24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Japan, deel 2

De ernst van het ongeluk met de kerncentrale in Fukishima is verhoogd naar niveau 6 op de RISE schaal, een schaalverdeling tussen 1 en 7. Zoals het er nu voor staat bevindt het kernongeluk qua ernst zich tussen Three Miles Island en Tsjernobyl in. Het grootste gevaar bestaat momenteel uit het bassin waarin de afgewerkte brandstofstaven zich bevinden. Onduidelijk is of, en zo ja, hoeveel water zich in het bassin bevindt. Zonder water ontploft de boel en dan zal Tsjernobyl verbleken wat betreft de gevolgen, omdat Japan, anders dan Rusland, dicht bevolkt is en bovendien de derde economie van de wereld is. Voor meer info, zie deze uitstekende link via marketskeptics.

De schade aan de Japanse economie is fors. Op zich valt de stralingsschade, behalve voor de direct betrokkenen, nog wel mee, omdat , behalve de eerste twee dagen, de wind de radioactieve deeltjes over zee heeft weggeblazen. Toch is al een deel van Japan licht besmet, wat problemen gaat geven met de voedselvoorziening. Daarnaast heeft Japan te maken met de gevolgen van de aardbeving en tsunami, wat chemische verontreiniging geeft door bv oliebranden en biologische verontreiniging door niet werkende rioleringen. De export zal, behalve door de energietekorten, een enorme knauw krijgen door al of niet terechte angst voor besmetting van exportproducten. Het zal een klein wonder zijn als het de medewerkers van de centrale lukt het bassin onder controle te krijgen, al zal een deel van de werkers dit met hun leven zullen gaan bekopen.

Een prima site voor goede info, inclusief uitleg over de RISE schaal.

Japan heeft een grote voorraad Amerikaanse staatsleningen in bezit. De verwachting is dan ook, dat men die zal proberen te verkopen om de herstelwerkzaamheden te kunnen gaan betalen. Dit zal een forse toevloed van deze waardepapieren gaan betekenen op de markt, wat de waarde hiervan nog verder onder druk zal gaan zetten.

Twee dagen geleden ging na sluiting van de Amerikaanse beurzen de waarde van de Yen in een klap zo’n 4 % omhoog ten opzichte van alle andere grote valuta. Een ongehoorde beweging, die aangeeft dat zowel de Yen-carry-trade verleden tijd maar ook dat de onrust op de financiële markten zich gaat vertalen in steeds grotere bewegingen.

Ook opmerkelijk is dat de waarde van de dollar naar beneden is gegaan de laatste week. Normaal gesproken is de dollar een traditionele vluchthaven in tijden van onrust. Dat dit nu niet gebeurd is, en de dollar door zijn steunlijnen aan het zakken is, geeft aan dat we in de einddagen zitten van ons financieel systeem.

Daarmee is ook meteen verklaard waarom goud en zilver mee naar benden zijn gekomen. De markt van deze metalen is aanmerkelijk kleiner dan de valutamarkt en daarmee dus makkelijker te manipuleren. Dat gebeurd, omdat men tot het laatste moment wil voorkomen dat goud en zilver hun wereldrol als veilige haven gaan opeisen. Toch zal uiteindelijk deze strijd verloren gaan worden vanwege het tekort aan fysiek goud en zilver, en daarmee de westerse financiële hegemonie.

Met de ramp in Japan is het toch al wankele financiële kaartenhuis nog verder in de problemen gekomen, en het zal me niet verbazen dat we een zeer onrustige periode tegemoet gaan. Ik kan u van harte de site van Chris Martenson aanbevelen, die een zeer helder en dringend stuk heeft geschreven over de koers die hij voor zich ziet.

Grote uitslagen op de borden, zowel naar boven als beneden. Onrust in Yemen, Bahrein en Libië. Een papieren zilvermarkt die zwaar onder druk staat vanwege het aflopen van de maartexpiratie, een dollar die zijn steun verliest, een mogelijke kernramp, een verdwijnende bijenpopulatie wereldwijd wat grote gevolgen gaat hebben op de oogsten, opstanden van de bevolking van de armste landen tegen hun leiders; het wordt de hoogste tijd u voor te bereiden, voor zover u het nog niet gedaan heeft.

Zorg dat u wat cash in huis heeft, levensmiddelen om het een tijdje uit te zingen, edelmetalen om uw vermogen te beschermen, en verder maar hopen dat u het niet te veel nodig zult hebben.

Eén ding blijft gelukkig hetzelfde. En dat zijn de bonussen voor de bankiers, en het geblaat van de Haagse schapen die om het hardst roepen dat het een schande is. Leve de ING! Hoezee! Hoezee!

Zilverpaul

www.silverstocks.nl

Bekijk ook