ergens anders. De drie jaar zijn om en wat er dan ook gebeurt. Je bent niet helemaal ridder te voet.
  Hierbij wil ik ook nog aantekenen dat 3 jaar ww de maximale termijn is. Je zult dan wel arbeidsverleden van 36 jaar moeten hebben. Dus 2 jaar ww is al veel meer reeel. En met die 50000 spaargeld in eigen beheer kun je dus investeren in PM om maar eens wat te zeggen. Eenmaal aan de bank gegeven voor je hypotheek krijg je het nooit meer terug als alles fout gaat. En gezien de vooruitzichten is werkeloosheid geen sprookje die jou nooit zal overkomen.

 • pietje

  Dit bericht wachtte al meer dan 15 uur op moderatie dus nog maar keer geplaatst.
  @Rien
  Sorry, maar denk je nu echt dat een hedge funds de macht van de comex kan breken.
  Dan vergeet je toch een ding De COMEX is onderdeel van de Chicago Mercantile Exchange (CME) dus comex is maar een heel klein onderdeel van het geheel.
  Het is net zoiets als:
  Je koopt geen radio meer van Philips want dan gaat Philips failliet.
  Maar om terug te komen op CME het wordt iets te veel om op te schrijven wat ze allen maal doen interesse lees deze link dan weet wat ze doen en ook tegen wie we vechten. http://www.risworld.com/presserel/2001/01q1/PR01a012.htm

 • Erik

  @rien: helemaal mee eens.

  Een gemiddeld huis is iets van 275k. Hiervan is (voor de nieuwe generatie) zo’n 200k schuld. Daar kun je 10k aflossen maar ook 10k zilver/goud voor kopen. Dan kies ik het laatste.
  Wanneer iemand 200k kan aflossen oke, maar dat zijn er niet veel.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Gerard
  Dave Morgan is een zilver analist die het ook heel aardig doet.
  O wat werd hij uitgejouwd toen hij een deel van zijn trading positie op 49 USD/oz verkocht….
  Maar voor de global picture is Marc Faber the man!.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Andreas
  “Ik lees dat aflossing van hypotheek boven aanschaf van PM gaat.”

  Ik vind dat een lastige aangelegenheid.
  Ik denk dat het er vooral aan ligt hoeveel hypotheek je nog hebt.
  Als de hypotheek < 20% van de waarde van het huis is, dan ja, eerst weg met de hypotheek imo.
  Is de hypotheek groter, dan is verkopen en huren de betere oplossing imo.

  Maar als je een hypotheek houdt, dan heeft er altijd iemand anders zeggenschap over jouw. Of je nu je geld verstopt of niet.

  Let wel, men kan nog zo anti-banken zijn, maar de hypotheek ben je toch echt ZELF aangegaan. Acties hebben consequenties. Daarvoor weglopen is in mijn boek not done (uitzonderingen daargelaten).

 • Knowtoomuch

  daarom is hij ook long goud en helemaal zilver …

 • Knowtoomuch

  Klopt. Marc is goed bezig. Heel goed.

 • Gerard

  Overigens, over vorspellingen gesproken. Er is EEN man met “akelige” voorspellingen die er NOOIT, maar dan ook nooit naast zit. Marc Faber. Ik volg hem al sinds 2007. Hij zegt niet veel over een tijd waarin het allemaal voltrekt, maar tot nog toe is letterlijk alles wel zo gelopen zoals hij voorspelde.

 • Gerard

  @high five
  Helemaal mee eens. Zowel huur- als koopmarkt is mede door idiote regelgeving en subsidies helemaal kapot gemaakt en is nu totaal vastgelopen. Woningbouw corporaties zijn totaal overbodig. De grootste fraudes van Nederlandse ambtenaren worden gepleegd in woningbouw corporaties! het kost miljarden aan belastinggeld en levert niets op.
  Deze markt zou zichzelf ook wel kunnen ontwikkelen in de vrije markt. Dat werkt in letterlijk elk land ter wereld ZONDER zulk overheidsapparaat. Nederland is het enige land ter wereld waar dit ambtelijk gereguleerd moet worden.
  Als je in Nederland boven een bepaalde loongrens uitkomt, is het verboden een huis te huren. Waar bemoeid die domme overheid zich mee? Soms lijkt Nederland wel heel erg op Noord-Korea.

 • Gerard

  @pietje
  “Krijg toch steeds meer het idee dat deze dat deze groep meer schrijft voor eigen belang dan dat ze echt schrijven om ons te informeren dus laat je niet gek maken door al deze doem scenario’s.”

  Dit zijn verwachtingen op de feiten die NU bekend zijn. Natuurlijk heeft niemand een glazen bol. Er kan altijd iets onverwachts gebeuren uit niet verwachte hoek. Economie hangt nu eenmaal van heel veel factoren af die allemaal een rol spelen.
  En natuurlijk kan iedere schrijver zijn antwoord toelichten, maar daar is het artikel niet voor bedoeld.
  Als je dit leest weet je in ieder geval wat er zoal speelt en waar je in 2012 op moet letten. Ga dat in vredesnaam NIET zien als een glazen bol.

  In ieder geval zijn ze zijn nog allemaal 10 keer positiever gestemdt dan Marc Faber in zo’n laatste interview met Reuters. oefff…

 • Gerard

  Zoveel mensen zoveel meningen.

  http://www.edelmetaal-info.nl/2011/12/2012-wordt-het-jaar-van/

  De mening van nico pantelis springt er wel een beetje uit: “Olie” en “Japan”!
  Daar ben ik het volkomen mee eens, en dat is ook heel goed geargumenteerd te verklaren.
  Waarom niemand anders daaraan?
  Dat komt volgens mij omdat velen doorfilisoferen over hetgeen NU actueel is.
  Zelf heb ik al meermalen geschreven hier dat het niet normaal is dat alle grondstoffen tot 35% dalen, en olie gewoon hoog blijft. Dit klopt gewoon niet. Olie ging normaal altijd als EERSTE omlaag bij terugval en daarna grondstoffen.
  Ik herhaal het nog maar eens:
  Olie is het nieuwe goud van 2012.

  Hij voorspeldt ook het herstel van goudmijnaandelen. Maar naar mijn mening ligt dit iets gecompliceerder om daar een goede voorspelling op te doen. Mijnbouw schijnt flink last te hebben van te dure olie in combinatie met dalende grondstofprijzen. Daarnaast is mijnbouw van wel erg veel factoren afhankelijk. Van de andere kant, kan het nog dieper bergafwaarts met de mijnbouw?

  De USD van Verheijen heb ik ook zeker mijn bedenkingen bij. De USD jojo’t behoorlijk, maar per saldo gebeurt er helemaal niks.

 • high five

  Verzet tegen verkoop huurhuizen
  http://nos.nl/artikel/324982-verzet-tegen-verkoop-huurhuizen.html

  Dit is weer typisch een plan om het krediet door het systeem te krijgen. Niemand wil het plan, niet de woningbouw corporaties, niet de huurders, maar het is nodig om het krediet door het systeem te krijgen.
  Door het verkopen van de huizen, moeten de mensen krediet opnemen waardoor de hoeveelheid uitstaand krediet toeneemt en krijgen de woningbouw coporaties geld in handen wat weer geïnvesteerd of geconsumeerd kan worden.
  Het is de manier om het pyramide spel draaiende te houden en tegelijkertijd worden de mensen schuldslaafje.

 • http://fininfoblog.wordpress.com Fininfo-be

  Markten kunnen langer irreëel blijven dan beleggers solvabel, vergeet dat niet. Er zijn al heel veel beleggers geweest die fortuinen hebben verloren door te gokken op de ondergang van Japan. De straat kan dus best lang zijn waarin we het blikje vooruit sjotten. Maar vergeet niet dat er wel degelijk een muur aan het einde van de straat staat. 2012 Europa, 2013 Japan, 2014 Amerika, 2015 China en de wereld is weer zuiver.

 • Seppel

  En effectief voor allen hier : vrede, geluk, warmte, genegenheid en een goede gezondheid. Dat aangevuld met wat blik, en alles komt in orde.
  Prettige dagen aan allen !

 • Seppel

  Ik wens jullie allen een volledige kist sigaren toe ! Probleem opgelost.

 • sticky fingers

  Beste mensen het is een sigaar uit eigen doos!
  prettige feestdagen voor allen

 • temp242

  Beste Andreas, na morgen en al zeker medio maart 2012 is het wtshtf!

 • Andreas

  Temp
  Hetzelfde toegewenst. Maaaaaar, we hebben morgen ook nog. Wie weet wat er morgen nog gebeurt.

 • temp242

  Beste Andreas, ik wens jou en al die andere rotten hier op dit forum prettige kerstdagen.
  Mvg.

 • Andreas

  80% van alle huwelijken waarbij sprake is van een faillesement strandt. Ik mag mijzelf gelukkig prijzen met een vrouw die ook tegendraads is. Ons motto is.: voor naaien zijn er twee nodig. Eentje die naait en eentje die zich laat naaien. Na 24 jaar huwelijk laten wij ons niet naaien en wat we wel doen kan de bank alleen maar naar raden. :)

 • Andreas

  Temp
  Ik spreek helaas geen frans maar deez begrijp ik geloof ik. Je ne pas…..

 • temp242

  C’est tout a fait correct, mes vieux.
  C’est Le Cigare!

 • Andreas

  Wortelbea
  Het is HET sigaar. Als je meegemaakt heb wat ik meemaak is niets meer bij het oude. Dus HET sigaar. :)

 • ramona

  Een sigaar! ;)

 • http://heladazeiiknetniet wortelbea

  “Doe het volgens de regels en het antwoord is NUL. Als je niet tegendraads en op je hoede bent ga je gewoon naar de klote”

  DE sigaar :-)

 • Andreas

  Seppel
  Het is het sigaar.

 • Andreas

  Ik ben natuurlijk weer wat negatief en tegendraads. Dan maar een vraag. Hoeveel van jullie zijn al failliet gegaan en overgeleverd aan curator en kutbanken. Ik WEL. Hoeveel van jullie zien daarna nog mogelijkheid om je eigen leven te leiden? Doe het volgens de regels en het antwoord is NUL. Als je niet tegendraads en op je hoede bent ga je gewoon naar de klote. Dat is dan je dank voor 27 jaar je eigen de pleuris werken. Mijn advies: denk eerst aan vrouw en kinderen en pas eeuwen later aan de bank en kuthypotheek. Blijf liqiede en koester alle dagen je PM. Na ons de zondvloed.

 • Seppel

  De sigaar.

 • Andreas

  De LUL is te grof. U bent het sigaar.

 • rob

  @Rien

  Ja, zo denk ik er ook over Rien.

  Jim Willie heeft het daarnaast nog over grote marktpartijen (buiten de centrale banken) die de zilver-en goudprijs mee-shorten. En daarnaast op lage prijzen grote kooporders hebben staan om de laatste gouddruppels uit de centrale banken te knijpen. Als dit waar is dan kan de Comex al eerder helemaal links komen te liggen.

 • Andreas

  Als de ecb nu maatregelen aan het nemen is om te verbloemen dat de banken zwaar in de penarie zitten. En dus de banken verbloemd aan het redden is. Wat zegt dit dan? Ik volg al enkele weken dit blo zonder al te veel commentaar. Ik lees dan het advies om hypotheken af te lossen. En dus uit cash te gaan. Ik lees dat aflossing van hypotheek boven aanschaf van PM gaat. Met alle respect maar hoe gek ben je? Er komen tijden aan dat dat huis me geen moer interresseert. Hoe meer je aflost, hoe meer je de banken macht geeft. Met aflossen verklein je het risico van de banken. Zodra je in de problemen komt maken de banken direct een rekensommetje hoeveel ze erbij in schieten als ze gaan veilen. Als dat weinig is schrappen ze je direct van hun balans en gaan veilen. Neem 1 ding van mij aan. Bedrijven gaan niet failliet omdat ze geen vermogen hebben, bedrijven gaan failliet omdat ze niet liqiede zijn. Dus geen cash hebben. Mijn raad. Niks aflossen, blijf baas over je geld. Eenmaal in handen van overheid of banken ben je de LUL.

 • lb

  waarom niet lenen van de banken …

  en zilver aankopen ??

 • Nico

  het blijven verwachtingen, resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst
  een slogan die realistisch is,er kan altijd, en zeker in deze tijd roet in je verwachting gegooit worden. voor een beginnende belegger is dat soms zo teleurstellend dat ze afhaken je doet er daarom ook verstandig aan denk ik om zo veel mogelijk te spreiden.
  en soms duurt het lang voordat het verlies weer goedgemaakt wordt,geduld is hier op zijn plaats.

 • Andreas

  In eerste instantie dacht ik toen er bijna 500 miljard geleend werd door de banken dat dit het opkopen van obligaties van probleemlanden via een omweg inhield. Totdat ik ergens las dat de gezamelijke banken binnenkort 450 miljard moeten aflossen. Dat was onmogelijk en dat weten de ,,heren,,. Dus geeft de ecb die banken nu alvast geld om aan hun verplichtingen te voldoen.
  Hiermee stellen de ,,heren,, de kerst veilig, maar wat daarna? Zie ik het verkeerd?
  Gaarne antwoord.

 • Nico

  Pietje
  Maarten Verheijen had wel gemeld dat hij zijn fysiek zilver ging verkopen omdat het parabolisch ging, dat is meestal een ernstig teken dat er een enorme correctie op volgt
  dat heeft hij toen goed gezien en achteraf goed op gehandeld.

 • pietje

  @Rien
  Sorry, maar denk je nu echt dat een hedge funds de macht van de comex kan breken.
  Dan vergeet je toch een ding De COMEX is onderdeel van de Chicago Mercantile Exchange (CME) dus comex is maar een heel klein onderdeel van het geheel.
  Het is net zoiets als:
  Je koopt geen radio meer van Philips want dan gaat Philips failliet.
  Maar om terug te komen op CME het wordt iets te veel om op te schrijven wat ze allen maal doen interesse lees deze link dan weet wat ze doen en ook tegen wie we vechten. http://www.riskworld.com/pressrel/2001/01q1/PR01a012.htm

 • ramona

  21.20 interessante reportage op zembla! ;)

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @rob
  Even vertalen:

  Door MF-Global en omdat (hedge) funds de COMEX passeren, zal de interesse aan papier goud en zilver dalen.
  Aanvankelijk zal dit de goud en zilver prijs onder druk zetten.
  Maar als de arbitrage partijen merken dat het arbitreren niet langer werkt, zal de prijs van papier en fysiek zich ontkoppelen.
  Uiteindelijk zal dit verschil zo ver oplopen dat men simpelweg de COMEX vergeet.

  Het belangrijke argument in deze theorie is “het arbitreren niet langer werkt”. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Maar MF-Global is het begin. Als er nog een issue opduikt in de komende periode (zeg een maand of 6) dan is de COMEX prijs geschiedenis imo.

 • temp242

  2012 zal geen doem worden eerder een boem, enfin het resultaat zal hetzelfde zijn.

 • pietje

  Net de voorspelingen van al deze columnisten gelezen op edelmetaal-info het ene naar het andere doem scenario openbaard zich.

  Maar waar hebben ze deze voorspelingen nou daad werkelijk op gebaseerd?

  Op de verhalen uit de kranten?
  Uit rapporten?
  info uit de markt?
  Uit grafieken?
  Of toch uit hun jaren lange evaring?
  Wie het weet mag het zeggen.

  Laat ik heel duidelijk zijn geen van deze columnisten had de iets gemeld over de btw op zilveren munten begin dit jaar ook had geen van hun de daling van zilver eind april voorspeld en ook niet de daling van zilver en goud in september dus tel uit je winst.

  Ook als je kijkt wat deze groep vorig jaar had voorspeld voor 2011 daar klopten ook bijna niets van.

  Wat me wel opviel is de eensgezindheid over PM en mijnaandelen naar mijn inziens gaan mijnaandelen alleen stijgen bij een economische groei want dan heeft men meer grondstoffen nodig en niet bij een economische krimp maar wie ben ik.

  Krijg toch steeds meer het idee dat deze dat deze groep meer schrijft voor eigen belang dan dat ze echt schrijven om ons te informeren dus laat je niet gek maken door al deze doem scenario’s.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Cor
  Nee, niet echt. We horen al jaren dat dit zou gebeuren, niet dat het aan het gebeuren is.
  Zien is geloven, maar ik denk dat JW gelijk heeft.
  Iedereen die na MF Global nog denkt dat het goud en zilver in zijn portfolio echt is en van hemzelf, moet toch eens bij de psych langs.

 • Nico
 • Nico

  2012 wordt het jaar van …
  We vragen diverse mensen “in de markt” naar de essentie van 2012. We hopen het lijstje dagelijks aan te vullen. Momenteel: Nico Pantelis, Tom Lassing, Marc Haagen, Koenraad Verheyden, Irma Schogt, Robert Broncel, Albert Spits, Maarten Verheyen en ZilverPaul. Toegevoegd 22 dec: Diederik Schmull, Brecht Arnaert en Francis Schutte
  http://www.edelmetaal-info.nl/2011/12/2012-wordt-het-jaar-van/

 • Jullie

  Jan :
  @RB: “Islamic Republic News Agency”? Lijkt me niet bepaald een betrouwbare bron. Als de oorlog begonnen was zou het op alle nieuwskanalen te volgen zijn.

  10

  Want CNN en BBC is dat wel natuurlijk….

  Het kan inderdaad best propaganda zijn, tegenwoordig is iets pas waarheid als alle media iets zeggen, of wanneer alternatieve media (zoals Zerohedge e.d.) dingen melden.

 • pietje

  De ECB heeft sinds mei 2010 al voor 211 miljard aan schuldpapier van eurolanden opgekocht.
  Afgelopen woensdag veilde de ECB voor een recordbedrag van bijna 490 miljard euro aan leningen met een looptijd van 3 jaar tegen een rente van 1 procent.
  Dus een totaal van 701 miljard euro.
  Wie staan hier gerand voor de EMU-landen.
  Nederland staat voor 5,7% garant voor de hele balans van de ECB of wel op dit moment voor 40 miljard.
  Maar dit kan nog wel eens veel hoger uit komen als er landen uit stappen of failliet gaan.
  Zo wordt er langzaam maar zeker iets gecreëerd waardoor we straks niet meer uit de euro kunnen stappen omdat het niet meer te betalen is.

 • ramona
 • steppewolf

  It’s going to be very, very serious pain; you’re going to see riots in the street. You’re going to see serious, serious problems, maybe perhaps war even. It’s better to go ahead and take the pain now, while it would be terrible for two or three or four years, at least we’d get it behind us and start over. -Jim Rogers in FNN

 • Cor

  @rob

  Die verhalen horen we al jaaaaren.

 • http://fininfoblog.wordpress.com Fininfo-be

  2011 was alvast een jaar van bibberen en beven, van euforie en ontgoocheling, van winsten en verliezen,… en 2012 kondigt zich niet veel anders aan. Enkele specialisten aan het woord:

  http://fininfoblog.wordpress.com/2011/12/23/het-leven-zoals-het-zal-zijn-in-2012/

 • rob

  Nou, mensen. We hoeven ons niet meer blind te staren op de frauduleuze zilver- en goudprijs op de Comex. Volgens Jim Willie verliest de Comex zeer snel zijn credabiliteit:

  http://www.gold-eagle.com/editorials_08/willie122111.html

 • sticky fingers

  te betrouwbaar
  en zie ik de westerse Msm ook niet als betrouwbaar
  eerst controleren graag SF

 • sticky fingers

  Inderdaad Jan, er staat IRNA als bron, lijkt me ook niet al betrouwbaar, daarentegen zie het westers msn ook niet als betrouwbaar, weinig verschil.

 • WijRos

  Jan :
  @RB: “Islamic Republic News Agency”? Lijkt me niet bepaald een betrouwbare bron. Als de oorlog begonnen was zou het op alle nieuwskanalen te volgen zijn.

  10

  Beste Jan,
  Dit nieuwsbureau melde ook het eerste dat de drone in Iran was. Dit was bijna een week niet in de door jouw betrouwbare media te vinden. Uiteindelijk moest men het wel melden.
  We weten binnenkort wat er van waar is. Het klinkt echter niet onwaarschijnlijk, is het wel?

 • Jan

  @RB: “Islamic Republic News Agency”? Lijkt me niet bepaald een betrouwbare bron. Als de oorlog begonnen was zou het op alle nieuwskanalen te volgen zijn.

 • ramona
 • ramona

  @RB:

  Kwam op die site nog interessant(iets ouder!) artikel tegen! ;)

  http://www.pakalertpress.com/2011/12/09/buying-silver-is-like-buying-gold-at-554-today/

 • ramona
 • WijRos

  Rien :
  Volgens nu.nl
  “FRANKFURT – Europese banken hebben afgelopen nacht het hoogste bedrag van het jaar bij de Europese Centrale Bank (ECB) ondergebracht.
  De bankdeposito’s stegen tot bijna 347 miljard euro. Dat maakte de ECB vrijdag bekend.
  Een dag eerder was er nog sprake van bijna 265 miljard euro dat bij de centrale bank werd gestald.”

  00

  Beste Rien, dit is geen echt geld dus waarom meldt men het als het niet eens in circulatie gaat?
  Je weet waar de banken het geld dat ze stallen vandaan hebben of niet? Je weet ook wat de rente is die ze betalen voor dit bij de ECB geleende geld? Je weet ook wat ze krijgen voor het stallen bij de ECB?
  Wie zit wie nu eigenlijk voor de gek te houden?

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  Volgens nu.nl

  “FRANKFURT – Europese banken hebben afgelopen nacht het hoogste bedrag van het jaar bij de Europese Centrale Bank (ECB) ondergebracht.
  De bankdeposito’s stegen tot bijna 347 miljard euro. Dat maakte de ECB vrijdag bekend.
  Een dag eerder was er nog sprake van bijna 265 miljard euro dat bij de centrale bank werd gestald.”

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @RB
  De olieprijs reageert niet.

 • Seppel

  Dat hoop ik ook niet RB, want dat wordt dan helemaal geen vredige Kerstmis……….

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  US missiles ‘hit Iranian village’

  Two American missiles struck a village in south-west Iran early today. The news was given in a report by the country’s Islamic Republic News Agency (IRNA). IRNA had said yesterday that three people were injured when an earlier US missile struck an oil depot in Abadan.

  The state-run news agency also said British and American jets had entered Iranian airspace several times. The two rockets hit Manyuhi village near the border with Iraq’s Al-Faw Peninsula, an Iranian military commander told IRNA.

  http://www.pakalertpress.com/2011/12/23/us-missiles-hit-iranian-village/

  Hopen dat dit bericht niet op waarheid berust…

 • io

  @bea: geloof toch niet dat die allemaal 2000 euro hebben…..dat is een maximum voor een extreem geval (max dienstjaren, diensthoofd of dergelijke, personen ten laste, partner zonder inkomen,…) dat ze in de pers uitspelen om discusie te zaaien.

  zelfstandigen hebben 101 andere voordelen, ambtenaren hebben werkzekerheid en pensioen, iedereen doet toch waar hijzelf denk het beste mee te zijn.

  Wat doen die mensen met 2000 euro ?? eten , drinken, kleren kopen, tanken,….dat geld gaat toch terug naar de zelfstandigen of naar de staat (btw, sucessie,…).

  Ideaal zou zijn dat het bruttoloon gewoon netto wordt en dat je zelf zorgt voor zorg, pensioen,….

  Probleem is dat er geen echte liberalen meer bestaan, tenzij Ron wint natuurklijk :- )

  tot die tijd gun ik elke zelfstandige zijn 7-reeks en elke ambtenaar zijn pensioen !

 • http://heladazeiiknetniet wortelbea

  @Gerard,
  Wel ik ben dan toch niet meer zo on-blij om in Belgie te wonen..
  we zijn denk ik beide bij de aap gelogeerd. We zitten beiden met een apenland.
  Ik zal maar niet over onze justitie beginen… en ja, ik ben de mistoestanden hier ook meer dan beu. Soms heb ik de indruk dat er nog aleen maar idioten rondlopen op deze bol.
  oeps ben aan het zagen sorry…

 • http://heladazeiiknetniet wortelbea

  @IO, ik zeg niet dat ze tijdens hun werkjaren gigantisch veel verdienen, maar op 56 met pensioen en 2000 euro netto dat is echt geschift.
  en de reden dat ik niet doe is dat kindjes krijgen in Nederland te duur is, en we dus tegen dat ik met pensioen ben, wij belgen niet meer op onze noorderburen kunnen rekenen om onze pensioenen te betalen.

 • Block

  lb,

  de enige reden waarom de lonen stegen was de indexaanpassing, als het leven te duur wordt wordt je loon met bijv.2 % verhoogd.

  Nu wordt er al openlijk gesteld dat indexaanpassing onhoudbaar is en dus wellicht sterk wordt afgezwakt of zelfs afgeschaft.

  Je krijgt 100 euro loon 40 euro gaat naar je huis 40 naar eten.
  Is er inflatie en heb je geen indexaanpassing heb je
  Je krijgt 100 euro loon 40 euro gaat naar je huis 65 naar eten.

  Met de indexaanpassing had je loon gestegen tot bijvoorbeeld 110 euro en was de situatie nog houdbaar, zonder index daalt je koopkracht enorm bij inflatie.

 • io

  @wortelbea:

  waarom soliciteer je niet bij de nmbs als je denkt dat de mensen daar het groot lot hebben gewonnen ?

  die organisatie is zo goot dat ze daar toch steeds mensen zoeken.

 • WijRos

  Jan :
  Ik vraag mij trouwens af zilver het nog wel zo goed zal doen met een stagnerende economie, in die zin is het misschien verstandig een deel te verkopen en dat in goud en/of aandelen te stoppen. Ik sta open voor jullie mening.

  00

  Beste Jan, Als je het zilver al hebt dan zou ik het mooi laten rusten. Iedere handeling die je maakt kost geld en niemand weet hoe dit uit gaat pakken. Als je weer geld beschikbaar hebt dan kun je misschien de goud-aandelen nog goedkoper kopen dan dat ze nu al zijn. De aandelen zitten generaal in een langdurige bear market en die zullen op momenten van dalen de goud-aandelen meenemen naar beneden zodat je dan kunt inkopen.

 • Jan

  Wat migratie betreft: op zich is er niets tegen en kan het zelfs positief zijn gezien de vergrijzing van de bevolking, maar dan moeten die mensen wel kunnen en willen werken en moet het sociaal systeem rechtvaardig blijven. Daar wringt het schoentje natuurlijk.

 • Jan

  Ik vraag mij trouwens af zilver het nog wel zo goed zal doen met een stagnerende economie, in die zin is het misschien verstandig een deel te verkopen en dat in goud en/of aandelen te stoppen. Ik sta open voor jullie mening.

 • Jan

  @Gerard: trouwens een rare redenering van je gesprekspartner; iedereen even arm. Zolang daar corrupte en kleptocratische regimes aan de macht zijn zal het volk er nooit beter van worden en is geld naar Afrika sturen grotendeels nutteloos.

 • Jan

  @Gerard: interessante video, Faber komt altijd intelligent uit de hoek zij het dat hij natuurlijk ook niet het achterste van z’n tong zal laten zien. Uit zijn boodschap heb ik vooral onthouden dat het belangrijk is te diversifiëren, overheidsobligaties te mijden en dat cash maar nuttig is voor een korte periode. Ik zou graag wat aandelen kopen, maar mijn kennis van de beurs is eerder beperkt: waar kan ik best beginnen (in termen van kennis) en wat zou jij eventueel aanraden als een relatief goede belegging? Ik dacht aan oliebedrijven en supermarktketens (het eerste vanwege de dreigende oorlog met Iran, het tweede omdat ik ervan uitga dat men zelfs in economisch slechte tijden nog altijd moet eten), maar ik weet niet of dat verstandig is. Uiteraard zijn mijn beslissingen mijn eigen verantwoordelijkheid (ik ga dus ook niet janken als het fout loopt), ik ben alleen benieuwd naar je mening.

 • Gerard

  @pietje
  “De ‘bull markt’ in goud en zilver is niet voorbij. De langjarige trend is niet gebroken. Goud stijgt in 2012 naar de 2.000 dollar en de zilverprijs gaat opnieuw naar de 40 dollar.”

  Klopt helemaal. Ik had het vanmorgen ook uitgerekend.
  Ik kwam uit op 2080 goud en 38 zilver op 1-2013.
  Dit is de bodem van het trendkanaal. Voor goud zou daar nog 100 bij kunnen komen, en voor zilver 2 a 4.
  Hiermee houd ik geen rekening met nieuwe bubbels zoals afgelopen zomer. Zoals ik al verwachte, liepen die bubbels ook weer leeg tot de harde bodemlijn. Dat gebeurde inderdaad. Goud bodemt nu op 1590, zilver zou eventueel nog naar 26 kunnen, maar vond een sterke steun op 28.

  Ongetwijfeld niet spectaculair genoeg veel velen hier, maar vergeet niet dat dit “30%” rendement per jaar is!

 • Gerard

  Marc Faber wordt er ook al niet vrolijker van:

  http://biflatie.nl/

 • Gerard

  Sorry, maakte me een beetje boos. Had straks op een verjaardagfeestje een beetje discussie met zo’n socialist. Die vond dat wij nog “te rijk” waren. Wij moesten de rest van ons salaris ook nog naar Afrika sturen, want daar zijn ze armer.

 • Gerard

  @wortelbea
  “Wordt het trouwens niet wat tijd dat jullie daar in Nederland wat meer kindjes kopen ?”

  Kindjes kopen?? Waarvan?
  2 kinderen is “onbelaalbaar”. De meeste mensen kunnen nauwelijks EEN kind opvoeden, en stoppen ook massaal bij EEN.
  Mijn jongste dochter koste mij dit jaar meer dan 10.000 euro. Studiekosten moet helemaal zelf betalen bij ons. Een meisje van 18 kan nooit en te nimmer 10.000 per jaar opbrengen. Ze verdient maar 4,- per uur in de avonduren.
  Ik vraag mij toch werkelijk uit wie ons land werkelijk “uitbuit”, de socialisten of de rijken?

 • RCPL

  @Gerard

  Ja, dat is de trieste realiteit! En dan te bedenken dat bijv. D’66 er nog oneindig veel meer wil binnenhalen.

  Het valt me op dat men amper beseft dat we ons niet alleen economisch, maar ook demografisch “ten gronde richten”. Dit is geen redenatie vanuit de onderbuik, laat staan vanuit racistisch oogpunt. Als je simpelweg de huidige demografische trend van te lage autochtone geboortecijfers vs. hoge(re) allochtone geboorte + immigratie, dan kom je tot deze conclusie. Over 2 generaties is het Nederland van 1960 – 2000 totaal verandert… niet ten goede, ben ik bang.

 • Gerard

  @temp242
  Ja natuurlijk. Met 60 jaar met een VOL pensioen! Ben blij!

  Hier in Apenland heb je de AOW. Dat is precies genoeg voor de huur. De kachel aanzetten kan daar echt niet van, want in Apenland. Want Apenland heeft de DUURSTE gas van HEEL de wereld!
  Je moet jezelf pensioen bijverzekeren wil ook nog eten na je 67e. Hiervan moet je 75% afdragen aan de belastingdienst, Heet inkomstenbeasting + “inkomensafhankelijke zorgtoeslag”. Mijn moeder heeft 420 euro pensioen, en houd daar 159 euro aan over.
  Woonlasten voor een armzalig appartementje is in Apenland minimaal 1100 euro.
  920 + 159 = iets minder. Onze overheid gaat ervan uit dat Nederlanders niet meer eten. Zo berekenen ze zelfs de inflatiecijfers in Apenland!

 • http://heladazeiiknetniet wortelbea

  Misschien iets voor Dipipo:

  een nieuwe belasting: belasting op staken. man, dat zou in dit apenland pas veel opbrengen…

 • http://heladazeiiknetniet wortelbea

  @temp242
  ’t was ben blij ALS je in Belgie woont.
  maar het blijft idd. absurd qua uitspraak… lol

 • temp242

  Gerard, dat is een grove provocatie van je, zeggen ‘ben blij dat je in België’ woont!

 • http://heladazeiiknetniet wortelbea

  @Gerard Treinbestuurders – die notabene vandaag vrolijk staken in Belgie- krijgen blijkbaar een (netto !) pensioen van 2000 eur… en vanaf 56 jaar… Ik vraag mij af hoeveel nederlanders we dan voor een belgische treinbestuurder nodig hebben.
  En dan snappen die debeile vaksbonden niet dat dit nit zo verder kan…
  ergert mij mateloos.

  Wordt het trouwens niet wat tijd dat jullie daar in Nederland wat meer kindjes kopen ? we hebben weldra niet genoeg nederlanders meer voor onze pensioenen… :p

 • Gerard

  @lb
  Er komt nu een tijd waarin je moet kiezen uit je inkomsten: brood of hypotheek.

 • Gerard

  @lb
  Klopt. Maar tijden zijn veranderd.

 • Gerard

  Een vriendin van een kennis van mij werkt op de sociale dienst. Het is daar een groot drama. Polen, Hongaren, Bulgaren en noem maar op rollen massaal de sociale dienst binnen. Na 2 maanden aardbeinen plukken kan dat al.
  2 maanden werken en dan levenslang profiteren van sociale dienst, plus gratis woning, scholing, gezondheidszorg, enzovoorts. De sociale dienst in Nederland betaalt OOK nog de wegenbelasting voor jouw.

  Zodat wij dus snappen waarom wij tot 67 jaar moeten werken. Zodat de rest van Europa helemaal niet meer hoeft te werken. Dit is het ECHTE socialisme! Lang leve het socialisme.

  Dit mag en kan allemaal in dit “apenland” omdat socialisten dat erg sociaal vinden!

  Ben blij als je in Belgie woont. Daar kan je tenminste met pensioen op je 60e. In Frankrijk zelfs met 57. Dit is mogelijk geworden omdat WIJ Nederlanders sociaal zijn en tot 67 gaan.

 • http://heladazeiiknetniet wortelbea

  @IB niet vergeten dat vroeger de staat niet failliet was, en er nog genoeg olie was…

 • http://heladazeiiknetniet wortelbea

  @IB:
  Je uitgaven om te overleven gaan meer stijgen dan de vermindering van je lening. Extreem: je zal dan je 100% (of meer) van je loon nodig hebben om te eten en je te verwarmen. (en dan kan je een lening missen als kiespijn).
  nu als je een boer bent, met veel grond en bossen, en je hebt bovendien PM, misschien wel. En dan nog, ze zullen je wel dood belasten dan :p

 • lb

  de lening van mijn auders was vroeger ook vreselijk hoog.. nu is het peanuts…

  dus ik zou erder zeggen ..; lenen…. lenenn veeeeeeel lenen…

  binnen 10 jaar lachen we met ons maandelijkse afbetaling ..

  of zie ik het verkeerd?

 • lb

  at gerard..

  stel dat ik nu 50% lening heb..

  en der is een inflatie van 100%

  zoiezo zal mijn loon ook een beetje stijgen …

  de afbetaling blijft het zelfde…

  dus de afbetaling moet dan toch simpeler worden..?,

 • lb

  je moet inderdaad zot zijn nu een geen vaste rente voet te nemen…

  maar ik snap niet dat er mensen geen lening nemen nu …?,

  wat zie ik verkeerd.. !

 • Gerard

  @Marc
  Zolas Rien ook al opmerkte is elke persoonlijke situatie anders.
  Maar EEN ding geldt voor iedereen. Los je schulden af. Ook hypotheekschuld.
  Hiermee kom je LOS van de banken en LOS van de overheid.
  Hypotheekschuld aflossen plaats ik nog boven goud & zilver bijkopen.

  De komende jaren gaat je besteedbaar inkomen erg hard achteruit. Belastingen gaan met 9% (=inflatie) omhoog. Dus ook je energierekening, OZB, wegenbelasting, enzovoorts.
  De eerste belastingverhoging kreeg ik vanmorgen al binnen: De energiebelasting stijgt 9,6%.
  M.a.w. Alles wordt in 2012 10% tot 15% duurder. Je salaris stijgt met 1,5%. Misschien moet je ook nog vrezen voor je baan en dan krijg je WW van 70% maximaal 3 jaar.
  Je hypotheek zal hiermee een steeds groter blok aan je been worden. Probeer daaraan te werken.

 • ramona
 • http://heladazeiiknetniet wortelbea

  @Ib
  goede redenering, als….
  1. je loon idd evenveel stijgt als de inflatie (en ik bedoel dan de echte inflatie, niet dat ze ons wijsmaken)
  2. je gekozen hebt voor een vaste rente voet (want wellicht stijgt de rente dan ooit ook)
  3. je met wat je overhoud na je lening (van nog maar 35%, maw 65%) nog evenveel kan kopen als wat je nu kan kopen met wat je nu overhoud. -> na sterke inflatie kan het zijn dat je met je overige 65% niet meer rond komt !

  nu, ik zit ook met veel schulden, maar ik kan ze niet voortijdig aflossen, dus ja, ik hoop als het zover komt, mijn goud en zilver zodanig stijgen dat ik daarmee de moeilijke periode dookomt ;-)

 • lb

  niet lenen ?? jou zou toch denken dat bij inflatie, het goed is een goeie grote lening te hebben.. stel je hebt 1000 euro lening op 2000 loon… das nu een zware lening 50%!

  binnen 5 jaar met een inflatie van 5% en mits dat je loon aan de index gekoppeld is .. bedraagt uw loon … ongeveer 2550 euro .. nog een beetje loonsaanpassing voor uw jaren ervaring en je hebt rap 2700 euro…; of bijna nog maar 35 % lening kosten ??

  of zie ik dat verkeerd?

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Michiel
  “=lees ECB gaat geld bijdrukken!”

  Dat ligt er maar net aan. Als de banken het gebruiken om staatsobligaties te kopen dan is het effect “geen deflatie” van de geldhoeveelheid ipv “inflatie”.

 • Snel

  @Michiel
  Je moet er niet van gaan stotteren hoor. :)

 • Michiel

  btw ECB gaan geld uitlenen aan banken=lees ECB gaat geld bijdrukken!

  ze brengen het mooi maar uiteindelij kkomt het hier op neer.

 • Michiel

  @Snel

  Jouw antwoord stel je zelf al, mischien dat ze doen alsof, maar reken maar dat dit hierdoor op langere termijn alleen maar erger mee wordt!

  uitstellen heeft geen zin, het monetaire systeem is dood!

 • Snel

  Nog een vraag: De Europese landen hebben een nieuw plan bedacht en gaan begroting s discipline opleggen. Als landen zich daar niet aan houden krijgen ze straf. Wat is die straf vraag ik me af. Als het een bekeuring betreft voor bv Griekenland moeten wij die toch al betalen. Dus dit werkt niet. Of moeten de leiders in de gevangenis, of worden ze dood geschoten?:)

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Snel
  Ik heb ergens gelezen (weet helaas niet meer waar) dat de reserve requirements voor de banken zo wie zo al onderlopen worden. Banken kunnen al zo veel geld drukken als ze willen. Daarom hebben we de huidige problemen juist.
  Dus die 10-15 keer doet er eigenlijk niet meer toe.

 • Michiel

  De steun van 28-29 dollar is bijna bereikt en de weerstand ligt volgens mij op 40-50 dollar.
  ik ga styraks dus weer wat zilver bijkopen en verwacht dat half januari de prijs weer gaat stijgen en ik denk zelfs dat hij dit jaar nog net iets over de 50 dollar zal gaan komen.
  komt weeer een leuk ritje aan dus!

  En de ECB is inderdaad de banken aan het helpen door kleine leningen te verstrekken, maar persoonlijk denk ik niet dat dit de Euro gaat redden.
  Mijn voorspelling is dat hij dit jaar nog gaat vallen, en dat landen voor 2016 weer hun eingen munten gaan invoeren.
  Mischien dat de euro kan blijven als handelsvaluta, maar als papieren geld gaat het te veel geld kosten om de euro te redden.
  Natuurlijk kost een nieuwe valuta ook geld, maar doorgaan met deze euro als betaalmiddel gaat miljarden kosten en is naar mijn inziens niet mogelijk!

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @WijRos
  “volgens mij is tijdens een hyperinflatie numeriek veel geld in omloop”

  Dat klopt natuurlijk, maar het is de vraag waar dat geld is. Niet bij de mensen kennelijk.

  Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt natuurlijk, dus ik betrek me op verhalen van Ferfal (Argentinië) en het boek “Weimar Germany”. Beide zijn het er over eens dat niemand geld heeft tijdens een hyperinflatie. Mensen die loon uitbetaald krijgen kopen hiervoor onmiddellijk iets.

  Nu kan ik me moeilijk voorstellen geen geld bij me te hebben. Maar in een hyperinflatie is voor veel mensen geen geld hebben de gewenste toestand.
  Geld wordt een hot potato :-) niemand wil het hebben.

 • Snel

  Vraagje, weet iemand toevallig of die 489 miljard ook weer 10 tot 15 keer uitgeleend gaat/mag worden?

 • Jullie

  WijRos :
  @Rien
  re. Zelf ben ik tegen elke vorm van schuld. Dus ook hypotheekschuld.
  Dat heeft met mijn streven naar financiele vrijheid te maken. In wezen is het nu zo dat een hypotheek aantrekkelijk werd gemaakt door de overheid. Maar daar ik de overheid principieel niet vertrouw wil ik mijzelf daar ook niet van afhankelijk maken.
  beste Rien, je neemt mij de woorden uit de mond, ik ben dit helemaal met jouw eens.

  00

  Met schuld en rente is opzich niets mis meer, ik leen mijn geld ook graag aan iemand uit als ik het voor 5% terug kan krijgen.

  Voorwaarde is wel dat je persoonlijk met elkaar aan tafel gaat zitten.

  Het huidige probleem is, is dat er schulden ‘voor ons’ worden gemaakt, mede door de overheid (zie staatsschuld) .

  Ik voorzie met de goudstandaard nog steeds leningen en schulden, echter, zal er met de rekeninghouders gepraat moeten worden of zij een bepaalde investering willen mee financieren, (nu beslist de bank dat wel voor je) bijvoorbeeld een huis voor iemand.
  Dan kan je persoonlijk akkoord gaan of niet.

  De rente’s zullen zoiezo erg laag blijven met een goudstandaard.

  Helemaal schulden vrij (het onmogenlijk maken van schulden) zou slecht zijn voor de grote investeringen, denk daarbij aan nieuwe (wetenschappenlijke) techniek.
  Voor algemene vooruitgang zou dan een grote klap krijgen.

  En het risico dat wordt genomen op nieuwe leningen (om bepaalde projecten te financieren), is alleen voor de rekeninghouders die ervoor kiezen een bepaald project te financieren.

  Ja, het zal allemaal trager gaan, maar wel veel eerlijker.

 • WijRos

  @Rien,

  volgens mij is tijdens een hyperinflatie numeriek veel geld in omloop, je kunt er echter niets mee kopen. Er is dus geen koopkracht in omloop om het zo maar eens te zeggen. Het gaat vaak ook samen met een goot tekort aan allerlei producten.

 • WijRos

  Rien :
  @WijRos
  Zeker hebben we inflatie, en ik verwacht ook niet dat deze verdwijnt. Ik denk zelfs dat een inflatie van 3-5% per jaar zeer goed mogelijk is.
  Echter zonder overeenkomstige stijging van de lonen! (tenzij men ambtenaar is)
  En zolang de lonen niet meegaan zal er geen sprake zijn van hyperinflatie.
  Het mechanisme ontbreekt.
  Jan modaal kan alleen via zijn loon of via een hypotheek aan geld komen. loonsverhogingen in de huige tijd zijn onwaarschijnlijk en een hypotheek te verkrijgen wordt ook steeds meer aan banden gelegd.
  Het berdijfsleven investeerd maar weinig, dus ook uit die hoek komt niet voldoende geld voor hyperinflatie.
  Blijft nog dat de overheid directe uitekeringen doen, maar dat is zeer onwaarschijnlijk zolang er over bezuinigen wordt gepraat.
  Er is mogelijke 1 bron voor hyperinflatie die ik wel zie, maar ik weet nog niet of deze zich wel kan doorzetten: Piek olie. Als piek olie zich vertaald in hogere olieprijzen, dan is hyperflatie bijna zeker. Maar vooralsnog zie ik daar geen aanleiding toe.

  10

  Beste Rien, ik begrijp jouw punt met betrekking tot dat mechanisme. De vraag is achter of het echt zo in zijn werk gaat. Door steeds maar geld in het systeem te pompen en de overheid die steeds meer nodig heeft om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen zal er steeds meer geld in omloop gebracht worden waardoor degene die geen loonsverhogingen krijgen steeds minder te besteden hebben. Je zult zien zo gauw deze beweging begint gaan ook de lonen mee. Je ziet nu dat alle belastingen en diensten van de overheid gewoon in prijs omhoog blijven gaan. Als energie en andere producten steeds duurder worden omdat de Euro steeds minder waard wordt dan begint dat spel vanzelf. Het domme geschreeuw van de meute om opslagen op Chineze importen te leggen zal al een onbehoorlijk verhoging van de kosten met zich meebrengen. Als dan ook nog eens zoals die zelfde meute wil de Yuan opgewaardeerd wordt dan wordt alles nog weer duurder etc. Degenen die nu het hardste roepen dat ze het wel in de hand houden roepen ook het hardste om de veranderingen die ik net aangaf.
  Geloof maar van mij dat de Weimar regering ook dacht dat ze het in de hand hadden, dat waren bepaald geen domme mensen op economisch gebied. Met andere woorden schulden kunnen alleen opgelost worden door een faillissement of door inflatie. Tot nu toe kiezen de overheden voor de laatste optie of niet?

 • WijRos

  @Rien
  re. Zelf ben ik tegen elke vorm van schuld. Dus ook hypotheekschuld.
  Dat heeft met mijn streven naar financiele vrijheid te maken. In wezen is het nu zo dat een hypotheek aantrekkelijk werd gemaakt door de overheid. Maar daar ik de overheid principieel niet vertrouw wil ik mijzelf daar ook niet van afhankelijk maken.

  beste Rien, je neemt mij de woorden uit de mond, ik ben dit helemaal met jouw eens.

 • RCPL

  @Theo

  Mooi – thx!

 • Theo

  RCPL
  Ben niet Pietje maar heb het net gelezen en wilde de link hier op zetten
  gr.Theo
  http://www.dekritischebelegger.nl/grondstoffen/goud/willem-middelkoop-goud-en-zilver-keren-terug/

 • RCPL

  @pietje

  Is dit een recente analyse van Willem? Waar kunnen we die vinden?
  Ik zie hem weinig in de media de laatste tijd.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Marc
  Ik wil m’n vingers niet branden aan financieel advies.
  Maar ik heb wel een mening natuurlijk :-)

  Zelf ben ik tegen elke vorm van schuld. Dus ook hypotheekschuld.
  Dat heeft met mijn streven naar financiele vrijheid te maken. In wezen is het nu zo dat een hypotheek aantrekkelijk werd gemaakt door de overheid. Maar daar ik de overheid principieel niet vertrouw wil ik mijzelf daar ook niet van afhankelijk maken.

  Overigens het is een misverstand om te denken dat er veel geld in omloop is tijdens een hyperinflatie. In tegendeel: tijdens een hyperinflatie is er een tekort aan geld! Paradoxaal, dat wel.
  Ook moet je er van uitgaan dat een bank een betere draad naar de overheid heeft dan de rest van de bevolking. Het is dan ook in het verleden al voorgekomen dat na een hyperinflatie er een reset van de hypotheken plaatsvond. I.e. de hoogte van de hypotheek werd door de overheid opnieuw vastgelegd op een vergelijkbaar percentage van de waarde van het huis als voor de hyperinflatie.

  Maw, reken er beter niet op dat je in een hyperinflatie gemakkelijk van je oude hypotheek afkomt.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @WijRos
  Zeker hebben we inflatie, en ik verwacht ook niet dat deze verdwijnt. Ik denk zelfs dat een inflatie van 3-5% per jaar zeer goed mogelijk is.
  Echter zonder overeenkomstige stijging van de lonen! (tenzij men ambtenaar is)
  En zolang de lonen niet meegaan zal er geen sprake zijn van hyperinflatie.
  Het mechanisme ontbreekt.

  Jan modaal kan alleen via zijn loon of via een hypotheek aan geld komen. loonsverhogingen in de huige tijd zijn onwaarschijnlijk en een hypotheek te verkrijgen wordt ook steeds meer aan banden gelegd.

  Het berdijfsleven investeerd maar weinig, dus ook uit die hoek komt niet voldoende geld voor hyperinflatie.

  Blijft nog dat de overheid directe uitekeringen doen, maar dat is zeer onwaarschijnlijk zolang er over bezuinigen wordt gepraat.

  Er is mogelijke 1 bron voor hyperinflatie die ik wel zie, maar ik weet nog niet of deze zich wel kan doorzetten: Piek olie. Als piek olie zich vertaald in hogere olieprijzen, dan is hyperflatie bijna zeker. Maar vooralsnog zie ik daar geen aanleiding toe.

 • pietje

  De ‘bull markt’ in goud en zilver is niet voorbij. De langjarige trend is niet gebroken. Goud stijgt in 2012 naar de 2.000 dollar en de zilverprijs gaat opnieuw naar de 40 dollar. De euro wordt gered door ingrijpen van de ECB. De economie blijft kwakkelen en de daling van de huizenprijzen versnelt. Dat zijn de verwachtingen van Willem Middelkoop voor volgend jaar.

 • ramona
 • Block

  Ik zou voor 2012 zeker de olieprijs in de gaten houden. Volgens mij sluipt de oliecrisis nu al binnen…misschien dat ‘de krachten’ de olieprijs naar beneden kunnen drukken, maar dat blijkt nu al heel moeilijk te lukken.

  Onze economie hangt af van goedkope olie, er zijn niet veel sectoren die daar geen last van ondervinden.

 • WijRos

  @Rien
  Beste Rien, het zal best de intentie zijn om het “bijgeprinte” geld separaat te houden maar dan onderschat jij de overheid en de politici. Die zullen dat niet op kunnen brengen dus vroeger of later beland het tijdelijke bijgeprinte geld toch in de circulatie met als gevolg de inflatie die we nu al ervaren. Noem jij maar eens een dienst of product die in Nederland geproduceerd wordt dat minder dan 3% gestegen is het afgelopen jaar. Wij houden een lage CPI vanwege de waarde vermindering van de huizen en omdat de Chinezen en boeren zo gek zijn hun productprijzen niet te verhogen zoals alle anderen dat wel doen.
  De hoge inflatie is er al en de hyperinflatie staat voor de deur ook in Nederland en Duitsland dat is mijn opinie.

 • Marc

  oom = ook

 • Marc

  @ Gerard
  Ik lees al 2 jaar hier de stukken.
  Vooral jouw stukken maar ook van Rien en Wijros vallen op door een grote kennis van zaken.
  Ik heb oom een vraag aan jullie.
  Ik heb een jaar of 6 geleden een huis gekocht.
  Ook heb ik een voor mij aanzienlijk bedrag in pm’s gestoken puur ter bescherming en als pensioenbackup.
  Echter ik heb nog wat over weet niet meer wat ermee te doen.
  Een extra aflossing op mij huis of nog wat pm’s?
  Wanneer zou er kans zijn op hyperinflatie?
  Ik verwacht zelf dat het er wel degelijk komt want ongestraft veel geld bijprinten kan nu niet en nooit niet.
  MVG Marc

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @WijRos
  Zoals ik onlangs al een uitdrukte, ben ik niet overtuigd van hyperinflatie. Met name in NL en DL verwacht ik die niet. Maar in de US (en ook UK en de PIGS) is er wel een kans op imo.

  Ik zie volgende trends: Geld wordt bijgedrukt, maar beland niet in de goederen economie. Het blijft hangen in de financiele wereld. De inflatie blijft daardoor laag. Als het al eens tot een dreigende inflatie komt door oplopende gronstoffen wordt er een liquidity event afgedwongen die er toe voert dat deze prijzen sterk vallen. Op deze manier wordt voorkomen dat er een algehele prijsinflatie optreed.
  Op zijn beurt maakt dit het mogelijk dat staatsleningen tegen zeer lage rentes uitgezet kunnen worden. Dat dwingt een disinvestment af van het legioen spaarders (en gepensioeneerden) die niet langer van hun rente kunnen leven. Het vernietigd “echt” kapitaal ten behoeve van virtueel kapitaal.

  Natuurlijk, dit zal ooit eens onmogelijk worden, maar dat tijdstip is onvoorspelbaar.

 • WijRos

  Beste Rien,
  Ik nog even weer rondgekeken maar als je je toch nog bedenkt dan kun je misschien beter TBT kopen. Daar is meer omzet in en deze is nog volatieler.

 • WijRos

  @Rien

  Beste Rien,

  ik zei ook gok volgens mij maar veel lager dan 0% zullen ze niet gaan denk je ook niet. Zo gauw de hier op deze site genoemde hyperinflatie begint dan is er maar 1 middel tegen en dat is de rente verhogen. Het resultaat zal zijn dat veel landen in problemen zullen komen maar dat komen ze toch linksom of rechtsom toch, alle tot nu toe gedane acties zijn alleen maar uitstel van de letterlijke executie.
  Ik heb al wekenlang een order uitstaan die tot nu toe nog net niet doorgegaan is dus ik heb ze nog niet maar ik waag de gok.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @WijRos
  “ik denk dat sterk short gaan in Amerikaanse staatsobligaties de beste belegging is in obligaties die je nu kunt doen.”

  Hmm, zou kunnen. Maar het is mij te veel risico.
  Ik verwacht dat de overheden de rente laag zullen houden zo lang dat mogelijk is.
  Oplopende rentes, waarbij deze gok goed zou uitbetalen, zouden tegelijk de overheid budgetten imploderen. Dit zullen ze dus zo lang mogelijk vermijden.
  Ik vermoed zelfs dat de overgang van 1% naar 20% staadsrente vrijwel overnacht zal plaatsvinden. Als je op dat moment short bent, is het goed lachen, maar tot dat moment zul je wel langzaam bloeden.

 • WijRos

  Beste Gerard, ik ben nog vergeten te zeggen dat ik denk dat sterk short gaan in Amerikaanse staatsobligaties de beste belegging is in obligaties die je nu kunt doen. Dit is dan van uit mijn oogpunt een gokje met een ETF zoals bijvoorbeeld DXD. Ik hou ook niet van ETF’s omdat die ook waardeloos worden op het moment dat het zaakje in elkaar valt hetgeen morgen kan gebeuren maar ook over 15 jaren.

 • WijRos

  @Gerard,
  re. “Ik beleg al 22 jaar en dit is het moeilijkste en meest onvoorspelbare jaar ooit.
  Het is ook niet zo moeilijk om geld te verliezen, want je moet roeien tegen de sterke stroom in.”

  Beste Gerard, bedankt voor jouw reactie. Ik beleg nog maar 40 jaren en heb het nog steeds niet in de gaten hoe het moet. Ik gebruik andere technieken en verlies dus ook wel eens meer maar win ook wel eens meer als met de techniek die jij gebruikt. Ik vrees/weet net als jij dat we in een erg lange bear market zitten die in 2001 begonnen is en nog wel 5 tot 15 jaren door kan gaan, hetgeen erg afhangt van wat de politiek en de overheid er van bakken. Dus eigenlijk zou ik geen aandelen moeten bezitten maar ja, cash is ook gevaarlijk vooral als banken er mee stoppen. In Nederland is er geen bank die niet failliet is dus dat kan elk moment gebeuren dus toch maar een deel aandelen. Ik doe veel onderzoek aan goud en zilver mijnen, per slot van rekening woon ik er midden tussen, en in olie/gas en zeldzame aarden. Ik hou niet van opties etc, dus ik hou het bij aandelen, fysiek metaal en vast goed en vee in een exotisch land.
  Ik heb nooit van obligaties gehouden en de laatste 10 jaren neem ik ze uit principe niet meer omdat het een enorme bel is die binnenkort gaat barsten. Dit zal ook direct het einde zijn van het pensioen luchtkasteel dat we in Nederland gebouwd hebben. Wij hadden voldoende pensioen rechten opgebouwd maar ik reken over 5 jaren, als het zo ver is, nergens meer op.
  Ik denk ook dat het uit elkaar barsten van het Nederlandse pensioen luchtkasteel bloed in de straten gaat brengen. Politici en vakbondsleiders en weet ik niet wie zullen ter verantwoording worden geroepen. Ik verwacht daarom binnenkort ook in Europa wetgeving net als in de VS dat men iedereen op kan pakken zonder vorm van proces om Franse revolutie toestanden het hoofd te kunnen bieden.
  Als de pensioenfondsen vallen komen er nog meer aandelen op de markt zodat ik verwacht dat we dan een AEX van 80 gaan zien, dit zou volgens mij ook de bodem kunnen worden van de lange bear market. Tegen die tijd zijn alle rotte appels failliet gegaan en kunnen we weer aan de opbouw beginnen. Ik reken er nog steeds op, misschien tegen beter weten in, dat resources aandelen minder last zullen hebben van de komende crisis. Dit omdat, de volgens mij reeds begonnen 3e wereldoorlog, de olie export vanuit het midden oosten zal lamleggen of sterk beperken.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @io

  http://www.kitco.com/charts/historicalrhodium.html

  Deze markt is zeer volatile. Zelfs zilver is daarbij een stabile investeering.
  Het eerste waaraan ik denk is hedge funds die elkaar proberen een beentje te lichten.

 • io

  @iedereen:

  Weet er eigenlijk iemand waarom rhodium zo naar benden gaat, is dat uit vrees voor vertragende/krimpende economie of zijn daar dingen in het spel als: grote ontdekkinge, toepassingen waar er kan vervangen worden,….

  ’72: 200
  ’08: 10.000
  nu: 1350

  Ik ga vervanuit dat deze ongeloofelijke schommilingen komen door een zeer kleine markt, is dat correct ?

  ………

 • Cinelux

  zag = zagen

 • Gerard

  @sticky fingers
  Ik had het over aandelenbeleggingen.

  Fysiek goud en zilver gooi ik er niet uit als dit NU naar 1000 zou gaan.
  Als het over 5 a 10 gebeurt kan ik nog niet zeggen. Tegen die tijd zullen de schulden opgelost zijn, en dan hoop ik op tijd verkocht te hebben.
  Maar terug naar 1000 zal echt niet gebeuren, want ik meen goed te weten waarom goud eigenlijk alleen nog maar kan stijgen, en hoever. En ook wanneer het weer laag zal staan.

 • Cinelux

  Voor de mensen die teleurgesteld zijn in de prijsontwikkeling van de PM’s en denken aan verkopen.

  Lees dit eens een artikel van 2005 dus voor de crash van 2008 toen iedereen (behalve Marc Faber,Celente etc.) de crash niet zag aankomen.De kondratieff cyclus.

  http://www.usmarkets.nl/overigdiverse-artikelen/145732-kondratieff-vloedgolf-van-verwatering-.html

 • ramona
 • sticky fingers

  @Gerard, High five, Rien en wijros
  bedankt voor de uitgebreide commentaren en openhartigheid.

  Vraagje nog voor Gerard: stel (stel) dat goud richting $1000 gaat wat doe jij dan? Je zegt dat je alle beleggingen eruit gooit bij 30%, Goud zou dan meer dan 40% corrigeren. Koop je dan meer bij?

 • Knowtoomuch

  @Maria : Zilver, zilver, zilver ! ! !
  Koop wel ‘Eagles’ of Philharmonikers’ enz , die zijn 99,999% ; je betaalt meer maar ’t spul is ook meer waard bij verkoop, omdat het een ‘eenheid’ is die nooit meer zal worden omgesmolten. Dit itt ‘junksilver’ (alles behalve 99,99%).
  Persoonlijk heb ik spijt van mijn (berg) Franklin Mint Sterling (=92,5%) ; zou het nu anders doen.
  Als je ‘veilig/klassiek’ (?) in PM’s wil beleggen, pak dan qua aankoopbedrag 10% goud en 90% zilver.

  Maar op dit moment, met 1 op 53 verhouding loopt zilver faktor 3 tot 4 ‘achter’, en dat is nog zonder de manipulatie, die voor zilver nog ‘zwaarder’ (negatief) is.

  SUPER (zilver-)artikel van vandaag 21 dec :

  http://kingworldnews.com/kingworldnews/KWN_DailyWeb/Entries/2011/12/21_London_Trader_-_There_are_Tremendous_Silver_Shortages.html

  Maar ik zeg je dat een eventuele goud-aankoop je ‘duur’ komt te staan, serieus ..!

 • pietje

  @Gerard
  Er wordt vaak alleen maar gekeken naar de voorspelingen van financiële analisten hier onder zijn een paar voorspellingen voor 2012 van een Software bedrijf.

  Tenminste één financiële instelling zal één miljard dollar (of meer) verliezen als gevolg van een foutief algoritme. Het algoritme zal een neerwaartse spiraal veroorzaken die een onherstelbare en ongedekte schade zal veroorzaken en niet te stoppen is. De verliezen zullen groter zijn dan de schade door frauduleus handelen, hetgeen banken en financiële instituten het komende jaar zullen aanpakken.

  Swap Execution Facilities (SEF’s) zullen een revolutie betekenen voor de over-the-counter handel in derivaten, waarbij partijen de mogelijkheid krijgen om elektronisch handel te drijven. Dit zal leiden tot een groter risico op een beursval als gevolg van de handel in verschillende activa. Dit zal tot verwarring leiden onder regelgevers die weinig verstand hebben van deze markten.

  De superioriteit van het westen in de financiële wereld zal verder afnemen wanneer nieuwe wetgeving, zoals de Volcker Rule in de VS en MiFiD in Europa, in het voordeel werkt van geografische gebieden met minder strikte wetgeving zoals Rusland en China. Wall Street en de City of Londen zullen als gevolg hiervan menselijk en financieel kapitaal gaan verliezen.

  Het grappige hier van is dat dit Software bedrijf voor 2011 ook een aantal voorspelingen gedaan die bleken erg accuraat te zijn.
  Vandaar het gezegen bomen bos soms komt de info uit een totaal onverwachtse hoek.
  Voor ieder hier op dit blog je bent nog altijd zelf verantwoordelijk voor het geen wat je doet.
  Als je de materie niet begrijpt hou je geld dan in je zak anders ben je het kwijt.

 • temp242
 • http://fininfoblog.wordpress.com Fininfo-be

  James Turk voorspelt al jaren hyperinflatie in Amerika. Maar de dag des oordeel komt dichterbij, kijk maar eens naar de volgende cijfers:
  In het laatste jaar groeide de balansen van de banken met $ 611 miljard en de balans van de FED met $ 516 miljard, of 21,6 %. De geldexpantie begint door te sijpelen in de economie waar M1 de laatset 6 maanden steeg met 22,8 % en M2 met 14,0 %. Volgens ShadowStats steeg de inflatie tot 11,0 %.

  De geldcreatie neemt met rassenschreden toe en nu dus ook in Europa met hun back-door geldcreatie. Dit is onbekend terrein, maar een kind kan zien dat het niet goed zal aflopen.

  Goud en zilver houden je boven water de komende jaren.

  http://fininfoblog.wordpress.com/2011/12/21/james-turk-amerika-havenstein-moment-voorbij/

 • temp242
 • Jullie

  Even een vraagje aan Rolf : Merk jij al iets van fysieke tekorten of langere levertijden ?

 • high five
 • temp242
 • Jullie

  Natuurlijk speculatie, maar niet minder interessant :

  ‘We’re struggling to get the physical out of these guys because they have so many people banging on their door, saying, ‘Sell it to us direct.’ What these buyers are doing is essentially taking gold out of the system, which means the bullion banks can’t leverage that gold anymore.’

  http://kingworldnews.com/kingworldnews/KWN_DailyWeb/Entries/2011/12/20_London_Trader_-_We_are_Witnessing_a_Historic_Bottom_in_Gold.html

  PHYSICALS – Gold premiums rebound in India, Hong Kong and Dubai on surprise demand return
  print
  By Clara Denina, Correspondent clara.denina@fastmarkets.com +44 (0)20 7929 6339
  London 20/12/2011 – Gold premiums have bounced back in India and other Asian and Middle Eastern countries over the past week, with lower prices surprisingly attracting retail and consumer demand, sources told Fastmarkets.

  “Premiums ruled between $2 to $3 at any combo of gold and Indian rupee prices and legal physical counters were active the whole of last week,” a local dealer said.

  “I wish volumes could have been like September but make no mistake last week has brought back our cheers and smiles,” he added.

  The gold market in India saw large discounts at the start of November – they hit $30 an ounce at one point over the London spot price – before reverting to around $1/1.50 premiums last week and rise further this week.

  Gold in rupee terms hit a new record high just below 30,000 rupees per 10 grams on November 15, before falling to a lowest since October 31 at 27,149 last Thursday.

  It was recently seen at around 28,000 rupees per ten grams and prices may be kept below that level by a new corrective phase in the rupee versus the US dollar, which should bode well for demand.

  The rupee has slumped more than 15 percent since August to a low of 52.73 last week – it was holding at around 52.88 against the US dollar recently.

  The autumn wedding season has ended on December 10 and should resume in January, but lower gold prices have already lead retailers to increase inventories in view of stronger buying.

  Gold bar premiums remained steady at $1 per ounce in Singapore, while they ranged between $1.00 and $2.00 per ounce in Hong Kong from $1.00 and $1.50 previously.

  This physical demand is evident in the pick-up of the Standard Bank Gold Physical Flow Index (GPFI), which has currently rebounded from the zero level seen at the end of November, indicating that physical offtake remains in place.

  Meanwhile, demand also re-emerged in Dubai – physical gold, which was recently trading at discounts of up to $1 under the London fixing, has returned to flat levels in the last couple of days.

  “I was resigned to the fact that the physical buying in our market (Dubai and UAE in the wider sense) had finished for the year, and than there came Thursday 15 December – our second-best single day,” Gerry Schubert, head of precious metals trading at Emirates NBD, said.

  “We saw excellent buying from customers which reminded us very strongly of the holidays in August/September…and i am encouraged to applaud our customers, who obviously view the prices under $1,600 as a bargain,” he added.

  Elsewhere, turnover also rebounded on the Shanghai Gold Exchange (SGE) this month so far – combined flows on the two physical contracts reached 132,516 kilograms, up from 88,452 kilograms in the equivalent period of 2010. This was also 33 percent higher than 99,525 kilograms in the first three weeks of November.

  “Average daily turnover on the SGE is up a significant 77 percent from levels seen in November suggesting that China’s influence on the gold market may be reasserted in the coming days,” broker Goldcore said.

  (Editing by Perrine Faye)

  FastMarkets.com

  JPM is ook weer in beeld : http://silverdoctors.blogspot.com/2011/12/cmecomex-grant-jpm-temporary-waiver-for.html

  MF Global artikeltje : http://www.realfreemarket.org/blog/

  Muziekje speciaal voor de aankomende val van de pleuro: http://www.youtube.com/watch?v=hL-X53ze5O0&feature=fvwrel

 • ramona

  Gelukkig zijn we zeer sociaal voor onze oosteuropese gasten! ;)

  Explosieve stijging Polen met uitkering

  Laatste update: 21 december 2011 16:47 info.

  DEN HAAG – Het aantal Oost-Europeanen in Nederland met een uitkering is explosief gestegen.

  http://www.nu.nl/economie/2699291/explosieve-stijging-polen-met-uitkering.html

 • Nico

  Gran Colombia Gold Corp stijgt 50% hoezo volatiel die goudmijnaandelen?

 • Jullie

  Ah wtf !

  Lees net op RTL-Z dat Rienk Kamer is overleden !

  Kon die man altijd best waarderen, gezond kritisch op de EU en het hele financiele systeem.

  Zonde, R.I.P. Rienk.

 • Gerard

  @pietje
  “Als je dan de diversen voorspelingen gelezen heb zie je helen maal door de bomen het bos niet meer.”

  Natuurlijk wel. Maar je moet wel even weten dat er in de economie enorm veel krachten tegelijkertijd aan het werk zijn. Alles heeft weer invloed op elkaar.

 • Mr. B

  Interesant filmpje over zilverproductie (+-5min.)

  http://www.youtube.com/watch?v=t0dODJGm3dM

  Op 4m.6s. kun je zien waarom zilver nog goedkoop is en het in jan. 12 nog even goedkoper kan worden.

  Als je de volgende x een oz zilver in je hand hebt moet je is terug denken aan 4m6s ;-)

 • Jullie

  @ iedereen die zit te zeuren over een negatief rendement (zoals Sjef) : HA ! Jammer voor je !

  Denk na voor jezelf, trek je eigen conclusie’s en luister niet naar een ander.

  Vervolgens zitten te zeuren : ‘ja maar jullie zeiden toch..’

  Niks ! Zelf nadenken !

  En beleggen met geld dat je nodig hebt op de korte termijn is altijd dom, als je het geld niet hebt, doe het dan niet.

  Ik ben zelf een erg lange termijn belegger, tot het eind van de Euro zoiezo, daarna zien we wel.

  Ik maak me ook totaal geen zorgen om de papier-prijzen van goud en zilver.
  Lekker blijven zitten.
  Dit is gewoon een ‘raid’ van het kartel om de prijzen te drukken, iedereen even bang maken, en goud en zilver ‘volatiel’ (=eng en riskant) doen lijken. That will scare them out !

  Vooral de mensen die sinds 2008 (de crisis) in goud en zilver zitten herkennen dit maar al te goed, we have been here before…

  Voor eind januari 2012 verwacht ik zelf in ieder geval weer nieuwe record prijzen te zien voor goud.
  Zilver zou ik zo even niet weten, verwacht dat dat ook wel zal stijgen, of dat richting de 50 gaat weet ik niet, maar 40ish zou toch wel te doen moeten zijn.

  Ik denk dat er een hoop mensen in goud en zilver willen zitten in 2012, want in 2012 gaan we immers allemaal dood. (trololololo)

 • temp242

  Dexia-waarborg in vraag gesteld:
  Dit dreigt een bom te worden onder de belgische’welvaart’:

  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1592&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en

 • Baklap

  Goud (dag)

  Mijn verwachting:

  Top 23-8-11 conform Elliot Wave: A(3 golf)-B(3 golf)-C(5 golf) (=correctieve beweging)
  Naar mijn idee zitten we nu aan het begin van golf 5 van golf C.
  Mijn richtkoers voor deze maand ligt op ca 1521 dollar(=bodem).
  Vervolgens kan er een rally plaatsvinden naar ca. 2400 dollar medio 2012.

 • Fleur

  @ Rien

  Dank je voor je antwoord. :-)

 • pietje

  Voor iedereen die van voorspelingen houdt raad ik aan google dit zinnetje:
  (financiële voorspelingen 2012)
  Als je dan de diversen voorspelingen gelezen heb zie je helen maal door de bomen het bos niet meer.
  De grote vraag voor mij is waar baseren die voorspelingen toch op!

 • Nico

  Vijf beursvoorspellingen voor 2012
  Als de geschiedenis een raadgever kan zijn, dan hebben we nog tot 2018 te gaan voordat het herstel ingezet kan worden. Tot die tijd moeten we met z’n alleen eerst door de moeilijkste en zwaarste periode van de Grote Depressie van de 21ste eeuw.
  http://www.slimbeleggen.net/2011/12/21/vijf-beursvoorspellingen-voor-2012/?utm_medium=email&utm_campaign=Vijf+beursvoorspellingen+voor+2012&utm_content=Vijf+beursvoorspellingen+voor+2012+CID_ddc35110d591ee6293a4fef153965d14&utm_source=Delivermail&utm_term=LEES+ONZE+5+BEURSVOORSPELLINGEN+VOOR+2012

 • pietje

  Keer op keer blijkt dat de adviezen geen toegevoegde waarde hebben. Eind 2010 heeft beleggingssite IEX aan 15 analisten gevraagd een voorspelling te doen over de eindstand van de AEX in 2011. Daarnaast voorspelden deze goeroes de Euro/Dollar koers per eind 2011.
  http://www.indexpeople.nl/nieuwsbrieven/25/Nieuwsbrief%20december%202011

 • Gerard

  @Rien
  Als die stortvloed aan USD er komt is het inderdaad gebeurd met de USD. Maar voorlopig vlucht men nog in die grote munt.

  Een CB zal nooit moedwillig hyperinflatie veroorzaken, zeker. Ze kunnen alleen de grote risico’s daarop niet beteugelen als de te grote geldhoeveelheid er eenmaal is. En dat is er nu.
  Het enige wat nog ontbreekt hieraan is inderdaad het verlies van vertrouwen.
  Maar dat gaat al snel. Steeds meer mensen verliezen het vertrouwen al in de Euro.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Gerard
  Maar als men globaal het vertrouwen verliest in de wereldmunt, dan komt er een stortvloed van dollars vrij. Dat zou de drijvende kracht achter een USD hyperinflatie zijn.

  Ik denk niet dat er nog een grootte CB is die zo dom zou zijn om vrijwillig hyperinflatie te veroorzaken. Hyperinflaties zijn imo alleen nog mogelijk door massaal verlies aan vertrouwen.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Oscar
  “Maar dat is iets wat de meeste mensen slechts leren door schade en schande.”

  Ik vind het een teken des tijds dat men in de laatste ca 10 jaar dit ten koste van alles wil voorkomen.
  Ik heb medeleven met de mensen die bv voor de legiolease gevallen zijn.
  Maar door ze schadeloos te stellen hebben ze enkel geleerd dat het beter is om (via de overheid) te klagen dan de contracten beter door te lezen.
  Een dubbel verlies voor de maatschappij.

  Het is ironisch dat mensen die een bail-out van hun legio lease kregen, nu bezwaar hebben tegen een bail-out van de banken.

 • Gerard

  @Rien
  “In de US lijkt hyperinflatie waarschijnlijker dan hier in europa. Hun munt is de wereldstandaard, de euro niet.”

  Daar twijfel ik aan. De wereldmunt loopt juist MINDER risico. USD is 5 tot 10x meer in omloop dan de euro. Dan mag je ook 10x zoveel bijprinten. Bovendien heeft VS geen dichtgespijkerde arbeidsmarkt wat wij in Europa wel hebben. Dit zet een enorme rem op de economie. Je zal zien dat de VS gewoon groeit terwijl Europa in recessie zit.
  De Euro zal daar deze 2 redenen eerder gaan vallen dan de USD.
  Maar, zolang de economie daalt, ook lagere inflatie. Maar dit kan door een lichte groei van de economie al snel extreem hoog oplopen door de grote geldhoeveelheid.

  p.s.
  Het is weer 2 dagen voor optie-expiratie. Kans zit erin dat G&Z donderdag en vrijdag een duw naar beneden krijgt.

 • Gerard

  @WijRos
  “Er zullen ongetwijfeld mensen op deze site zijn zoals Gerard die altijd winnen maar dat geldt niet voor mij.”

  Troost je, ook ik verlies geld dit jaar. Ik ken helemaal niemand die geld verdiende, en ik ken echt een leger van beleggers. Daar zitten grondspeculanten en onroerend goed handelaren bij. Zelfs aan obligaties verlies je geld als je daar de inflatie vanaf trekt.
  Ik beleg al 22 jaar en dit is het moeilijkste en meest onvoorspelbare jaar ooit.
  Het is ook niet zo moeilijk om geld te verliezen, want je moet roeien tegen de sterke stroom in.

  In de 90er jaren was dat echt wel anders.
  In 1989 of 1990 adviseerde een econoom, waar ik het goed mee kon vinden, om van mijn totale spaargeld ING aandelen te kopen. Toen net een afsplitsing van de Postbank. Bankensector stond er goed voor en zouden woekerwinsten gaan maken. Klopte, ING deed elk jaar meer dan 100%. Het was veel beter dan G&Z nu en dat hield 10 jaar aan. Pas later ging ik spreiden naar Shell, DSM, Philips, enz.
  Hij leerde mij ook de aandelen te verkopen pas als deze 20% over de hoogste top dalen. Daar heb ik mij altijd aan gehouden tot de dag van vandaag. Alleen bij de volatilere grondstoffen ga ik door tot 25% tot 30%.
  Ook adviseerde hij mij om vooral de cycli in de economie goed in de gaten te houden. En daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. Heb ik ook gedaan. Heb daar veel over gelezen en beetje bij beetje leer je het hele proces begrijpen.
  Ik vind het ook erg goed dat Maloney in het artikel hierboven precies hetzelfde zegt! Ik kan het iedereen aanraden.
  De man is later bankdirecteur geworden en heb hem nooit meer gezien, maar ik blijf hem eeuwig dankbaar.
  Geloof mij maar: ELKE bank-econoom en bank-directeur hebben alle cycli in hun hersens gebeiteld staan. Dit zou OOK de basis moeten zijn van elke belegger.

  Veel beleggers geloven nog steeds dat beleggen hetzelfde is als in de jaren 90. Waar je eens in de 3 maanden een keer naar de koers keek en slapend rijk werd. Iedereen gelooft dat dit ooit weer terugkomt. Geloof me, dit is echt voorbij. Pas na 2020 of 2025 komt dit weer terug. Maar dat is NA een totaal nieuwe start.

  Beleggen is NU tegen de stroom oproeien.
  Blijft het advies, neem je verlies 20% over de hoogst behaalde top (tot maximaal 30% bij hoog volatiele aandelen). Winst nemen doe je NOOIT, die laat je lekker doorlopen. En koersdoelen bestaan niet.
  Zorg ook voor een spreiding. Niet alleen zilvermijnen, want dan loop je een gigantisch risico. Dat zagen we dit jaar wel. Ook ik heb wat saaie rommel in mijn portfolio zoals General Mills, Coca Cola en Amazon.com. Maar zulks zijn wel crisis-ongevoelig.
  Daarnaast, leer ook omgaan met opties. Hiermee kun je leuk speculeren, maar OOK je portfolio afschermen tegen verliezen.
  Maar al met al verlies ik dit jaar ook, net als iedereen. Maar beperkt! Voor mij is dat erg, want ik moet nog 15 jaar ervan leven tot mijn pensioen.

 • Oscar

  Rien,
  Klopt. Maar als er iets te goed is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook.
  Voor men ooit een contract of een koop aangaat: weet waarom de verkoper verkoopt. Als men dat niet weet, dan niet doen.

  je spreekt naar mijn hart.
  Maar dat is iets wat de meeste mensen slechts leren door schade en schande. ook ik heb moeten leren dat een verkopende partij er niet zit om jouw belangen te behartigen. maar om zijn eigen zak te spekken, en ook die van zijn baas. Alle mooie verhaaltjes ten spijt is de verkoper meestal de lachende derde. Mijn vrouw had al jarenlang een verplichte bijdrage aan het pensioenfonds gedoneerd. Het pensioenfonds maakte zulke hoge kosten, dat er geen rendement meer overbleef. Toen het in de openbaarheid kwam, was er een handige verzekeringsagent, die met veel overtuigingskracht zijn eigen product aan de man/vrouw wilde brengen. Uiteindelijk bleek dat ook gewoon opnieuw een woekerpolis te zijn.
  Toen hadden we ons lesje inmiddels geleerd. De meeste mensen weten wel dat als een zitbank kopen bij Seat’s en Sofa’s ze garantie krijgen tot aan de deur. Maar velen trappen nog steeds in de mooie beloftes en de mooie “verwachtingsrendementen” en de zogenaamde garanties van slimme financiële jongens. Afgezien van het baliepersoneel bij de bank, zouden de meeste banksters al lang achter de tralies horen te zitten. Maar politici en banksters dekken elkaar en houden elkaar de hand boven het hoofd

 • Oscar

  http://www.usmarkets.nl/columns/158781-financieel-terrorisme.html

  Een zeer goed artikel van Robert Broncel.
  Hij legt de vinger op de zere plek en wijst haarfijn aan bij wie de ellende zit!
  En zoals altijd: de financieel terroristen mogen vrijuit gaan, maar wie een brood steelt bij de bakker wordt in z’n kraag gepakt .

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Fleur
  “Dat er een hoge inflatie zit aan te komen, snap ik ook.”

  Ik niet. Echt niet. Er is nog niemand geweest die mij kon bewijzen waarom dit “moet”.
  Het mogelijk dat er een hoge inflatie komt, maar dat is niet zeker. Ik vermoed dat er een tweedeling zal zijn tussen europa en de US. In de US lijkt hyperinflatie waarschijnlijker dan hier in europa. Hun munt is de wereldstandaard, de euro niet.
  In de euro zone is het imo het meest waarschijnlijk dat vermogen vernietigd wordt door aanhoudend lage rente.

  “Maar… wat betekent dat voor de hypotheekrente? Gaat deze op termijn enorm stijgen, of zal deze ook laag gehouden worden?”

  Ik denk dat deze zal stijgen, maar niet extreem hoog. Tenzij men in een land woont dat uit de Euro stapt. In NL zal het grootste probleem niet zijn de rente op een hypotheek, maar het krijgen van een hypotheek. Banken zullen zeer terughoudend zijn met het verstrekken van hypotheken. Het zit er dik in dat bv de maximale hypotheek weer naar de 80% gaat voor mensen die een laag risico vormen voor de bank. Voor mensen die een hoog risico vormen zal dit nog lager zijn.

  Gewoon mijn huidige mening, koffiedik kijken is moeilijk!

 • io

  @heron
  Als ik een kilo zilver in de grond steek op 100 meter en een kilo platina in de grond steek op 100 meter zal het hetzelfde kosten om die boven te halen. wat de waarde is hangt van 101 andere dingen af (toepassingen, zeldzaamheid, voorraden boven en onder de grond, speculatie,…).

  @sjef: ik leef met je mee maar snap niet waarom je je druk maakt ik sta ook op verlies, maar ik heb edelmetaal gekocht omdat ik geen vertrouwen heb in iets waar men digitaal zoveel van kan bijmaken als men wil.

  Verder kan je de mensen op dit forum niet verwijten dat ze niet waarschuwen voor de nadelen, nu is het iets minder maar eerder werdt er over niks anders gesproken dan:
  – De short posities van JP Morgen
  – De vijandigheid van banken tov PM
  – Hoe de politiek PM wil ontraden
  – Manipulatie

  alvast succes ermee sjef en als je denkt beter te zijn met iets anders, moet je dat gewoon doen.

  grts

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @sticky fingers
  “We hopen toch allemaal dat de prijzen van PM oplopen of niet.”

  Ja en Nee.
  Nee omdat het wordt veroorzaakt door een ineenstorting van het economisch financieel stelsel. En dat wil ik ECHT niet. Ik denk dat niemand dit wil, het zal enorm veel leed en misere veroorzaken.
  Echter, ik kan dit niet verhinderen. Het is een trend die onafwendbaar is.
  Voor mijn investeringen zoek ik naar trends waarvan ik kan profiteren.
  Gegeven dat ik de ineenstorting van het financieel economisch stelsel niet kan stoppen, heb ik er geen moeite mee om te proberen er van te profiteren. Wel wetend dat “he who loses least, wins”.

  “de ene keer is goud ondergewaardeerd en de andere keer overgewaardeerd.”

  Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat goud alleen ondergewardeerd is. We hebben nog geen overwadering gezien. Maar dan praat ik natuurlijk over de echte functie van goud als vermogens opslag. Niet over de dag-tot-dag prijs. De vermogens-opslag functie van goud ligt nog in de toekomst. En ik weet helaas niet wanneer of zelfs OF die openbaar wordt.

  “We weten toch ook wel dat er gemanipuleerd wordt, of neem jij GATA en Jim sinclair en vele anderen niet serieus?”

  Natuurlijk lopen er spelletjes. Maar daarop te concentreren leidt van het eigenlijke thema af. Ik denk dat het te gemakkelijk is om te zeggen “Zij zijn schuldig”. Dan wordt het probleem ge-externaliseert en wordt het onmogelijk om er van te leren. Accepteer dat er manipulatie is, leer er mee te leven en te investeren.

  “Mijn “hebzucht” komt ook voort uit het feit dat ik jarenlang gespaard heb voor mijn kinderen en pensioen, daarvoor woekerpolissen heb gekregen, die uiteindelijk een negatief rendement hadden, dus minder dan de totaal opgebrachte inleg.”

  Dit is een complex thema. Zelf denk ik dat ook hier zelfkennis de sleutel is tot de “oplossing”. Maar deze zelfkennis is in mijn ervaring het moeilijkste te verkrijgen van alles. Zonder hier labels te willen vergeven, ik denk dat minder dan 1% van de bevolking deze zelfkennis ooit zal krijgen. Als je er een begin mee wilt maken lees dan “About thruth” van S. Molyneux (freedomainradio.com) Het is gratis, en er is een NL editie van.

  “Achteraf kan je zeggen , BETER LEZEN, maar dan moet je wel al door de wol geverfd zijn. Jekan niet overal alles over weten.”

  Klopt. Maar als er iets te goed is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook.
  Voor men ooit een contract of een koop aangaat: weet waarom de verkoper verkoopt. Als men dat niet weet, dan niet doen.

 • Fleur

  Jullie schrijven over de rentes die door de FED en de ECB laag worden gehouden, dat begrijp ik. Dat er een hoge inflatie zit aan te komen, snap ik ook. Maar… wat betekent dat voor de hypotheekrente? Gaat deze op termijn enorm stijgen, of zal deze ook laag gehouden worden?

  Heeft iemand hier een idee over?

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @sjef
  Tsja, weet je sjef, ik heb je nooit voor hebzuchtig uitgemaakt…

 • gordijnen

  De discussie is verlies of winst op edelmetalen.

  De banken vertrouwen elkaar niet meer en stallen daarom vele honderde miljarden bij de ECB.

  De consument leest dit misschien wel, maar net zoals bij icesave, denken ze dat het niet om hun bank gaat, maar die van de buurman.

  Stel dat de consumenten niet de struisvogel politiek hadden gevolgd, maar hun geld van de bank hadden gehaald. Of beter nog een klein percentage hadden belegd in edelmetalen.

  Dan zouden de prijzen van edelmetalen omhoog zijn geschoten. Dan hadden wij veel hogere prijzen moeten betalen.

  Voor sommige is er ook nog een bijkomend voordeel van lagere prijzen.

  Je kan nu goedkoop bijkopen.

  Als veel van je geld nu in edelmetalen zit, moet je misschien wachten met verkopen.

  Voordeel is dat ik nu niet in de verleiding kan komen om onroerendgoed te kopen,
  want dit gaat waarschijnlijk nog wel 30% of meer zakken.

  Kwestie van geduld, todat de hypotheekaftrek zal worden aangepast.

  Of

  wachten op mensen van 75 of 80 jaar die hun oudelijk huis willen verkopen. Dit zijn er straks veel, die ook niet zoveel jaren meer kunnen wachten en nog graag van hun geld willen genieten.

  Komt zeker goed met de edelmetalen, wat ik niet verwacht van de euro of de banken.

 • Cinelux

  Gerard: TV lijkt ook steeds minder interessant te worden, behalve als je van The Voice en dat soort rotzooi houdt. Is natuurlijk ook zwaar gecensureerd.
  De VPRO wil nog wel eens goede programma’s uitzenden (Tegenlicht,Dokument etc.)

  Kijk je alleen TV, wordt je niet veel wijzer en zal je waarschijnlijk overal naast grijpen.

 • Cinelux

  Zit zelf sinds mijn aankoop ook op 30% verlies, maar heb mijn zilver voor drie jaar gekocht en voor bescherming tegen devaluatie van het fiat geld.

  Het is inderdaad leuker om te zien dat je 20% winst hebt i.p.v. verlies, maar weet ook dat zilver zeer volatiel is en dat je het moet kopen voor een lange termijn.
  M.a.w. pieken en dalen horen erbij.

  Ik neem aan dat de meeste mensen hier het hebben gekocht van geld wat ze over hadden (spaarrekening) en dat je niet je boodschappen of je hypotheek er van moet betalen, want dan heb je een probleem.

  Een ding weet ik wel.Ik verkoop de eerste jaren niet zoals de opzet is geweest behalve als het in een korte tijd parabolisch gaat.

 • Gerard

  @sticky fingers
  Dank je. Ik verdiep me in veel dingetjes. Vind dat leuk. Kijk nooit TV (behalve CNBC en motorrace) en verveel me nooit.

 • Gerard

  Oveigens, die M1 M2 en M3 is maar de HELFT van de materie.
  De andere helft is een vertrouwenscrisis.

  Dat werkt als vogt:
  Indien inflatie meer dan 10% is, en je salaris stijgt niet meer dan 1,5%, en op de bank krijg je niet meer dan 2% rente, dan gaan mensen grof geld uitgeven en de spaarrekeningen leeg plukken.
  Bijkomend verschijnsel is tevens dat bank solvabilteit sterk afneemt.
  Dat is ook precies wat nu gebeurt.
  Met grof geld uitgeven loopt de “omloopsnelheid” veel te hoog op waardoor het proces steeds verstekt wordt.
  Bijkomend verschijnsel is natuurlijk dat de economie hiervan opleeft, dat zagen we ook wel in 2009 tot half 2011 (nou ja, wat je het noemt).

  Dus O + M3 opjagen gaat een hele tijd goed, maar de ECHTE hyperinflatie komt met gebrek aan vertrouwen in de munt. De vertrouwensgrens ligt dus rond de 10% inflatie, wat betreft vooral voeding, energie en dienstverlening.

  Alle kruiden zitten dus al in de soep, nu het vertrouwen nog. En dat laatste kan in korte tijd erg hard gaan.

  Deze hele dreiging kun je heel snel oplossen door de rente tot 11% te verhogen (net als in 1979), maar dat zal nu niet meer kunnen. De rente FED is 0%, ECB op 1%.

  Dus, wie twijfelt er nog aan goud en zilver ????

 • sticky fingers

  Trouwens geldt ook voor high five. Die denkt volgens mij politiek gezien meer als ik.

 • sticky fingers

  @beste gerard
  Ik waardeer je postings steeds meer. Ik krijg het idee dat jij een groot inzicht in deze materie hebt, en lees je commentaren dan ook graag.
  Politiek zijn we het misschien niet eens, (hoewel ik zelf mijn interesse in de politiek dreig te verliezen, omdat iedereen voortdurend belazerd wordt, door zowel links als rechts ) hang ik aan je lippen wat betreft PM en economische inzichten.

 • Gerard

  @heron
  Zoals H5 al schreef. Maar er komt nog veel meer bij kijken. De grades van de producten haalt de productiekosten ook omhoog en omlaag. Productiekosten zijn geografisch ook nog eens heel verschillend. Dan heb je nog grote verschillen in open pit en ondergrondse mijnen. Mijnbouw analyseren is echt waanzinnig ingewikkeld en moeilijk. En het kost een zee aan tijd.
  Je kunt het beste adviezen kopen van specialisten. Dit kost ook niet veel en er is aanbod genoeg. En dan kun je altijd nog je eigen analyse er overheen plakken.
  Maar een beetje verdiepen in die materie is wel aan te raden als je erin wilt beleggen.

 • Gerard

  Gisteren schreef ik nog dat de richting van goud en zilver zou afhangen van vooral vandaag of uiterlijk deze week.
  Welnu, de richting lijkt gezet.

  Op de 3 jaarsgrafiek staat nu zowel goud als zilver op de bodemlijn van de uptrend (vanaf 1-2009).
  De 28 steun op zilver werd niet gebroken. Goud op 1590.
  Opvallend is dat goud en zilver nu precies dezelfde patroon vertoont (dus met die zomer-bult). Zilver maart juni, goud juli – oktober.
  Tweede wat erg opvalt, is dat de 3 jaars uptrend van goud iets stijler is dan bij zilver. Terwijl de patronen exact hetzelfde zijn: beide parabolisch omhoog met scherpe daling en dead cat bounch er achteraan.
  Maar ook de USD deed een steuntje bijdragen aan het afketsen op de bodem. Deze lijkt weer even naar beneden te jojon. Overigens, ben vanmorgen weer even uit de USD gegaan. Ga er weer in rond 75 of 74 of zoiets.

  De daling vormt ook een A, B, C patroon Elliot Wave. Hierop volgen 5 fasen omhoog. Maar we weten hoe lastig die plaats te bepalen is binnen die patronen.

  De sterke daling vorige week schijnt alles te maken te hebben met veel goud en zilverposities op de futures. Heel veel beleggers zijn daar uit gevlucht. Geschrokken van MF Global waarschijnlijk.

  Een minpuntje is misschien nog de optie-expiratie futures op 27 december. Dus 2 dagen VOOR kerst kan de koers al omlaag gemanipuleerd worden. Laat je hier niet door gek maken.

 • high five

  @sticky fingers
  In jaar 2000 werd ik 3x per week bestookt met prachtige folders van de winst verdriedubbelaar. De enige reden dat ik niet heb meegedaan is omdat het produkt na 3 jaar afloopt en je dus op een slecht zou moeten kunnen verkopen.
  En onze politici wisten van niks. Met de kennis van nu…….

 • high five

  The Fuwan Silver deposit has a reserve of 9.118 million tonnes averaging 189 g/t Ag, which will support a 3,000 tonnes per day operation for 9.2 years, and has an excellent opportunity to expand its mine life through upgrading its current resources and finding new resources along the relatively un-explored 10 km long Fuwan belt.

  Als ik dat grofweg uitreken, dan komen daar 55,5 miljoen ounces zilver uit de komende 9,2 jaar. 6 miljoen ounces per jaar.

 • high five

  @heron Heb je links voor de info die je hebt gelezen.?
  Zilver komt vaak als een bijprodukt uit de grond. Als lood, zink en koper te goedkoop worden om te mijnen neemt de produktie van die metalen af, maar ook de produktie van zilver. (daar is geen sprake van op dit moment)

  Dat zilver nu al duurder is dan de kostprijs (als zilver als bijprodukt uit de grond komt van andere metalen moet je de kostprijs met een verdeelsleutel over de grondstoffen verdelen, daar kan je mee goochelen) geeft aan dat er een geweldige vraag is naar het produkt. Ze kunnen de produktie blijkbaar niet snel genoeg vergroten. Een mijn openen kost ook 7 a 10 jaar.

 • Andreas

  Heron
  Ik neem aan dat het een kwestie van vraag en aanbod wordt. En van de huidige manipulatietoestanden snap ik ook niets. Maar daarmee ben ik denk ik niet de enige.

 • heron

  ik snap iets niet…misschien dat iemand mij het uit kan leggen. ik heb 100 uur zitten lezen over de zilvermijnen en de productie ervan. het kost $10 /ounce om het de grond uit te krijgen. hoe kan het dan dat men verwacht dat het skyhigh gaat worden? mijningenieurs zijn van mening dat een zilverprijs van boven de $15 is onnatuurlijk hoog.

 • high five

  @Edwin Die verhoging van de M1 zal wel nodig zijn omdat de M3 instort zoals Mike uitlegt in zijn lezing. Deze M1 kan met fractional reserve banking 10 voudig en meer in de economie komen als er vraag naar krediet komt. Het is al niet leuk aan de pomp, maar als er extra krediet door de economie gaat al helemaal niet.

 • No Name

  Ik heb eerder deze maand aandelen van een Canadees bedrijf gekocht met een zilvermijn in China. Toch wel 30% omhoog deze maand. Ondanks een scherpdalende zilverprijs.

  http://www.mincosilver.ca/

  Ik snap er in elk geval niets meer van

 • high five

  Het republiekeinse establishment is wanhopig. Al hun kandidaten worden tot nu toe (terecht) niet gepruimd door het electoraat. Ze zeggen als Paul wint in Iowa telt dat niet of…..dan negeren we dat gewoon hihahihohohoho. Misschien moet Palin maar weer opdraven of Jeb Bush.hahahaha dat gaat niet meer werken.
  http://www.infowars.com/enter-tea-party-sarah-ron-paul-spoiler/

  Het enige wat nog kan werken is een oorlog met Iran en dan David Petraeus naar voren schuiven als presidents kandidaat. De andere optie Ron Paul vermoorden.

 • Gerard

  @Jullie
  “De oplossing moet van het volk komen”.

  Ik doe mijn best, zoals je weet, maar enig idee hoeveel mensen van dat “volk” dit allemaal snapt?

 • Edwin

  De M1 en M2 data is inderdaad schrikken. De cijfers kloppen, heb deze toevallig v/d week nog nagekeken van de officieele publicaties.
  Het is verbazend dat niet meer noodsignalen klinken, alhoewel Mw. Lagarde van IMF het wél doet (als een roepende in de woestijn).

 • Gerard

  @Andreas
  Klopt. Echte inflatie is inderdaad 10% nu. Niet verwarren met M1 (money supply), de geldhoeveelheid (ex schulden). Wat M1 nu is, komt pas 1 a 1,5 jaar later als echte inflatie.
  Eijfinger noemt dat altijd de “remweg”.
  Die “remweg” wordt ook steeds korter bij groter groeiende M1.
  Die remweg kan in 2012 al gaan naar 6 a 8 maanden. Daarna na 3 a 4.
  In de Weimar had je zodoende 2x per dag 100% inflatie, remweg van 12 uur.

 • Gerard

  @RCPL
  “@ Gerard @ Rien
  Jullie onderbouwing (de fundamentals voor G&Z, lange termijn trend, etc.) om het aanwezige pessimisme te weerleggen, begrijp ik en vele anderen denk ik ook.
  Maar verplaats je dan eens in de meeste personen die in goud en zilver zijn gegaan?”

  Kan ik mij heel goed voorstellen. Zowel Rien als ik hebben nooit beweerd dat het gemakkelijk is. Je MOET leren omgaan met heel hoge volatiliteit.

  Daarom gaf ik steeds de tip: Leer grafieken te begrijpen, en kijk altijd ook naar de lange termijn-trend. Dat geeft op goud en zilvergrafiek heel wat rust. Heel wat meer rust als bijvoorbeeld de S&P of AEX-grafief. Van die laatste heeft menigeen wakker gelegen vanaf 2000.
  10 keer per dag kijken in de weet dat je dit over meerdere jaren moet zien. Daar kan zeker niet iedereen tegen. En helaas, de volatiliteit in 2012 houdt aan, of zelfs, wordt nog heftiger. Helaas, maar dat lijkt wel zeker.

 • Andreas

  Ik las vandaag ergens dat de echte inflatie reeds op 10% zit in Amerika. Volgend jaar 20% en dan HYPERIFLATIE.

 • WijRos

  @sticky fingers

  re. Hoe moest ik en met mij vele anderen nou in godsnaam weten dat die BANKEN niet betrouwbaar waren.

  Beste Sticky,
  Het waren niet alleen de banken en de verzekeringen maar ook onze op ons passende overheid die veel winst haalde uit de woekerpolissen met die zogenaamde belastingaftrek. wat ze aan belastingaftrek inkomsten misten kregen ze als extra winst bij de banken en verzekeringen weer terug. Het is voor mij 100% zeker dat het ministerie van financiën vanaf het begin op de hoogte waren van de werking van de woekerpolissen maar de leiding van zowel het ministerie als de verzekeringsmaatschappij hebben hartelijk gelachen om die domme burgers die ze zo in hun kruis getast hadden. Die zogenaamde ombudsman en weet ik wat voor instellingen zoals de AFM zijn er om de burger te belazeren en dat doen ze nog steeds met veel succes op kosten van de belastingbetaler.

 • Piet3

  @SF
  Dat is het nadeel van een democratie, je kunt een vertegenwoordiger niet verantwoordelijk stellen. Het is niet zoals de spartanen: een leider die per definitie veroordeeld is en zijn goede bedoelingen voor het volk dient te verdedigen om zo zichzelf vrij te pleiten.
  Een grote inspraak op lokaal niveau zou wenselijk zijn, alleen is er nu de tijd nog niet voor. Tot die tijd: NOS/ANP/Reuters/politieke partijen als leidraad van de wensen van de macht.

 • temp242

  Dank voor je link mr. B.MVG.

 • Gerard

  M1 (money supply) VS gestegen in 2011 tot 22,8% !!!!
  M1 mag nooit en te nimmer boven 10% uitkomen. Toen dat in 1979 bijna gebeurde (rond 9,5%) werd de rente tot 11% verhoogd. Ook Eijfinger bevestigde al vaker de magische grens van 10%.
  22,8% en de rente blijft 0%. Dit is echt 100% hyperinflatie, mits die cijfers kloppen.
  Het is duidelijk dat de omloopsnelheid + geldhoeveelheid elkaar vanaf hier zullen versterken (Pythagoras). Zeg maar de reeks 2,4,8,16, enz. Komt door 2 factoren die steeds sneller gaan.

  Huivert zelf:
  http://www.slimbeleggen.net/tag/hyperinflatie-2012/

 • high five

  Gold and Silver Bull Market – 1970s vs. Today – Mike Maloney

  Mike is weer lekker bullish op edelmetalen :-) tov de vorige bullmarket 10x het aantal mensen dat mee kan doen, 10x de hoeveelheid valuta in omloop en 10 tot 100 x het aantal mensen dat mee gaat doen met speculeren omdat de mensen nu een investerings mentaliteit hebben.
  http://www.youtube.com/watch?v=EMJwhyHsrC8&feature=g-all-f&context=G24f8233FAAAAAAAAAAA

  In china wordt er ook enorm in papieren goud en zilver gespeculeerd. Ik vrees dat op een dag die mensen hun geld kwijt zijn, net als Celente met MF Global. Het vervelende voor de fysieke belegger is dat deze mensen het geld dan niet meer hebben of veel minder hebben om fysiek te kopen.
  Aan de andere kant kunnen 1 miljoen mensen 1000 ounces kopen. Dan koop je de hele jaar zilverproduktie en meer op. Er zijn tientallen miljoenen mensen op de aarde die 1000 ounces kunnen kopen, dat is geen enkel probleem.

 • sticky fingers

  IK heb goud gekocht op 900 dollar, maar ook op1780 dollar (na 1920 geweest te zijn)
  en zilver op 19, maar ook op 36 oid. Maakt mij nu niet zoveel uit ik wacht geduldig en ben blij dat ik mijn aankopen nu zelf in de hand heb.

 • WijRos

  Beste Sjef,
  Ter geruststelling ik ben ook gemiddeld 40-50 % kwijt op mijn zilver en goud aandelen maar ik denk er niet aan om ze te verkopen, Vooral de kleine zilver en goud aandelen hebben veel verloren het afgelopen jaar. Er zullen ongetwijfeld mensen op deze site zijn zoals Gerard die altijd winnen maar dat geldt niet voor mij. Dit is echter geen reden te gaan twijfelen aan uw strategie want u hebt immers de aandelen in een bedrijf die nu zijn product voor 1600 US$ verkoopt terwijl dat een jaar geleden slechts 1300 US$ was. In de bull market van 1980 is dit ook gebeurd maar uiteindelijk zal het wel goed komen, vooral nu veel afgezet wordt direct naar de markt ende CONEX zijn grip verliest.

 • sticky fingers

  @de heer B.
  alt 0128 werkt bij mij niet (zeker oud besturingsyteem, welke heb jij?)
  begrijp gelukkig wel wat je bedoeld.

 • Maria

  @ktm
  Ik volg uw postings al een tijdje en merk dat u er aardig wat van weet.
  Aan u de vraag wat verstandiger is goud of zilver investering.
  Tevens hoeveel ounces van beiden? Wel fysiek uiteraard.
  Graag uw reactie.

 • Gerard

  @sticky fingers
  Ja, je zegt het wel goed: “banken EN overheid”.

 • WijRos

  sjef :
  Tja, weet je wat het is Rien,..
  Wanneer je je spaargeld veilig wilt stellen, en ik zag de reacties op dit blog,..
  Dacht ik ; Dan maar in de edelmetalen ! toch ??
  Dan zit je veilig !!!! (volgens bijna iedereen)
  Maar ondertussen ben ik in een paar maanden tijd bijna de helft kwijt !!
  En dan praat ook ik over Heeel erg veel geld…..
  En dat heeft TOTAAL NIETS met hebzucht te maken !!!
  Het zou mensen juist sieren om ook de nadelen eens een keer te noemen.. behalve alleen maar aan hun eigen gewin te denken ..
  Hoop dat je nu eens meer begrip toont voor die “hebzuchtende” mensen.

  10

  Beste meneer Sjef,
  ik zie dat het bier begint te werken.
  Het is natuurlijk heel erg beroerd als je op het verkeerde moment instapt, dat weet je pas achteraf. Een oude beurs wijsheid is dat je altijd in stappen moet inkopen. Zoals u nu gezien hebt en in het verleden ook, gaan goud en zilver soms enorme sprongen terug maken, het gaat echter ook vaak met sprongen omhoog. Ik hoop dat u nog wat geld vrij kunt maken zodat u nu nog wat kunt kopen.
  Hoe u ooit de helft kwijt kunt raken bij een daling van maximaal 300 dollar als u op het maximum 1900 betaald hebt ontgaat mij even, dir is namelijk maar 16 %. Ik hoop voor u dat u niet met turbo’s of iets dergelijks bezig bent geweest want dat is een val die de ABN perfect bespeelt. Door de bank genomen (zowel letterlijk als figuurlijk) wint de ABN altijd en de klant verliest altijd met name als het over volatiele zaken gaat als edelmetalen en aandelen.
  Tot nu toe is er niets in de goud en zilvermarkt gebeurd dat ongebruikelijk is. Ik las even geleden dat de COMEX zijn hele fysieke omzet aan het verliezen is waardoor de gepubliceerde prijzen nog volatieler kunnen worden. Het schijnt dat veel producenten hun goud en zilver rechtstreeks verkopen omdat ze het gemanipuleer van de COMEX zat zijn. De banken in de COMEX zullen dus van alles bedenken om fysiek goud in handen te krijgen. Zoals hier voor al gemeld heb ligt het helemaal aan uzelf of u dat aan hen wilt verkopen voor een lage prijs.
  Ik acht de kans dat zilver en goud omhoog gaan bijna 100% dus als u nog wat hebt dan is er geen vuiltje aan de lucht.

 • sticky fingers

  @ Rien
  Sorry Rien, ben het vaak met je eens, maar in dit geval niet helemaal. Ik moet zeggen dat voor mij peroonlijk de koop van PM een combinatie was van hebzucht en verzekering. We hopen toch allemaal dat de prijzen van PM oplopen of niet. Je kunt zeggen dat niet de prijzen van PM stijgen, maar dat de euro-dollar minder waard wordt. Dat is natuurlijk ook zo, maar soms loopt dat niet synchroon; de ene keer is goud ondergewaardeerd en de andere keer overgewaardeerd. We weten toch ook wel dat er gemanipuleerd wordt, of neem jij GATA en Jim sinclair en vele anderen niet serieus?

  Mijn “hebzucht” komt ook voort uit het feit dat ik jarenlang gespaard heb voor mijn kinderen en pensioen, daarvoor woekerpolissen heb gekregen, die uiteindelijk een negatief rendement hadden, dus minder dan de totaal opgebrachte inleg. Lekker he van die banken. Hoe moest ik en met mij vele anderen nou in godsnaam weten dat die BANKEN niet betrouwbaar waren. Het zelfde geldt voor aandelen-lease, werd gebracht alsof je spaarde, maar in plaats dfaarvan leende je! Achteraf kan je zeggen , BETER LEZEN, maar dan moet je wel al door de wol geverfd zijn. Jekan niet overal alles over weten.

  Dus dat schorum Banken (echt wel gerard!!) en overheid mogen wat mij betreft persoonlijk aanprakelijk gesteld worden voor hun misdaden!
  Zo dat is er uit. Verder allemaal prettige avond nog.

 • Mr. B

  Nog 1x dan.

  Niet meer dan 30% in PM
  Buy the dips
  Lees en leer over waar je je geld in steekt.
  Behoud van vermogen gaat boven winst maken
  Greed is bad.

  Al zakt het naar € 5,-/oz intereseert me geen billebaps. Heb ik er niets aan dan mogen de kids het hebben om oorbellen van te maken :-) Ik laat me in iedergeval niet nog een keer bedotten zoals bij de invoering van die geweldige €

  Albert Spits die ik al v/a 2007 volg verwacht dat de alt 0128 = € halverwegen volgendjaar niet meer zal bestaan. Hoewel ik Alberts mening over Moezelmannengeloof iets te overtrokken vindt, (samenwerking boven geloof) staat deze man hoog bij mij in het vaandel. Mocht zijn voorspelling niet uitkomen neem ik het hem ook niet kwalijk. Hij zat namelijk voor 90 % wel goed v/a 2007.

  Je kan bij dalende markten goed merken wie de zwakke handjes zijn. De angst straalt er van af om verkeerd gegokt te hebben.

  Nog even een linkje met wat voorspellingen voor 2012:

  http://www.edelmetaal-info.nl/2011/12/2012-wordt-het-jaar-van/

 • Andreas

  Sjef
  Ik leef met je mee maar ik ben het met KTM eens. Er staat trouwens op goudportal een leuk filmpje in de middenbalk die gaat over zilververbruik en voorraden. Dat geeft de zilverburger weer wat moed. Dat kunnen we wel gebruiken in deez ongewisse tijden. Zelf zit ik trouwens ook in de min met zilver. Toch zo’n 20% maar goed, het kan niet altijd mee zitten. Je kan niet altijd 6 gooien zegt een vriend van mij dan.

 • Piet3

  @Sjef
  Zoals vaker gesteld: denk in ounces en niet in fiat euros in deze tijden. Ik denk wel eens, had ik in de jaren 90 maar juliana guldens gekocht voor 90(gulden)cent ipv 3 euro nu. Misschien murmel je wel over 15 jaar over deze situatie…..had ik maar….

 • ramona
 • Knowtoomuch

  @Sjef : niet zeuren ; vergeleken met toekomstige prijzen zijn PM’s gewoon gratis op dit moment.
  En 50% verlies ? Hoe heb je dàt voor elkaar gekregen joh ?
  30% maximaal als je eind april (zilver) hebt gekocht !

  PM’s worden zwaar gemanipuleerd door bankpartijen die daar gratis tientallen miljarden voor krijgen van de (oa) Fed ; maar dat is tijdelijk ; in ’12 gaan ze de controle verliezen vermoed ik zo maar.

  snap natuurlijk wèl je ‘pijn’ ; maar het ‘Systeem’ had ook kunnen instorten de afgelopen 6 maanden, en DAN had je minimaal 500% behaald.

  Dus heb je gewoon gedaan wat ieder zinnig mens moet doen : fysieke PM’s kopen.

  Over 2 jaar LACH je om je (ridicule) aankoopprijs, geloof mij maar !

 • sjef

  Tja, weet je wat het is Rien,..
  Wanneer je je spaargeld veilig wilt stellen, en ik zag de reacties op dit blog,..
  Dacht ik ; Dan maar in de edelmetalen ! toch ??
  Dan zit je veilig !!!! (volgens bijna iedereen)
  Maar ondertussen ben ik in een paar maanden tijd bijna de helft kwijt !!
  En dan praat ook ik over Heeel erg veel geld…..
  En dat heeft TOTAAL NIETS met hebzucht te maken !!!
  Het zou mensen juist sieren om ook de nadelen eens een keer te noemen.. behalve alleen maar aan hun eigen gewin te denken ..
  Hoop dat je nu eens meer begrip toont voor die “hebzuchtende” mensen.

 • Piet3

  @temp,
  ze moeten staken voor een hyperinflatie. Zoals het in de Weimar ging: in het begin gingen de vakbonden staken voor enorme loonsverhogingen en aan het einde van de periode ging het werk er onder lijden omdat iedereen elke dag om een voorschot vroeg en aan het speculeren sloeg. Op dat moment konden de vnl. plattelandbewoners hun hypotheekschuld aflossen in de Reichsmark en de middelklasse verdween. De schuld van Versaille bleef bestaan aangezien deze in goudmarken was bedongen. Momenteel hebben we geen duaal systeem en zal het wereldwijd een hyperinflatie worden.
  (disclaimer: ben een echte bull silverbug!)

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @sjef
  “Heb je PMs ;wordt je in de Berenval gelokt (door de te mooie voorspellingen), of vertrapt door de Stieren (Comex met z”n vriendjes)
  Als jij het weet mag je het zeggen Rien…..”

  A – Ik weet het niet, en heb dat ook nooit beweerd.
  B – Vertrapt door de Stieren? Hoe bedoel je dat? Ik zit al 10 jaar in deze markt en ben nog nooit door stieren vertrapt. Ik zit er juist op! Daar gaat het om: laat je er niet afschudden.

  Wat de beerenval betreft, daar heb je wel gelijk: er worden steeds weer mensen overgehaald om vlak voor een hoogtepunt te kopen. Daarom heet het ook een blow-off top. Maar het is een fout om te denken dat elke top DE top is. Na elke blow-off top is er een rust fase nodig waarin de markt zich zelf weer vindt. Dat heeft tijd nodig. Mijn advies: neem die tijd. Mijn advies om niet in een blow-off top te kopen, wel daar is het nu te laat voor, maar let er op dat je dat in de volgende blow-off niet opnieuw doet. Er zullen na de volgende blow-off top weer nieuwe mensen op dit forum zijn die ook gefrustreerd zijn. Dat is jammer, maar niet te vermijden. Je situatie is niet uniek.

  Maar 1 ding: het is NIET de COMEX, en het zijn niet de Banken die jou geld kosten. Dat doe je zelf. Als je denkt dat het de COMEX of de Banken waren, dan heb je niets geleerd over jezelf. Dat is een gemiste kans. Let op: ik zeg hier niet dat deze geen “spelletjes” spelen! Ik zeg dat je niet genoeg over jezelf wist voor de aankoop.

  Ga eens na waarom je PMs hebt gekocht. Was dat om snel rijk te worden? of was dat om een verzekering te kopen tegen een ineenstorting van de samenleving?, of misschien nog iets anders?
  Als het een verzekering was, wees dan blij dat je deze nog niet nodig bent geweest. Als het voor winst was, dan was er waarschijnlijk hebzucht in het spel. Hebzucht is een harde leermeester (been there, done that). Maar neem de gelegenheid en leer meer over jezelf. Anders zal de les herhaald moeten worden.

 • WijRos

  Andreas :
  Sjef
  Ik hoop dat die berenval van korte duur is en velen met mij. De euroval is blijvend. Daar ben ik van overtuigd. De geweldige oplossing die vandaag ingevoerd en door mij beschreven is bevestigd dit alleen maar. Vervelend vind ik de berentrap wel.

  00

  Beste Andreas,

  Natuurlijk, het zou fantastisch zijn dat als je vandaag goud koopt voor 100 en het morgen kunt verkopen voor 2000 maar zou u verkopen of er nog wat bijkopen? De door u genoemde berenval die nog veel lager kan, is een mooie mogelijkheid veiligheid te kopen. Het gekke is wat doet de mensheid die verkoopt omdat ze denken dat het nog lager gaat hetgeen best mogelijk is. Wie, denk je, dat verantwoordelijk is voor deze vallen? Natuurlijk wordt er gemanipuleerd net als in elke markt. Hoofdzaak is dat iemand verkoopt een grote hoeveelheid naakte goudfutures en dan beginnen opeens alle gelovigen van hun geloof te vallen en die gaan ook aan het verkopen waardoor de prijs echt zakt. Degene die de val veroorzaakt heeft, koopt daarna voor een veel lagere prijs weer in omdat de gelovigen opeens ongelovig zijn geworden. Zo was het in 1982 en zo is het tijdens deze stierenmarkt al 3 keer gegaan. Je mag raden wie steeds aan het korste eind trekt. Mijn raad is als je geloofd dan zul je de rug recht moeten houden en kopen als het mogelijk is. Als je niet geloofd, zoals meneer Sjef, dan moet je goud en zilver direct wegdoen en staatsobligaties kopen dan ga je voor zekerheid. Samen met het goud zijn staatsobligaties een goed renderende belegging geweest tot nu toe.

  ps. dit schrijven is niet bedoeld om u Andreas of meneer Sjef te beledigen of aan te vallen het is slechts een mening van een burger.

 • riter
 • ramona
 • ramona
 • sjef

  Ik hoop i.i.g. dat je gelijk krijgt Andreas.
  We zullen wel zien wat de toekomst brengt, en neem denk ik maar een Biertje op de goede afloop……….
  Proost !!

 • WijRos

  @sjef

  Beste meneer Sjef,
  Wat ik hierboven neergezet heb, was niet tegen u persoonlijk bedoeld maar ik probeerde uit te leggen hoe het systeem werkt. De markt is wat u en ik doen, de één denkt dat papiergeld over gaat en de ander denkt dat de overheid zorgt dat het oneindig doorgaat. Hetzelfde met goud en zilver de één denkt dat het allemaal oudenwijven praat is dat edelmetaal altijd waarde houdt en de staat probeert ons ervan te overtuigen dat goud en zilver waardeloos spul is. Ik ben dus het oude wijf die denkt dat zilver en goud beter hun waarde houden dan alle papier rommel wat de staat of een bank uitgeeft.
  En u, u mag denken wat u wilt en we blijven even goede vrienden! Alhoewel ik blijf uw argumenten niet begrijpen ook niet van uw laatste reactie.

 • Andreas

  Sjef
  Ik hoop dat die berenval van korte duur is en velen met mij. De euroval is blijvend. Daar ben ik van overtuigd. De geweldige oplossing die vandaag ingevoerd en door mij beschreven is bevestigd dit alleen maar. Vervelend vind ik de berentrap wel.

 • Pingback: Goud blijft de toekomst voor uw geld « € Fininfo-be €()

 • sjef

  Beste meneer Wijros (ja,ik hou het netjes…)
  Hierbij verschillen wij duidelijk van meening, wat ik hier op dit blog overigens bij de meeste lezers vaak mee maak. (ieder zijn meening moet je respecteren toch)
  Om nu zo tegen mij te dicteren vindt ik niet gepast.
  En zeker de argumenten die u dicteert slaat helemaal nergens op !!, en kan ik mij helaas voor u, totaal niet in vinden….

 • WijRos

  @sjef

  Beste meneer Sjefke,
  Ik begrijp uw argumenten niet. Vergeet de Euro en de dollar maar, dat is gewoon wat een ambtenaar er voor geeft. Edelmetalen zijn uniek en nog steeds niet na te maken of te kopiëren. Dat vele overheden dat dwars zit is duidelijk en ze zullen dus steeds maar door gaan met u te overtuigen dat je vooral geen Edelmetalen moet kopen.
  Grondregel 1 in de omgang met ambtenaren is doe altijd wat zij afraden.
  Het verhaal over het wel of niet manipuleren van goud of zilver is zo oud als de mensheid en dus niet zinvol.
  Koop edelmetaal als u het goedkoop vindt en verkoop als u het voldoende duur vindt dat is grondregel 2. Verder moet je van wat er gebeurt genieten en niet aldoor zeuren over allerlei ambtelijk geraaskaal en wat de zogenaamde elite wel of niet doet. Trek uw eigen plan en blijf daarbij.
  Markten gaan op en neer en mensen kopen generaal wat duur is en verkopen wat goedkoop is dat is misschien wel grondregel 3.

  Al het ge-emmer over manipulatie en elite is volgens mij alleen afleiding van de fundamenten. Er is zich een vreselijk krediet probleem aan het ontwikkelen die alleen maar te omzeilen is met het hebben van tastbare dingen die u voor een zo gunstig mogelijk bedrag moet kopen.

 • high five

  @temp242 they make you so poor you cannot resist.

 • WijRos

  high five :
  Wijros
  In Amerika is men nu bezig een wet aan te nemen waar men iedereen ingezetene of niet ingezetene kan oppakken als men denkt dat die gerelateerd is aan terrorisme of drugshandel en zonder enige vorm van proces levenslang opsluiten of laten verdwijnen
  Deze wet is onlangs door Obama ondertekend
  http://www.politico.com/politico44/perm/0111/obama_signs_ndaa_377c1992-ed7a-4720-b6f7-3cab1fe76506.html

  Beste Hi5, Ik heb het Internet nog eens geraadpleegd en het schijnt al gepasseerd te zijn zoals in uw aanhaling te zien is.
  Na nog wat zoeken wordt in een ander verhaal beweerd dat de passage dat iedere ingezetene zo maar opgepakt kan worden er uitgehaald is.
  Ik weet nu niet wat de werkelijke status is. Feit is dat het congres en de senaat met enkele uitzonderingen (o.a. natuurlijk Ron Paul) deze wet met een grote meerderheid aangenomen hebben. Het houdt ook in volgens veel critici dat de rechten van de burger in de US nu op hetzelfde peil staat als in Hitler Duitsland en in Stalins USSR.
  Het is nu wachten tot we dat hier in Europa ook zo iets krijgen, men kan zo weer een oude wet van Hitler, Franco of Mussolini uit de kast trekken. De huidige volksvertegenwoordigers zijn idioot genoeg voor.

 • sjef

  @Rien
  Nou rien,..laat ik het dan maar zo zeggen..
  In mijn ogen werkt een gewone Valuta Bank hetzelfde als een Bullion Bank.
  Wanneer je Euro”s bezit word je of gebeten door de kat (overheid)of de hond (Bank), want het kost je altijd geld.
  Heb je PMs ;wordt je in de Berenval gelokt (door de te mooie voorspellingen), of vertrapt door de Stieren (Comex met z”n vriendjes)
  Als jij het weet mag je het zeggen Rien…..

 • temp242

  DIT noem ik ronduit schokkend!

  http://trends.knack.be/economie/nieuws/finance/op-termijn-is-begrotingsinspanning-van-10-5-procent-nodig/article-4000020808305.htm

  En dan gaan die onozele vakbonden donderdag aanstaande nog eens het ‘land’ lam leggen.
  En fier dat ze daar op zijn. Ik heb diep respect én medelijden met de bedrijfsleiders, of moet ik schrijven bedrijfslijders.

 • Jullie

  Frits :
  @Jan
  Die 50 ounce goud voor een huis viel me ook meteen op, maar hij verwacht een ratio van 10:1 dus dan is een huisje nog maar een monsterbox zilver.

  00

  Die 50ounce voor een huis klopt volgens mij wel.
  Heb een oud boek waar huizenprijzen in staan van de jaren 20.
  Zou het zo even niet exact weten, maar volgens mij koste een gemiddeld huis toen iets van 3000gulden.
  300 gouden tientjes dus, een gouden tientje weegt volgens mij iets van 6.1gram, 300 x 6.1 = 1.830gram : 31 (Oz.) = 59 Oz. goud voor een huis.
  Zo even snel…

  Historisch gezien lijkt het wel te kloppen.

  Echter, doe je nu 1234 (huidige goudprijs in EUR) x 59 kom je toch wel tot een schokkende conclusie : 72806 voor een gemiddeld huis…
  De goudprijs zal dus kwa steen nog moeten verdrievoudigen.

  Echter, aangezien de markt altijd ligt deflateerd (de markt werkt met de jaren efficienter, zie hoe huizen nu NEERGEZET worden…) , koop je met je 59Oz. goud straks veel meer huis…

  Ofwel, de 50 Oz. die Mike berekent heeft voor een gemiddeld huis, klopt als een bus…

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @sjef
  Wel sjef, wat heb je liever: Euro’s of goud voor de komende 30 jaar?

 • Frits

  @Jan
  Die 50 ounce goud voor een huis viel me ook meteen op, maar hij verwacht een ratio van 10:1 dus dan is een huisje nog maar een monsterbox zilver.

 • Andreas

  Als ik het nu goed begrijp vliegt de beurs omhoog om de volgende reden. Alle europese banken mogen onbeperkt geld lenen van de ecb tegen een minimum aan rente. Met dat geld kopen die banken obligaties van doodzieke landen met een hogere rente. Die obligaties worden dan in onderpand gegeven bij de ecb en men krijgt opnieuw een tas met geld. Die doodzieke landen zijn hiermee het drukmiddel van hoge rente om te bezuinigen en de boekhouding op orde te krijgen kwijt. En als blijkt dat die landen alsnog kapot gaan ligt het risico en de rekening bij de ecb en dus de belastingbetaler. Die belastingbetaler woont natuurlijk in een land die nog niet doodziek was. Maar door de nieuwe lasten in 1 dag wel doodziek wordt. De bank die in eerste instantie de obligaties kocht mag het verschil in rente houden. Bedoelen ze dit dan precies met bankentax??? Ik dacht eerst in mijn onnozelheid dat de winst van banken belast zou worden.
  Maar ik begrijp nu dat de belastingbetaler een tax moet betalen ten bate van de banken.
  Dan verandert er gelukkig niets :)

 • high five

  Het Internet zal ook zijn vrijheid verliezen
  NDAA Bill Aims to Suppress Internet Freedom
  http://www.ibtimes.com/articles/268638/20111216/ndaa-suppress-internet-freedom.htm

 • high five

  Wijros
  In Amerika is men nu bezig een wet aan te nemen waar men iedereen ingezetene of niet ingezetene kan oppakken als men denkt dat die gerelateerd is aan terrorisme of drugshandel en zonder enige vorm van proces levenslang opsluiten of laten verdwijnen

  Deze wet is onlangs door Obama ondertekend
  http://www.politico.com/politico44/perm/0111/obama_signs_ndaa_377c1992-ed7a-4720-b6f7-3cab1fe76506.html

 • high five

  @Gerard ‘Totdat de zilvertrein ECHT vertrekt’ over een maandje of wat.

  Ik zit in deze run away trein in het voorste gedeelte.

 • gordijnen

  De overheid zegt altijd dat ze willen dat de burgers meedenken of oplossingen aandragen.

  Een van mijn voorstellen was om de overheidsschulden van de euro landen te verkopen tegen -1% rente. Ook voor Italie en Griekenland. Het fonds zou groot genoeg zijn om de schulden te dekken en doormiddel van vrijwillige inleg. De details natuurlijk nog even voormijzelf gehouden.

  Het volgende antwoord heb ik ontvangen.

  Graag wil ik u bedanken voor uw mails aangaande de schuldencrisis. De minister en zijn medewerkers ontvangen van vele zijden gevraagde en ongevraagde adviezen en suggesties. Al deze adviezen worden serieus doorgenomen en zonodig meegenomen bij de verdere beleidsvorming. Uw mails zijn dan ook gedeeld met de relevante beleidsdirecties. Gezien het grote aantal reacties dat wij ontvangen is het ons echter niet mogelijk om alle suggesties van een inhoudelijke reactie te voorzien. Ik vertrouw op uw begrip hiervoor.

  Het is duidelijk dat u zich zorgen maakt over deze Europese ontwikkelingen. Ik deel deze zorgen met u. Hieronder zal ik in grote lijnen de uitgangspunten van het kabinet toelichten.

  Vanaf het moment dat Griekenland steun aanvroeg, was duidelijk dat deze Europese lidstaat zich in een heel moeilijke situatie bevond. Ook voor Portugal en Ierland was de steun noodzakelijk, omdat beide landen in grote problemen verkeerden. In elke fase van overleg over de eurocrisis houdt het kabinet het belang van Nederland en de Nederlandse belastingbetaler scherp in het oog. Nederland stelt niet voor niets harde eisen aan de steun. Het primaire doel van de steunprogramma’s voor Griekenland, Ierland en Portugal is om deze landen te helpen zo spoedig mogelijk orde op zaken te stellen.

  De risico’s van geen steun verlenen zijn zeer groot. Als een noodlijdend euroland geen steun krijgt en niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, zal dat leiden tot problemen bij banken en andere bedrijven. Deze ernstige problemen zullen zich niet alleen voordoen in de noodlijdende lidstaat zelf, maar ook daarbuiten. Daarnaast is het risico groot dat de onrust op de financiële markten overslaat naar andere lidstaten, waardoor beleggers hun vertrouwen in landen kunnen verliezen. Als dat gebeurt, wordt de financiële stabiliteit van het hele eurogebied bedreigd. Dit kan zeer ernstige financiële en economische gevolgen hebben, ook voor Nederland.

  Nederland is nauw betrokken bij de Europese aanpak van de schuldencrisis. Nederland is een exportland met een open economie en heeft een grote financiële sector. Nederland is daarom sterk afhankelijk van ontwikkelingen in Europa. Als het niet goed gaat met Europa heeft dat nadelige gevolgen voor onder meer de Nederlandse export, de werkgelegenheid in Nederland en de pensioenen. Het is dus essentieel voor Nederland dat de Europese economie zich op een evenwichtige manier kan blijven ontwikkelen. Daarvoor is financiële stabiliteit in de eurozone nodig. De Europese Unie (EU) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nemen allerlei maatregelen om de schuldencrisis aan te pakken. Naast maatregelen om de acute crisis te bestrijden en om grotere gevolgen te voorkomen, worden de problemen tegelijkertijd structureel aangepakt. Dit om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

  Om de acute crisis te bestrijden heeft Europa samen met het IMF in mei 2010 twee tijdelijke noodfondsen opgezet. Het betreft hier een noodfaciliteit voor de landen van de eurozone en een noodfonds dat geldt voor alle Europese lidstaten. Het is voor Europese landen niet makkelijk om een beroep te doen op de Europese noodfondsen, omdat er strenge voorwaarden aan zijn verbonden. Het IMF, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank houden hier scherp toezicht op.

  Vanaf juli 2012 komt er een permanent noodmechanisme, de European Stability Mechanism (ESM), die de financiële stabiliteit van de eurozone op lange termijn moet waarborgen en moet voorkomen dat landen met financiële problemen opnieuw negatieve gevolgen veroorzaken voor andere eurolanden. Eurolanden krijgen alleen nog hulp wanneer dat noodzakelijk is voor de stabiliteit van de hele eurozone. Zoals bij bovengenoemde fondsen wordt de hulp ook hier verbonden aan strikte voorwaarden zoals het op orde brengen van de overheidsfinanciën en de economie. De invoering van het ESM is mogelijk vanaf het moment dat het parlement van iedere lidstaat hier de goedkeuring aan heeft gegeven.

  Naast de instelling van de noodfondsen, moeten structurele maatregelen de stabiliteit en het vertrouwen in de eurozone herstellen en een nieuwe schuldencrisis voorkomen. De schuldencrisis heeft aangetoond dat de Europese begrotingsregels door landen onvoldoende zijn nageleefd.

  Om de financiële stabiliteit in Europa te herstellen en een nieuwe schuldencrisis te voorkomen gaat Europa de begrotingsregels en de begrotingsdiscipline aanscherpen. Er komt vaker en een meer vroegtijdige controle op de overheidsfinanciën en financieel-economische ontwikkeling. Hierdoor kan er sneller worden ingegrepen bij ongewenste ontwikkelingen. Ook gaat Europa letten op de hoogte van een staatsschuld van een land. Aan landen met een te hoge staatsschuld kunnen financiële sancties worden opgelegd, wanneer zij zich niet houden aan de aanbevelingen om de staatsschuld in toom te houden. Financiële sancties kunnen ook worden opgelegd wanneer landen geen aanbevelingen van Europa opvolgen om een ongunstige ontwikkeling van de financiën of de economie tegen te gaan. Deze sancties treden automatisch in werking. Nederland heeft ook gepleit voor onafhankelijk toezicht door een aparte eurocommissaris op de begrotingsdiscipline van de lidstaten. Deze commissaris moet ruime bevoegdheden hebben voor het afdwingen van de Europese begrotingsafspraken.

  Verder wil ik u informeren over een komende nieuwe Europese richtlijn, die voorschrijft dat landen vaker hun cijfers over hun financiën moeten aanleveren bij het statistische bureau van de Europese Unie (Eurostat). Daarnaast moeten zij hun financiële ramingen baseren op reële of voorzichtige economische voorspellingen. Deze informatie wordt vergeleken met de ramingen van de Europese Unie of andere onafhankelijke instellingen.

  Als laatste wil ik u er nog op attenderen dat u bovengenoemde informatie en informatie over nieuwe ontwikkelingen betreffende de Europese schuldencrisis kunt vinden op de internetpagina’s van de Rijksoverheid. Via http://www.rijksoverheid.nl kunt u deze pagina’s benaderen. Op elke pagina vindt u rechtsboven een vakje waarin een zoekterm kan worden getypt. Met de zoekterm schuldencrisis krijgt u op een makkelijke manier alle relevante informatie over dit onderwerp te zien.

  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

  Hoogachtend,

  Dhr (naam weggelaten)
  Directeur Communicatie
  Ministerie van Financiën

  Helaas kan ik weinig begrip opbrengen, voor een brief, waar uit blijkt dat ze totaal niet naar de inhoud van mijn brief hebben gekeken. Ik weet het erg naief van mij, maar ik wil later niet het verwijt krijgen dat ik alleen aan mijzelf heb gedacht.

 • Jullie

  Het is niet te hopen dat Mike gelijk krijgt, en dat de elite vrijwillig een ‘nieuw’ systeem op gaan zetten.
  Dat systeem zal in de kern namelijk exact hetzelfde gaan werken als het huidige.
  Het invoeren van een nieuwe/andere valuta is de enige manier om veel inflatie te ‘verbergen’ , dat hebben wij allemaal kunnen merken met de invoeren van de Euro.
  Ron Paul zegt dit overigens ook, de enigste manier om de inflatie tijdelijk te verbergen is bij de omschakeling naar een andere valuta…
  En dan is het kwaad al geschied…

  De oplossing moet van het volk komen, WIJ moeten inzien dat een nieuwe papieren valuta beheerd door een Centrale Bank niets op gaat lossen.
  WIJ moeten de elite’s voor zijn en ZELF omschakelen op een ander systeem/valuta/geld. (ik prefereer de goud+zilver standaard)

  Het is zaak dat het volk de elite’s VOOR is met dit.

  Het is dan ook nog steeds zaak om elkaar, je omgeving, je familie en vrienden, gewoon te blijven informeren. Ook al vind je het niet leuk, zie het als je plicht !

 • sjef

  @Rien
  De laatste point of financiel risk in de jaren 80 is daarna nooit meer geevenaard….
  dus m.a.w. je moet het daarna langer dan 30 jaar vasthouden met kosten en zonder rente…
  Denk daar maar eens over na.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien
 • geert

  Als 1 ding mij de laatste maanden duidelijk geworden is .., dan is het wel de aandelen beurs en PMs .
  Het werkt hetzelfde als een gokkast,..met een klein verschilletje, dat mensen handen achter de schermen bewust aan de knoppen draaien wanneer HUN winst veilig gesteld is…..
  Helaas, ..ook ik kwam hier TE laat achter !!!

 • io

  @wijross & Ethan: I know, bedoelde maar dat het net zo verloopt als voorspeld, dit komt uit MSM en is beslist.

 • ramona
 • Ethan

  Deze video zet ook behoorlijk goed het e.ea. uiteen

  I Don’t Consent — I Waive All Benefits!
  http://www.youtube.com/watch?v=_feEaLk7vO0&t=1m49s

  Dit is trouwens de laatste keer dat ik het over dit onderwerp zal hebben. Duik er in of negeer het, er zitten voor mij niet uren genoeg in een dag om alles overal uitgebreid neer te zetten. :)

 • Ethan

  @io

  Ok, ik ga ook even off-topic verder:

  Ik mis even het punt van de digitale registratie… of het nu via papier/in het gemeentehuis gebeurt of digitaal.. dat maakt eigenlijk toch niet uit? De kern is de registratie an sich toch?

  ” Het zal niet meer zo lang duren dan krijgen we middels een vaccinatie een chip ingeplant met onze medische en andere eigenschappen. ”

  Wat dacht je van deze:

  “The state of California has just passed bill AB499, which will permit minor children as young as 12 years old to be vaccinated with sexually transmitted disease vaccines like Gardasil without parental knowledge or parental consent. This means that if you live in California, school or medical personnel would be allowed to vaccinate your child against an STD without your ever knowing it.”

  boilingfrogspost.com/2011/12/17/police-state-front-your-children-belong-to-the-state/

  Om even verder te gaan met de V.S.:

  En waarom ze dit mogen? Nou, in principe is iedereen met een geboortebewijs, een Citizen eigendom van de Staat. Dit in tegenstelling tot een Sovereign/Freeman

  Zie voor de tegenstellingen o.a.:
  usavsus.info

  Mary Croft heeft hier een interessant boek over geschreven. Ze beschrijft hoe bij haar in de V.S. een paar buren die haar niet mochten een klacht bij de kinderbescherming hadden ingediend tegen haar. Het gevolg? haar kinderen werden meegenomen door de politie voor zolang het onderzoek tegen haar liep. De volgende dag werd 1 van haar 3 zoons teruggebracht met de mededeling: “This one doesn’t belong to us”. Dat was net de enige van de 3 zoons die geen geboortecertificaat had..

  Nogmaals, redelijk ver off-topic dit, maar een heel diep en complex onderwerp.

  Aan de andere kant is het totaal niet off-topic, want dit gebeurt allemaal sinds 1933.. toen de V.S. failliet was:

  “When a government goes bankrupt, it loses its sovereignty.

  In 1933 the U.S. declared bankruptcy, as expressed in Roosevelt’s Executive Orders 6073, 6102, 6111, and 6260, House Joint Resolution 192 (Public Law 73-10) of June 5, 1933 (31 U.S.C. 463) confirmed in Perry v. U.S. (1935) 294 U.S. 330-381, 79 LEd 912, as well as 31 United States Code (USC) 5112, 5119, Senate Report 93-549, and 12 USC 95a. ”

  Maar de staat was bankroet.. wat hadden ze nog als onderpand richting de bankiers?!? Nog maar 1 ding… Juist ja, het volk en hun toekomstige productie zelf… denk human capital, human resource management, etc.!

  Meet your Strawman:
  youtube.com/watch?v=bzV7WXhWWKg

 • Edwin

  ECB heerlijk bezig met hun (eerste) QE1. Lenen onbeperkt geld uit aan banken die dat vervolgens met (veel) hogere rente uitlenen aan Spanje, Italie en andere landen, via aankopen van staatsobligaties. Wie kan me even zijn bankvergunning lenen? Dan doen we OOK super-zaken. Is dat :-D of eigenlijk meer :-(

  Illegale bedrijfssubsidies zijn het, niets meer. En wij betalen dat allemaal door veel hogere inflatie en meer van dat soort vervelende bijeffecten. Wees blij met je PMs want het gaat helemaal niet goed.

  http://video.iex.nl/Beleggen-Video/8643/1200-Banken-in-geldnood-ruim-200-miljard-in-eerste-kwartaal.aspx

 • WijRos

  io :
  off topic:
  Verlichte digitale registratie van geboorte van baby’s via ebirth in België vanaf 2013.
  orwell was right……….weeral

  beste meneer/mevrouw io,
  we zijn al veel verder dan Orwell. De overheid kan als u een mobieltje, een chipkaart en binnenkort uw auto overal volgen en corrigeren als ze dat willen. Het zal niet meer zo lang duren dan krijgen we middels een vaccinatie een chip ingeplant met onze medische en andere eigenschappen. Deze zijn dan direct afleesbaar als je een veiligheidspoortje passeert.
  In Amerika is men nu bezig een wet aan te nemen waar men iedereen ingezetene of niet ingezetene kan oppakken als men denkt dat die gerelateerd is aan terrorisme of drugshandel en zonder enige vorm van proces levenslang opsluiten of laten verdwijnen. Dit gebeurd nu al met niet Amerikanen maar dus binnenkort met iedereen waar de overheid een verdenking heeft. Dus met andere woorden als je mot met je buurman hebt even een telefoontje naar de lokale veiligheidsdienst en je hoeft nooit weer tegen hem aan te kijken. Het zal wel niet lang duren dat we ook zo iets in Europa krijgen. En wij maar afgeven op het beperken van vrijheden in China en Rusland terwijl we al een decennium voor liggen op deze blokken.

 • WijRos

  Rien :
  @Edwin
  Zo probeeren de banken het huizenmarkt probleem af te schuiven op de pensioen fondsen.
  Gewoon een nieuw stickertje er op, en voila, ons pensioen is pleite.
  Gaat ze waarschijnlijk nog lukken ook….

  Beste Rien,
  Ik denk dat al die dekkingsgraden die zo nu en dan gepubliceerd worden ons de ogen moeten dicht smeren. Heb je ambtenaren wel eens zien beleggen? Kijk eens naar de vastgoed bedrijven van de gemeenten en dergelijke. Kijk ook eens naar de AEX die nu bijna op de helft staat van 2000. Kijk verder eens naar de vette kantoren en de goede salarissen die pensioenfondsen betalen. Kijk ook eens naar wat men in landen als bijvoorbeeld Argentina verloren heeft de afgelopen 10 jaren. U denkt dat ambtenaren van het ABP beter kunnen beleggen dan andere ambtenaren? De huizen en ander vastgoed zal het alleen nog maar beroerder maken. U zult zeggen; ja maar de obligaties die doen het wel goed de afgelopen 20 jaren, ja dat is zo, in welke valuta waren die ook al weer?
  Kortom, de dekkingsgraad hoe gemanipuleerd ook is maar een fractie van wat men beweert en er is dus nu al bijna geen geld meer om uit te keren. Over een jaar of 5 hebben diezelfde beleggende ambtenaren de rest ook vergokt en dan is het op.

 • io

  off topic:

  Verlichte digitale registratie van geboorte van baby’s via ebirth in België vanaf 2013.

  orwell was right……….weeral

 • WijRos

  @RB
  Beste RB, dit soort artikelen heeft niets met wetenschap te doen maar enkel met volksverlakkerij. Heeft u ook aanhalingen gezien van de gevolgen van alle Amerikaanse kernproeven en atoombommen die uitgevoerd zijn tussen 1940 en 1970? Geloof maar van mij dat daar miljoenen keer meer stralingsdeeltjes zijn vrijgekomen dan in Chernobyl en Fukushima. Amerikaanse kernafval deeltjes schijnen dus geen gevolgen te hebben alleen de problemen van Chernobyl en Fukushima.
  Uiteindelijk is wetenschappelijk vastgesteld dat mensen die matig zijn blootgesteld aan de bommen in Nagasaki en Heroshima en Chernobyl langer leven dan degenen die er verder van af wonen.
  De door u aangehaalde artikelen zijn door mogelijk door Greenpeace gesponsorde propaganda ik weet het niet maar het niets met feiten van doen.

 • Nico
 • Joebar

  Zilverpapier :als het beetje mee zit nog dit jaar kopen voor 25$ en volgend jaar 10$.

  Sorry, maar dat vind ik niet ‘meezitten’. Kan me voorstellen bij diegene die nu willen beginnen, maar persoonlijk heb ik dan zo’n 60% verlies geleden.
  Ik weet dat de gedachte is gewoon blijven zitten, ja natuurlijk maar kopen op 30 a 35 en het dan ‘mee vinden zitten’ als het 10 word … nee, ik heb nu al bakken geld verloren (1000 ounce gekocht dit jaar).
  En ja, ik zie het als verloren want ik had nu veel minder betaald voor dezelfe hoeveelheid.
  Zilver zet ik niet meer op in volgend jaar.

  Joe

 • RCPL

  @Rien

  Helder verwoord!
  En vooral ook, bedankt dat je jouw drijfveren en jouw beleving hebt meegegeven.

  Posters als jij, Gerard, High Five en nog een aantal, vervullen hier een waardevolle plek aan de ‘kop van het peloton’. Dan is het naast je mening en advies, ook mooi om je achterliggende beleving / emotie te mogen weten.

 • Edwin

  @Rien
  Ja , ik vrees het ergste als ze dat lukt. Tsjonge, net als je denkt dat het niet gekker kan worden..

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Edwin
  Zo probeeren de banken het huizenmarkt probleem af te schuiven op de pensioen fondsen.
  Gewoon een nieuw stickertje er op, en voila, ons pensioen is pleite.

  Gaat ze waarschijnlijk nog lukken ook….

 • Edwin

  Wat een giller, herhaling van 2008 bij de NL banken. Hypotheekpakketjes verkopen…

  http://fd.nl/beleggen/848434-1112/banken-werken-aan-herstel-financiering?commentId=1352237&pageNumber=1#comment-1352237

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @RCPL

  Iedereen die niet emotioneel dood is is in deze tijden onzeker. Ik ook.
  Ook ik heb plannen voor de toekomst, en het lukt me niet om deze “veilig” te stellen.
  Vandaag is mijn vermogen XXX waard, en morgen XXX-20% overmorgen dan weer XXX+15% etc. Dat werkt op je zenuwen, vooral als je voor je plannen XXX+YYY nodig bent.

  Een goed antwoord hierop (i.e. zekerheid) is er niet.
  Maar lange termijn trends zijn er wel. Het enigste wat we kunnen doen is deze duidelijk maken, en dan proberen om niet los te laten. Misschien projecteer ik daarom wel een hogere zekerheid dan ik zelf voel. Tenslotte moet ik me ook zelf overtuigen!

  Wel heb ik al lang geleden geaccepteerd dat er niet zoiets als “store of value” bestaat. Dat was een belangrijke stap. Daarmee heb ik voor mijzelf de gelegenheid geschapen om zo objectief mogelijk te blijven. Ik weet dat niets zeker is. Dus kan ik het mijzelf ook vergeven als ik een misstap maak. Dat laatste is heel belangrijk. Pas als je dat kunt kun je de realiteit onder ogen zien en daarvan leren. Ook al weet je dat er geen absolut antwoord is.

 • Rik

  Waar zijn de duimpjes gebleven? Ik zie ze ineens niet meer.

 • RCPL

  @ Gerard @ Rien

  Jullie onderbouwing (de fundamentals voor G&Z, lange termijn trend, etc.) om het aanwezige pessimisme te weerleggen, begrijp ik en vele anderen denk ik ook.

  Maar verplaats je dan eens in de meeste personen die in goud en zilver zijn gegaan? Dan vind ik de huidige scepsis t.o.v. G&Z niet geheel onterecht.
  Voor het eerst in je leven ga je twijfelen aan de betrouwbaarheid en waardevastheid van je eigen valuta, de Euro. Dus ook je zuurverdiende spaargeld is niet meer zeker en veilig. Deze onzekerheid wordt vooral veroorzaakt sinds Griekenland haar fraude bekend maakte en daarmee het startsein gaf van de Eurocrisis. Het twijfelen aan zowel politici en bankiers als ook je eigen munt, is een volstrekt NIEUW fenomeen voor een ieder geboren na 1930. Hier zijn ook weinig referenties of instructieboeken voor aanwezig.

  Slimme en onafhankelijke mensen gaan vervolgens eigenhandig op zoek naar alternatieven voor het (spaar)geld en komen, na experts (als Middelkoop, Maloney, etc.) bestudeerd te hebben, tot de beslissing om goud en zilver te kopen. Ook dit is onbekend terrein voor velen, maar de onbehaaglijke risico’s van de Euro moeten afgedekt worden. Een barrel olie kopen of een paar m2 landbouwgrond is nou eenmaal niet praktisch.

  En wat gebeurt er dit jaar? Terwijl de USD- en met name Eurocrisis almaar verder escaleert, ZAKKEN de edelmetalen met tientallen procenten in slechts enkele weken / maanden…. Welke fundamentals? Hoezo vluchthaven? M’n dikke r**t, zou je zeggen!

  Hoewel ik zelf in de plus sta omdat ik 1 – 1,5 jaar geleden ben ingestapt, kan ik me de scepsis van een aantal hier dus wel voorstellen.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @RB
  M’n vorige post had natuurlijk naar jou entry moeten linken ipv naar mijn weggemodereerde reactie.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Rien

  Voor de nodige nuances:

  http—nuclearpoweryesplease.org/blog/2011/06/17/shame-on-you-janette-sherman-and-joseph-mangano/

  “The article, published on 10 June 2011, is authored by Janette D. Sherman and Joseph Mangano, both renowned persons in the anti-nuclear movement.

  But why are the 10 weeks after Fukushima compared with only 4 weeks before? There seems to be a reason for it, commonly referred to as cherry-picking, i.e. you select the data that supports your theory without showing the full picture. To show the full data set may falsify what you want to show. This is quite common in politics and by people who have an agenda that is more important than the truth. But here we have two persons in medicine, one Medical Doctor and one Master of Public Health, they should be trustworthy professionals who are keen on giving people honest information, right? Let’s check their deck of cards closer.

  So, if we include data for, say, the first 7 weeks of 2011, we get a very different idea about the situation:

  <–>

  Very interesting, the first seven weeks of 2011 actually has higher infant mortality than the weeks after Fukushima, quite different from what Sherman and Mangano wants us to believe. There is no spike after Fukushima, instead there is a dip during the 4 weeks before! A more detailed report on the closer scrutiny of Sherman and Mangano’s article is found in our Deep Repository.”

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @RB
  Belangrijk? och:

  http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2011/06/17/shame-on-you-janette-sherman-and-joseph-mangano/

  “The article, published on 10 June 2011, is authored by Janette D. Sherman and Joseph Mangano, both renowned persons in the anti-nuclear movement.

  But why are the 10 weeks after Fukushima compared with only 4 weeks before? There seems to be a reason for it, commonly referred to as cherry-picking, i.e. you select the data that supports your theory without showing the full picture. To show the full data set may falsify what you want to show. This is quite common in politics and by people who have an agenda that is more important than the truth. But here we have two persons in medicine, one Medical Doctor and one Master of Public Health, they should be trustworthy professionals who are keen on giving people honest information, right? Let’s check their deck of cards closer.

  So, if we include data for, say, the first 7 weeks of 2011, we get a very different idea about the situation:

  <>

  Very interesting, the first seven weeks of 2011 actually has higher infant mortality than the weeks after Fukushima, quite different from what Sherman and Mangano wants us to believe. There is no spike after Fukushima, instead there is a dip during the 4 weeks before! A more detailed report on the closer scrutiny of Sherman and Mangano’s article is found in our Deep Repository.”

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Gerard
  “Wat mij wel opvalt, is dat veel beleggers (ook op deze site) pessimistisch worden bij een forse correctie. Niet doen! De fundamentals blijven goed voor zowel goud als zilver.”

  Als morgen de ipads bij media markt voor 99 euro verkocht worden moeten ze waarschijnlijk de politie roepen om de mensenmassa in goede banen te leiden.
  Maar als zilver/goud eindelijk eens in de aanbieding gaat zie je precies het omgekeerde effect.
  Hoewel de ipads over 5 jaar gegarandeerd nauwelijks nog iets waard zijn….

 • http://eindspel.forum2go.nl/ RB

  Off-topic (maar wel belangrijk): de effecten van Fukushima worden merkbaar in de VS.

  Medical Journal Article: 14,000 U.S. Deaths Tied to Fukushima Reactor Disaster Fallout

  WASHINGTON, Dec. 19, 2011 /PRNewswire via COMTEX/ — Impact Seen As Roughly Comparable to Radiation-Related Deaths After Chernobyl; Infants Are Hardest Hit, With Continuing Research Showing Even Higher Possible Death Count.

  An estimated 14,000 excess deaths in the United States are linked to the radioactive fallout from the disaster at the Fukushima nuclear reactors in Japan, according to a major new article in the December 2011 edition of the International Journal of Health Services. This is the first peer-reviewed study published in a medical journal documenting the health hazards of Fukushima.Authors Joseph Mangano and Janette Sherman note that their estimate of 14,000 excess U.S. deaths in the 14 weeks after the Fukushima meltdowns is comparable to the 16,500 excess deaths in the 17 weeks after the Chernobyl meltdown in 1986.

  http://www.marketwatch.com/story/medical-journal-article-14000-us-deaths-tied-to-fukushima-reactor-disaster-fallout-2011-12-19

 • TheDude

  @Jan
  Kleine tip mijnerzijds: neem mijn berichten over Mike niet zo letterlijk ;)

  (hoewel een beetje opportunisme cq optimisme over g&z m.i. niet zoveel kwaad kan)

 • Gerard

  Zilver gaat door naar de steun op 26, dat is nu wel zeker.
  Maar goud bleef vandaag hangen rond de 1600. Zelfs intraday 3x erboven gestaan.
  M.a.w. er is nog steeds geen zinnig woord te zeggen of dit nu een correctie was op de bodemlijn, of dat de daling zich voortzet.
  In ieder geval is de kracht naar boven er absoluut uit (voorlopig).
  Van de andere kant, onder de 1590 lijn herstelde de koers ook erg snel en sterk.
  Dus als je mij vraagt: “we gaan nu zijwaarts”.

  Hoewel niet 1 op 1 vergelijkbaar, denk ik toch dat de overeenkomsten met 2008 wel kloppen. In dat geval zal de adempause een maandje of wat duren en dan gaat de trein pas ECHT vertrekken.

 • Gerard

  Op de aandelenbeurzen zie je nu HEEL duidelijk de eerste 4 Elliot Wave fasen! Fase 4 is NU ten einde en staan aan het begin van fase 5. M.a.w. een enorme en lang aanhoudende daling wereldwijd. Daarbij is 2000 de start van fase 1.

  Het is de vraag wat hierbij de grondstoffensector doet. En of goud en zilver de grondstoffensector volgt, of een eigen weg gaat op basis van vertrouwen in het monetaire stelsel?
  Tot nu toe volgt goud en zilver de grondstoffensector.

 • Gerard

  @Wim
  Zei Mike ook al, “het verschil zien tussen geld en valuta”.
  Natuurlijk kun je bij AH niet met een Krugerand betalen, maar dat zegt Mike toch ook helemaal niet? Hij heeft het over de “waarde” t.o.v. de valuta. Dat is echt wat anders dan betalen met Krugerands. Dat zal sowieso nooit gebeuren.

 • Gerard

  Wat mij wel opvalt, is dat veel beleggers (ook op deze site) pessimistisch worden bij een forse correctie. Niet doen! De fundamentals blijven goed voor zowel goud als zilver.
  Alleen je moet veel geduld hebben.
  Mijn vriend kocht in 1990 een enorme berg goud en zilver. Was toen nog alleen in Oostenrijk te koop. Hij heeft daar 10 jaar lang spijt van gehad. Moet je nu eens vragen…
  Misschien doet goud en zilver het hele jaar 2012 wel niks. Nou en? Mag het soms even na zulke gigantische rit vanaf 2000?
  Zolang de “fundamentals” maar goed blijven hoef je nergens bang voor te zijn.
  Maar ik snap best dat enorme volatiliteit gewoon niet goed voelt. Heb ikzelf ook wel eens last van. Meestal trek ik dan streepjes op een hele lange termijngrafiek. En dan slaap ik weer lekker. Moet je ook eens proberen!

  Op het einde van de cyclus moet je er wel uit zijn. En dat is naar verwachting nog 10 jaar. Maar dan hebben we allang meerdere valuta’s versleten zoals Euro, gulden of Dmark, USD en weet ik wat allemaal.

  Ik volg Maloney al lange tijd en ik vind hem echt super. Ik heb nooit iets van al zijn zienswijze gehoord waar ik twijfels bij had.
  Maar, Hierboven al opgemerkt en het is wel waar, hij heeft belangen bij wat hij zegt.

 • Wim

  “Mike voorzag ons van een interessant inzicht. Een dollar heeft bij de Albert Heijn geen waarde evenals de Euro dat niet heeft bij een Wal Mart. Mike gaf aan dat er al duizenden jaren een valuta is die echt als wereldreservemunt kan worden beschouwd, namelijk goud.”

  Wat een kolder! Ze zien je al aankomen met een krugerrand bij Albert Heijn of Wallmart.

 • sticky fingers

  @jan
  ok ik snap je punt. In mijn ogen bedoel je gewoon een goed (sociaal) mens die wat voor een ander over heeft en dat is inderdaad na te streven.

 • Jan

  @sticky fingers: onder oorlogshelden versta ik hen die in goed vertrouwen hun land dien(d)en en hun leven op het spel zetten voor anderen. Ideologie doet er op dat moment niet toe (gesteld dat ze geen oorlogsmisdaden gepleegd hebben): ook een Duitser die zich op een granaat gooide om zijn kameraden te redden is in mijn ogen een held, ook al vocht hij voor de verkeerde kant. Welke kant ‘goed’ is, is een kwestie van interpretatie natuurlijk al ga ik ervan uit dat iedereen hier van mening zal zijn dat Hitler zwaar fout was en dat de ‘goeden’ in dat conflict gewonnen hebben (ik zou niet graag in een dictatuur leven en miljoenen mensen vermoorden is nooit te verantwoorden). Dat was waar ik in de eerste plaats aan dacht al begrijp ik je bedenkingen.

  Ik ga er nog altijd van uit dat iemand die zijn leven riskeert voor datgene waarin hij gelooft (hoeft trouwens niet eens in een oorlog te zijn), gesteld dat dat ideaal niet totaal immoreel is, en voor anderen achtenswaardiger is dan iemand die een bepaalde politiek-economische boodschap verkondigt die ook in zijn voordeel is. Ook al heeft hij daar misschien de beste bedoelingen mee. Uiteraard staat het iedereen vrij daar het zijne over te denken.

  Wat Maloney betreft weet ik het eigenlijk niet zo goed: is hij een gewiekste opportunist of een welmenende altruïst of iets daartussen? In ieder geval zou ik mijn informatie niet louter halen bij een ‘believer’, ook al heeft hij goede argumenten en kan hij zijn boodschap goed brengen. Ik ben niet snel geneigd aan persoonsverheerlijking te doen en heb een gezonde scepsis tegenover politici, bankiers en zakenmannen van welke strekking dan ook. They all try to sell you something and not necessarily in your own interest, het kaf van het koren scheiden is dan ook geen sinecure.

 • ramona
 • ramona
 • sticky fingers

  @Jan
  oorlogshelden???………….alleen voor de goede kant? en welke kant is dan goed?

 • temp242
 • Jan

  @TheDude: “Wat Chuck Norris is voor het grote publiek, is Mike voor ons.” Dus een acteur die een bepaald imago verkoopt? Ik vind wat de man zegt best interessant (al is hij redelijk vooringenomen zoals we allemaal wel ten dele zijn), maar ik snap niet dat je hem blijkbaar zo mateloos adoreert. Niemand is perfect en persoonlijk heb ik toch net wat meer respect voor oorlogshelden, grote wetenschappers en gewone mensen die zich dag in dag uit belangeloos voor hun medemensen inzetten dan voor zakenmannen, wat Maloney natuurlijk in de eerste plaats is (is ook niets mis mee trouwens).

 • Piet3

  1,5 uur Mike (augustus 2011)
  http://www.youtube.com/watch?v=tj2s6vzErqY

 • Jan

  Ik zou ook geen blind vertrouwen in Mike Maloney hebben hoor: tot nader order is de man nog niet helderziend en ook hij streeft vooral zijn eigenbelang na (hoe meer mensen hij kan overtuigen PM’s te kopen hoe meer winst hij maakt met z’n ondernemingen). Daarbij heb ik een hele tijd geleden een documentaire van hem gezien waarin hij beweerde dat je binnen de paar jaar een gemiddelde woning zou kunnen kopen met amper een paar honderd ounce zilver en nu spreekt hij al over minstens 50 ounce goud. Gokt hij er maar op los of is hij toch wat realistischer geworden?

 • Zilverpapier

  als het beetje mee zit nog dit jaar kopen voor 25$ en volgend jaar 10$.

 • TheDude

  by the way….

  mikemaloneyfacts.com is nog vrij :D

 • TheDude

  Mike Maloney: held, voorbeeld, licht in de duisternis, papa van iedereen!

  Wat Chuck Norris is voor het grote publiek, is Mike voor ons ;)