24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

JPM: short of long?

In bijgaand artikel van Silverdoctors wordt gesteld dat JP Morgan, in tegenstelling tot wat door de goud-en zilverbugs wordt beweerd, geen enorme shortpositie in zilver heeft en dat de hele veronderstelling dat de zilver ( en goud) prijs gemanipuleerd zou worden door JP Morgan daarmee niet zou kloppen.

Voor de duidelijkheid; verondersteld wordt door o.a. de GATA dat JP Morgan zilver verkoopt wat men niet heeft, en daarmee de prijs van zilver onderdrukt. Is door deze acties de prijs van zilver gedaald, koopt JP Morgan tegen de dan lage prijs hun shortpositie weer terug en verdient zo op deze handel. Bijkomend voordeel voor JP Morgan zou zijn dat zo de prijs van zilver onderdrukt wordt wat van belang is omdat zilver ( en goud) de tegenhanger zijn van het fiat geldsysteem, waar zonder enig onderpand geld bijgedrukt wordt. In dat verband wordt JPMorgan, samen met andere grote banken, gezien als beschermer en eigenaar van het fiat geldsysteem.

Om terug te komen op het artikel; laat ik beginnen te melden dat ik niet zeker weet of de veronderstelling in het artikel juist is. Maar laten we er van uit gaan dat de bewering klopt; wat zouden daar de gevolgen van zijn?

Gesteld wordt dat JP Morgan zo’n grote shortpositie in zilver kan aanhouden, omdat het gedekt wordt door hun fysieke longpositie en daarmee zou de bank geen enkele blaam treffen. Zo op het eerste gezicht een redelijke veronderstelling. Het gevolg is echter wel, dat wanneer de partijen aan wie JP Morgan zilver heeft verkocht dit zilver op gaan eisen, JP Morgan gedwongen wordt het eigen fysieke zilver te leveren. En weg is daarmee de aan Jim Sinclair toegeschreven quote dat banken als JP Morgan het meest gaan verdienen aan de komende goud- en zilverprijs-stijgingen.

Mits uiteraard de veronderstelde fysieke voorraden niet aanmerkelijk groter zijn dan de shortposities; in dat geval zou ook na levering JPMorgan nog kunnen profiteren van de prijsstijging.

Bovendien; stel dat JPMorgan veel meer zilver in bezit heeft dat de grootte van hun shortpositie. Waarom zou men dat doen, denkt u? Er is volgens mij maar één antwoord mogelijk: men weet daar dat zilver als een raket gaat stijgen! En als een 1 partij is die precies weet hoe vraag en aanbod zich in de zilvermarkt tot elkaar verhouden, is het JPMorgan wel.

Daar de CFTC geen bewijzen kan vinden voor de manipulatie van zilver is volgens mij niet steekhoudend. Een inbreker laat je ook zijn eigen kraak niet onderzoeken, en bovendien is er een massa aan bewijs dat er wel gemanipuleerd wordt, wat stelselmatig niet onderzocht wordt. Bovendien is er een CFTC- lid die wel vasthoudt aan de stelling dat er gerotzooid wordt met de zilverprijs.

Het zou ook kunnen dat China, zoals sommige partijen beweren, een belangrijk aandeel heeft in het onderdrukken van de goud- en zilverprijs, omdat men op deze wijze hun waardeloos wordende dollars voor een laag bedrag kan inwisselen tegen het geld van de toekomst; goud en zilver.

Verder stelt het artikel dat alleen winst de drijfveer is voor het handelen van een bankier, daarmee een rationalisatie gevende voor de veronderstelde dekking van de shortpositie. Ik denk zelf dat niet alleen winst, maar vooral macht de drijfveer is. En men kan zich afvragen of de macht van banken als JPMorgan geen uiterlijke verschijningsvorm is van de families die op de achtergrond aan de touwtjes trekken, zoals de Rockefellers, Getty’s en dergelijke. Wat ik daarmee wil aangeven dat bij het instorten van het Westerse geldstelsel misschien een bank als JPMorgan verloren kan gaan, maar dat de kluizen van de uiteindelijke toplaag goed gevuld zullen blijken te zijn met goud en zilver. Als een kluis van JPMorgan vol ligt met goud en zilver, weet je uiteindelijk ook niet van wie dat goud en zilver is.

Als laatste kan de vraag gesteld worden of het eigenlijk wel van enig belang is, of JPMorgan nu de zilverprijs al of niet gedekt onderdrukt. Voor u als mogelijke investeerder die zilvermunten in huis heeft gehaald mijn inziens niet. Uiteindelijk wordt de zilverprijs bepaald door vraag en aanbod, en kan vanwege het ongelimiteerde geld bijdrukken verwacht worden dat goud en zilver fors in prijs zullen gaan stijgen. Bovendien kan bij zilver gekeken worden naar zaken als vraag, aanbod en de wereldvoorraad, waaruit ook geconcludeerd kan worden dat zilver een zeer zonnige toekomst tegemoet gaat. Kortom, het maakt eigenlijk niets uit of JPMorgan de boel nu flest of niet. Het zijn uiteindelijk de fundamentele factoren die bepalen waar de zilverprijs naar toe gaat.

Voor wat het waard is; ik denk zelf dat JP Morgan niet zoveel zilver in huis heeft. Er lopen al zo veel rechtszaken tegen de grote banken op dit gebied dat ik dit moeilijk kan rijmen met de veronderstelling dat men bulkt in het goud en zilver. Bovendien; eind 2011 had JPM voor $26 miljard aan olie, goud en zilver in de boeken staan, tegenover een derivatenpositie op deze grondstoffen van 487 miljard. Kortom, het kon wel eens meevallen met al die veronderstelde hoeveelheden zilver van JPMorgan……

Zilverpaul

Silverstocks.nl

Disclaimer: De mening van Zilverpaul als columnist is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bekijk ook