24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins
Kenniscentrum - Investeren in goud-

Hoe te investeren

Hoe te investeren

Er komen steeds meer manieren voor investeerders om goud te kopen of simpelweg exposure te krijgen in schommelingen van de goudprijs. Van gouden munten, online rekeningen, handelsfondsen en complexe financiële producten tot mijnaandelen: de meest geschikte goudinvesteringen hangen af van de specifieke eisen en visie van de investeerder.

Het onderscheid tussen de aankoop van fysiek goud en andere investeringen die een exposure bieden in schommelingen van de goudprijs is niet altijd duidelijk. Dit komt vooral doordat het lange tijd mogelijk is geweest om in ongemunt goud te investeren zonder het daadwerkelijk te ontvangen.

Als u overweegt in goud te investeren, dan is het belangrijk goed in te schatten welke opties het best bij uw behoeften passen. De volgende vragen zijn opgesteld door de World Gold Council (www.gold.org) om u te helpen te bepalen welke manieren van investeren voor u het meest geschikt zijn.

  • Waarom hebt u besloten goud te kopen?
  • Wilt u goud dat altijd fysiek toegankelijk is of wilt u slechts exposure in de goudprijs?
  • Zou u het goud bezorgd willen hebben of zou u het liever in een kluis bewaren?
  • Bent u op de hoogte van de betreffende kosten? Bijvoorbeeld: belastingen, commissies, toeslagen, opslag en verzekering.
  • Is de tegenpartij (de persoon of het bedrijf waarvan u de aankoop wilt doen) betrouwbaar?
  • Past een investering in goud bij uw andere investeringen?

Munten en staven

Koning Croesus, heerser over het Koninkrijk Lydië in Klein-Azië (het latere Turkije) van 560 tot 546 v.Chr., sloeg ooit de eerste gouden munten. De koning muntte goud dat in zijn eigen mijnen en langs de rivier Pactolus verkregen werd. Sindsdien zijn gouden munten een wettig betaalmiddel.

Gouden munten en staven zijn voor particuliere investeerders een aantrekkelijke manier om in relatief kleine hoeveelheden goud te investeren. In veel landen, waaronder de gehele Europese Unie, is goud dat voor investeringsdoelen wordt gekocht vrijgesteld van btw. Het aantal opties voor particuliere investeerders, waaronder online kanalen, wordt steeds groter.

gold_bullion_coins

Gouden munten

Investeerders kunnen kiezen uit een grote verscheidenheid aan gouden munten die door de overheden over de hele wereld worden uitgegeven. In het land waar ze worden uitgegeven zijn deze munten vanwege hun nominale waarde een wettig betaalmiddel, en niet zozeer vanwege hun goudgehalte.

De marktwaarde van gouden munten wordt bepaald door het pure goudgehalte, plus een premie of prijsstijging die verschilt per munt en handelaar. Vanzelfsprekend ligt de premie vaak hoger bij kleinere eenheden.

Gouden munten variëren in grootte van 1/20 ounce tot 1000 gram, hoewel de meest voorkomende gewichten (in troy ounces puur goud) 1/20, 1/10, 1/4, 1/2 en 1 ounce zijn. Het is belangrijk deze gouden munten niet te verwarren met gedenkmunten of numismatische munten, waarvan de waarde afhangt van zeldzaamheid, ontwerp en afwerking in plaats van het zuivere goudgehalte.

Goudstaven

Goudstaven kunnen in verschillende gewichten en groottes gekocht worden, variërend van een gram tot 400 troy ounces wat overeenkomt met ongeveer 12,5 kilogram (de grootte van de internationaal verhandelde London Good Delivery staaf). De definitie van een kleine staaf is een die 1000 gram of minder weegt.

Volgens de industriedeskundigen Gold Bars Worldwide zijn er 110 erkende fabrikanten en merken van goudstaven in 27 landen. Zij produceren samen meer dan 400 soorten standaard goudstaven die allemaal minimaal voor 99,5% uit goud bestaan.

Goudbaren dienen voor tenminste 99,5% goud te bevatten om als beleggingsgoud verhandeld te mogen worden. Beleggingsgoud is wereldwijd verhandelbaar vrij van BTW.

Online kanalen

Omdat investeerders steeds makkelijker en sneller toegang willen tot goudinvesteringen, zijn online kanalen populair geworden. Dit is een snelgroeiend segment, waarin op verschillende manieren staven en munten verhandeld, geleverd en opgeslagen kunnen worden. Marktleiders bieden investeerders een transparant, veilig, makkelijk, kosteneffectief en altijd toegankelijk platform om via internet fysiek goud te kopen en te bezitten. Investeerders die overwegen via internet goudproducten te verkrijgen dienen ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van de kenmerken en verscheidenheid aan faciliteiten waarin een bepaalde online aanbieder of platform voorziet.

Exchange Traded Funds (ETFs)

Exchange Traded Funds (ETF’s) en Exchange Traded Commodities (ETC’s) worden op verschillende beurzen over de hele wereld verhandeld. Deze gereguleerde financiële producten zijn ontworpen om investeerders exposure te bieden in de prijs van puur goud. Veel van de producten die momenteel beschikbaar zijn worden gedekt door goud dat in kluizen wordt bewaard. Dit is een belangrijk verschil met afgeleide producten die de goudprijs volgen, maar die niet volledig gedekt worden door fysiek goud.

De grootste van de door fysiek goud gedekte ETF’s zijn SPDR Gold Shares (GLD). GLD werd gelanceerd in 2004 en was het eerste dergelijke product dat in de VS beschikbaar werd. De eerste beurs waar het op kwam was de NYSE Arca. Vervolgens kwam de GLD op de Singapore Stock Exchange, de Hong Kong Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores en de Tokyo Stock Exchange.

ETF’s bieden investeerders een relatief kostenefficiënte en veilige manier om deel te nemen op de goudmarkt zonder de noodzaak om fysiek goud af te nemen. Door het vergroten van het begrip onder investeerders van de rol die goud speelt binnen een gebalanceerd investeringsportfolio, hebben ETF’s een prominente rol gespeeld in de ontwikkeling van goud als een unieke beleggingscategorie.

In navolging van GLD hebben nog veel meer ETF’s de markt betreden, wat de groeiende populariteit van deze producten onderstreept. Er gaan echter geruchten bij de ETF’s die gedekt worden door fysiek goud en zilver dat er geen volledige sprake is van dekking door fysiek metaal. Als men bijvoorbeeld bij de zilver ETF’s de hoeveelheid ounces afzet tegen de bekende wereldvoorraad, dan blijkt dat de hoeveelheid troy ounces verhandeld middels ETF’s de wereldvoorraad overschrijdt. Zodoende kan er nooit 100% dekking zijn door fysiek goud en zilver.

Financiële adviseurs en andere professionals kunnen u meer informatie verschaffen over obligaties in goud.

 

Futures en opties

Goudfutures

Contracten van goud futures zijn bindende afspraken over de levering van een bepaalde hoeveelheid en zuiverheid van goud, op een vastgestelde datum en voor een afgesproken prijs. De aanvankelijke marge – of cash betaling aan de tussenpersoon – is slechts een fractie van de prijs van het goud dat in het contract is vastgelegd.

Dit betekent dat investeerders een grote invloed hebben op hun investering. Het kan behoorlijke handelsvoordelen opleveren, maar ook net zulke behoorlijke verliezen als de goudprijs omlaag gaat.

De sleutelfactor in het bepalen van de futures prijzen is de marktperceptie van wat de dragende kosten zouden moeten zijn op een bepaald tijdstip. Hieronder vallen ook de rentekosten voor het lenen van goud, plus verzekerings- en opslagkosten. De prijs van goud futures is meestal hoger dan de locoprijs van goud.

Handelaren handelen op specifieke goederenbeurzen in futures contracten. De grootste is de CME Globex, na een fusie tussen Chicago Mercantile Exchange en NYMEX), de Chicago Board of Trade (onderdeel van CME) en de Tokyo Commodity Exchange. Goud futures komen ook voor op beurzen in India en Dubai.

Verhandelbare grondstoffenindices, die gebaseerd worden op grondstoffen futures, bestaan ook allemaal voor een klein deel uit goud.

Als u meer wilt weten over goud futures, dan biedt The Commodity Futures Trading Commission uitgebreide rapporten over derivatenhandel in de VS.

Goudopties

Deze geven de bezitter het recht, maar niet de plicht, een bepaalde hoeveelheid goud te kopen (‘call’ optie) of verkopen (‘put’ optie) tegen een vastgestelde prijs en voor een overeengekomen datum. De kosten voor zulke opties hangen af van een aantal factoren, waaronder de huidige locoprijs van goud, rentepercentages, geanticipeerde of vermoedelijke volatiliteit, tijd tot vervaldatum, en natuurlijk de vooraf overeengekomen prijs of ‘strike price’.

Een hogere strike price zal een goedkopere call optie aantrekken en een duurdere put optie.

Zoals futures contracten kan het kopen van goudopties de bezitter aanzienlijke invloed geven. Het gunstige is dat wanneer de strike price niet behaald wordt, er geen verplichting is om de optie uit te voeren. Dit betekent dat het verlies van de bezitter beperkt blijft tot de premie die voor de optie is betaald.

Net als met aandelen kunnen zowel futures als opties verhandeld worden via aandelenmakelaars.

Warrants

Leidende investeringsbanken maken veel gebruik van goud warrants. Deze geven de koper het recht op een bepaalde dag in de toekomst voor een bepaalde prijs goud te kopen. Voor dit recht betaalt de koper een premie. Zoals met futures worden warrants beïnvloed door de prijs van de onderliggende belegging (in dit geval goud). Het handelen kan ook één op één plaatsvinden. Vroeger werden goud warrants vooral toegepast op aandelen van goudmijnen.

Goudrekeningen

Goudbanken bieden twee soorten goudrekeningen – toegewezen en niet toegewezen:

Toegewezen rekening

Net als met het bewaren van goud in een veiligheidskluis is dit de veiligste vorm van investeren in fysiek goud. Het goud wordt opgeslagen in een kluis die in het bezit is van en beheerd wordt door een erkende goudhandelaar of magazijn.

De staven of munten worden genummerd en gesorteerd op handelsmerk, gewicht en zuiverheid. Vervolgens worden ze toegekend aan elke particuliere investeerder die naast het betalen van het goud ook de bewaarder betaalt voor de opslag en verzekering. De houder van goud op een toegewezen rekening heeft volledige eigendom van dat goud.

De goudhandelaar of opslag die de kluis bezit waar het goud wordt opgeslagen mag de goudstaven niet verhandelen, verhuren of uitlenen, behalve als dit uit de instructies van de rekeninghouder blijkt.

Niet toegewezen rekening

Investeerders met een niet toegewezen rekening hebben geen goudstaven toegewezen gekregen (tenzij ze hun goud in ontvangst nemen, wat ze normaal gesproken binnen twee werkdagen kunnen doen). Een voordeel van niet toegewezen rekeningen is het ontbreken van kosten voor opslag en verzekering, omdat de bank het recht behoudt om het goud uit te lenen.

Nu het leasetarief voor goud negatief is, brengen sommige banken zelfs voor niet toegewezen rekeningen kosten in rekening.
Zoals bij elke andere rekening worden investeerders natuurlijk blootgesteld aan de kredietwaardigheid van de bank of handelaar die de dienst levert.

Een algemene regel van goudbanken is dat ze niet in hoeveelheden handelen van minder dan 1000 ounces. Hun klanten zijn institutionele investeerders, particuliere banken die namens hun klanten optreden, centrale banken en deelnemers op de goudmarkt die grote hoeveelheden goud willen kopen of lenen.

Andere mogelijkheden voor kleinere investeerders zijn:

Goudpools

Er zijn alternatieve opties voor investeerders die een goudrekening willen openen van minder dan 1000 ounces. Gold Pool Accounts bieden bijvoorbeeld een gedefinieerd, onverdeeld belang in een goudpool. U kunt al in deze rekeningen investeren met slechts één ounce.

Elektronische valuta’s

Er zijn ook enkele elektronische ‘valuta’s’ beschikbaar, gerelateerd aan goud in toegewezen opslag. Deze bieden een simpele en kosteneffectieve manier om goud te kopen en verkopen en het als geld te gebruiken. Elke hoeveelheid goud kan gekocht worden, en met deze valuta’s kan goud gebruikt worden om wereldwijd online betalingen te doen.

Goud Accumulatie Plannen

Goud Accumulatie Plannen (GAP’s) zijn vergelijkbaar met conventionele spaarplannen in die zin dat ze gebaseerd zijn op het maandelijks opzij zetten van een bepaald geldbedrag. Met dit bedrag wordt vervolgens elke handelsdag van de maand goud gekocht.

De vastgestelde maandelijkse bedragen kunnen laag zijn, en aankopen zijn niet onderhevig aan de premie die normaal gesproken in rekening wordt gebracht op kleine staven en munten. Omdat kleine hoeveelheden goud gedurende langere tijd worden gekocht, wordt het exposure in de variatie op korte termijn variatie ingeperkt.

Investeerders kunnen hun goud te allen tijde gedurende hun contract (meestal minimaal een jaar) of als de rekening wordt gesloten krijgen in de vorm van staven of munten, en soms zelfs in de vorm van juwelen. Als ze hun goud willen verkopen, kunnen ze ook contant geld krijgen.

Goudmijnaandelen

Goudmijnaandelen zijn een populaire manier om exposure te krijgen in goud en de mogelijkheid tot het outperformen van de goudmarkt.

De goudmijnsector is groot en vlottend. Meer dan 300 goudmijnen worden publiekelijk verhandeld op de Amerikaanse beurzen. Wereldwijd wordt er in de sector meer dan US$220 miljard omgezet. Kapitalisaties variëren van US$50 – US$300 miljoen tot de goudmijnaandelen met grote beurswaarde van meer dan US$10 miljard.

Investeren in goudmijnaandelen is een logische vervanger van en aanvulling op het investeren in andere vormen van fysiek goud. Dit komt doordat de waarde van de aandelen sterk afhangt van de prijs van goud.

Bovendien wordt de aandelenprijs ook bepaald door de mijnen, projecten, reserves en nog niet gedolven goud onder de grond, of inkomende royalty inkomsten. Goudmijnaandelen volgen niet simpelweg de prijs van goud zoals fysiek goud, goud ETF’s of goud futures dat doen. Deze aandelen zijn ook een potentiële bron van buitensporig rendement of ‘alpha’ – bovenop het rendement op goud.

Talloze factoren bepalen de prijzen en waarde van goudaandelen. Dit zijn bijvoorbeeld: de ontwikkelde en geografische spreiding van mijnprojecten, goudreserves, ertsgraden, kosten, marges, winstgevendheid, sterkte van de balans, schuldprofiel en de kwaliteit van het management. Een combinatie van deze factoren zorgt ervoor dat de aandelenkoersen van goud als een hefboom werken.

Goudcertificaten

In het verleden gaf de U.S. Treasury goudcertificaten uit vanaf de burgeroorlog tot 1933.
Deze certificaten, uitgedrukt in dollars, vormden een deel van de goudstandaard. Bezitters konden hun goudcertificaten inruilen voor een gelijke waarde aan goud. Later werden goudcertificaten kort vervangen door zilvercertificaten, waarna ze plaats moesten maken voor bankbiljetten. U.S. Treasury goudcertificaten zijn al zo lang uit de roulatie dat ze nu beschouwd worden als collectibles.

Tegenwoordig bieden goudcertificaten investeerders de kans om goud te bezitten zonder fysiek goud in ontvangst te nemen. Vooral in Duitsland en Zwitserland geven individuele banken deze certificaten uit. Het formulier bevestigt het eigendom van een individu, terwijl de bank het metaal namens de klant bewaart.

De klant bespaart zo dus op opslagkosten en beveiliging. Daarnaast kan de klant heel gemakkelijk een deel van zijn of haar bezit verkopen via een simpel telefoontje naar de bewaaarder.

goud piramide

 

Dit artikel is onderdeel van de mini-serie Investeren in goud. Kijk voor meer artikelen op één van de volgende pagina’s.

Investeren in Goud

World Gold Councilvrije vertaling naar Gold.org.

Disclaimer: dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.