24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins
Kenniscentrum - Beleggen in goud-

De relatie tussen rentes en de goudprijs

De relatie tussen rentes en de goudprijs

Wie zich heeft verdiept in de goudmarkt weet dat negatieve rente in het verleden vaak een positief effect heeft gehad op de goudprijs. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de relatie tussen de rente die de Amerikaanse Federal Reserve aanhoudt en de goudprijs.

Wat gebeurd er met de goudprijs wanneer de rente daalt?

In maart 2020 kondigde de Fed aan dat het de rente zou verlagen van 1 procent naar tussen de 0 en 0,2 procent, met als doel de Amerikaanse economie te stimuleren. Deze rente, bepaald door de Fed, houden banken aan als ze aan elkaar geld lenen. Het effect van deze lage rente sijpelt door op de rente die gehanteerd wordt op creditcarduitgaven, spaarrekening en hypotheken.

Als er in een economie sprake is van dit soort lage rentes, zijn veel beleggers geïnteresseerd in het kopen van goud als ‘safe haven’. Lage rentes duiden namelijk vaak op onzekerheid over de economische groei. Daarnaast kunnen lage rentes ook leiden tot inflatie. Goud dient daarmee ook als ‘inflatiehedge’. Een aankondiging van de Fed over het verlagen van de rente heeft dan ook vaak een stijging van de goudprijs tot gevolg.

Hoe verhoudt de rente op staatsobligaties zich tot de goudprijs?

Ook tussen de rente op staatsobligaties en de goudprijs bestaat een relatie. Toen de Fed in maart 2020 aankondigde de rente te verlagen, daalde het rendement op obligaties naar een dieptepunt. Dit wordt veroorzaakt doordat de prijzen van obligaties stijgen als de rente naar beneden gaat. Beleggers ontvangen namelijk weinig rente op hun spaargeld en kopen daardoor liever obligaties. Voor diezelfde reden kiezen andere beleggers liever voor goud dan obligaties. Het bezitten van goud in plaats van staatsobligaties biedt het voordeel dat de waarde van goud niet bepaald wordt door het beleid van een overheid. Daarnaast wordt goud wereldwijd verhandeld en wordt de handel niet beperkt door internationale grenzen.

 

Interesse in het aankopen van goud als ‘safe haven’ of ‘inflatiehedge’? Neem contact op met een van onze adviseurs om meer informatie te krijgen over ons huidig aanbod.