24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Kamervragen gesteld over de Nederlandse goudvoorraad

Afgelopen vrijdag heeft Ewout Irrgang van de SP kamervragen gesteld over de Nederlandse goudvoorraad. Zoals wellicht bekend staat er onder andere goud op de Nederlandse balans als zijnde “goudvorderingen”. Deze zogenaamde vorderingen houden in dat Nederland goud tegoed heeft van andere landen. Het probleem met deze vorderingen is echter dat andere overheden diezelfde vordering op de balans tonen, waarbij het goud weer is uitgeleend aan een ander land. Daardoor is het lastig te traceren waar het fysieke goud daadwerkelijk aanwezig is en wie dit toekomt.

Hieronder het verslag van de gestelde Kamervragen:

Vragen van het lid Irrgang (SP) aan de minister van Financiën over de goudvoorraad (ingezonden 16 september 2011)

1. Heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een deel van haar goudvoorraad uitgeleend? Zo ja, hoeveel en aan wie?

2. Waarom zijn in het jaarverslag van DNB het goud en de goudvorderingen bij elkaar opgeteld in plaats van deze beide posten afzonderlijk te vermelden?

3. Kunt u een overzicht geven van het jaarlijkse rendement dat het uitlenen van goud de afgelopen jaren heeft opgeleverd?

4. Waar ligt het fysieke goud van DNB? Om welke locaties gaat het en hoeveel is er op die locaties opgeslagen? Om welke reden is het goud nog steeds op deze plaatsen opgeslagen?

5. Wat was de belangrijkste reden voor DNB om het goud te verkopen? Zijn de kosten van het opslaan van goud een reden geweest om goud te verkopen? Hoe hoog zijn de kosten om het goud op te slaan?

6. Kunt u bevestigen dat er sinds 1991 van de 1700 ton goud ongeveer 1100 ton verkocht is? Klopt de waarneming van Peter de Waard (1) dat er door vroegtijdige verkopen van het goud ongeveer 30 miljard euro is gederfd? Zo nee, wat is volgens u dan wel het juiste bedrag?

7. Hoeveel is er in de afgelopen twintig jaar van de staatsschuld afgelost met de opbrengst uit goudverkopen? Wordt volgens u de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verbeterd door enerzijds de staatschuld af te lossen en anderzijds de goudvoorraad te verkopen?

8. Wat is volgens u de huidige functie van de goudvoorraad?

9. Hoe verhoudt de grootte van de goudmarkt zich tot de grootte van de markt in goudderivaten? Wat zijn daarvan de mogelijke consequenties?

10. Kunt u bevestigen dat recentelijk een aantal landen juist haar goudvoorraad heeft vergroot? Hoe verklaart u deze ontwikkeling?

(1)    Volkskrant, “Moet Nederland zijn laatste goud verkopen?”, 7 september 2011

Uit het jaarverslag 2010 van DNB:

De reserves van DNB bedroegen ultimo 2010 EUR 46,9 miljard en bestaan uit externe reserves, een europortefeuille en een portefeuille Overige financiële activa (Ofa). De externe reserves kunnen worden uitgesplitst in goud (EUR 20,8 miljard), de Amerikaanse dollarportefeuille (EUR 6,9 miljard) en Special Drawing Rights (SDR-vorderingen op het IMF, van EUR 1,9 miljard). Alleen voor de dollar-, de euro- en de Ofa-portefeuille bestaat een actief beleggingsbeleid. De fysieke goudvoorraad van DNB vervult in tijden van financiële crisis een functie als ultieme reserve en vertrouwensanker. Verder wordt goud aangehouden uit diversificatieoverwegingen.

Verder staat in het jaarverslag dat er de afgelopen jaren geen goudverkopen hebben plaatsgevonden. De post fysiek goud en goudvorderingen is nu echter gecombineerd, waardoor het niet uit te sluiten valt dat fysiek goud is omgeruild voor een vordering in goud. En dat kan een groot verschil zijn, als blijkt dat het uitgeleende goud meerdere malen aan anderen is uitgeleend en daardoor moeilijk of onmogelijk opvraagbaar.

Doorgaans duurt het zo’n twee weken voordat Kamervragen beantwoord worden, dus wellicht weten we binnenkort meer… Wordt vervolgd.

Bekijk ook