24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins
Kenniscentrum - De geschiedenis van goud-

Goud in de moderne geschiedenis: 1800 – 1945 (2)

Goud in de moderne geschiedenis: 1800 – 1945 (2)

In de Verenigde Staten werd met de Amerikaanse Gold Standard Act in 1900 de officiële gouden standaard ingesteld. Hiermee werden de Verenigde Staten gehouden aan een vaste wisselkoers tegen andere landen die de gouden standaard hanteerden. In 1913 stelde de Federal Reserve Act vast dat dollarbiljetten voor 40% door goud vertegenwoordigd moesten zijn.

goud en dollars

De in 1900 geïntroduceerde gouden standaard kwam als gevolg van de Eerste Wereldoorlog in de periode 1914 – 1918 onder druk te staan. Om de oorlog te kunnen financieren werd de strikte gouden standaard door veel landen, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, opgeschort. In 1919 werd de gouden standaard door de financiële gevolgen van deze oorlog losgelaten.

Groot Brittannië voerde in 1925 de gouden standaard weer in, maar er werden geen nieuwe gouden munten in de roulatie gebracht. Men kon vanaf dat moment weer valuta inruilen en wel tegen goudbaren van 400 ounce. Slechts zes jaar later lieten de Britten de gouden standaard alweer los.

krantenartikel goudstandaard

Om bankpaniek na de beurscrash van 1929 te verkleinen verbood president Roosevelt het privé bezit van gouden baren, munten en goudcertificaten. Burgers met goud werden verplicht gesteld al hun goud terug te verkopen aan de staat tegen de officiële koers van $20,67 per Troy Ounce.

De regering kreeg met de Gold Reserve Act uit 1934 het definitieve recht op al het monetaire goud en stopte met het slaan van gouden munten. Alleen buitenlandse banken die in het bezit waren van Amerikaanse dollars mochten deze nog inruilen tegen goud. Op enkele uitzonderingen na waren alleen de Federal Reserve banken nog bevoegd om goudcertificaten te houden. Door vervolgens de goudprijs vast te zetten op $35,- per Troy Ounce devalueerde president Roosevelt de dollar. Deze vaste waarde bleef gehanteerd tot het jaar 1971. Na de goudconfiscatie bouwde de Amerikaanse regering in 1937 Fort Knox in Kentucky waar dit alles werd opgeslagen.

In 1944 werd in Bretton Woods, New Hampshire in de Verenigde Staten de Bretton Woods conferentie gehouden. Er werd een akkoord gesloten tussen 44 landen hetgeen leidde tot de oprichting van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. De goudstandaard werd indirect via de dollar opnieuw ingevoerd. Het akkoord hield in dat de waarde van alle nationale valuta werd gekoppeld aan de dollar welke op haar beurt weer werd gekoppeld aan goud. Dit tegen dezelfde vaste waarde van $35,- per Troy Ounce die president Roosevelt eerder hanteerde.