24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Jan Longeval pleit voor 5 tot 10% goud in portefeuille

Goud wordt gezien als een goede beschermer in onzekere tijden van economische en politieke spanningen. Om deze reden beargumenteerd de Vlaamse oud-vermogensbeheerder Jan Longeval in zijn boek “Heavy Metal” dat beleggers 5% tot 10% van hun portefeuille voor goud moeten reserveren.

Heavy Metal Jan Longeval

Jan Longeval, oud-vermogensbeheerder bij Bank Degroof Petercam en directeur van de Belgische financiële consultant Kounselor, geeft aan dat de goudprijs sinds vorig jaar stijgende is en dat dit als een bevestiging kan dienen dat het vertrouwen in geld begint af te nemen nu de schuldopbouw hoger en hoger wordt. Hij ziet het herinvoeren van de goudstandaard als een mogelijke uitkomst. Hierbij is het papieren geld deels gedekt door de goudreserves van de centrale bank.

De toenemende vraag naar cryptomunten, zoals de Bitcoin, en de groeiende schuldopbouw roepen vragen op. Wat is goed en wat is slecht geld? De toenemende vraag naar de Bitcoin en de stijging van de goudprijs kan op deze manier gezien worden als afnemende vertrouwen in het geld van de overheid. Deze neemt namelijk af aangezien de financiële constructie van de overheid enkel is gebaseerd op vertrouwen. Jan Longeval geeft aan dat goud niet op kan tegen de dividenden die aandelen en obligaties ieder jaar weer genereren. Hij vindt echter dat goud wel degelijk in een portefeuille past en daarom wil hij goud weer terug op de kaart zetten.

Het wereldwijde aanbod van goud is sinds 1900 per jaar met 1,9% gestegen. Er is naar schatting al zo’n 80% van al het goud dat bereikbaar is naar boven gehaald. Fiatgeld kan echter naar behoefte gedrukt worden.

Veilige haven

Goud wordt gezien als een veilige haven en kan als bescherming dienen in tijden van chaos en inflatie. Wanneer er gekeken wordt naar het verleden kan er geconstateerd worden dat goud al vele decennialang als een bescherming tegen inflatie dient aangezien goud zijn waarde behoudt. Wanneer er echter naar kortere periodes gekeken wordt, is de bescherming die goud tegen inflatie biedt lager. De bescherming die goud tegen chaos biedt, is echter wel ten alle tijden sterk en tijdens recessies en beurscrashes zet goud zo goed als altijd een goed rendement neer. Dit zorgt ervoor dat goud interessant is als diversificatie in de portefeuille.

goudprijs

De optimale hoeveelheid goud in de portefeuille

Jan Longeval geeft aan dat op de lange termijn niets diversificatie verslaat. Volgens hem bevat de optimale gediversifieerde portefeuille zo’n 5% tot 10% goud. Hij geeft hiervoor twee redenen. Ten eerste, leven we in een wereld van negatieve reële rentes en omdat goud geen cashflow heeft, heeft het ook geen negatieve cashflow. Ten tweede, de schuldopbouw groeit enorm. Eind 2019 bedroeg de wereldwijde schuld $250.000 miljard. Dit is 322% van het wereld-bbp. Daar bovenop kwam de coronacrisis. Momenteel is de rente laag, maar wanneer het vertrouwen verdwijnt, dan zal deze omhoog schieten. Dit zal resulteren in een diepe economische crisis. Mogelijk zal dit als resultaat hebben dat goud weer een grotere rol gaat spelen in het monetaire systeem.

Goudstandaard

Goud dankt zijn waarde voor een groot deel aan zijn schaarste. Goud is daarom een goed ankerpunt en momenteel speelt de dollar die ankerrol. Landen als China en Rusland zijn echter al jaren bezig met het opbouwen van goudreserves, anticiperend op een monetaire reset. Dit gebeurt namelijk regelmatig in de geschiedenis. Jan Longeval sluit niet uit dat de goudstandaard wordt heringevoerd, maar beseft wel dat dit een zeer moeilijke oefening zal zijn. Het is namelijk onmogelijk om al het geld 100% af te dekken met goud. De geldhoeveelheid is namelijk te veel gestegen en de goudreserves te weinig gegroeid. Enkel in combinatie met een grote monetaire en budgettaire discipline kan er teruggekeerd worden naar een goudstandaard. Hoe meer vertrouwen men heeft in het systeem, hoe lager je benodigde reserveratio hoeft te zijn. Jan Longeval geeft aan dat goudstandaarden nadelen hebben, maar dat alles afhangt van de gekozen variant ervan. Wanneer het onverstandig gedaan wordt, dan kan dit resulteren in rampzalige gevolgen. Banken kunnen echter goud bijkopen en de reële economische groei in het Westen zal de komende decennia ten minste maximaal 1% per jaar bedragen. Fiatgeld is evenmin perfect aangezien het te weinig rigide is, wat uit de hand lopende schulden als gevolg heeft.

Jan Longeval zegt optimistisch te blijven, maar zich veiliger te voelen met goud achter de hand. Dit kan namelijk het verschil maken wanneer alles in de soep loopt.

Bekijk ook